duminică, 20 martie 2016

---- LONGODOR
-----------------  L   O   N   G   O   D   O   R  -------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
                  ANUNŢ   !!! ------  Reghin , 30  august 2018
.
.       RECOMAND  DORITORILOR DE  LECTURĂ CREŞTINĂ  MEMORABILĂ !
.      ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
.      Subsemnatul vă anunţ  pe această cale că mai am , pentru difuzare gratuită,încă vreo cîteva exemplare din cartea-eveniment  : BISERICA   ADEVĂRATĂ -- - ÎN  COMPARAŢIE  CU BISERICILE  FALSE , scrisă de scumpul  frate Gheorghe Longodor. . Cei care nu aţi auzit încă de dînsul ,după lectura cărţii sale veţi  tresări plăcut auzindu-i numele şi veţi  dori , la fel ca mine , să-l cunoaşteţi  pe autor. . Auziţi  ce  subtitluri  are cartea : Urîciunea pustirii şi Taina fărădelegii şi omul fărădelegii !! Subiecte  de  interes  maxim  , aflate  în prim-planul atenţiei  şi ale speculaţiilor  de cînd  le-a  profeţit  apostolul Pavel . Ce creştin  veritabil nu s-a  gîndit ,a regîndit şi nu gîndeşte şi regîndeşte şi  se răzgîndeşte  privitor la aceste  taine şi noţiuni ? Cine nu  a făcut şi nu  face aceasta – e superficial  cu diplomă! Cum se va păzi de ele şi cum îi va învăţa pe alţii să se păzească  de lucrările de rătăcire ale Celui Rău ?
.        Ştiţi că urîciunea şi taina şi omul  fărădelegii se lăfăiesc  de mult ,stăpîne, la ele acasă , şi  în făloasele confesiuni  neoprotestante ? În toate ! În structurile lor, în suprastructurile lor, în programele lor, în sistemul  lor de organizare şi de învăţămînt , la întrunirile lor, începînd  cu  adunările  locale  şi continuînd ,ierarhic, pînă  la vîrf ! Nu credeţi ? Citiţi cartea şi vă veţi convinge ! Autorul  reuşeşte ceaace  promite :  îşi cunoaşte şi  stăpîneşte bine „materia” şi  îşi „învinge” subiectele :  citind cartea  vă  veţi convinge de ceaace aţi  întrezărit cîteodată ,fugar : că Diavolul are succes  mult –mult mai mare decît  îşi  dau oamenii  seama ! că a corupt  masiv  creştinismul ,de  sus pînă jos şi de jos pînă sus , toate  religiile,-sectele,confesiunile ,împreună  cu dizidenţele lor ! Vă veţi  indigna şi vă veţi  pune nişte  întrebări ! Şi poate că unii ,care nu  au  apucat  să se  anchilozeze  spiritual definitiv ,după ce vă veţi freca  la ochi, orbiţi de atîta lumină ,veţi  căpăta curaj să  luaţi  nişte decizii  de care nu vă  credeaţi  capabili, pentru  adevărul  Bibliei , surprinzîndu-vă  pe voi  şi anturajul ! Da ! de 3 ori DA! este  o carte  pentru - îmbărbătarea  laşilor ! chiar şi  citirea ei este  un fapt  curajos !
 .       Vor fi şi unii care se vor simţi  ofensaţi?  Inevitabil , ca la orice dezbatere de idei . Pentru  aşa  specimene iremediabile , credule sau fariseice , chiar şi simpla invitaţie  lansată  de  fratele  Longodor :să verificăm,  este, din start, o jignire , un  păcat de neiertat  de ei ,deşi  în Biblie suntem  invitaţi  la aceasta ,este unul din drepturile elementare   date  de Dumnezeu  oamenilor ! „O fi ,dar acel  necunoscut  Longodor, nu este  ordinat de noi şi nu îl  invităm  să vorbească, vorbeşte neautorizat  de noi, de fapt--  cîrteşte!”  Da, stimaţi cititori,  despre  aceasta  este vorba  în carte: despre drepturile  şi libertăţile creştinului : libertatea de gîndire , de exprimare şi de organizare , Drepturi  răpite  de  clericii profesionişti sau amatori , plătiţi sau nu , ai tuturor  confesiunilor  ,despre autorităţi  şi autorizări  în  adunarea  creştină, despre  diferenţa  dintre organizare  şi organizaţii şi  despre  darurile şi slujbele  spirituale şi  alte apostazii  legalizate  în toate bisericile  pretinse  creştine, inventate întruna  şi adăugate ,fără  întrerupere ,de  2000 de ani , de la moartea  apostolilor  încoace .Cum să nu-i supere pe impostori că le dă peste mîinile trufaşe întinse după bani şi aplauze ? Vă supără, perfizilor ? Atunci e perfect! Înseamnă că vă demască falsificările cu brio ! Nu trage cu gloanţe oarbe şi loveşte în plin ! Aşa este adevărul , el are această neplăcută însuşire (neplăcută --- pentru voi ) :că îi supără pe şarlatani ! Cine face aşa ceva cîrteşte , nu-i aşa , Caiafelor ? Ei bine , auziţi aici , oricine aţi fi voi : pagubă-n  ciuperci ! de neautorizarea  şi  de neinvitarea voastră ,clerici babilonici  lacomi de confort  şi de  onoruri  nemeritate! Nu ne mai impresionează intimidările voastre !  Altceva ne emoţionează : că îl  autorizează Autorul  Marii  Trimiteri a  apostolilor la evanghelizare : Domnul  nostru Isus Cristos ! Aceasta contează şi va conta în eternitate ! Este infinit mai important decît toate orînduielile voastre babilonice la un loc ! Iar cît despre invitaţie --- îl invit eu  şi ceilalţi cititori : citindu-i  volumul ! Iată ,invitaţiile noastre  şi  ieşirile noastre pe Internet ( da , Internet  cu I mare !) sunt  mai  tari decît  autorizările voastre babilonice, pereţi văruiţi din   toate - confesiunile ! Cei care nu confundă demascarea cu cîrtirea îţi vor recunoaşte competenţa spirituală şi autorizarea şi te vor invita mereu să le vorbeşti --- citindu-ţi mereu cartea , dragă frate Longodor !
  .       Studiul lui ne  arată că în primul  secol  primii creştini nu  erau  organizaţi  ca  în prezent  şi  că adunările  creştine  nu se desfăşurau ca acum ! Aceasta este o acuzaţie  gravă , chiar eliminatorie ! dar este demonstrată   impecabil , contrar fasificărilor impuse  organizării  creştinilor de către  clericii  carierişti, lacomi de  putere, bogăţie, confort  ,abuzivi  şi de  către  alţi  dictatori religioşi de toate nuanţele şi mărimile din  toate organizaţiile   piramidale ale tuturor religiilor, sectelor şi confesiunilor ,inclusiv diverşi şefi de dizidenţe ,amatori de clericalism personal . Da, discuţia pe texte biblice este  condusă magistral ,impecabil ,este absolut  convingătoare, avînd  doar un  singur defect , dar , vai ! un defect capital , un defect foarte mare şi  foarte dureros : că  e adevărată !... E dureros ceaace  ne arată , dar zadarnic am încercat  să  găsesc  vreo  slăbiciune analizelor lui strălucite ! Nu  i-am  găsit!  Şi aceasta nu atît datorită lui Longodor cît , mai ales , din cauza incorectitudinii şi a corupţiei adversarilor lui , deveniţi , implicit , adversari ai simplităţii Evangheliei . Provoc pe oricine să-i găsească vreo fisură , convins că nu va putea ! mă refer la liniile generale , nu la chiţibuşuri sofistice , la artificii inventate anume de unii care vor neapărat să cîştige discuţia , nu să găsească adevărul . Arunc această mănuşă ! Cine o ridică ? N-am găsit niciun cusur demascărilor şi acuzelor lui deoarece , din- păcate,  are dreptate : componenţii - Bisericii creştine  adevărate se află  risipiţi în  toate bisericile , care, toate, sunt  false, bineînţeles  în proporţii şi  gravităţi  diferite , dar  fiecare  instituţie religioasă bea  din vinul - mâniei - curviei  Babilonului şi  pe lîngă  el , fiecare este  specialistă  în rătăcirile ei  proprii , şi pe care le propagă . Iar scăparea este  într-un singur mod ,ni-l  spune  Domnul  Isus : „Eu  sunt  calea, adevărul şi viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decît  prin  mine.” (Ioan  14 : 6 )  Direct  la  Domnul  Isus ! Între  noi  şi Domnul  nostru  nu este  niciun intermediar  uman ! 1 Corinteni 11 : 3 1 Timotei 2 : 5  . Iată cum a înţeles apostolul  Pavel  ce însemnează  concret  să mergi  la Domnul  Isus : - Evrei 13 : 13 =” Să ieşim dar afară din  tabără  la el  şi  să suferim  ocara  lui „. Adică : afară  din „taberele”  confesiunilor! . Gîndiţi-vă : În prima sută  de ani nu existau niciuna !S-a putut fără ele, ba încă era mai bine ! Creştinismul  este  fundamental   altfel decît îl predau  ele ! Asta demonstrează , printre multe altele , şi  fratele  Longodor .Şi adevărul acesta  face  acum înconjorul  planetei  ! Ideea  pluteşte în aer ! Religiile sunt  abandonate  de masele dezamăgite de perfidiile lor; toate ,fără  excepţie , inclusiv secta  martorilor : şi ei  îi  scad cifrele, dar mai ales ---ceaace este  cu adevărat  grav  şi  IREVERSIBIL , adică e cu sens unic : i se „evaporă” credibilitatea ! ... Se  împlineşte  profeţia  despre  scăderea  apelor Eufratului (fluviul Babilonului : Apoc.  16 :12 ) , fenomenul (scăderea - audienţei  şi  a încasărilor) este - preludiul  căderii  lui    ( Apoc. 20 : 1-5 ) .
 .       Susţinerile acestea  nu-mi  erau  noutăţi ,însă m-a cucerit cu argumentarea  :  claritatea cristalină, de teoremă , a  dovezilor  şi înlănţuirea  ireproşabilă  a raţionamentelor  pînă la concluzii . M-a surprins  şi  m-a instruit şi mă încîntă şi acum „discursul”  acestui   creştin  umil , persecutat  de dictatorii sectari - pentrucă  iubeşte creştinismul  adevărat , străin  de intrigile clericilor şi  ale carieriştilor. Şi mă regăsesc, bine-înţeles parţial, întrunele - din  experienţele - lui,-ceaace nu-i  de mirare findcă  avem  acelaşi - Tată  şi  Salvator - şi  suntem - însufleţiţi  de acelaşi - spirit . După Biblie , lîngă  care o ţin, deocamdată - această  carte o recitesc  cel  mai mult , pentrucă, alături  de cartea fratelui  Ray Franz –„ Conflictul  conştiinţei”  , este cea mai bună  carte pe care am citit-o după  2000! E un prospect  a cîtorva - picături - vindecătoare - pentru  ochii - spirituali , leac  dăruit de  Domnul  Isus  oricărui creştin  veritabil (Apocalipsa  3 : 18 c ) .
 .       Gratuitatea  face parte şi ea , alături de darul explicaţiilor ,din oferta  fratelui-  Longodor ,nu  este a mea ; eu sunt doar un colportor ,onorat  că îi sunt coleg  şi  să slujesc  şi în acest  mod, în  lucrarea de demascare  a unor falsităţi babilonice.
  .      Stimate persoane  interesate,  vă aştept  răbdător  pînă  voi mai avea  exemplare, la  nr. meu de telefon, afişat  pe blog , vi-l reamintesc :  0265 /520-oo4.
 .      Martorilor din organizaţie care ezitaţi  să apelaţi de  frica satrapilor sectei, nu vă 
 îngrijoraţi  inutil :  „joc” corect , vă promit  discreţie totală ! Şi nu vă creaţi nici o obligaţie ,
 decît  faţă de conştiinţa voastră ( cîtă şi cum o  aveţi ) şi faţă de Dumnezeu , dacă vă 
temeţi  într-adevăr de  el , mai bine spus : dacă îl iubiți .

.                                                                                                                Cu  prietenie  !.                                                       
 .                                                                                                                       Nelu Bota

--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-----------  O   GLUMĂ  ÎN  FINAL :         
.      Un  apostat
        a  postat .