sâmbătă, 18 octombrie 2014

ŞTIRI ŞI COMENTARII


--- Ş   T   I   R   I     Ş   I     C   O   M   E   N   T   A   R   I   I
-------------------------------------------------------------------  
----------  Clică clicoasă , ai ajuns la vorba noastră !  
-----------  Cel  mai actual scriitor român 
---------------------------------------------------------------------------------------------
----  Repostare  la cererea publicului =  ” O  SCRISOARE  DIN  LUDUȘ   
 ---- La cererea  unor  voci din  public ----  repostez  = rubrica ANONIMA”   
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

- .                                             -------------  Reghin iulie  2017 ---------      

.                                                  CLICĂ CLICOASĂ , 
.                     AI AJUNS LA VORBA NOASTRĂ ! . . .
====================================================================
.-------------    În  revista Turnul de veghe ediția de studiu ”,  februarie 2017 ,
 articolul ” Cine conduce în prezent poporul lui Dumnnezeu ? ” -----------------------
  ---------------------------------------------------- în paragraful  12 :
      ÎN SFÂRȘIT,  ELITA CLICII CLICOASE  A J W. ORG  
RECUNOAȘTE CEACE EXMARTORII ȘTIU ȘI AU SPUS 
                             DE LA ÎNCEPUT :      
 .         Corpul de guvernare nu este nici inspirat ,
.                            nici infailibil ! 
        De aceea, el poate face greșeli de natură doctrinală sau organizatorică. . Adevărul este
 că Isus nu a spus că sclavul fidel avea să pregătească o hrană spirituală perfectă ”.  
-------------------------------------------------------------------------
.      ACEASTA  ESTE O DECLARAȚIE  DE ÎNVINȘI !
.      ANUL  2017  A ÎNCEPUT  EXCELENT : CU  ACEASTĂ VICTORIE  PENTRU  EX MARTORI , 
  O  MARE   ÎNFRÎNGERE  A CLICII  DICTATOARE  A  J W .  ORG ! 
.      V-AU TREBUIT  PESTE  O SUTĂ  DE ANI  CA SĂ  RECUNOAȘTEȚI  CEACE
  FRAȚII  NOȘTRI AU SPUS  DE LA ÎNCEPUTUL  ACESTEI  MIȘCĂRI , PERSECUTAȚI  DE  VOI , STRĂNEPOȚI  AI  LUI  DIOTREF !    
       RECUNOAȘTEȚI FĂRĂ NICI O  PLĂCERE . ȘI NU DE BUNĂVOIE . REALITATEA 
VOASTRĂ  DEZOLANTĂ  VĂ SILEȘTE SĂ  FACEȚI DEOARECE ȘI DACĂ NU RECUNOAȘTEȚI NU VĂ MAI SÎNT  CREZUTE  PRETENȚIILE . 
 .   NU SUNTEȚI  NICI INSPIRAȚI , NICI  INFAILIBILI ! ȘI NU AȚI FOST NICIODATĂ ! 
.      AȚI  MAI FĂCUT ASEMENEA  DECLARAȚII  ȘI TOTDEAUNA AU  FOST  DOAR 
IPOCRIZII DE OCHII LUMII DEOARECE TOTDEAUNA AȚI FOLOSIT ȘI FOLOSIȚI  ÎN CONTINUARE TON DE INFAILIBILI ! CINE EXPRIMĂ  ÎNDOIELI FAȚĂ DE SPECULAȚIILE 
 ȘI ENORMITĂȚIILE VOASTRE  ÎL CALOMNIAȚI CĂ E  APOSTAT  FAȚĂ  DE DUMNEZEU ! 
 ÎNFUMURAREA VĂ TRANSPARE  PRIN TOȚI PORII ! 
.      DEGEABA VĂ PREFACEȚI  MAGIȘTRI ! REALITATEA V-A ÎNȚEPAT ȘI V-A
 DEZUMFLAT BALONUL FĂLIRILOR !     
.                       ÎNTRE FUMUL VICIOȘILOR  ȘI ÎNFUMURAREA  AMĂGITORILOR .     
.                      -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------  paragraful 15  :    
(15.) Ce deosebire există între Corpul de Guvernare și conducătorii creștinătății? Dați un exemplu.
 ( 15 ) În Turnul de veghe din 1 iunie 1973 se punea următoarea întrebare: „Se califică pentru botez persoanele care nu au renunțat încă la fumat?”. Răspunsul a fost: „Din Biblie reiese că nu”. După ce au fost citate câteva versete relevante, în Turnul de veghe s-a explicat că un fumător care nu se căiește trebuie să fie exclus. (1 Cor. 5:7; 2 Cor. 7:1) În revistă se mai spunea: „Măsura nu este luată în mod arbitrar sau dictatorial. În realitate, această rigurozitate este impusă de Dumnezeu, care își face cunoscută voința prin intermediul Cuvântului său scris”. 
- --- VAI  DE  FIRMA  VOASTRĂ  FALIMENTARĂ ,  CÎRPACILOR ! ÎN 1973  ERAU  APROAPE  1900 DE LA FINALIZAREA  BIBLIEI ȘI O SUTĂ DE ANI DE VECHIME  A SECTEI VOASTRE . 
ȘI ABIA ATUNCI , DUPĂ  O SUTĂ DE ANI  DE BĂTUT APA ÎN PIUĂ , AȚI ÎNȚELES CĂ FUMATUL NU RIMEAZĂ  CU VOIA LUI DUMNEZEU ! ASTA NUMIȚI  VOI  AJUTOR  DE  LA  SPIRITUL  SFÂNT ( par. 13 )  , ÎNGERI ( par . 14 ) , CUVÎNTUL  LUI  DUMNEZEU ( par. 15 ) ? NU AVEȚI CAPETE LUMINATE CI CAPETE  PĂTRATE !  
---------------------------------------------- continuare par .15 :
 Mai există vreo organizație religioasă dispusă să adere la Cuvântul lui Dumnezeu chiar și atunci când unora dintre membrii acesteia le este greu să se conformeze lui ? 
.     DA TROMBONIȘTILOR  CĂZUȚI  ÎN  AUTOADMIRAȚIE , ÎNCHIPUIȚI-VĂ  CĂ DA       EXISTĂ MULTE ORGANIZAȚII  RELIGIOASE DISPUSE SĂ ADERE LA  CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU  CHIAR ȘI ATUNCI  CÎND UNORA  DINTRE MEMBRII LOR LE ESTE GREU SĂ 
I SE CONFORMEZE ! ” CINE SECTELE NEOPROTESTANTE NUMIȚII ” POCĂIȚI ” ! 
VĂ REFERIȚI CONCRET LA FUMAT EI BINE = CULTELE NEOPROTESTANTE LE INTERZIC DEMULT DE SUTE DE ANI , APARTENENȚILOR  SĂ FUMEZE !  PENTRU ACEASTA  NU AU AVUT NEVOIE DE BÎLBELE  DE O SUTĂ  DE ANI ALE PARANOICILOR 
 DIN  CORPUL  VOSTRU  FĂRĂ CAP .
 . ------------------------------------------------ sfîrșitul  par .15 :
 Într-o carte despre religiile din Statele Unite se spune: „Conducătorii creștini și-au adaptat mereu învățăturile la convingerile și părerile împărtășite de adepții lor și de societate în general”. Membrii Corpului de Guvernare nu se lasă influențați de opiniile larg răspândite. Ei își bazează deciziile pe Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce demonstrează că IEHOVA  ESTE  CEL CARE ÎȘI  CONDUCE
  ÎN  PREZENT POPORUL  ”.
------  MINȚIȚI  LA DRUMUL  MARE DEZINFORMATORILOR LIBERALIZAREA  DANSURILOR ȘI  PETRECERILOR  CU  BĂUTURI  ȘI  MUZICĂ  LUMEASCĂ  ÎN SECTA
 VOASTRĂ ---- CE SUNT  ACESTEA  DACĂ NU adaptare la convingerile și părerile împărtășite de adepții lor și de societate în general  ȘI ” influențați de opiniile lar răspîndite ?
ȘI  ACESTEA  NU SUNT SINGURELE VOASTRE COMPROMISURI LISTA  E  LUNGĂ . SOCIETATEA ” LUMII NOI ”  CÎNTĂ MANELE ȘI DANSEAZĂ PE RITMUL LOR CU SOCIETATEA LUMII !   
------ ÎN SFÎRȘITUL PARAGRAFULUI 15  AȚI SCRIS  : ” Iehova este cel care își
conduce în prezent poporul ”. ACEASTA  E ALTĂ  MINCIUNĂ ÎN CREȘTINISM  NU DUMNEZEU  ÎI CONDUCE  PE CREȘTINI  CĂCI  TATĂL I-A DAT FIULUI  ÎMPUTERNICIRILE Matei 28 : 18 I Corinteni 15 : 27 Evrei 1 : 2 ; 12 : 2 .  IAR  ÎN  ORGANIZAȚIA  VOASTRĂ  CONDUCE CORPUL VOSTRU  FĂRĂ CAP  !   
-------  LA O CITIRE  ATENTĂ  A BĂLMĂJELII  VOASTRE  AUTOADMIRATIVE  MAI
SAR  ÎN OCHI , DE LA  DISTANȚĂ , ȘI ALTE  AROGANȚE , EXHIBIȚII ȘI ÎNFUMURĂRI  :
.-------  NICIODATĂ , ÎN CELE 19 PARAGRAFE , NU FOLOSIȚI  EXPRESIA 
DOMNUL ISUS , NECUNOSCĂTORILOR  ȘI  NERECUNOSCĂTORILOR ! 
DOAR   ISUS  ! PE LÎNGĂ  CĂ NU ÎL ONORAȚI  CUM  I SE CUVINE --- LE  DAȚI   EXEMPLU  PROST  ROBOȚILOR  VOȘTRI  NERUMEGĂTORI , CENZURÎND 
PRACTIC GLORIFICAREA  MÎNTUITORULUI  DE CĂTRE  IDOLATRII  VOȘTRI , ÎNFUMURAȚILOR  !
-------  PROPUNEȚI  IDOLATRIZĂRII  CREDULILOR  DOUĂ  ICOANE ( POZE ) CU COMITETELE  VOASTRE  PARANOICE  CARE  SE  AUTOADMIRĂ  ÎN CRAVATE ȚIPĂTOARE VECHI  SIMBOL SEXUAL ÎGNORANȚILOR 
-------------------------------------
. --------  ÎN PARAGRAFUL 3 =  ” Ce asemănări există între modul de organizare  a poporului
 lui Dumnezeu din prezent și cel din secolul  I ?
.              PĂI TOCMAI  ASTA E  NENOROCIREA VOASTRĂ ȘI NU SUNTEȚI  CONȘTIENȚI
DE  EA CĂ NU COPIAȚI „ modul de organizare  din secolul  NU EXISTĂ ASEMĂNĂRI
 CI VĂ DEOSEBIȚI !
----   IAR  CELĂLALTE  PARAGRAFE SUNT LA FEL DE  CATASTROFICE : 
------- PARAGRAFUL 4  =   în calitate  de corp de guvernare  ---- ACEASTĂ  EXPRESIE NU
EXISTĂ  ÎN NOUL TESTAMENT !
--------------------------------------
------  PARAGRAFUL 5 = creștinii unși -----  ACESTE  CUVINTE  NU SE GĂSESC  ALĂTURI  ÎN  NOUL  TESTAMENT FINDCĂ NU EXISTĂ CREȘTINI  NE-UNȘI TOȚI  CREȘTINII  SUNT  UNȘI !  CINE NU E UNS  NU E  CREȘTIN .
---------------------------------------   
.-------   PARAGRAFUL 7 =  a )  DE CE  AU FOST NUMIȚI ” creștini prin îngrijire divină  ȘI NU MARTORI  AI  LUI  IEHOVA ?
-----------------------------------------
------   PARAGRAFUL  8 =  Russell a  înțeles  că întoarcerea lui Cristos avea să fie invizibilă 
și că  timpurile fixate ale națiunilor  urmau să se sfîrșească în 1914 . ( Luca 21 : 24 ) 
.        RUSSELL A ÎNȚELES  INVERS DE  CUM CITIM  ÎN BIBLIE  :  ISUS A SPUS CĂ ” ORICE OCHI  ÎL VA VEDEA ”.  IAR TIMPURILE NAȚIUNILOR NU S-AU SFÎRȘIT
  ÎN 1914 CONTINUĂ  ȘI ACUM  ȘI SE VOR SFÎRȘI  ÎN ARMAGHEDON .           .
.  ------ SCLAV  FIDEL ESTE ORICE CREȘTIN  DĂ HRANĂ  DIN  BIBLIE .                         
 . ------ pregăteau hrană  spirituală ”  ---- FALS ! HRANA SPIRITUALĂ NU TREBUIE  PREGĂTITĂ ,  EA  EXISTĂ :  E  BIBLIA .      
. ------------------------------------------ PARAGRAFUL 12
- NU  PREGĂTESC  HRANĂ SPIRITUALĂ CI  FALSIFICĂ ÎNVĂȚĂTURILE  BIBLICE ! 
----------------------------------- ÎN ULTIMELE  PATRU PARAGRAFE = 16 - 19 ,  DAȚI  LA
O PARTE ORICE  APARENȚĂ DE ONESTITATE ,  FALSIFICAȚI  DIN GREU  ȘI  CU NERUȘINARE ÎNȚELESUL ÎNDEMNULUI  APOSTOLULUI  PAVEL PE CARE ÎL
 CITIM  ÎN  EVREI  13 : 7  =  ” Amintiți-vă de cei care  sunt în fruntea voastră ” --- ÎL
APLICAȚI” CORPULUI  DE GUVERNARE ” DÎNDU-LE DE ÎNȚELES CREDULILOR
VOȘTRI CĂ  APOSTOLUL  S-AR  FI REFERIT  LA  VOI , DEMAGOGILOR  
ACEASTA ESTE  O MINCIUNĂ ! DEZINFORMAȚI  ENGROSS , 
FALSIFICATORILOR ! DIMPOTRIVĂ VERSETUL  E O DOVADĂ INDIRECTĂ CĂ  ÎN FRUNTEA  PRIMILOR  CREȘTINI  ERAU ” CEI CARE  V-AU SPUS  CUVÎNTUL  LUI DUMNEZEU ȘI  PRIVIND  CU ATENȚIE REZULTATUL  PURTĂRII  LOR  , 
IMITAȚI-LE CREDINȚA ”. APOSTOLUL SE  REFEREA LA  CREȘTINII  BĂTRÎNI  DIN ADUNĂRI . ATÎT 
.            NICI VORBĂ DE ” CORP DE GUVERNARE ” PESTE CREȘTINII  DIN PRIMUL SECOL !  DAR NU VĂ  PASĂ  O ȚINEȚI  LANGA  CU  PROPAGANDA  VOASTRĂ  SECTARĂ .
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
.               CEL  MAI  ACTUAL  SCRIITOR  ROMÂN  !     
---------------------------------------------------------------------------
.    Este , în continuare deși nu mai e în viață , celebrul satiric român nenea Iancu” =
Ion Luca Caragiale Iată cîteva mostre să privim în oglinda lui vedem aceleași imagini ca
el în urmă cu peste o sută de ani dovezi că lumea nu progresează moral .
-------------------------------------------------------------
,     Din comedia ( așa au numit-o , pentru derută , deturnătorii !O scrisoare pierdută ” :  
-------------------------------------------
 -----  Curat murdar , coane  Fănică  !.            
------ machiavelîcuri 
------- --- Eu cu cine votez ? ///  ----- Cetățene , nu vrem să influențăm alegătorii votează 
pe cine  poftești . ///  ---- Eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba de poftă 
.       Din povestirea ” Domnul Goe” : 
----------------------------------
-------  Ca să nu mai rămîie repetent și anul acesta
----- mamița , mamițica , mamaia  mam -- mare , tanti Mița
-----  Mam - mare își face cruce apoi aprinde o țigară ”.

.       Din povestirea ” Baalaureat ” :
-------------------------------------------
----- ” Ce are a face morala cu justiția ? ”
---------------------------------------------------
 .    Și tot e la el a rămas expresia , celebră și mai  ales de tristă realittate : ” lanțul  slăbiciunilor ”. 
-------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------  LA  CEREREA UNOR  CITITORI   REPOSTEZ  :  

----------   O  SCRISOARE  DIN  LUDUȘ   din  rubrica  ” Alți  oaspeți  ai  blogului  ”


.                                                                                       Reghin 30 ian.2013

.                               O SCRISOARE DIN LUDUŞ

                                                   Notă explicativă

.          Stimaţi cititori,am primit o scrisoare din Luduş.La expeditor scrie :
Mureşan Vasile. Doar atît,nu tu stradă, nr.de  casă,telefonul; parcă ar fi o anonimă . 
 .        Nu-l cunosc pe expeditor.De aceea nu pot să garantez nimic,nici măcar dacă se numeşte într-adevăr aşa,cum atunci să-mi asum conţinutul scrisorii?Nu,eu doar o public.
         De ce o public?Pentru că este interesantă,în multe privinţe,cine o va citi va înţelege ce vreau să spun…conţine cîteva”perle”…nu le subliniez,vă las plăcerea să le identificaţi şi să le savuraţi…Unele pasaje m-au contrariat,din diverse motive,nu spun le spun şi nici de ce…cititorii sunt mai deştepţi decît mine,le veţi recunoaşte şi veţi ghici şi motivele pe care le trec sub tăcere.
         Faptul că nu sunt de acord cu toate susţinerile domnului”Mureşan”(Oare chiar aşa s-o fi numind în realitate?)nu mă determină să-l cenzurez.
         Am încercat tot ce am putut să-l găsesc pe autor,adresa lui,ca să-mi dea acceptul pentru publicarea scrisorii lui,dar degeaba!Nu l-am găsit!O public şi aşa,căci,pînă la urmă,scrisoarea este şi a mea,aşa scrie pe plic.
         Păstrez plicul şi scrisoarea,poate că vreţi careva să vă convingeţi de lipsa adresei şi a telefonului,dar nu pentru multă vreme.
         Şi acum – textul :

                    STIMATE DOMNULE BOTA

.       Au ajuns şi la mine scrisorile tale.Dar nu m-au impresionat deloc,fiindcă ştiu că astea sunt metodele sectelor, prin care pot să-şi ţină  fanaticii în orbire..
  Şi eu sunt înaintat în vîrstă şi de mic copil am practicat această credinţă şi am suferit foarte mult fiindcă am respectat regulile biblice.Dar acum m-am retras ,văzînd că acele reguli s-au schimbat chiar cu 180 de grade,deşi ştim că Dumnezeu nu se schimbă.
  Primul şoc l-am avut după 89,cînd am luat parte la nişte congrese la Tg-Mureş şi am văzut că acest”serv”susţine şovinismul,împărţind programul pe două limbi,deşi în orice ţară toţi cetăţenii sunt obligaţi prin lege să cunoască perfect limba ţării în care trăiesc,în care s-au născut.Concetăţenii noştri au mers şi merg în alte ţări,doar pentru 5-6 luni de zile , să spele la cur  bătrînii  de acolo şi li se cere să ştie limba ţării respective,dar pe ăştia nu-i poate educa să vorbească  limba ţării a cărei cetăţeni sunt!
 Profeţii şi apostolii , la toate întrunirile lor naţionale , predau Legea lui Dumnezeu în limba ebraică,limbă pe care trebuia s-o cunoască toţi cetăţenii ţării.Martorii spun că ei se supun cezarului în toate lucrurile bune,dar oare a cunoaşte limba ţării în care trăieşti e un  lucru rău?
  Moise,deşi era evreu,stăpînea perfect limba egipteană unde a trăit mult timp.Şi Daniel stăpînea limba babiloniană unde trăia doar temporar.(Fapte 7:22 Evr.6:12;13:7  Dan.1:4,18-20  Iac.5:20)Dacă o comunitate doreşte să-şi practice limba sau cultura proprie poate să  o facă oriunde,dar nu în adunarea lui Dumnezeu!Lozinca cu drepturile minorităţilor şi cu şovinismul este promovată de ONU şi servul , făcînd parte din această unealtă satanică ,le promovează şi el pentru a provoca conflicte naţionale.
  Apoi m-a deranjat faptul că  am văzut că servul a preluat  din lume toate practicile,toate metodele  şi denumirile,cum sunt:director,ministru,religie,etc.Toate această aliniere face parte din proiectul de globalizare şi martorii se conformează şi ei.
  Noi ştim că o religie curată nu poate exista fiindcă cuvîntul religie înseamnă tradiţii,idolatrie,confuzie.Dumnezeu spune ca să luptăm pentru credinţa care a fost dată sfinţilor,nu zice să luptăm pentru religie!(Ef.4:5 Iuda vers.3).E adevărat că , în traducerile biblice de  acuma ,în textul  din,Iacov   1:26;27  apare cuvîntul religie; dar acesta  nu este cuvîntul original al lui Iacov, fiindcă  în  toate traducerile vechi s-a redat cu „închinare”,nu cu „religie”!  Cuvîntul închinare este un verb ,se conjugă,iar religie este un substantiv ,se declină !! Deci ele,ne fiind egale gramatical ,se pot substitui!Satan a stat la pîndă,a speculat rapid greşeala de traducere şi a aplicat-o la poporul lui Dumnezeu.Dacă expresia lui Iacov este de origine divină,atunci cum de nu a mai fost folosită de nici un scriitor din Biblie?Dacă denumirea de religie este corectă atunci putem spune că Satan este mai prevăzător şi mai inspirat decît acest”serv”fiindcă Satan a folosit-o de mii de ani,iar martorii o copiază cu mare întîrziere?!Acest”serv”compromis susţine denumirea de religie şi pe baza textului din Fapte.17,unde s-ar părea Pavel laudă religia(versetele 16-32).Păi dacă o lăuda cu adevărat atunci de ce lupta să-i scoată pe greci de acolo?Atenienii erau cu adevărat religioşi pentru că practicau ce fac religiile astăzi.Trebuie ştiut că în toate traducerile mai vechi se reda că erau  temători de Dumnezeu,nu se traducea religioşi !Să reţinem că acest „serv fidel”zice în Turnul  din 1 dec.93,pag.7,precum ş în alte reviste,că în curînd Dumnezeu va pune capăt tuturor organizaţilor de tip religios,cred că au uitat ce a scris cu cîţiva ani în urmă…
  Apoi m-a deranjat foarte mult cînd servul a spus că femeile pot sta descoperite în adunare şi că rugăciunea poate fi făcută stînd comozi în fotoliu.Toţi profeţii şi apostolii şi chiar Isus s-au rugat fie în picioare,fie în genunchi— 1 Regi 8:54  2Cronici 6:13   Dan 6:10 Marc 11:25 etc.Luca 22:41  Fapte 9:40;21:5  Filip 2:10  De aceea eu,cînd mergeam la nunţi sau la întruniri cu adunarea din care făceam parte,mă ridicam în picioare şi pentru că respectam Biblia m-au ameninţat că sunt apostat şi că voi fi exclus din religie.Noi trebuie să ne ridicăm în picioare ca semn de respect chiar şi înaintea unui semen al nostru,cu atît mai mult în faţa Creatorului!Levitic 19:32 Ştim că Ezechia s-a rugat culcat pe pat,ştim că Iona s-a rugat în pîntecele peştelui,iar Isus a spus mulţimii să stea jos pe pămînt la rugăciune;dar toate astea au fost cazuri excepţionale:Ezechia s-a rugat culcat deoarece era pe patul de moarte,dar cînd era sănătos se ruga în genunchi.2Cronici 29:28,29.Am văzut pe stadioane că zeci de mii de oameni se ridică în picioare cînd se cîntă imnul tării şi pun mîna pe inimă în faţa drapelului lor,iar acest serv al Diavolului ne învaţă să stăm comozi în fotolii în faţa Tatălui Ceresc!
  Dragă frate Nelu,în „hrana spirituală”a apărut şi Turnul de veghe din 1Ian 97 şi la pag.28,29 se tolerează chiar şi incestul!Zice că dacă un martor a practicat incestul,adică dacă şi-a violat mama sau fiica,nu e nici un bai,că se poate ruga de iertare,adică se spovedeşte şi astfel va fi considerat un om drept!Tot în acea perioadă a apărut şi o revistă Treziţi-vă în care se arăta că în insulele Hawai se practică un dans numit HULA,în care partenerii dansează la pielea goală şi unii chiar cuplaţi sexual,iar „servul”spune că martorii pot asista la acel dans,că nu e păcat!...
  Atunci am strigat în adunare cu voce tare:Să vă trăznească Dumnezeu toată religia şi „servul”!că eu pot practica incestul,curvia,homo,dansurile,podoabele şi altele de astea şi la ortodocşi,nu trebuie să stau la voi!Şi i-am părăsit definitiv,fără să apuce să mă excludă ei!
  În Turnul de veghe din 1 Nov.97 ca şi în alte reviste acest „serv” spurcat face apel la toţi martorii să doneze imobile şi sume pentru lucrarea lui Iehova,caută să acapareze truda oamenilor în numele lui Dumnezeu!am trimis zeci de scrisori la Parlament,la Ministerul Cultelor,în ziare şi la televiziuni şi le-am demascat şarlatania.
  Cum procedezi tu este costiritor şi ineficient,mai  degrabă dă-i publicităţii,dar atacă-i clar,punctual şi cu argumente,adică cu literatura lor fiindcă aduc mari prejudicii şi lui Dumnezeu şi ţării.
  Această sectă periculoasă este cu adevărat o religie!Acest”serv”studiează presa din SUA o combină cu Biblia şi o dă proştilor ca”hrană spirituală”!Apoi le pune fanaticilor obloane ca la cai:le interzice să primească vreo explicaţie de la cineva,să citească alte materiale religioase ca nu cumva să afle adevărul!De aceea trebuie demascaţi în mass-media,ca să protejăm oamenii!Ei au prezis că 1914 vine Armaghedonul apoi au spus că 1925,apoi că în 75 pînă s-au fript cu „generaţia 2000”!Biblia spune că atunci cînd un profet anunţă ceva şi nu se înplineşte—acela e un profet mincinos,nu e trimis de Dumnezeu,să nu ne temem  de el!
  Nu ştiu ce crezi tu,frate Nelu,dar eu nu sunt de acord nici cu interzicerea transfuziilor de sînge,deoarece Dumnezeu a interzis consumul de sînge ca hrană,dar transfuzia nu este pe gură ci în vasele de sînge!Şi încă nişte chestiuni:Armata lui Saul,cînd a ajuns în dificultate,a consumat carne cu sînge,dar Dumnezeu a înţeles momentul critic şi nu i-a pedepsit,ci i-a binecuvîntat,le-a dat victorie-1Sam cap.14.Şi regele David,cînd a ajuns în criză de alimente cu oamenii lui şi a fost în pericol să moare de foame,au consumat din pîinile sfinte ale preoţilor,iar Dumnezeu a ţinut cont de  împrejurări şi nu i-a pedepsit-1Sam 14: 24-27 Mat 12:1-5.
  Deci Dumnezeu n-a dat niciodată legi în dauna vieţii.Chiar şi Sabatul era considerat tot atît de sfînt ca şi  sîngele şi totuşi Isus a spus că aface un lucru bun în ziua de Sabat,a salva o viaţă,nu este păcat!Matei 12:9-12.Şi sîngele,o fi el sfînt,dar cînd e vorba să salvăm o viaţă--o salvăm.Transfuzia este un tratament aplicat în momente de maximă disperare.Dacă Dumnezeu preţuieşte sîngele mai mult decăt celălalte organe şi îl consideră sfînt—atunci dece a creat atîtea vieţuitoare care se hrănesc numai cu sînge şi le-a dotat cu organe specializate pentru a extrage sîngele din pradă?Să nu uităm că Isus şi-a dat viaţa,adică sîngele pentru omenire şi tot el a spus să călcăm pe urmele sale,să facem şi noi ca el!Mat 26:28 Ioan 15:12;1Petru 2:21.Dumnezeu nu a cerut niciodată jertfe umane pentru credinţă,cum fac unele religii înapoiate.Crimă nu e numai atunci cînd îi dai unui om cu parul în cap şi îl omori,ci este şi atunci cînd nu-i acorzi ajutorul şi tratamentul necesar!
  Fanatismul în această sectă a ajuns pînă acolo că ei resping şi hemodializa,adică filtrarea sîngelui,resping şi sîngele autolog şi chiar şi transfuzia sîngelui la animale ca mijloc terapeutic!Doamne fereşte de un incendiu la un spital că fanaticii ăştia ar sări să salvze laboratoarele de sînge, nu pacienţii!Eu am ajuns la concluzia că asta e o sectă dementă şi ar trebui scoasă în afara legii!Acest serv al Diavolului spunea că nu e păcat să asistăm la dansul Hula din Hawai sau chiar să-l practicăm,această spurcăciune de „serv”zice că putem practica incestul,”curvia”şi orice dans că se rezolvă uşor:cu spovedania,dar să donezi sînge ca să-ţi salvezi copilul de la moarte e păcat maaare,de neiertat!!Am văzut aici în Luduş un copilaş de opt luni lăsat să moară în mîinile medicilor pentru că părinţii lui au refuzat administrarea sîngelui necesar!Nu ştiu:să rîdem sau să plîngem că în acest secol şi mileniu mai avem astfel de secte atît de încuiate..
  Am şi eu la Tg.Mureş un frate care face parte din această religie şi o spun cu durere că de 10-15 ani de zile nu mi-a mai dat un telefon,a făcut nunţi la doi copii,dar nu mi-a dat invitaţii,deoarece mă numeşte apostat fiindcă resping mizeriile arătate mai sus!Aşa a procedat şi papa în sec.XVI,cînd Luther a respins unele învăţături false:papa a dat ordin să nu-l mai salute nimeni şi să nu-l mai primească nimeni,să-l lase să moară!Acum această sectă se vede că a învăţat de la măsa.
  Rude care a fost la acele nunţi îmi spun că acolo s-a dansat la nebunie,pe muzică lumească,şi femeile erau cu podoabe şi fardate!Şi au dansat bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu femei,exact după stilul homosexualilor!Cînd a murit tata,ei au venit îmbrăcaţi în roşu şi în alb,spunînd că e păcat să copieze lumea şi să vină în negru.Dar în privinţa dansurilor şi petrecerilor la nunţi au ajuns din urmă lumea!
  Se ştie că dialogul este cheia înţelepciunii şi succesului,iar salutul ţine de gradul de cultura şi de cei şapte ani de acasă,nu ţine de Biblie.Domnul Isus le-a spus apostolilor:”Vă trimit în mijlocul lupilor”,adică între apostaţi,dar voi să le uraţi de bine.Tot Isus a mai spus:”Să-i binecuvîntaţi chiar şi pe duşmanii voştrii!”Cu atît mai mult pe un adversar de idei!(Mat 5:44,45;10:1116).Partidele politice,deşi au doctrine diametral opuse,ele totuşi se salută şi se respectă,dar şi comunică între ele.David şi Daniel şi-au salutat cu respect duşmanii( Sam.24:8; Dan 6:16,21).Martorii,orbiţi de tot,citează mereu textul din 2Ioan 10,11 unde zice că dacă vine cineva cu învăţături deosebite de Biblie cum sunt cele enumerate mai sus,să nu-i zici BUN VENIT,adică să nu te bucuri de învăţăturile aduse,nu zice ca să nu-i zici”bună ziua”!Deci chiar noi,care am ieşit de la ei,ar trebui să-i respingem pe ei fiindcă învăţăturile lor nu sunt biblice!La televizor auzim mereu expresia”bună seara şi bun venit în studioul nostru”!Deci Bună seara este salutul propriu-zis,iar Bun venit este o completare,prin care apreciezi spusele cuiva.Nu se putea ca Domnul Isus să spună să-i iubim şi să-i binecuvîntăm pe duşmanii noştri(Mat 5:43-47),apoi Ioan apostolul,să-l contrzică spunînd:să nu-i salutăm!Să nu le urăm Bun venit este deci altceva,înţelege oricine,înafara martorilor lui Iehova!
  Frate dragă,dacă vrei să-i demaşti pe aceşti prăpădiţi,atunci fă o temă clară,simplă,la obiect şi demască literatura acestor răstîlmăcitori,şi vorbeşte mai puţin despre excluderea ta.Poţi trage la xerox cîteva sute de exemplare şi la un congres a lor să le dai fiecăruia. Sau poţi să dai articole la ziare şi la televiziuni că e mai cu efect.Dar fiecare acuză să aibă acoperire cu literatura lor,că nu este greu de găsit.
  Noi nu vom da greş niciodată dacă rămînem lîngă sfatul lui Iuda versul 3: Să luptăm pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor pentru todeauna .
    Multă sănătate , ţie şi familiei tale!

                                                     Cu iubire şi respect!

    P.S.-Stimaţi cititori,recunoaşteţi că aş fi un egoist dacă nu publicam această scrisoare.Nu sunt  egoist,iar scrisoarea domnului „Mureşan”din Luduş,este savuroasă şi instructivă,este oricum aţi vrea să o consideraţi,numai plictisitoare nu e!Şi dacă scrisoarea este atît de interesantă—cu cît mai interesant trebuie să fie autorul ei?!Trebuie să-l găsesc!Dar cum?Poate să mă ajute cineva?
        Nu înţeleg de ce procedează aşa şi acest gest nu este în stilul lui,pentru că se descrie curajos şi e comunicativ,nu pare laş,ci tipul”Ce-i în guşă e şi-n căpuşă”.Zice că a ieşit din secta martorilor protestînd în gura mare la o întrunire şi că apoi a trimis multe scrisori Parlamentului,televiziunilor şi ziarelor.Atunci de ce nu mi-a trimis datele necesare să pot lua legătura cu el?Din cauza vîrstei?Dar nu pare deloc uituc,nu lasă lucrurile la întîmplare,ştie ce ţine de scrisori.Sau vrea să rămîne anonim?Ce este adevărat din toată povestea asta?Numele?Întîmplările?în mod sigur ideile discutate,da!De aceea public scrisoarea sa.Se gîndea oare că va  fi publicată?Nu pot să ştiu.
        Stimate necunoscut Mureşan Vasile,am atîtea să te întreb ! Cu ce să încep ? Ce ai făcut după ce ai evadat din colivia martorilor?Ai pomenit de ortodocşi,ai trecut la ei?Chiar aşa?Nu suntem de aceiaşi parte al baricadei?Aminteşti de Luther şi îmi zici frate şi te văd mai luminat decît obscurantismul ortodox, eşti informat—nu  ai învăţat nici măcar atîta bun din experienţa nefericită cu martorii:să te lecuieşti de organizaţiile religioase?
        Cum  mi-ai citit scrisorile :ţi le-a dat cineva sau de pe Internet? De ce nu ai trecut adresa,nici vreun număr de telefon? Totuşi mă întrebi ce părere am despre transfuzii?!! Stimabile,cum te gîndeşti să-ţi răspund în aşa condiţii,(vreau să zic:lipsit de condiţii)?Să găsesc un ac într-un car cu fîn? Îmi pare rău pentru amîndoi!...
        Frate Mureşan Vasile(sau cine îi  fi în realitate),suntem din acelaşi judeţ,aş vrea să ne întîlnim sau să discutăm măcar prin telefon.De aceea,în disperare de cauză,pentru valoarea scrisorii dumitale,deci a dumitale,public scrisoarea pe Internet.Fac şi eu ca acele personaje din romanele lui Jules Verne,care aruncau pe ocean sticle cu mesaje.Ai vreun”marinar”pe Oceanul Internetului să o vadă şi,să-ţi spună despre ea?Sau te uiţi dumneata?În romanele acelea sticlele cu mesaje erau găsite de persoanele cărora le erau destinate.Dar aceasta?Te va găsi?Mă rog să se întîmple aşa şi aştept să-ţi repari neglijenţa.Încă nu este tîrziu.Dă-mi un semnal mai clar,nu mă lăsa cu ochii în soare.Nu te mai juca de-a ascunselea,stimate domnule Mureşan Vasile din Luduş!
                                                                                                         Cu prietenie
                                                                                                                       Nelu Bota
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-      LA CEREREA  UNOR  VOCI  DIN  PUBLIC  REPOSTEZ  rubrica  ANONIMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                            
-                                                     C U P  R I N S  :   
-                                                ----  Apel către martora anonimă
-                                                -----  O  surpriză  !
-                    ----------------------------------------------------------
-                      A  P  E  L    C  Ă  T  R  E    M  A  R  T  O  R  A    A  N  O  N  I  M  Ă   !
-                                       -------------------------------------------------
-                                             Reghin 4 octombrie 2015 ......

-                                    STIMATĂ  SORĂ NECUNOSCUTĂ ,
.            ANONIMA CU "HOLOCAUSTUL" DE  LA FILIALA DIN BUCUREŞTI !

        Doresc să şti că eu şi colegii mei fraţii exmartori , apreciem enorm gestul tău creştinesc , singular şi curajos ! Sunt sigur că mulţi bărbaţi care activează  în sistem ştiu mult mai multe mişcări reprobabile însă ,din N motive unele de neiertat nu au francheţea ta .
         Îi ruşinezi cu indignarea ta sfîntă , cu demnitatea şi demascarea ta le dai  exemplu de adevărată iubire de adevăr şi de fraţi Şi ne îmbărbătează şi pe noi  verticalitatea ta . Îţi suntem alături cu gîndurile noastre bune şi cu rugăciunile te pomenim în ele .
        Indignarea ta făcută publică e şi a noastră şi are mare importanţă în această lume plină de falsuri religioase şi laşităţi  ! Să fi sigură că nu va fi uitată de Celce răsplăteşte şi în prezent şi va răsplăti şi mai mult în viitor chiar şi un pahar cu apă dat discipolilor săi = Matei 10 42 .
       Se zice că Solomon a pus să  fie gravat pe inelul dat reginei din Saba cugetarea "Totul trece", iar ea pe cel dat lui "Nimic nu se uită ". La fel ca în cazurile atîtor alte reflecţii omeneşti adevărul este undeva pe la mijloc multe se vor uita , însă multe nu ; printre ele va fi şi gestul tău demn ,  indignarea ta demascatoare ,căci e de neuitat . Îţi mărturisesc că am memorat scrisoarea ta nu ştiu cum şi mi-o repet cîteodată pe drum . . 
      Te rog revino Sunt sigur că mai ai ce să ne spui .
       Iubitorul nostru Tatăl ceresc să ne ţină în grija sa părintească !
                                                                                               Cu fraternitate în Cristos !
                                                                                                        Nelu Bota
                                                             

---------------------------------   O   SURPRIZĂ  !  

.             O   ANONIMĂ  CU  ŞTAMPILA   POŞTEI   DE  BUCUREŞTI  !
                                               ( primită joi 15 ianuarie  2o15 )

       Ioel 1 :4  : " Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam , a mâncat lăcusta Arbeh,ce  a lăsat lăcusta Arbeh , a mâncat lăcusta Ielec , ce a lăsat lăcusta Ielec , a mâncat lăcusta Hasil " . 
           ------------------------------------------------------------------------------------
     Frate Nelu,mă adresez cu încredere ,deşi nu ne cunoaştem  şi  te  rog    publici  această  
 scrisoare  exact  aşa  cum  o scriu , începînd  cu versetul   din  Ioel.Sper    nu te poticnească  faptul că vreau să rămîn anonimă  , căci şti , şi martorii  între  martori  au nevoie  de  precauţie.Nu fac o dezvăluire  absolută, se pare  că  au  auzit  mulţi  ce voi  spune  , poate  şi tu , dar  numai  ca  un  zvon  aflat  de la  a treia  ureche . Eu vreau     confirm    a  fost  un fapt  întîmplat  sigur  1oo % ! A  fost  un  secret  pe care  semizeii  de la  Filială  nu ar fi  vrut    se  afle  însă ,cum spune  zicala  : un secret 
 nu mai e secret  cînd îl ştiu doi.Despre ce este  vorba ? În anii trecuţi  (deja de mulţi  ani ) şefii de la Filială le-au  cerut congregaţiilor din ţară să strângă literatura veche şi să o trimită la Filială pentru a  face o arhivă sau  un muzeu sau o expoziţie   privind activitatea  fraţilor din timpul  dictaturii comuniste . 
      Şi fraţii din toată  ţara au trimis zeci de saci  cu materialele care au scăpat ascunse , negăsite  şi deci nedistruse de Securitate.
       Şi au adunat  multe  materiale ..  Şti  de  ce  le- au strâns ?  Ca să  le  ardă !  Le- au ars ! Cum  au ars  hitleriştii  şi bolşevicii  cărţile duşmane !  Am  aflat  la sigur , dar nu pot    spun  mai multe  ;  însă pot  spune  de ce :  ca  să reducă  din problemele  cu  unele explicaţii  vechi  , schimbate , cu care se  duc  unii  fraţi  la  alţii  şi  îi  tulbură . Acesta   a  fost  scopul  ascuns ,  însă nu- şi puteau  permite să- l  spună  ,au  lucrat cu  diplomaţie lumească   Au  ars  materiale  pentru care  bieţii oameni  au    fost  anchetaţi  şi au răbdat  bătăi  , dar nu au spus  unde  le-au  ascuns : cărţi , turnuri , broşuri , tipărituri , indigouri  , şapilografieri , copii  de  mînă ,  care  nu se mai  editează  şi  de  care îi leagă amintiri dragi  şi  am  auzit    unii  s-au   despărţit   de  ele  lăcrimînd!
   Nu a  reuşit  Securitatea  ,însă  le-a  făcut  de  petrecanie  Filiala ! Au  ars  nu ştiu  cîţi zeci  de saci !  Şi ar vrea  să ardă  şi  ce a mai  rămas  din arhiva    compromiţătoare    de  la  Securitate , ce a  scăpat  după   groapa  de la  Berevoieşti  şi  alte  distrugeri  , dovezi    „ Linia „ organizaţiei  era  în  compromis   cu  Securitatea  cu  ştirea corpului  de guvernare. Dar  acolo  nu pot    ajungă!Dacă  erau  cinstiţi ,după ce  au  făcut  arhiva  , căci au  făcut-o  ! ar  fi  trebuit  să  le returneze  congregaţiilor  sacii cu materialele  nefolosite  . Aşa  gîndeşte  orice om  corect . Dar ei  nu  i-au înapoiat nimic  niciunei  congregaţii ! Au făcut holocaust ! Mă  revoltă  această  nouă   trădare  ordonată   de  Corpul  de guvernare  , care  acum  e  şi  „ sclavul „ , un „ sclav  cu năravuri  de  stăpîn „  şi  „ loial   ambiţiilor  şi    trufiei lui „  cum  ai scris.Ce  foloseşte  această  expoziţie  ? La  nimic . Doar la  cîteva   priviri  în fugă  ale  turiştilor ! Căci nici un martor nu  îndrăzneşte  să  le ceară voie  să facă  acolo cercetări , comparaţii  ! Şi nici locatarii Filialei nu  fac  ! Nu pentru asta sunt  plătiţi şi  nu-i  interesează  şi  dacă pe vreunul   l-ar  interesa  ar fi „ luat  la  ochi „ , o chestie  nescrisă  însă  temută  de toţi. .
     Am spus  de  ce au  făcut--o  :  ca   să- i  înşele   pe   vizitatorii naivi     fraţii de la  Filială  preţuiesc  moştenirea  spirituală  a  organizaţiei  şi  amintirile   suferinţelor   fraţilor noştri. O minciună ! Proeminenţii  noştri   ascultă  orbeşte  orice  li  se  ordonă , laşi  cu  Centrul  şi   ipocriţi cu  cei  din  subordinea  lor  şi  autoritari  ! Au abuzat  de   încrederea  bieţilor  creduli , i-au minţit şi  i-au  pustiit   pe  fraţi  cu  holocaustul   ăla  ticălos  , exact  ca  nişte lăcuste , cum interpretează   „sclavul     lăcustele  din Apocalipsa  îi  simbolizează!
   Al meu  e un  visător , nu  îşi închipuie   nici în  coşmaruri    fac   acest   gest   extrem.Din  aceste  motive  te  rog     copiezi  textul  şi    distrugi dactilografia .  .Îţi  mulţumesc   şi  te rog  scuză--mă     sar  de  la una la alta  şi nu am ordine  în idei  
din cauza   stresului .. posibil  să  revin  , aceasta  depinde  ( nu  te supăra !)  şi  de corectitudinea  ta . Iehova    rămînă  cu noi !
                                -------------------------------------------
         Stimaţi  cititori , vedem    anul  2o15  începe  „ în forţă „  aici  ! Mă  pişc ca  să mă   conving  că nu visez  !  Nu  am aflat  noutăţi    auzisem   de  „ holocaustul „  făcut  de mandarinii  de la  Filială   dar sunt  total  surprins  de  gestul   corespondentei .   Trebuie    fie  foarte  indignată  , şi  pe  drept .O fi  de la Filială ?
-- Stimată  soră  necunoscută  , precum  vezi  , încerc      conformez  .
.   Îţi  mulţumesc  pentru  gest  şi  pentru  încredere  .   şti    ai  rezervat  spaţiu  
aici  oricînd  vei  dori  să revii  .

-------------------------------------------------------------------------------------
                     
--------------------------------------------------------------------------------------

--- O GLUMĂ ÎN FINAL :
     Un apostat --
      a postat .                         
                                                 .