miercuri, 4 februarie 2015

NEPOŢILOR


.N  E  P  O  Ț  I  L  O  R
-------------------------
C U P R I N S U L
--------------------------------- 
----  C U V Î N T   Î N A I N T E
----- motto - uri
--------------------------------------------------
--------------------2 0 1 7  ----------------------
                                                                                                                                                                    ---- DOMNUL  ISUS  ESTE  STEAGUL LUI  DUMNEZEU ÎNĂLȚAT  PESTE  POPOARE
---Cireșele  lui Mișu Ralea
----  T  A   =  Nu mai  zăresc
Mihai Beniuc la bătrânețe Perspectivă
--- Acuarelă  --- Ion Minulescu
--- Canalul  --- Andrei Ciurunga
------ Cea mai scumpă mamă  (  Nichita )  
-------- Înspre  Dumnezeu  ---- Vasile  Militaru
-------  Scurtarea  timpului
--------  ÎN  GENUNCHI !  ----  
------  Marcel  Breslașu :    Încă  din Paradis 
----  Presimțire (anonimă evanghelică )
----- Profeția  lui Eugen Barbu
------ Simion  Țion ---- Isus 
--- Simion  Țion  =  Zile  din copilărie
---  Profeții de Voltaire
--- Anatole France =  Istoria  omenirii
---- pastorul Wilhelm  Busch =   Și după aceea ? ” 
-----R A D U   G Y R 
-----  Drum  crucial  =  Ion  Minulescu
---- Turmă  blîndă
-------  LUTHER
-------  PASCAL
----- LA   ROCHEFOUCAULD 
----- EMINESCU  despre  prezent
------ Ion  Pillat  din  Poeme într-un vers
------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   2  0  1  6  
-------------------------------------------
---- Domnul Isus de mult te  cheamă --- de Simion Țion
---- Înfrîngere  de  Ion  Barbu  
--- Nu te-ndoi , ci crede  --- de Costache Ioanid
--- Cîntarea cîntărilor Bibliei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 0 1 5 
-----------------------------------------------
--- Dragi nepoți , stimați  cititori  
--- Motto - uri
------------------------------------------------
-------  Ion D . Sîrbu
--- Să începem cu începutul 
 --- Toate lucrurile bune
--- Dimineața cînd mă scol  --- de  George Călinescu  
--- Triumful așteptării --- de Al . Vlahuță 
--- Măgheranii ---de Dimitrie Anghel
--- Fi atent ce gîndești --- ebraic 
--- Să fi credincios e o onoare  -- de Costache Ioanid  
--- Cu Dumnezeu în fiecare zi  --- de Costache Ioanid 
--- Cînd zorii te cheamă --- de Costache Ioanid  
--- Orice gîndești  --- anonimă 
 --- Așteptare --- de Costache Ioanid 
--- De ce lași să se ofilească floarea --- de Costache Ioanid 
--- Cum trece roua --- de Costache Ioanid 
--- ” Voi sunteți ai pămîntului ! ”
--- Creația sau Natura 
--- Oricine iubește o floare --- de Costache Ioanid 
--- Ce spune oare vîntul --- de Costache Ioanid 
--- Lasă un cuvînt bun --- anonimă 
--- Nu sunt pe cale --- de Costache Ioanid 
--- Fi gata ! --- de Costache Ioanid

---------------------------------------------------------------------------------------------------
C U V Î N  T     Î  N  A  I  N  T  E
..........................................................
DRAGII  MEI  NEPOȚI 
.STIMAȚI   CITITORI
-   Vă  ANUNŢ că  folosesc cuvîntul  nepoţi  în sensul lui cel  mai larg  : mă adresez  în primul  rînd  celor doi  nepoţi  ai  mei  şi nepoatei  , însă , în acelaş  timp ,vă cuprind , în el , pe toţi cititorii mei , fără nici o discriminare ! Bun venit !
*****************************************
*****************************************        
 -------motto- uri :   
.      ---------------
-----*--- Isus a chemat la el un copilaş , l-a pus în mijlocul lor , şi le-a zis :  
 " Adevărat vă spun că dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi , cu nici uchip nu veţi intra în Regatul cerurilor !
De aceea oricine se va smeri ca acest copilaş , va fi cel mai mare în Regatul cerurilor " .
(  Matei  18  :  2 -- 4  ) 
----*--- " Eu n-am bucurie mai mare decît să aud despre copii mei că umblă în adevăr ".
--- III Ioan , vers. 4  
------- Zîmbeşte !  
.        Dumnezeu  te iubeşte ! ***
  -----  Puterea lui Dumnezeu se arată în slăbiciunea omului .
         ----” INVITAT  SAU  NU ---  DUMNEZEU  ESTE  DE  FAȚĂ  !  ”  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      0    1     7
----------------------------------------------------------------------------------------
   D O M N U L   I S U S  C R I S T O S  ESTE   S T E A G U L  LUI   D U M N E Z E U 
               **********************************************************
.                                Î N Ă L Ț A T   P E S T E   P O  P O A R E  !
                            ******************************************
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------
.      Orice popor , în oricare timp a avut steag  și l-a onorat Steagul a fost și este un simbol al puterii , autorității și demnității proprietarului lui Cînt . cînt : 4 , 10  Isaia 30 : 17 ; 
31 : 9  Ier. 4 21
.     În Israelul antic și triburile aveau steaguri --- vezi Numeri cap 1 , 2 și 10 
      Aveau steaguri  și unele persoane de exemplu Moise  ( Exod 17 : 15 ) și David  ( Psalmul 
20 : 5 ) .
.      Totdeauna s-au înălțat steaguri  cu ocazia unor sărbători evenimente sau vești
 deosebite =  Isaia 5 : 26 ; 13 : 2  Ieremia 4 : 6 ; 50 : 2 ; 51 : 12 , 27
.    Mai importantă decît aceste informații este profeția lui Dumnezeu că va înălța un Steag pentru popoare =  Psalmul 60 : 4 , 5 și Isaia capitolul 11 , mai ales în versetele 1 și 10 unde e profețit clar cine va fi (caun steag pentru națiuni :Vlăstarul lui Ișai referire la David un simbol al lui Mesia :
.-----1 ) Apoi o  Odraslă va ieși din tulpina lui Ișai și un Vlăstar va da din rădăcinile lui .
----10 ) În ziua aceea Vlăstarul lui Ișai va fi ca un steag pentru popoare națiunile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui ”.  
.     Israeliții cunoșteau această profeție : vezi Matei 22 : 41 - 46 ; iată versetele 41 și 42 = Pe cînd erau strînși la un loc fariseii Isus i-a  întrebat : ” Ce credeți voi despre Cristos Al cui
fiu este ? ”  ” Al  lui David ” i-au răspuns ei .
.      Ridicarea acestui steag , a steagului lui Dumnezeu a devenit foarte evidentă odată cu lucrarea sîngeroasă a Răscumpărării prin dureroasa jertfire a trupului Fiului lui Dumnezeu venit din ceruri anume ca să fie Mesia ( grecește Cristos ) , ca să restabilească situația originară a omenirii , omul Isus din Nazaret : Ioan 3 : 16 . A fost împlinirea profeției din Isaia 53 : 6  = ” Noi rătăceam toți ca niște oi fiecare își vedea de drumul lui  dar Iehova a făcut să cadă asupra sa nelegiuirea noastră a tuturor”. Apostolul Petru a explicat că motivul pentru care Iubitorul nostru Tată din ceruri l-a trimis și l-a înălțat pe Isus pentru popoare și peste popoare este vestea bună a Răscumpărării , a învierii și vieții veșnice =  Faptele : 36  și : 12 .
.      Prin profetul steagului , Isaia , Dumnezeu ne atenționează să fim atenți la înălțarea
acestui steag divin , Unic și viu = Domnul  Isus Cristos , să- i dăm importanța cuvenită ! 18 : 3 = Voi toți locuitori ai lumii și locuitori ai pămîntului luați seama cînd se înalță steagul pe munți și ascultați cînd sună trîmbița ! ” ; 49 : 22 = ” Așa vorbește Iehova Dumnezeu Iată voi face națiunilorsemn cu mîna și-mi voi înălța steagul spre popoare ! ”  
.   Totdeauna a fost și este de neînlocuit mîna părintească a Tatălui ceresc întinsă pentru mîngîieri dar  niciodată nu a fost mai necesară ca acum omenirea e scuturată de crize de nemulțumiri de agitații și derută pe tot globul neîncredere și panică mondială , dezorientare generală boli păcate și moarte , frică de prezent și îngrijorări despre viitor 
Și religiile sunt contestate și abandonate !  Mulțimi de nedumiriți întreabă și se întreabă : unde să se refugieze la loc sigur ?
 .     Și de aproape 2000 răsună pe tot  globul răspunsul Tatălui nostru din ceruri prin chemarea Fiului său Unic care s-a jertfit pentru noi , o citim în Matei 11 : 28 - 30 = Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu  vă voi da odihnă Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blînd și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară . ” 
.     Doritorilor de pace și siguranță și de salvare în prezent și de viitor veșnic , nu vă mai irosiți energia pentru cauze deșarte ascultați invitația la steagul ceresc Refugiați-vă sub
drapelul lui Dumnezeu Fiul său Unic steagul  veșnic biruitor Numele acestui stindard este Isus  Cristos .    
.    Iar voi care îl cunoașteți ascultați îndemnul profețit  în urmă cu 2600 de ani :
       ”Treceți . treceți pe porți Pregătiți o cale poporului Croiți , croiți drum , dați pietrele la o parte ! Ridicați un steag peste popoare ! Iată ce vestește Iehova pînă la marginile pămîntului  Spuneți fiicei Sionului !  Iată ,  Salvatorul tău vine !  Iată , plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui ”. =  Isaia 62 10 , 11.
.     Vino Doamne Isuse !  Apocalipsa 22 : 20
.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
-                                   Reghin , 20 mai 2018 -------

. CIREȘELE LUI MIȘU RALEA
. -------------------------------------------------
. La mijlocul lui Mai ,Vara a ajuns deja la putere -- în atmosferă , pe câmpuri și în grădini și livezi , peste tot ; dar a scăpat hățurile climei care e nestăpînită .
. Ghioceii lui martie au fost întrecuți de invazia florilor din aprilie dar acum
și ele sunt întrecute -- de trandafiri , de căpșuni și de cireșe ; mai ales de cireșe : incendiul trandafirilor întrece jarul cireșelor dar faptul că sunt comestibile face diferența .
. E vremea lor , a cireșelor . Dar pentru mine sunt mai importante cireșele lui Mihai Ralea : îmi amintesc mereu de el și de cireșele lui .
. Cîți îl mai știu pe Ralea ? A fost un profesor cu studii eminente în Occident și la lecțiile lui sala era plină studenți încântați : la filosofie , istorie , literatură , psihologie , ș . a . Între cele două războaie mondiale din secolul trecut și apoi la începutul comuniștilor , cu care se simpatiza , era un intelectual renumit , între cei mai valoroși ai acestei țări , la cel mai înalt nivel , academician și diplomat , într- un timp a fost reprezentantul României la ONU.
. Mai interesant decât distincțiile era omul : un om de lume dar de calitate , un om rar . Cărțile lui conțin articole pe teme grele , mereu actuale și se citesc și acum cu mare plăcere și cu folos și se vor citi în continuare datorită strălucirii minții lui .
. Dar din păcate , la fel.ca majoritatea intelectualilor , a înțeles orice -- înafară de vestea bună a Bibliei . Nu îl interesa Isus Cristos ! Nu îl impresiona evenimentul de la care numărăm 2000 de ani ! Și cu asta am spus tot ; nu privea lucrurile din perspectiva eternității , singura care merită .
. Amicii apropiați îi spuneau Mișu . Și avea arta să se facă iubit de toți cu care avea de-a face ( aveau de-a face cu el ) căci se ferea să-și facă dușmani : nu își afișa superioritatea și nu se înghesuia pentru ranguri , poziții , privilegii ci totdeauna a fost căutat pentru valoarea lui și pentru risipa de spirite interesante , pofta de viață și optimismul molipsitor cu care alunga umbrele . Căci apărea ca un exemplar beton necutreierat de melancolii , netemător de moarte , doar om de lume , om de viață și atât , fără neliniști ” primitive ”, depășite .
. Dar într-o zi i-a căzut masca .: cândva , în anii 60 din secolul trecut , a fost trimes .de Gheorghiu - Dej , dictatorul comunist al țării , în Helsinki , capitala Finlandei , într-o misiune diplomatică de mare încredere , de tratative și semnături . S-a întîlnit cu cine trebuia , a negociat și semnat dar timpul trecea , deplasarea se prelungea și el își pierdea răbdarea , a ajuns să dea telefoane peste telefoane la București : ”Dați- mi voie să mă întorc acasă ! M-ați trimis pentru cel mult două săptămâni și îndată sunt două luni ! Am făcut ce trebuia . Trimiteți pe cineva să îi predau situația , nu mai primesc explicații ”.
. Dar în particular , către prieteni , spunea altceva , a izbucnit năvalnic:
”Vreau acasă ! E timpul cireșelor ! Acum la București se mânâncă cireșe , iar eu stau aici , în frigul ăstora ! Vreau să mânânc cireșe din grădină , alese de mine . De câte ori o să mai mânînc eu cireșe în viața mea ? ”
. Cei care au povestit scena au fost zguduiți de patetismul vocii lui : după masca dată la o parte au văzut doar un biet om copleșit de provizoratul vieții , de inevitabilitatea morții , nepăsarea lui în fața dispariției era doar un teatru fals , ce nu mai voia să îl joace ! Bietul om plângea fără lacrimi pradă cruzimii lipsei de speranță ce și-a ales - o . Era de compătimit însă a fost voia lui -- pe riscul lui .
. Nu știu cum consideră alții , dar eu cred că merită savurată și lecția cireșelor lui Mișu Ralea , deși e amară : în definitiv a predat-o un profesor universitar . . . Eu o savurez mereu , în fiecare anotimp .
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------. Se șoptește chiar din ziua aselenizării că 
. ASTRONAUȚII AU TRANSPORTAT PĂCATUL PE LUNĂ ! . . ===============================================
. Cîndva , îndată după liberalizările din 1989 , nu știu exact data , am citit ceva uluitor despre coborârea astronauților americani pe Lună în 20 iulie 1969 . 
. Erau trei cosmonauții și pilotau nava spațială ”Apollo XI ”. Doi , care au coborât pe Lună , se numeau Neil Armstrong și Buzz Aldrin ; și primul care a pășit pe Lună a fost Armstrong , rostind celebra frază : ”Un pas mic pentru om însă un salt uriaș pentru omenire ! ” Apoi s-au plimbat pe solul satelitului natural . 
. Nu mă îndoiesc de acel zbor căci are un argument foarte greu : deși erau ”la cuțite ”cu sovieticii și se luau la concurs din (aproape) orice și se calomniau fără scrupule , în acest caz comuniștii , nu au negat în nici un fel recordul SUA ci i-au felicitat deschis pentru acel succes ștințific fantastic !
. Poate fi ceva mai uluitor decât așa performanță istorică , de vis ? Da : informația șoptită ”pe surse”, chiar din primele ore de după aselenizare și pe care nu au auzit-o mulți : că nu Armstrong era cel pregătit de NASA să pășească primul pe Lună ci Aldrin ! Se considera că Armstrong , fiind principalul , avea destule alte responsabilități pe cap . Dar Armstrong , deși a părut de acord , avea alt plan , egoist , personal , secret , l-a aplicat și a funcționat la fel de exact ca zborul navetei ”Apollo” : s-a aruncat ca la rugbi , a plonjat în Istorie și acolo a rămas , spre stupefacția uluitului Aldrin că tovarășul lui nu respectă misiunea .
. Și NASA a rămas perplexă de surpriza ce i-o făcea comandantul navetei ! Ea pregătise alt om și alt text ! Nu se așteptau că doctorandul în aeronautică să fie corigent la Morală , că își va transporta ambiția pe Lună . Însă decât să se facă de râs -- au înghițit gălușca și au acoperit indisciplina , ca pisica mizeria . Apoi l-au felicitat de ochii lumii , scrîșnind . 
. Am auzit de tărășenie chiar în anul acela , în 1969 . Dar ce e scris are
putere mai mare . De aceea mi-e necaz că nu știu cum se numea cartea , o traducere din engleză . 
. Le-a tras clapa , complotistul ! Așa se intră în Istorie , chiar și pe Lună : dând din coate și călcând pe bătături (unii chiar și pe cadavre ! ) ; așa au păcălit-o pe cucoana asta și alți aventurieri și intriganți .
. Așa trist stând lucrurile , avea Neil dreptul moral să proclame că înghesuiala lui ca să iasă în față era ”un mare pas pentru umanitate” ? Nicidecum ! A fost un pas de gândac de Colorado (că tot e vorba de America ) , un pas păcătos . Căderea lui în ispită a reconfirmat ce l-a avertizat Dumnezeu pe Cain : ”Păcatul pândește la ușă , dorința lui se ține după tine ,dar tu să-l stăpânești !” (Geneza 4 : 7 ) Pregătirea ștințifică nu ajută contra păcatelor , ispitele ne urmăresc ca umbra și trebuie să ne împotrivim ! Chiar și pe Lună .
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
. Tudor Arghezi
.  -------------------------------------------

    . NU MAI ZĂRESC ( 1959 )
      . ======================
Nu mai zăresc și-aș sta să mai ascult ,
poteca merge încă mult ?
.
Și cine- ar fi croit-o prin mohor
pentru un singur călător ?
.
Nici apele , nici vîntul n-o-ntrerup .
E pas de sfînt , e pas de lup ?
.
Se duce , doar se duce și nu vine ,
cărare-aleasă numai pentru mine .
.
De când o umblu fără de răscruce ,
nu vreau să merg , și ea mă duce .
.
M-aș odihni . . . Secundă cu secundă
poteca înapoi mi se scufundă .
--------------------------------------
. Poetul Arghezi avea 79 de ani când a publicat această confesare poetică despre simțămintele lui de bătrîn pe sfârșite , una din cele mai profunde pe tema asta dîn literatura română . Fiecare cuvânt e plin de înțelesuri și sugestii interesante ..
---- ”Nu mai zăresc ” = deoarece ni se întîmplă cum scrie în Eclesiastul
12 : 3 = ”se întunecă cei ce se uită pe ferestre ”, o anticipare a ”perspectivei” între ghilimele , și mai neplăcută , din versetul 2 = când ni ”se întunecă
soarele și lumina , luna și stelele” adică ajungem să se spună și despre noi :
”a fost odată .”
--- ”aș sta să mai ascult ” = amintește de cuvintele lui Solomon din Eclesiast
1 : 8 b = ”ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind ”.
---- ”poteca merge încă mult ?” = Viața oricui se aseamănă cu mergerea
pe o cărare , fiecare cu poteca lui . Și se întreabă cât va mai merge ,
gândul Morții însoțitoare ca umbra fiind inevitabil la această vîrstă ,
întrebarea e doar momentul stopului .
----- ”Cine - ar fi croit-o ?” = fuga gândului la explicația religioasă , însă nu
insistă cu ea .
----- ” prin mohor” = ”Cărarea” lui merge prin câmp cu ierburi de culoare roșu - închis , o imagine nu tocmai veselă , sângerie , a vieții , în ton cu sfîrșitul apropiat .
---- ”croită pentru un singur călător” + ”cărare- aleasă numai pentru mine .” Astea sunt realitatea și adevărul : viața este o dramă care , oricît o fi fost de grozavă , se sfârșește tragic ! Și cu cât e mai înzorzonată cu atât e mai tristă despărțirea !Ne veselim în grup dar moartea este personală , fiecare moare singur ! Și în fața acestui eveniment biruitor nu mai e loc de aroganță .
---- ” Se duce , doar se duce și nu vine ” + ”nu vreau să merg , și ea mă
duce ” + ”M-aș odihni . . . Secundă cu secundă // poteca înapoi mi se
scufundă ”. Extraordinare aceste jeliri firești ale neputinței omenești !
Plînge fără speranță că va primi scăpare de undeva , vreun ajutor ! Deși
a cochetat , în tinerețe , cu călugăria și cunoștea Sfânta Scriptură poetul
nu a ajuns la certitudinea credinței , nu avea speranța învierii și a vieții
veșnice , de acolo e frica de moarte . I- a trecut vremea sfidărilor , când sănătatea și vigoarea tinereții ascundeau tragedia finală care ne așteaptă
pe toți .Când ajungi la ”vârsta a treia” simți aproape palpabil trecerea ,
rapidă , și în sens invers și unic, a timpului ! Și , spre deosebire de tinerețe , când îi doream trecerea ,acum ai vrea să - l poți opri , i- ai spune :” Stai !
las -o mai încet .” Ai vrea , însă nu stă în putința noastră .
. Per total poezia aceasta ne aduce în minte cugetarea lui Iorga : ”În
viață pierdem ani și la moarte cerșim și după o clipă ” !
. Deși e admirabilă și ca artă și la fel ca document al neliniștilor unui necredincios bătrân , citit și talentat , nu a avut succesul meritat deoarece contrazicea optimismul forțat impus de propaganda comunistă ; și nu e
prețuită nici azi cum s-ar cuveni deoarece tulbură seninătatea fățarnică
afișată de societatea sceptică a lumii fără credință .
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------.
. Mihai -- BENIUC -- LA -- BĂTRÎNEȚE 
-----------------------------------------------------.
” Tu mă iubești așa cum sînt : 
un pic bătrân , un pic bolnav ; 
și chiar de nu mai știu să cînt
tot îți mai par un tip grozav .
----------------------------------
Te-nșeli ori eu te păcălesc
sau amîndoi ne amăgim
pe când privim cum cresc , tot cresc
flori pe morminte -n țintirim”.
.
. Nici o speranță nu încălzea inima autorului acestor versuri frumoase
(adresate soției) în anul 1960 ; avea 53 de ani dar nici o rază nu îi
lumina bătrînețea deoarece era un ateu convins iar consoarta lui , Emma ,
la fel ; și ateismul nu crede în viitor . Erau deștepți ,bogați ,școliți și umblați
prin Europa , dar nu au întîlnit Speranța ! Și cînd te gândești că puteau să
o găsească aici , acasă , în.Biblie !
. Cîtă tristețe transpare din aceste versuri ! Grea cît munții ! Plîns fără
lacrimi ! Le-a rămas resemnarea să privească florile ce creșteau ”pe
morminte - n țintirim” --- cum a privit domnitorul Constantin Brâncoveanu
uciderea fiilor lui ; însă nu într-o jumătate de oră ca el ci cît le-a durat agonia vîrstei
a treia și fără noblețea brîncovenilor !
======================

.         --------------------------------------------------
.        perspectivă”  fără  PERSPECTIVĂ !   
        ---------------------------------------------------
.                      PERSPECTIVĂ      
.                     -----------------------
.                    -------- de Mihai Beniuc
.                     ----------1 9 4 0 ---------------
.          Am devenit , în fine cu trudă , omul tip
.          și pașii mei prin vreme sunt urme pe nisip .
.          Nu mai azvîrl cu șapca în zările - nstelate ,
.          mânînc frecvent cu oameni ce au mereu dreptate .
.          Și zilnic după masă despătur lin gazeeta
.          să văd ce mai învîrte în lung și-n larg planeta .
.          Îmi mai lipsește-o fată cu zestre să mă-nsor ,
.           s-aștept să treacă timpul să-mbătrînesc , să mor .
 .          Parcă mă văd pe masă întins printre făclii !
 .          În juru-mi plini de jale și țepeni cîțiva vii
 .          vorbesc încet probabil să nu mă mai deștepte ;
 .          sunt vorbele știute banale și-nțelepte ;
 .          dar fiecare-și spune precis în gândul său ,
.           ce bine că nu-i dânsul culcat în locul meu .
 .          Iubita mea soție oftează înfundat ;
.            un mic Beniuc privește la cei din jur mirat , 
.            iar altul mai în vîrstă găsește că e bine
.            cu maică-sa - mpreună să plîngă și suspine .
.            Cununa mi-a adus-o un șef cu fracul nou ;
.            stă scris pe ea în aur : Colegii de birou”.
             Apare-n ușă popa și toți se dau în lături ;
.            bătrînul  are-o barbă de poți cu ea să mături .
.            Și -ncepe comedia : tămîie , plîns și cânt ---
.          Pămînt suntem și iarăși ne-ntoarcem în pămînt 
.            Eu stau în nemișcare de parcă - aș asculta
.           cu mare  atențiiune prohodul  altuia ,
.           Și de-aș fi viu oleacă aș fierbe de necaz
.           că nu pot prinde musca ce-mi umblă pe obraz .
.         ----------------------------------------------------------   
.             Concepția din această poezie e caracteristică
.       necredincioșilor . Iată ce numesc ei ”perspectivă” :
.       moartea fără speranța creștină a Învierii deci
 .       lipsa de perspectivă ! . . . Aceasta  e încă o
 .       definiție falsă  de -a lor A cîtea Păcat Căci se
 .      poate mult mai mult se va trăi chiar veșnic ! Dar
 .       e alegerea lor --  pe riscul lor Și Dumnezeu le-o
 .       respectă căci Dumnezeu ne respectă , respectă 
 .      ”drepturile omului” și în ele intră și dreptul la
 .       rebeliune la ratare și la prostie Deocamdată .
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

.      .A C U A R E L Ă                        
------------------------
-        de  Ion  Minulescu
. -----------  1930 -----------
--------------------------------
În orașu - n care plouă de trei ori pe săptămână
orășeni , pe trotuare ,
 merg ținîndu-se de mână 
și-n orașu-n care plouă de trei ori pe săptămînă ,
de sub vechile umbrele , ce suspină ,
și se-ndoaie ,
umede de-atîta ploaie 
orășenii pe trotuare
par păpuși automate date jos din galantare .

În orașu-n care plouă de trei ori pe săptămînă
nu răsună pe trotuare
decât pașii celor care
merg ținîndu-se de mână .
Numărând
în gând
cadența picăturilor de ploaie 
ce coboare din umbrele 
din burlane
și din cer
cu puterea unui ser
dătător de viață lentă ,
monotonă 
inutilă
și absentă .

În orașu - n care plouă de trei ori pe săptămînă
un bătrîn și o bătrână ---
două jucării  stricate ----
merg ținîndu-se de mînă . . . 

------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
CANALUL 
-                               ----------------                            
.               ----- de  Andrei   Ciurunga un fost deținut politic binecunoscut                           
.                 -------------------------------------------------
.                  Aici am plîns și-am sângerat cu anii ,.
.                  aici am rupt cu dinții din țărână
.                  și-aici ne-am cununat cu bolovanii             
 .                  câte-un picior uitat sau cîte-o mînă .
.                  --------------------------------------------
.                   Aprinși sub biciul vântului fierbinte ,
 .                  bolnavi și goi pe ger și pe ninsoare
.                    am presărat cu mii de oseminte
.                    meleagul dintre Dunăre și Mare .
.                   ------------------------------------------
.                   Istoria ce curge- acum întoarsă 
.                    va ține minte și-ntre foi va strînge
.                   ce spune lăcrimînd Danubiul căci el varsă
.                    pe trei guri apă și pe una sînge ! . . . 
.                   ===========================
----------------------------------------------------------
.  CEA  MAI  SCUMPĂ   MAMĂ 
 .        ------------------------------------------      
.                 de Nichita Stănescu

.          Spune : care mamă anume 
.          cea mai scumpă e pe lume ? 
.          Puii toți au zis de păsări ; 
.           zarzării  au zis de zărzări ; 
.           peștișorii -----  de  peștoaică ;
.           ursuleții de ursoaică ;
.           tigrișorii de tigroaică . 
.           Mînjii toți au zis de iepe  ;   
.           firul cepii a zis de cepe .
.            Nucii toți au zis de nucă ; 
.           cucii toți au zis de cucă ; 
.            toți pisoii --- de pisică , 
.            iară eu --- de --a mea mămică .
.            Orice mamă e anume 
.           cea mai scumpă de pe lume !

.            ---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
  ÎNSPRE  DUMNEZEU   
--------------------------------
.               de  Vasile Militaru

Înspre Dumnezeu și ndreaptă  
pretutindeni iarba firul ; 
 întru slava lui înalță
 dulci miresme trandafirul .
Către el ridică brațe
 verzi sau veștede copacul ,  
 lui se nnchină și ngenunche 
și bogatul și săracul .
 Slavă lui  biruitorii 
îi aduc pe-ntreg pământul . 
 ” Doamne , ajută mi !” îi strigă  
 din adîncul lui înfrântul .
 Lui se roagă cei ce-n viață
  râd sau plâng sub pasul sorții 
 Și spre el trimite gândul 
 orice om în ceasul morții .
 Cum cutezi , gâză de o zi , 
 trecătorule ateu , 
 să grăiești cu -ncumetare 
 că nu este Dumnezeu ?
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
.    Reghin , 08  noiembrie 2017
 .    --------------------------------------
.      SCURTAREA  TIMPULUI 
.     ------------------------------------
,        Nu-i așa că avem senzația că nu ne ajunge timpul că cele 24 de ore trec prea
repede ?  Această percepție este adevărată , ea corespunde unei realități  fizice , de pe teren”,
nu e o iluzie  formați pe Internet Comprimarea timpului”, și o să citiți că o zi nu durează
cum știm 24 de ore , ultima dată când m-am  uitat o zi era de 16 ore Am văzut această
informație senzațională și pe T V Discovery”, niște documentare și am citit o și în ziare .  
-      Însă ceasurile arată tot 24 de ore !  ”Aici e mirarea ” ( Ioan 9 : 30 a )  Conform teoriei relativității a lui Einstein acest efect apare la accelerarea vitezei pînă la viteza luminii care    
e de 300 000 de km pe secundă ceace nu are legătură cu planeta noastră  . Iar viteza de
rotație a pămîntului în jurul axei lui nu s-a modificat și savanții spun că dacă va fi vreo
modificare a ei , ea s-ar putea mai repede încetini nu accelera . . . 
.     Timpul apare acum ca un material extraordinar ca un elastic i s -a modificat
 durata și aceasta nu pe baza teoriei relativității ci a altei legi , și mai ciudate !
.        Cititorilor Bibliei acest fenomen de neînțeles însă real , le aduce aminte de niște
afirmații biblice uluitoare 
.       În urmă cu  2700 de ani profetul Țefania  a spus și scris vezi capitolul 2 , versetele
 și 2 :   
.      (1) Veniți vă în fire și cercetați vă neam fără rușine 
.       (2) pînă nu se împlinește hotărîrea  --- CA  PLEAVA  TRECE  VREMEA --- pînă nu 
vine peste voi mânia aprinsă a lui Iehova !
.       Iar în urmă cu 2000 de ani , profețind despre un necaz unic al  distrugerii
Ierusalimului și a Templului în anul 70 , Isus a profețit  despre o scurtare a timpului ,
citim în Matei 24 22 = Și  DACĂ  ZILELE  ACELEA  N-AR  FI  FOST  SCURTATE 
nimeni n-ar scăpa dar DIN  PRICINA CELOR ALEȘI  ZILELE  ACELEA  VOR FI SCURTATE ”. La fel citim și în Marcu 13 . 
.       Se știe cum a avut loc împlinirea profeției după ce în anul 66 , orașul a fost înconjurat
 de oștile romane apoi la puțin timp în mod inexplicabil , romanii au ridicat asediul 
 Creștinii și-au amintit  avertismentul  lui Isus și au profitat de libera trecere fugind departe 
nu a pierit niciunul Zilele lor de necaz au fost mult mai puține și au  scăpat !  
.     Acestea sunt anticipări biblice uluitoare și adevărul lor se confirmă sub ochii noștri da 
 cum citim în Țefania , ”ca pleava  trece vremea” ! Trebuie să fim la zicu informațiile 
fim conștienți de ele căci sunt certitudini .
.     Iar oamenii de știință vorbesc că s-ar putea ca timpul să se mai scurteze” !
.     Este a doua mare lovitură pe care o primescștințificii astronomiei de când jubilau că
 stăpînesc Spațiul  ( prin Gagarin  și zborul pe Lună )  
 -- 1 ) prima a fost  constatarea  dezarmantă că Universul se dilată deci  Adio , călătorii
 ștințifico fantastice spre nu știu ce astre dinafara sistemului solar Toate se depărtează de
  noi cu viteze de zeci de mii de kilometri pe secundă Avem D. O . = Domiciliu obligatoriu
pe Terra !
-- 2 ) Iar acum se trezesc că le joacă feste și Timpul de la care nu se așteptau la așa surpriză  neplăcută : când au început să se obișnuiască puțin cu ideea că e relativ la mărirea vitezei află ,
cu stupoare , că e relativ și la viteza obișnuită a planetei ! Aceasta cum să o explice Nu știu 
La fel religiile cu frica de 2000 --- și nobel - iștii sunt opăriți ! De aceea nu povestesc pe șleau
despre aceste înfrângeri trebuie să ști citi printre rânduri”, așa s de sinceri !  Adio , călătorii
 cu OZN e - uri în Proxima Centauri Nu pot să influențeze aceste fenomene pot doar să le
constate .Și rămîne de văzut dacă  nu vor apărea și alte surprize la fel de inexplicabile și cum
le vom suporta Căci trăim în zilele sfârșitului cînd  se poate întîmpla orice surpriză neplăcută .
      Și findcă ” Istoria se repetă” atât în lume cât mai ales în Biblie --- oare putem considera
această scurtare a zilelor un ajutor divin dat creștinilor pentru a rezista ofensivei forțelor
 întunericului Unii aleși așa cred Și mai cred că  e un semn clar că ne aflăm în preajma
unor evenimente planetare extraordinare .
.       Posibil . Trăim într-o vreme când nu  numai timpul se grăbește ci și Istoria . Încotro 
La împlinirea profețiilor biblice niște motive de mare bucurie .        
-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


             . -----------------------   ÎN  GENUNCHI  -----------------------------                   

== PSALMUL  95 : 6 ====================================
 .                              VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM ȘI SĂ NE SMERIM ,
.                         SĂ NE PLECĂM GENUNCHIUL  ÎNAINTEA LUI IEHOVA , 
.                                   FĂCĂTORULUI  NOSTRU !
.===ISAIA  45 : 23 =================================
.                                    P E  M I N E   Î N S U M I   M Ă   J U R  , 
.                                       ADEVĂRUL  IESE DIN GURA MEA 
                              ȘI  CUVÎNTUL MEU NU VA FI  LUAT ÎNAPOI : 
 .                         ORICE  GENUNCHI SE VA PLECA  ÎNAINTEA  MEA  
.                                      ȘI ORICE LIMBĂ VA JURA  PE MINE !
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 .           MARCEL   BRESLAȘU ----       
.           --------------------------------------
.            Încă  din Paradis ! 
.           -------------------------------
.            Adam cînta întîiui cânt și e notoriu 
.            că alt om mai dotat ca el nu exista  ; 
.             Eva - ar fi fost un excelent auditoriu 
.             dar șarpele întîiul critic --- fluiera . . .  
----------------------------------------------------------
 .              PRESIMȚIRE
.            ----------------------
.       ---- anonimă  evanghelică ---
.         ---------------------
.       Cea mai frumoasă dintre stele --- 
.       Lucifer , mîndrul cherubim 
.       îngreunat deambiții rele
.      și ars de viselei rebele 
.       căzu din-naltul cer senin .
.       ------------------------------
.        De-atunci , de cînd a căzut astrul
.         pe primii oameni înșelînd , 
.        nu-i pace sub întinsu- albastru
.         iar omul luptă cu dezastrul
.         starea pierdută căutînd .
.        -----------------------------
.        Dar nici în Lucifer nu-i pace 
.        din stea a devenit Satan
 .       și nici măcar lui nu îi place
.        anarhia în care zace
.         cu întunecatul lui clan  .
.       -------------------------------
.        Iar Dumnezeu a pus  hotare
.        răutății de orice fel 
.        îngriji omului salvare ,
  .      Cristos făcu răscumpărare
.        contra tiranului rebel .
         ---------------------------
,         Cîndva  privinduși sumbra ceată ,
.         rebela răutății turmă 
.         egoistă și dezbinată ,
.          rebelu și presimți deodată
.         clar distrugerea de la urmă .
.        ------------------------------------
.        Pricepu că luptă degeaba
.        dar o păstră taină în el
.        și n-a-ncetat să-ncurce treaba . . .
.        Din steauă azi a rămas oarba
.        trufie-a lupului mișel .
 ----------------------------------------------

 ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------
.                          PROFEȚIA  LUI   EUGEN  BARBU 
.                         -------------------------------------------------
.      ” Întro zi  madam Liberty va arunca din mînă făclia și va lua o  spadă ”.
 În  cartea ” Foamea de spațiu ”, 1969 = a presimțit anarhia mondială finală .
.       ( Ironia preferată : ”Beți adălmașu , dar purceaua e moartă în coteț ”. )
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------

.    SIMION   ȚION             
--------------------------
.          ISUS
 =================
. Un  nume mai presus  de toate       
și mai frumos cum nu se poate
oricît în  lume vei umbla
altul  ca el nu vei afla ---
ca  Isus !
-----------
. În numele acesta  sfânt 
se  plece toți de pe pământ !
Oriunde mergi în lung și lat
numele  demn de adorat ---
e Isus !
----------
. Întreaga  noastră omenire 
aleargă după  fericire 
dar oare unde o va afla ---
 La Isus !
-------------------------------------

-------------------------------------
      SIMION  ȚION 
--------------------------
Z I L E   D I N   C O P I LĂ R I E 
.  --------------------------------------------
.Ah zile  din copilărie 
pline de farmec și de veselie !
Cum  ați trecut așa  de iute 
ntreb de mii de ori și . . . sute !
Cum ați trecut zilele mele
ca zborul unor rîndunele 
Dar rîndunelele vin iară
atuncia cînd e primăvară .
Dar voi nu mai veniți pe veci
să mă -ntrebați : ” Cum mai  petreci ? 
Ah zile nu vă pot uita
căci sunteți scrise n mintea mea
și mă gândesc mereu la voi 
de ați veni iar înapoi 
căci zilele de-azi ale mele
ca voi cu mult îmi sunt mai grele .
---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
   .PROFEȚII  DEALE  LUI  VOLTAIRE
.           --------------------------------

. Dintr-o scrisoare din 1764 :
.                                   ------------------------------------
 .    ”Tot ceace văd aruncă  sămînța unei revoluții care va izbucni negreșit dar la care nu voi 
avea plăcerea să fiu martorFrancezii înaintează , încet , dar înaintează  totuși lumina s-a          
răspîndit în așa fel din aproape în aproape încît va izbucni cu prima ocazie și ce frumos 
tămbălău o să mai fie Tinerii sunt norocoși ei vor trăi lucruri minunate ! ”  
.       --------------------------------------------------------
.      E o profeție uluitoare împlinită în 1789 cînd a izbucnit vestita Revoluția franceză !  Și
într-adevăr Voltaire nu a apucat-o căci a murit cu  11 ani înainte în 1778  Și nu au fost
 numai lucruri minunate ” . . . 
.      -----------------------------------------------------------
.                                             Din altă scrisoare , tot de bătrînețe  :                                
.        Vom lăsa lumea aceasta tot atît de proastă și de rea cum am găsit-o cînd am venit ”. 
---------------------------------------------------------------------------------.
-----------------------------------------------------------------------------------
.                  ISTORIA  OMENIRII
               --------------------------------
.                                             ( după  Anatole France )                              

.       Un tînăr rege persan i-a chemat pe învățații imperiului și le-a spus 
------ Dascălul meu m-a  învățat că suveranii ar conduce mai înțelept dacă ar cunoaște
istoria omenirii Vă poruncesc să alcătuiți o istorie univerrsală cît mai completă .
.        După 30 de ani o caravană de cămile cu sute de volume -- la palatul regelui 
-       Decanul 
------- Maiestate academicienii . . .
.         Regele l-a întrerupt 
--------Domnilor vă mulțumesc pentru eforturi Dar sunt foarte ocupat am îmbătrînit
și  n-o am timp să citesc așa  istorie lungă Rezumați-o !
.        După 20 de ani de muncă -- 3 cămile  , cu mai puține sute de volume și decanul
obosit și  îmbătrînit Regele 
------- N-o s-o citesc nici pe asta e tot prea stufoasă și sunt bătrîn Scurtați-o !
.         După 10 ani -- o singură cămilă , cu  zeci de volume 
.          Decanul 
------- Am făcut un rezumat excelent .
.          Regele 
------- Mă apropiu de capăt Mai rezumați dacă vreți să aflu înainte de a muri 
istoria omenirii .
.          După 5 ani decanul s-a prezentat la curte cu un măgăruș care ducea în spate
o carte  groasă .
.          Un ofițer din palat către decan  :
-------- Grăbiți-vă regele e pe moarte !
.           Regele cu privire aproape stinsă i-a spus  decanului , suspinînd 
-------- Am să mor fără să cunosc istoria omenirii !
.            Decanul aproape la fel de muribund îi răspunse 
-------- Maiestate ți-o rezum S-au născut au suferit și au murit ! 
------------------------------------------------------------------------
===========================================-


.                                      ” Ș I    D U P Ă   A  C E E A  ? ”      
.                                     -------------------------------------------
.             ( adaptare după pastorul Wihelm Busch din cartea  ” Isus , destinul  nostru ” )      

.         Vreau să vă povestesc o istorie interesantă pe care am auzit-o de la bunicul meu 
un povestitor  excelent .
.          Într-o zi , un tînăr nepot vine la bătrînul lui unchi și-i spune 
------ Unchiule felicită-mă Mi-am luat bacalaureatul !
------  Frumos !  răspunde unchiul Uite o bancnotă de douăzeci de mărci ca recompensă 
cumpără-ți ceva ce îți place . Și acum spune-mi : ce planuri ai 
------- O să studiez vreau să mă fac jurist 
------  Frumos Și după aceea ?  
-------  E ,  mă gîndesc să fac stagiul la tribunal .
-------  Frumos Și după aceea ?
-------- E după aceea o să fiu asesor la o curte de apel .
-------- Frumos Și după aceea 
-------  Ei unchiule după aceea voi căuta o fată potrivită și o să mă însor 
voi întemeia o familie .
-------- Frumos Și după aceea 
--------  Păi după aceea sper să devin un om mare un președinte de curte
 de apel sau procuror al  Republicii .
-------- Frumos ..Și după aceea ?
.          Tînărul începe să se enerveze :  
-------- O , unchiule o să îmbătrînesc și o să mă pensionez .
-------- Frumos Și după  aceea ?
-------- Ei după aceea mă retrag într-o regiune frumoasă îmi fac o căsuță
și încep să cultiv căpșuni .
--------  Frumos Și după aceea 
.           Tînărul e cuprins de nerăbdare 
--------- E  o să mor odată !.        
-------- Da Și după aceea ?
.          Tînărul nu mai rîde Îl cuprinde spaima :
-------  Da voi muri --- și după aceea ?
-------  Și după aceea ? ? ? întreabă  unchiul .
-------- Unchiule la asta încă nu m-am gîndit .
-------- Cum Ți-ai luat  BACUL și ești așa de prost că nu vezi mai departe decît vîrful
nasului Un om căruia Dumnezeu i-a dat rațiune n-ar trebui să fie mai prevăzător ?
 Ce va fi după aceea ?
.          Atunci tînărul răspunde repede 
--------  Unchiule nimeni nu știe ce vine după moarte 
-------- Te înșeli băiete există cineva care știe ce vine după moarte Isus Și el a spus :
 ”Lată este calea  care duce la pierzare”.  După moarte vine judecata lui Dumnezeu 
 Și atunci ești ori pierdut ori salvat .  
.         Nu pot să fac altceva decît să te scutur și să-ți spun :  Nu ajunge să îți faci planuri
de viață pînă la mormînt Trebuie să te gîndești și la ce vine după aceea !
-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
   R A D U    G Y R
============================

Isus  în celulă 
-------------------
Azi-noapte Isus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist și ce-nalt părea Crist !
Luna venea după El, în celulă
și-L făcea mai înalt și mai trist.

  Mâinile Lui păreau crini pe morminte, 
ochii adânci ca niște păduri.
Luna-L bătea cu argint pe vestminte
argintându-i pe mâini vechi spărturi.

Uimit am sărit de sub pătura sură :
- De unde vii, Doamne, din ce veac ?
Isus a dus lin un deget la gură
și mi-a făcut semn ca să tac.

S-a asezat lângă mine pe rogojină :
- Pune-mi pe răni mâna ta !
Pe glezne-avea urme de cuie si rugină
parcă purtase lanțuri cândva.

Oftând și-a întins truditele oase
pe rogojina mea cu libarci.
Luna lumina, dar zăbrelele groase
lungeau pe zăpada lui, vargi.

Părea celula munte, părea căpătână
si mișunau păduchi si guzgani.
Am simțit cum îmi cade capul pe mână
și-am adormit o mie de ani…

Când m-am deșteptat din afunda genună, 
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celulă și era lună, 
numai Isus nu era nicăiri…

Am întins brațele, nimeni, tăcere.
Am intrebat zidul : nici un răspuns !
Doar razele reci, ascutite-n unghere, 
cu sulița lor m-au străpuns…

- Unde ești, Doamne ? Am urlat la zăbrele .
Din lună venea fum de cățui…
M-am pipăit… si pe mâinile mele, 
am găsit urmele cuielor Lui. 
===================================================
Pentru poezia celebră  care  urmează autoritățile comuniste l-au condamnat la moarte pe autor , Radu Gyr , în 1959 iar în anul următor , 1960 , au redus  pedeapsa la 25  de ani de temniță grea ! 

     

Ridică-te , Gheorghe !  ridică-te , Ioane !
---------------------------------------------------------

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru pătule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri,
pentru cântecul tău țintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanț
uri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru mânia scrâșnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tăpșane
o claie de zări si-o căciulă de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Asa, ca sa bei libertatea din ciuturi
si-n ea sa te-afunzi ca un cer în bulboane
si zarzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Si ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe usi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ti ies inainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanturi, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Si sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.   ÎNDEMN  LA   LUPTĂ  
.           ------ de  Radu  Gyr         
.Nu dor nici luptele pierdute 
nici rănile din  piept  nu dor
cum dor acele brațe slute
care să lupte nu mi vor . 
---------------------------------
Cît inima în piept îți cîntă
Te  lupți și cu un  un braț răpus !
      Ce-ți pasă -n colb de-o spadă frântă
când spiritu- ți rămâne sus 
-----------------------------------------
          Înfrânt nu ești atunci când sângeri 
           nici ochii când în lacrimi ți-s ----
adevăratele înfrângeri
sunt renunțările la vis .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            
  RADU  GYR  ȘI  PROVERBUL  CU  APA  ȘI PIETRELE.            
--------------------------------------------------------------------

.      Istorisirea aceasta despre acest  mare poet și o poezie a lui le-am aflat în 1970 în
penitenciarul  Poarta - Albă unde eram închis pentru nesupunere la încorporare .
 Mi le-a povestit  un deținut ( despre care nu îmi mai amintesc nici nume nici
infracțiune ) ce pretindea că era închis pe baza unui dosar fabricat că era
 persecutat deoarece avea simpatii legionare  .   
-         Lucram la irigații , în Dobrogea , cînd într-o zi mi-a spus :
.-------Văd că îți plac poeziile . (Într-o seară de primăvară ni s-a luat curentul
chiar la lectura presei eu citeam Și atunci am recitat , pe întuneric Scrisoarea I  
de Eminescu  Cînd să continui cu a IIa și a IIIa -- a revenit . ) 
.  Ascultă o poezie :
.        ” Bătrînii spun că apa trece ,    
.          mai spun că pietrele rămân ,
.          dar jocul altfel se petrece 
.          pe scoarța  globului bătrân : 
.          căci fie piatra cît de tare 
.          se macină se pierde stînd 
.           iar peste trista-i măcinare 
.           rămîn tot apele curgând .
 Îți place 
.        Foarte mult e foarte frumoasă Deja aproape am memorat-o .
------- Ști cine e autorul 
.         Nu , și o aud întîia oară  .
 Atunci mi-a povestit despre Radu Gyr și am auzit prima dată despre el și istoria
acestei poezii a  lui povestea că Gyr era închis evident politic , și conducerea
 comunistă l-a trimis pe poetul Mihai Beniuc să facă muncă de lămurire cu el 
să-l convingă să colaboreze Iar Beniuc după ce l-a luat pe ocolite și cu
finețuri dar fără succes i-a spus direct să își pună condeiul ”în slujba poporului” 
și că regimul comunist va dăinui  pentrucă e tare ca piatra iar dușmanii lui vor trece
 ca apa I-ar fi spus textual :Ști cum spun și bătrînii că Apa trece pietrele rămîn”. 
 La care Gyr i-a dat pe loc fulgerător drept replică , această poezie șarpelui cu
clopoței care a rămas tablou .
.     Însă  deținutul fabricat mi-a explicat că aceasta nu a fost o dovadă de genialitate
a lui Gyr ci a fost o coincidență rară : poetul atinsese un  nivel  înalt de măiestrie artistică
deși nu avea voie la creion și lucra numai pe bază de memorie Trecea printr-o
perioadă jucăușă” : se distra versificînd proverbe , inversîndu-le contrazicîndu-le și
 glumind cu jocuri de cuvinte și a început
cu cel mai celebru proverb popular românesc Apa trece -- pietrele rămîn 
 contrazicîndu-l în acele două strofe și opt versuri Iar Beniuc a avut ghinionul
că a citat tot  acel  proverb neștiind că îl găsește pe Gyr cu lecția făcută ”. 
O potriveală de vis Triumfală pentru Gyr și umilitoare pentru  Beniuc !
.     Despre legionari știam din amintirile tatei și de la școală că instauraseră dictatură
și îl împușcaseră pe Iorga și pe alții . Știam că erau urîți de comuniști și
 am devenit bănuitor .
 .     Nu garantez că aceste date despre Radu Gyr au fost reale eu doar le redau
așa cum mi le-a povestit suspectul acela de care m-am temut să nu fie vreun
provocator trimis să mă bage în vreo încurcătură și m-am ținut distant
ba chiar zburlit ca un arici .
. Însă poezia am memorat-o , la început involuntar și apoi voluntar , și o redau
aici pentru adevărul și frumusețea ei  . 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.                  DRUM  CRUCIAL  
.               -----------------------------
.                              ---- de  Ion Minulescu ( 1936 ) 
.      Pe scara sufletului meu
       m-am întîlnit cu Bunul Dumnezeu :
       eu coboram mîhnit  din conștiința mea
        iar el urca surîzîtor spre ea   
        Și ne- am oprit la jumătatea scării
        încrucișîndu- ne în clipa - întîmpinării
        săgețile perechilor de ochi ca de obicei --
        ah ochii lui cum seamănă cu ochii mei !
         Pe scara sufletului meu
        m-am întîlnit din nou cu Dumnezeu 
         el cobora solemn din conștiința mea
          iar eu urcam surîzîtor spre ea .
- -------------------------------------------------------
---------------------------------************************** --------------------------------
 T  U  R  M  Ă     B  L  Î   N  D  Ă

Turmă blîndă , turmă mică , 
pradă lesne de-nghiţit ---
două mii de ani cum oare 
n--ai pierit ?
----------------------------------------
Prin păduri şi prin pustiuri
lupi mişei cu coama-n vînt 
cum de nu ţi-au şters şi urma 
pe pămînt ? 
----------------------------------------
Ai tu oare , turmă blîndă , 
corni de tauri , dinţi de lup , 
colţi de vipere sau ghiare 
care rup ? 
---------------------------------
--- Nu N-avem nici colţi , nici ghiare , 
nici venin ocrotitor , 
dar avem cu noi pe Cel mai 
bun păstor ! 
----------------------------------------------------
Prin păduri şi prin pustiuri 
el , Păstorul înţelept ,
ne-a purtat cu drag pe umeri 
şi la piept .
-------------------------------------------
Astfel, chiar dacă ni-e frică , 
nu pierim ca fulgu - n zbor 
căci puterea turmei noastre 
nu e-n noi , ci în Păstor ! 
_____________________ 
Martin  L U T H E R 
------------------------------
-------Declaraţia de la Worms , 1521 , aprilie 18 : " Nu cred nici în papi , nici în concilii , deoarece 
este un fapt că s-au înşelat prea des şi s-au contrazis . De acea dacă nu voi fi convins cu dovezi din Scripturi şi cu argumente clare atunci rămîn legat de textele biblice pe care le-am citat şi sunt prizonier al Cuvîntului lui Dumnezeu Nu pot să retractez şi nici nu vreau pentrucă a lucra contra conştinţei tale este periculos şi nu este cinstit . Aceasta este poziţia mea Nu pot face altfel Dumnezeu să mă  ajute Amin !" 
-Rugăciunea este respiraţia sufletului .
.--Diavolul este maimuţa lui Dumnezeu .
--- Fiecare creştin adevărat se urcă împreună cu Cristos pe cruce .
-- În privinţa credinţei  şi a Scripturii oricare creştin poate gîndi tot atît de bine ca  papa  .
--- Biserica ne vine de la Cristos şi nu Cristos de la Biserică .
--- -- Declaraţia înainte de moarte : " Am ţinut multe lucruri în mîini şi le pierd pe toate De acum 
îmi va rămîne numai ce am aşezat în mîinile lui Dumnezeu  

PASCAL 
--- X ştie multe despre  voia lui Dumnezeu Înseamnă aceasta că e neapărat şi evlavios ? 
--- Unii , puţini , rămîn umili indiferent cît de sus ar urca .
--- Unii au pricepere să vadă adevărul oricîte piedici li s-ar împotrivi .
--- Trebuie să le fim recunoscători celor care ne atrag atenţia la defectele noastre , 
căci ei ne arată că aşa nu putem fi aprobaţi şi ne ajută să ne corectăm .
LA  R O C H E F O U C A U L D 
--- Umilinţa  este adevărata dovadă a virtuţilor creştine fără ea ne păstrăm toate  defectele !  
--- Umilinţa este altarul pe care Dumnezeu vrea să i se aducă jertfe !
--- Mulţi oameni vor să  fie  evlavioşi , dar nimeni nu vrea să fie umil !  
--- Umilinţa este o calitate mult mai grea decît le pare crlor care nu o trăiesc Şi 
trebuie să fi cu adevărat umil ca s- o conştientizezi  ! 
--- Puţini oameni sunt destul de înţelepţi ca să prefere critica , ce le-ar folosi ,
în locul laudelor care le strică .
---- Persoanele slabe nu pot să fie sincere .
--- Dacă vanitatea nu răstoarnă în întregime virtuţiile , cel puţin le zdruncină pe toate .
--- În discuţiile despre noi  duşmanii noştrii  sunt deseori  mai aproape de adevăr  decît  noi . . . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----- Reghin  07 octombrie  2017 ------------
---------------------------------------------------------------------------------
-----  E M I N E S C U  DESPRE  PREZENT  ȘI  DESPRE  VIITOR   
------------------------------------------------------------------------------------
 =  E  APUS  DE  ZEITATE  ȘI--ASFINȚIRE DE  IDEI ” 
------------------------------------------------------------------------------------------
 -----  ( fragment din finalul poemei
Memento  mori ” =  (”Panorama  deșertăciunilor ”-)
------------------------------  1 8 7 2   ------------------------------
-------------------------------------------------------------
.Astăzi punctul de solstițiu a sosit în omenire : 
 din mărire la cădere la cădere din mărire -- 
 astfel vezi roata Istoriei întorcînd spițele ei 
 în zadar palizi , siniștri , o privesc cugetătorii 
și vor cursul să-i abată . . . Combinații  iluzorii ---  
E apus de zeitate și - asfințire de idei .
-------------------------------------------------------------
Nimeni soarele n-oprește să apuie -n murgul serii 
nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetării 
nimeni noaptea să se - ntindă pe-al Istoriei mormînt 
mulți copii bătrîni crezut -au cum că ei guvernă lume 
                                       nesimțind că-s duși ei singuri de un val fără de nume                              
că planeta ce îi poartă cugetă adînc și sfânt .
------------------------------------------------------------------
Se -nmulțesc semnele vremii iată cerul de-nserare 
roșu-i de războaie crunte , de-arderi mari de disperare 
și idei a zeci de secoli sunt reduse  la nimic 
Soarele divin ce-apune varsă ultimele-i raze 
pe-a Istoriei cîmpie mult iubită și se lasă 
în oceanul de-ntuneric ce se-arată inamic . 

----------------------------------------------------------------------------------------------
------  ION  PILLAT  -----------
-------------------------------------------
-  din POEME  ÎNTR - UN  VERS              
--------------1936-----------------------
========================

---- Poemul  într-un vers = UN SINGUR  NAI , DAR CÎTE ECOURI  ÎN  PĂDURI . 
----- Iarnă =  ÎN  ZARE ZURGĂLĂII  DE SĂNII . . . SUFLET  NINS .
----- Artă poetică = NU VORBELE , TĂCEREA DĂ  CÎNTECULUI GLAS . 
----- Amurg =  IUBIREA  TA MAJUNGE  CU UMBRE  TOT MAI  LUNGI .
-----  Logodnă = PE  MAL UN SINGUR PALTIN ,  PE APE DOAR O STEA . 
-------Navigatorii = PE  ZĂRI  AMURGUL SINGUR  CU DORUL  LOR PUSTIU .   
------ Marinarul = DIN LARG  CĂTAM PĂMÎNTUL , PE  ȚĂRM  PRIVESC ÎN LARG .
------ Plajă = NISIP ,TALAZURI , SPUME ȘI SCOICI --- TU , NICĂIERI . . .   
------ Tinerețe = PE FRUNZA  TOAMNEI  PASUL SFIOS  AL  CĂPRIOAREI .
-----  Portret =  DURERE  CU OCHI NEGRI  SUB PĂRUL AZI MAI ALB . 
----- Darul =  DĂ-MI PACEA ÎNSERĂRII PE CARE-O  ȚI  ÎN MÎINI . 
------ Belșug =  AM ÎNTÎLNIT  AZI TOAMNA  VENIND ÎN CAR  CU BOI .
----- Asemănări = VIAȚA - I  FUM ---  ȘI  FUMUL  CĂMINULUI  ȚI E  DRAG .
----- Ciocîrlia = DIN PRAȘTIA  CÎMPIEI  LUMINA CÂNTĂ SUS .
----- Norii =  ALBASTRU CLĂTINATE , AERIENE CULMI . 
----- Descălecătorii = ÎNTÎIUL FUM DE SATE  ȘI-N  VALE  GLAS DE CÎINI .
----- Zile și nopți = TRECURĂ  CIUTE ALBE  ȘI NTUNECAȚI  OGARI .
----- Prevestire = ÎN CODRUL  NUMAI MUGURI ,  UN SUNET DE TOPOR .
----- Copilărie =  O JUCĂRIE  SPARTĂ GĂSITĂ  ÎNTR UN  POD .
----- Toamna copilăriei =  MIREASMĂ DE  GUTUIE  ÎNTR UN IATAC  BĂTRÎN .
-----  Singur = PRIN  PULBEREA  DE AUR  CU TOAMNA  ÎN  ZĂVOAIE . 
----- Poetul = STĂ ÎNCĂRCAT  DE VERSURI  CA  TOAMNELE  DE ROD .
----- Vînătoare =  ÎN  ZORI  PRIN CEAȚA ROZĂ  UN  SUNET  SURD  DE MOARTE .
----- Friză = STRUNINDUȘI  CALUL , SARE  PRIN VEACURI NEMIȘCAT . 
 ------Friză = DE  CÎND ÎȚI LEGI  SANDALA --- S-AU  DEZLEGAT  MILENII .  
 ------ Amintirea = LA CUIB  O RÎNDUNICĂ  PRIN  SUFLET ZBOARĂ  LUNG . 
------ Movile pe Bărăgan =  CĂMILE NGENUNCHIATE  VENITE  DIN  ALTAI .
------ Luntrașul =  SPRE MOARTE MĂ TOT  DUCE , LIN , INIMA  VÎSLIND .
------  Nemuriri plăpînde = MIGDALUL  MEU ÎN FLOARE  ȘI TU  ZÎMBIND  SUB  EL .
------- Întoarcere = ÎN TOAMNA  DESFRUNZITĂ  MAM ÎNTÎLNIT , COPIL .
------- Bujori  sălbatici =  PE RUGURI  VERZI  ARD FLĂCĂRI  ÎN INIMA  PĂDURII . 
------ Pescăruși =  DIN VALURI  SPUME ALBE  AU ÎNCEPUT  SĂ ZBOARE .
------ Despăduriri = SE DUC PE RÎUL  VREMII  TOȚI ANII MEI , BUȘTENI .
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------2----0 ----1------6---------------------------
______________________
Ion  D . SÎRBU
-------------------------
 Epitaful : " Cititorule , nu mă judeca după cele ce le-am făcut ci după cele ce am refuzat să le fac ".
------------------------------------------------------------- 
--- Domnule profesor , credeţi în Dumnezeu ?
--- Cred .
--- De ce ?
--- Fiindcă există !
--- De unde şti ?
--- Mi-a  spus mama Şi mama nu m-a minţit  niciodată . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Simion Ţion
  .                          Isus te cheamă

                  Domnul Isus de mult te cheamă
                  şi zice:”Dă-mi inima ta!”
                  El te iubeşte ca o mamă
                  Şi vrea pe veci a te salva.
                        
                  Deci vino azi,vino!grăbeşte!
                  Şi nu uita chemarea sa!
                  Căci el e gata,te primeşte,
                  ca să-ţi dea pacea,iertarea.

                  Acolo unde eşti în lume
                  fericire nu găseşti,
                  căci deşertăciuni sunt toate
                  cîte cu ochii le priveşti.

                  Trezeşte-te fără zăbavă
                  şi priveşte în jurul tău            
                  ca să vezi starea cea grozavă
                  în care e sufletul tău!
                 
                  Dacă rămîi şi mai departe
                  în necredinţă şi păcat
                  atunci pedeapsa-i a ta parte
                  care singur ţi-ai cîştigat.

                  Deci pînă uşa e deschisă
                  şi pînă ţine harul său,
                  azi,cînd intrarea e permisă,
                  întoarce-te la Dumnezeu!

                  Acum e vremea potrivită,
                  Cînd auzi vocea lui chemînd
                  şi clipa cea mai fericită,
                  cînd zici:Da,Doamne,vin curînd!
-------------------------------------------------------------------------------
    . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
  .                                              A  C  L  A  M  A  Ț I       Î  N  V  I  N  G  Ă  T  O  R  U  L    !
                                              *****************************************************
.  Î  N  F  R  Î  N  G  E  R  E      -------  de  Ion  Barbu , 1920  
--------------------------------------
-------------------------------------
Ca fruntea mea să poarte diademul 
ce fulgeră-n albastrele palate 
am ridicat oștiri nenumărate 
și-ncrezător dezlănțui blestemul .
Dezlănțui mulțimile - ntrunite 
și  năpădită fu întreaga zare  
iar vremea prinse- ncet să defășoare     
fuiorul ei de ore nesfîrșite . . . 
Mult timp , în pragul porții opaline 
am stat s-aștept heraldul biruinții , 
am stat să-ntreb cuprinderile minții 
de crainicul trimis ce nu mai vine .
Nu vine , căci spre culmile-nghețate 
oștirile n-au vrut să se îndrume , 
n-au mai dorit podoaba fără nume 
și n-au găsit albastrele  palate .
Încît sub vîntul aprig de ispite 
s-au răzlețit din țară-n altă țară . . . 
și-acum se-ntorc  în turme istovite 
hlamida să-mi sărute și să moară .
Oștirile se-ntorc . În juru-mi zborul
și umbra morții darnic se împarte , 
pe cînd , prin doliul sălilor deșarte 
cu pași sonori pătrunde -nvingătorul . . . 
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

.           NU  TE - NDOI ! 
.        ============= 
.Nu te-ndoi , ci crede că dincolo de nor
E-un soare si mai dulce, si mai strălucitor.
 Nu norul este vesnic. ci soarele-i acel
Ce-nvinge si rămîne stapîn in urmă El !

2. Nu te uita la tine, că esti atît de slab,
Nici la vrăjmasul care te-ar nimici degrab.
 Nu te uita la ziduri, la portile de fier,
La ura ce scrîsneste, ci uită-te la cer !

3. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot
Veghează Dumnezeul puternic, Savaot,
Căci nici un păr nu-ti cade si nici o clipă nu-i,
Că nu-i nici o-ncercare decît prin voia Lui.

4. Iar dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău,
Ci totul se va-ntoarce spre-un si mai bine-al tău.
Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu,
In fiecare clipă veghează Dumnezeu ! 
.                           ------- de Costache Ioanid ---                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.             C Î N T A R E A   C Î N T Ă R I L O R  B I B L I E I  ! 

---- Bunicule poți să mă feliciți Azi am luat zece la literatură 
---- Bravo Despre ce lecție a fost vorba ?
----  Despre genul liric . 
----- Dă-mi definiția lui Ce cuprinde genul liric ? 
------Poezii care exprimă sentimente intime emoții , bucurii , tristeți romanțe poezii de dragoste imnuri , ode Se cîntau acompaniate de lyră un instrument cu coarde din antichitate .
---  Poți să-mi dai vreun exemplu de piesă lirică ?   
---  Da , de Eminescu :  Ce te legeni , codrule sau Pe lîngă plopii fără soț .  
----  Ști care e  ” piesalirică numărul 1 din literatura lumii 
  ----Nu ni s-a spus .
---- Și nici nu vi se va spune niciodată 
 ---- De ce ?  
---- Așa este educația lumească . Pentru că e vorba de o personalitate religioasă  în cel mai
înalt grad iar lumea nu e atrasă de așa ceva .  Nu e la modă , blestemata de modă , acum e la modă nesupunerea , sfidarea .  Dar să ști că piesa lirică numărul 1 din toate timpurile  este totuș  compusă de MOISE : capitolul 32 din Deuteronomul ! Ce vi s-a spus la școală despre Moise Ști că e ”părintele istoriei ” ?
  ---- La Istoria antică am învățat că e grecul Herodot .    
 ---- Herodot Trebuie să se ascundă în fața lui Moise ! Citește cartea lui Herodot --- ”Istorii” și , în paralel citește cărțile lui Moise și apoi hai să discutăm Dar pînă atunci deschide Biblia la cartea a cincia a lui Moise Deuteronom și citește capitolul 32 Să auzim cea mai sublimă cîntare din literatura universală Lirism sacru pur !
---- ( 1)" Luaţi aminte , ceruri , şi voi vorbi !
 Ascultă , pămîntule , cuvintele gurii mele !  
 Moise porneşte de la cea mai mare înălţime !  Nici un om nu s-a mai adresat cu aşa autoritate şi solemnitate cerului şi planetei , exceptîndu-l pe Domnul Isus , însă el e Fiul Unic , coborît din ceruri ca să ne răscumpere .
( 2 ) Ca ploaia să curgă învăţăturile mele ,
ca roua să cadă cuvîntul  meu ,
ca ploaia repede pe verdeaţă ,
 ca picăturile de ploaie pe iarbă ! 
---- Moise a fost o personalitate unică  , o minune a lumii antice şi nu numai Admiră-i limbajul  înaripat sensibilitatea noblețea gîndurilor subtilitatea simțirii muzicalitatea .
  ( 3 ) Căci voi vesti Numele Iehova . 
 Daţi glorie Dumnezeului nostru !
(4) El este Stînca ! Lucrările lui sunt perfecte !
 Căci toate căile lui sunt drepte .
 El este un Dumnezeu loial şi fără nedreptate .
 El este drept şi pur .
Cu ce cuvinte impresionante l-a înălţat  şi  recomandat el adoraţiei poporului Israel pe Iehova !   
  (5 ) Ei s-au stricat , 
 netrebnicia copiilor lui este ruşinea lor !
 Neam îndărătnic şi stricat !
(6 ) Pe Iehova îl răsplătiţi astfel !  . . .
  Moise consternat de ușurătatea israeliților față de Dumnezeul care i-a scos din Egipt , le
spune Nu vă e rușine , nerecunoscătorilor ? ”
  Popor nechibzuit şi fără înţelepciune !
 Nu este el oare Tatăl tău , care te-a făcut , 
 te-a întocmit şi ţi-a dat fiinţă ?
(7) Adu-ți aminte de zilele din vechime 
socotește anii vîrstă de oameni după vîrstă de oameni 
întreabă pe tatăl tău și te va învăța 
pe bătrînii tăi și îți vor spune 
(8 ) Cînd Cel Prea Înalt a dat moșteniri națiunilor , 
cînd a despărțit pe copii oamenilor, a pus hotare popoarelor 
după numărul copiilor lui Israel .
( 9 ) Căci partea lui Iehova este poporul său ,
Iacov este partea lui de moștenire ”. 
--- Iată o descriere --- de la fața locului --- a mediului din antichitate de atunci cînd planeta nu era poluată și devastată cum este acum ! --- și era plină de păduri grădini și animale de tot felul :
(10 ) El l-a găsit într-un ținut pustiu , 
întro singurătate plină de urlete înfricoșătoare ,
la înconjurat l-a îngrijit 
și la păzit ca lumina ochiului lui .
(11) Ca vulturul care își scutură cuibul , 
zboară deasupra puilor ,
își întinde aripile îi ia 
și îi poartă pe penele lui ---
(12 ) așa a călăuzit Iehova singur pe poporul său 
și nu era nici un Dumnezeu străin cu el !
(13 ) La suit pe înălțimile  țării 
și Israel a mîncat roadele cîmpului 
i- a dat să sugă miere din stîncă 
untdelemnul care iese din stînca cea mai tare , 
(14 ) untul de la vaci și laptele oilor ,
cu grăsimea mieilor ,
a berbecilor din Basan și a țapilor ,  
cu grăsimea grîului 
și ai băut vinul -- sîngele strugurelui .
(15 ) Israel s-a îngrășat și a azvîrlit din picior !”
.Admiră expresivitatea primului  istoric  al lumii ! Israelitul Moise e ” părintele Istoriei ”, nu grecul Herodot cum se predă la școli .
--- Te-ai  îngrășat  teai îngroșat și te -ai lățit 
Și a părăsit pe Dumnezeu , Ziditorul lui , 
A nesocotit Stînca mîntuirii lui :
16 ) L- au întărîtat la gelozie prin dumnezei străini , 
au mîniat prin urîciuni , 
17au adus jertfe dracilorunor idoli care nu sunt dumnezei , 
unor dumnezei pe care nu - i cunoșteau  
dumnezei noi  veniți de curînd 
de care nu se temuseră părinții voștri . 
(18) Ai părăsit Stînca ce te a născut 
și ai uitat pe Dumnezeul care te a întocmit .
( 19 ) Iehova a văzut aceasta și s a mîniat , 
s a supărat pe fii și pe ficele lui ;
( 20 ) A zis : ” Îmi voi ascunde Fața de ei 
și voi vedea care le va fi sfîrșitul . 
Căci sunt un neam stricat ,
sunt niște copii necredincioși . 
 (21) Mi-au întărîtat gelozia prin ceace nu este Dumnezeu , 
mau mîniat prin idolii lor deșerți .
Și eu îi voi întărîta la gelozie printr-un popor care nu este popor ,
 îi voi mînia printr-un neam fără pricepere . 
 ( 22 ) Căci focul mîniei mele s a aprins 
și va arde pînă în fundul locuinței morților !
Va nimicii pămîntul și roadele lui !
va arde temeliile munților !
( 23 ) Voi îngrămădi toate nenorocirile peste ei ,
îmi voi arunca toate săgețile împotriva lor :
( 24 ) Vor fi topiți de foame stinși de friguri și de boli cumplite ! 
Voi trimite în ei dinții fiarelor sălbatice și otrava șerpilor !
 ( 25 ) Afară vor pieri de sabie iar înăuntru vor pieri de groază -- 
și tînărul și fata și copilul de țîță ca și bătrînul .  
 ( 26 ) Voiam să zic : ”Îi voi lua cu o suflare !
 Le voi șterge pomenirea dintre oameni ! ” 
 ( 27 ) Dar mă tem de ocările vrășmașului ,
 mă tem ca nu cumva vrășmașii lor să se amăgească și să zică 
 ” Mîna noastră puternică și nu Iehova a făcut acestea ! ”  
 ( 28 ) Ei sunt un neam care și a pierdut bunul simț 
 și nu -i pricepere în ei . 
 ( 29 ) Dacă ar fi fost înțelepți ar înțelege 
și s ar gîndi la ce li se va întămpla .
 Cum ar urmări unul o mie și cum ar pune doi pe fugă zece mii 
dacă nu i ar fi vîndut Stînca dacă nu i-ar fi vîndut Iehova ! 
 ( 31 ) Căci Stînca lor nu este ca Stînca noastră !
Chiar vrășmașii noștri sunt judecători în privința aceasta .
 ( 32 ) Vița lor este din răsadul Sodomei 
și din ținutul Gomorei .
Strugurii lor sunt otrăviți ,
bobițele lor sunt amare ,
 ( 33 ) vinul lor este venin de șerpi ,
este otravă cumplită de aspidă .
 ( 34 ) Oare nu este ascuns aceasta la mine , 
pecetluit în comorile mele ? ”
--- Fermecător și arhidotat de Dumnezeu cu talente Moise a rezistat ispitelor şi favorurilor de la curtea egiptenilor fără să uite istoria poporului său !  Citindu-i biografia  înțelegem că a dus viaţă ascunsă , dublă După 40 de ani de știință confort și și eleganță avînd perspective strălucite la curtea faraonilor și-a manifestat deschis compătimirea pentru poporul său sclav și asuprit și a trebuit să fugă ca să-și scape viața Nu-i trecea prin gînd că va fi ales de Dumnezeu să conducă poporul  evreu la Eliberare După cei 40 de ani  de lux a trăit alți 40 resemnat ca fugar și cioban umil și anonim Strivitoare personalitate Uriaș caracter ! Deşi crescuse la curtea faraonilor --- nu s-a molipsit de mitologia şi spiritismul vrăjitorilor Egiptului antic preoții  și zeii lui falși nu l-au  intimidat ci s-a bazat pe făgăduințele făcute de Dumnezeu lui Avraam strămoșul poporului său Nu l-au impresionat civilizația religia , magia și piramidele Egiptului de care se ocupă unii savanți lumești atît de mult acum .
 (35 ) A mea este răzbunarea ! Eu voi răsplăti ! 
cînd va începe să le alunece piciorul ,
căci ziua nenorocirii lor este aproape 
și ceace-i așteaptă nu va zăbovi .
 ( 36 ) Jehova va judeca pe poporul său 
 dar va avea milă de robii săi văzînd că puterea  le este sleită 
și că nu mai este nici rob nici slobod .
 ( 37 ) El va zice 
: ” Unde sunt dumnezeii  lor,
stînca aceea care le slujea de adăpost 
,
( 38 ) dumnezeii aceia care mîncau grăsimea jertfelor lor, care beau vinul jertfelor lor de băutură ? 
 Să se scoale să vă ajute 
și să vă ocrotească ”.  
Auzi-l pe Moise vorbind în contul lui Dumnezeu ! Și spune-mi dacă ai citit ceva mai solemn , mai sublim , mai înfricoșător ! E și o profeție , încă neîmplinită . 
( 39 ) Să știți dar că eu sunt dumnezeu  
și că nu este alt dumnezeu afară de mine ! 
Eu dau viață și eu omor ,
eu rănesc și eu tămăduiesc 
și nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna mea . 
 ( 40 )Căci îmi ridic mîna spre cer și zic : 
Cît este de adevărat că trăiesc în veci ,
  ( 41 ) atît este de adevărat că atunci cînd  voi ascuți fulgerul săbiei mele 
și voi pune mîna să fac judecată ,
mă voi răzbuna contra potrivnicilor mei 
și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc ! 
 (42 ) Sabia mea le va înghiți carnea  
și-mi voi îmbăta săgețile de sînge 
de sîngele celor uciși și prinși 
din capetele fruntașilor vrăjmașului ! ”.
 (43)Națiuni cîntați laudele poporului său 
căci Iehova răzbună sîngele robilor săi !
El se răzbună împotriva potrivnicilor săi 
și face ispășire pentru țara lui , pentru poporul lui ”.
---- Poema aceasta este bijuterie fără pereche ! o perle între perle E capodopera Bibliei deci și a poeziei lumii are o melodie internă  sfîntă care nu necesită note se susține fără ele și se cîntă singură !
-Acesta este capitolul cu adevărat faimos numărul 32 din cartea Deuteronom compus de Moise .  Este Cîntarea Cîntărilor Bibliei către Dumnezeul poporului  său , Israel şi al  Universului --- Iehova , către poporul Israel cu care încheiase legămînt și cum am auzit către națiuni  deci și către noi 
.     Există , tot în Biblie , încă un poem neîntrecut numit ” Cîntarea cîntărilor ”, compusă tot de un evreu regele Solomon fiul regelui David dar aceea este adresat unei femei nu lui
Dumnezeu și  nu se compară cu această odă dedicată lui Dumnezeu Solomon nu avea gura și   anvergura , înălțimea și sublimitatea lui Moise 
------ Moise conducătorul ,eliberatorul , legislatorul , istoricul , profetul evreu se dovedeşte nu numai poet inspirat , ci neîntrecut prin emoțiile sfinte ce ni le stîrnește Îi întrece şi pe David şi pe Solomon -- privighetorile Israelului !  
---- Niciunui alt dumnezeu nu i s-a  compus vreo cîntare mai sublimă , un imn mai înalt Și nici un alt dumnezeu nu s-a revelat , cum a făcut Jehova lui Avraam și Moise și făcîndu-le FĂGĂDUINȚE unice și a încheiat legămînte.cu ei și le-a împlinit ! 
--- Și niciun alt popor nu a trăit peste 400 de ani într- o țară străină care-i dușmănea și i-a făcut sclavi , fără profeți , pe bază doar din amintiri  și din folclor ! Extraordinar acest popor care a supraviețuit antichității , teribil popor a putut fi poporul Israel teribilă rezistență spirituală --- să nu-și piardă identitatea și speranța !  Și apoi Dumnezeu a scos  poporul Israel din Egipt și i-a dat o țară așa cum făgăduise cum profețise Geneza 12 : 1,7;15 : 13 -19  Exodul 12 ! 40 , 41  Prin Avraam prin istoria poporului Israel și prin Moise --- Dumnezeu
ne oferă o istorie unică pentru instruire spirituală Iar această poezie fără egal își merită faima datorită înălțimii , forței , expresivității și adevărului ei  !
-----Moise ştia să vorbească despre Dumnezeu , avea ce să spună şi merită şi acum să  fie ascultat cu atenţie după peste 3500 de ani Și gîndește-te : oricît de artist și genial  era --- nu putea combina așa cuvinte și gînduri și să compună așa odă lui Dumnezeu dacă nu trăia o istorie pe măsură acest raționament e o garanție că Biblia este adevărată .
-    Nepoate dragă prin aşa compoziții fără pereche evreii depăşesc toată literatura lumii , de mii de ani Iar această CÎNTARE A CÎNTĂRILOR  BIBLIEI este unul din răspunsurile la întrebarea De ce să citim Biblia ? Iată de ce : pentru ca să ne înălţăm spiritul cu aşa gînduri sublime Dacă iubești
ce e frumos și valoros și dacă vrei să fi bogat spiritual ----  îl vei reciti mereu și îl vei memora pe nesimțite ca mine .
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .                               ------------------------- 2  0  1  5  -----------------------------

.                                                 s-o luăm metodic :                                          
.                                        SĂ  ÎNCEPEM CU  ÎNCEPUTUL !
                                       ********************************
  .  Nepoţi şi cititori , cititori şi nepoţi ,
. Ştiţi care este CEL MAI CUNOSCUT TEXT DIN  LUME ? Aha ,ştiţi  că  e TATĂL NOSTRU !
.       Mă bucur că ştiţi  aceasta . Dar de ce deţine acest record invidiat , de neatins , atîta popularitate unică ? Ştiţi ? Îl rostiţi zilnic , ceace este lăudabil , dar ştiţi voi că fiecare propoziţie din această rugăciune are semnificaţii nebănuite ? Se pare că Nu Ştiţi doar că l-a predat  Domnul Isus ! Aceasta este mult  însă  e foarte puţin ! Este undeva cam pe la nivelul ignoranţei  în care somnolează majoritatea mai mult decît covîrşitoare a oamenilor : e atît de superficială  că habar nu are ce spune şi ce anume cere cînd îl  rosteşte !  Şi nu o interesează să ştie mai mult ! nici nu-i trece prin cap că acest text este mai profund decît toate programele electorale şi  platformele tuturor partidelor ! Şi că e singurul  care merită să aibă Viitor şi îl va avea ! pentrucă este un text profetic , ce îl are ca garant  pe Proprietarul Creaţiunii , Tatăl nostru din ceruri , căruia , pe drept , i se şi adresează ! şi  îl are Prinţ Stăpînitor pe Fiul său Unic ! De aceea acest text ar trebui să vă  intereseze findcă efectele împlinirii lui vor fi eterne şi cine trăieşte în acord cu el va fi la fel de etern !
.    Însă , din păcate şi voi îngroşaţi rîndurile imensei gloate de ignoranţi --- spre paguba voastră ! şi ruşinea mea , că încă nu am găsit timpul şi mai ales modalitatea cea mai potrivită să vorbim despre aceasta ! Lupt cu morarii care macină nisip ! în loc să ridic stindardul speranţei biblice şi al închinării curate !  Şi , între timp, viaţa ni se scurge ca apa printre  degete , timpul nu aşteaptă şi nu poate fi conservat , iar "Ocaziile nevalorificate se răzbună" ! . . .
.         Da , am la ce să mă gîndesc , am de ce să fiu îngrijorat , am ce să  recuperez , am ce să-mi reproşez ! . . .  Şi ar trebui să vă doară capul şi pe voi despre aceste chestiuni de viaţă veşnică sau moarte veşnică . . .

************************************************************************
.           Toate lucrurile bune
.           se încep cu Rugăciune .

************************************************************************
. DIMINEAŢA  CÎND  MĂ  SCOL
     
 .                                de  George Călinescu 

.Dimineaţa cînd mă scol
mă-mbrac iute şi mă spăl :
 faţa-ntreagă , gîtul tot
 şi mîinile pînla cot .
 Iar apoi îngenunchez ,
mîinile împreunez
 şi mă rog lui Dumnezeu
să-mi dea ajutorul său .

***********************************************************************
.         TRIUMFUL  AŞTEPTĂRII
        ************************
                                 de Aexandru  Vlahuţă

Nebiruit e omul ce luptă cu cu credinţă !
El ştie că pe lume nimic zadarnic nu-i,
că dincolo de truda şi jertfa clipei lui , 
în taină , vremea ţese la sfînta biruinţă ;
că vuietele toate visează armonie ,
. . . este o dreptate şi . . . trebuie să vie !
                               *
Talazuri năvălească-l ! vrăşmaşa lumii ură
întunece-i viaţa în beznă de minciuni !
Copii lui închidă-l în casa de nebuni !
Lovească-l orice mînă ! hulească-l orice gură !. . .
El simte cum îi creşte din inimă o floare
cu-atît mai luminoasă cu cît mai mult îl doare !
                                 *  
Te-ai întrebat vreodată din ce undire-nceată
de lacrimi tăinuite se naşte un izvor ?
De mii de ani în piatră loveşte răbdător ,
strop după strop s-o spargă . . .
.                    Drum greu a fost . . . dar . . . iată !                   
în valuri de lumină , chemat de dorul mării ,
un fluviu nou vesteşte Triumful aşteptării .

*****************************************************************''

.                  MĂGHERANII
     
                                 de Dimitrie Anghel ( 1904 )

Au înflorit iar măgheranii şi n-a prins nimenea de veste !
Şi-acum se trec , cum trec pe lume atîtea vieţi ce pîn-la moarte
se-ascund în numărul mulţimii şi umilite stau deoparte ,
cum sta între surori sfioasă Cenuşăreasa din poveste .
.                                       *                                
Tăcuţi şi trişti , se trec în taină , cu fruntea în pămînt plecată ,
şi nici o mînă către dînşii nu se întinde ca să-i rumpă ,
căci fetele aşa-s făcute ca să le placă haina scumpă ,
şi ei , sărmanii , n-au nimica să poată-ademeni o fată .
                                      *
Dar cum mor formele spre seară şi creşte luna fără veste ,
un miros blînd , cum nu e altul , pătrunde-atît de cald şi dulce ,
că fetele uitînd de noapte şi că e ceasul să se culce
rămîn pînă tîrziu pe gînduri , oftînd cu dor lîngă ferestre .
                                       *
Oftează fetele şi nu ştiu , a doua zi de dimineaţă ,
cînd se coboară în grădină , că-n biata floare cenuşie
ce se ascunde umilită , e-atît parfum şi poezie . . .
Şi măgheranii mor în taină cum au trăit întreaga viaţă . . .

*******************************************************************

----- FI  ATENT  CE  GÎNDEŞTI ,  căci de  la GÎNDURI  ajungi  la VORBE şi  FAPTE ; de  la
--------------------------------------------
 VORBE  şi  FAPTE  ajungi la  OBICEI ; de la  OBICEI ajungi  la  CARACTER şi  CARACTERUL  îţi  hotărăşte  VIAŢA  !
  .                                                                                                  ------------------- ebraică ----------                                  
*******************************************************************************

SĂ  FI  CREDINCIOS ----- E-O  ONOARE  !

                             ----- Costache Ioanid ---
Să fi credincios ----- e-o  onoare !
E şi pentru ceruri o sărbătoare !
Tu porţi un nume ce l-ar vrea
orice stea
şi orice floare !
Şi chiar de îngeri spus veşnic cu mirare -----
să fi credincios , nu uita : e-o onoare !
---------------------------------------------
Să fi credincios ----e-o minune !
Povestea ta în veci se va spune !
Acum eşti  izbit  în şuvoi ,
un gunoi ,
un tăciune,
şi-o să ajungi o stea ce nu mai apune !
Să fi credincios , nu uita : e-o minune !
-----------------------------------------
Să fi credincios -----e-o speranţă
ce toarnă în inima ta siguranţă !
De frica morţii nu stai
ca un pai ,
ca o zdreanţă .
Eşti un biruitor şi ai cutezanţă .
Să fi credincios , nu uita : e-o speranţă !
--------------------------------------------
Deci fi credincios ca o floare
ce n-o să fie ruptă şi nu moare !
Şi flori şi spini
şi mîndre grădini ,
toate sunt trecătoare .
Dar tu în grădina Domnului vei fi o mirare !
Să fi credincios , nu uita : e-o onoare !
----------------------------------------------------
**************************************
CU  DUMNEZEU  ÎN  FIECARE  ZI 
                               ---- de Costache Ioanid --
Cu Dumnezeu în fiecare zi
aşa umbla Enoh în lumea veche ,
ca doi prieteni pribegind pereche .
Şi într-o zi , călătorind mereu ,
el a ajuns  în cer la Dumnezeu .
...............................................
Cu Dumnezeu în fiecare zi
aşa umbla în vremea lui şi Noe .
Şi toţi rîdeau atunci de el în voie .
Dar n-au ajuns sub primul curcubeu
decît cei ce umblau cu Dumnezeu .
-----------------------------------
Cu Dumnezeu în fiecare zi
aşa umbla în Israel --- Ilie ,
îndeplinindu-şi sfînta lui solie .
Şi-un car de foc l-a dus ca pe-un trofeu
să umble şi în cer cu Dumnezeu .
--------------------------------------
Cu Dumnezeu în fiecare zi
să umblăm şi noi în lumea păgînă ,
de parcă ne-ar ţinea chiar el de mînă .
Şi într-o  zi , umblînd aşa mereu ,
ne vom trezi în cer la Dumnezeu .
----------------------------------
**********************************
CÎND ZORII TE CHEAMĂ 
                          --- de Costache Ioanid ---
Cînd zorii te cheamă
din somnul greu
începe-ţi ziua
cu Dumnezeu .
Înalţă-ţi  ruga
şi gîndul sus ,
nu-ncepe ziua
fără Isus .
-----------------
Pe drum cu soare
sau ploi şi vînt
să ai pe buze
un cîntec sfînt .
Şi-n orice lucru
să vezi întîi
voia lui sfîntă
şi-n ea rămîi .
--------------
Oriunde-n viaţă
va fi s-ajungi
sămînţa bună
cu drag s-arunci .
Şi-atunci spre casă
cu ceru-n gînd
te vei întoarce
de el cîntînd .
-----------------
Şi cînd în rugă
vei sta supus
deplin în tine
va fi Isus .
Vei spune : Doamne ,
eşti mulţumit ?
El va răspunde :
" Ai biruit ! "
------------------
**********************************
ORICE   GÎNDEŞTI 
                      ---- anonimă ---
Orice gîndeşti --- nu gîndi niciodată
ce ai roşi dacă ai spune-o cu voce tare !
Cîndva o să fie dat pe faţă
tot ce am gîndit sau vorbit !
Oriunde mergi , nu te du  nicăirea unde
Dumnezeu te-ar putea întreba :
"Ce cauţi aici ? "
Îndepărtează-te de orice şti
că te-ai da înapoi
dacă Dumnezeu te-ar întreba : "Ce faci ? "
Nu spune nimic ce nu îl bucură
pe Isus să audă !
E casa ta pregătită zilnic
să îl ai pe Isus oaspete ?
--------------------------
Cînd dormi sau munceşti ,
cînd gîndeşti sau vorbeşti ,
cînd cînţi sau cînd mergi ,
cînd citeşti sau cînd scri
sau cînd te delectezi ---
ca să fi păzit de ce este rău ,
acasă sau prin străini ,
nu uita că trăieşti sub privirea
Tatălui nostru Ceresc şi în grija
Fiului său Unic ,Domnul Isus Cristos !
----------------------------------------
********************************
- A  Ş  T  E  P  T  A  R  E
                    --- de Costache Ioanid
---- Se-aude pe uliţa satului meu
un ropot grăbit de copite ,
un glas de departe ce vine mereu ,
cu chiot de doruri cumplite .
E poate iubitul ! e poate chiar el !
Nu-mi spune că-i vîntul , străine !
chiar azi de n-ajunge şi mîine la fel ,
dar poimîne sigur că vine
--------------------------------
--- Copilă , fecioară , ce mire aştepţi ?
Nu -i nimeni din ceruri să vie !
Zădarnic spre uliţă  ochii-ţi îndrepţi ,
căci uliţa ta e pustie !
De cînd adormiră părinţii străbuni
stau toate  la fel , neschimbate .
Ce chiot auzi tu ? Ce goale minuni ?
Ce glas de vedenii ciudate ?
-------------------------------
--- Se-aude pe uliţa satului meu
un glas peste lumea deşartă ,
 şi , iată , un tînăr ce-l văd numai eu ,
se- aruncă din şea lîngă poartă !
E , poate , iubitul ! e , poate , chiar el !
cu drag va păşi lîngă mine !
Chiar azi de n-ajunge şi mîine la fel ,
dar poimîne sigur c vine !
----------------------------------
'********************************************************************
D E    C E    L A Ş I    S Ă    S E    O F I L E A S C Ă     F  L O A  R  E A  ?
                                              ----  de  Costache Ioanid
De ce laşi să se ofilească floarea
luminii  veşnice de sus ?
De ce-ţi pătezi cu paşi murdari cărarea ?
Cît preţuieşte-n ochii tăi iertarea
ce ţi-o aduce jertfa lui Isus ?
--------------------------------------
De  dragul tău , înfiorînd Calvarul ,
Isus suprema jertfă a depus !
Cum poţi uita cum a sorbit paharul ?
Cît preţuieşte-n ochii tăi amarul
şi lacrima din ochii lui Isus ?
------------------------------
Ar trebui să-i lauzi mîntuirea
şi speranţa de veci ce ne-a adus !
Unde ţi-s pacea şi neprihănirea ?
Cît preţuieşte-n ochii tăi iubirea
ce ni s-a oferit de sus ?
-----------------------------------
Nu vezi că Lumea Nouă- şi- nalţă zorii ?
Nu simţi al Lumii Vechi grăbit apus ?
Veni-va ziua cînd nepăsătorii
ce se complac în viciile Gomorii
vor plînge că l-au respins pe Isus !
--------------------------------------
*****************************
CUM  TRECE ROUA 

Cum trece roua
sorbită-n crin ,
cum zboară norii
şi alţii vin ;
cum piere-un sunet
pe-aripi de vînt ---
aşa trec toate
pe-acest pămînt .
------------------
Cu cît în lume
aduni  comori ,
cu cît vrei fală
şi strîngi splendori ;
cu cît în viaţă
ai tot ce-ai vrea
cu-atît plecarea
e şi mai grea
--------------------
Fiori şi patimi
şi trai slăvit
au toate-o cale
şi un sfîrşit .
Căci toţi ne ducem
lăsînd ce-am strîns ---
dar unii-n pace
iar alţii-n plîns .
-----------------------------_-___________________________________________
.                          " VOI  SUNTEŢI  AI  PĂMÎNTULUI  ! "             
                            ************************************
     O întîmplare de pe timpul lui Ceauşescu . Stareţul unei mînăstiri din nordul Moldovei a fost chemat la primăria de care aparţineau . Şi primarul i-a spus
----- Vă anunţ o hotărîre de la  judeţ , poftiţi  hîrtia aceasta , e  înştiinţare  pentru  dvs : începînd  de la
 toamnă să nu mai  lucraţi  lotul de pămînt  X , din zona Y , de atîtea  hectare ! Nu mai e al  mînăstirii , e  pămîntul  nostru !
------  Vă înşelaţi , tovarăşe : nu pămîntul e al vostru , ci voi sunteţi ai pămîntului !
         Primarul a rămas //  fără glas   faţă de aşa  certitudine de neînvins ,  pînă la Înviere , care va  fi  o certitudine şi mai  mare .
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
..*.. NU E TOTUNA SĂ SPUI  CREAŢIA   sau   NATURA  ! 
--- Spunînd  CREAŢIA  înseamnă că recunoşti  existenţa Creatorului , că  Existenţa este  Proiectul  şi Opera unei Persoane unui Autor Suprainteligent , Atotputernic şi binevoitor
--- NATURA  e din vocabularul  necredincioşilor . Unii o venerează , o consideră  unica realitate , un fel de dumnezeu nepersonal , îi atribuie puteri dumnezeieşti .
______________________________________________________________  
-----------------------------------------------------------------------------------
ORICINE  IUBEŞTE  O   FLOARE 
                        --- de  Costache  Ioanid
Oricine iubeşte o floare
e-aproape de-un sacru mister !
Oricine se-opreşte-n cărare
s-aculte un glas de izvoare
                             e-aproape ,
                         e-aproape de cer !
------------------------------------
Oricine iubeşte seninul
cînd soarele urcă-n eter ,
oricine-şi înalţă suspinul
cînd inima-şi simte preaplinul
                           e-aproape ,
                        e-aproape de cer !
------------------------------------
Oricine pe munţii albaştrii
admiră granitul sever ,
oricine , pe căi de sihaştrii ,
străbate păduri de jugaştrii ,
                          e- aproape ,
                        e-aproape de cer !
------------------------------------
Dar cine-a primit îndurarea
din rănile blîndului Miel ,
acel ce-i ascultă chemarea
şi îi preţuieşte salvarea
                      tot cerul ,
                   tot cerul e-n el !
 -------------------------------------
-------------------------------------------------------

CE  SPUNE  OARE  VÎNTUL  ?

.                           --- de  Costache Ioanid
Ce spune oare vîntul, călătorul ,
cînd se sfîşie printre crengi trudit ?
Ce taină spune-n graiul său izvorul ,
învolburat , în muchii de granit ?
Ce spune mărul ce- adumbreşte drumul
cu trupul frînt de orice mînă rea ?
Ce spune în căminul tău parfumul
din trandafirii rupţi de mîna ta ?
--------------------------------------------
Iubeşte ! spune tot ce-n zări palpită ,
Iubeşte ! spune vîntul legănat .
Iubeşte ! spune şi floarea strivită
sub talpa ta , sub pasul tău distrat ..
Iubeşte ! spune floarea din lucernă
şi adierea florilor de tei .-
Iubeşte ! căci iubirea e eternă
şi , iată --- bate-n uşă vremea ei .
----------------------------------
Iubeşte ! spune roua dimineţii
şi mielul blînd , de mîna ta răpus .
Nu face-un singur pas pe drumul vieţii
cînd pasul te desparte de Isus !
Nu spune-un gînd ce dragoste n-aduce !
şi nu privi de nu priveşti duios !
şi-abia atunci , prin şoapta noastră dulce
va suspina şi va vorbi  Cristos !
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------
L A S Ă   U N   C U V Î N T   B U N  
.                                ---  anonlmă  
Dimineaţa , înainte de a pleca ,
lasă-mi un cuvînt bun .
Atîtea se pot întîmpla peste zi ---
şi cine ştie dacă ne vom mai revedea
---------------------------------------
Şi seara lasă-mi un cuvînt bun ---
cine ştie dacă ne mai trezim dimineaţa ?
Viaţa trece aşa de repede !
şi nu va fi lipsit de importanţă
să-mi repet ce mi-ai spus ultima dată .
----------------------------------------
De aceea --- lasă ca ultimul tău cuvînt
să fie bun ,
căci s-ar putea
să fie pentru totdeauna -
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
N U   S U N T   P E   C A L E   --- de Costache Ioanid    
numai petale
de trandafiri ,
ci ştim că spinul
a scos suspinul
chiar şi din crinul
primei iubiri
-------------------
Nu ne-aduc anii
numai betanii ,
dulci spovedanii
vieţii-n  apus ,
ci ştim că ura
şi-a-ntins măsura
muşcînd cu gura
şi pe Isus .
-----------------
Şi nu e lesne
cu şerpi la glezne
cărări prin bezne
a-ţi netezi .
Dar scris e doară
că-ntîi  e seară
şi noapte -amară
şi-apoi e zi .
----------------------------
---------------------------- 
--- F I   G A T A   P E N T R U   R Ă P I R E  
------------------------------------------------------------
---  F  I    G  A  T  A  !
.          de Costache Ioanid  
Cum tremură-n mînă săgeata
în arc de viteaz luptător ,
cum toamna şi-adună cocoarele ceata ---
Fi gata ! Fi gata de zbor
----------------------------------
Te-aşteaptă în slavă răsplata  
cununa de brav luptător .
Curînd Salvatorul îşi va răpi ceata !
Fi gata ! Fi gata de zbor !
---------------------------------
Un prunc ni s-a dat în Efrata
Isus , profeţit Salvator
Veni-va ca Rege şi cu  judecata .
Fi gata ! Fi gata de zbor !
-----------------------------
Cum tremură-n mînă săgeata
în arc de viteaz  luptător
cu-un strigăt de voios  Maranata ---
Fi gata !  Fi gata de zbor !
______________________________________
_______________________________________
           ---------------------------------  DRAGII  MEI  --------------------------------------------                                                                             *'''''''''''''''''''''''''''''''''''''       
           Să începem cu  începutul  =                                
   ----- * Ştiţi care este cel mai cunoscut  text din lume ?  E  TATĂL NOSTRU ! 
  Într-o zi va trebui să discutăm ce înseamnă fiecare propoziţie din această rugăciune : de ce se bucură de aşa popularitate unică  şi  de ce ar trebui să ne intereseze .

*****************************************************************************''''
  ***************  DIMINEAŢA  CÎND MĂ SCOL
                                                        --------- de George Călinescu
  Dimineaţa cînd mă scol
 mă-mbrac iute şi mă spăl ,
 faţa-ntreagă , gîtul tot
şi mîinile pîn la cot .
Iar apoi îngenunchez ,
mîinile împreunez
şi mă rog la Dumnezeu
să-mi dea ajutorul său .

********************************************************************************
 Toate lucrurile bune
se încep cu Rugăciune .

*****************************************************************************