sâmbătă, 18 octombrie 2014

ŞTIRI ŞI COMENTARII


--- Ş   T   I   R   I     Ş   I     C   O   M   E   N   T   A   R   I   I
-------------------------------------------------------------------  
----------  Comentarii la ” Iosif  Țon : De ce sunt  carismatic ? ” 
----------  Clică clicoasă , ai ajuns la vorba noastră !  
-----------  Cel  mai actual scriitor român 
---------------------------------------------------------------------------------------------
----  Repostare  la cererea publicului =  ” O  SCRISOARE  DIN  LUDUȘ   
 ---- La cererea  unor  voci din  public ----  repostez  = rubrica ANONIMA”   
---------------------------------------------------------------------------.                                                .                 ------ Reghin / iulie 2017 -----                                                   
VICTIME  ALE  SPIRITISMULUI , PRIVIȚI ÎN OGLINDĂ !
-----------------------------------------------------------------------------

.           COMENTARII   LA
---------------------------------------.Iosif Țon: De ce sunt carismatic? 
  .                           -----------------------------------------------              .                                              26-11-2010 
  .              ------------------------------------------------------                                                  


.   .ARTICOLUL  ACESTA  L-AM COPIAT DE PE INTERNET , DE PE 
.SITE-UL ” ȘTIRI CREȘTINE ”.
.          AUTORUL LUI  ESTE UN CUNOSCUT FOST PASTOR  BAPTIST CE  RĂSPUNDE LA NUMELE IOSIF ȚON .  DUMNEALUI ESTE PRINTRE ALTE MULTE 
ISPRĂVI DE TOATE FELURILE  , AUTORUL VALOROASEI CĂRȚI ” CREDINȚA  ADEVĂRATĂ O CARTE CE PUTEA FI MULT MAI BUNĂ DACĂ AUTORUL REUȘEA SĂ EXPLICE ȘI NAȘTEREA  DIN NOU . DAR CUM SĂ FI CONVINGĂTOR  DESPRE CEVA CE NU A EXPERIMENTATA FĂCUT ȘI EL CA ATÎȚIA ALȚII A VORBIT DIN AUZITE .
.        E DEȘTEPT PRIN EREDITATE ȘI A FOST TURNĂTOR  LA SECURITATE DIN
 CAUZA LIPSEI DE CARACTER  COMBINATĂ  CU SOCOTELI  MESCHINEȘI E 
” DOCTOR  ÎN  TEOLOGIE ” CA TRAMBULINĂ  PENTRU ATINGEREA ȚINTELOR
AMBIȚIEI ORGOLIULUI URIAȘ CE  ÎL ANIMĂ . ADICĂ NU SE ASEAMĂNĂ NICIDECUM CU IOSIF, FIUL LUI IACOV DIN BIBLIE :  ARE  MULT MAI  MULTĂ  ȘCOALĂ DECÎT ACELA ÎNSĂ NICI PE DEPARTE UMILINȚA ,VREAU SĂ SPUN  ÎNȚELEPCIUNEA , ACELUI ANTIC MODEST . 
.       ÎL PRIVEȘTE PERSONAL VIAȚA DUMISALE DAR NECAZUL E CĂ PREDICĂ SPIRITISMUL ȘI ÎI DUCE PE MULȚI CREDULI ÎN RĂTĂCIRE FACE  VICTIME          
.       ÎN ACEST ARTICOL ȚON  IOSIF ANUNȚĂ  CA PE O MARE VICTORIE ULTIMA LUI ISPRAVĂ PLĂNUITĂ SĂ ȘOCHEZE CA SĂ ÎL MENȚINĂ ÎN PRIM - PLAN   EȘUAREA LUI ÎN  MIȘCAREA  CARISMATICĂ , CEA MAI  DURĂ VARIANTĂ  DE SPIRITISM  CU  APARENȚĂ  CREȘTINĂ .    
.      VĂ INVIT SĂ CITIȚI PLEDOARIA  ACESTUI  SPIRITIST ASEZONATĂ 
CU COMENTARIILE MELE PE BAZA BIBLIEI .

.               --------------------------------------------------------------------------
.                        IOSIF  ȚON  =  DE  CE SUNT CARISMATIC ? 
.                       -------------------------------------------------------------

.                                                                  
        


.                       ------------------------------------------------------------------
-      Mișcarea carismatică a început pe la anul 1960. Ea se aseamănă foarte mult cu mișcarea penticostală, începută în 1901. Asemănarea fundamentală dintre aceste
 două mișcări stă în credința că darurile miraculoase ale Duhului Sfânt (profeția, darul minunilor, darul vindecării și vorbirea în limbi) sunt date și astăzi, spre deosebire de cesaționiști, care susțin că ele au încetat odată cu scrierea Noului Testament. Există însă câteva diferențe între ele.
-     Astfel, mișcarea penticostală susține că vorbirea în limbi este semnul fizic al botezului cu Duhul Sfânt, iar mișcarea carismatică susține că poți să fii botezat cu 
Duhul Sfânt fără să capeți vorbirea în limbi. De asemenea, mișcarea penticostală s-a constituit în câteva culte noi și independente de celelalte culte creștine, pe când mișcarea carismatică încearcă să rămână în sânul celorlalte culte, dar se constituie
 în biserici separate numai când sunt scoși din cultul în care s-au născut .”
 .------ DOMNUL ȚON ESTE O PERSONALITATE PLINĂ DE TALENTE ȘI CHIAR  ACEASTA  A  FOST ȘI ESTE CURSA ÎN CARE A CĂZUT :  AROGANȚA ÎȘI ÎNCHIPUIE CĂ ORICINE ARE DE-A FACE CU EL TREBUIE SĂ SE DEA LA 
PARTE, ALTFEL ÎI APLICĂ PROVERBUL ” SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE ” .
  .     ȘI ÎN  ACEST ARTICOL I SE POATE ADMIRA  DARUL VORBIRII
 CONSTÎND ÎN ISCUSITE ASOCIERI ȘI DISOCIERI CARACTERISTICE LUI . 
AICI VREA SĂ LASE IMPRESIA CĂ VORBEȘTE CU FRANCHEȚE IMPARȚIAL
 DESPRE CARISMATICI ȘI CĂ NU ARE NIMIC DE ASCUNS ÎNSĂ NU SPUNE 
TOT CE AR TREBUI :  CĂ  DACĂ SUNT TOLERAȚI ÎN RÎNDURILE ALTOR 
CULTE CARISMATICII  SE COMPORTĂ CA MUȘCHII SAU CA LIANELE CE DĂUNEAZĂ COPACILOR PE CARE ÎI INVADEAZĂ SAU CA UNELE INSECTE CE PARAZITEAZĂ ANIMALELE ȘI OAMENII : ÎI INFECTEAZĂ  SAU CHIAR ÎI ÎMBOLNĂVESC 
.      CARISMATICII ADUC TOATE CULTELE LA ACELAȘI NUMITOR ECUMENIC PRIN SPIRITISM SAU SUNT SCOȘI DIN  E LE ASTFEL AM AFLAT CĂ
  I-AU INVADAT PARȚIAL PE CATOLICI ȘI PE ADVENTIȘTI , I-AU ” TERMINAT ” 
PE BAPTIȘTI  ȘI ACUM  LUPTĂ DIN GREU CU EVANGHELICII  ----  ASTEA
 CA MULȚUMIRI PENTRU CĂ I-AU TOLERAT SĂ SE MANIFESTE  ÎN  
ADUNĂRILE  LOR . . .
.      SĂ AUZIM ÎN  CONTINUARE ȘI SĂ ANALIZĂM CE CROȘETEAZĂ ȘI CUM  DRIBLEAZĂ OAMENII ȘI IDEILE ACEST CARISMATIC FENTOS .
-     ” După zece ani trăiți departe de Dumnezeu (1957-1967), la data de 21 ianuarie, 
1968 am avut o întâlnire reală cu: Domnul Isus, care m-a asigurat că El a murit pentru toate păcatele mele și că sunt iertat și acceptat de El.
 .     CUM ADICĂ DOMNULE ȚON ÎNTÎLNIRE REALĂ CU DOMNUL ISUS  E REALĂ NUMAI DACĂ E FIZICĂ ,VIZIBILĂ NUMAI  DACĂ TE ASIGURĂ PERSONAL  
CĂ A MURIT PENTRU TOATE PĂCATELE DUMITALE CĂ EȘTI IERTAT ȘI ACCPTAT DE EL?  
.     I S-A ÎNTÎMPLAT  ÎNTR-ADEVĂR AȘA MIRACOL LUI ȚON ?  DAR DACĂ 
 A FOST VICTIMA VREUNEI ÎNȘELĂTORII NU ÎȘI PUNE NICI O CLIPĂ
 AȘA ÎNTREBARE MERGE LA SIGUR ! DE PARCĂ LUMEA SPIRITELOR AR
 FI COMPUSĂ NUMAI DIN ÎNGERAȘI E CREDUL,UITĂ DE ÎNGERII AJUNȘI  DEMONI ! ȘI NU SPUNE CE ESTE MAI  IMPORTANT : DE CE E AȘA DE SIGUR 
CĂ NU A FOST TRAS PE SFOARĂ CA UN NAIV OARECARE ! ?  PENTRU 
CĂ I S-A RECOMANDAT CĂ E ISUS CRISTOS EI ȘI ȘI CE DACĂ ÎI CREDEM  PROȘTI PE  DEMONI ? CĂ ÎȘI DAU PAROLA CĂ SE PREZINTĂ  CORECT 
ATENȚIE MĂRITĂ SUNT UN DEMON ȘI ÎMI FAC MESERIA DE ÎNȘELĂTOR ! 
 UN DEMON CARE ÎȘI PRACTICĂ OCUPAȚIA CONȘTINCIOS POATE LUA 
ORICÎND PREMIUL ”OSCAR ” LA INTERPRETARE. DOCTORE ,AȘA DE CREDUL EȘTI ? TREBUIE CREZUTE ARĂTĂRILE AȘA NE ÎNVAȚĂ DOMNUL ISUS ? NU  
 A PROFEȚIT CĂ SE VOR ARĂTA CRISTOȘI FALȘI , NE-A AVERTIZAT SĂ 
FIM  SUSPICIOȘI !  Matei  24  : 5 24  II Corinteni 11 :14  =  înger  de  lumină  
Apocalipsa 16 : 14  
--- DEMONII NE DUȘMĂNESC , NE INVIDIAZĂ PENTRU VIITORUL VEȘNIC 
 ----  2  Corinteni  4 : 4  Efeseni  6  :12 
-------  AU EXPERIENȚE MILENARE ȘI PUN LA CALE MICI MIRACOLE ,
ÎNTÎLNIRI , COINCIDENȚE , VIZIUNI , CA SĂ-ȘI ALUNGE PLICTISEALA ÎNSCENEAZĂ EVENIMENTEJOACĂ TEATRU ȘI INTERPRETEAZĂ MODELUL
 CUM ȘI-L ÎNCHIPUIE DORITORII , CUNOSC PERSOANE INTIMITĂȚI , SECRETE , FAMILII TRUCURI ȘI ISPITE , IMITĂ VOCI GESTURI --- CA PE 
PROFETUL SAMUEL , ÎN CAZUL VRĂJITOAREI DIN EN DOR .                 
.       CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN CAZUL LUI ȚON ?  SATANA NE AUDE , NE VEDE 
ȘI NE SPIONEAZĂ . STUDIINDU-I  DOSARUL A  AFLAT CĂ ÎȘI  DOREȘTE  
FOARTE MULT SĂ I SE ARATE  DOMNUL ISUS CUM I S-A  ARĂTAT LUI 
SAUL ȘI MAI TÎRZIU LUI PAVEL ȘI LUI  IOAN  ÎN PATMOS  ȘI ALTORA .  
 DOCTORUL ȚON ARE PĂRERI SUPEREXCELENTE DESPRE SINE CONSIDERĂ CĂ I SE CUVIN  ORICE PRIVILEGII , FAVORURI ȘI EXCEPȚII 
EL ȘI CEI  ASEMENEA LUI NU SE MULȚUMESC CU DARURILE DATE 
MAJORITĂȚII OAMENILOR (Psalm 131 Faptele  14  :17 1 Petru 3 : 4 ,
VREAU SENZAȚII TARI CHIAR  SUPRANATURALE PĂRĂSESC 
SMERENIA ȘI ASTFEL DEVIN NEVIGILENȚI  (Iuda versetul 16 ) 
RISCĂ ȘI CAD ÎN  CURSELE DEMONILOR 
------ DORNȚA DE DISCUȚII  CU SPIRITELE  ESTE UN PĂCAT DEOARECE
SUNTEM  DOMENII DIFERITE ȘI SEPARATE NEDESTINATE SĂ 
COMUNICE ÎNTRE ELE . 
.      ȘI LUCRURILE AU DECURS  FIRESC PENTRU ACEST INDI -VID 
 FIRESC  =  ÎNTUNECIMEA LUI ,  CUNOSCÎNDU-I PUNCTUL VULNERABIL 
 I- A  APLICAT STRATEGIA STANDARD  PE CARE O FOLOSEȘTE 
ÎN ASEMENEA CAZURI CU REZULTATE DE MARI  PROCENTE ” FIECĂRUI  PEȘTE  --- MOMEALA  POTRIVITĂ ”. A MERS ÎN ÎNTÎMPINAREA DORINȚEI LUI NECORECTĂ  I S-A  ARĂTAT CA UN CRISTOS  FALS !  IAR EL ÎN LOC  SĂ INTRE ÎN  ALERTĂ  -- I S-A  ÎNCHINAT 2 Corinteni 11 : 14 Coloseni  2  :18  
.      ” DOCTORE DORESC SĂ FIU ÎNȚELES  CORECT  NU CONTEST CĂ ȚI 
S-A  ARĂTAT CRISTOS CI CONTEST CĂ ERA CRISTOSUL AUTENTIC CARE
 S-A JERTFIT PENTRU NOI PE CRUCE , PE GOLGOTA !  EL NU SE  OCUPĂ  CU 
 AȘA  MANIFESTĂRI ȘI NU ARE AȘA CREDINCIOȘI CARE VIN CU PRETENȚII 
 CU TOANE ȘI MOFTURI CARE PUN CONDIȚII 
 .        S-A  ÎNTÎMPLAT CE A SCRIS EMINESCU :  ”Urechea  te  minte și  ochiul 
te - nșală .  DOMNULE ȚON I-AI STRIGAT ACELEI  ARĂTĂRI  DEMONICE APARIȚIE SUSPECTĂ , DĂ SLAVĂ LUI  DUMNEZEU ȘI DOMNULUI  ISUS 
 SPUNE ” ALELUIA  ! SAU PIERI ÎN PIETRELE SECI ! ?  ” NU I-AI  STRIGAT AȘA DEOARECE DUMNEATA AVEAI  ALTĂ  GRIJĂ : CA NU CUMVA SĂ SE SUPERE ȘI SĂ PLECE !  PETRU A CONSIDERAT CĂ NU E  DEMN  SĂ STEA 
ÎN FAȚA LUI ISUS = Luca 5 : 8 .  ÎNSĂ  DUMNEATA NU AI AȘA  REȚINERI TE CONSIDERI VREDNIC DE ORICE FAVOARE VORBEȘTI DESPRE ÎNTÎLNIREA 
CU CRISTOS DE PARCĂ NE-AI SPUNE CĂ  AI  BĂUT CAFEA .       
.      E  JALNIC PENTRU ȚON  CĂ NU BIBLIA  L-A MIȘCAT DIN LETARGIA  RELIGIOASĂ ÎN CARE DORMITA CI asigurarea  personală  a  acelei  arătări 
 de la  aceea  întîlnire de  gradul  III  CĂ E SALVAT !  PÎNĂ LA ACEA  VIZIUNE 
ERA DOAR UN CĂLDICEL ȘI UN PÎRÎCIOS LA SECU ÎNSĂ DUPĂ ACEEA ȘI-A 
 ZIDIT CREDINȚA PE NISIPUL ACELEI  ARĂTĂRI ȘI DE ATUNCI AUDE 
MEREU ȘOAPTE ȘI VOCIELE ÎL CONDUC CA PE UN ROBOTS-A INVERSAT 
JOCUL CREDINCIOSUL CARE ÎN TINEREȚE  CĂUTA ÎNVĂȚĂTURĂ  ÎN 
BIBLIE  S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN SUPERSTIȚIOS NU MAI FACE NICI 
O MIȘCARE PÎNĂ NU AUDE VREO INDICAȚIE DIN INVIZIBIL 
.      DOMNUL ȚON  SCRIE ÎN CONTINUARE : ” m-a asigurat că el a murit pentru 
toate păcatele mele și că sunt  iertat și acceptat  de  El ”. 
.    DOMNUL ȚON  NU A AFLAT CEVA  NOU DECÎT ȘTIA DIN  BIBLIE MESAJUL SALVATOR DIN  IOAN 3 :16  !  ÎNSĂ  DIN CURIOZITATE  PERICULOASĂ CA  A EVEI A INTRAT PE UN TEREN INTERZIS . 
.   E UN VORBITOR EXCELENT DAR ORATORIA NU ÎI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CREDINȚA .  
  ARE  BIBLIA ÎNSĂ NU ÎI AJUNGE NU ÎȘI CLĂDEȘTE ZELUL PE SPUSELE EI 
 NU L-A  MIȘCAT TEXTUL EI  CI O ARĂTARE SUSPECTĂ 
 :L-A  SCOS  DIN NEPĂSARE   ARĂTARE SPIRITUALĂ  DUBIOASĂ ȘI APOI URMĂTOARELE  ȘI VOCILE PE CARE LE  AUDE FRECVENT, ELE L- AU MIȘCAT 
ȘI ÎL POARTĂ , NU BIBLIA !.NU UMBLI PRIN  CREDINȚĂ , DOMNULE ȚON 
 AI TERMINAT-O CU CREDINȚA  ! ACEASTA  NU E CREȘTINISM  CI  SPIRITISM !  SPIRITISM NU ÎNSEAMNĂ NUMAI SĂ DAI  ATENȚIE ȘI SĂ AI VORBIRI CU ARĂTĂRI PRETINSE ALE CELOR DRAGI CARE AU MURIT SAU CU PERSOANE ISTORICE 
ILUSTRE PROFEȚI SAU  APOSTOLI , CI  ÎNSEAMNĂ ȘI SĂ DAI CREZARE ȘI SĂ ADMIȚI RELAȚII CU SPIRITELE . ELE  DE FAPT SUNT DEMONI ȘI ÎNȘEALĂ  ,  JOACĂ TEATRU BATJOCORITOR  PREFĂCÎNDU-SE  CĂ AR FI ÎNGERUL 
 PĂZITOR SAU ALT ÎNGER BUN  SAU CHIAR CĂ  E DOMNUL ISUS !  Matei 
  24 : 24
.     ȚONU  CONTINUĂ :
.    Câteva zile mai târziu am decis că Cel ce M-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine trebuie să fie totalmente stăpânul vieții mele și să decidă El tot ce se va întâmpla în viața mea de aici înainte. A fost cea mai fundamentală decizie a vieții mele și aceasta stă la baza vieții mele de atunci până astăzi ”. .
.      E TRAGIC  CE SPUNE ȚONU :  CĂ  A LUAT DECIZIA FUNDAMENTALĂ SĂ  ÎL AIBĂ STĂPÎN PE CEL CE L-A  IUBIT  și s-a dat pe Sine  PENTRU EL  DOAR ÎN URMA  ACELEI  ÎNTÎLNIRI SUSPECTE CU FANTOMA  CARE I S-A RECOMANDAT  
CĂ E CRISTOS A ASIGURĂRILOR  PRIMITE ATUNCI DE LA NĂLUCĂ 
 FANTASMA  I-A CÎȘTIGAT TOATĂ ÎNCREDEREA DIN CAUZA EI E ZELOS .
DOMNUL ISUS NU I-A FOST TOTALMENTE STĂPÎN VIEȚII PÎNĂ LA  ACEA ÎNTÎLNIRE NEOBIȘNUITĂ CU ACEA SOSIE  NEGATIVĂ , DOAR DE ATUNCI ÎI ESTE ! ” ÎNTÎLNIREA ” L-A  DAT GATA PE ACEST IOSIF ROMÂN ,  L-A DECIS ! 
 NU E O SUPUNERE A INIMII TREZELUCIDE LA LECTURA  ZGUDUITOARE 
A EVANGHELIEI  CI ESTE  REZULTATUL MĂGULIRILOR STAFIEI CARE I S-A ARĂTAT ȘI L-A FELICITAT. CEACE NU A REUȘIT BIBLIA--- A REUȘIT 
 ÎNTÎLNIREA  DE TAINĂ ” . DACĂ NU AR FI FOST VEDENIA RĂMANEA 
CĂLDICEL , NEANGAJAT-- PE CÎND AȘA , DE CÎND  E SUB  INFLUENȚA 
ACELEI  ARĂTĂRI DUBIOASE ESTE  ACTIV , CHELTUIEȘTE ENERGIE 
     ȚON CONTINUĂ SIGUR SUTĂ LA SUTĂ DE ARĂTARE : ”Primul lucru pe care
 mi l-a cerut noul meu Stăpân și Domn a fost să mărturisesc public întoarcerea mea, devenind membru în Biserica baptistă din Cluj-Iris. L-am ascultat, deși știam că voi
 fi dat afară din învățământ .
.      DOMNULE ȚON , ” noul dumitale Stăpîn și Domn ”  NU ȚI-A  PORUNCIT SĂ 
 ÎȚI CERI IERTARE DE LA CEI PE CAREI-AI CIRIPIT? ȘI SĂ RUPI LEGĂTURA 
 CU SECURITATEA CRISTOSUL ADEVĂRAT AȘA  AR FI FĂCUTNE VREA
 ÎN HAINE ALBE ÎNSĂ CRISTOSUL FALS ÎN LOC SĂ TE CHEME LA 
SFINȚENIE --- ȚI-A DAT O  MISIUNE CA SĂ TE SIMȚI IMPORTANT ȘI CONFORTABIL CA LA SECTA  MARTORILOR : PE TEREN TOȚI PÎNĂ LA EPUIZARECA SĂ SE SIMTĂ UTILI ȘI SĂ NU AIBĂ TIMP SĂ GÎNDEASCĂ .     
-   Datorită ”Primăverii de la Praga” (mișcare de eliberare incepută de Dubcec), 
nu am fost dat afară din învățământ. În octombrie 1968 am făcut cerere pentru
 o vizită la Viena. Când am aflat vestea că primesc pașaport, am auzit o voce 
care îmi spunea: ”Aceasta este ca să mergi în Anglia, ca să studiezi într-un 
Seminar de mâna întâi.” Era prima dintr-o serie de călăuziri prin voce audibilă
 pe care mi le-a dat Domnul.
.     DA , DOMNULE PREDICATOR : STUDII ANALIZE DE TEORII MOARĂ 
DE VORBE ȘI  SPECULAȚII LA ” UN SEMINAR DE MÂNA ÎNTÎI ”, LIMBI STRĂINE ȘI ORATORIE CÎT ÎNCAPE----  ORICE  NUMAI NU CHEMARE LA UMILINȚĂ ȘI 
NU ÎNDEMN LA POCĂINȚĂ !  DEGEABA ORATORULE : ” UNDE  MORALĂ  
NU  E  =  NIMIC  NU E ! ” SE VEDE CE MARE PAGUBĂ ÎȚI FACE NEȘTIINȚA DESPRE ” NAȘTEREA DIN NOU ”. CUM SPUNEA WILLY  SHAKESPEARE 
( DIN ȚARA LUI OXFORD : ”VORBE ! VORBE ! VORBE !  ” IAR PESTE 
TOATE = AUZI  MEREU O VOCE NECURATĂ , CARE ÎȚI HRĂNEȘTE 
SUPERSTIȚIA ȘI ORGOLIUL 
-      Printr-o serie de alte mari minuni, am ajuns în Viena și în a doua jumătate 
a lunii ianuarie 1969 am ajuns în Anglia, la Ted Kent, un credincios carismatic 
pe care îl întâlnisem în Cluj cu câteva zile înainte de plecarea spre Viena, 
care îmi dăduse adresa lui și care mi-a trimis la Viena invitația pentru Anglia.
.      Ted Kent voia să nu merg la un Seminar, ci să rămân cu grupul lui
 carismatic. El m-a dus la Oxford, doar ca să capăt îndrumări de la un profesor
 cum să-mi prelungesc viza de două săptămâni pe care o primisem la Viena.
 Profesorul acela mi-a aranjat imediat o întâlnire cu conducătorul Colegiului baptist
 din Oxford, Dr. Henton Davies, și acesta mi-a dat imediat bursă totală ca să studiez
 în acest colegiu, dar mi-a spus că trebuie sa studiez manualul de limba greacă și
 numai după ce voi trece examenul de greacă voi putea începe studiile. Mi-a dat
 însă o adeverință că am fost acceptat în Colegiu, ca să pot obține viza de student.
Ted Kent era cu mine la toate acestea. M-am întors cu el la el acasă. Aici s-a
 întâmplat un eveniment de mare însemnătate în viața mea.
-     Ted Kent a adunat la el acasă un grup de credincioși carismatici. Au început să 
se închine și să se roage. Am fost prins în spiritul de închinare și de deschidere pentru lucrarea Duhului Sfânt ”  
.        DOMNULE ȚON SCRI CĂ AI FOST ” prins ” . VAI DIN PĂCATE SITUAȚIA DUMITALE E MULT MAI GRAVĂ : AI FOST  CUPRINS ” !  DEJA  AM SPUS DE CINE  ȘI PRESUPUN CĂ ȚI-E CUNOSCUTĂ  ACEASTĂ  EXPRESIE POPULARĂ GRAVĂ 
DIN ARDEAL. DE ATUNCI , EȘTI , ÎN CONTINUARE , UN ÎNVINS DAR NU DE DUHUL SFÂNT ! 
.      ” Atunci am simțit că trebuie să mă descarc de o povară grea pe care o purtam 
pe suflet: am mărturisit că în timpul când am fost departe de Domnul (când eram profesor la Cluj, iar vara eram ghid turistic la mare) am colaborat cu securitatea și am relatat ce am făcut în această colaborare.”
-       DOMNULE ȚON , DE CE SIMȚEAI O POVARĂ GREA DACĂ DOMNUL ISUS 
TE-A ASIGURAT CĂ EȘTI IERTAT ȘI ACCEPTAT AHA NU ERAI SIGUR DE IERTARE DEOARECE ERAI ÎN LEGĂTURĂ CU SECU ÎN CONTINUARE SLUGĂ  
LA DOI STĂPÎNI  ȘI ACEASTA NU AI MĂRTURISIT-O BRITANICILOR  ȘI NU O 
SPUI NICI ÎN  ACEST ARTICOL ,TRIȘORULE MINȚEAI ÎN CONTINUARE ERAI ADULTERIN SPIRITUAL ÎN CONTINUARE ȘI TOTUȘI AI TUPEU  SĂ TRĂNCĂNEȘTI DESPRE ” MARTURISIRE ” , DESPRE ”DOMNUL” ȘI DESPRE ”LUCRAREA  DUHULUI  SFÂNT ” ! ERAI ȘI EȘTI IPOCRIT ÎN  CONTINUARE !  
  .   ȘI NU AI PROCEDAT CONFORM  REGULILOR BIBLICE NICI CU VICTIMELE :
  TREBUIA SĂ TE MĂRTURISEȘTI PERSOANELOR  CĂRORA  LE-AI DĂUNAT 
( EVENTUAL NIȘTE SCRISORI  CU  MĂRTURISIRI ȘI CERERI SĂ TE IERTE ) . VÎNZĂRILE LE-AI  FĂCUT LA  PORȚILE  ORIENTULUI NU ÎN ANGLIA . 
 OCCIDENTALILOR  ĂLORA  LE ERA UȘOR  SĂ TE  LINIȘTEASCĂ ERAU  STRĂINI DE CAUZĂ . TE-A UȘURAT ” IERTAREA ” LOR ?  AȘA ” DESLEAGĂ ” 
ȘI POPII . ASTEA NU RIMEAZĂ  DELOC CU  CREDINȚA  ADEVĂRATĂ ”,
 AUTORULE .
.   EȘTI MAESTRU LA ÎNVÎRTIT VORBE CU AMORTIZOR ,  DOMNULE PREDICATOR DAR NU POȚI SĂ -L DUCI CU ZĂHĂRELU PE UN ANCHETAT LA 
SECU . AUZI LA EL COMEDIE DE LIMBAJ ” CORECT-- POLITIC ” : ”am colaborat cu Securitatea ” ! FOȘTII DUMITALE FRAȚI SPUN CĂ ACEASTA A ÎNSEMNAT PALME CONCRETE PICIOARE CONCRETE ȘI  OBIECTE CONTONDENTE PRIMITE  FĂRĂ AMORTIZOR ---- PENTRU LIPSĂ  DE. . . COLABORARE ,  
    .   M-am așezat în genunchi, cei din grup au pus mâinile peste mine și eu am început să vorbesc în limbi. Pot spune, deci, folosind limbajul penticostal, că am 
fost botezat  cu Duhul  Sfânt. ”.
.   1)  DOMNULE CU TOATE STUDIILE DUMITALE ” LA UN  SEMINAR DE MÎNA ÎNTÎI  LA OXFORD ”, NU POȚI ARĂTA ÎN BIBLIE  VREUN BOTEZ  CU  DUHUL SFÂNT FĂCUT DE VREUN  GRUP  SAU DE VREUN  NEAPOSTOL CUIVA  
 DECI BOTEZUL DUMITALE  PENTICOSTAL CU PUNEREA  MÎINILOR , 
A FOST UN ” BOTEZ ”  NEBIBLIC (APROPO : ȘI-A PUS ȘI VREO FEMEIE 
MÎINILE )  
.   2) ALT  ASPECT  NEBIBLIC : ÎN LOC SĂ TE PUNĂ SUB MUSTRARE , SĂ TE DISCIPLINEZE PENTRU UN TIMP PÎNĂ  REZOLVAI  BIBLIC NECAZURILE   
CE LE-AI CAUZAT ÎN ROMÂNIA SĂ OBȚI IERTARE DE LA  VICTIME ,
  CARISMATICII ĂIA TE-AU ” BOTEZAT CU DUHUL SFÎNT !”.  AȘA CREZI ?
 .  3 )  ZICI CĂ AI ÎNCEPUT SĂ VORBEȘTI  ÎN LIMBI  SINCER DOMNULE ȚON  (ȚI ) SE CUVENEAU AȘA  DARURI SPIRITUALE ATUNCI ?  ȘI  PE CINSTITE : DE ELE AVEAI  NEVOIE ATUNCI DUPĂ CE FĂCUSEȘI TRĂDAREA  LA SECU ȘI UMBLAI CU VÎNZAREA  ÎN SÎN ? HOTĂRÎT --- NU !  IATĂ  ARGUMENTE CĂ 
ACELE  ABILITĂȚI NU ERAU BIBLICE . ATUNCI  CÎT DE BIBLICI  PUTEAU FI EI ?
. PENTICOSTALII  SAU  CARISMATICII ACEIA ȚI-AU DESĂVÎRȘIT OTRĂVIREA  
CU SPIRITISM  ÎNCEPUTĂ ÎN ROMÂNIA  E SIGUR CĂ  DUHUL SFÂNT NU AR FI  FĂCUT AȘA CEVA ȘI CATEGORIC : NU A  FOST LA  LUCRU ACOLO !  CĂCI CA 
SĂ TE IERTE DUMNEZEU TREBUIA MAI ÎNAINTE SĂ TE UMILEȘTI SĂ LE CERI IERTARE CELOR NEDREPTĂȚIȚI = Matei  5 : 23 -26  NEASCULTÎND  ACEASTĂ  CERINȚĂ ELEMENTARĂ --- CUM  ÎȚI ÎNCHIPUI  CĂ DUMNEZEU TE APROBA ȘI ÎȚI  DĂDEA SPIRITUL SĂU ?  PE SECTANȚII  ĂIA ÎI INTERESA DOAR SĂ LE CREASCĂ NUMĂRUL CU UNUL DEȘTEPT BUN DE GURĂ ȘI RELATIV CELEBRU . 
.    4) CUM A FOST VORBIREA DUMITALE ÎN LIMBI LE-AI VORBIT ȘI ÎN  ROMÂNEȘTE CĂCI PENTRU EI ERA LIMBĂ STRĂINA ȘI PUTEAI SĂ O 
TRADUCI UȘOR . ÎN FAPTELE  CAPITOLUL 2  VORBIREA ÎN LIMBI A 
ÎNSEMNAT CEVA  FOLOSITOR CĂ NU MAI TREBUIAU TÎLMACI DECI 
PRACTIC SITUAȚIA DUMITALE DE EMIGRANT TREBUIA SĂ ȚI SE ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ  RADICAL  ÎN PRIVINȚA  LIMBILOR .  AȘA A FOST
ȚI S-A SIMPLIFICAT ? DE CE NU SPUI NIMIC DESPRE ASTA ?
 .   5 ) IATĂ CĂ  REZOLVAI SURPRINZĂTOR DE UȘOR ȘI DE REPEDE ȘI 
CU ÎNVĂȚAREA  LIMBII GRECEȘTI =  DATORITĂ DARULUI  LIMBILOR  
 NU ?  SĂ NU SPUI CĂ A TREBUIT , TOTUȘI , SĂ O ÎNVEȚI DUPĂ MANUAL 
CĂCI ATUNCI TE CONTRAZICI CATASTROFAL ! 
        MĂ MIR CĂ AȘA OM UMBLAT DEȘTEPT ȘI CU STUDII  ȘI CU LECTURI BOGATE NU AI  AJUNS LA ACESTE CONCLUZII GRAVE .ȘI NU  AI  ACȚIONAT  CORESPUNZĂTOR !  DE CÎND TE-AI  ÎNCURCAT CU EI ( CULMEA CA SĂ TE DESCURCI ! ) ȚI - AI  PIERDUT DISCERNĂMÎNTUL SPIRITUAL ȘI PRICEPEREA DUMITALE RECUNOSCUTĂ ! VORBA LUI NENEA IANCU CARAGIALE : ” EI BRAVOS CĂ NE PRICOPSIRĂM ! ”        
 -     A urmat însă ceva neașteptat. Unul din grup mi-a spus că Duhul îmi transmite prin
 ei să nu merg la Oxford, ci să rămân cu ei și să învăț totul de la ei. 
.      Eu am rămas nedumirit, deoarece călăuzirea clară pe care am primit-o eu era să mă duc la studii ”într-un Seminar de mâna întâi” și pentru mine acum era clar că acesta era Colegiul din Oxford. Le-am spus fraților că problema este foarte serioasă și de aceea îmi iau trei zile de post, după care îl întreb pe Domnul ce trebuie să fac în continuare.
.       După cele trei zile de post, Domnul mi-a arătat clar că nu trebuie să-mi schimb calea, și să merg la școală așa cum mi-a spus El.
.   CE DUH ERA  ACELA CARE TRANSMITEA PRIN  ACELA DIN GRUP SĂ NU MERGI  LA OXFORD  ȘI SE CONTRAZICEA CU  CĂLĂUZIREA  CLARĂ  A .VOCII AUZITE DE DUMNEATA  ? E CLAR UNUL DIN ELE ERA  FALS !  EU ZIC ȘI MAI ȘI 
CĂ  AMBELE DUHURI ERAU FALSE ȘI FINDCĂ  ZICI CĂ   DOMNUL ȚI-A REPETAT SĂ MERGI  LA OXFORD --- CEACE AI ȘI FĂCUT --- REIESE CĂ AI CONSIDERAT CĂ DUHUL ACELUIA DIN GRUP ERA  MINCINOS ! DAR  ATUNCI 
CE ÎNCREDERE POȚI AVEA ÎN  BOTEZUL LOR CU DUHUL SFÎNT ȘI VORBIREA ACEEA ÎN LIMBI ? ȘI MAI  E ȘI FAPTUL CĂ NU ȚI-AU FOLOSIT !
 ..      DAR  SĂ- ȚI  AUZIM  CONTINUAREA :    
 Când am comunicat acest lucru lui Ted Kent, el s-a înfuriat și mi-a spus că trebuie să plec din casa lui. Între timp, eu făcusem cunoștință cu câțiva pastori baptiști și unul mi-a dat cartea lui de vizită și mi-a spus că dacă cumva am probleme cu Ted Kent să-i dau telefon. L-am sunat, i-am spus care este problema și el mi-a aranjat să fiu luat de la Ted Kent de pastorul baptist Ron Hirst, care era în vârstă, era necăsătorit și locuia numai cu mama lui. Am fost găzduit de ei până când mi-am luat examenul de greacă și mi-am început studiile la Oxford. ”.
.      AICI OBSERV MAI MULTE CHESTII DUBIOASE :   
..     1 ) ȘI ATUNCI TE-AI DESCURCAT GÎNDIND CA  ÎNTOTDEAUNALA  CEL PUȚIN DOUĂ VARIANTE , AVÎND UNA ÎN REZERVĂ .TOTDEAUNA  AI AVUT DUMNEATA ” CĂRȚI ” ASCUNSE ÎN MÎNECĂ  DACĂ NU ȚI-A IEȘIT CU DOMNUL //  AI INTRIGAT CU OMUL .
.      2 ) CE INFANTIL JUDECA  ACEL TED  KENT ! ÎI FACE DE RÎS PE APUSENI ! 
CUM PUTEA SĂ ÎȘI ÎNCHIPUIE CĂ VEI DA CU PICIORUL UNOR STUDII
 LA OXFORD NU TE CUNOȘTEA  CREZÎND CĂ TE VA IMPRESIONA ȘMECHERIA CU PROFEȚIA ARANJATĂ CU UNUL DIN GRUP .
  .    3) BAG DE SEAMĂ  CĂ ACEL CARISMATIC , TED , ERA CONSIDERAT PROBLEMATIC  DE PASTORII BAPTIȘTI NU AVEAU ÎNCREDERE ÎN EL ,SE AȘTEPTAU LA  SURPRIZE  NEPLĂCUTE DIN PARTEA LUI CU TOATE CĂ SUNT UNIȚI ÎN ” ASOCIAȚIA  EVANGHELICĂ ” --- FIECARE CULTIVĂ  FIRMA 
 SECTEI  LUI . 
.    4 ) DAR CE INSTABIL ( CA  SĂ NU FOLOSESC ALT ADJECTIV ) EȘTI : AI PLECAT DE LA TED ȘI CARISMATICI LA BAPTIȘTI EI TE-AU SALVAT ---- IAR ACUM DUPĂ CE ” TE-AI AJUNS ”, LE-AI SPUS  ” PA ! ” BAPTIȘTILOR  ȘI TE DAI IAR BINE CU  CARISMATICII !  ȘI NU CU ORICARE CI CU UNII CARE SE AUDE CĂ
 ÎI ÎNTREC ÎN EXCESE PE CEI ” TRADIȚIONALI ” ! DE CE FACI AȘA ZIG-ZAG -URI ?  FINDCĂ  ÎNTREZĂREȘTI  NIȘTE  PERSPECTIVE ÎNSĂ DEȘI TED E UN NEVROTIC ȘI NU V-AȚI DESPĂRȚIT FRĂȚEȘTE VA TREBUI SĂ BATEȚI PALMA CĂCI 
SECTELE VOASTRE  AU ACEIAȘI  GRUPĂ  DE SÎNGE ”.             
.      5 )  ÎNCĂ O DOVADĂ CĂ  ACELE ” LIMBI ” NU ERAU  REALE UTILE :  A TREBUIT SĂ ÎNVEȚI LIMBA GREACĂ ENGLEZA --- O ÎNVĂȚASEȘI ÎN ROMÂNIA . 
CARE ERA ATUNCI FOLOSUL DARULUI LIMBILOR ? ERA NEFOLOSITOR , NU
ERA PRACTIC !  
-     6) CU LIMBILE ASTEA INUTILE INTRI ȘI  ÎN ALTĂ ÎNCURCĂTURĂ  O  POVESTEȘTI  FĂRĂ SĂ TE SEZIZEZI  .  ZICI  ” O   scurtă  vreme  am continuat  să  mă  rog  în limbi  ”.. DE CE DOMNULE ȚON ?  NI SE CERE CREȘTINILOR SĂ  NE RUGĂM ÎN ALTE LIMBI UNDE SE RUGAU APOSTOLII ÎN ALTE LIMBI ?  ÎI  ÎNVĂȚAU  PE  PRIMII  CREȘTINII  SĂ  NU SE ROAGE ÎN LIMBILE  MATERNE ? 
 DUMNEZEU NU NE ASCULTĂ  ÎN ROMÎNEȘTE ȘI APROBĂ  DUMNEZEU SĂ NE RUGĂM  ÎN  ALTE  LIMBI LA CARE NU PUTEM SĂ SPUNEM AMIN  DEOARECE NU ÎNȚELEGEM ?1 Corinteni  14 16 . O SĂ REPLICI CĂ LE ÎNȚELEGEAI ? ATUNCI DE CE NU ERA DESTUL SĂ TE ROGI ROMÂNEȘTE ?      
.      Nu neg ceea ce s-a întâmplat cu mine în grupul de carismatici, ci dimpotrivă,  consider că a fost una dintre multele pietre de hotar în pelerinajul meu spiritual și
 teologic. 
,      UN BAPTIST CARE A CITIT ARTICOLUL DUMITALE SPUNE CĂ  EXPERIENȚELE DUMITALE ÎN GRUPUL DE  CARISMATICI NU SUNT ” PIETRE  
DE  HOTAR ” CI  DE POTICNIRE . ÎN  SFÂRȘIT . . .  
 .       După acea scurtă vreme, am încetat să mă rog în limbi. De ce? Fiindcă am constatat că darul meu principal este acela de învățător. Ca învățător, lucrul fundamental este că trebuie să înțeleg. De aceea, pentru mine cel mai important lucru este să mă rog cu mintea. Studiind teologia la Oxford, aduceam în rugăciune tot ce studiam. Discutam cu Domnul teoriile pe care le învățam și ceream călăuzirea Duhului Sfânt pe care dintre ele să o aleg.    
 .   --1) DOMNULE ȚON , CE ȘI DE CE MAI ADUCEAI ÎN RUGĂCIUNE CEACE STUDIAI ȘI CEREAI CĂLĂUZIREA DUHULUI SFÎNT -----  DACĂ DISCUTAI CU DOMNUL TEORIILE PE CARE LE ÎNVĂȚAI ? RĂMÎNEA CEVA  NECLAR ?  PARCĂ 
 ÎL VERIFICAI  PE ” DOMNUL . . . 
. --- 2 )CREȘTINII TREBUIE SĂ DISCUTĂM CU DOMNUL PENTRU A ÎNȚELEGE 
BIBLIA ?  ATUNCI DE CE E NU CITIM ÎN  TESTAMENT ACEASTA ?   DAR CITIM INVERS ÎN EFESENI 4 : 11 , 12  = Și  el a dat pe unii apostoli  , pe alții prooroci ,
 pe alții evanngheliști , pe alții păstori și învățători  pentru desăvîrșirea sfinților , în vederea lucrării de slujire  , pentru zidirea trupului lui Cristos ”.  OR DACĂ 
”TREBUIE SĂ DISCUTĂM CU DOMNUL PENTRU ÎNȚELEGERE ,CUM FACI DUMNEATA ATUNCI ACEȘTI SLUJITORI CU DARURILE LOR DEVIN INUTILI PENTRU ADUNARE ! ȘI LA FEL DEVI INUTIL ȘI DUMNEATA CU DARUL  DE ÎNVĂȚĂTOR   DE CE SĂ DISCUTE CU  DUMNEATA DACĂ POT DISCUTA CU DOMNUL? IATĂ UNDE DUCE ÎNVĂȚĂTURA  FALSĂ CĂ ” TREBUIE SĂ 
DISCUTĂM CU DOMNUL LA DISTRUGEREA  FRATERNITĂȚII !  DIAVOLUL 
E ȘIRET ȘTIE  CUM SĂ  PROCEDEZE DAR  DUMNEATA  CONTINUI  INCONȘTIENT :  
” Astfel viața mea intelectuală se îmbina perfect cu viața mea spirituală. Acest lucru 
a rămas cu mine și ca predicator și ca scriitor. Întâi, în timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, trebuie să înțeleg Cuvânul, să înțeleg  voia  Domnului; apoi să înțeleg 
ce să predic, ce să scriu, ce să fac. Acestea toate înseamnă ”mă rog cu mintea.”
-    Pentru mai multă  claritate , părtășia mea cu Dumnezeu ia două forme. Uneori, după ce citesc Cuvântul și încep să meditez, Duhul Sfânt începe să-mi vorbească în duhul meu și mă face să înțeleg lucruri noi. Eu iau imediat hârtie și scriu. Uneori tot  timpul meu de părtășie de dimineață îl petrec în această ascultare de ce-mi vorbește  Dumnezeu. Și ”omul trăiește cu orice cuvânt ieșit de la Domnul ”, deci eu simt că ”trăiesc” fiindcă mi-a vorbit  Domnul ”.
.    DOMNULE ȚON DIN  PĂCATE NU ÎȚI AJUNGE CĂ ÎȚI VORBEȘTE PRIN SCRIPTURĂ NU TE  IMPRESIONEAZĂ DECÎT  DACĂ  ÎȚI VORBEȘTE   PERSONAL . 
.    VORBEȘTI DE CLARITATE DAR NU ÎȚI ESTE CLAR  NICI MĂCAR CE ESTE CREDINȚA  CĂCI UMBLI PRIN ” VEDERE” . 
 ” Alteori, la un moment dat în timpul meditației mele ”simt” prezența reală a Domnului în  fața mea și ”știu” că este acolo. El, cea mai frumoasă Ființă din univers, este acolo și  îmi dă părtășia Lui simțită. El îmi spune că mă iubește și eu Îi spun că Îl iubesc. Atunci  mă deschid Lui ca să mă umple, să mă hrănească și să mă adape, să-mi umplu  întreaga ființă cu El, după promisiunea Domnului Isus: ”cine Mă mănâncă pe Mine, va  trăi și el prin Mine” (Ioan 6:57)         
.    Uneori prezența Lui este atât de vie și de copleșitoare, încât mă proștern cu fața la  pământ și mă închin Lui cu toată ființa ”.
-   DOTTORE  ȚON  , AI CĂUTAT EMOȚII ȘI EXTAZE CA  ARGHEZI ȘTI  CUM 
  A SCRIS ARGHEZI : ”Vreau  să te pipăi  și  să urlu :  Este  ! ” SPRE  DEOSEBIRE DE EL DUMNEATA AI PRIMIT SĂ  PIPĂIÎNSĂ O ARĂTARE ÎNȘELĂTOARE !
 .        DE CE  E ARĂTARE DEMONICĂ ?  
 .    1 ) PENTRUCĂ ÎN CREȘTINISM SPIRITELE BUNE NU INTRĂ  ÎN DIALOG  CU OAMENII CUM A  FOST CAZUL CU CÎȚIVA  APOSTOLI ȘI ALȚII  PUȚINI  FOARTE FAVORIZAȚI DIN PRIMUL  SECOL LA  ÎNCEPUTUL  CREȘTINISMULUI DACĂ AR  FI  ALTFEL MODUL OBIȘNUIT DE VIAȚĂ  NI S-AR  FI SPUS  ÎN TESTAMENT . 
-  2 ) ÎN  NOUL TESTAMENT ÎNVĂȚĂM  CĂ FAMILIARITATEA CU FIINȚELE  SPIRITUALE ( BUNE ) VA FI ÎN VIITOR CÎND VOM PRIMI  RĂSPLATĂ  CEREASCĂ ȘI VOM FI ÎN CER SPIRITE CA ELE ȘI VOM PRIVI REALITĂȚILE  SPIRITUALE =  MATEI  5 : 8  Corinteni 13 :12  II  Corinteni 5  :17  Filipeni  3 : 20 , 21 I  Ioan 3  : 2
  E NEBIBLIC SĂ VEZI  FAȚĂ ÎN  FAȚĂ  ACUM  DEOARECE  ACEASTA  ÎNSEAMNĂ 
  . SĂ NU MAI  UMBLI PRIN  CREDINȚĂ DE ACEEA  CÎND SE ARATĂ  VREO  FIINȚĂ SPIRITUALĂ ------ NU POATE FI VORBA DE SPIRITE  BUNE CĂCI ELE NU ÎNCALCĂ REGULA ÎNSĂ CELE  RELE --- DA   
-------  TOTUȘI SĂ ÎI  DĂM  TE - OLOG- ULUI CE-I  A  LUI :  EȘTI REMARCABIL ,  DOMNULE ȚON :  NU ȚI-AI PIERDUT VEDEREA  CUM A PĂȚIT-O  SAUL PE  DRUMUL  DAMASCULUI  ȘI NU AI CĂZUT INCONȘTIENT CA APOSTOLUL  VIZIONAR DIN PATMOS  . REZIȘTI  MAI BINE DECÎT AMÎNDOI !  SPUI CĂ AI  FRECVENT AȘA EXPERIENȚE ȘI INTRI MEREU ÎN EXTAZE LUNGI !  DECI ÎI  DEPĂȘEȘTI ȘI LA PROBA  ASTA !  ȘI ÎL DEPĂȘEȘTI ȘI PE PROFETUL 
 EZECHIEL .,  ÎI DEPĂȘEȘTI  PE TOȚI !  NUMAI  ELENA  WHITE TE DEPĂȘEȘTE  CĂCI EA L-A AVUT GHID ÎN CER PE CRISTOS ȘI NU DOAR  UNA  SAU DOUĂ  VIZIUNI ! ÎNSĂ NICI EA NU  A OBSERVAT ȘI NICI DUMNEATA  NU OBSERVI 
  CĂ  VIZIUNILE CU DEMONI NU PROVOACĂ  ORBIRI  CA VIZIUNILE SFINTE .
    VIZIUNILE  VOASTRE IMITĂ  SCENARIILE ȘI REGIA  VRĂJITORILOR 
 DE MILENII  DE PE TOT  GLOBUL . DOMNULE ȚON ACEASTA NU  E PRACTICĂ  BIBLICĂ , ACEASTA  E  SPIRITISM DEGEABA TE AMĂGEȘTI : NU EȘTI UN  FAVORIZAT CI UN POSEDAT (  CUPRINS  ) ! 
 . MAI ZICI : 
.      Acestea sunt momente de adorație și de închinare. Dar puteți observa că în toate  fazele și în toate formele, părtășia mea cu Dumnezeu este ceva ce înțeleg și ceva ce  pot apoi să explic altora, fiindcă aceasta este chemarea învățătorului 
.----- FALS  !  FALS !. AVEM  PĂRTĂȘIE  CU  DUMNEZEU   NU  CĂZÎND  ÎN STARE  DE EXTAZ  SPIRITIST CI PRIN  DARURILE SPIRITULUI SĂU ȘI ÎNCHINÎNDU-NE CONȘTIENȚI  LUCIZI , PRIN  RUGĂCIUNE 1 Corinteni  1 : 9 1 Ioan 1 : 3   
.       MAI DEPARTE DOMNUL ȚON FACE UN TUR SOFISTIC DE FORȚĂ CA SĂ 
 SPUNĂ CEVA ȘI MAI ȘI DECÎT PÎNĂ ACUM VINE CU O MARE NOUTATE :
       Faptul că Dumnezeu îmi vorbește face parte din darul profeției, căci profeția  înseamnă înainte de toate că Dumnezeu vorbește unui om și acesta poate să spună  după aceea: ”Iată ce mi-a spus Domnul”. Iată de ce, în special în anii 1970 îmi începeam predicile cu cuvintele: ”Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre…”
.      AȚI OBSERVAT CU CE NOUTATE VINE ȚONU SPUNE CĂ ÎI VORBEȘTE DUMNEZEU PÎNĂ  ACUM  POVESTEA CĂ VORBEȘTE CU DOMNUL ISUS , 
ÎNSĂ ACUM SPUNE CĂ ÎI VORBEȘTE DUMNEZEU !
.     ȘI AȚI REȚINUT CUM EXPLICĂ ȚON DE CE ÎI VORBEȘTE DUMNEZEU ? IATĂ  :
  ” Faptul că Dumnezeu îmi vorbește face parte din darul profeției căci profeția înseamnă înainte de toate că  Dumnezeu vorbește  unui om și  acesta  poate să  spună  : ” Iată ce  mi-a spus Domnul ”.       
..     1 ) DEFINIȚIA CE O DAI PROFEȚIEI  TREBUIE CORECTATĂ PROFEȚIE ÎNSEAMNĂ  ANUNȚAREA  DINAINTE A CEACE SE VA ÎNTÎMPLA  ȘI ACEASTĂ 
ANUNȚARE POATE FI FĂCUTĂ  NU NUMAI DE CĂTRE  DUMNEZEU  CI ȘI DE CĂTRE CRISTOS , ÎNGERI SAU OAMENI POATE FI ȘI DE  CĂTRE DEMONI            VEZI LA VRĂJITOAREA  DIN  EN DOR .    
---   2) ÎN  Faptele 13 :1 CITIM  DESPRE ” niște profeți din biserica  din Antiohia ”. LE 
 VORBEA  DUMNEZEU ACELOR  PROFEȚI ? AM CITI SCRIS  ÎN CARTE ACEASTA !    ÎN  Efeseni 4  :11 CITIM  CĂ ( CRISTOS ) A DAT PROFEȚI ÎN BISERICĂ ---- EI  PROFEȚESC  DUPĂ CE LE  VORBEȘTE  DUMNEZEU ? ȘI DESPRE ACEASTA   
  AR  TREBUI SĂ CITIM ! 
-       3)  DOMNULE ȚON VEZI  CĂ ÎNCURCI TESTAMENTELE ȘI CONFUNZI PERSOANELE : DACĂ ÎȚI VORBEȘTE  DUMNEZEU NU POȚI SĂ SPUI CĂ ȚI-A VORBIT  ” DOMNUL” CĂCI SUNT PERSOANE DIFERITE VEZI 1 Corinteni  8 :6  = DUMNEZEU ESTE  TATĂL  IAR ”DOMNUL” E FIUL.             
 .     4 ) ACUM DUMNEZEU NE VORBEȘTE  CA ÎN TIMPURILE  BIBLICE ? 
----- NU VORBEȘTE DUMNEZEU ACUM  TUTUROR OAMENILOR PRIN BIBLIE 
NU PENTRU ACEASTA  NE-A  LĂSAT-O ?  II Timotei 3 :15 --17  = 
=  REVELAȚIA  ESTE  ÎNCHEIATĂ  = Evrei  1 : 1 , 2   Iuda  3   Efeseni  4 :11   
-----  ) TREBUIE SĂ LE  VORBEASCĂ  DUMNEZEU SAU  CRISTOS  PERSONAL FIECĂRUI CREȘTIN  PENTRU  CA ACELA  SĂ POATĂ PROFEȚI  ?  NU .CINE
 PROCLAMĂ VOIA ȘI  SCOPUL LUI  DUMNEZEU  DIN BIBLIE  ESTE  PROFET =
 Romani  12  : 6   Corinteni 14 3  Petru 1 :10  Apocalipsa 19  :10
  ------------------------------------------------------------------------------
-      Dar Domnul a mers mai departe cu mine. În iunie 1977 am avut o iluminare și o viziune prin care am înțeles, ”am văzut” cum comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Toți  experții seculari și toți ”profeții” spuneau că comunismul va birui peste toate popoarele  lumii. Împotriva tuturor, am început să spun la Radio Europa Liberă să fim cu  încredere că comunismul se va prăbuși și noi ne vom întoarce în România. Apoi am  avut ”înțelegerea” că Uniunea Sovietică se va destrăma și am spus-o și pe aceasta la  radio.  Acestea erau profeții în sensul de prevestire a unor evenimente care se vor  petrece în  viitor  ”..
-      De ce le spun toate acestea? Fiindcă prin ele Dumnezeu îmi arăta că darurile  miraculoase ale Duhului Sfânt n-au încetat odată cu încheierea scrierii Noului Testament. Mie Duhul Sfânt mi-a dat cel puțin două dintre acestea: darul vorbirii în 
 limbii și  darul proorociei  .  
.    DOMNULE DOCTOR SPUN ÎN TREACĂT CE AM  AUZITNU INSIST : UNII
 ZIC CĂ PE CORIDOARELE DE LA  ” RADIO  EUROPA  LIBERĂ ” ÎNAINTE DE 
1989 TE EXPRIMAI  CHIAR DIMPOTRIVĂ CĂ SISTEMUL COMUNIST VA 
REZISTA  PÎNĂ LA  REVENIREA DOMNULUI !  NU INSIST .
     Dar în timpul predicilor mele s-au vindecat oameni de anumite boli. Alteori s-au vindecat oameni când m-am rugat pentru ei, fie cu punerea mâinilor mele peste ei, fie doar prin rugăciune. Acestea sunt aspecte ale darului vindecărilor. Și am avut și cel puțin un caz de scoatere a unui duh rău dintr-un om prin rugăciune cu punerea mâinilor și înțeleg că Duhul Sfânt vrea să mă folosească și în domeniul acesta.
.------ DOCTORE , APROPO DE  MIRACOLELE  DUMITALE  ( A CĂROR MARTORI  AU MURIT CUNOSC TRUCUL )  IATĂ O OBSERVAȚIE INSTRUCTIVĂ DESPRE  EXORCIZARE LA CARE NU ȘTIU DACĂ M-AȘ FI  GÎNDIT  DACĂ NU MI-O SPUNEA  UN  BAPTIST  SFINȚII DIN BIBLIE NU ȘI-AU PUS NICIODATĂ MÎINILE PESTE         ÎNDRĂCIȚI CARE O FI REALITATEA  AICI :  COLABORAȚIONISTUL  SECURIȘTILOR TAIE PIROANE  DE EXPORT SAU A PROCEDAT NEBIBLIC ȘI  ATUNCI  A FOST  LA LUCRU  ALT DUH ? TOATE VARIANTELE  SUNT  DEZONORANTE ..DAR  DACĂ TE GÎNDEȘTI  CĂ  DUHUL SFÎNT NU  COLABOREAZĂ  CU CÎRTIȚELE SECURIȘTILOR ?  ATUNCI SE NĂRUIEȘTE
 TOT BORDEIUL DE NISIP !  BAPTISTUL A CONTINUAT : ” Tremuricii  să citească 
  mai atent  Marcu 16  :17  Aș vrea să îi văd  ținînd șerpi  în mîini sau bînd  otravă 
 sau să  vină la un spital , să îl  golească căci  în secolul  întîi  nu erau  nici spitale ,
nici carismatici deși erau stadioane. AM ÎNCHIS  CITATUL .        
.      O serie de evenimente din familia noastră, legate de fiica noastră, au dus la o  nevoie de redefinire a ceea ce sunt eu și am ajuns să mă definesc ca ”baptist  carismatic.” O mare parte a baptiștilor din afara Europei și a Americii de Nord sunt  baptiști carismatici. Când o parte dintre bisericile baptiste din Anglia s-au trezit la o viață  nouă, aceasta s-a făcut prin aderarea la mișcarea carismatică. Chiar și în sânul  baptiștilor de sud (Southern Baptist Convention) au apărut biserici carismatice, deși  reacția împotriva lor este foarte puternică. În Alianța Mondială Baptistă, o mare parte  dintre ei sunt baptiști carismatici și de aceea ultimul Congres al acestei alianțe a fost  dedicat rolului Duhului Sfânt în bisericile baptiste, recunoscându-se aspectul carismatic  al lucrării Duhului SFânt.
-      Trebuie să subliniez acum că Mărturisirea de credință a cultului baptist din România  nu ne spune altceva decât că credem în Duhul Sfânt și înșiră textele din Noul Testament  care vorbesc despre El. Nu se vorbește nimic despre darurile Duhului Sfânt  și nu se  spune că unele dintre acestea ar fi încetat. Prin urmare mărturisirea noastră  de credință  baptistă nu este cesaționistă. Și tot ca o concluzie clară, a fi carismatic nu  este o  încălcare a mărturisirii noastre de credință. Cu alte cuvinte, a fi carismatic nu  este o  abatere de la mărturisirea noastră de credință. Orice comitet de biserică  baptistă, sau  orice consiliu teologic baptist Român care ar condamna pe cineva fiindcă   este  carismatic, ar face-o nu pe baza mărturisirii de credință, ci pe o ”tradiție” baptistă.  Ori,  noi, baptiștii, nu avem ”tradiție” și, cu atât mai mult, nu putem lua decizii atât de  fundamentale și de drastice pe bază de ”tradiție ”.
.----- ȘI ACUM O MOSTRĂ DE MĂIESTRIE ELECTORALĂ A ACESTUI INTRIGANT NEOBOSIT MANEVRĂ DE ÎNVĂLUIRE :
    Mișcarea străjerilor din România a apărut în cadrul cultului baptist și este condusă 
de pastori baptiști. Este o mișcare tânără și ea încă nu s-a definit suficient de bine. Unele afirmații de pe saitul lor necesită revizuire.
.     OBSERVAȚI INGENIOZITATEA FLATĂRILOR ȘI DOZAREA AMESTECULUI DE LINGUȘIRI  CU SUGESTIA FINALĂ PLĂNUITĂ  DE LA ÎNCEPUT :  ” BĂIEȚI ,
 SUNTEȚI DRĂGUȚI DAR PENTRU  A REUȘI AVEȚI  NEVOIE  DE  EXPERIENȚA 
MEA ”. TIPUL ARE CALITĂȚI CERTE DE DIPLOMAT DE NEGOCIATOR . ÎNSĂ
 CE AU TOATE  ACESTEA  COMUN  CU CREȘTINISMUL ?  
     Dar cea ce m-a atras pe mine la această mișcare este faptul că cei ce participă la întrunirile Stăjerilor se eliberează de păcate și de duhurile păcatelor,  
,------  AHA DECI ÎN ALTĂ PARTE NU SE POT ELIBERA  DE PĂCATE ȘI DE  DUHURILE PĂCATELOR ”.  ASTA RIMEAZĂ CU ” NUMAI NOI DOCTORE .”  
  .    ” trăiesc o veritabilă reîntoarcere la Domnul, trăiesc o nouă umplere cu Duhul Sfânt și devin pasionați pentru o viață de sfințenie.Eu m-am asociat cu această mișcare tocmai pentru că am văzut că este o mișcare de trezire spirituală și că are în ea un dinamism puternic al Duhului Sfânt. Eu doresc cu tot sufletul o nouă trezire spirituală în România și consider că această mișcare poate fi instrumentul sau vehicolul acestei treziri . Conducătorii ei m-au chemat între ei ca să aduc în mișcare învățătura Domnului Isus Rolul meu, deci, va fi și acela de a ajuta la fundamentarea teologică a acestei mișcări..   . 
----- 1 ) DOMNULE DOCTOR ȚON ,CUM ADICĂ : LE ADUCI ÎN MIȘCARE ÎNVĂȚĂTURA DOMNULUI ISUS AI VRUT SĂ SPUI CĂ LE  DUCI  ȘI TE-AI ÎNCURCAT  ÎN LITERE DAR  DE CE TREBUIE SĂ LE -O  DUCI -ADUCI ?   
 NU O AU DAR CU CE SE OCUPĂ EI SUNT O  MIȘCARE ECOLOGICĂ ? 
 .---- 2 ) UN  BAPTIST A COMENTAT ASTFEL CHEMAREA ȚONULUL :  ” CE ALEGERE  NEPOTRIVITĂ : SĂ  CHEME LA ZIDIREA  FUNDAȚIEI UN INCAPABIL 
DE JERTFĂ ,  UNUL CARE ȘI-A VÎNDUT FRAȚII ÎN TIMPUL DICTATURII COMUNISTE ȘI SE ȚINE  DE INTRIGI ÎN TIMPUL LIBERTĂȚII  LA  AȘA  ” DOCTOR ---- AȘA  PACIENȚI !  ACEST DOCTOR ȚĂPUIT DE SPIRITE NECURATE E ESTE, 
LA  RÎNDUL LUI O ȚEAPĂ SOLIDĂ ȘI NODUROASĂ PENTRU ACEI FRAIERIȚI DE NEINVIDIAT BIEȚII DE EI CÎND ÎI VOR  GHICI JOCUL VA FI PREA  TÎRZIU ”. 
    ÎNSĂ LUI ȚON NU ÎI PASĂ ÎȘI URMEAZĂ PERSEVERENT VISUL DE MĂRIRE : 
 Liderii spirituali ai acestei mişcari şi slujitorii Domnului, Nelu Demeter, Nelu Peia şi Ilie Popa sunt asociaţi şi în colaborare cu Mişcarea de trezire din alte parţi ale lumii (Nigeria, Africa de Sud, Uganda, America Latină, Egipt şi ţările ex – sovietice). 
 OBSERV CĂ E VORBA DE ȚĂRI  FĂRĂ INTERNET SUNT SIGUR DOCTORE , 
CĂ ÎNȚELEGI CE VREAU SĂ SPUN .
Ceea ce am remarcat în evoluţia lucrării de trezire din Romania urmărind transmisiile conferinţelor şi chiar a Şcolii de Vindecare şi Eliberare prin Cuvântul lui Dumnezeu este roada, care la urma urmei califică orice om şi orice lucrare. Ceea ce văd eu la Nelu Demeter (pentru că pe el îl cunosc personal şi mai îndeaproape fiind un fost angajat al  Societăţii Misionare Române în care am lucrat) este darul lui excepțional de consilier spiritual. 
.      DOMNULE ȚON  UNII CARE VĂ CUNOSC --- ȘI PE DUMNEATA ȘI PE ACEIA  PE CARE ÎI NOMINALIZEZI  magna  cum  laude  ---- MI-AU SPUS  ÎI  CITEZ  :  ” ACESTA E ÎNCĂ O LINGUȘIRE CAPITOL LA CARE ” DOCTORUL ” IOSIF ȚON 
 E PROFESOR DE FACULTATE . UMBLĂ  CU  PERIUȚA AȘA  A ÎNCEPUT ȘI LA  BAPTIȘTI  .DAR    SFÎRȘITUL JUDECĂ  ÎNCEPUTUL ”.ȘTIE SĂ SE FACĂ  SIMPATIC IMPRESIONEAZĂ PLĂCUT ORIUNDE ÎȘI PLIMBĂ FIZICUL DAR SE ÎNCURCĂ LA  SPIRITE , NU LE ȘTIE  DEOSEBI .. ÎNSĂ PE DOMNUL CRISTOS NU 
ÎL ÎNȘEALĂ  NIMENI ! ”  AM ÎNCHEIAT CITATUL .              
   .  ACUM SĂ CITIM ÎNCĂ O STROFĂ PENULTIMA , DIN SERENADA CÎNTATĂ DE DOMNUL DOCTOR VIITORILOR LUI SUPUȘI :
   Dacă lucrarea pe care o face îi ajută pe oameni (în special tineri) să se elibereze de păcate și de duhurile acestor păcate, să se umple de Duhul Sfânt și să capete pasiunea pentru o viață curată, putem noi să ne împiedecăm de faptul că anumite manifestări de la adunările Străjerilor nu sunt pe gustul nostru? 
.     VAI , OMULE NU E VORBA ( NUMAI ) DE GUSTUL NOSTRU ! Faptele 12 22
-       FINALUL E LA ACEIAȘI ” ÎNĂLȚIME ” DE CARE VORBEA IOAN  CREANGĂ :   
 ” la  genunchii  broaștei ” = . Unii le văd numai pe acestea.. Eu văd prezența Duhului Sfânt în această mișcare  
  .    DOMNULE ȚON CUNOSCĂTORII  BAPTIȘTI  MI- AU COMENTAT ACEASTA  ASTFEL : ” VRĂJEALĂ PENTRU  CREDULI !  ÎL CUNOAȘTEM  DIN INVIDIA  INTRIGILE ȘI URA CE A ȚESUT-O  CONTRA FRATELUI  NEGRUȚ  DIN  ORADEA .ȚON  E UN  MÎNDRU ȘI UN LACOM DE MĂRIRI, DORNIC SĂ FIE TOTDEAUNA ÎN  CENTRUL ATENȚIEI . DACĂ  AR FI VORBA  DE CEACE  VORBEȘTE --- NU AR FI TRECUT  LA ECHIPA STRĂJERILOR . ADEVĂRUL E  ALTUL : ȚON VEDE ÎN MIȘCAREA STRĂJERILOR CEVA CE NU VREA SĂ MĂRTURISEASCĂ  A ÎNȚELES CĂ VISUL LUI DE A AJUNGE  ÎN VÎRFUL
 IERARHIEI  BAPTIȘTILOR NU SE VA ÎMPLINI DE ACEEA S-A MUTAT CU 
ARME ȘI BAGAJE ÎN TABĂRA ACELOR ÎNCEPĂTORI ȘI PROVOACĂ  ZGOMOT CĂCI SCANDALUL ÎL FACE MAI  CUNOSCUT , O METODĂ LUMEASCĂ
 VERIFICATĂ . ACEIA ÎL VOR  PRIMI  CA  PE MAFALDA  IAR EL.ÎI VA FOLOSI 
CA TRAMBULINĂ NUMAI SĂ NU FIE PREA  MICĂ TRAMBULINA PENTRU UN 
JOCHEU ATÎT DE APRIG ” . AM ÎNCHEIAT CITATUL 
 .      EU , FIIND LA FEL CA DUMNEALUI LA VÎRSTA  A TREIA , VĂD ALT MOTIV  DE ÎNGRIJORARE :  DOMNUL PREDICATOR  ARE O VÎRSTĂ VENERABILĂ ; 
DACĂ VA CĂDEA PE SPATE , UNUL DIN  SLĂBICIUNILE ” CASELOR”  CARISMATICILOR  ȘI  A  PENTICOSTALILOR ? = VEZI -I PE INTERNET ȘI CITEȘTE ISAIA  28  :13  . DACĂ PĂȚEȘTE CEVA IREPARABILATENȚIE  LA  NEATENȚIE DOMNULE DOCTOR !  
.                               -------------------------------------------------------
-      îN ÎNCHEIEREA ARTICOLULUI REDACTORII  SITE-ULUI  AU MENȚIONAT  :
-      ” Acest articol a fost realizat de Pastor Dr. Iosif  Țon ”. 
..      ÎI  MENȚIONEAZĂ TITLUL DE ” DOCTOR ” !  OARE LA DORINȚA LUI ȚON
ZIS ȘI IOSIF ( CA SĂ SUNE BIBLIC ) SAU REDACTORII SITE-- ULUI ÎI ÎNTORC 
 LINGUȘIREA UMBLĂ ȘI EI CU PERIUȚA ? ATÎT DE REPEDE S-AU MOLIPSIT 
 ÎNVĂȚĂCEII DUMISALE  DE CĂCIULIRILE CU CARE I-A  TRATAT ?  
.                            ---------------------------------------------------------     
.      ORICUM  O FI --- ” DOCTORE VINDECĂ--TE MAI ÎNTÎI  PE TINE” ! AI LIBER 
SĂ TE RĂTĂCEȘTI CĂCI TRĂIM ÎN DEMOCRAȚIE ȘI E LA MARE MODĂ  MAI 
ALES RESPECTUL DREPTURILOR OMULUI LUMESC . DAR  NU -I RĂTĂCI PE ALȚII  ȘI NU ÎI TÎRÎ ÎN INTRIGILE AMBIȚIILOR DUMITALE EGOISTE . VINDECĂ=TE  DE TRUFIA SPIRITUALĂ . ȘI NU TE MAI LĂSA PĂCĂLIT DE NĂLUCI  CA UN NAIV 
OARECARE .  AI  O VÎRSTĂ CÎND TREBUIE  ACȚIONAT  REPEDE : ROAGĂ-TE 
SĂ IEȘI URGENT DIN CURSA DIAVOLULUI . 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- .                                             -------------  Reghin iulie  2017 ---------      

.                                                  CLICĂ CLICOASĂ , 
.                     AI AJUNS LA VORBA NOASTRĂ ! . . .
====================================================================
.-------------    În  revista Turnul de veghe ediția de studiu ”,  februarie 2017 ,
 articolul ” Cine conduce în prezent poporul lui Dumnnezeu ? ” -----------------------
  ---------------------------------------------------- în paragraful  12 :
      ÎN SFÂRȘIT,  ELITA CLICII CLICOASE  A J W. ORG  
RECUNOAȘTE CEACE EXMARTORII ȘTIU ȘI AU SPUS 
                             DE LA ÎNCEPUT :      
 .         Corpul de guvernare nu este nici inspirat ,
.                            nici infailibil ! 
        De aceea, el poate face greșeli de natură doctrinală sau organizatorică. . Adevărul este
 că Isus nu a spus că sclavul fidel avea să pregătească o hrană spirituală perfectă ”.  
-------------------------------------------------------------------------
.      ACEASTA  ESTE O DECLARAȚIE  DE ÎNVINȘI !
.      ANUL  2017  A ÎNCEPUT  EXCELENT : CU  ACEASTĂ VICTORIE  PENTRU  EX MARTORI , 
  O  MARE   ÎNFRÎNGERE  A CLICII  DICTATOARE  A  J W .  ORG ! 
.      V-AU TREBUIT  PESTE  O SUTĂ  DE ANI  CA SĂ  RECUNOAȘTEȚI  CEACE
  FRAȚII  NOȘTRI AU SPUS  DE LA ÎNCEPUTUL  ACESTEI  MIȘCĂRI , PERSECUTAȚI  DE  VOI , STRĂNEPOȚI  AI  LUI  DIOTREF !    
       RECUNOAȘTEȚI FĂRĂ NICI O  PLĂCERE . ȘI NU DE BUNĂVOIE . REALITATEA 
VOASTRĂ  DEZOLANTĂ  VĂ SILEȘTE SĂ  FACEȚI DEOARECE ȘI DACĂ NU RECUNOAȘTEȚI NU VĂ MAI SÎNT  CREZUTE  PRETENȚIILE . 
 .   NU SUNTEȚI  NICI INSPIRAȚI , NICI  INFAILIBILI ! ȘI NU AȚI FOST NICIODATĂ ! 
.      AȚI  MAI FĂCUT ASEMENEA  DECLARAȚII  ȘI TOTDEAUNA AU  FOST  DOAR 
IPOCRIZII DE OCHII LUMII DEOARECE TOTDEAUNA AȚI FOLOSIT ȘI FOLOSIȚI  ÎN CONTINUARE TON DE INFAILIBILI ! CINE EXPRIMĂ  ÎNDOIELI FAȚĂ DE SPECULAȚIILE 
 ȘI ENORMITĂȚIILE VOASTRE  ÎL CALOMNIAȚI CĂ E  APOSTAT  FAȚĂ  DE DUMNEZEU ! 
 ÎNFUMURAREA VĂ TRANSPARE  PRIN TOȚI PORII ! 
.      DEGEABA VĂ PREFACEȚI  MAGIȘTRI ! REALITATEA V-A ÎNȚEPAT ȘI V-A
 DEZUMFLAT BALONUL FĂLIRILOR !     
.                       ÎNTRE FUMUL VICIOȘILOR  ȘI ÎNFUMURAREA  AMĂGITORILOR .     
.                      -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------  paragraful 15  :    
(15.) Ce deosebire există între Corpul de Guvernare și conducătorii creștinătății? Dați un exemplu.
 ( 15 ) În Turnul de veghe din 1 iunie 1973 se punea următoarea întrebare: „Se califică pentru botez persoanele care nu au renunțat încă la fumat?”. Răspunsul a fost: „Din Biblie reiese că nu”. După ce au fost citate câteva versete relevante, în Turnul de veghe s-a explicat că un fumător care nu se căiește trebuie să fie exclus. (1 Cor. 5:7; 2 Cor. 7:1) În revistă se mai spunea: „Măsura nu este luată în mod arbitrar sau dictatorial. În realitate, această rigurozitate este impusă de Dumnezeu, care își face cunoscută voința prin intermediul Cuvântului său scris”. 
- --- VAI  DE  FIRMA  VOASTRĂ  FALIMENTARĂ ,  CÎRPACILOR ! ÎN 1973  ERAU  APROAPE  1900 DE LA FINALIZAREA  BIBLIEI ȘI O SUTĂ DE ANI DE VECHIME  A SECTEI VOASTRE . 
ȘI ABIA ATUNCI , DUPĂ  O SUTĂ DE ANI  DE BĂTUT APA ÎN PIUĂ , AȚI ÎNȚELES CĂ FUMATUL NU RIMEAZĂ  CU VOIA LUI DUMNEZEU ! ASTA NUMIȚI  VOI  AJUTOR  DE  LA  SPIRITUL  SFÂNT ( par. 13 )  , ÎNGERI ( par . 14 ) , CUVÎNTUL  LUI  DUMNEZEU ( par. 15 ) ? NU AVEȚI CAPETE LUMINATE CI CAPETE  PĂTRATE !  
---------------------------------------------- continuare par .15 :
 Mai există vreo organizație religioasă dispusă să adere la Cuvântul lui Dumnezeu chiar și atunci când unora dintre membrii acesteia le este greu să se conformeze lui ? 
.     DA TROMBONIȘTILOR  CĂZUȚI  ÎN  AUTOADMIRAȚIE , ÎNCHIPUIȚI-VĂ  CĂ DA       EXISTĂ MULTE ORGANIZAȚII  RELIGIOASE DISPUSE SĂ ADERE LA  CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU  CHIAR ȘI ATUNCI  CÎND UNORA  DINTRE MEMBRII LOR LE ESTE GREU SĂ 
I SE CONFORMEZE ! ” CINE SECTELE NEOPROTESTANTE NUMIȚII ” POCĂIȚI ” ! 
VĂ REFERIȚI CONCRET LA FUMAT EI BINE = CULTELE NEOPROTESTANTE LE INTERZIC DEMULT DE SUTE DE ANI , APARTENENȚILOR  SĂ FUMEZE !  PENTRU ACEASTA  NU AU AVUT NEVOIE DE BÎLBELE  DE O SUTĂ  DE ANI ALE PARANOICILOR 
 DIN  CORPUL  VOSTRU  FĂRĂ CAP .
 . ------------------------------------------------ sfîrșitul  par .15 :
 Într-o carte despre religiile din Statele Unite se spune: „Conducătorii creștini și-au adaptat mereu învățăturile la convingerile și părerile împărtășite de adepții lor și de societate în general”. Membrii Corpului de Guvernare nu se lasă influențați de opiniile larg răspândite. Ei își bazează deciziile pe Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce demonstrează că IEHOVA  ESTE  CEL CARE ÎȘI  CONDUCE
  ÎN  PREZENT POPORUL  ”.
------  MINȚIȚI  LA DRUMUL  MARE DEZINFORMATORILOR LIBERALIZAREA  DANSURILOR ȘI  PETRECERILOR  CU  BĂUTURI  ȘI  MUZICĂ  LUMEASCĂ  ÎN SECTA
 VOASTRĂ ---- CE SUNT  ACESTEA  DACĂ NU adaptare la convingerile și părerile împărtășite de adepții lor și de societate în general  ȘI ” influențați de opiniile lar răspîndite ?
ȘI  ACESTEA  NU SUNT SINGURELE VOASTRE COMPROMISURI LISTA  E  LUNGĂ . SOCIETATEA ” LUMII NOI ”  CÎNTĂ MANELE ȘI DANSEAZĂ PE RITMUL LOR CU SOCIETATEA LUMII !   
------ ÎN SFÎRȘITUL PARAGRAFULUI 15  AȚI SCRIS  : ” Iehova este cel care își
conduce în prezent poporul ”. ACEASTA  E ALTĂ  MINCIUNĂ ÎN CREȘTINISM  NU DUMNEZEU  ÎI CONDUCE  PE CREȘTINI  CĂCI  TATĂL I-A DAT FIULUI  ÎMPUTERNICIRILE Matei 28 : 18 I Corinteni 15 : 27 Evrei 1 : 2 ; 12 : 2 .  IAR  ÎN  ORGANIZAȚIA  VOASTRĂ  CONDUCE CORPUL VOSTRU  FĂRĂ CAP  !   
-------  LA O CITIRE  ATENTĂ  A BĂLMĂJELII  VOASTRE  AUTOADMIRATIVE  MAI
SAR  ÎN OCHI , DE LA  DISTANȚĂ , ȘI ALTE  AROGANȚE , EXHIBIȚII ȘI ÎNFUMURĂRI  :
.-------  NICIODATĂ , ÎN CELE 19 PARAGRAFE , NU FOLOSIȚI  EXPRESIA 
DOMNUL ISUS , NECUNOSCĂTORILOR  ȘI  NERECUNOSCĂTORILOR ! 
DOAR   ISUS  ! PE LÎNGĂ  CĂ NU ÎL ONORAȚI  CUM  I SE CUVINE --- LE  DAȚI   EXEMPLU  PROST  ROBOȚILOR  VOȘTRI  NERUMEGĂTORI , CENZURÎND 
PRACTIC GLORIFICAREA  MÎNTUITORULUI  DE CĂTRE  IDOLATRII  VOȘTRI , ÎNFUMURAȚILOR  !
-------  PROPUNEȚI  IDOLATRIZĂRII  CREDULILOR  DOUĂ  ICOANE ( POZE ) CU COMITETELE  VOASTRE  PARANOICE  CARE  SE  AUTOADMIRĂ  ÎN CRAVATE ȚIPĂTOARE VECHI  SIMBOL SEXUAL ÎGNORANȚILOR 
-------------------------------------
. --------  ÎN PARAGRAFUL 3 =  ” Ce asemănări există între modul de organizare  a poporului
 lui Dumnezeu din prezent și cel din secolul  I ?
.              PĂI TOCMAI  ASTA E  NENOROCIREA VOASTRĂ ȘI NU SUNTEȚI  CONȘTIENȚI
DE  EA CĂ NU COPIAȚI „ modul de organizare  din secolul  NU EXISTĂ ASEMĂNĂRI
 CI VĂ DEOSEBIȚI !
----   IAR  CELĂLALTE  PARAGRAFE SUNT LA FEL DE  CATASTROFICE : 
------- PARAGRAFUL 4  =   în calitate  de corp de guvernare  ---- ACEASTĂ  EXPRESIE NU
EXISTĂ  ÎN NOUL TESTAMENT !
--------------------------------------
------  PARAGRAFUL 5 = creștinii unși -----  ACESTE  CUVINTE  NU SE GĂSESC  ALĂTURI  ÎN  NOUL  TESTAMENT FINDCĂ NU EXISTĂ CREȘTINI  NE-UNȘI TOȚI  CREȘTINII  SUNT  UNȘI !  CINE NU E UNS  NU E  CREȘTIN .
---------------------------------------   
.-------   PARAGRAFUL 7 =  a )  DE CE  AU FOST NUMIȚI ” creștini prin îngrijire divină  ȘI NU MARTORI  AI  LUI  IEHOVA ?
-----------------------------------------
------   PARAGRAFUL  8 =  Russell a  înțeles  că întoarcerea lui Cristos avea să fie invizibilă 
și că  timpurile fixate ale națiunilor  urmau să se sfîrșească în 1914 . ( Luca 21 : 24 ) 
.        RUSSELL A ÎNȚELES  INVERS DE  CUM CITIM  ÎN BIBLIE  :  ISUS A SPUS CĂ ” ORICE OCHI  ÎL VA VEDEA ”.  IAR TIMPURILE NAȚIUNILOR NU S-AU SFÎRȘIT
  ÎN 1914 CONTINUĂ  ȘI ACUM  ȘI SE VOR SFÎRȘI  ÎN ARMAGHEDON .           .
.  ------ SCLAV  FIDEL ESTE ORICE CREȘTIN  DĂ HRANĂ  DIN  BIBLIE .                         
 . ------ pregăteau hrană  spirituală ”  ---- FALS ! HRANA SPIRITUALĂ NU TREBUIE  PREGĂTITĂ ,  EA  EXISTĂ :  E  BIBLIA .      
. ------------------------------------------ PARAGRAFUL 12
- NU  PREGĂTESC  HRANĂ SPIRITUALĂ CI  FALSIFICĂ ÎNVĂȚĂTURILE  BIBLICE ! 
----------------------------------- ÎN ULTIMELE  PATRU PARAGRAFE = 16 - 19 ,  DAȚI  LA
O PARTE ORICE  APARENȚĂ DE ONESTITATE ,  FALSIFICAȚI  DIN GREU  ȘI  CU NERUȘINARE ÎNȚELESUL ÎNDEMNULUI  APOSTOLULUI  PAVEL PE CARE ÎL
 CITIM  ÎN  EVREI  13 : 7  =  ” Amintiți-vă de cei care  sunt în fruntea voastră ” --- ÎL
APLICAȚI” CORPULUI  DE GUVERNARE ” DÎNDU-LE DE ÎNȚELES CREDULILOR
VOȘTRI CĂ  APOSTOLUL  S-AR  FI REFERIT  LA  VOI , DEMAGOGILOR  
ACEASTA ESTE  O MINCIUNĂ ! DEZINFORMAȚI  ENGROSS , 
FALSIFICATORILOR ! DIMPOTRIVĂ VERSETUL  E O DOVADĂ INDIRECTĂ CĂ  ÎN FRUNTEA  PRIMILOR  CREȘTINI  ERAU ” CEI CARE  V-AU SPUS  CUVÎNTUL  LUI DUMNEZEU ȘI  PRIVIND  CU ATENȚIE REZULTATUL  PURTĂRII  LOR  , 
IMITAȚI-LE CREDINȚA ”. APOSTOLUL SE  REFEREA LA  CREȘTINII  BĂTRÎNI  DIN ADUNĂRI . ATÎT 
.            NICI VORBĂ DE ” CORP DE GUVERNARE ” PESTE CREȘTINII  DIN PRIMUL SECOL !  DAR NU VĂ  PASĂ  O ȚINEȚI  LANGA  CU  PROPAGANDA  VOASTRĂ  SECTARĂ . SUNTEȚI  INCORIGIBILI !
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.               CEL  MAI  ACTUAL  SCRIITOR  ROMÂN  !     
---------------------------------------------------------------------------
.    Este , în continuare deși nu mai e în viață , celebrul satiric român nenea Iancu” =
Ion Luca Caragiale Iată cîteva mostre să privim în oglinda lui vedem aceleași imagini ca
el în urmă cu peste o sută de ani dovezi că lumea nu progresează moral .
-------------------------------------------------------------
,     Din comedia ( așa au numit-o , pentru derută , deturnătorii !O scrisoare pierdută ” :  
-------------------------------------------
 -----  Curat murdar , coane  Fănică  !.            
------ machiavelîcuri 
------- --- Eu cu cine votez ? ///  ----- Cetățene , nu vrem să influențăm alegătorii votează 
pe cine  poftești . ///  ---- Eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba de poftă 
.       Din povestirea ” Domnul Goe” : 
----------------------------------
-------  Ca să nu mai rămîie repetent și anul acesta
----- mamița , mamițica , mamaia  mam -- mare , tanti Mița
-----  Mam - mare își face cruce apoi aprinde o țigară ”.

.       Din povestirea ” Baalaureat ” :
-------------------------------------------
----- ” Ce are a face morala cu justiția ? ”
---------------------------------------------------
 .    Și tot e la el a rămas expresia , celebră și mai  ales de tristă realittate : ” lanțul  slăbiciunilor ”. 
-------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------  LA  CEREREA UNOR  CITITORI   REPOSTEZ  :  

----------   O  SCRISOARE  DIN  LUDUȘ   din  rubrica  ” Alți  oaspeți  ai  blogului  ”


.                                                                                       Reghin 30 ian.2013

.                               O SCRISOARE DIN LUDUŞ

                                                   Notă explicativă

.          Stimaţi cititori,am primit o scrisoare din Luduş.La expeditor scrie :
Mureşan Vasile. Doar atît,nu tu stradă, nr.de  casă,telefonul; parcă ar fi o anonimă . 
 .        Nu-l cunosc pe expeditor.De aceea nu pot să garantez nimic,nici măcar dacă se numeşte într-adevăr aşa,cum atunci să-mi asum conţinutul scrisorii?Nu,eu doar o public.
         De ce o public?Pentru că este interesantă,în multe privinţe,cine o va citi va înţelege ce vreau să spun…conţine cîteva”perle”…nu le subliniez,vă las plăcerea să le identificaţi şi să le savuraţi…Unele pasaje m-au contrariat,din diverse motive,nu spun le spun şi nici de ce…cititorii sunt mai deştepţi decît mine,le veţi recunoaşte şi veţi ghici şi motivele pe care le trec sub tăcere.
         Faptul că nu sunt de acord cu toate susţinerile domnului”Mureşan”(Oare chiar aşa s-o fi numind în realitate?)nu mă determină să-l cenzurez.
         Am încercat tot ce am putut să-l găsesc pe autor,adresa lui,ca să-mi dea acceptul pentru publicarea scrisorii lui,dar degeaba!Nu l-am găsit!O public şi aşa,căci,pînă la urmă,scrisoarea este şi a mea,aşa scrie pe plic.
         Păstrez plicul şi scrisoarea,poate că vreţi careva să vă convingeţi de lipsa adresei şi a telefonului,dar nu pentru multă vreme.
         Şi acum – textul :

                    STIMATE DOMNULE BOTA

.       Au ajuns şi la mine scrisorile tale.Dar nu m-au impresionat deloc,fiindcă ştiu că astea sunt metodele sectelor, prin care pot să-şi ţină  fanaticii în orbire..
  Şi eu sunt înaintat în vîrstă şi de mic copil am practicat această credinţă şi am suferit foarte mult fiindcă am respectat regulile biblice.Dar acum m-am retras ,văzînd că acele reguli s-au schimbat chiar cu 180 de grade,deşi ştim că Dumnezeu nu se schimbă.
  Primul şoc l-am avut după 89,cînd am luat parte la nişte congrese la Tg-Mureş şi am văzut că acest”serv”susţine şovinismul,împărţind programul pe două limbi,deşi în orice ţară toţi cetăţenii sunt obligaţi prin lege să cunoască perfect limba ţării în care trăiesc,în care s-au născut.Concetăţenii noştri au mers şi merg în alte ţări,doar pentru 5-6 luni de zile , să spele la cur  bătrînii  de acolo şi li se cere să ştie limba ţării respective,dar pe ăştia nu-i poate educa să vorbească  limba ţării a cărei cetăţeni sunt!
 Profeţii şi apostolii , la toate întrunirile lor naţionale , predau Legea lui Dumnezeu în limba ebraică,limbă pe care trebuia s-o cunoască toţi cetăţenii ţării.Martorii spun că ei se supun cezarului în toate lucrurile bune,dar oare a cunoaşte limba ţării în care trăieşti e un  lucru rău?
  Moise,deşi era evreu,stăpînea perfect limba egipteană unde a trăit mult timp.Şi Daniel stăpînea limba babiloniană unde trăia doar temporar.(Fapte 7:22 Evr.6:12;13:7  Dan.1:4,18-20  Iac.5:20)Dacă o comunitate doreşte să-şi practice limba sau cultura proprie poate să  o facă oriunde,dar nu în adunarea lui Dumnezeu!Lozinca cu drepturile minorităţilor şi cu şovinismul este promovată de ONU şi servul , făcînd parte din această unealtă satanică ,le promovează şi el pentru a provoca conflicte naţionale.
  Apoi m-a deranjat faptul că  am văzut că servul a preluat  din lume toate practicile,toate metodele  şi denumirile,cum sunt:director,ministru,religie,etc.Toate această aliniere face parte din proiectul de globalizare şi martorii se conformează şi ei.
  Noi ştim că o religie curată nu poate exista fiindcă cuvîntul religie înseamnă tradiţii,idolatrie,confuzie.Dumnezeu spune ca să luptăm pentru credinţa care a fost dată sfinţilor,nu zice să luptăm pentru religie!(Ef.4:5 Iuda vers.3).E adevărat că , în traducerile biblice de  acuma ,în textul  din,Iacov   1:26;27  apare cuvîntul religie; dar acesta  nu este cuvîntul original al lui Iacov, fiindcă  în  toate traducerile vechi s-a redat cu „închinare”,nu cu „religie”!  Cuvîntul închinare este un verb ,se conjugă,iar religie este un substantiv ,se declină !! Deci ele,ne fiind egale gramatical ,se pot substitui!Satan a stat la pîndă,a speculat rapid greşeala de traducere şi a aplicat-o la poporul lui Dumnezeu.Dacă expresia lui Iacov este de origine divină,atunci cum de nu a mai fost folosită de nici un scriitor din Biblie?Dacă denumirea de religie este corectă atunci putem spune că Satan este mai prevăzător şi mai inspirat decît acest”serv”fiindcă Satan a folosit-o de mii de ani,iar martorii o copiază cu mare întîrziere?!Acest”serv”compromis susţine denumirea de religie şi pe baza textului din Fapte.17,unde s-ar părea Pavel laudă religia(versetele 16-32).Păi dacă o lăuda cu adevărat atunci de ce lupta să-i scoată pe greci de acolo?Atenienii erau cu adevărat religioşi pentru că practicau ce fac religiile astăzi.Trebuie ştiut că în toate traducerile mai vechi se reda că erau  temători de Dumnezeu,nu se traducea religioşi !Să reţinem că acest „serv fidel”zice în Turnul  din 1 dec.93,pag.7,precum ş în alte reviste,că în curînd Dumnezeu va pune capăt tuturor organizaţilor de tip religios,cred că au uitat ce a scris cu cîţiva ani în urmă…
  Apoi m-a deranjat foarte mult cînd servul a spus că femeile pot sta descoperite în adunare şi că rugăciunea poate fi făcută stînd comozi în fotoliu.Toţi profeţii şi apostolii şi chiar Isus s-au rugat fie în picioare,fie în genunchi— 1 Regi 8:54  2Cronici 6:13   Dan 6:10 Marc 11:25 etc.Luca 22:41  Fapte 9:40;21:5  Filip 2:10  De aceea eu,cînd mergeam la nunţi sau la întruniri cu adunarea din care făceam parte,mă ridicam în picioare şi pentru că respectam Biblia m-au ameninţat că sunt apostat şi că voi fi exclus din religie.Noi trebuie să ne ridicăm în picioare ca semn de respect chiar şi înaintea unui semen al nostru,cu atît mai mult în faţa Creatorului!Levitic 19:32 Ştim că Ezechia s-a rugat culcat pe pat,ştim că Iona s-a rugat în pîntecele peştelui,iar Isus a spus mulţimii să stea jos pe pămînt la rugăciune;dar toate astea au fost cazuri excepţionale:Ezechia s-a rugat culcat deoarece era pe patul de moarte,dar cînd era sănătos se ruga în genunchi.2Cronici 29:28,29.Am văzut pe stadioane că zeci de mii de oameni se ridică în picioare cînd se cîntă imnul tării şi pun mîna pe inimă în faţa drapelului lor,iar acest serv al Diavolului ne învaţă să stăm comozi în fotolii în faţa Tatălui Ceresc!
  Dragă frate Nelu,în „hrana spirituală”a apărut şi Turnul de veghe din 1Ian 97 şi la pag.28,29 se tolerează chiar şi incestul!Zice că dacă un martor a practicat incestul,adică dacă şi-a violat mama sau fiica,nu e nici un bai,că se poate ruga de iertare,adică se spovedeşte şi astfel va fi considerat un om drept!Tot în acea perioadă a apărut şi o revistă Treziţi-vă în care se arăta că în insulele Hawai se practică un dans numit HULA,în care partenerii dansează la pielea goală şi unii chiar cuplaţi sexual,iar „servul”spune că martorii pot asista la acel dans,că nu e păcat!...
  Atunci am strigat în adunare cu voce tare:Să vă trăznească Dumnezeu toată religia şi „servul”!că eu pot practica incestul,curvia,homo,dansurile,podoabele şi altele de astea şi la ortodocşi,nu trebuie să stau la voi!Şi i-am părăsit definitiv,fără să apuce să mă excludă ei!
  În Turnul de veghe din 1 Nov.97 ca şi în alte reviste acest „serv” spurcat face apel la toţi martorii să doneze imobile şi sume pentru lucrarea lui Iehova,caută să acapareze truda oamenilor în numele lui Dumnezeu!am trimis zeci de scrisori la Parlament,la Ministerul Cultelor,în ziare şi la televiziuni şi le-am demascat şarlatania.
  Cum procedezi tu este costiritor şi ineficient,mai  degrabă dă-i publicităţii,dar atacă-i clar,punctual şi cu argumente,adică cu literatura lor fiindcă aduc mari prejudicii şi lui Dumnezeu şi ţării.
  Această sectă periculoasă este cu adevărat o religie!Acest”serv”studiează presa din SUA o combină cu Biblia şi o dă proştilor ca”hrană spirituală”!Apoi le pune fanaticilor obloane ca la cai:le interzice să primească vreo explicaţie de la cineva,să citească alte materiale religioase ca nu cumva să afle adevărul!De aceea trebuie demascaţi în mass-media,ca să protejăm oamenii!Ei au prezis că 1914 vine Armaghedonul apoi au spus că 1925,apoi că în 75 pînă s-au fript cu „generaţia 2000”!Biblia spune că atunci cînd un profet anunţă ceva şi nu se înplineşte—acela e un profet mincinos,nu e trimis de Dumnezeu,să nu ne temem  de el!
  Nu ştiu ce crezi tu,frate Nelu,dar eu nu sunt de acord nici cu interzicerea transfuziilor de sînge,deoarece Dumnezeu a interzis consumul de sînge ca hrană,dar transfuzia nu este pe gură ci în vasele de sînge!Şi încă nişte chestiuni:Armata lui Saul,cînd a ajuns în dificultate,a consumat carne cu sînge,dar Dumnezeu a înţeles momentul critic şi nu i-a pedepsit,ci i-a binecuvîntat,le-a dat victorie-1Sam cap.14.Şi regele David,cînd a ajuns în criză de alimente cu oamenii lui şi a fost în pericol să moare de foame,au consumat din pîinile sfinte ale preoţilor,iar Dumnezeu a ţinut cont de  împrejurări şi nu i-a pedepsit-1Sam 14: 24-27 Mat 12:1-5.
  Deci Dumnezeu n-a dat niciodată legi în dauna vieţii.Chiar şi Sabatul era considerat tot atît de sfînt ca şi  sîngele şi totuşi Isus a spus că aface un lucru bun în ziua de Sabat,a salva o viaţă,nu este păcat!Matei 12:9-12.Şi sîngele,o fi el sfînt,dar cînd e vorba să salvăm o viaţă--o salvăm.Transfuzia este un tratament aplicat în momente de maximă disperare.Dacă Dumnezeu preţuieşte sîngele mai mult decăt celălalte organe şi îl consideră sfînt—atunci dece a creat atîtea vieţuitoare care se hrănesc numai cu sînge şi le-a dotat cu organe specializate pentru a extrage sîngele din pradă?Să nu uităm că Isus şi-a dat viaţa,adică sîngele pentru omenire şi tot el a spus să călcăm pe urmele sale,să facem şi noi ca el!Mat 26:28 Ioan 15:12;1Petru 2:21.Dumnezeu nu a cerut niciodată jertfe umane pentru credinţă,cum fac unele religii înapoiate.Crimă nu e numai atunci cînd îi dai unui om cu parul în cap şi îl omori,ci este şi atunci cînd nu-i acorzi ajutorul şi tratamentul necesar!
  Fanatismul în această sectă a ajuns pînă acolo că ei resping şi hemodializa,adică filtrarea sîngelui,resping şi sîngele autolog şi chiar şi transfuzia sîngelui la animale ca mijloc terapeutic!Doamne fereşte de un incendiu la un spital că fanaticii ăştia ar sări să salvze laboratoarele de sînge, nu pacienţii!Eu am ajuns la concluzia că asta e o sectă dementă şi ar trebui scoasă în afara legii!Acest serv al Diavolului spunea că nu e păcat să asistăm la dansul Hula din Hawai sau chiar să-l practicăm,această spurcăciune de „serv”zice că putem practica incestul,”curvia”şi orice dans că se rezolvă uşor:cu spovedania,dar să donezi sînge ca să-ţi salvezi copilul de la moarte e păcat maaare,de neiertat!!Am văzut aici în Luduş un copilaş de opt luni lăsat să moară în mîinile medicilor pentru că părinţii lui au refuzat administrarea sîngelui necesar!Nu ştiu:să rîdem sau să plîngem că în acest secol şi mileniu mai avem astfel de secte atît de încuiate..
  Am şi eu la Tg.Mureş un frate care face parte din această religie şi o spun cu durere că de 10-15 ani de zile nu mi-a mai dat un telefon,a făcut nunţi la doi copii,dar nu mi-a dat invitaţii,deoarece mă numeşte apostat fiindcă resping mizeriile arătate mai sus!Aşa a procedat şi papa în sec.XVI,cînd Luther a respins unele învăţături false:papa a dat ordin să nu-l mai salute nimeni şi să nu-l mai primească nimeni,să-l lase să moară!Acum această sectă se vede că a învăţat de la măsa.
  Rude care a fost la acele nunţi îmi spun că acolo s-a dansat la nebunie,pe muzică lumească,şi femeile erau cu podoabe şi fardate!Şi au dansat bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu femei,exact după stilul homosexualilor!Cînd a murit tata,ei au venit îmbrăcaţi în roşu şi în alb,spunînd că e păcat să copieze lumea şi să vină în negru.Dar în privinţa dansurilor şi petrecerilor la nunţi au ajuns din urmă lumea!
  Se ştie că dialogul este cheia înţelepciunii şi succesului,iar salutul ţine de gradul de cultura şi de cei şapte ani de acasă,nu ţine de Biblie.Domnul Isus le-a spus apostolilor:”Vă trimit în mijlocul lupilor”,adică între apostaţi,dar voi să le uraţi de bine.Tot Isus a mai spus:”Să-i binecuvîntaţi chiar şi pe duşmanii voştrii!”Cu atît mai mult pe un adversar de idei!(Mat 5:44,45;10:1116).Partidele politice,deşi au doctrine diametral opuse,ele totuşi se salută şi se respectă,dar şi comunică între ele.David şi Daniel şi-au salutat cu respect duşmanii( Sam.24:8; Dan 6:16,21).Martorii,orbiţi de tot,citează mereu textul din 2Ioan 10,11 unde zice că dacă vine cineva cu învăţături deosebite de Biblie cum sunt cele enumerate mai sus,să nu-i zici BUN VENIT,adică să nu te bucuri de învăţăturile aduse,nu zice ca să nu-i zici”bună ziua”!Deci chiar noi,care am ieşit de la ei,ar trebui să-i respingem pe ei fiindcă învăţăturile lor nu sunt biblice!La televizor auzim mereu expresia”bună seara şi bun venit în studioul nostru”!Deci Bună seara este salutul propriu-zis,iar Bun venit este o completare,prin care apreciezi spusele cuiva.Nu se putea ca Domnul Isus să spună să-i iubim şi să-i binecuvîntăm pe duşmanii noştri(Mat 5:43-47),apoi Ioan apostolul,să-l contrzică spunînd:să nu-i salutăm!Să nu le urăm Bun venit este deci altceva,înţelege oricine,înafara martorilor lui Iehova!
  Frate dragă,dacă vrei să-i demaşti pe aceşti prăpădiţi,atunci fă o temă clară,simplă,la obiect şi demască literatura acestor răstîlmăcitori,şi vorbeşte mai puţin despre excluderea ta.Poţi trage la xerox cîteva sute de exemplare şi la un congres a lor să le dai fiecăruia. Sau poţi să dai articole la ziare şi la televiziuni că e mai cu efect.Dar fiecare acuză să aibă acoperire cu literatura lor,că nu este greu de găsit.
  Noi nu vom da greş niciodată dacă rămînem lîngă sfatul lui Iuda versul 3: Să luptăm pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor pentru todeauna .
    Multă sănătate , ţie şi familiei tale!

                                                     Cu iubire şi respect!

    P.S.-Stimaţi cititori,recunoaşteţi că aş fi un egoist dacă nu publicam această scrisoare.Nu sunt  egoist,iar scrisoarea domnului „Mureşan”din Luduş,este savuroasă şi instructivă,este oricum aţi vrea să o consideraţi,numai plictisitoare nu e!Şi dacă scrisoarea este atît de interesantă—cu cît mai interesant trebuie să fie autorul ei?!Trebuie să-l găsesc!Dar cum?Poate să mă ajute cineva?
        Nu înţeleg de ce procedează aşa şi acest gest nu este în stilul lui,pentru că se descrie curajos şi e comunicativ,nu pare laş,ci tipul”Ce-i în guşă e şi-n căpuşă”.Zice că a ieşit din secta martorilor protestînd în gura mare la o întrunire şi că apoi a trimis multe scrisori Parlamentului,televiziunilor şi ziarelor.Atunci de ce nu mi-a trimis datele necesare să pot lua legătura cu el?Din cauza vîrstei?Dar nu pare deloc uituc,nu lasă lucrurile la întîmplare,ştie ce ţine de scrisori.Sau vrea să rămîne anonim?Ce este adevărat din toată povestea asta?Numele?Întîmplările?în mod sigur ideile discutate,da!De aceea public scrisoarea sa.Se gîndea oare că va  fi publicată?Nu pot să ştiu.
        Stimate necunoscut Mureşan Vasile,am atîtea să te întreb ! Cu ce să încep ? Ce ai făcut după ce ai evadat din colivia martorilor?Ai pomenit de ortodocşi,ai trecut la ei?Chiar aşa?Nu suntem de aceiaşi parte al baricadei?Aminteşti de Luther şi îmi zici frate şi te văd mai luminat decît obscurantismul ortodox, eşti informat—nu  ai învăţat nici măcar atîta bun din experienţa nefericită cu martorii:să te lecuieşti de organizaţiile religioase?
        Cum  mi-ai citit scrisorile :ţi le-a dat cineva sau de pe Internet? De ce nu ai trecut adresa,nici vreun număr de telefon? Totuşi mă întrebi ce părere am despre transfuzii?!! Stimabile,cum te gîndeşti să-ţi răspund în aşa condiţii,(vreau să zic:lipsit de condiţii)?Să găsesc un ac într-un car cu fîn? Îmi pare rău pentru amîndoi!...
        Frate Mureşan Vasile(sau cine îi  fi în realitate),suntem din acelaşi judeţ,aş vrea să ne întîlnim sau să discutăm măcar prin telefon.De aceea,în disperare de cauză,pentru valoarea scrisorii dumitale,deci a dumitale,public scrisoarea pe Internet.Fac şi eu ca acele personaje din romanele lui Jules Verne,care aruncau pe ocean sticle cu mesaje.Ai vreun”marinar”pe Oceanul Internetului să o vadă şi,să-ţi spună despre ea?Sau te uiţi dumneata?În romanele acelea sticlele cu mesaje erau găsite de persoanele cărora le erau destinate.Dar aceasta?Te va găsi?Mă rog să se întîmple aşa şi aştept să-ţi repari neglijenţa.Încă nu este tîrziu.Dă-mi un semnal mai clar,nu mă lăsa cu ochii în soare.Nu te mai juca de-a ascunselea,stimate domnule Mureşan Vasile din Luduş!
                                                                                                         Cu prietenie
                                                                                                                       Nelu Bota
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-      LA CEREREA  UNOR  VOCI  DIN  PUBLIC  REPOSTEZ  rubrica  ANONIMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                            
-                                                     C U P  R I N S  :   
-                                                ----  Apel către martora anonimă
-                                                -----  O  surpriză  !
-                    ----------------------------------------------------------
-                      A  P  E  L    C  Ă  T  R  E    M  A  R  T  O  R  A    A  N  O  N  I  M  Ă   !
-                                       -------------------------------------------------
-                                             Reghin 4 octombrie 2015 ......

-                                    STIMATĂ  SORĂ NECUNOSCUTĂ ,
.            ANONIMA CU "HOLOCAUSTUL" DE  LA FILIALA DIN BUCUREŞTI !

        Doresc să şti că eu şi colegii mei fraţii exmartori , apreciem enorm gestul tău creştinesc , singular şi curajos ! Sunt sigur că mulţi bărbaţi care activează  în sistem ştiu mult mai multe mişcări reprobabile însă ,din N motive unele de neiertat nu au francheţea ta .
         Îi ruşinezi cu indignarea ta sfîntă , cu demnitatea şi demascarea ta le dai  exemplu de adevărată iubire de adevăr şi de fraţi Şi ne îmbărbătează şi pe noi  verticalitatea ta . Îţi suntem alături cu gîndurile noastre bune şi cu rugăciunile te pomenim în ele .
        Indignarea ta făcută publică e şi a noastră şi are mare importanţă în această lume plină de falsuri religioase şi laşităţi  ! Să fi sigură că nu va fi uitată de Celce răsplăteşte şi în prezent şi va răsplăti şi mai mult în viitor chiar şi un pahar cu apă dat discipolilor săi = Matei 10 42 .
       Se zice că Solomon a pus să  fie gravat pe inelul dat reginei din Saba cugetarea "Totul trece", iar ea pe cel dat lui "Nimic nu se uită ". La fel ca în cazurile atîtor alte reflecţii omeneşti adevărul este undeva pe la mijloc multe se vor uita , însă multe nu ; printre ele va fi şi gestul tău demn ,  indignarea ta demascatoare ,căci e de neuitat . Îţi mărturisesc că am memorat scrisoarea ta nu ştiu cum şi mi-o repet cîteodată pe drum . . 
      Te rog revino Sunt sigur că mai ai ce să ne spui .
       Iubitorul nostru Tatăl ceresc să ne ţină în grija sa părintească !
                                                                                               Cu fraternitate în Cristos !
                                                                                                        Nelu Bota
                                                             

---------------------------------   O   SURPRIZĂ  !  

.             O   ANONIMĂ  CU  ŞTAMPILA   POŞTEI   DE  BUCUREŞTI  !
                                               ( primită joi 15 ianuarie  2o15 )

       Ioel 1 :4  : " Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam , a mâncat lăcusta Arbeh,ce  a lăsat lăcusta Arbeh , a mâncat lăcusta Ielec , ce a lăsat lăcusta Ielec , a mâncat lăcusta Hasil " . 
           ------------------------------------------------------------------------------------
     Frate Nelu,mă adresez cu încredere ,deşi nu ne cunoaştem  şi  te  rog    publici  această  
 scrisoare  exact  aşa  cum  o scriu , începînd  cu versetul   din  Ioel.Sper    nu te poticnească  faptul că vreau să rămîn anonimă  , căci şti , şi martorii  între  martori  au nevoie  de  precauţie.Nu fac o dezvăluire  absolută, se pare  că  au  auzit  mulţi  ce voi  spune  , poate  şi tu , dar  numai  ca  un  zvon  aflat  de la  a treia  ureche . Eu vreau     confirm    a  fost  un fapt  întîmplat  sigur  1oo % ! A  fost  un  secret  pe care  semizeii  de la  Filială  nu ar fi  vrut    se  afle  însă ,cum spune  zicala  : un secret 
 nu mai e secret  cînd îl ştiu doi.Despre ce este  vorba ? În anii trecuţi  (deja de mulţi  ani ) şefii de la Filială le-au  cerut congregaţiilor din ţară să strângă literatura veche şi să o trimită la Filială pentru a  face o arhivă sau  un muzeu sau o expoziţie   privind activitatea  fraţilor din timpul  dictaturii comuniste . 
      Şi fraţii din toată  ţara au trimis zeci de saci  cu materialele care au scăpat ascunse , negăsite  şi deci nedistruse de Securitate.
       Şi au adunat  multe  materiale ..  Şti  de  ce  le- au strâns ?  Ca să  le  ardă !  Le- au ars ! Cum  au ars  hitleriştii  şi bolşevicii  cărţile duşmane !  Am  aflat  la sigur , dar nu pot    spun  mai multe  ;  însă pot  spune  de ce :  ca  să reducă  din problemele  cu  unele explicaţii  vechi  , schimbate , cu care se  duc  unii  fraţi  la  alţii  şi  îi  tulbură . Acesta   a  fost  scopul  ascuns ,  însă nu- şi puteau  permite să- l  spună  ,au  lucrat cu  diplomaţie lumească   Au  ars  materiale  pentru care  bieţii oameni  au    fost  anchetaţi  şi au răbdat  bătăi  , dar nu au spus  unde  le-au  ascuns : cărţi , turnuri , broşuri , tipărituri , indigouri  , şapilografieri , copii  de  mînă ,  care  nu se mai  editează  şi  de  care îi leagă amintiri dragi  şi  am  auzit    unii  s-au   despărţit   de  ele  lăcrimînd!
   Nu a  reuşit  Securitatea  ,însă  le-a  făcut  de  petrecanie  Filiala ! Au  ars  nu ştiu  cîţi zeci  de saci !  Şi ar vrea  să ardă  şi  ce a mai  rămas  din arhiva    compromiţătoare    de  la  Securitate , ce a  scăpat  după   groapa  de la  Berevoieşti  şi  alte  distrugeri  , dovezi    „ Linia „ organizaţiei  era  în  compromis   cu  Securitatea  cu  ştirea corpului  de guvernare. Dar  acolo  nu pot    ajungă!Dacă  erau  cinstiţi ,după ce  au  făcut  arhiva  , căci au  făcut-o  ! ar  fi  trebuit  să  le returneze  congregaţiilor  sacii cu materialele  nefolosite  . Aşa  gîndeşte  orice om  corect . Dar ei  nu  i-au înapoiat nimic  niciunei  congregaţii ! Au făcut holocaust ! Mă  revoltă  această  nouă   trădare  ordonată   de  Corpul  de guvernare  , care  acum  e  şi  „ sclavul „ , un „ sclav  cu năravuri  de  stăpîn „  şi  „ loial   ambiţiilor  şi    trufiei lui „  cum  ai scris.Ce  foloseşte  această  expoziţie  ? La  nimic . Doar la  cîteva   priviri  în fugă  ale  turiştilor ! Căci nici un martor nu  îndrăzneşte  să  le ceară voie  să facă  acolo cercetări , comparaţii  ! Şi nici locatarii Filialei nu  fac  ! Nu pentru asta sunt  plătiţi şi  nu-i  interesează  şi  dacă pe vreunul   l-ar  interesa  ar fi „ luat  la  ochi „ , o chestie  nescrisă  însă  temută  de toţi. .
     Am spus  de  ce au  făcut--o  :  ca   să- i  înşele   pe   vizitatorii naivi     fraţii de la  Filială  preţuiesc  moştenirea  spirituală  a  organizaţiei  şi  amintirile   suferinţelor   fraţilor noştri. O minciună ! Proeminenţii  noştri   ascultă  orbeşte  orice  li  se  ordonă , laşi  cu  Centrul  şi   ipocriţi cu  cei  din  subordinea  lor  şi  autoritari  ! Au abuzat  de   încrederea  bieţilor  creduli , i-au minţit şi  i-au  pustiit   pe  fraţi  cu  holocaustul   ăla  ticălos  , exact  ca  nişte lăcuste , cum interpretează   „sclavul     lăcustele  din Apocalipsa  îi  simbolizează!
   Al meu  e un  visător , nu  îşi închipuie   nici în  coşmaruri    fac   acest   gest   extrem.Din  aceste  motive  te  rog     copiezi  textul  şi    distrugi dactilografia .  .Îţi  mulţumesc   şi  te rog  scuză--mă     sar  de  la una la alta  şi nu am ordine  în idei  
din cauza   stresului .. posibil  să  revin  , aceasta  depinde  ( nu  te supăra !)  şi  de corectitudinea  ta . Iehova    rămînă  cu noi !
                                -------------------------------------------
         Stimaţi  cititori , vedem    anul  2o15  începe  „ în forţă „  aici  ! Mă  pişc ca  să mă   conving  că nu visez  !  Nu  am aflat  noutăţi    auzisem   de  „ holocaustul „  făcut  de mandarinii  de la  Filială   dar sunt  total  surprins  de  gestul   corespondentei .   Trebuie    fie  foarte  indignată  , şi  pe  drept .O fi  de la Filială ?
-- Stimată  soră  necunoscută  , precum  vezi  , încerc      conformez  .
.   Îţi  mulţumesc  pentru  gest  şi  pentru  încredere  .   şti    ai  rezervat  spaţiu  
aici  oricînd  vei  dori  să revii  .

-------------------------------------------------------------------------------------
                     
--------------------------------------------------------------------------------------

--- O GLUMĂ ÎN FINAL :
     Un apostat --
      a postat .                         
                                                 .