luni, 26 martie 2012

TEXTE BIBLICE NEDISCUTATE DE IDEOLOGII MARTORILOR LUI IEHOVA


------------------------------------------------
------------------------. ÎN  CE  CONSTĂ  VESTEA  BUNĂ ? 
-----------------------------------------------------------------------------   
-1Cor 1:23-NOI PROPOVĂDUIM PE CRISTOS CEL RĂSTIGNIT.
-Pe cine propovăduiau primii creştini?Pe Iehova?Nu,ci pe Fiul său, Domnul Isus Cristos!
-Pavel numea evanghelia în multe feluri:Evanghelia lui Dumnezeu,Evanghelia lui Cristos,Evanghelia mea(Romani 2:16),Evanghelia noastră(2Cor.4:3,4);da totdeauna Evanghelia este despre Isus Cristos şi moartea sa şi învierea sa!---Rom 1:5
-1Cor.2:2-Căci n-am avut de gînd să ştiu între voi altceva decît pe Isus Cristos şi pe el răstignit.
     Pe cine voia apostolul Pavel să-l ştie foştii păgîni,corintenii creştinaţi?Pe Iehova?El nu spunea aşa,ci spune că pe Isus Cristos răstîgnit!Aceasta era conţinutul propovăduirii apostolului .
     Această afirmaţie categorică ale lui Pavel nu lasă nici un loc pentru mult-trînbiţata şi inexistenta chiflă mucegăită a martorilor lui Iehova numită pompos cunoştinţă exactă ”.
-1Cor 8:6-Pentru noi nu este decît un singur Dumnezeu:TATĂL,de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi un singur DOMN:Isus Cristos,prin care sunt toate lucrurile şi prin el şi noi.
    Pavel,scriitorul acestui text,era un fost mozaic şi rabin,şi în acel timp Scriptura era Vechiul Testament,prea-plin de cuvîntul Iehova.Atunci de ce Pavel îi spune lui Dumnezeu---Tatăl?De ce nu îi spunea Iehova,ca ceilalţi evrei?Pentru că Pavel devenise creştin şi proclama acum marea  noutate pentru evrei,una din marile noutăţi proclamate de Domnul Isus,începînd cu Tatăl nostru:că începuse o eră nouă,era creştină şi adresarea în cadrul ei,către Dumnezeu,esteTatăl,nu Iehova!
     Dacă ar fi fost martor a lui Iehova,nu l-ar fi numit aşa pe Dumnezeu!Şi un martor al lui Iehova,din zilele noastre,nu ar rata ocazia să spună Iehova,nu Tatăl!Dar începînd de la revelaţia de pe drumul Damascului,Pavel se”încăpăţineazăsistematic,cu îndărătnicie,să nu-l pomenească pe Iehova,îi spune mereu lui Dumnezeu---Tatăl!!Spune de Iehova cînd citează din Vechiul Testament,în rest numele Iehova e rarisim în scrisorile  sale.
Şi îl numeşte pe Isus Cristos---Domn!!Mai mult chiar decît atît:îl numeşte singurul Domn!Nu pomeneşte de Domnul Suveran Iehova!De ce?Pentru că Pavel era martor al lui Cristos,nu era martor al lui Iehova,era creştin, nu mozaic!Şi aşa trebuie să se refere creştinii despre Dumnezeu şi despre Fiul său Unic:ca Pavel!1Cor 11:1
    -Martori al lui Iehova,Pavel ăsta e suspect,nu vorbeşte ca voi,nu e de-al vostru!Felul ăsta,cum se exprimă el, nu vă miroase a apostazie?Luaţi nişte măsuri contra lui,căci vă face greutăţi
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
.--------------------------Autoritatea  congregației  
-2Cor 2:6-10- Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi;
aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l m
ângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
 De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;
 căci v-am scris şi cu g
ândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi ascultători în totul.
Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu.
În adevăr, ce am iertat eu dacă am iertat ceva am iertat pentru voi, î
n faţa lui Hristos,
   Ce aflăm din acest text?Cine l-a exclus pe curvarul acela din Corint?Congregaţia,ei,toţi creştinii din Corint!
    Şi către cine a scris apostolul Pavel să-l ierte,să-l mîngîie,să-i arate iubire deci să-l reprimească?Către vreun “comitet judiciar”,pe care la inventat Corpul de guvernare al martorilor,care judecă în secret,în spatele uşilor închise,în”camere obscure”?Sau a scris comitetului de bătrîni?Pe atunci nu exista aşa ceva!Atunci nu se formau comitete judiciare!Pavel a scris către toţi creştinii din Corint,se adresează întregii congregaţii,nu doar unor anumite persoane alese---2Cor 1:1Pentru că ei l-au exclus,toţi,”cei mai mulţi”.
    -“Comitetelor judiciare” ale martorilor lui Iehova,aveţi o problemă gravă,de legitimitate:nu aveţi voie să vă formaţi!Nici Pavel,nici Petru şi nici alţi apostoli nu i-au învăţat pe primii creştini aşa ceva!Pentru ei nu existaţi,nu sunteţi nici măcar fantome!
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

 .     Filipeni 3:15 "Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi, care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.

---vers.16 Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel."
.   Biblia îşi merită cu prisosinţă renumele de Carta drepturilor şi libertăţilor oamenilor! Deşi este scrisă în urmă cu milenii, textele ei sunt şi acum superioare legilor lumeşti în privinţa respectului drepturilor şi libertăţilor noastre! Cine se îndoieşte ---să recitească versetele apostolului Pavel citate mai sus şi să le analizeze.
 .    Să ne întrebăm: oare cât puteau să fie de luminaţi intelectual şi biblic filipenii aceia de atunci că le respecta atât de mult părerile apostolul Pavel? Erau foşti păgâni, creştinaţi de curând: greci care abandonaseră închinarea la zei, erau începători în credinţa creştină, prunci în Cristos. Totuşi apostolul Pavel, fostul rabin, intelectualul rafinat care cunoştea atât de bine Vechiul Testament şi închinarea la Iehova şi cunoştea legile Imperiului şi artele şi filosofiile şi mitologiile greceşti şi latine şi ale altor popoare; care discuta de la egal la egal cu oricare om de cultură sau instructor religios din acel timp; poliglotul, cunoscătorul "cu piciorul" al Imperiului Roman; acum devenit apostolul naţiunilor, căruia i se arătase Domnul Isus; zelosul propăvăduitor, plin de darurile Spiritului sfânt; şi care le era superior filipenilor în orice privinţă și ştia să facă şi corturi!! El, Pavel, pe care ei îl respectau atât de mult, se umileşte declarând negru pe alb, cu subiect şi predicat, că le respectă părerile contrare!
.  Nu era vorba de principii biblice, apostolul Pavel nu făcea compromisuri în privinţa aceasta şi nu avea aşa probleme cu filipenii, citirea epistolei ne convinge.
.  Ce deosebit era apostolul Pavel faţă de trufia şi suficienţa înfumuraţilor Corpului de guvernare al martorilor! Guvernatorii sectei martorilor îşi arogă o superioritate nemărginită şi strivitoare faţă de martori, dar pretenţiile lor de superioritate sunt nemotivate! Ce umil şi ce modest era apostolul Pavel! Respecta rezervele şi îndoielile fraţilor lui recent creştinaţi! În contrast cu el, Guvernatorii Comitetului executiv de la Brooklyn le impun supuşilor de pe tot globul să înveţe şi să creadă fără murmur, explicaţiile, interpretările şi speculaţiile, pe care le tot schimbă deoarece se alterează.
.    Supuşi ai organizaţiei martorilor ---- meditaţi la acest verset! Şi întrebaţi-i pe "păstorii" voştrii: de ce nu-l imită pe apostolul Pavel, umilinţa şi modestia lui, mai ales că îi sunt infinit inferiori?! 1 Corinteni 11:1, 2. Nu fiţi surzi şi, mai ales, nu fiţi absurzi!
--------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------