marți, 27 decembrie 2016

---- ” DOAMNE , CE VREI SĂ FAC ? ”.                         D O A M N E   ,  C E   V R E I   S Ă   F A C  ? ”
.                       -----------------------------------------------------------------

.     Faptele  apostolilor 9 : 6 =  Tremurînd și plin de frică el ( Saul ) a zis  Doamne  ce vrei să  fac ? ” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------