sâmbătă, 20 iulie 2013

IMUNIZANTE DIN CUTIA PANDOREI


       .                                                                                           Reghin 25 martie 2013                          
                                                                                                                                               
  .             I M U N I Z A N T E   D I N   C U T I A   P A N D O R E I                                   --------------------------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------------------------                                                                          
                          Cuprins:
---------------------------------------
-Cuvînt înainte
-Explicația titlului  
- O precizare importantă !  
---- Martorilor , chiar dansurile și petrecerile vă  lipseau !  
-- --Secta lui  Gică - Contra  Rutherford    
---- Agonia viţelului adorat din Brooklyn  
---- Cîteva propuneri pentru Cartea Recordurilor
---- Blestemul lui Canaan și căpățînile de varză 
---- Marfa  clientului ”  =  ”explicația” ”sclavului despre blestemul lui Canaan
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
CUVÎNT   ÎNAINTE
 .             Stimaţi  cititori , în   cuvîntul  înainte  la  rubrica O provocare creştină ,  intitulat Haideţi să ne povestim damascurile,am promis că voi istorisi unele
Momente damaschiene de pe traseul desmeticirii mele ,din ocaziile  luminoase cînd Dumnezeu mi-a îndrumat în mod deosebit paşii în harul său ,„în multe rînduri şi în multe chipuri „,prin situaţii şi întîmplări care mi-au deschis ochii privitor la  Organizaţia  martorilor , să pot privi realitatea lor nemachiată ,din dosul uşilor şi a perdelelor şi adevărul  unor personaje , din spatele măştilor .Ei bine,a sosit timpul să încep să mă ţin de cuvînt :  intenţionez să le povestesc,amănunţit ,aici ,la această rubrică pe care o numesc:( veţi  citi  mai jos de ce) IMUNIZANTE  DIN CUTIA  PANDOREI .   
       Voi încerca să aşez acele amintiri în ordine cronologică,ceace nu-mi  va fi uşor, deoarece sunt amestecate cu unele de acum , aşa cum se amestecă toate în viaţă , Trecutul cu  Prezentul , căci „ Istoria se repetă ” şi aici .                
 ------------------------------------------------------                                       
                                         Explicaţia titlului
   
      Acum cîţiva ani,revista Turnul de veghe a făcut o referire la Cutia Pandorei,o legendă din mitologia anticilor greci (sau latini , depinde ce mitologie foloseşti).
      Cică după ce Prometeu a furat focul de la zei,părintele zeilor,Zeus(sau Jupiter,dacă citim mitologia latină),i-a trimis un cadou: o femeie foarte frumoasă,numită Pandora,cu o cutie . Prometeu a respins-o şi  nu a vrut să deschidă cutia,căci se temea să nu fie vorba de vreo surpriză neplăcută,se aştepta să fie pedepsit de zei pentru îndrăzneala lui. Prometeu gândea bine,nu se înşela,ferindu-se de „cadouri otrăvite”.Însă de ceace s-a temut ,tot nu a scăpat!Nu şi-a închipuit ce întorsătură va urma:Pandora,văzându-se respinsă de el,l-a sedus pe fratele lui,Epimeteus.Fratele lui era o fire curioasă şi,rămas cu Pandora,, a vrut să ştie ce conţinea cutia.Pandora a deschis-o şi din cutie au zburat tot feluri de nenorociri ,boli ,necazuri ,dureri ,ură ş.a.m.d.Cînd a închis-o era tîrziu:mai rămăsese în ea doar Speranţa!..
        Iată  ce legătură are această legendă  cu mine .Odată,în ultimele luni ale lui 2011,cînd încă mai eram în Organizaţia martorilor,unul dintre „bătrînii” din con-
gregaţia unde aparţineam(Reghin-est),pe numele lui: Simi Pop , e vorba  de un nume real,tipul trăieşte în Reghin , e „bine,mersi” şi îi urez sănătate , reghinenii îl vor recunoaşte , mi-a spus ameninţător:
---Nelule,ai căruţa încărcată!
L-am întrebat:Ce vrei să spui?
---Să nu deschidem Cutia Pandorei!mi-a răspuns el enigmatic,încheind discuţia.
       Însă pînă la urmă tot au deschis-o . Şi a fost  şi el unul dintre aceia care m-au hărţuit cu mult zel , pînă m-am dezasociat .
       De ce m-am dezasociat ? Din cauza …”cutiei” Organizaţiei  sectei
 martorilor .Ajunsesem  să înţeleg că şi Organizaţia lor este o cutie a Pandorei . Nu degeaba vorbeşte Turnul lor  de control  despre  ea  : îi interesează să  înveţe din experienţa  ei.„Cine se aseamănă ---se…studiază”. Organizaţia lor este o colivie,o cutie izolată,cum era „Cortina de fier” comunistă. Se păzesc să nu  ajungă la ochii şi la urechile martorilor informaţii obiective . Mergînd  pe comparaţia aceasta --- postul  de radio „Europa liberă „, de atunci , ar fi  INTERNETUL de acum . Organizaţia îi poartă aceaşi  ură şi frică .Şi ea este la fel de plină ,ca acea cutie din legendă , cu tot feluri de falsuri, dezinformări, amăgiri-dezamăgiri ,calomnii ,prejudecăţi sectare,etc. Martorii
au deschis-o şi au umplut lumea cu ele . Dar, spre deosebire de  cutia  din  legendă, în cutia lor păguboasă nu a mai rămas nici Speranţa ! 
Ei nu ascultă cuvintele  înduplecătoare  ale adevărului , nu am nici o iluzie în privinţa lor ,nici o aşteptare … e inutil să discuţi cu fanaticii , nu pentru ei scriu ,ci  pentru  cei umili  şi  neintimidaţi  de demagogii  cutiei lor  pandorice .
          La  aceasta m-am referit cînd,în finalul din Declaraţie de dezasociere , le-am promis că voi deschide  Cutia Pandorei ; la muntele lor de erezii : că voi demasca  multele lor falsităţi şi rătăciri babilonice . Nu  este o ameninţare,ci  lucrare  de salubrizare spirituală necesară , nişte  puneri la  punct  pe măsura  etichetărilor şi a hărţuielilor pe care le practică la grămadă , fără discernămînt  şi fără  inteligenţă . 
Sper să vă convingeţi,dacă îmi va da Dumnezeu timp şi sănătate,că există 1001 de argumente să mă ţin de cuvînt,să contribui la această igienizare spirituală publică.
       De ce imunizante? Pentru că , cel  puţin pe mine , inventarul cutiei lor pandorice m-a imunizat faţă de cîntecele lor de sirenă . Şi sper că aşa se va ,întîmpla şi cu cititorii acestor demascări.De aceea le scriu : povestind unele dintre experienţele mele, mă gîndesc la folosul altora.Nu inventez şi nu voi exagera,spun doar adevărul .
                                   Stimaţi cititori, lectură instructivă!
------------------------------------------------------------------------------------
-                                   O  PRECIZARE  IMPORTANTĂ ! 
                                   -----------------------------------------------    
    Pentrucă nu vreau să fiu înţeles greşit mă grăbesc să afirm apăsat şi răspicat declar categoric :  demascînd falsităţile şi rătăcirile sectei martorilor , nu o fac în avantajul vreunui alt cult sau confesiuni religioase Nu mai am demult iluzia că altele sunt mai breze Fiecare conţine lista ei bogată de rătăciri , falsuri devieri de la creştinismul originar şi original niciuna nu face excepţie şi compun împreună Babilonul simbolic din Apocalipsa                                 
-------------------------------------------- 

.                     

------ Reghin   05   septembrie  2013 
--------------------------------------------------
MARTORILOR, CHIAR DANSURILE 
ŞI PETRECERILE VĂ LIPSEAU  !  
------------  Partea  întîi  ----------------

Între   derapajele  voastre  şi  luminile   Bibliei !

O  liberalizare nebiblică!

         Martorilor şi martorelor !De cîtva timp ,conducătorii Organizaţiei voastre v-au  dat  „deslegare” la Dansuri  şi  la  Petreceri  cu Alcoolice.Şi de atunci  ele v-au devenit  obişnuite  la cele mai diverse ocazii : la nunţi, reuniuni,absolviri, promoţii, aniversări de căsătorii, unele  vizite ,etc. Şi tot de atunci v-au crescut vertiginos : muzica asurzitoare, fredonarea  manelelor , atmosfera degradantă, spiritul lumesc  şi numărul excluşilor din cauza beţiilor şi a imoralităţilor sexuale. Adică  deslegarea păcătoasă produce roade amare şi aduce dezaprobarea lui Dumnezeu.
     Această  liberalizare este o temă  de care cine se apropie o face cu teamă, căci  e sensibilă , „atacarea”  ei este o  dovadă  de curaj, rişti să fi înţeles  greşit , numit  înapoiat şi să ajungi antipatizat, căci nu mai  învăţaţi despre moartea  firii  pămînteşti şi despre  răstignirea eu-lui , iar despre  naşterea din nou  vă  învaţă că este doar pentru cei 144 000 ,ceaace  este  un fals : ar  însemna  că omul  vechi  poate  ajunge  plăcut lui Dumnezeu  prin  puterea  lui , fără  ca Dumnezeu   să-l  nască  din nou  prin spirit ; nu se poate ! o dovadă  este  şi  faptul  ---cunoscut  de  oricare  cititor al Bibliei ---  că  şi  cine e  înnoit  poate cădea și are nevoie  de har pentru  aprobare , cu tot  miracolul regenerării ! Vreţi dovadă  mai mare ? Este ,dar sunt  nevoit  să-mi  stopez  aversiunea  contra acestui  fals al sectei voastre  pentru  altădată , căci acum  vorbesc despre liberalizarea dansurilor şi petrecerilor  asumîndu-mi  riscurile, potrivit dictonului  lui Murfy : „Nici o faptă bună nu rămîne nepedepsită „. Aţi  alunecat  între  ispite şi  aceasta trebuie  denunţat  zgomotos ! Dar  denunţarea   necesară   întîrzie  şi  se lasă cu pagube ,de aceea să   ne  ridicăm  glasul  dezaprobator,  readucînd  în  prim-plan  cuvintele  inspirate  ale  profeţilor, vai, din păcate,  atît  de actuale  situaţiei  voastre mai  mult decît  îngrijorătoare !  
         Cînd au plănuit această   liberalizare  păcătoasă  şefii  voştrii au  ştiut că îi veţi  aproba  deoarece  vă  satisface poftele  firii  decăzute şi  vă  cîştigă simpatia, care era  în  scădere, da,  au  contat  pe slăbiciunea firii  omeneşti ! Deci a fost  o mişcare politicianistă, din calcule egoiste , necreştine ; şi  le-a  adus cîteva procente ,dar  vă cauzează  şi mari pagube:  contribuie  la decăderea  gravă, continuă şi  galopantă a spiritualităţii şi a moralităţii voastre,  deoarece  promovează  stilul de viaţă  lumesc ,
contrar  voii  lui  Dumnezeu . Însă  majorităţii  covărşitoare i  se pare  că  situaţia  este OK  şi  Petrecerile cu  Alcoolice şi  cu  Dansuri se desfăşoară  în  aplauzele lor entuziaste . Şi astfel  organizaţia martorilor  repetaţi   apostazia  israeliţilor din antichitate ! Ieremia  5 : 31 : „Proorocii  prorocesc  neadevăruri , preoţii  stăpînesc cu ajutorul  lor  şi poporului  meu îi plac  aceste lucruri .Dar ce veţi face  la urmă ?” La  urmă acei  lumeşti  din  Antichitate  au  fost  duşi  sclavi  în Babilon !... Şi voi sunteţi  pîndiţi  de pericolul decăderii babiloniene , de spiritul  lumesc .
       N-o  să  rămîn  la generalităţi   şi  la abstracţii , mai  departe  voi  ilustra  cu  cazuri  concrete ; deocamdată  încep  exemplificările  cu  o  experienţă  personală  -------------------------------------------------------
La  ultima  nuntă  cu martorii, Reghin 2011
          Neplăcutul  eveniment  s-a „consumat” bineînţeles, înainte  de  a  ieşi  din  Organizaţie,  cu  vreo  lună  înainte , în  toamnă  şi prevedeam  că   va  fi  ultima  nuntă   cu  ei , căci  hotărîrea  mea , secretă, să-i  părăsesc , era  luată ; veţi  înţelege  de ce  îl numesc  eveniment  neplăcut  cînd  voi arăta „ingredientele”  alterate  ce mi-au  cauzat  „indigestie” spirituală”. Am  participat  findcă  era  mireasă   o nepoată  a  soţiei.  Ştiind  că îi voi  părăsi  nu eram  în cea  mai  bună  dispoziţie ,dar aceasta  nu mi-a  influenţat  proasta  impresie  despre  ei , am   rămas  obiectiv , dar „spectacolul”  produs  de  ei  mi-a  confirmat-o  şi  mi-a întărit  hotărîrea . Nişte  tineri din  congregaţia   mirelui , din Cluj,au susţinut  programul muzical ,de la restaurant  şi  ceaace am văzut  şi am auzit ---m-a îngrozit : difuzoare  teroriste,  pofticioşi  dezlănţuiţi ,dans  cu soţia altuia sau cu soţul alteia  şi   perechi-mixte de necăsătoriţi  dansînd  , chiote  isterice, manele, transpiraţie, alcoolizare, senzualitate ... Eram ca întors  pe  dos , mă  gîndeam  chiar să părăsesc  petrecerea!...
---Şi  de ce nu ai plecat, dacă nu ţi-a plăcut ? m-a întrebat  o martoră ,veţi  afla  îndată cine.
--- Şti că localul acela este într-o pădure  departe  de oraş!
---Puteai  să chemi  un taxi!
Puteam ,dar mi-a fost  greu să mă decid  la aşa  gest  radical : eram la o nuntă  a neamurilor  soţiei ,un  eveniment  irepetabil , ar fi fost un afront ! Mi s-ar fi reproşat :
”Atunci de ce ai mai venit? Să ne faci  una ca asta?  Dacă ai venit—ce ? nu  poţi  să suporţi  şi tu ,ca alţii, cîteva ore,ca  ea(soţia) , care nu comentează?Eşti  prea  gingaş!”  Şi  mă  gîndeam : „ Să  rămîn  certat  cu  neamurile  din cauză că  nuntaşii  sar peste  cal ?De  ce ? Nu  se merită ,căci  ei  o fac ,nu  eu . E adevărat că  deşi  mă aşteptam  s-o  ia  razna  totuşi  m-au  surprins ,dar  şi  să  termin  certat   cu  neamurile  din  cauza derapajelor  organizaţiei  martorilor---n-ar  fi o deşteptăciune.” Însă  în adevărul  integral  al  rămînerii  mai  era  un motiv , unul secret : am vrut să  văd cît de jos  le-a  decăzut  organizaţia , cum auzisem  mereu ; nu a fost nimic masochist  în aceasta ,ci  îmi ziceam: „Consideră-te  în documentare , tot nu-ţi  place să  vorbeşti  din auzite , ei  bine : vei  vedea  realitatea nemachiată, căci nu se feresc  să-şi dea  în petec „. Dar (ce  complicat poate  fi  omul ! )mai  aveam un motiv  secret : speram  că, poate, vorba  poporului :  „N-o  fi  nici Dracul chiar aşa de negru !”M-aş fi bucurat  să  văd  o nuntă  creştină , ca pe timpuri. Iată, deci , motive destule şi bune.
      Stimaţi cititori, deja  m-am pronunţat că  m-au  surprins  neplăcut : da, am văzut  că situaţia  lor este chiar aşa de neagră cum auzisem ! O deziluzie !Şi  ce este  mai rău e că-s  perfect  inconştienţi , adică :  „de doi  bani  speranţă „! M-am  lămurit  încă o dată  că  asemenea organizaţie „religioasă” nu  e  pentru mine! Mi-am zis: „Nu ştiu unde va fi locul meu,unde mă  voi  opri şi cu cine,dar  Dumnezeu  mă  ştie. O să ies  din tabăra asta!  Nu mă vor înţelege ,dar am încredere în  înţelegerea  şi  în grija Tatălui din ceruri : Domnul  Isus a spus că  pentru  Cel  ce  poartă  grijă  de flori şi  de  păsări , credincioşii  sunt  mult  mai  preţioşi  decît  crinii şi  decît  multe  vrăbii ! Chiar şi  perii  capului ne sunt număraţi ! Pentru  noi  a  murit Domnul  Isus ! În  concluzie: să nu mă  îngrijorez peste măsură , cauza  sfîntă  nu dă faliment ! Nu  voi   fi  părăsit ! Voi  găsi  împrejur  măcar  vreo  doi-trei  creştini  autentici, să  fie, cum  a  promis , Domnul  Isus  în mijlocul nostru”.
      Să nu uit să consemnez  un  gest  semnificativ cu ocazia nunţii : „bătrînul” (relativ  tînăr şi  el) care a ţinut  expunerea  la Sală (Szilagy  Andraş, „coordonatorul” comitetelor de „bătrîni„ din oraş) nu a participat la petrecerea  de la restaurant ! Mi s-a spus  că din cauza Dansurilor şi Alcoolicelor ; ştie el ce ştie, păcat că  nu trage nişte  concluzii... Gestul  lui vizibil şi singular m-a  făcut şi mai atent  la desfăşurarea  petrecerii,  însă nu i-a „frînat”pe dansatori şi petrecăreţi---tineri   şi „bătrîni” de congregaţie---ţopăiau de parcă  s-ar fi  aflat la un concurs  de  spart  nuci  cu pantofii  şi  goleau  tării  pe  furiş ...
       La cîteva  zile după acea  nuntă  m-am „plîns”unei perechi  din congregaţia mea : Peter  Ioni  şi Lidia,martori ,la fel  ca mine, din timpul comunismului ;după  89 am fost  un timp  în aceiaşi  grupă  de studiu săptămînal. Ioni  era  numit „bătrîn”, în timp ce eu  evoluam  invers  : după  2000, nu mai ştiu exact  anul , cînd  mi  s-a propus  să  fiu numit „bătrîn”, ca răspuns  nu numai  că  am  refuzat ,dar  am declarat  că  renunţ  şi   la „privilegiul” de  „serv auxiliar” ; i-am spus  aceastea  unui  supraveghetor –itinerant , care  a venit cu propunerea ; m-a  vizitat însoţit  de  Sandu  Tîmpa ,atunci  era  şi el „bătrîn fără  zile”, poate  să confirme. Am  încercat să fiu  vag  şi  atunci „ itinerantul „ mi-a cerut  insistent   să-i  spun  motivul  sau  motivele  refuzului  şi a renunţării ,spunînd   că trebuie  să treacă  pe o hîrtie ,ceaace  a şi  făcut .Motivele  consemnate , semnate  şi  contrasemnate   au fost  obligativitatea cravatei  şi aplauzele . Motivele  erau  adevărate ,dar nu  erau  toate , mai  erau  şi  altele, mult mai grave---iată  încă  un exemplu :  mă  scotea  din  fire ( ca dealtfel  şi  acum )  denumirea  de  serv  auxiliar  în loc de diacon!  Le-am  şi spus  unora : „Aceste două cuvinte  nu s-au mai întîlnit  în  limba romînă  şi nici  nu  se  vor  întîlni  decît în literatura  martorilor ! Au  ceva dreptate  ateii  despre  bigotismul  religios! Numai  nişte  penibili  religioşi  puteau  să  stîlcească  în halul  ăsta  limba romînă  şi să-şi  batjocorească  în  aşa  hal  fără de hal  enoriaşii !  „Serv  auxiliar „! Auzi  la ei comedie ! Carevasăzică  eu  sunt  un  auxiliar  ?Auxiliarul---cui ? Al  bătrînilor? Nu se poate, căci  lucrarea  creştină nu e proprietatea lor, nu ne aflăm  pe  feuda  lor! Ci  în via Domnului . Biblia nu sprijină  ideea  că un creştin  este auxiliarul  vreunui  om!  Timotei  nu era auxiliar al lui Pavel . Dacă nici  soţia nu e auxiliara soţului  ei ,ci  are  personalitate  juridică ,deşi  este supusă bărbatului --- diaconii  cu atît mai mult, fiind  bărbaţi ,adică  avîndu-l  drept  cap  pe  Domnul   Isus ,nu pot  fi auxiliari  cuiva ! Este  adevărat  că  unii  creştini  au  lucrări  mai  valoroase,dar  aceasta  nu-i  face  pe  colegii lor auxiliare  ale lor ,cum spuneam de Timotei ; iar  salvarea  celor mai  capabili este tot prin  har,nu pe bază de merite .În  viitor pot  fi  răsplăţi  superioare  ,dar  în  prezent,  în Noul  Testament,deşi  unii pot avea privilegii şi responsabilităţi  mai  mari,totuşi suntem declaraţi egali ,nu importă  etnia, limba, poziţia socială, bărbat sau femeie ; nu există creştini principali şi secundari , clerici şi laici, creştini  de rangul  întîi  şi  de rangul  al doilea, toţi suntem  slujitori  şi preoţi ( 1Petru 2 :5, 9 ).  Iar cine este servitor nu e stăpîn !Nu  există  creştini speciali sau stăpîni  şi  lucrarea  lui  Dumnezeu  nu depinde  de niciun om. Dumnezeu  nu  are  persoane  favorite . Şi  dacă   diaconii  sunt  auxiliari ---  atunci  creştinii  obişnuiţi  ce sunt ? Subauxiliari ? Absurd!  Şi  mai  e  şi  aspectul  cotidian : auxiliar  e  sinonim  cu anexă . Deci  eu sunt  o anexă !Ce este o anexă ?  Poate  fi  o clădire  de  mîna  a  doua : magazie,wc, afumător,şopron, coteţ, etc. Dar creştinii nu-s  anexe  ale  cuiva, ci  sunt  temple  ale  spiritului sfînt ! Nici soţiile nu-s  anexe ale bărbaţilor !  Cînd auzim  de  servicii-auxiliare  ne gîndim,  tot  aşa , la  lucrări  nelegate  direct  de  producţie ,neimportante : lucrări  de  întreţinere ,ambalare, transport ,ş.a. De aceea „bătrînii” iau hotărîri  peste  capul  congregaţiilor, fără să  le consulte ---deoarece   le desconsideră ,ca  auxiliare, anexe  neglijabile  ale  trufiei  lor clericale babilonice, le  neglijează  autoritatea, deşi  nu li-s  superiori, ci  dimpotrivă , dar  abuzează  de  putere ! În  sfîrşit ,i s-ar  mai  putea  adăuga  multe  reproşuri   organizaţiei  martorilor  apropo  de  această  „inovaţie” lingvistică  nefericită :  „serv auxiliar” , o  inovaţie  sectară  nebiblică  şi  jalnică  a unor  stricători  de  creştinism  şi  de limbă. Dar nu  este  unica, mai  sunt  încă  mai multe  de o  grămadă , cine nu crede să mă întrebe şi o să-l  canonesc  cu ele!”  Acestea  nu  i  le-am spus  „papagalului--călător”,deoarece  niciodată  nu m-am  aşteptat  la  rezonabilitate  de  la  cineva plătit  să  apere  indiferent  prin  ce  mijloace  indiferent  ce ideie : pe ei  îi  interesează  postul , confortul , portofelul  şi pensia ,nu adevărul ! Nemaiavînd  iluzii în privinţa  sectei -- mă  pregăteam , încet- încet , de ieşire , încercam să  mă retrag  fără zgomot .                 ( Ceaace  nu  am  reuşit :  am  ieşit  cu tam—tam.)
         V-am  precizat  aceastea  pentru  ca  să   înţelegeţi   poziţiile  şi relaţiile noastre . Şi , în sfîrşit, revin  la  Dansuri şi  la  Petreceri  şi  la indignarea  de  la  acea  nuntă.  Mă  aşteptam  ca  peterii  să-mi  împărtăşească  consternarea , dezamăgirea, să-i  văd  îngrijoraţi  de  infiltrarea  spiritului  lumesc , de petrecerile  decăzute de  la nunţi .,Dar ---ce  surpriză  neplăcută  ! ei  mi-au provocat  altă deziluzie ! Cruntă ! Un duş rece peste  febra  mea  spirituală. Nu am uitat nimic ,căci a fost  o discuţie  de neuitat  şi revelatoare . Şi revoltătoare!
La început , în loc să fie  alertaţi, au încercat să minimalizeze  pagubele ,să- mi spună  că exagerez , etc, gogoşi  banale.  Apoi, după  ce  am pus nişte  puncte  pe  I ,au  mers  din  colţ în colţ  şi  au  început să dea  înapoi. Atunci  le-am  spus:
----Nu vă recunosc ! Cît v-aţi  schimbat ! Şi nu în bine!De  ce  încercaţi să ascundeţi  mizeria, ca pisica ? Pe Iehova  nu-l  păcălim  ascunzînd  gunoiul  sub   preş ! În  loc  să  vă  îngrijoreze  derapajul  tineretului –voi vă  acomodaţi   la moda  lumii ! Cum  va  fi  spiritualitatea  adunărilor  după  dispariţia  noastră, dacă  generaţia  noastră, precum  simt  şi presimt  eu ,nu  vom prinde  finalul ? Cîţi vor mai fi  nelumeşti   la Armaghedon?
     N-au mers  pe firul  ideii, au schimbat vorba :
---„De ce ne spui  nouă? Vorbeşte cu bătrînii!
---Cu care ?Cei mai  mulţi  dintre ei sunt tineri şi  au fost  în fruntea dansatorilor şi a  petrecăreţilor, după  moda  lumii !Dacă  şi  bătrînul Adorjani  Jeno, trecut  de 80 ani, a dansat  cu foc !  / / Fac  o  paranteză  pentru  dvs , cititorii : bătrînul  Adorjani   Jeno  pe  timpul  lui Ceauşescu  a  fost  în fruntea  trădătorilor de la „Linie”, cu Securitatea ,iar acum  este  în  frunte  la  infiltrarea  spiritului lumesc  tinerilor : dansează ,însă nu cu soţia lui (care nu dansa--- de  atunci  a decedat ), le  dă  exemplu  greşit  tinerilor! „ La  vremuri  noi ---tot  noi!”  Închid  paranteza //.
Am continuat :
 ---Tinerii  fredonează manele ,muzica  decăzută a  lumii şi se molipsesc de  stilul lumii,din care  trebuie să ieşim.  Nu le mai  ajunge muzica liniştită,le  place să audă  difuzoarele  urlînd; devin ,cu fiecare zi  ce trece ,tot mai lumeşti . E trist, dar nu am cu cine  să vorbesc! Cui  să  mă plîng? De aceea am venit la  voi,că ne cunoaştem  de atîta timp, sunteţi  vechi în credinţă,ca mine, de pe timpul  lui Ceauşescu ,  cînd  ei habar nu aveau de vestea bună.
     Ioni:
---Cred ,totuşi ,că ar trebui  să mergi  la bătrîni.
---V-am  spus  că  nu  am la cine . Şi-- de ce?  Şi tu, Ioni , eşti  bătrîn  de congregaţie! Eu sunt de modă veche: dacă  pot alege între tine   şi  fiul  tău---te prefer pe tine. Voi. sunteţi  în vîrstă ,ca  mine, serioşi, înţelegeţi  pericolele.Şi ne-am  mai  sfătuit. Şi  ştiu că nici ţie, Ioni,nu-ţi  place noutatea  asta, că  s-a  dat  voie la dansuri  şi  petreceri  lumeşti.
-----De ce spui  asta?
----Pentrucă  te-ai  supărat aşa  de  tare  la nunta  fiului vostru, Cornel,  văzînd   că se petrece şi  se dansează  lumeşte, încît ai făcut o criză  şi nu ştiu cine te-a dus urgent la  spital şi te-au internat, la Tîrgu-Mureş.
     M-a contrazis:
---Nu-i  adevărat ! Nu  am  avut  aşa  probleme  la nuntă  din cauza  dansurilor!
---Ţi-ai  pierdut  cunoştinţa ,poate  că  de  aceea  nu-ţi  aminteşti. Dar  cei  rămaşi  n-au  uitat.
---Cine?
    Știa că nu am fost  la nuntă şi  ştiu din auzite.
---Mi-au spus  fraţii  care au fost  la nuntă.
----Fraţii  nu  spun  adevărul, flecăresc!
---Chiar aşa?  Nici mai mult, nici mai puţin ? Toţi care mi-au spus?
     I-am dat cîteva nume,plus  al  fiicei mele  cea mare  şi atunci a tăcut.
----Care vasăzică  nu te supără  liberalizarea  dansurilor şi  a  băuturilor  ?Ţi se pare normală,biblică ! Şi felul cu se dansează!
     Nu s-a grăbit să răspundă  şi atunci  a intervenit  Lidia, absolut  aiurea:
----De  ce vi cu aşa probleme  la noi?
---V-am explicat  de ce.
----Nu vezi că asemenea discuţii îi fac  rău? Îl  tulburi!
----Nu, Lidia! Nu  văd aşa ceva ! Şi nu  l-ai  auzit ce a  declarat  mai  înainte? A  spus  că  nu a avut  probleme din cauza  asta ! Nu-l  deranjează ! Vă  contraziceţi  şi nu  înţeleg de  ce. Unul  dintre  voi  nu spune  adevărul  sau  nu ştie  ce spune; puneţi-vă  cumva  de  acord  declaraţiile.
       Lidia:
 ---De ce nu ai  vorbitcu bătrînii  de la Cluj?
 ---Nu cunosc pe  niciunul .Iar  nuntaşilor  de  acolo, cu  care  am vorbit,  li se părea că ” lucrurile sunt  frumoase  şi  la locul  lor”.Ce  puteam  face  ? „Cu o rîndunică nu se face primăvară”.Şi  ce  erau să facă ei?  Să schimbe  regulile, cu care erau de acord ? De ce? Pentrucă  le contestam eu ,un „ nimeni „  şi  fără  legătură cu nunta?  Nu  a fost  nunta  mea,nu  aveam  nici  un drept  să  mă  amestec  în  viaţa  nimănui  şi nici nu am vrut!  Şi nu asta este  problema! Problema  este  că  petrecerile de la nunţile din  organizaţie----şi  nu numai  de  la nunţi-- -s-au  deteriorat , au devenit  lumeşti  şi aceasta  cu îngăduinţă  „de  sus”,de  foarte  de sus!
---Discută cu  bătrînii din congregaţie , nu cu noi!
---V-am  spus  că nu am  cu cine.Am  avut unele  discuţii cu ei despre  altele şi rezultatul  e că m-au luat la ochi ,mă consideră  „oaie  neagră”  sau poate chiar capră ! Mi-au spus că am „tendinţe apostate”! Dar iată încă o problemă : frica  de discuţii! Numai  cu bătrînii se  pot  discuta  probleme  şi întrebări ? Nu putem vorbi  de la om la om,ca  între fraţi?  Nu avem voie să comentăm  între noi ? Sau  nu  suntem capabili ? Apostolul  Pavel  credea  invers, de aceea  ne  îndeamnă  : „Învăţaţi-vă  şi  sfătuiţi-vă unii  pe alţii „,citim aceasta  în Coloseni 3 : 16. Este greşit să spun cu voce tare că liberalizarea  aceasta  este greşită ? Uite, eu cred că nici  liberalizarea asta  şi  nici  frica de discuţii  nu-s  biblice! »
          Cititorilor,între timp am „avansat” în ochii bătrînilor din Reghin : dezasociindu-mă ,am  devenit ... „lup”;  e  ceva ,dar eu ambiţionez  la mai mult  dacă mai  este  vreo  treaptă  posibilă  de  urcat , că  aşa-i  făcut  omul : să  spere  cît  trăieşte  şi să  tindă , să  progreseze ,  voi  trăi şi  voi vedea // ce  mai pot  înainta. Mai  trebuie să  ştiţi că fiul  lor—Cornel, despre nunta  căruia  am pomenit, este „coordonatorul   bătrînilor„ din congregaţia  unde aparţine  perechea  Peter ,cu  care am discutat ,unde aparţineam(Reghin-Est). Aşadar fiul  lor, tînărul  Cornel , fost  coleg  de clasă cu  ficele mele , este un „bătrîn” numit aşa  pe bază de hotărîre a ierarhiei  organizaţiei  martorilor,un  bătrîn  contrar buletinului, un„bătrîn  fără  zile”-„bătrîn”,precum  vedeţi ,cu ghilimele, necronologic, un abuz  contra  realităţii, contra  adevărului  , contrar definiţiei  dicţionarului , contrar Bibliei şi contra  regulilor creştinilor din secolul  întîi ,care nu  îi numeau „bătrîni”pe  tineri !( 1Timotei 3 : 6 )Atunci pe ce bază  este  numit „bătrîn” şi „coordonator” fiul  lor,Cornel ? Pe bază  de merite! !! „Ce merite „? Aceasta  e o întrebare  de copil, de neumblat  prin lume, de  necunoscător  al sectei  martorilor, aceia nu-i  ştiu răspunsul!   L-au numit „bătrîn” şi „coordonator „   pe  bază de credulitate nelimitată  în  teoriile  ideologilor sectei  şi de supuşenie  fanatică  ierarhiei  organizaţiei! Nu este singurul caz ,nu e o excepţie, ci  este  o regulă  a lor! Aşa  funcţionează  această  organizaţie : dispreţuind  regulile biblice şi  ale creştinilor din timpul apostolilor ,instalîndu-şi  asemenea  oameni  de  paie , mediocrităţi  de necopţi  spiritual ---  pe tot  globul, pe care  trăgătorii  de sfori  din  Organizaţie  îi  manipulează  cum hotărăsc  cei  8  luciferi  care guvernează  peste  sectă . Aceşti  manechini  religioşi  fac  sluj ,  execută ca roboţii  şi nu pun întrebările  incomode  de care geme Internetul  şi  publicul ;  pe baza acestei politici  de  partid  religios, unor  bătrîni conform  buletinului  şi credincioşi ,însă  rezervaţi  în privinţa încrederii în oameni  şi  în teorii schimbătoare  şi  în  explicaţii  fanteziste  şi  contrari  aplauzelor , nu li se  dă respectul  cuvenit , în timp ce  unor tineri  creduli  li se dau onoruri  şi consideraţii  nemeritate  şi  ei  le devin  superiori  părinţilor şi  vîrstnicilor cu vechime  în credinţă  şi  cu experienţe  şi  loiali sub  încercări,în timpul dictaturii ,siliţi acum să tacă, fără drept  la exprimare , intimidaţi  în  Săli, muţi pe scaune ! Şi tot  pe baza  acestui  abuz  sectar  perechea  Peter  s-au rezervat  să discute  cu mine şi m-au trimis  la fiul lor, la „bătrînul” artificial,la superiorul  lor religios , la „coordonatorul  bătrînilor”!... Nu-i aşa că-i frumos ? Da,e o splendoare ! Circul  de pe  lume !... de  pe lume--- că  aşa  fac  pe tot  globul . Şi  ce dacă nu este  biblic? Nu se împiedică ei  de asemenea ...mărunţiş--- le  ajunge că  este  o ”străfulgerare  de lumină” a „sclavului”guvernator  compus  din  cei  8  luciferi  din  cartierul  Brooklyn , New-York!  Aceasta  poate  explica  toleranţa   părinţilor lui, însă nu poate  să  le motiveze compromisul, laşitatea, refuzul  de a gîndi , lipsa  de  combativitate, lipsa de demnitate . Organizaţia  martorilor  repetă  apostazia  israeliţilor de pe timpul  profetului  Isaia ,o citim în capitolul 3, versetul 4 : „Le voi  da  băieţi  drept  căpetenii ---zice  Iehova---şi  nişte  copii  vor stăpîni i peste  ei.”Cine citeşte contextul,  în capitolul 3,vede că inovaţia  lor = numirea  tinerilor în funcţie de căpetenii  era  şi  este  o pedeapsă  de  la  Iehova ! Tot  din  Isaia, capitolul 3 : versetul  12 = „ Poporul  meu  este asuprit  de nişte copii şi-l  stăpînesc  nişte  femei ! Poporul  meu, cîrmuitorii  tăi te duc în rătăcire  şi pustiesc  calea pe care umbli !”  Istoria  se  repetă ,dar păcătos.
        În continuare  discuţia a devenit  fantastică ! Lidia a încercat din nou să  demonstreze  ceaace  nu  poate fi  poate  fi  demonstrat ,să  armonizeze  chestiuni  care nu  pot  fi  combinate : lucrările cărnii cu ale  spiritului sfînt!
---Nimeni  nu e obligat să meargă la o nuntă dacă nu-i place.
–-Lidia,ne întoarcem de unde am plecat---şi  cu discuţia şi ne  întoarcem  şi  în lume !...Nu despre aceasta  este vorba, ci  despre  decăderea  spirituală  generală ! Asta este noua  tendinţă pe tot globul  ! Este o tendinţă  nebiblică! Nu vă supără  atmosfera  lumească? Nu priviţi principial? Dispare deosebirea de lume! Putem proceda  exact cum vrem  şi  să  argumentăm oricît ,dar Dumnezeu  nu  aprobă  aşa  mod  de viaţă! El  are  ultimul  cuvânt,   el  este  Autorul  veştii  bune şi  ar trebui să ne autoeducăm  în  aşa  fel  încît să  ne placă  ceaace  îi  place  lui. În  ce mă  priveşte,dacă  nu  m-am  simţit  bine  cu  ei  acolo ,la  nuntă  --n-o  să   mă  simt  bine  nici  în  alte ocazii, căci  o  să  am  înaintea  ochilor două  imagini  ale  lor, care  se vor contrazice ,însă  eu nu po t fi  duplicitar!
---Acum nu mai  e ca pe vremea noastră ,noi suntem depăşiţi. Este bine şi aşa ,e tot Organizaţia lui Iehova.
---Nu  fi  aşa de sigură ! Dar dacă  Iehova nu este de acord?
---Nelule,de cînd nu ai mai fost la vreo nuntă cu fraţii?
---De  peste  10  ani , de  la  nunta  fiicei  mele  mari.
---Şi  la nunta ei au fost dansuri  şi băuturi!
---Da.
---Atuncea  nu ai venit  cu comentarii.
-----La voi ---nu,însă am fost la alţii ,căci nu am  fost de  acord nici atunci  cu băuturlle şi cu dansurile .Dar    nu  a ţinut nimeni  seama ,a  contat  doar  voia  mirilor şi acordul  bătrînilor.Nu puteam să-mi  impun voia, căci nu era nunta  mea .Şi nu puteam lipsi de la nunta uneia  din ficele mele.Dar  este o mare  deosebire  faţă  de nunta  aceea!
----Ce  deosebire?
---La nunta asta  s-au exagerat  cu toate :şi cu manelele, şi cu volumul muzicii, şi dansurile  nebiblice , între necăsătoriţi ,şi cu  alcoolul ,şi cu gesticulaţiile ! Dar nu e doar nunta  asta : mi se spune, mereu, că aşa  este  la  toate  nunţile  fraţilor,pe  tot globul  ,cu  foarte—foarte  rare--rare   excepţii .Iar  la alte nunţi  este şi mai şi ,e  ca o disperare ,vecină cu: „Să ne distrăm,căci  mîine---cine ştie !?”  După  eşecul  profeţiei  generaţiei  1914/ 2000  e  o  tendinţă  mondială  către  plăceri  în toată Organizaţia  ,parcă  ar  sufla  un vînt  rece.
--- E  vina ta! Fraţii nu se mai poticnesc  în asta .Se vede că nu ai fost la nunţi  de mult ; dacă ai fi fost  la mai multe nunţi  de atunci---te-ai  fi  obişnuit ,ţi  s-ar părea normal,nu  te-ai  mai  şoca. Fraţii s-au  obişnuit, nu fac probleme din asta.
--- Lidia , îţi  dai seama ce spui? Este fantastic! Deci  e vina mea că nu-s obişnuit cu degradarea ! Şi ar trebui să merg la nunţile  decăzute  ca să mă obişnuiesc  cu degenerarea!  Să  mă obişnuiesc cu stilul nunţilor lumeşti? Să mi se pară  normal  modul  lumesc  de  viaţă  şi de distracţie ? E fantastic !  La asta s-a ajuns după atîţia ani de studii  biblice!!! Organizaţia decade  în  petreceri lumeşti ! ba  chiar îndrăzneşte  să- şi  teoretizeze  decăderea ,ca  să  poată  să  şi-o  savureze  fără  de  remuşcări ! Iar eu,Nelu, ar trebui să  o  ascult, să mă  pretez la  asemenea prostii,să devin lumesc, să mă întorc de  unde  am plecat !  în lume, unde  viaţa de  fiecare zi îmi confirmă  că nu e  sănătos  şi înţelept ---nici  pentru  prezent,nici pentru viitor! De  fapt ---unde nu  este  viitor ! Nu ! Nu  vreau  să  mă  reobişnuiesc  niciodată cu modul  de viaţă lumesc ! Chiar  de  o să ajung  să rămîn  singur cu părerea  asta !Dar nu cred că-s  singur.
---Exagerezi ! Fraţii  nu  sunt  totuna   cu lumea!
---Da,aşa  este,  teoretic suntem  o  organizaţie  ieşită din lume. Dar  practic  la nunţi  şi la  petreceri abia  se mai  deosebesc-----au  mai  rămas  neliberalizate  numai   fumatul şi beţia  la vedere, până se vor corupe şi ele, iar celelalte deosebiri bune, cîte  erau, se şterg zilnic, una după alta.  Halal  teocraţie!
        Acea  petrecere de nuntă  şi discuţia  aceea au  contribuit  şi ele , alături de altele multe falsuri, bîlbe şi penibilităţi ale sectei  martorilor, la clarificarea mea, la revolta  mea  şi  mi-au  întărit  hotărîrea  să   ies  din organizaţia  lor religioasă decăzută.

„STRIGĂ   ÎN   GURA  MARE „  că  „PĂZITORII   LUI   SUNT  ORBI„!

     Acesta e  creştinism  diluat , o eroare, o spoială şi trebuie demascat ! Orice creştin adevărat trebuie să vadă pericolul şi este dator să ajute ! Căci pericolele  sunt mari şi  în creştere . Punctul de vedere biblic este ferm și tranşant : SAU CU DUMNEZEU
  SAU   CU  LUMEA   DECĂZUTĂ! NU ESTE CALE DE MIJLOC !  SAU  PE  TEMELIA  DE  STÎNCĂ , PE  CRISTOS  SAU  PE  NISIP !  Argumentele  lui  nu  
şi-au  pierdut  actualitatea, vigoarea şi folosul şi  vor fi  valabile  veşnic . Și pentru a
beneficia  de  înţelepciunea  lor  trebuie  cunoscute  şi  proclamate ! Însă păstorii  voştri   repetă  parazitismul  păstorilor  Israeliţilor apostaţi  din Antichitate : Isaia 56 :10, 11
Iată  cîteva  texte  biblice care arată datoria ,generală, a tuturor credincioşilor de a interveni  pentru a drege  „spărturile” ce se ivesc , de a reaminti  adevărurile creștine elementare :
    Efeseni 4 :25  II Timotei  4 : 1-5  Tit 1 :13   Tit 2 :11-15
Ideologi ai martorilor,ce distanţă uriaşă între limbajul  ferm al Bibliei şi liberalizarea  voastră ! În loc să staţi  de strajă  şi  să puneţi  tineretul  în gardă--- voi  patronaţi  ispitele tineretului  cu toleranţa voastră nechibzuită! În loc să insistaţi  să folosească „frînele”---le-aţi  demontat!  Aveţi  nevoie urgent să învăţaţi  cele dintîi adevăruri  ale voii lui Dumnezeu ,aveţi  nevoie  de  sfaturi  categorice şi de mustrări severe  și de umilinţă pentru a le primi!Puteţi să mă dispreţuiţi  dar daţi atenţia  cuvenită  vorbelor  Sfintei  Scripturi; cum a  zis un sol din antichitate:”Loveşte-mă, dar ascultă mesajul !”
Puteţi să mă calomniaţi ,dar, din fericire, nu puteţi  să mă opriţi . De aceea ---ascultaţi--vă  această  mică punere  la  punct. Nu dau lecţii  şi  nu  vorbesc  din înţelepciunea  mea, sunt doar un ecou  al  Bibliei.
DANSURILE
.     Nu e păcat să se danseze dansul  nu este un  păcat. Avem   simţul  ritmului în instincte ,Dumnezeu   ne-a creat  cu plăcerea de a sălta pe muzică . Nu păcătuim dacă  săltăm ritmic pe o melodie ,ca să  ne  dezmorţim, pentrucă  debordăm  de energie ,
pentru  sănătate  sau , pur şi simplu , de plăcere.
Dar  dansurile , aşa cum le practică lumea şi martorii , au mai multe aspecte păcătoase ! Mai întîi două , legate ca feţele unei  monede : contează- 1) cum se  dansează ? şi-2) cu cine? E foarte important de ştiut că în timpurile biblice evreii  nu dansau ca în zilele noastre : cei necăsătoriţi  jucau individual ,adică singuri sau singure ; sau grupat : băieţii separaţi şi fetele separat ,dar ,repet : individual !Iar perechile căsătorite jucau fiecare separată . Aşa se distrau pînă cînd s-au păstrat ascultători de Dumnezeu  şi  nu s-au molipsit de stricăciunile  păgînilor şi s-au  apostaziat .Iar despre  primii creştini  nu citim referitor  la dansuri.Şi   acum  esenţialul  stricăciunii dansurilor  : Diavolul a reuşit să  le bage în cap dansatorilor  ideea că Dansul are o putere magică:să anuleze regulile biblice ,să  le  deie  voie  dansatorilor  şi  dansatoarelor  să  facă  ceace  Biblia  interzice :  să  se  ţină cu cineva de  mîini sau  în braţe, să se apropie  neobişnuit şi 
să-i  facă gesturi  tandre,permise  doar  căsătoriţilor, în intimitate ! Iar ei fac aceasta  în public ! Aceasta este  una din cele mai  mari  minciuni  ale Diavolului ! E ca şi cum  ai spune  că Dansul  este  într-o zonă neutră, în afara moralei. Aceasta e o minciună ! Nu există  fapte sau lucrări omeneşti  neîncadrabile din punct de vedere moral  ca  bune sau rele! Şi chiar dacă ar fi unele activităţi  apreciabile  ca  relativ  neutre  moraliceşte—Dansul   nu face parte  dintre ele!  Şi  nici Dansul  şi nici altcineva nu pot da voie să se încalce regulile biblice şi ale bunei  cuviinţe , bunul simţ  pus de Dumnezeu   în noi ! De aceea  evreii  credincioşi  din  vechime  nu dansau  cum dansează lumea  şi martorii ! Nu din literatura sectei  martorilor cunosc aceste  informaţii ,neştiute de martori,dar banalităţi pentru cine este  interesat de viaţa israeliţilor antici şi de modul de viaţă al crreştinilor din secolul I---le cunosc din alte lecturi! Creştinii adevăraţi  sunt interesaţi  de acele informaţii  istorice , le cunosc  şi  ţin seama de ele ! Numai stăpînii  sectei  martorilor , autointitulaţi Corp de Guvernare  şi „ sclav „care dă „hrană spirituală „ nu le ştiu  şi nu le pasă de ele ! Totuşi se laudă că au „cunoştinţă  exactă”! Conform  lor--e păcat să mergi  în negru la înmormîntare,dar  nu e păcat să dansezi cu soţia altuia!...Dar adevărul  este  exact  invers,în ambele cazuri!
       Martorilor,degeaba  vă dau voie să dansaţi  lumeşte  ideologii sectei voastre , conduşi  de guvenatorii voştrii  sclerozaţi , înfumuraţi,dar nu cu tămîie ! Şi degeaba  vă creşte numărul  petrecăreţilor  şi dansatorilor! Ei nu pot schimba punctul  de vedere  al  lui Dumnezeu , lăsat  în Biblie , punct  care vă dezaprobă!Concret: eşti bărbat? Nu este biblic să dansezi decît cu soţia ta! Eşti femeie? Nu  este biblic să dansezi decît cu soţul tău! Se subînţelege că  nu-s  corecte  nici dansuri între persoane de acelaşi sex---trebuie oare să precizez de ce? N-o s-o fac,vorba apostolului Pavel :”cine nu înţelege---nici să nu înţeleagă!” Eu scriu aici pentru aceia,puţini, care vreau să înţeleagă. Există  o „zonă de nepermisuri „ între oameni, ca  graniţa dintre state: Zona Morală!Evident,ea  poate fi  încălcată cu mare uşurinţă  şi lumeştii o încalcă frecvent, căci, deocamdată , Dumnezeu permite şi cei superficiali îi ignoră voia şi abuzează  de răbdarea ,sa, dar o fac pe riscul lor ,căci va veni momentul  scadenţei ,încheierea  socotelilor ! Cei care îşi închipuie că Universul este o casă fără Stăpîn, vor pierde veşnicia ---pentru că-s  neserioşi  cu  posibila lor viaţă veşnică şi cu  Persoana care o acordă, căruia i se cuvine  cu totul altă atitudine , de altă altitudine !Tatăl Ceresc nu va îngădui la infinit  infractorii---nici cosmici ,nici tereştrii.
Un  caz  clasic de studiu  cînd  este vorba de  Petreceri   şi Dansuri  este  ispitirea israeliţilor  în  pustie  pusă la  cale de Balaam , nu se poate să-l ocolim .Profetul  Balaam nu a îndrăznit să blesteme poporul  Israel ,cum  i-a cerut  regele  moabiţilor Balac ,din Madian ; însă  ca să  nu scape cîştigul promis  ,a ştiut să-l sfătuiască  cum  să-i facă  pe  israeliţi să ajungă  dezaprobaţi  de Dumnezeu  şi  să  fie  părăsiţi  de  el :  să-i  invite la DANSURI  şi  la PETRECERI cu  BĂUTURI !  „Chestii nevinovate”/. „Pace şi prietenie între popoare !/ „La acelaşi  dumnezeu ne închinăm toţi „/ Ce e rău în astea ?/„Pipa păcii „/”Ne urîm deoarece nu ne cunoaştem”/ Campionat  internaţional  de dansuri , piruete, întreceri la...fugă sau  popice/etc, etc--Se ştie ce a urmat : vicleşugul  a reuşit = neserioşii  s-au  prins în cursă ! Au petrecut,au mîncat, au băut ,s-au  îmbătat, au dansat,au curvit şi preacurvit ,iar apoi  s-au  închinat şi  la idolii lor ! Finalul : Iehova  Dumnezeu  i-a  nimicit !  În ce consta  tăria lor? În distincţia  de popoarele decăzute  din jurul lor !A spus-o  şi Balaam ,citim aceasta în Numeri  23: 9b : „Este un popor care locuieşte  deoparte şi nu face parte dintre naţiuni.”  Atîta timp cît s-au  păstrat nemurdăriţi  de păcate  şi  de  idolii  deşerţi  -- Israeliţii erau  nu numai   deosebiţi   şi unici  ,dar erau  net  superiori  tuturor popoarelor  de  pe pămînt : la gîndire ,la sănătate şi în primul rînd la ceaace este  cel  mai  important :  la  ÎNCHINARE  şi ,prin ea , la RELAŢIA  DE LEGĂMÎNT  CU  DUMNEZEUL  ADEVĂRAT!  care le  asigura  libertate  şi prosperitate , o   insulă  de  independenţă  miraculoasă  în oceanul  politic invadator al  păgînilor  din Antichitate ! Cine sau ce a stricat atunci  acea  relaţie unică  în  Antichitate ,în istorie şi în lume şi  poziţia  lor unică?  DANSURILE  şi  PETRECERILE  cu  ALCOOLICE  în   STIL  LUMESC!  ele  au  deschis  drum altor păcate mult mai  grave!  Adică  ispitele  liberalizate  de  nepoţii  lui Diotref  din   Brooklyn  ,guvernatori  peste  organizaţia  martorilor. Iată  cîteva  texte  biblice care  îi acuză  şi  auziţi  cu  ce cuvinte:
---- Eclesiastul 7 :2-6 ; 11:9-12 ---Avertismentul Domnului Isus = Luca 21 34 -36 
---  Învățătura apostolului  Pavel din Romani 12 :2:   
  I Petru  1 : 1 ,îi numeşte  pe creştini  „aleşii care trăiesc  ca străini” ; în versetul  17 : „ purtaţi-vă  cu frică în timpul pribegiei voastre”  ; în cap. 2 , versetul 11 : „Prea iubiţilor, vă  sfătuiesc  ca pe  nişte  străini  şi  călători .....” cap .4,primele  5 versete  :  să nu mai trăiască după poftele oamenilor,ci după voia lui Dumnezeu.Ajunge ,în adevăr,că în trecut aţi făcut voia naţiunilor şi aţi trăit în desfrînări,în pofte,în beţii,în ospeţe,în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră  ei că nu alergaţi  împreună  cu  ei  la acelaş i potop  de  desfrîu  şi  vă  batjocoresc .  Aceste  texte  nu sunt  singurele în acest  sens .Ideologii  sectei  martorilor nu le studiază şi  nu  studiază nici   cazul metodei  lui Balaam, ca să  se tragă învăţămintele necesare!
         Aşa că Dansurile, deşi par nevinovate, sunt la distanţe astronomice de nevinovăţie!... Repet:  dansatori  şi dansatoare, lumeşti  şi  martori, încalcă, toţi şi toate, acea regulă  generală  a bunei  cuviinţe, o  regulă   pentru  care nu trebuie  dovezi  :că nu ai voie să atingi altă persoană sau să o prinzi de mîini sau în braţe sau să îi faci gesturi de dans!Aşa  mişcări nu sunt permise decît între soţ şi soţie, nu sînt cuvincioase între alţii !  Martorilor, Organizaţia nu vă învaţă aceasta ,dar să fim serioşi :  trebuie spus lucrurilor pe nume ,trebuie vorbit fără  ocoliş , ca  să  fie  clar   DE CE :  pentrucă  Dansul , conform  definiţiei  cunoscătorilor,  este  o invitaţie la dragoste ! imită mişcările sexuale,le simulează ! Nimeni nu poate nega  serios  aceasta. Aşadar Dansul  nu este pur,inocent,nevinovat ! E ca o repetiţie înaintea actului,e un preludiu către  nepermisuri,excită, stîrneşte dorinţe, provoacă, ispiteşte! Proverbe 6 :27,28 
       Începe uşor ,ca scăpărarea unui chibrit :”Ne distrăm „.Dar apoi se aprinde „focul”,treptat :muzica este excitantă,iar unele dansuri sunt făţiş-provocatoare ,creşte tensiunea,sîngele se încinge,echilibrul se rupe ,situaţia scapă de sub control şi atmosfera devine necreştină!  Se dezlănţuie  difuzoarele, terorizează, asurzesc ,izbucnesc  chiote isterice, ritmuri sălbatice,rezistenţa morală scade,se trezesc  poftele cărnii, privirile devin  prea  îndrăzneţe, îşi permit  intimităţi , se infiltrează  ispitele , păcatele  apar agreabile , spirtul e confundat  cu  spiritul  şi dispar deosebirile spiritului creştin ,se instalează  atmosfera  păgînă  şi începe completarea listei păcatelor!Diavolul foloseşte „politica paşilor mărunţi”şi cui nu poate sî îi orbească mintea –încearcă să îi murdărească  trupul , cu păcate.Una  din  infiltrări este Dansul aşa cum îl practică lumea şi ,acum , martorii . Dansul este  un  cal troian ,un şarpe veninos  şi o vulpe ce strică multe vii...
PERICOLELE PETRECERILOR CU ALCOLICE
          Oricare dintre ele , singură,luată separat:Petrecerile  sau Dansurile sau Alcoolicele --- poate cauza probleme(morale,familiare,penale,ş.a.); dar cînd se combină se alătură alte dificultăţi lîngă riscurile pe care le-am înşirat ,pericolele se amplifică şi se multiplică de nu ştim cîte ori,situaţia se complică şi degenerarea  se desfăşoară cu viteză sporită . Şi  mai ales  Alcoolicele întunecă  discernămîntul .
Totuşi  Biblia  permite  consumul  de Alcoolice  dar nu e vorba de interzicerea  lor,ci de  foloasele moderaţiei  şi  despre  pericolul  degenerării . Şi să reflectăm la faptul 
că apostolul Pavel nu le-a interzis, dar nu i-a apreciat pe băutori şi le-a recomandat  să se abţină de  la  consum !vezi  Romani  14 :21 :”Bine este să nu mănînci  carne şi să  nu bei vin”.Iar Timotei,fiul  spiritual al apostolului Pavel, modelul  tinerilor creştini ,nu  bea ! A trebuit ca apostolul Pavel ,pe care el îl stima atît de mult  să aducă argumentul că vinul---consumat  cîte  puţin--- e  leac pentru sănătate  = 1Timotei  5: 23.
-    E adevărat că Domnul Isus a făcut vin din apă la nunta din Cana Galileii însă nu se compară  uşurătatea celor de acum cu sobrietatea  celor din Cana , altfel  nu  ar fi mers  Domnul   Isus  acolo şi  nu  le făcea  vin .
Petrecerile cu Alcoolice” şi Dansurile,cum se practică, lumeşte merg „ la pachet” cu tot felul  de păcate; cîteodată chiar şi dacă eşti  doar spectator ieşi în pagubă ,păţeşti  ca fumătorii pasivi : şi simpla prezenţă îţi dăunează. Acesta  este  un  adevăr  care face parte din cunoştinţele  elementare . De  aceea  Biblia descurajează  chiar şi  petrecerile  cu  alcoolice şi  dansurile  conforme  spiritualităţii  şi  moralei .  Iată  de  ce  acele  texte  nu  sunt  iubite! Cînd  au  fost  ele  dezbătute  ultima dată  la Sală , martorilor? Nu sunt  dezbătute !  Cîtă importanţă  li se dă? Foarte puţină ! Dansatorii le cunosc?  Foarte  relativ , foarte vag . Ideologii  sectei  voastre  nu  insistă  asupra  acestor  învăţături  biblice,  începătoare , însă  fundamentale  pentru  spiritualitatea  şi  moralitatea  celor  aprobaţi  de  Dumnezeu ,le  ignoră.

Trădarea  diotrefilor  !  „Peştele de la cap se-mpute.....” 

      Lumea  este  bolnavă : fizic , moral şi  spiritual , mai bolnavă  decît  oricînd în istorie! Iar despre  „mîine” putem  garanta  100%  că  va  fi   şi  mai  decăzută !  Şi  ea  este  conştientă  de  aceasta , de  lipsa ei  de  perspectivă ! Creştinii îl aşteaptă  pe Domnul Isus  cu Viaţa Veşnică ,însă  oamenii  lumii nu au credinţă, nu cred în înviere,nu au speranţă  şi încearcă  să-şi prelungească  şi  să uite  tristețea vieţii fără 
de viitor.”Să mîncăm şi să bem” zic ei „ căci mîine vom  muri !” Aşa este şi lumea  şi viaţa fără de credinţă,  cum a zis Shakespeare :”Mult zgomot  pentru  nimic !” De aceea îşi  înneacă  disperarea  şi  grija de  viitor în goana  după  plăceri : Mîncări , Petreceri,  Alcoolice,  Dansuri  ,Droguri şi Sexualitate .Mai ales în Sexualitate. Şi ne bombardează  şi pe noi cu ele , cu disperările ei  şi cu refugiile ei iluzorii, ne ispiteşte şi pe noi cu „paradisurile „ ei artificiale cu care se ameţeşte  deoarece  nu  poate suporta  realitatea  dură .Mai ales ne inundă  cu propaganda ispitelor  erotice , aproape  să ne înnece ! Iar Dansurile şi  Petrecerile  sunt  unele  din  ocaziile în  care această  infecţie se răspîndeşte  cel  mai puternic , în voia ei. .Trăim într-o  lume sexualizată  profund , bombardaţi  zilnic cu aluzii ,apropo-uri  şi imagini sexuale; străzile  şi emisiunile  TV şi Internetul  sunt  îmbibate şi îmbuibate şi saturate de senzualitate dezlănţuită, fără obraz şi fără  frontiere ! Limbaj  neruşinat ,manele oribile, glume murdare ,trivialităţi, sudalme, libertinaj ,desfrîu . Iar dinspre Occident  ni se  oferă  pornografie,prostituţie  şi homo , perverşi  obsedaţi  sexual şi semidezbrăcate   provocatoare : ne  invadează  noii  barbari, păgînii de tip nou , moderni, echipaţi cu  instalaţii ce produc  efecte de sunete şi  lumină  zăpăcitoare ! Ne  aflăm în faţa  unui  atac teribil al Diavolului! Vin neobarbarii  mileniului trei ! Generaţia  Pro !Muzica lor violentă sparge difuzoarele şi timpanele,scaune,mobile şi  cîteodată şi capete! Textele idioate ale manelelor batjocoresc  oficial morala şi evlavia !Tinerii  debusolaţi  le fredonează  şi  amestecă  alcoolicele cu drogurile,tutunul  e depăşit ca fiind prea  slab .Lumea  se  transformă  într-o  colecţie planetară de păcate,de rebeliuni,de confuzii şi de erori  şi se manifestă  ca atare  într-o măsură tot mai periculoasă!
        Şi în faţa acestei ofensive  senzuale  deşănţate  unică  în istorie ,căci are la îndemînă  mijloace tehnice  ultraperformante, în  faţa acestui  pericol fără precedent  dezlănţuit  de  neruşinaţi , cînd persoane , familii,religii şi organizaţii se alarmează şi  îşi iau măsuri de apărare , îşi închid porţile---ce-mi  face „statul-major”al martorilor  ,întru  marea  sa înţelepciune  de „uns cu”... toate alifiile? Ce a făcut „sfatul înţelepţilor” lui,mult auto-lăudatul  lor CORP DE GUVERNARE  peste această organizaţie ce se pretinde creştină ?Ce  au întreprins  pentru  protecţia  asociaţilor ei ? Au deschis porţile „cetăţii”!... Guvernatorii  martorilor  au liberalizat  Petrecerile  cu Alcoolice şi Dansurile în stil lumesc ,şi-au cadorisit tineretul  cu acest  buchet  otrăvit !Şi pentru a deruta folosesc pînă şi limbaj cu amortizor : evită cuvîntul propriuzis  distracţie , l-a înlocuit cu destindere  şi divertismente. Jonglează cu vorbele, îi spune  lupului---lupuşor,de parcă nu ar mînca tot oi ! Şi această  rocadă  lingvistică  vă trădează  incorectitudinea, disponibilitatea  pentru  compromisuri  dubioase  şi conştiinţa  vinovăţiei , ipocriţilor religioşi din Brooklyn!
       La 3500 de ani  de la Moise ,ne aflăm  şi  noi, contemporanii mileniului 3, pe cîmpia  Moabului ,însă  nu pe aceea din Palestina  antică ,ci pe a Moabului  modern , simbolic , spiritual , întins  pe tot globul , cuprinzînd  toată lumea . Iar  perspectiva  noastră  este  mult  mai  măreaţă  decît  a  israeliţilor  de  atunci :  promisiunea  creştină  pentru  această  epocă  = răsplata  cerească!
Dar la fel  ca atunci,drumul prin pustia  lumii  este un cîmp  de luptă ,”minat,”presărat cu pericole, ispite  şi capcane ; chiar  şi cînd  se aud  melodii şi  jocuri  dinspre  cetăţile moabiţilor  şi  ne „dau roată” dansatorii şi dansatoarele  lor, trăgîndu-ne  cu ochiul  şi oferindu-ne  licori ---trebuie  să  fim vigilenţi ! Sunt corupătoare ! Dacă îndreptăm  luneta  spirituală  a  Bibliei  spre înălţimi ,vom  vedea  cine „trage sforile” din  spatele  cortinei :  o  echipă  la  sfat  de  taină , urmăreşte  pe  ecranele  monitoarelor , rapoartele  succeselor , dirijează  numerele  jocurilor  şi  organizează  sectoarele  panoramei  acestei  înşelătorii  planetare ! Aflăm  şi cine sunt  componenţii  echipei  : strănepoţii  lui Balaam, alături de ai lui Balac , la fel ca în trecut : chipuri noi , dar  tipuri  vechi ! Şi   trucul e  tot acela  vechi, din urmă cu 3500 de ani : în  ultimii  ani  Diavolul  a revenit  la el : a schimbat  metoda  de corupţie  a  tinerilor  creştini : nu-i mai  ridiculizează , nu-i  mai  înjură, nu-i  mai ameninţă, nu-i mai loveşte , le zîmbeşte  şi   încearcă  să-i seducă  oferindu-le  gume de mestecat ,invitaţii  la dansuri  şi petreceri ,CD-ri cu melodii calmante şi hipnotice, cursuri  de Yoga  şi ,prin  colţuri  mai  puţin circulate, droguri = echivalenţe   moderne  ale  ispitelor  lui  Balaam . Orice---numai să nu fie vorba de  Cristos !  Şi  le şopteşte că  lumea  este un cîmp  de joacă , că  am venit  pe lume să ne distrăm --- să  lase  garda  jos, doar  ne aflăm  acasă, între  prieteni ,nu  între primejdii! „Dansuri,nu război !”  Exact aşa  le  şopteau  şi  moabitele  idolatre,instruite  de  Balaam,  israeliţilor !...  La fel  ca  în  trecut.
       „Istoriile  biblice  luminează  prezentul „---„Istoria  se repetă „—dar cu alte buletine ...În timp ce Balac  a rămas acelaşi---mereu  alţi  şi  alţi  balaami  rîvnesc  cadourile lui şi alţi superficiali  şi superficiale  preiau  tristul  rol de victime.
         Între  ei , la  rînd, undeva  aproape de  primul   loc , lacomi  să  primească  favorurile  lui  Balac , pîndesc şi  guvernatorii  voştri  .Argumentul  lor  pentru  premiu  e  puternic : au liberalizat  dansurile  şi petrecerile  cu  alcoolice  în cadrul sectei ; şi  încă  unul ,tot aşa de tare : aplauzele  sectanţilor  pe care îi  predau ,legaţi  fedeleş , lui  BAAL-PEOR de acum : idolilor  dansurilor şi  ai petrecerilor ; victimele  îşi  aplaudă  teroriştii ---nu  se poate succes  mai convingător !... Vor fi  premiaţi , e sigur; însă  nu cu premiul  vieţii ,aceasta este iarăşi sigur!
          Martorilor,chiar de aceasta  aveaţi  nevoie acum !...Chiar asta  vă lipsea, că mergeaţi  cu frîna pusă, acum  o  să prindeţi viteză ,o să coborîţi mai rapid pe tobogan ,o să „ progresaţi” întruna  vertiginos  spre asimilarea modului de viaţă lumesc, neserios, carnal,lipsit  de sfinţenie, pînă  la dispariţia  deosebirii de lume! Tutorii voştri  îmi  amintesc  proverbul: ”Păzeşte-mă , Doamne ,de prieteni , că de  duşmani  mă  păzesc  eu !” Cînd ai aşa « prieteni » nu mai  ai nevoie de duşmani !Cu aşa prieteni  aveţi de toate--- minus  aprobarea lui Dumnezeu!...
       Corp de Guvernare corupt  şi  înfumurat, dar nu cu tămîie! care în lăcomia ta nesăţioasă , ai confiscat  şi  funcţia  de  „sclav”  fidel  şi  prevăzător , din Matei  24 : 45 ,dată oricărui  creştin care îi hrăneşte  pe cei  dornici (ICorinteni 3:10-15 IPetru 4 :10,11)---de  ce ai  făcut această nouă vînzare? Cine  vă  plăteşte  pentru  acest  compromis  odios? Şi  cît? Să  ştim şi  noi cum îţi evaluezi viciile // şi „serviciile”, trădările. Nu te mai osteni  să răspunzi , întrebarea este retorică, nu mă interesează  gogoşile  tale, ştiu că o să-mi spui minciuni , ştiu şi de ce trădezi  şi îţi cunosc  şi celălalte intrigi şi meschinării, epicurianule!. . .
--------------------------------  Sfîrșitul  primei  părți  -----------------------------
--------------------------------------------         

.                                                                                                       
==================================================

----------- Reghin  05  septembrie  2013 ------
--------------------------------------------------------
---  MARTORILOR , CHIAR  DANSURILE 
ȘI  PETRECERILE  VĂ  LIPSEAU !
----------------------------------------------------------
-------------- Partea  a  doua ----------------


SE POTRIVESC CA ZĂPADA VARA ŞI CA PLOAIA LA SECERIŞ! 
             Alt criteriu care contează la fel de mult pentru Dansuri şi Petreceri cu Alcoolice este Oportunitatea , adică potrivirea sau nepotrivirea cu timpul respectiv ;căci există  momente sau perioade în Istorie şi în viaţă, cînd unele chestiuni normale: fapte ,gesturi , sentimente sunt  nerecomandabile ,contraindicate,   „cum nu se potriveşte  zăpada vara şi ploaia la seceriş”...Proverbe  26:1 
         Martorilor dansatori,petrecăreţi şi băutori --- vă pun sub ochi o întrebare aprofetului  Elisei adresată slujiitorului său Ghehazi ,o întrebare cu răspuns sugerat .Merită să-i revedem  pretextul  şi contextul deoarece vi se potriveşte subtextul ,o să vedeţi  că că e vorba şi de voi şi ce vi se potriveşte ,ca o mănuşă , spre  ruşinea  voastră  ! Iată textul cu pricina / ce vă-ncondeiază vina.: IIRegi 5 :26 : „Este oare acum vremea de luat argint,haine,măslini ,vii,oi,boi ,robi şi roabe ?” Aşa l-a  întrebat profetul  Elisei pe Ghehazi  cel  lacom. Elisei  ,la fel ca ceilalţi profeţi ,nu  se lăfăia în prosperitate---ca  şefii  voştrii  din turnul ...  dezamăgirilor ; Elisei „petrecea”  în posturi,rugăciuni,austeritate. Şi Ghehazi  s-a  gîndit: de ce să nu profite de poziţia lui Elisei  şi de generozitatea  lui Naaman pe care îl vindecase stăpînul  lui ,profetul Elisei , şi i-a refuzat  orice cadou . Ghehazi  gîndea ca ideologii martorilor lui Rutherford  şi ,de fapt, ca majoritatea  zdrobitoare a clericilor tuturor religiilor şi sectelor, care se aruncă în fruntea  meselor: Înainte --- la plăcinte!
        Istoriile biblice luminează  Prezentul ! Rom.15:4 :Şi tot ce a fost scris mai înainte afost scris pentru învăţătura noastră,pentruca prin răbdarea şi prin mîngîierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde”.
           Oricare creştin veritabil se autosezizază că întrebarea profetului Elisei îl vizează şi pe el ,deşi  trăieşte în altă  vreme ; simte că i se adresează , deşi  indirect,totuşi de neneglijat.; o resimte ca pe un apropo. De fapt Biblia conţine cele mai multe apropo-uri din lume ,este  Cartea  Apropo-urilor !De aceea şi este Cartea  Cărţilor ,cea mai citită carte de pe glob: pentru  multele ei apropo-uri ce ni le adresează  tuturor,chiar şi celor născuţi după  6000 de ani de la Adam  şi pentru  valoarea lor! Altfel  nu ar fi atît  de actuală şi nu ne-ar interesa . Acestea sunt  doar două  din superiorităţile ei : - a)pentrucă  istoriile ei, deşi străvechi, sunt aluzive în cel mai înalt grad, aluzii  străvezii , simţim  că  vorbesc  ŞI  despre noi  şi  despre problemele noastre ; -b)te vezi „citit”de ea!Constatări care îl impresionează de neşters  pe oricare cititor de calitate : îi storc lacrimi de  admiraţie  şi îl determină  să o recitească  la infinit ,căci Biblia rezistă cel mai bine  la proba  recitirii : nu provoacă saturaţie,obsedează ,devine tot mai frumoasă şi este cel mai uşor de memorat!
         Să revenim la apropo-ul lui Elisei, la aluzia lui transparentă ,la întrebarea lui profetică :Dacă atunci , în urmă cu 2800 de ani ,profetul  Elisei a considerat  că nu era  potrivit pentru el să se înconjoare de prosperitate ,care nu ar fi fost,totuşi, un păcat ---să ne întrebăm :acum, în zilele acestea  deosebit  de periculoase de dinaintea  Zilei Mîniei  lui  Dumnezeu , în ajunul Armaghedonului ---este acum  vreme  potrivită  pentru  Dansuri şi Petreceri  cu Alcoolice? Este această  liberalizare  o chestiune  arzătoare la  ordinea  zilei pentru creştini? Răspunsul este unul singur şi nu este greu de  ghicit : NU! Altceva  este arzător şi la ordinea zilei : înfrînarea ,reţinerea ! Dansurile şi Petrecerile cu Alcoolice sunt inoportune, nerecomandabile, contraindicate !Acesta este principalul reper  alarmant : inadecvarea,nepotrivirea! Nu se potrivesc cu veghea  creştină din ajunul  Armaghedonului.,cum nu se potrivesc : zăpada --- vara  şi ploaia la seceriş!Nu sunt  păcate—dacă sunt  conform  bunelor obiceiuri biblice!—dar alegerea lor nu denotă  înţelepciune, sunt păgubitoare :agravează  pericolele vremii, lungesc  lista condiţiilor nefavorabile creştinilor . Cine revendică  atari  „drepturi” şi „libertăţi” este străin(ă) de spiritul creştinismului , nu   jertfeşte  poftele  cărnii  decăzute pentru  interesul  pe  termen  lung , al vieţii  veşnice ; şi-a  întocmit  greşit  lista de priorităţi :cînd „Titanicul”se scufundă ---cauţi  o barcă  de salvare , nu  ringul de dans  sau păhărelul!
             Să ne întrebăm : dansau şi petreceau  primii  creştini? Ar dansa ei azi:Petru, Pavel, Ioan sau Iacov ,de  exemplu ? Şi cum ar dansa ei, dacă ar dansa ?Ce ar spune ei despre  dansurile dinafara căsătoriei? Şi  ar considera  oportune  dansurile şi petrecerile cu alcoolice,de exemplu---la  nunţi? Nu! Aceasta  este deslegarea  nodului  gordian al acestei  probleme ,nedezbătute  de  ideologii organizaţiei martorilor! În  1Corinteni  7 : 31--Apostolul Pavel  le recomanda  corintenilor să nu se folosească de lume ,iar în 10 :23-- îi sfătuia să  observe  dacă  ceaace ne este  îngăduit ne este şi folositor ,ziditor. Era Pavel  hipersensibil ? Nu,ci voi  aţi devenit  insensibili ! Nu acesta  este pulsul // şi impulsul  care trebuie să-i  anime pe creştini ! Oamenii din lume facă ce vreau , dar creştinii trebuie să înveţe de la Elisei  adevărata  valoare a lucrurilor.Elisei v-ar întreba  ca atunci pe Ghehazi :„Este oare acum vremea pentru Dansuri,Petreceri  şi  Alcoolice ? Şi ar răspunde :Nu! În aceste zile , de sfîrşit a sistemului  acestei lumi, cînd Armaghedonul este la orizont ,cine este înţelept nu se supune la ispitele  lor .Şi este un început riscant pentru  tineri  aşa mediu  poluant .”Iar apostolii ar considera oportun altceva : ceaace au considerat în vremea  lor,nu Petrecerile nebiblice şi  nu Dansurile  nebiblice,copiate de martori de  la oamenii lumii,ci posturi  şi rugăciuni ,posturi  comune şi rugăciuni  comune. Aşa „ petreceau „ primii  creştini : în posturi  şi în rugăciuni,acestea erau unele din obiceiurile lor sfinte.Există dovezi biblice despre aceasta  şi mărturii istorice,dar,din păcate,ideologii organizaţiei martorilor nu le pomenesc  în literatura sectei  şi de aceea, sectanţii respectivi nu le studiază ,nu le ştiu şi nu le practică. Dacă le-ar cultiva –ar avea mai puţini excluşi pentru beţii şi pentru imoralităţi sexuale ,nu  sute de mii pe an,cît şi decăderea spirituală şi morală accelerată şi lipsa de viitor.
        Acestea sunt cîteva  din adevărurile triste despre superficialitatea  acestei  secte foarte gălăgioase şi  foarte lăudăroase. Şi cineva trebuie  să  le-o spună , cineva  care îi ştie „de  dinlăuntru” şi  „pe dinlăuntru” şi pe care l-a durut şi îl jigneşte  această  caricaturizare a creştinismului ,o parodie a  închinării curate ,ce merge mînă în mînă cu o trufie fără de margini !Iov 11:2, 3.
      Domnul  Isus  a spus  că discipolii săi VOR  POSTI  după  Înălţarea sa = Matei 9 :15 E clar că  aceasta  includea şi abţinerea  de la Petreceri şi Jocuri: nu se fac petreceri  în post !  În primul secol aceasta a însemnat, concret :  înfrînări şi posturi  personale,dar şi  colective : congregaţia creştină  cultiva aceste obiceiuri, învăţa despre ele,le organiza ! Secta martorilor---nu ! MARTORILOR şi MARTORELOR ! CÎND AŢI AUZIT ULTIMA  DATĂ la întruniri sau  în literatura  voastră DESPRE  POST? NICI-O-DATĂ !  Ideologii  martorilor se fac că nu le văd : în Biblie şi în mărturiile  istoriei ,nu le notează , nu predau despre  ele , de parcă ar fi  orbi ! Stimaţi cititori,verificaţi ce spun eu că nu fac ei ---în literatura sectei ! Veţi  constata  că ideologii  acestei  secte  procedează  invers Bibliei, aplică ”regula  lui Gică –Contra” : merg „pe contrasens : în loc să  înveţe, să  îndemne  şi  să  cheme  la posturi  şi la rugăciuni  şi la  înfrînări ----  au„liberalizat” Dansurile şi Petrecerile cu Spirtoase!Trebuie să ai orbul – găinilor sau  să faci  parte din secta  martorilor ca să nu vezi că teoreticienii  sectei  lucrează consecvent ,sistematic, duşmănos , cu încăpăţînare şi neobosit ----contra obiceiurilor biblice practicate de credincioşii atît din Vechiul  cît şi din Noul Testament!
         Închei aceste gînduri despre  neoportunitatea Dansurilor şi a Petrecerilor cu Alcoolice ,citînd  reproşul  Domnului Isus  adresat  nesimţiţilor din timpul misiunii sale pămînteşti  :  ”Făţarnicilor,faţa pămîntului şi  a cerului  ştiţi  s-o deosebiţi---vremea aceasta  cum de  nu  o deosebiţi ?”(Luca 12 :56)

UN DANSATOR OFENSIV
           Acum ,după  acel Ghehazi din urmă cu 2800 de ani, faceţi cunoştinţă cu un Ghehazi  modern ,din mileniul III : locuieşte în comuna Hodac ,judeţul Mureş   şi se numeşte  Istoica  Ionci  şi este,bineînţeles ,  martor al lui  Gică-Contra  Rutherford. De ce îl prind în insectar? Deoarece  este  reprezentativ   pentru halul de decădere  în care ajung  unii  martori- dansatori . E dreptul  lui să  danseze  dacă aşa vrea, organizaţia  care l-a năşit îi permite ,nu  aceasta  este problema  ,ci problema  este că el a trecut la ofensivă ! S-a  afişat ostentativ  cu Dansul şi  i-a  atacat  pe cei  care nu dansează  sau care nu dansează  lumeşte ,ca martorii , ca el.!
Să  vă povestesc  acea  bădărănie care nu-mi  iese din cap.S-a petrecut  în vara lui 2011, în două  locuri  din Reghin :  întîi –în  restaurantul  din parcul stadionului  şi apoi  în Sala martorilor lui Rutherford din Reghin . Cine era atunci –respectivul Istoica ?Un botezat de ,nu ştiu precis,5--10 ani. Credul ,bun de gură,descurcăreţ şi zelos  şi de aceea  promovat  rapid ca „serv auxiliar”.Era într-o joie  şi el a povestit,  foarte  satisfăcut şi cu lux de amănunte,la  punctul  din program  numit „Experienţe locale”, că  sîmbăta  trecută  fusese  la o nuntă a unor martori ,la restaurantul  din parcul stadionului. Care-s  reproşurile?
----1) A  spus că nişte fraţi care I-au văzut dansînd  pe el  şi  pe tovarăşii lui---au ales  să felicite mirii şi să se retragă de la nuntă !Niciunul dintre ei,nici dansatorii  şi nici el  nu s-au gîndit  vreo  clipă  să asculte sfatul ap. Pavel din Rom.14:13:„să nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire”şi  versetul 19 : „să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră”. Sunt cu atît mai vinovaţi, cu cît erau conştienţi că i-au mîhnit, a spus-o  chiar el !Şi-au dat seama că acei fraţi nu-şi puteau închipui un creştin însufleţit de duhul dansului lumesc ,de muzica lumească şi de tandreţea  nebiblică a dansatorilor ;să se întîlnească iar cu asemenea manifestări  lumeşti de care fugiseră pocăindu-se--- era mai mult decît puteau  ei suporta ! Tinerii nu s-au sfiit de vîrstnici şi cei mai înţelepţi  au cedat plecînd ! Vorbind metaforic--au plecat pălmuiţi!”Noua  generaţie „a trimis-o la plimbare pe cea „veche”! Ce scenă  ruşinoasă ! cauzată de nesimţire!de lipsa  iubirii fraterne  creştine şi de lipsa respectului celor vîrstnici .Cică  asta  este „organizaţie teocratică”!Asta s-o credeţi voi,victime fraierite, care  aveţi timp de aşa  gogoşi : tari,reci,necoapte şi fără zahăr ! Nu s-au gîndit  că  ar fi trebuit  să se oprească din dansat ,să le prezinte scuze şi să-i roage să rămînă! Acestea ar fi fost  gesturile  iubirii creştine autentice.  Aşa ar fi făcut  ap. Pavel , dar nu el  dansa  atunci  la Reghin ,ci  Istoica  şi concurenţii  lui .Şi ap. Pavel nu dansa  nicicînd.Iar în acea joie – dansatorul  Istoica  i-a jignit  încăodată  pe  cei ce plecaseră  de la nuntă , căci unii  dintre ei erau acolo, în Sală ,şi el se lăuda cu obrăznicia lui şi a jucăuşilor lui în faţa lor,răsucea „cuţitul”jignirii în rana lor necicatrizată , îi sfida ,prezentîndu-i ca înapoiaţi! Aceea a fost o lecţie practică de afecţiune creştină  predată  la scenă  deschisă  de către Martorii lui Rutherford  din  Reghin  sub bagheta  reprezentantului   lor autorizat : maestrul -dansator  Istoica  ,căruia mandarinii  locali i-au dat , toţi,„bile” albe . Nu ,stimaţi  cititori,rectific:  nu a fost afecţiune creştină ,ci cretină!
          Relatarea  lui  triumfătoare a bădărăniei  lor m-a şocat,nu mă aşteptam  la aşa măgărie din partea lor,aşteptam să se fi purtat ca nişte gentlemani , nu datorită organizaţiei ,care nu a dezbătut niciodată ,la Sală, sfaturile apostolului Pavel privitoare la aşa situaţii, ci pe bază de bun simţ,instinctiv.Da,aşa ar fi fost normal. Dar de unde atîta fineţe la nişte nepăsători de fraţi, robiţi de pofte,dornici să demonstreze  ce abilităţi şi talente fizice au, nişte egoişti  care ---greşală principală  şi  principială-!-- nu cunosc şi nu le pasă ce prevede Biblia  pentru asemenea situaţii ?! I-am crezut ceva mai „domni”,i-am  presupus  „cavaleri”, s-a văzut  că nu-i cunoşteam,habar nu aveam ce bogaţi sunt în resurse de tupeu ,ca orice martor al lui Rutherford  care se respectă ,au depăşit  cele  mai negre aşteptări !Am o circumstanţă atenuantă : m-au înşelat cu fixaţia lor pentru cravate , credeam că le dă ceva lustru la maniere ,acum nu mai cred , martorii m-au lecuit de acea naivitate,ştiu că e doar o maimuţăreală ,pentru imagine, să-i impresioneze  pe necopţi , „lustru fără bază”,cum spunea Eminescu.Iar„bătrînii” (fără zile) din Sală nu l-au corectat deoarece şi ei sunt dansatori în stil lumesc şi la fel de insensibili  la cugetul  altora --- se  ştie : „Capul e una cu coada”.
--- „Dar tu ,ce reacţie ai avut ? Ţi-ai exprimat  dezaprobarea ,ca acum ?
----Nu. Însă nu l-am aprobat.Doresc să  înţelegeţi  de ce am tăcut. Poziţia mea  era  dificilă : cercetam Biblia fără prejudecăţile lor sectare şi le puneam mereu întrebări incomode ; eram luat la ochi ,aprozii sectei erau cu vizorul focalizat pe mine. Conştient de stadiul avansat al conspiraţiei  lor contra  mea, că vor lua măsuri  extreme, că nu este loc pentru nici o” negociere”,  aproximasem  un  scenariu de ieşire din sectă ,să mă dezasociez cînd voiam eu, şi „termenul-limită” era aproape , simţeam că ,la fel cum  îmi deveniseră  tot mai insuportabili cu dogmatismul lor orb şi inchistarea lor sectară, le devenisem şi eu lor insuportabil  şi nu mai erau dispuşi să mă  rabde  mult timp. Era o situaţie explozivă  şi de neoprit, ca o bombă cu ceas pornită .Primiseră comandă fermă :să mă supun sau să mă termine. Le-am înţeles clar jocul murdar şi eram la fel  de ferm  ca la refuzul  încorporării şi la  anchetele Securităţii ,să  fiu creştin demn ; dar --ce  succes diavolesc! acum nu înaintea  unor  autorităţi politice , ci a unor credincioşi greşit orientaţi ,nişte fanatizaţi  înşelaţi  de demagogi  !... Dacă m-aş  fi manifestat zgomotos ,cum aş fidorit -–evenimentele s-ar  fi  precipitat, se dădea planul  peste  cap, stricam frumuseţea  de scenariu conceput să mă ducă la victorie. Nu-mi puteam permite  să  mă  pripesc şi să ratez .M-aş fi văzut exclus şi nu mai aveam plăcerea să le dau eu lor « jucăria », ceace,slavă Domnului ! am reuşit .”Nu se merita pentru aşa avantaj  mic”,va spune cine  nu a trecut prin asta.Nu-i adevărat , nu-i deloc aşa ! E foarte important şi acum pentru confortul meu psihic!Cine nu crede---să încerce şi o să vadă că te simţi altfel !Dar opinia mea contrară petrecerilor  cu alcoolice şi  dansuri  în stil lumesc şi  anticravate le  era  binecunoscută  tuturor.-Şi  antipatizată. Nu  poţi  face  mai  mult cît  timp  eşti  în Organizaţie,iar dacă  insişti să argumentezi  cu Biblia,cu logica şi cu bunul simţ --- politrucii locali  te mustră, declară  că eşti  rebel şi,în final,te exclud ca apostat ;aici introduc  ticăloşia :tu le conteşti  argumentat  ideile false însă ei te declară duşman al voii lui Dumnezeu ;ca pe timpul Comunismului : ceice le criticau dictatura ---erau  bătuţi ,închişi ,exterminaţi sau împuşcaţi ca ...duşmani ai poporului !...
--- 2) Revin la grosolăniile lui Istoica şi  ale companiei  lui  şi la comentarea  lor, deoarece  după  acele nedelicateţuri , au mai „produs” şi altele ,tot atunci ,au  continuat  cu  alte surprize  neplăcute ,ca  să completeze  tot  tacîmul,să  nu aibă nici o circumstanţă atenuantă . Istoica a  mai spus că acei fraţi care i-au dezaprobat—i-au  tulburat !În primele secunde m-am înseninat , gîndindu-mă  la întristarea biblică,benefică , după voia lui Dumnezeu (II Cor.7 :8-11).Dar nu am apucat să mă bucur pe de-a-ntregul că  mojicia lui m-a şi adus  cu picioarele pe pămînt !Nu-mi venea să-mi cred  urechilor  auzindu-l  criticîndu-i  pe fraţi  că i-au incomodat , că nu s-au putut dezlănţui decît după ce s-au retras ! Incredibil, dar adevărat ! „Gura  păcătosului adevăr  grăieşte „. L-a luat gura  pe  dinainte şi a spus ... adevărul . Prezenţa  fraţilor 
 i-a stresat ,dar ---ce  reconfortant  pentru  bieţii  de ei : le-a  venit salvarea  la timp , nu cu ambulanţa ,Doamne fereşte! ci  sub  forma  anturajului  lumesc ,care i-a  vindecat  de stres .O, ce noroc pentru  dragii de  ei : că mai există  şi anturaj lumesc,nu  numai de fraţi, să poată  să se simtă şi ei bine –integral, nestresaţi ,măcar la aşa ocazii rare ! Şi s-au simţit atît de bine cu anturajul  lumesc  că...o să-i simtă lipsa  şi în Lumea  Nouă  ! Dacă vor ajunge acolo ... Ce spirit este acesta? Spiritul lumii , spiritul timpului ,marca Watch-Tower,în linie cu... LINIA  trădătoare  în compromis  cu Securitatea  , din timpul  comunismului , aprobată de  diotrefii  guvernatori  ai martorilor , din Brooklyn.
---3) Istoica şi-a continuat reportajul  victorios povestind  că , după ce le-a  trecut stresul , s-au simţit aşa de bine  fără fraţii aceia demodaţi  şi au petrecut  aşa de neinhibaţi  şi în continuare  au dansat cu atîta foc  că i-au uimit pe chelneri ! Povestind –s-a emoţionat ,i s-a înmuiat glasul,devenea patetic ,mult mai marcat de emoţii decît atunci cînd ne relata experienţe de pe teren ,era mai... natural  aşa, fără... prejudecăţi. A  povestit , înduioşat ,cum s-au  dezlănţuit şi le-au smuls aplauze chelnerilor care Îi lăudau  că n-au mai  văzut  aşa  jocuri şi jucăuşi ! Iar ei s-au bucurat ,nu s-au gîndit că admiraţia ospătarilor era ,de fapt, o notă  proastă,de repetenţă !ICorinteni  5 :2.Nu i-au  uimit cu spiritul  blînd  şi liniştit ,pe care îl recomandă  ap. Petru ,ci  cu acrobaţiile lor isterice ,care nu erau spre slava lui Dumnezeu –ICorinteni 10 :31Nu aşa se comportă vasul de cinste, folositor stăpînului ,descris  de apostolul Pavel în IITimotei 2 : 20,21.Istoica a făcut mult  mai  mult caz de aprecierea chelnerilor decît de tulburarea  fraţilor, pe care a  tratat-o  cu dispreţ ,ca de altfel  şi ceilalţi martori  din  Sală , care,  acum, în 2013,cînd povestesc, au uitat-o !Dar eu nu am  uitat nimic : mă  dor şi acum  suspinele  şi  lacrimile  jigniţilor  şi mă revoltă  grosolănia  jignitorilor!
      Toate acestea le-a  povestit  în gura mare , zîmbind  încrezător, fără  nici un pic  de jenă,sigur pe el şi pe aprobarea  celor din Sală .Şi nu a avut  surprize neplăcute , ascultătorii l-au  aprobat  fără de rezerve, căci toţi sunt  ca  traşi  pe acelaşi  calapod  şi  la xerox : la fel de ignoranţi şi nepăsători  de  sentimentele  altora  şi de îndrumările  sfîntului Pavel ! Dar sunt  majoritari :n-au surprize la vot ,ei  cîştigă şi ei  comandă !Se  înţeleg  din priviri, nu simt nevoia  să  caute în Biblie , le ştiu pe toate , aprobă şi  exclud  fără  surprize .Ei aplică „legea”şi  asta înseamnă , susţin ei, organizare teocratică .Nu ai cu cine discuta,nu-i interesează  argumente ,ei  pun chestiunea  într- un singur  mod : să te  supui  lor lor fără  murmur, exact cum pretind  oricare alţi clerici babilonici .Ce spirit este acesta ? Nu e spiritul sfînt ,ci spirit de echipă şi de organizaţie omenească  dictatorială . Dacă te  supui  învăţăturii  lor nebiblice ---te  ofileşti  spiritual !Devi  supus  unor  înşelători  babilonici ,nu oaie  a Domnului  Cristos .Singura salvare este  fuga---direct  la  Domnul  Isus , la ocara  sa ! De aceea  i-am  părăsit  pe  martori.
       Tărăşenia aceasta  este o mostră  din „progresul „multtrîmbiţat al martorilor lui Rutherford, din creşterea lor mult-lăudată în cunoştinţă şi în spiritualitate .  Astfel  de  persoane «produce „ această  organizaţie ,pe bandă  : nenăscute  din  nou ,de spiritul sfînt , superficiali,egoişti,lacomi  de  plăceri, aplaudaci şi yesmeni  sectari  jignitori . Pocăinţa lor,fiind artificială ,nu  avea cum  să-i facă  manieraţi , grijulii ,cordiali , prevenitori .Însă aceasta nu este de glumă , este grav, deoarece  denotă  o  lipsă  esenţială  : că  nu  iubesc! Iubirea creştină tinde să producă  bunele maniere  la maxim !Un creştin fără  bunele  maniere, grosolan---nu este creştin ,e ca un peşte  scos  din apă : aşa cum  acel peşte devine cadavru--- creştinul -bădăran  este  un simulant, un ratat spiritual ,o tentativă  eşuată  ,este  doar pretins  şi nu va fi autentificat de Păstorul  cel bun.

Necazurile  unui  nenăscut  din  nou : noul  Ghehazi , din Brooklyn
       Un proverb isteţ spune că „Păcatul se autopedepseşte”.Şi cît de evident se împlineşte el şi aici ,în secta martorilor!Şefii martorilor ,guvernanţii acestei  secte de nenăscuţi  din nou , au deslegat „cîinii”poftelor şi ispitelor să-şi facă mendrele prin congregaţii  şi acum se plîng că îi muşcă !Recunosc  că numărul excluşilor pentru beţii şi imoralităţi sexuale este în creştere : sute de mii anual ! Şi se miră ,se prefac  a nu înţelege cauza şi nici aici nu vreau să-şi asume partea lor de vină : păcatul că îi  ispitesc  pe cei slabi.Cei  mai mari nenăscuţi din nou : Comitetul Guvernator  ai  martorilor, chiar asta au făcut şi fac prin „liberalizarea » Dansurilor şi  a Petrecerilor cu Alcoolice :au  deschis larg ferestrele ca să intre spiritul lumesc! Şi acum se lamentează că îi infectează ! Şi în acelaşi timp Comitetul-Dirijor se laudă  că el e „sciavul-prevăzător”din Matei 24 :45 ,că e un mare înţelept .Atunci de ce nu a prevăzut? Pentru că nu e prevăzător!Unde îi  e înţelepciunea ? De ce este surprins? La ce altceva se aştepta ?Aşa de puţin cunoaşte firea omenească? Ce altceva ştiu cîinii să facă?
          Elisei,auzindu-vă lamentările, mi-a explicat : „Muşcăturile  de care se plînge , ipocrit,Corpul  de  Guvernare al  martorilor,  este lepra lui Naaman! Lepra lui Naaman s-a mutat pe  ei , pe  cei  de la Centrul  lor  mondial  din Brooklyn, care au publicat  acele liberalizări  apostate !Faptele  acelei găşti  de  dansatori  şi nepostitori  îi demască ! arată că sunt  un  sclav rău!  îi corespund  lui Ghehazi cel  lacom de plăceri şi de prosperitate  materială!„
           Martorilor,revistele Turnul deVeghe  de după  1950 susţineau  şi vă  învăţau , şi fac aceasta  şi în zilele noastre, că epoca  Russell  a reeditat lucrarea profetului Ilie ,iar a lui Rutherford şi a următorilor voştrii preşedinţi---corespunde  cu  a lui Elisei . Nimic mai fals ! Nici Ilie şi nici Elisei nu ar fi  publicat aşa  dezlegări  rătăcite !Se vede că Ghehazi  este  la volanul  maşinii  voastre  din Brooklyn , nu Elisei ! Aţi devenit  tot mai  lumeşti !” Succesele” prin  metode nebiblice vă păgubesc  pe plan spiritual : cravate şi  aplauze---în loc de umilinţă ! şi  petreceri  cu alcoolice şi dansuri cu istericale şi manele—în loc de posturi şi rugăciuni  în  genunchi ! făliri  cu succese ,ca  lumea !puneri  în  scenă ! rapoarte  tunse  sau umflate !fanatizări pe  stadioane  şi  lăudăroşenii  de trufaşi !Cine are  poftă –şi mai ales în această vreme ! de  aşa  deşertăciuni—nu  are  spirit  sfînt! Nu-l  aveţi , pentrucă  spiritul sfînt  nu  patronează  prostii .Nu sunteţi  înţelepţi şi loiali,cum vă pretindeţi ! Nu aveţi  „sare” în voi ,cum  a  poruncit  Domnul  Isus (Marcu 9 : 50), căci aceasta nu este  învăţătură  sănătoasă  şi pregătire pentru  aşteptarea  venirii Domnului  Isus.                               
 .         Noilor Ghehazi , Ghehazilor  moderni ,ideologi  ai martorilor ,sunteţi  vinovaţi -moral  de păcatele  celor slabi, veţi  răspunde  pentru  pagubele  cauzate  de  liberalizările şi modernizările  voastre  neînţelepte!Degeaba nu recunoaşteţi !Puteţi  să  folosiţi  oricîte paste de  dinţi şi spray-uri , nu puteţi  scăpa de mirosul de usturoi  pe care l-aţi mîncat !Vă  jucaţi cu voia  lui Dumnezeu ! Comitet  al  lui  Ghehazi , din Brooklyn care guvernaţi  peste  martorii  lui  Rutherford , culegi ce ai semănat  : fructele otrăvite ale compromisurilor ! Ai  lărgit poarta  strîmtă ,ai lăţit calea  îngustă , ai mutat pietrele de hotar şi ai stricat gardul  către zona minată a lumii ,unde creştinii veritabili nu au ce să caute. Liberalizarea  Dansurilor şi a Petrecerilor  cu Spirtoase este ca dărîmarea  gardului ce separă  de un taur ce împunge ! Numai de asta  nu aveau  nevoie martorii acum ,în ajunul  Mîniei  lui Dumnezeu ! Aceasta nu este o chestiune de gust  ci de  apreciere din inimă a modului de viaţă creştină ,de iubire a voii lui Dumnezeu . În epoca noastră nu sunt binevenite  nici Dansurile şi Petrecerile cu Alcoolice care s-ar  desfăşura  strict conform  regulilor biblice---cum atunci în  stil lumesc? Ghehazi, cum  eşti  înţelept dacă nu vezi pericolele ? Unde vă  sunt  discernămîntul , prudenţa ,vigilenţa  -- dacă nu intuieşti pericolele şi nu ai simţul oportunităţii ?Vă jucaţi cu focul şi v-aţi  incendiat  cartierul! Bateţi mult monedă  despre agerime ,la  care vă  consideraţi maeştrii  neîntrecuţi ,dar unde vă  este superioritatea ? Las că  nici  înainte nu  eraţi  mai  grozavi, căci dacă aţi fi fost –nu aţi  fi  făcut atîtea  prostii !... Ce  turn  e acela ---că  nu  vedeţi   decît  pînă-n  vîrful  nasului şi  ce  veghe  este  aceea ---cu  Dansuri  şi  cu  Petreceri?
           Hai, recunoaşteţi  că a  fost şi  este  o  decizie  neînţeleaptă ,disperată , dictată din calcule politicianiste : un  compromis  pentru  creşterea  numărului , de frică să nu pierdeţi  tineretul şi gloata dornică de plăceri , o mişcare sinucigaşă spiritual ,perdantă  pe termen  lung. „Păcatul întunecă  judecata „ ,adică cine  cochetează cu păcatul  nu  mai  poate  să  raţioneze  corect . De aceea  v-aţi pierdut  busola . Recunoaşteţi-vă eroarea şi  anulaţi-o! Reveniţi  pe linia de  plutire, nu mai staţi  aLINIAţi  cu lumea ! Salvaţi-vă ! I-aţi ajuta şi pe alţii! E rîndul vostru  la mutare ,dar, ştiţi ceva ? Uite, eu  profeţesc  că n- o să  faceţi  mutarea  corectă ! De ce  profeţesc  aşa? Nu la întîmplare ,ci findcă  vă cunosc  firea  şi împrejurările.  Din două motive : ---1) Nu aveţi curaj să învingeţi  inerţia masei  senzualilor  din organizaţie  pe  care  i-aţi crescut  aşa  şi  acum  nu  mai  puteţi  să-i  întoarceţi , să reparaţi  stricăciunea ,căci  mai  repede vă  părăsesc decît să renunţe la dansuri şi petreceri ! 
--2) Şi nici voi  nu  vreţi să vă călcaţi pe înşelătoarea de inimă! Acestea  sunt  dedesupturile ceţoase  ale  acestei  năzbîtii, motivele ascunse , nedeclarate ; de aici---  lipsa voastră de perspectivă. Totuşi , teoretic,  aveţi ocazia să mai reparaţi  cîte ceva. Poftiţi!  Faceţi mutarea  cîştigătoare în aprecierea  lui Dumnezeu , lăsaţi calculele meschine ! Faceţi să ajung profet mincinos ! Mi-aş  dori, dar n-o s-o  faceţi !

Păcăliţilor de Ghehazi  din  Brooklyn!

        Chiar Petrecerile  cu  Alcoolice şi  Dansurile vă lipseau?  Nu!  Altceva  vă  lipseşte : ceaace au făcut credincioşii  biblici  întotdeauna: Posturi şi Rugăciuni genunchi !Treziţi-vă  şi Veghiaţi !Nu fiţi lumeşti ,carnali , ci spirituali ! Ţopăiala voastră  este o  inconştienţă  ca a caprelor  care se hîrjonesc pe buza Vezuviului  în timp ce el  clocoteşte pregătindu-se să-şi  arunce lava ! Fiţi fii  ai Luminii ! nu pierdeţi viitoarele bucurii de nespus  imitîndu-i  prosteşte pe fii mîniei !Aţi uitat că ,indiferent  cît de bine ne-ar merge , nu suntem  turişti , ci doar  străini şi călători, muribunzi, prin această  lume condamnată, oaspeţi  de azi –pe mîine, trecători prin Valea Plîngerii? La fel ca israeliţii care au traversat  40 de ani prin pustia  Arabiei---şi creştinii  călătorim prin pustiul spiritual al acestei  lumi pierdute şi fără speranţă  --cătreŢara Promisă, Canaanul ceresc . Ştiţi că cei care, atunci ,şi-au uitat situaţia de pelerini  şi s-au încurcat în dansuri şi petreceri  cu băuturi şi în idolatrii --- au pierit în deşert ! I Corinteni 10 :7:” Să nu fiţi închinători la idoli ca unii dintre  ei,după cum este scris : Poporul  a şezut să mînînce şi să bea;şi  s-au sculat să joace”. Morala istoriei :Nu este recomandabil  să petreci  în pustiu! Vai! voi  vă simţiţi bine în lume! vă  simţiţi ca acasă ,cum s-au simţit aceia înainte de a pieri!Aţi slăbit vigilenţa ,ca aceia, deoarece«sclavul »    -(se  citeşte „Corpul ” celor  8 diotrefi  din  Brooklyn ) v-a  tîrît într-o  eroare : v-a  demobiilizat! Aceasta  e mai mult decît o greşală :e un păcat grav!
Ascultaţi  lozincile mobilizatoare :-- Suntem  pe drum lung , iar calea este  plină  de primejdii !-- Străinii şi călătorii nu se încurcă  în Dansuri şi Petreceri  cu Alcoolice !-- Pe  o cale îngustă  şi trecînd printr-o  poartă strîmtă ---nu se poate dansa !--Ceaace nu era  recomandabil  pe vremea  lui Elisei---nu este nici acum!--Evlavioşii nu vibrează la muzici şi la dansuri  lumeşti, ci la  cîntările psalmilor.-- Un drumeţ  nu are voie să se simtă acasă pe traseu,trebuie să fie  sobru ,chiar auster! Încă nu am ajuns acasă !Şi este  o întrebare personală ---cine va  fi primit în casă .Să nu strigăm Hop! ---înainte  de a sări şanţul! Aşa că nu-l mai idolatrizaţi pe „sclavul”acela neînţelept ,care v-a dezarmat . -- Nu vă lăsaţi furaţi de peisaje, căci toate acestea  vor trece. -- Repetaţi ,pînă la obsesie , îndemnurile  din I Ioan 2 :15 -17 :” Nu iubiţi lumea,nici lucrurile din lume.Dacă iubeşte cineva lumea dragostea Tatălui nu este în el.Căci tot ce este în lume:pofta firii pămînteşti,pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii---nu este de la Tatăl ci din lume. Şi lumea şipofta ei trece,dar cine face voia lui Dumnezeu rămîne în veac”.
         Dansatori  ai lui Ghehazi ! Ştiţi că lumea  se află ,indiferent că  vrea să ştie sau nu ,înaintea  Mîniei lui Dumnezeu .Nu ne dăm seama cît de înaintaţi suntem în timp !Furtuna  sa  va  îngenunchia  toate  împotrivirile! „Popoarele se ostenesc pentru foc şi naţiunile se trudesc degeaba”(Habacuc 2: 13).Aceasta le aşteaptă, iar ele nu aşteaptă  nimic (bun) de  la viitor.Dar creştinii  Îl aşteaptă pe  Domnul  Isus  cu binecuvîntările Regatului  său .Aşa îl aşteptaţi?De ce nu vă ajunge  ceaace le ajungea lui Elisei şi israeliţilor loiali  şi  primilor creştini ---acelor  credincioşi  din Biblie? De ce îl copiaţi  pe Ghehazi?
         Domnul  Isus a profeţit că a doua sa venire va fi la fel de surprinzătoare ca potopul  lui Noe şi va găsi  omenirea  la fel  de îndepărtată  de Dumnezeu şi pierdută în distracţii,ca atunci –Matei 24 :37-39  Suntem foarte  apropiaţi de venirea  sa ,de sfîrşitul  îndelungii  răbdări a lui Dumnezeu ..De ce se poate spune aceasta ?Pentrucă  în  Biblie este  profeţit  că va veni  să salveze  planeta  cînd omenirea  va deveni  distructivă  pentru  ea --  Apocalipsa 11: 18 ,citez :”Naţiunile se mîniaseră,dar a venit mînia ta;a venit vremea să judeci pe cei morţi,să răsplăteşti pe robii tăi prooroci ,pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele tău,mici şi mari şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pămîntul.”  Se ştie că  deja  omenirea  a ajuns  acolo: prăpădeşte pămîntul ! Şi periculozitatea  omenirii creşte întruna ,se agravezează  cu fiecare zi ,planeta devine tot mai improprie  pentru  întreţinerea  vieţii :aerul este radiat ,apele---poluate, pădurile—distruse,clima ---deranjată ,solurile ---îmbolnăvite şi, ceaace  este mai grav decît  toate !---sufletele oamenilor sunt otrăvite de toxinele  răutăţii  atît de grav că pun în pericol planeta ! Iar , mai nou , vor să infecteze şi  alte planete !... Şi sunt  iremediabili ! La fel ca pe vremea lui Noe—este  necesară  salvare dinafara omenirii .Numai  Dumnezeu  ne  mai  poate  salva : planeta  şi  ceace va  mai considera  Domnia sa  că vrea  să salveze . Cît ne  va mai suporta Dumnezeu  ? Intervenţia  sa  devine tot mai necesară cu fiecare zi care trece! Şi este sigură, căci a fost prevăzută  şi este promisă . Întrebarea este doar: cînd ?Nu e vorba de calcule ci de gravitatea situaţiei care arată că Domnul  Isus ,va veni , în sfîrşit , în acest  secol , mulţi  dintre  cititorii mei  veţi vedea  acel  eveniment  mult dorit . Căci ,să  fie  clar : a doua sa  venire  nu este o ameninţare ,ci un motiv de bucurie pentru  orice credincios  care  iubeşte  şi  practică  binele conform  definiţiei  lui Dumnezeu . Intervenţia  divină  va fi  o  uşurare  de răutăţi ! Altceva  este înfricoşător : ceace face  omenirea  netemătoare  de  Dumnezeu  şi  ceace  va mai face!
CONDUCĂTORII  LUMII „ DANSEAZĂ”  PE  „TITANICUL”   OMENIRII !
      Conducătorii  politici, cei care au iluzia  că-s „mari „ şi „tari” peste  popoare , autoritarii vremelnici ,dansează  pe  un „Titanic” modern  : lumea ,traseul  ei . Omenirea  este  un  vulcan  gata  să  erupă  şi  conducătorii  lumii  dansează  pe  el ! dansează  pe  vulcanul  viitorului  cel  mai  mare  necaz  al omenirii , cu care se va sfîrşi  istoria rebeliunii  lui Adam și apoi cu Armaghedonul .
         Vor cădea a doua zi după  aparentul  succes =  realizarea  utopiei  de  milenii :  autoguvernarea   omenirii  fără  de  Dumnezeu !  Vor cădea  dansînd  şi  savurîndu-şi   iluzia  păcii false  ce o  vor fi  instaurat ,încununarea  jocului  de ipocrizii  şi perfidii  care  este  politica. De ce ? Deoarece fiind  atei sunt naivi :  nu-s  conştienţi  că  sunt  păpuşi  manevrate  din culise de  spiritul  Celui  Rău ,duşmanul  lui  Dumnezeu  şi  duşmanul  care  ne-a  tras  în decădere ; şi nu-s  conştienţi  că nu se poate  conta  pe  politeţea omului  decăzut  să  se întemeieze  o  lume  nouă ! Aşa  ceva  nu se poate  decît cu  persoane  născute  din nou  de către  spiritul  lui  Dumnezeu ! Şi  astfel  ei  necrezînd  Biblia şi  bazîndu-se  pe filozofi , vor lăsa  maşinăria  omenirii  fără  de „frînă” ! Cum ? Vor  desfinţa  frîna  existentă , pe care o  dispreţuiesc : religia ; se  vor crede  suficient de tari  ca  să  desfinţeze   instituţiile religioase  şi  să  facă  din  temple---muzee;  nu  sunt  conştienţi , şi nu vor fi  nici în viitor, că  frîna  religiei, aşa deteriorată  cum a fost ,cum este  şi  cum  va fi ---tot  de  către  demoni  şi  de  oameni ! ---  nu  poate  fi  înlocuită  cu  frica autorităţii lor// şi a autorităţilor şi  cu conştinţa  cetăţenilor (de aceea a căzut şi comunismul) . Nu vor şti  nici că  atacul  lor contra religiilor coincide  cu scopul  lui  Dumnezeu  de a  le desfinţa deoarece sunt  impostoare : îl  prezintă  şi  îl  reprezintă  fals  ( Apocalipsa 17 : 12--18). Atunci  Dumnezeu  îşi  va  retrage  spiritul  său  care  ţine  în  frîu  răutatea , ca  înainte  de potop ( geneza  6 : 3 ) , altfel  spus = se va  închide harul ! Spiritele rele vor începe  un dans  nebun ! Şi se  va  dezlănţui  anarhia  ce  va face  praf  şi  pulbere  din  toată   spoiala  de  civilizaţie şi  cultură  şi  din  toată  fala  lumii  nepăsătoare de Tatăl  nostru  din ceruri !... Iar  pe  ruinele  lumii vechi , trecute, Dumnezeu îşi va pune  ştampila  nimicirii , ştampilă care se  numeşte  Armaghedon  şi  va  pune  final  dansurilor  inconştienţilor  lumii  vechi.
           În  concluzie :  atît „jos „  cît  şi  „sus „  omenirea  va fi nepregătită  şi nu îl va aştepta  pe Domnul  Isus  deoarece  majoritatea  covîrşitoare nu   e interesată  de  venirea  Regatului  lui Dumnezeu ,nu-l  iubeşte  pe  Dumnezeu  şi  pe Domnul  Isus  şi  nici  dreptatea  şi evlavia.
             Dar noi  putem fi  înţelepţi  ,să  nu  pierim  cu ea ,căci  mîntuirea este  individuală .Şi  este un dar de la Dumnezeu ,niciun  om nu o merită .Dar trebuie să ne intereseze  şi  să aşteptăm  pregătiţi , căci cei  neinteresaţi   nu  vor fi  mîntuiţi, nu există  mîntuire cu de-a sila ; interesul  se vede  din modul  cum ne pregătim  şi îl aşteptăm  pe Domnul Isus .Cum  ne va găsi ?  Ca pe  Elisei sau ca pe Ghehazi ? Cu ochii fixaţi pe TV sau  pe  stadioane  sau  la vreo  Petrecere  cu Alcoolice sau  în Dansuri lumeşti  , cum fac dansatorii  lui Ghehazi  şi  strănepoţii   lui diotrefieni   din Comitetul de  Guvernare  a  martorilor,  parodia  aceea  de  „sclav,”care confiscă  tot ce îi iese în cale,cum făcea armata sovietică, „eliberatoare”a  „generalisimului”Stalin?  Au comun cu el  tupeul, tupeul nemărginit !  Ce îi deosebeşte? Că  ei , în loc să  se împopoţoneze  cu  mustăţi  ca  bolşevicul,  se etalează  cu ghiuluri, ca  proaspeţii   îmbogăţiţi ! 

TINERI ! Nu  mai daţi tonul  la Dansuri  şi la  Petreceri!

          În timpul Comunismului ,martorii care erau lăsaţi să circule în Occident ,la rude, ne povesteau că martorii de acolo dansează şi fac petreceri şi nunţi  cu alcoolice .Şi martorii de aici nu îi credeam . Acuma ştiu că spuneau adevărul. Deci OrganizaţiaTurnului de Veghe era stricată încă de pe atunci !
          După  1989 şi eu şi alţi martori, ne ştergeam la ochi ,uimiţi , nevenindu-ne să credem ceace vedeam :  că Organizaţia rutherfordiană şi brooklyniană cobora mereu,întruna,stacheta sobrietăţii ,nivelul înfrînării şi nu accentuează  necesitatea  naşterii  din nou ,din spiritul sfînt  şi  dezvoltarea  caracterului  înnoit ! Singurul accent,refrenul  satrapilor ierarhiei a fost şi este raportul,cifrele lui :”Cîte ore ai făcut ? Cîte studii ai?„Să crească numărul cotizanţilor!Nu le pasă de calitatea lor!Ani şi ani la rînd gîndeam că visez urît şi aşteptam să ne trezim din acel coşmar!Aşteptare zadarnică şi infantilă Nu cunoşteam Organizaţia şi „progresele” ei Doar îmi închipuiam că o cunosc! Între timp ea se „modernizase”, s-a „aLINIAt” tendinţelor  lumii ,aşa cum se şi numea pe timpul lui Ceauşescu : LINIA , ”Linia”care ne -a trădat pe toţi martorii , pe listă, Securităţii !...Scopul?Să nu le dispară membrii,să se păstreze ORGANIZAŢIA!  Unul din noii  idoli ai martorilor! Pentru număr şi organizaţie sacrifică orice calitate şi fac orice compromis !Căci număr mare înseamnă grămadă ,iar„grămada cere vîrf”,adică le justifică pretenţiile de dătători de sfaturi preţioase  şi de şefi  ai singurei organizaţii  fără de care Iehova nu poate să-şi  îndeplinească  scopul! O paranoie ca a comuniştilor care urlau că numai ei vor construi  viitorul de aur al omenirii şi au nenorocit  lumea !Aşa cum lor nu le păsa de morală, clica conducătoare  a Organizaţiei  martorilor nici acum , în ajunul  Armaghedonului , nu-şi cheamă supuşii  la sobrietate, austeritate , gravitate şi umilinţă ! Primii creştini organizau posturi  comune şi rugăciuni comune ,dar guvernanţii  martorilor nu  i-au chemat niciodată la aşa ceva  pe roboţii ei ! În schimb---le-a  dat „deslegare” la Petreceri  cu Spirtoase  şi  la Dansuri ,ca să fie mai atractivă secta . Şi este ! ”La noi poţi să bei şi să dansezi ,e  aproape  ca  în lume „.Am zîmbit amar auzindu-l pe un martor spunîndu-i  acestea  unui bărbat ce părea interesat  şi îi reproduc  exact spusele ,nu-i  public numele,  ca  să  nu  aibă probleme cu bodyguarzii sectei decît  dacă va vrea  el , nu vreau să  crească numărul  exmartorilor  pe  bază  de  indiscreţii , cum face Organizaţia  martorilor: că iî  şantajează  cu îndepărtarea  familiei  pe cei  care murmură .De fapt îi  datorez  ceva recunoştinţă  acelui martor ironic: remarca lui de bun  simţ m-a clarificat ce profundă  e decăderea, a contribuit la fermitatea  mea .Ce incredibilă este viaţa cîteodată :   aprecierea  lui mi-a dat încă un imbold să mă dezasociez ,dar el se codeşte, are  caracter slab ,ca atîţia alţii...
          Cine dă tonul acestor cochetării cu păcatele --- în prezent ? Pionerii şi pionierele , misionarii şi „itineranţii -tineri responsabili  de „circuite”: sunt  odihniţi , bine –hrăniţi  şi  debordează de energie ,pe cheltuiala cotizanţilor. Cotizanţilor, lor nu  le sună ceasul la ora 5 ,ca  vouă ! Nu trăiesc  din munca mîinilor ,ca voi şi ca  apostolii (Petru era  pescar, iar Pavel—făcea corturi )! Voi  îi sponsorizaţi ---şi  iată  ce vulpe  vicleană  vă strecoară  ei  în vie !(”Fă bine şi aşteaptă-te la rău”.), asta ca recunoştinţă !... Tot categoria  asta ,de senzuali  şi superficiali , a dat şi  dă tonul decăderii  şi  în congregaţiile şi  la filialele din Occident . Şi  acum moda asta lumească au  impus-o  şi  aici, „ la porţile Orientului ,unde totul  se ia mai lejer „,cum a spus  un francez ,au chef de dansuri  şi  de  lichioruri , duşi  de val, toţi (sau  aproape  toţi )tinerii ,inclusiv „bătrînii fără zile „ ca  acel  imberb din  Reghin  despre care am povestit : Cornel Peter.  Pentru ei  lumea  nu mai e teren „minat”, se simt bine în ea !...
       Cine a fost primul martor-dansator pe care l-au cunoscut martorii din Reghin ? Trebuie să povestesc despre  el  pe  îndelete  şi  cu  lux  de amănunte  şi  merită  să-i  ascultaţi  odiseea ( deşi  nu  am talentele  lui  Homer),deoarece  este  o  istorisire  instructivă , o  să  vedeţi  că  a fost  parcă o  pildă şi o avertizare  despre  cîtă  bază  şi  cîtă  încredere  poţi  să  ai  în activiştii  Societăţii „ Lumii  Noi „:  foarte  puţină ! A  venit  îndată după  1989, primul supraveghetor  de circuit  trimis de filială ca să ne  lumineze  pe neajunşii de pe aceste plaiuri mioriţice despre  ce  şi  cum  stă  treaba  cu religia  în general  şi  creştinismul  în special . Numele  lui : Marco  Santone ,  italian ,un dansator  feroce. Cu  el  au intrat dansurile  martorilor în congregaţiile  din  Reghin ! Ce ne mai amintim  despre  el ? Că  s-a  afişat  foarte sonor  ca  celibatar convins .Ca  apoi  să  ne uimească  pe toţi  ştirea  că  cel  care se afişase  atît  de radical contra  căsătoriei , contra  fetelor, era  de fapt un  homo ! Şi  că  îl  trimiseseră  înapoi, în peninsula  lui  în formă de cizmă , dîndu-i  drept  bonus a treia cizmă în zona cu păcat  ! De aceea  nu  l-am mai văzut ? Şi  s-a mai zvonit  că ,ajuns acasă, s-ar fi sinucis! Deci  era  o persoană  complexă : plin şi de hormoni  dar  şi  de  texte  mobilizatoare  şi  de  remuşcări ! Complicată  fiinţă ! ciudată  creatură ! Oare cum reuşea (cît timp a reuşit,se pare că  nu prea mult ) să  aducă  la acelaşi  numitor,  la coexistenţă  paşnică , în  fiinţa  lui greu încercată  şi, în  final, răpusă  de  Ispititor şi  de  ispite , tendinţe  atît  de contradictorii ? Aşa  activist  confuz  a trimis Organizaţia  martorilor să-i  ajute pe  rumâni şi pe alţii să se clarifice! Halal afacere, Watch--Tower ,ne  umpli  şi tu  spaţiul  cu  ciudaţi ! Află  că nu  ducem  lipsă  de ei ,avem  şi  pentru  export ! Ne-ai  trimis  un  dezorientat ca să ne orienteze ! „  Nu , nu  pentru aceasta,  ci ca să le crească  numărul !”  Însă  ultimul zvon le întrece  pe  toate : cică ar  fi” bine-mersi”: l-au recondiţionat , l-ar fi purificat şi reevaluat ( cum  ar  spune  un  român  celebru, denunţător  de  băieţi  deştepţi ) şi  acum  este  ca  nou ( nu  pe  bază  de naştere  din  nou ,nu !),  fiindu-le  foarte  necesar , căci  e  un tip  umblat,  şcolit („teocratic ” ), cîntăreţ  la  trombon, uns  cu  toate  alifiile (chiar şi cu unele  urît-mirositoare ) şi  este un demagog  neîntrecut ( a  terminat  cursul  cu  10 şi a fost  «  şef  de  promoţie » --observaţi ? iar  ne  întîlnim  cu  PRO !!) L-or fi  condamnat  la ... locul  de muncă ,mai  şti ?  „ rotire  de cadre „---ca  la comunişti , ce ştim noi ,înapoiaţii  din  estul  Europei ?!  Cum ar zice moş  Caragiale : « Nu-i  bun aici ---este  bun  dincolo : în Africa şi  în ţările  înapoiate din lumea a treia ,unde  este  nevoie  de  parlagii , ăia  n-or  să  afle  că  s-a  dat  în  stambă  în  patria noastră  şi o să  le ieie  ochii  cu paşaport  de UE , mă- nţelegi .Ce  vrei, monşer , să  nu-l  valorifice  după  ce au cheltuit  atîta  cu  el ? O  mînă o spală  pe  alta  şi amîndouă ...murdăresc  obrazul . Se  va găsi  un  paşaport  şi pentru  el ,acolo, şi  o şansă  să se reabiliteze  băiatul « .                                                                          
.     Da ,martorilor, voi  nu aveţi  nici dreptul  şi  nici o  putere  să  deschideţi   gura  în  aşa  chestii  de  aşa  „cadre” dubioase, exact  aşa  cum  nu  au  bisericoşii. Deci  v-aţi  întors  la  intimidarea  de  care  aţi  fugit ? Da !  Şi  aceasta  se numeşte  progres! Şi  nu  orice  fel  de  progres ,ci  spiritual ! Vă  miraţi? N-ar  trebui , dar  ar trebui  să  vă  cunoaşteţi  organizaţia . Nu  vă  împacientaţi , conformaţi-vă   cum vă  învaţă  „turnurile” să  reacţionaţi  în asemenea   cazuri  cu dus  şi  întors : „Nu  te poticni ! Crede  ce  ţi  se  spune, / taci  şi  te  supune ! Vei înţelege  mai  tîrziu ,iar dacă nu ---
o să te excludem pentru ...tendinţe  apostate”.
          Tinerilor  martori ,vedeţi  în  ce  înşelăciune  la drumul  mare  vă  găsiţi  păcăliţi ? Treziţi-vă  de-a binelea ! Fiţi  înţelepţi ;  nu pierdeţi  perspectiva  eternităţii  pentru  nişte satisfacţii trecătoare  păcătoase.Pentru folosul vostru veşnic  : chiar dacă debordaţi de energie—nu cochetaţi  cu păcatele! Să nu gîndiţi că Dumnezeu ne interzice să ne bucurăm,căci el ne-a lăsat bucuriile ,dar ele trebuie să  fie curate,conform Bibliei ,inclusiv  petrecerile   şi dansurile.
         Ţineţi  cont de teza Scripturil că VIAŢA  E UN EXAMEN  : ÎL DĂM  ŞI PLECĂM! Evrei  9 : 27,28.Şi tot aşa este şi fiecare zi :un examen ; toate zilele sunt sub semnul provizoratului ,a plecării oricînd posibile.Nimic  nu e mai nesigur ca Viaţa  şi nimic nu e mai sigur ca Moartea!  Viaţa este un vis,un abur,cîteodată atîrnă de un pas,oricum nu ţine foarte mult,trece ca norii . Tinereţea este inconştientă , nu vă daţi seama  cît de trecători  suntem , dar viaţa şi sănătatea  sunt cele mai nesigure  posibile:o nenorocire poate surveni  oricînd ,surprinzător, şi ni se duce îngîmfarea, dăm examenul!Unde vom petrece veşnicia ? Se poate mai mult,se poate mult mai mult !Ioan 3:16 Treziţi-vă  din  nepăsare, Veghiaţi  şi fiţi Vigilenţi !N-am venit pe lume să petrecem ,ci  să primim  viaţa veşnică . Vom petrece  în  viitor, amînaţi  petrecerile  pentru  condiţiile acelea net  superioare,perfecte  şi o să vedem noi  atunci acolo  ce  şi cum.Să nu urmăriţi fericirea,ci sfinţenia  şi  veţi  fi şi fericiţi cu adevărat. Concret : selectaţi-vă  biblic anturajul  şi  divertismentele şi  nu participaţi la Dansurile şi  la Petrecerile  cu Alcoolice ,la distracţiile degradante ---ca  să evitaţi  ispitele , dezlănţuirea  senzualităţii ,să  vă  ţineţi  sub control  poftele ,să  vă păstraţi curaţi ochii şi curate urechile,  gîndurile, buzele şi mîinile ,ca să vă  binecuvînteze Dumnezeu  şi  acum şi  în  eternitate.
      „Sclavul”ăsta  care, în loc să insiste la disciplina credinţei ---liberalizează  stilul lumesc  în adunarea  creştină--  nu are ulei în candelă ! Candela lui fumegă  deoarece  ARDE  PE  FEŞTILĂ ! Preferă,ca  israeliţii  din  pustie : carne în  loc de MANĂ!Nu are haine albe! Nu e lumină  în  lume! Creştinismul  lor este pretenţie  goală,o caricatură şi o aflare în treabă .Repetă  apostazia  israeliţilor antici  din pustie care au dipreţuit  MANA pentru carne şi disciplina din tabără pentru  petreceri  şi  jocuri  şi  imoralităţi  cu moabitele!
        Repet : ne aflăm  pe cîmpia  Moabului ! Chiar dansurile şi petrecerile lipseau ? Făcînd această  liberalizare păcătoasă  ŢEPARII  ce  compun  Comitetul  de oracolari care guvernează  Organizaţia martorilor  vă  predau  o  imagine falsificată  despre   distracţii  şi  despre creştinism :  au coborît stacheta , dau  calitatea  pe cantitate ,nu-i  preocupă   înnoirea  caracterelor  de către spiritul sfînt, stăpînirea de sine , stăpînirea instinctelor, deosebirea de lume , bunacuviinţă biblică ,cumpătarea .Trădează  încă odată, cum au mai trădat de  nenumărate  ori  ! O trădare dublă : a voii  lui Dumnezeu  şi  a încrederii  ce li  se acordă ! De ce?  Se  tem să  nu-i părăsiţi, să nu le scadă cifrele din rapoarte, numărul  cotizanţilor, avantajele puterii,  ,aplauzele,traiul  pe  picior mare:/ viaţa  de huzur / şi  cîte un sejur / pe  coasta  de Azur/. Să  nu-i  credeţi ! Sunt strănepoţii  lui  Balaam!  Sau  ai  lui  Balaac ! « Satul arde , dar...babeţii  se 
piaptănă « !... 
        Dar voi  fiţi treji  şi vegheaţi !Apăraţi-vă interesele  veşnice! Nu le permiteţi să   vă jefuiască  de învăţătura  Bibliei ! „Răscumpăraţi  vremea”!( Efeseni   5:16 Coloseni 4:5)  II Timotei 2:22 =”Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa,dragostea,pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o  inimă  curată.” Da, tineri şi  tinere : menţineţi-vă   prudenţi  şi  faţă  de oricine  predă  despre  voia  lui Dumnezeu,nu  vă  încredeţi  în nimeni ,ci verificaţi-l  cu Biblia---Fapte 17 :11.Nu e păcat să fi suspicios în chestiuni religioase,ba chiar dimpotrivă , deoarece  şi  în acest domeniu  deseori  „marfa” nu corespunde  etichetei  de pe ambalaj şi se împlineşte profeţia despre prooroci  mincinoşi –Matei 7:15.
        Tineri, stocaţi  aceste informaţii  în subconştientul   vostru  şi procesaţi-le!

CONCLUZII
          Ghehazilor  moderni , auziţi-vă sentinţa ! Nu v-o hotărăsc eu ,ci  textul  Bibliei: Prov.6:16 ,18 : „Iehova urăşte.....martorul mincinos ,care spune minciuni „.Vi se potriveşte ca  o  mănuşă  deoarece :
---a)  Minţiţi  că  Iehova v-a cerut  să-i  fiţi  martori ! Nu  Iehova , ci  altcineva : Gică  Contra  din oficiu ,/ Cîrcotaşul  de serviciu ,/”Stalinul „de la Brooklyn,/  pucistul  lacom de putere,  Gică  Rutherford ,ca  să rămînă în istorie. Nu sunteţi  martorii lui  Iehova , ci ai lui Rutherford ! O religie pentru  ambiţia  unui  dictator şi  pentru  minimalizarea  Domnului  Isus , căci  asta  faceţi!
----b)Şi  tot  minciună  este  şi  liberalizarea  Dansurilor şi  a Petrecerilor   cu  Alcoolice ! Aceasta nu poate  fi  „ hrană  spirituală”  şi „ adevăr  prezent”  acum, înaintea   Armaghedonului !...
          De aceea  v-aţi cocoţat acolo,ca”sclav”,puciştilor, ca să vă faceţi  de cap? Sunteţi nişte trădători ,nişte lupi  îmbrăcaţi în piei de oi ! Spuneţi  minciuni  şi  deci  sunteţi  urîţi  de Dumnezeu ! Nu ! Un creştin adevărat  nu va aproba  niciodată  liberalizarea voastră  şi că îi învăţaţi  pe  supuşi  să  vă idolatrizeze şi să nu îndrăznească  să gîndească şi  îi intimidaţi să  nu reacţioneze la falsurile şi la trufiile ce le difuzaţi  pe tot  globul!
            Dar va veni  scadenţa ! Vă va veni şi vouă ceasul  răfuielii  cereşti , ca  tuturor  înşelătorilor –din trecut,din prezent  şi din viitor ! Va  veni  Domnul  Isus  cu încheierea  socotelilor şi  o să  vă debarce  deodată  cu  celălalte  religii , secte  şi  culte  babilonice !  Este  în marş,  mîine- poimîne  soseşte !  Deja  îi  simţiţi  groaza venirii  şi  acel  simţămînt  pedepsitor  va creşte ! Nu sunteţi  de  invidiat , nu vreau să  fiu în locul vostru şi nici măcar prin apropiere! De  aceea  am  ieşit  din secta  voastră  decăzută  şi  fug  departe de  vuietul  prăbuşirii voastre, impostori  trufaşi ! Vai de  viitorul vostru ! În loc să trîmbiţaţi alarma de pericol ---jucaţi  şi  petreceţi   legănaţi  de  balansul  turnului ! Trădătorilor! Aţi  deschis  poarta cetăţii ,ca babilonienii în faţa armatei lui Cirus ! Şi asurziţi de muzici ,amuzaţi , deturnaţi  şi  derutaţi , nu observaţi  invazia duşmanilor!Aşa  au căzut şi babilonienii  din antichitate :   tot petrecînd  noaptea  ca voi.  Pînă dimineaţă  veţi avea  şi voi aceiaşi  soartă : veţi  fi cuceriţi ca ei : Mai Marele Cirus ,glorificatul Domn Isus Cristos, odată cu sfîrşitul  sistelumesc  putred mului   va pune capăt şi mofturilor voastre , babilonieni  petrecăreţi ! 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


 Reghin, 06 sept. 2013


SECTA    LUI   GICĂ  CONTRA  RUTHERFORD

           Una  din caracteristicile  sectei  martorilor  este  şi  tupeul  unic  de a proceda  ca  Gică Contra , tupeu  moştenit  de  la întemeiatorul  ei,  Ioseph  Rutherford. Fiecare întemeiator se impune cu o ideie ; ideea lui Ruth a fost :Originalitatea .Originalitate  cu orice preţ ! Ciudăţenie ! Unicitate!  Neasemănare! Ca  să  rămînă  în istorie!Şi  a rămas , căci a  ştiut inventa  originalităţi şi  ciudăţenii . Deoarece el a înţeles  că în istorie nu rămîn  decît originalii şi originalităţile , ciudaţii şi  ciudăţeniile. Iar ei,discipolii lui, ar da oricît şi orice ca să nu se asamene  cumva cu vreo altă sectă,ca  să se  deosebească  de  toate, deşi  creştinii, indiferent  de  confesiuni, ar  trebui să  se asemene. Nu  vor mărturisi şi  nu  vor recunoaşte  tactica  aceasta , însă  nerecunoaşterea   nu  le uşurează   vina ,nu o face mai puţin adevărată .Ceaace  spun  nu  este o ipoteză ,căci aşa a apărut şi s-a dezvoltat această sectă.: procedînd  consecvent  invers  împotriva  cultelor neoprotestante din care s-a  desprins (nişte dizidenţe adventiste).  Vă rog doar atît : să  urmăriţi cu atenţie demonstraţia şi să verificaţi  dovezile.
---Prima:  numele  sectei  :  martorii lui Iehova .Au  această  denumire  pentru  că  aşa  a  hotărît   întemeiatorul  lor , Contra-- Rutherford ,fără  legătură  cu creştinismul,o  denumire  inventată  anume ca să se deosebească de altele,să fie original . Gică Rutherford ,  a ajuns  în fruntea  Studenţilor  Bibliei în  1917 dar  deşi  a pus  mîna pe  sediu, a fost contestat  masiv  şi  îndelung , deoarece  s-a  comportat  foarte  dur, dictatorial,abuziv, ca Stalin ( pe care îl chema  tot  Iosif ). Atunci, ca să-şi  poată  deosebi  adepţii  de cei cu care era  în conflict, le-a dat acest nume:martori i  lui Iehova,în1931 ; i-au trebuit peste 10 ani de căutări pînă s-a oprit la acest nume!  După aceea , împreună cu ceilalţi ideologi  ai sectei , au tot căutat argumente care să le sprijine  denumirea. Şi  nu au găsit !
Isaia  43: 1o //Estereferinţa  lor  favorită ,dar  s-a  referit   la evrei  şi  nici  ei,  nici Biblia nu au făcut  caz  de această   denumire . Iar primii creştini nu au folosit această  denumire şi  nu vesteau  numele Iehova ,ci pe Domnul Isus  şi  făceau toate lucrările în numele său.De aceea au fost numiţi  creştini.
Alt  „argument” al  lor : Fapte 15 : 14 =”Dumnezeu şi-a aruncat privirilepeste naţiuni ca să aleagă din mijlocul lor un poporcare să-i  poarte  Numele”.//  Răspuns :două  întrebări :--a) Atunci de ce credincioşiidin secolul  întîi se numeau creştini ,nu martori ai lui Iehova?De  ce  nu-i  purtau  numele lui  Iehova ?    —b) Şi  de ce îl vesteau pe Isus Cristos şi nu pe Iehova ?Fapte 9:15,16 ;22: 15,18,19.
Alt „argument” al  sectei:  Romani 10 :13 :”Fiindcă oricine va chema numele lui Iehova va fi mîntuit.”  //  Răspuns : primii creştini chemau  numele  Domnului  Isus ,nu numele  Iehova !  -Fapte 9:14,21;22 :16  ICorinteni 1 :2 ,etc. Şi  mai trebuie ţinut cont  de  faptul  că în Noul Testament  cuvîntul  Iehova  este  folosit  rarisim , aproape  numai cînd citează din Vechiul Testament ! cu totul  excepţional  ,or se ştie că „excepţia  confirmă  regula „.  Se  vede de  la o poştă  că nu-i  interesează  decît  forma,aparenţa , contrazicerea : nişte martori  ai  lui Iehova  autentici  nu  i-ar  folosi  numele  inflaţionist ,aproape în fiecare propoziţie şi de două ori pe minut, coborîndu-i astfel importanţa ,devalorizîndu-l .Folosindu-i numele în mod abuziv şi nerespectuos  aceşti  sectanţi  şi aceste sectante  îi iau numele în deşert ! În timpul lui Moise sau în Israelul antic ar fi fost  ucişi cu pietre  pentru blasfemie! Pentru  aceste  motive  ei nu-s  martori iai lui Iehova  ci ai lui Rutherford ,întemeiatorul  lor, adevăratul   lor nume : martorii  lui Rutherford.
----Altă  contră  de-a lui Gică  Rutherford : „Toate cultele creştine(catolici,ortodocşi, reformaţi şi neo-protestanţi(pocăiţii) se roagă  ŞI  în genunchi !Da? Ei bine, noi, martorii. nu ne vom ruga  deloc, niciodată în genunchi ! Aşa, ca să nu ne asemănăm cu ei !Nu  ne pasă că  aceasta  va duce  la  chestiunea neplăcută  că nu ne vom asemăna cu sfinţii din Biblie din toate timpurile !Ne vom ruga aşa ,ca să ne ştie şi  să ne  ţie minte,să fim remarcaţi! „ //  Şi-a atins  scopul : li s-a remarcat  bădărănia!
----Altă  originalitate rutherfordiană : „Apartenenţii  neoprotestanţilor(pocăiţii) se  salută cu: Pacea  Domnului ! Nu!  Noi nu  ne  vom  saluta  aşa ! Mai  bine  vom folosi  saluturi  lumeşti  decît  ca pocăiţii !”  .// Sunt  originali ? Sunt ! Dar să te  ferească  Dumnezeu de aşa  originalitate!
---Altă contră  de-a  lui Gică- americanul  :”Neo. folosesc expresia  „ Domnul  Isus” . Bine că am aflat.,ca să nu  facem  ca  ei! Noi, martorii , o să-i spunem  doar  Isus ! chiar dacă  aceasta  va  însemna  să  nu-l onorăm  cum  se cuvine .Ca să nu ne pierdem originalitatea”. // N-o să  pierdeţi  originalitatea, dar o să vă pierdeţi viaţa  veşnică  deoarece nu-l  onoraţi  cum se cuvine pe Fiul Unic !Ioan 5 :23.
---- Încă  o unicitate de dragul contrazicerii : „ Primii creştini  îi spuneau lui Dumnezeu ----  Tatăl şi Tatăl Ceresc .Noi ,martorii lui  Gică -- vom folosi  apelativul  Iehova ,îi vom spune tot aşa, ca mozaicii,şi vom pronunţa  acest  cuvînt  în fiecare propoziţie,iar în unele propoziţii  chiar şi  de  două  ori şi  de  două ori  pe minut , deşi  cei dintîi  creştini ,chiar evrei , nu se exprimau  aşa ! O  să  se ştie că  suntem  nişte deosebiţi !”// Rutherfordienilor  lui Ioseph  Gică  :  n-aveţi  decît  să  fiţi deosebiţi –dar  vă  exprimaţi   în contratimp , nu folosiţi  limbajul  creştinilor,nici al  evreilor din secolul întîi şi nici din Noul  Testament ! Să-ţi  construieşti  o sectă  pe contrazicerea  altora deja  este  păcat, dar s-o construieşti  pe contrazicerea  Noului Testament  este de  neiertat ! Noul Testament  conţine ultimele revelaţii  ale voii lui Dumnezeu , culminînd  cu  revelaţia  supremă  : a Fiului  Unic ! Nu simţiţi dulceaţa  apelativului  TATĂ? Dar  expresia  Tatăl  nostru ---Cine a lansat-o ? Domnul  Isus  i-a  învăţat pe evrei  să se roage aşa ! Ceaace  faceţi  voi  nu e o  simplă  deosebire, ci  este   o contrazicere  impardonabilă !Confundaţi  sfidarea  cu ciudăţenia !  --- Tot  mai mulţi  şi  mai  multe  observă  că  în  ultimul  timp  creşte  numărul   ciudaţilor şi originalilor ,a ciudăţeniilor şi a originalităţilor,într-un  cuvînt: a anormalităţilor . Iar  din  cauza  Martorilor  lui   Gică Contra  Rutherford   numărul  lor creşte  şi  mai  repede .  
      Iată  încă  o  neasemănare: „Toţi   creştinii  se  roagă  adresîndu - i-se  lui  Dumnezeu cu expresia” Tatăl nostru”,cum ne-a învăţat Isus.Dar noi,martorii, ne  vom  încăpăţîna  să  ne  adresăm  spunînd  Iehova cînd  ne vom  ruga .Nu ne vom ruga Tatăl nostru!”  // Ciudaţilor,  Dumnezeu nu obligă  pe nimeni  să-i facă voia ,dar Biblia spune că  „Viaţa şi moartea stau în  puterea  limbii” ---Proverbe 18 : 21.
--- O invenţie  de pus în Cartea  Recordurilor : ”La Cina de Paşti  creştinii se împărtăşesc  din simboluri. Noi ,martorii,suntem unicii care învăţăm că numai  144000 au acest drept  şi nu ne împărtăşim,ne uităm la pîine şi vin ca la moaştele „sfintei „Paraschieva ! De ce ? Pentrucă aşa a înţeles  Rutherford ,pastorul   nostru  inegalabil . Iar noi o ţinem aşa ,oblu—nainte ,surzi  la  argumente !”//Da,  „explicaţia „ lui  Gică Contra Rutherford  este  o aberaţie  ! Dar sunt unici ?  Sunt!----„  Numai  ei / pe locul unu, doi  şi trei!”
---- O contră  recentă  :în  traducerea Bibliei făcută  de  mîzgălicii  lor , numită  pompos „traducerea  lumii  noi „ ; cereţi-le-o  şi verificaţi  ce spun : toţi traducătorii din  toată  lumea  şi  din  toate  timpurile redau—predau  textul din  1 Timotei  5 : 23 astfel : „ să  nu mai  bei  numai  apă , ci  şi cîte  puţin vin ,din  cauza  stomacului tău  care  se  îmbolnăveşte des „. Dar în Biblia „tradusă „ de secta  martorilor ,numită pompos  :” traducerea  lumii noi „—„-traducătorii”  lor redau  chiar invers”:Să nu mai bei  apă!...”  Aţi  tradus  pe  dos, v-aţi făcut  de  rîsul  lumii  pe  tot  globul !
«Se vede că nu-l frecventaţi  pe  maestrul nostru Gică Contra  de la care  învăţăm .  
De ce am tradus  aşa ? Deoarece  cu aşa originaltate  unică  se va vorbi despre noi, vom fi  cunoscuţi  ,ieşim din anonimat, ne facem  publicitate  gratuită ! ---// Da, am înţeles ,nu trebuie să  insistaţi  cu  explicaţiile, că  tot  nu mă convingeţi : totul pentru  imagine! La fel  ca  toţi  ceilalţi . Dar ce fel  de imagine obţineţi  cu acea  stupizenie? Aţi auzit de Autopăcală? De cînd v-am întîlnit ---nu-l  mai caut ,deoarece l-am  găsit ,ia  ghiciţi cine e... „Pălărie-ntr-un picior...”
--- Altă contră recentă  :„ Apropo  de dansuri  şi petreceri cu alcoolice : Pocăiţii le interzic? Ce ocazie  perfectă  pentru secta noastră  să iasă mai simpatică decît ei şi să îi depăşim ! Aşa ceva nu se ratează! Cîştigăm tineretul şi jucăuşii!  Împuşcăm doi „iepuri”. Noi, martorii lui Ruth  vom aplica şi aici principiul lui  preferat  şi al  nostru  : Legea lui Gică-Contra !Vom proceda invers decît ei :vom liberaliza dansurile şi petrecerile cu băuturi !chiar dacă aceasta va însemna să-i facem  jocul Celui Rău , dar cîştigăm  cîteva  puncte.”// Da,cîştigă ceva  puncte,dar vor pierde  meciul!
----Cea mai recentă  originalitate tip Gică-Contra ---Este tot în legătură cu Cina şi confirmă zicala:”Mai catolic decît papa”,deşi  martorii urăsc instituţia papală! Şi încă o zicală : „ Fi optimist : se poate  şi mai  rău!”  Despre ce este  vorba? Începînd de la Rutherford ,de la  „străfulgerarea  de lumină” impusă  de el  acestor sectanţi ,martori nu se  mai împărtăşesc  din simbolurile Cinei  Domnului: pîine şi vin, dar le pun pe masă ; însă o  dizidenţă  a  sectei, autointitulată CAMI, cu sediul la Cluj , o  ruptură pe  cale de  dispariţie, nu  mai  pune simboalele  pe masă  cînd ţine Cina ! Argumentul  lor : „Dacă tot nu ne împărtăşim  din ele---de ce să le mai punem?” Iată unde adus originalitatea nebiblică a lui Ruth: la altele şi mai trăsnite! Unde vor ajunge mîine sectanţii ăştia? Dar vor mai exista„mîine”?
Şi  lista „originalităţilor”discipolilor lui Gică--Contra –Rutherford  este  departe  de  a fi  epuizată.
Un proverb  spune : „Cine fuge după originalitate dă în gropi”.Martorii asta fac :jertfesc  ideile  biblice pentru originalitate şi celebritate : combinîndu-le  cu produsele lui Gică Contra  au reuşit o sectă  cum  şi-au dorit : unică. Dar nebiblică!
Martorilor Iui  Gică  Contra  Rutherford , voi sunteţi „moderni”,nu ca  primitivii de creştini  din sec.I  şi ca înapoiaţii de „pocăiţi” din epoca modernă  şi contemporană , care, toţi, erau şi sunt ,cum  a  scris un  ateu : „nişte  duşmani  ai vieţii şi ai bucuriilor ,nişte acriţi”---nu  ca voi , care  le savuraţi ! Voi  aţi progresat, aveţi  cunoştinţă exactă  şi  învăţaţi, la şcoala  teocratică : diplomaţie,oratorie ,cum să aveţi  pe vino-ncoace, vrajă ,simpatie  şi  empatie .Doar că e ciudată empatia  aia  a voastră , măi , ciudaţilor : decît  să vă asemănaţi  cu „ pocăiţii „,cu demodaţii , aţi ales  să  vă asemănaţi cu lumea ,ca să fiţi simpatici, să fiţi moderni şi să aveţi  succes. Şi aveţi, succes, dar  tot  mai relativ. Şi succesul  vostru  se  potriveşte  cu  creştinismul  ca  zăpada  vara  şi  ca  ploaia  la seceriş  !...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGONIA  VIŢELULUI  ADORAT  DIN  BROOKLYN


---- compusă  din  cuvinte  ce  rimează  cu

ORGANIZAŢIE   şi ASOCIAŢIE------------- 1  ----------
 În orice limbă şi în orice naţie
martorii din oricare congregaţie
şi generaţie
aplaudă şi strigă cu adoraţie
și abnegație 
şi exaltaţie ,
 într-o fixaţie
 şi excitaţie
de aberaţie :
Şefii noştrii de Organizaţie ,
diotrefii peste Asociaţie
şi orchestraţie,
cei opt luciferi din constelaţie---
nu suportă comparaţie !
 Au o dotaţie
şi inspiraţie
 de fascinaţie !
Şi revelaţie
şi relevaţie
şi elevaţie
şi gravitaţie
şi levitaţie
şi stare de graţie!
Şi tupeu de aplicaţie!
Se află-n culminaţie,
călări pe situaţie!
Merită admiraţie
şi aclamaţie
 şi cea mai bună trataţie
 şi renumeraţie
şi orice gradaţie 
 şi decoraţie
şi bonificaţie
şi gratificaţie
şi suplimente de raţie
şi cotizaţie
şi orice donaţie
şi  alocaţie
 şi dominaţie
peste orice asociaţie
şi-orice agregaţie
şi  congregaţie
din Organizaţie ! "
 Le dau ovaţie
după ovaţie,
idolatrie şi veneraţie ;
le cred orbeşte orice afirmaţie 
 şi explicaţie
şi emanaţie 
şi malformaţie
 şi le aprobă orice aspiraţie   
   şi alteraţie 
 şi maşinaţie ---
cu abnegaţie
în inflaţie.
 ------2  -----------
Atunci de ce,cu ostentaţie
şi obstinaţie,
 acei opt şefi de administraţie,
stăpîni pe situaţie,
luciferi  în stare de graţie,
şerifi prin rotaţie,
tartori peste formaţie
şi stratificaţie
şi ambarcaţie--   
sunt puşi sub acuzaţie?
În Australia de ce-s în disgraţie?
De ce, ca  loviţi de insolaţie
sau de constipaţie
(Ce comparaţie
şi ilustraţie
şi conotaţie!...) --
nu mai cer vize pentru circulaţie
şi nu mai decontează  pentru delegaţie?
De ce-s chemaţi ,cu citaţie,
 în tribunale,la interogaţie,
şi-s puşi sub acuzaţie?
Semnează somaţie
după  somaţie
şi reclamaţie
după reclamaţie
şi contestaţie
după contestaţie,
 ameninţaţi  de imputaţie
şi anulare de autorizaţie?!
Nu pentru credinţă  şi bună reputaţie
ci pentru abuzuri şi lipsă de graţie!
Pentru directive cu instigaţie
la încălcare şi ocultaţie
de legislaţie!
Pentru  implicaţie
în tăinuiri de pedofili şi de fornicaţie!
Şi pentru abuzuri şi exploataţie
religioasă în Organizaţie!
Dacă-s nevinovaţi  de acuzaţie
de ce refuză ,cu obstinaţie,
orice invitaţie
să meargă la investigaţie,
să deie explicaţie?
De ce răspund cu declinaţie
în loc să facă demonstraţie
 că-s nevinovaţi de acuzaţie ?
*                  *                 *
De ce? Pentrucă  acolo nu ţine cu sofisticaţie
şi peroraţie
şi cu deviaţie
 şi inflamaţie ---
contra estimaţie;
nici cu negaţie
şi improvizaţie
şi ocultaţie---
contra constataţie;
nici cu enumeraţie
şi cu divagaţie
şi ostentaţie---
contra demonstraţie;
sau cu speculaţie
 şi prestidigitaţie
şi  imprecaţie
şi evitaţie---
contra  ilustraţie;
cu modulaţie
şi  gesticulaţie
cu iritaţie---
contra observaţie;
cu invocaţie
şi cu lamentaţie
şi declamaţie---
contra investigaţie!
Nici cu judecări  secrete  ---o alienaţie!
cu excluderi cu dedicaţie,
la indicaţie,
de sus, la ordin; cu  fabricaţie
de calomnii dictate; cu conspiraţie
de răutăţi cu premeditaţie
contra cui nu-şi pune mintea la congelaţie!
cu  compilaţie
din declaraţii  cu malformaţie!
cu făcături de acuzaţie
pentru eliminarea cui face contestaţie,
 ca la bolşevicii acuzaţi de deviaţie .
Cu alba-neagra în gesticulaţie,
cu braşoave şi cu prestidigitaţie,
cu intrigi, cu-nvîrteli  şi-aglutinaţie,
cu intimidări,cu fiţe şi cu- abreviaţie.
*                    *                 *
Demascarea  se-nvîrte  cu mare turaţie,
ne-oprită  de vreo intimidaţie,
depăşeşte orice versificaţie!
Auziţi ce „sclav”înţelept şi ce aberaţie
de directivă de guvernatori  cu dotaţie
au dat în Organizaţie,
oriunde, pe globu-n rotaţie,
au vreo congregaţie,
acei opt  ramoliţi
încremeniţi
în autoadmiraţie
şi fandosiţi
cu ghiuluri ca ornamentaţie:
Dacă  vreun  martor  intră-n surescitaţie,
în deviaţie,
în derivaţie,
şi cedează la vreo tentaţie
 nedemnă de civilizaţie :
vreo infracţiune  de mare acuzaţie
 în Coduri Penale şi legislaţie:
viol, pedofilie sau altă  alienaţie---
să nu-l  denunţe  organelor statului pentru investigaţie
ci să fie judecat  doar de  Organizaţie!... ”
De ce? Nu vă dă prin imaginaţie
ce motivaţie
trasă de păr, ce ”explicaţie„
din bălării, de pe a Zmeului  plantaţie,
are  această  emanaţie
cu iz de  supuraţie !
Ca să nu fie pătată a sectei reputaţie!
 Poftim, infracţiune de exportaţie!
 Poftim -- dovadă că n-au inspiraţie !
Aşa idol au făcut din ORGANIZAŢIE
încît au călcat pe legislaţie!
Nu au denunţat infractorii ,cum aveau obligaţie,
pocăiţii teatrali--- ca  să aibă  Raport şi ilustraţie,
şi-au cocoloşit  excrocii
  deoarece-s  capabili  de agitaţie,
au muşamalizat vicioşi
 deoarece-s  apţi  la declamaţie,
seducători
şi  profitori
şi infractori,
nepăsători
de Dumnezeu  şi de  reputaţie,
de Biblie şi de legislaţie
şi de Corporaţie
şi de congregaţie!
Ce exortaţie
această elucubraţie ,
această ocultaţie
de legislaţie!
E o revelaţie ---
ce  trepanaţie
şi inflamaţie
au în dotatie
acei  şefi  de  Corporaţie
cu mintea în alteraţie,
 în maceraţie
şi rebutaţie
din  fabricaţie!
 Această implicaţie
 e-o gravă deformaţie,
 îi pune sub acuzaţie
 şi inflamaţie 
că nici o purgaţie
 sau lustraţie
nu-i scapă de incriminaţie!
*        *         *
Şi  înşelaţii  fac instigaţie!
Vin reclamanţii  şi fac demonstraţie,
părinţi  jigniţi  fac  manifestaţie,
pretind investigaţie  
după investigaţie
şi ridică pumnii, cu intonaţie
şi proclamaţie
şi, vai! trimit şi cîte-o expectoraţie
cu deviaţie
şi dedicaţie
cu foarte  uşor de ghicit semnificaţie
--- fără de nici o graţie ---
către Asociaţie,
către Organizaţie!
*           *          *
Numărul  proceselor  creşte-n  enumeraţie,
dă în inflaţie,
 în saturaţie ,
atinge cota de inundaţie,
au devenit o contaminaţie,
se apropie de detonaţie!
*          *           *
Sunt sub lupă, sub observaţie,
suspectaţi  de spoliaţie
şi de vexaţie;
li se urmăreşte orice  declaraţie
şi gesticulaţie
şi indicaţie
şi încasaţie
şi afiliaţie
la  Corporaţie!
*            *                *
Vin revoltaţii,cer compensaţie :
dolari miliarde, nu explicaţie,
despăgubiri  grase, nu conversaţie!
*               *            *
Sediu’
e sub asediu!
E sub sechestru şi  sub somaţie!
Hotelurile-s  scoase la lichitaţie!
E-adevărat, nu-i  intoxicaţie
sau fabulaţie
sau deliraţie
sau halucinaţie---
o spun toate mijloacele de informaţie!
*          *            *
Şi  Internetul  face garagaţie
şi peroraţie
despre această tribulaţie,
îi face, neobosit, publicaţie
şi  distribuie  întruna  orice informaţie,
impertinent, cu ostentaţie,
fără menajamente şi  fără  consideraţie.
---------3  ----------------
Turnul  scîrţîie, e-n oscilaţie,
în beznă  deasă  şi deviaţie,
balansează în trepidaţie,
fără de graţie,
are probleme de gravitaţie
şi de fundaţie!
*             *                 *
Entuziaştii  voştri-s  căzuţi  în crispaţie,
surprinşi de-atîta  aproximaţie
 şi improvizaţie
şi  de rateuri şi de fluctuaţie,
 ca-ntr-o halucinaţie !
Ce păguboasă administraţie!
Halal pastoraţie,
fără inspiraţie,
cu o prestaţie
de glaciaţie 
 şi lamentaţie!
Cad din admiraţie
în interogaţie 
 şi contestaţie !
Adio, fală şi consideraţie!
Adio, şi aglomeraţie!
I-aţi  obosit cu-atîta speculaţie 
 şi derivaţie
 şi deviaţie
şi sofisticaţie!
Au  o  senzaţie de saturaţie
de aberaţie,
elucubraţie
şi  excrocaţie,
dezamăgiţi de Organizaţie !
Ah, cîtă vexaţie
şi  iritaţie
şi cîtă frustraţie
din generaţie
în generaţie 
 şi din congregaţie 
 în congregaţie
fierbe-n Organizaţie !
Şi  cumulaţie
de imprecaţie
către Locaţie.
Proastă  plasaţie
 această Corporaţie !
 Unde vă  e puterea de anticipaţie?
Şi unde vă e  ştiinţa de estimaţie?
Unde vi-s  cunoştinţă exactă şi elevaţie
din reclame şi din proclamaţie?
Canalul  v-i  sec şi fără navigaţie,
are nevoie urgent de ventilaţie!
Nu-l  udă nici o precipitaţie!
Eufratul vostru nu dă inundaţie!
Spiritul sfînt nu vă  dă irigaţie!...
Aţi intrat în faza de calcinaţie!
V-a scăzut fală  şi reputaţie,   
audienţă şi-aglomeraţie,
vă scade  şi raport şi animaţie,
demagogie şi agitaţie,
încasări şi aclamaţie!
Intraţi în glaciaţie ! 
Din cauza voastră: nu-i conspiraţie,
nu-i maşinaţie,
nu-i uneltire, nu-i conjuraţie,
nici predestinaţie,
nici prestodigitaţie
ci lipsă  de fair-play şi  de educaţie,
de sfinţenie şi de veneraţie!
N-aveţi smerenie  şi nici luminaţie
şi nici spirit de observaţie,
ci de intrigă şi de panicaţie,
de speculaţie
de simulaţie
şi mişculaţie--
bateţi  cîmpii fără  graţie!
*             *            *
Scandalul e amplu şi face senzaţie,
a umplut globul de reverbraţie,
a dat în clocot şi inflamaţie
 şi radiaţie
şi iradiaţie
şi  în populaţie ;
e-n toi şi creşte-n  gradaţie,
în contestaţie,
în implicație ,
 în complicaţie ,
 în exclamaţie
 şi palpitaţie ---
 precum durerea la o luxaţie ,
ca plămădeala în fermentaţie,
ca nişte ouă în incubaţie,
ca o sămînţă în germinaţie,
ca o  gestaţie...
*            *            *
De aceea  senilii au ezitaţie
cînd să răspundă la vreo invitaţie :
preferă sediul în loc de circulaţie,
ca urşii în rezervaţie ,
fac figuraţie,
şi simulacre de ocupaţie:
ţes intrigi,trag sfori,întreţin agitaţie,
dar fricoşi ,fără vechea jubilaţie ;
nu răspund la somaţie,
au rărit turismul, stau  în camuflaţie,
ca să nu-i aresteze în vreo  locaţie,
 să nu-i bage în vreo izolaţie
  sub investigaţie .
*             *             *
Dar nici acolo nu au  consolaţie,
nici în sediu nu au recreaţie:
îndură zi şi noapte perturbaţie
şi au insomnii şi  palpitaţie
vor să vîndă Centrul  ---  să dea reparaţie:
despăgubiri  şi compensaţie
pentru  daunele cerute  de Acuzaţie!
Le trece cheful de  meditaţie
şi de contemplaţie!
*            *           *
Nu mai pot jongla prin Legislaţie,
nu pot să fenteze-a  legii  afirmaţie!
Şi ca să nu-ajungă  la vreo altercaţie,
la vreo  neplăcută  culminaţie,
vreo  ruşinoasă  conflagraţie
ce ar pierde-o  fără  nicio  graţie
 şi i-ar face mare publicaţie
 mijloacele de informaţie
(toate astea  sunt în corelaţie ! ),
se vor strămuta  în altă Locaţie.
*         *         *
Laodiceea, deci  eşti  în evacuaţie!?
Nu te mai lauzi cu averile  din donaţie!
Cristos te sărăceşte  de dotaţie!
Te umileşte, arogantă  Corporaţie!...
O să te muţi, cu lăcrămaţie,
cu bibliotecă şi cu instalaţie,
din New-York, din  animaţie,
din Centrul  tău  de  gravitaţie,
din lux de hoteluri, pe o Plantaţie
slabă la  conversaţie,
fără ornamentaţie,
fără aspiraţie
şi departe de civilizaţie !
Te pregăteşti  de noua  Destinaţie,
împachetezi  pentru emigraţie
din Fortificaţie
în altă Staţie.
Nu ca Avraam, păstorul : în aeraţie,
cu cortul, în transmigraţie,
nu, nu-i faci  imitaţie!
Grea  operaţie!
Grea  separaţie!
Într-o  Locaţie
fără  fascinaţie,
fără  ovaţie,
fără  ornamentaţie
şi fără incrustaţie,
cu  bătături  în loc de digitaţie
şi cu transpiraţie!
*           *           *
Ce animaţie!
Ce  agitaţie!
 Ce inflamaţie!
 Ce încordare şi palpitaţie!
Ce  complicaţie!
Ce răsturnare de situaţie!
Ce  lamentaţie
dinspre Fundaţie!
Şi  ce palmă pe Organizaţie!
Amăgiţilor, astea v-is bonificaţie
 pentru fraiereală şi lipsa de observaţie;
 asta-i recunoştinţa, cu dedicaţie,
pentru credulitate şi  adoraţie !...
--------4--------
Adio, Hawai, şi tu, aviaţie
cu supersonice ! Adio şi navigaţie!
Şi rute de mare circulaţie!
şi chilipiruri din Consignaţie!
şi turism cu mare preparaţie!
şi peisaje de o rară fascinaţie!
şi rute exotice şi cu deviaţie!
Adio şi tu, nataţie!
Adio şi sume grele de consumaţie,
în cea mai scumpă  locaţie,
cu depăşiri consistente
 şi frecvente
 de raţie
şi de salivaţie
şi de libaţie
şi de alocaţie
şi diversitate şi fluctuaţie!
Adio, ultrahoteluri şi disertaţie
şi cheltuieli de reprezentaţie,
plătite  din cotizaţie
adunată-n cutii de donaţie
de  tupeişti cu pretenţii de elevaţie
şi de limbaţie!
Sunteţi  în criză, lîngă expiraţie,
aproape de falimentaţie!
Cristosul  ignorat vă face spoliaţie,
moşnegilor fără discernaţie
şi fără calificaţie,
în stare avansată de degradaţie!
Cristos te umileşte, trufaşă  Corporaţie!
vă găureşte pungă şi consideraţie,
ca să vă treacă pofta de fală şi exageraţie!
Vă dijmuieşte faimă şi consumaţie
şi Piramidă  şi adulaţie,
demagogi  din Organizaţie!
*       *         *
Singura  reparaţie :
la  Epuraţie!
la reciclaţie!
la reeducaţie!
la umilinţă şi  la moderaţie!
Nu ajunge  schimbarea  de locaţie!
Trebuie altă relaţie!
altă demarcaţie!
altă dedicaţie!
şi altă  figuraţie
şi  configuraţie!
Altă  formaţie,
cu altă costumaţie
şi altă consumaţie!
O  permutaţie!
O transmutaţie!
Alte accente şi semne de punctuaţie!
Nu epicurienism,ci ponderaţie!
La Post, nu la depăşire de raţie
şi de salivaţie
şi de alocaţie!
 La Post şi lustraţie!
La Rugăciuni în Genunchi, nu la tentaţie,
 trufaşă Organizaţie !
În genunchi, în veneraţie
 şi adoraţie
cu întreaga Creaţie ---
Celui sublim şi peste imaginaţie!...
                         *       *      *
De ce atîta naraţie 
 şi animaţie
că ne mutăm în altă  Staţie?
Altă Destinaţie
e altă senzaţie,
altă pulsaţie
şi  respiraţie!
Altă Destinaţie---
scăpăm de  aglomeraţie!
în prospeţime  şi vegetaţie,
ca la Creaţie!...
Altă Destinaţie:
altă carnaţie
şi  masticaţie
 şi salivaţie,
 altă palpitaţie
şi altă graţie!
Altă  Destinaţie
e altă vibraţie
de  prospeţime şi excitaţie!
O variaţie
după un secol de inhalaţie
în ventilaţie
e o tentaţie,
o jubilaţie
şi nu e un motiv de lamentaţie!”
*       *       *
Tăceţi, ipocriţilor!Sunteţi  sub acuzaţie!
Zîmbetul  vostru e o crispaţie,
rîsul  vostru---rînjet fără graţie.
 V-a venit scadenţa de terminaţie !
Lăsaţi aburelile de compensaţie !
Sunteţi  în tensiune, în  iritaţie,
în bulversaţie
şi  fibrilaţie,
nu vă doriţi această  mutaţie
din Fortificaţie .
Plecaţi  în emigraţie
 alungaţi , din obligaţie ,
din Centrul  vostrul  de concentraţie
şi concertaţie ,
 de ocupaţie 
şi  observaţie . 
Faceţi excavaţie 
şi turnaţi  fundaţie , 
pe o Plantaţie!
Nu-i  bucurie -- e-o complicaţie,
 e-o conturbaţie,
 o lamentaţie,
 o exilaţie,
 o amputaţie,
o perforaţie,
 o penetraţie,
un pumn în plex, o tribulaţie,
o cădere gravă de reputaţie,
ireversibilă, spre falimentaţie,
o  prefaţă  la  demolaţie!
---------5-----------
Viţelule din Brooklyn, adulat cu-abnegaţie
de  cei ce nu  cunosc  accente  şi punctuaţie
şi regulile de clasificaţie,
ci numai  firma ta de colportaţie
 şi compilaţie ---
e mult mai gravă a ta situaţie!...
Ai ruginit de  multa  intoxicaţie!
Nu te salvează nici o reparaţie!
O să-ţi  pierzi  şi brevet  şi autorizaţie!
Se-alege praful  de-a  lor admiraţie!
Vei  fi deşeu  vîndut  la licitaţie,
o  amintire fără reputaţie !
Nici o relaţie,
nici o  recomandaţie,
nici o consultaţie,
nici  o speculaţie,
nici o combinaţie,
nici o sofisticaţie
şi nici o improvizaţie
nu vă păstrează  în conservaţie
şi nu vă dă lustru de semnificaţie!
Sunteţi  penibili  cu-a  voastră  prestaţie!
Nici o  invocaţie
sau  evocaţie
sau  incantaţie
nu vă scoate  de sub acuzaţie!
Nici o inovaţie
nu vă absolvă  din ecuaţie,
nu  vă  ridică la restauraţie!
Impostori  fără vocaţie
şi  fără  imaginaţie -
nu vă  vindecă  nici o trataţie!
 Nu vă salvează nici o reparaţie!
 Adio, gargară şi divagaţie !
*          *           *
Pe  legitimaţie
aveţi  o  indicaţie,
 o dedicaţie :
precizarea despre  destinaţie.
Nu-i recomandaţie
 ci obligaţie !
Eu îi dau citaţie,
voi treceţi  la conformaţie !
RABLĂ  SCOASĂ  DIN  CIRCULAŢIE !
Ultima  staţie :
La  CASAŢIE  !
Cu  Babilonul jos  la  incineraţie !"


 CÎTEVA PROPUNERI PENTRU CARTEA     

RECORDURILOR
                         (Excelări  biblice  şi  stupizenii  babilonice )
 -------Sesizare către   Comisia  internaţională  abilitată  să  omologheze recordurile şi  să  autorizeze şi  să  supravegheze  publicitatea  lor  ----
     --Cele  mai frumoase  cuvinte  rostite  vreodată   !--- Au fost consemnate în Evanghelia după Ioan,cap . 3 ,versetul 16 : 
"Atît de mult a iubit Dumnezeu lumea încît a dat pe Unicul său Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică". 
 Cine altul putea să  se exprime atît de maiestuos decît chiar el,acel Fiu Unic,Domnul  nostru Isus Mesia ?Niciunul dintre noi nu ar putea vreodată compune o mai măiastră sinteză de adevăr şi exprimare  decît el ,care a trăit-o şi îndeplinit-o,fiind  şi preotul  propriei  sale jertfe despre care este  vorba ! un  preot  cum  nu  s- a  mai  văzut:  încununat  cu  spini !Pe drept  este  supranumit   Cuvîntul  lui  Dumnezeu  căci  vorbirile  sale  conţin culmea   frumuseţilor  de  expresie! 
  -Cea  mai  mare  veste   bună !Textul  citat  mai  sus , „Everestul „expresivităţii! Ioan 3:16! Vestea că s-a pus temelia pentru Restatornicirea omenirii, ÎNVIEREA ! în Regatul lui Dumnezeu  sub Domnia  lui  Mesia ,prin jertfirea sa pentru  Răscumpărarea  noastră  şi  că   Planul  lui  Dumnezeu  înainteazăneabătut   către  împlinirea  minunatului   său  scop : creaturile fericite veşnic  să-l laude veşnic pe Iubitorul  lor Tată Ceresc ; cuprinzînd şi cît de mult s-a înaintat  în desfăşurarea lui şi ce anume  doreşte Dumnezeu  din partea  noastră  .
--Cel mai cunoscut text pe glob! TATĂL NOSTRU.
TEXTUL  NUMĂRUL  3 !  Psalm23
 --Cel mai trist eveniment din istoria omenrii!Căderea primei perechi:Adam şi Eva.
 --Cel mai important eveniment din istorie!Jertfirea Domnului Isus pe Golgota.
 --Cel mai important personaj din istoria omenirii! Domnul Isus Cristos,cea mai fascinantă personalitate!
 --Cea mai răspîndită carte pe glob!BIBLIA,CARTEA CĂRŢILOR,bestsellerul absolut,fruntea  bibliotecilor!
...Cea mai actuală carte!BIBLIA.
--Singurul"domeniu"în afara crizei!BIBLIA!
 --CEA MAI FRUMOASĂ CHEMARE! A Domnului  Isus ,pe care o citim în
Matei 11:28-30:Veniţi  la mine toţi  cei trudiţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă.Luaţi jugul  meu  asupra  voastră,şi învăţaţi  de la mine , căci eu  sînt blînd şi smerit cu inima şi veţi  găsi odihnă  pentru sufletele  voastre.Căci jugul meu este bun  şi sarcina  mea  este  uşoară .
 --Cele mai emoţionante cuvinte de rămas bun!
Apostolul  Pavel  către  Timotei  , epistola a 2-a , cap.4, vers.6-8 : „Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă  de băutură  şi  clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună ,mi-am isprăvit alergarea ,am păzit credinţa .De acum mă aşteaptă   cununa   neprihănirii , pe care mi-o va da , în ziua  aceea  Domnul ,Judecătorul Cel Drept Şi  nu numai mie ci şi tuturor celor ce vor  fi iubit  venirea lui „.
 --Cea   mai  celebră  aşteptare ! A Domnului  Isus ,la uşile caselor şi inimilor noastre!Apocalipsa  3 : 20 :”Iată, eu  stau  la uşă  şi bat .Dacă aude cineva glasul  meu  şi deschide uşa,voi intra la el ,voi cina cu el şi el  cu mine”.  Cititorule , l-ai auzit cum  bate la uşa  casei   tale  şi  a   inimii  tale?I-ai auzit „bătăile”?Dă televizorul mai  încet... 
 Cartea  aleasă de cei  mai  mulţi dacă ar fi să rămînă singuri pe o insulă  tie  ?  BIBLIA !
--CEA MAI FRUMOASĂ CHEMARE! A Domnului  Isus ,pe care o citim în
Matei 11:28-30:Veniţi  la mine toţi  cei trudiţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă.Luaţi jugul  meu  asupra  voastră,şi învăţaţi  de la mine  , căci eu  sînt blînd şi smerit cu inima şi veţi  găsi odihnă  pentru sufletele  voastre.Căci ju- gul meu este bun  şi sarcina  mea  este  uşoară .                                                           --Cele mai emoţionante cuvinte de rămas bun! Apostolul  Pavel  către  Timotei  , epistola a 2-a , cap.4, vers.6-8 : „Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă  de băutură  şi  clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună ,mi-am isprăvit alergarea ,am păzit credinţa .De acum mă aşteaptă   cununa   neprihănirii , pe care mi-o va da , în ziua  aceea  Domnul ,Judecătorul Cel DreptŞi  nu numai mie ci şi tuturor celor ce vor  fi iubit  venirea lui „.
--Cea   mai  celebră  aşteptare ! A Domnului  Isus ,la uşile caselor şi inimi-  lor noastre!Apocalipsa  3 : 20 :”Iată, eu  stau  la uşă  şi bat .Dacă aude cine- va glasul  meu  şi deschide uşa,voi intra la el ,voi cina cu el şi el  cu mine”.  Cititorule , l-ai auzit cum  bate la uşa  casei   tale  şi  a   inimii  tale?I-ai au -zit „bătăile”?Dă televizorul mai  încet... 
-------- Cartea  aleasă de cei  mai  mulţi dacă ar fi să rămînă singuri pe o insulă  tie  ?  BIBLIA 
 CEA  MAI  SPECTACULOASĂ  ŞI  MAI  INCREDIBILĂ  MISIUNE!  Venirea în  lumea  noastră ,materială şi  decăzută ,a Personalităţii nr. 2 din Univers, Fiul Unic,să fie născut ca om,într-o iesle, şi apoi să moară biciuit ,pironit pe cruce, „încununat”cu  cu spini  şi  între  tîlhari  !...
---CEL   MAI   FANTASTIC   TRANSFER  ! Răsplata   cerească! Din  păcătoşi ,muribunzi  şi  mizerabili  ce sîntem  şi cum  sîntem ,să  fim  schimbaţi  în  spirite şi primiţi în  glorie veşnică şi nemeritată,cum citim   de exemplu , în 1Cor . 2 : 9 : „Lucruri  pe care  ochiul  nu  le-a  văzut, ure- chea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit,aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce–l iubesc!” Aceasta este chemarea şi 
 speranţa  adresată tuturor  creştinilor din această  eră  ,creştină,evanghelică, de la Golgota pînă  la Armaghedon : răsplata cerească  ! Efeseni  4 : 4 ,ş.a. Aceasta nu înseamnă că răsplăţile vor fi  la fel, uniforme , căci Domnul  Isus  a spus: „ În  casa Tatălui meu sunt multe  locaşuri „Ioan 14 : 2 .Cît pentru perioada de după aceea ,în viitorul Mileniu şi după el ,oferta va fi alta :nu va mai fi chemare la credinţă ,la voluntariat şi  suferinţă pînă la moarte ,dar şi răsplata va fi proporţională ,mai  mică : nu se va mai merge  la cer :„cei blînzi vor moşteni  pămîntul”. 
-CEL   MAI   MARE  ACCES  !  Conform   învăţăturii   Noului   Testament   , creştinii  au  intrare  în  cel mai  sfînt  loc imaginabil  : în  Sfînta  Sfintelor , la  tronul Tatălui .Citim  în Evrei 10 : 19 :„Astfel dar,fraţilor, .....prin  sîngele  lui Isus avem intrare slobodă în Locul Prea sfînt”; citim  aceasta şi în  Evrei 4:16 :„Să ne apropiem  cu  deplină încredere de scaunul  harului „. Faptul  aceasta  este , cu  adevărat,mai mult decît remarcabil ,este fantastic, uluitor pentrucă în Vechiul Testament  doar Marele preot ,evreu,la Ierusalim,putea să intre acolo , în Locul Prea sfînt , din Cortul  întîlnirii  sau  din Templu , şi  aceasta doar odată pe an,în Ziua  Ispăşirii !Fantastic!Deci creştinii sunt mai favorizaţi decît Marele Preot evreu !Iar acele încăperi , cu obiectele din ele, erau doar imitaţii ale realităţilor cereşti , dar creştinii ,precum am citit, au intrare oricînd în Sfînta sfintelor ,adică suntem  primiţi la tronul  Tatălui nostru din ceruri !Cum? Direct?Nu! Am  citit în Evrei  10:19 , dar scrie şi în Efeseni 2 :18 :„Prin el şi unii şi alţii  avem intrare  la Tatăl , într -un duh „ aflăm că nu direct ,ci mediatrelaţia este intermediată ,prin  Cineva ,Acel Cineva prin  care avem intrare la Tatăl  este Domnul Isus--- Ioan  14 : 6.
 --Cel   mai  celebru  om  ,  după  Domnul   Cristos !  Martin  Luther.
...ULTIMA   SECTĂ   CARE  A  INTERZIS   FUMATUL  !  Secta   Martorilor   lui  Iehova  ,în  anul  1971.
-- SINGURA   SECTĂ  AŞA-ZISĂ  CREŞTNĂ  CARE NU  ÎNGENUNCHEAZĂ
   CÎND SE ROAGĂ:SECTA MARTORILOR LUI IEHOVA.
.....SINGURA   SECTĂ   AŞA   NUMITĂ  CREŞTINĂ   CARE  ÎŞI   ÎNVAŢĂ   MEMBRII  CĂ NU AU  VOIE  SĂ SE  ÎMPĂRTĂŞEASCĂ  DIN  SIMBOLURILE   DE  LA  CINA  DOMNULUI,   DE   LA  PAŞTI!ORGANIZAŢIA   MARTORILOR LUI IEHOVA !
 Rezultatul ?De exemplu ,în 2012 ,cei  aproximativi 7 milioane de apartenenţi ,plus cca alte 8 milioane de invitaţi , nu s-au împărtăşit !... Au privit la pîine şi la vin mai superstiţios  decît bigoţii de  ortodocşi  la moaştele „sfintei „ Paraschieva !...
...UN  MIRACOL   UNIC   ÎN  ISTORIA   LUMII:Strămutarea  poporului Israel din Egiptul antic (în  1513 î .Chr) în ţara Canaanului (Palestina) şi ocuparea acelei ţări(40 de ani  mai tîrziu ). Autorul  strămutării şi miracolului:   Dumnezeul poporului  evreu :Iehova ,prin Moise şi Iosua. 
....UNUL  DIN   MIRACOLELE  SECOLULUI   XX :REÎNFINŢAREA   STATULUI ISRAEL! în anul 1948 ,la peste 2000 de ani de la pierderea independenţei.A doua ocupare a Canaanului  de către poporul  evreu.
 --ALT  MIRACOL   ÎN  SECOLUL  XX : Căderea Comunismului fără de răz-  boi atomic sau nuclear !deşi  sistemul ,prin URSS şi Pactul de la Varşovia, era „înarmat pînă-n dinţi !...
--CELE MAI ABERANTE APLAUZE  Ale Martorilor lui Iehova din Reghin--- la sărbătoarea Cinei de Paşti !... Închipuiţi-vă ,dacă puteţi , aşa ceva:au aplaudat la sărbătoarea Cinei Dom- lui !... Au  aplaudat  5 ani la  rînd : în  2007, în  2008 ,în 2009 , în 2010  şi  în 2011 !Ce au aplaudat ? Oratorul ? Aşa se cere în Biblie? Şi-au aplaudat propria  lor lipsă de bun –gust,nedelicateţea , bădărănia ! Să nu simţi,instinctiv, că aşa momente istorice şi divine trebuie serbate sobru, evlavios,cuvincios, nepoliticianist  şi să vorbeşti de   spiritualitate ,progres  şi „cunoştinţă exactă” înseamnă că trăieşti paralel  de realitate,că eşti dus cu  sorcova prin  coclauri şi hîrtoape !                                                                 .    Martori dinReghin ,prostiile acelea  au fost în loc de împărtăşire ?Nu vă ajungea păcatul că nu vă împărtăşiţi  la Cină ? Trebuia să-i adăugaţi şi politicianismul aplauzelor?Vă priveam ,consternat,  cum vă aberaţi, nu-mi credeam ochilor şi urechilor şi îmi era ruşine de grosolănia voastră, în locul vostru ; aplauzele voastre mă dureau ca nişte palme peste obraji!Această bădărănie este unul din motivele pentru care v-am părăsit:nu pot fi frate cu prost-crescuţii,colegii  spirituali ai creştinului trebuie să întrunească un barem  minim de calităţi ,dintre care nu poate lipsi delicateţea. Din aceste motive, nebinecuvîntate , vă  propun  pentru  Cartea Recordurilor ,rîsu –plînsul  vostru  merită sancţionat ,lucrez,cum ar spune cineva,cu marfa clientului ;poate vă acceptă Comisia,vă trece în catastif, vă dă coroniţă şi vă savurează pe tot globul (şi blogul) năzbîtia ,idioţenia, penibililor! ”Nu te supăra pe oglindă dacă eşti pocit”,cum  zice proverbul  rusesc.Vă propun pentru  Cartea Recordurilor,că şi aşa prea sunteţi (şi o să rămîneţi !) anonimi---la fel  ca scribii din Brooklyn care vă dezinformează, dar nu au curaj  să-şi semneze  articolele,laşii ! Vă este totuna cum  intraţi  în  acea Carte?Atunci---„fie voia  voastră „,cum a zis Pilat. Dar nu sunteţi de invidiat: trist record , urîtă  celebritate !
--CEL MAI CELEBRU EPITAFAl  lui  Benjamin  Franklin  : „  În  această  groapă  zace  B.F. Trupul lui ,asemeni  unei  cărţi  cu  coperţile  desfăcute şi foile împrăştiate  zace pradă viermilor.Totuşi el nu disperă ,ci aşteaptă cu încredere că într-o bună zi va fi recuperat :va reveni într-o ediţie nouă ,revizuită şi mult  îmbunătăţită   de  Autor„ 
--RELIGIA CU CEI MAI MULŢI PREOŢI!:CREŞTINISMUL!
        Potrivit  învăţăturii  Noului Testament toţi  creştinii  sunt preoţi!   Ei formează  o preoţie  generală  de  egali ,fără grade, trepte sau ierarhie. .  Iată  referinţele   principale : I Petru 2 : 5 ,9 :Şi voi , ca nişte pietre vii  , sunteţi  zidiţi ca să  fiţi o casă  duhovnicească , o preoţie  sfîntă şi să aduceţi  jertfe  duhovniceşti  ..... Voi  sunteţi  o  seminţie aleasă, o preoţie  regală .....”Apocalipsa 1 :6 :”a făcut din noi un regat şi preoţi  pentru  Dumnezeu.....”
Aceasta este împlinirea intenţiei lui Dumnezeu propusă poporului Israel :„Dacă veţi  asculta  glasul  meu şi dacă veţi păzi legămîntul meu ,veţi fi  ai  mei  dintre  toate popoarele ,căci  tot  pămîntul  este al meu . Îmi veţi fi un  regat de preoţi  şi un neam  sfînt „Exod .19 : 5,6 .
E arhicunoscut  că poporul Israel nu a fost la înălţimea generoasei,mult-onorantei oferte a lui Dumnezeu : naţiunea israelită să fie preoţi pentru omenire , pentru păgîni .Dar cerinţa o îndeplinesc creştinii : toţi cei  aprobaţi  sunt preoţi , „prestează” servicii preoţeşti :proclamă VesteaBună,fac mijlociri,rugăciuni ,explică împăcarea cu Dumnezeu, botează,etc.
Aici este posibil ca ideologii  martorilor  să contrazică zicînd : „Expresia preoţie regală  se referă la Mileniu ,la cei care vor fi regi şi preoţi atunci : cei  144000„! Nu, stimată Comisie care aprobaţi înscrierea recordurilor,nu fac  confuzie cu preoţia viitoare,dinMileniu!Este altceva :ignoranţa lor crasă ,a  ideologilor sectei martorilor, privitoare la preoţia creştină din prezent, ei nu o cunosc decît pe aceea din viitor,deşi se laudă că au „cunoştinţă  exactă”!... Susţinerea  lor  nu este adevărată din mai multe  motive :--a)Mai întîi  pentrucă  apostolii vorbesc la timpul  prezent :„ sunteţi..... să aduceţi „ şi „a făcut „ : totul , atît textele  cît  şi  contextele , spun clar despre un aranjament făcut  de Dumnezeu pentru  o preoţie  creştină  generală , exercitată  în prezent, a tuturor bărbaţilor creştini . –b)Alt argument : apostolul Pavel spune despre creştini că se află într-o poziţie foarte înălţată : în Efeseni 2 :6 :„şedem în  locuri  cereşti  în Cristos”; în 2 :18 : „avem intrare la Tatăl  prin  Cristos”; în Coloseni  1:13 : „ ne-a izbăvit de sub puterea întunericului  şi ne-a  strămutat în regatul Fiului iubirii sale”;în Coloseni 3 : 3 : „viaţa voastră  este ascunsă cu Cristos  în  Dumnezeu”.
Oricine vede că în aceste referiri nu este vorba de Mileniu,ci de gloria actuală a creştinilor, a tuturor  creştinilor,nu doar a celor 144.000.–c)Ungerea cu  spiritul  sfînt este alt argument,un argument  la fel de puternic cît primul,  cît vorbirea la timpul  prezent . Contrar susţinerii ideologilor sectei martorilor lui Iehova---toţi creştinii, bineînţeles :cei  autentici, aprobaţi---primesc ,  de la Tatăl ,  spiritul  sfînt , iar primirea  spiritului  său înseamnă,automat, ungere cu el,căci nu se poate să intre apă într-un vas şi să nu-l ungă ! 2Cor.1:21 1Ioan 2:20,27,etc. În Vechiul Testament erau unşi regi,preoţi şi profeţi. De aceea şi creştinii sunt profeţi  şi PREOŢI  regali, pentru  diverse slujiri creştine--1Petru 2:5,9. ---d) Alt argument : superioritatea  congregaţiei  creştine: domniile şi stăpînirile din  locurile cereşti să cunoască  azi  prin  congregaţie înţelepciunea nespus  de felurită  a lui  Dumnezeu „!Efeseni 3 :10. Iată congregaţia creştină superioară domniilor şi stăpînirilor cereşti !...Dar creştinii care o compun -–nu-s demnitari?Lîngă învăţătura lui Pavel şi din Apocalipsa mai sunt şi alte argumente . Iată–le:----e)Preoţia generală nu este o noutate apărută  în creştinism ,s-a practicat de la începutul  lumii : înainte de Moise şi de Aaron ,deci încă  înainte  de preoţia  levitică, toţi bărbaţii credincioşi erau  preoţi  în familiile lor, aduceau  jertfe pentru ei  înşişi  cît şi pentru cei din familiile lor = vezi jertfele lui Noe,Avraam ,Iacov (Geneza  46 : 1 ), Iov (1 :4,5) şi ale  altora.
---f)Mai tîrziu , în Israel, la sărbătoarea Paştelor,bărbatul  din casă,-cînd  sacrifica mielul familiei, pentru comemorare , era în rol de preot.
--- g)Faptul  că  toţi  creştinii  au  intrare , oricînd , în  Sfînta  Sfintelor, adică în faţa tronului  Tatălui este încă un argument puternic -- Efeseni 2 : 18 Evrei 4 : 16 ; 10 : 19 ,2 .În Vechiul  Testament acest privilegiu îl avea numai Marele Preot , dar o singură dată pe an, într –o cameră amenajată special în cort ,apoi în Templu--toate destinate să reprezinte Locul Prea Sfînt, tronul lui  Dumnezeu.Deci creştinii au poziţii şi privilegii superioare preoţilor din vechime şi Marelui  preot levitic!Atunci  ce este de mirare că sunt   preoţi?
---h)Iată şi argumentul ierarhizării :noi ,creştinii, îl avem , în prezent, pe Domnul Cristos  ca Mare Preot. Or unde există un Mare preot există şi alţi  preoţi ,mai mici ;nu se fac ierarhizări„ în  gol „Păi chiar despre aceasta este  vorba !
---i) Şi ,în sfîrşit ,dar nu în ultimul rînd : proba sau argumentul  definiţiei ,cu care am început :care era lucrarea unui preot? Dintre multele răspunsuri biblice --- Maleahi 2 :7: „Căci buzele preotului  trebuie să  păzească ştiinţa şi din gura  lui se  aşteaptă  învăţătură ,pentrucă  el  este un sol  al lui Iehova al oştirilor „.Ei  bine , creştinii  veritabili fac o lucrare asemănătoare preoţilor din vechime ,dar,evident:conformă Noului  Testament : îi  ajută  pe  cei  dornici să se apropie de Dumnezeu ,să se împace cu el , să se  închine--I Timotei  2 : 1.Putem chiar să formulăm  un proverb :Cine susţine că  este creştin ,dar nu  are atitudine preoţească ---   acela nu este  creştin adevărat!
-- De ce păstorii nu le spun enoriaşilor,celor din turmele lor, despre această 
 preoţie creştină  generală din prezent , acest adevăr biblic elementar ? Din mai  multe   motive: --1) nu  ştiu ;  2) şi-ar pierde  privilegiile nebiblice ; 3) nu   ar  rezista la concurenţă  cinstită .Ei sunt obişnuiţi să călărească , să umble pe sus  şi  nu  vor să coboare „ la firul  ierbii „,în noroaie, printre cei  călăriţi ,nu au umilinţă ,nu vreau să poarte  crucea ,dar sunt disponibili oricînd  la omagii ; nişte ticăloşi !
--Tocmai de aceea  doresc să se consemneze în Cartea Recordurilor,ca să  să poată şti oricine,că religia creştină are cei mai mulţi preoţi ,pentru  că   toţi creştinii adevăraţi  sunt preoţi .
----CEA   MAI  STUPIDĂ   EXPLICAŢIE  BIBLICĂ 
Este „explicaţia”dată de teoreticienii sectei  martorilor  lui Iehova blestemului  lui Noe  contra  lui  Canaan ,consemnat în Geneza  9 : 20-27.
--Citiţi  raportul  lui  Moise : acolo există  această enigmă :De ce l-a blestemat Noe pe  Canaan  şi nu pe  Ham , cel vinovat ? În revista  sectei  martorilor : „Turnul  de Veghe  „ din 2004 ianuarie  01  ,pagina  31, ideologii Organizaţiei dau o „explicaţie” aiuritoare : deoarece Canaan l-a batjocorit seual pe bunicul său Noe !Iată „explicaţia” de coşmar :  „După  cît  se pare , nepotul lui Noe , Canaan, s-a făcut  vinovat de un abuz  sau de o perver- siune  faţă  de bunicul  său .Deşi Ham, tatăl  lui Canaan, a văzut cele întîmplate  el  n-a  intervenit  pentru  a împiedica  acea  faptă   josnică , ci le-a vorbit şi altora despre ea „.Nimic din Biblie nu-i îndreptăţeşte să deducă      aşa  ceva şi numai  ei , în toată lumea ,învaţă aşa tîmpenie ! Sînt  şi ei unici la ceva :la prostii ...
--Adevăratul motiv al blestemului , surprinzător , al  lui Noe a fost cu totul  altul : pentrucă   Dumnezeu , după ce ei  au coborît  din arcă, i-a binecuvîntat pe toţi cei 8 supravieţuittori ,Ham era unul dintre ei, şi Noe a  ţinut   seama   de  aceasta  (Numeri 23:20 ) . Şi Dumnezeu a folosit această ocazie pentru  ca să profeţească  decăderea canaaniţilor, favorizarea semiţilor  şi ridicarea europenilor ( Iafet).
-Stimată Comisie,cereţi-le martorilor revista lor,Turnul  de Veghe ,colecţia  legată, pe  anul  2004 sau CD-ul  cu literatura lor şi verificaţi  ceace vă spun. Minunaţi-vă şi dvs. ce  abitir  „veghează” sectanţii  ăştia penibili !  Şi copiaţi perla asta,folosiţi materialul „clientului”,ca să puteţi  contempla în  voie ,acasă ,lejeri,această Prostie de expoziţie ,o mostră  de tristă faimă   în  catalogul  stupidităţiilor religioase,unde ocupă ,confortabil, unul din primele  locuri ! Nu poate lipsi din celebra dvs Carte! Eu o folosesc contra     plictiselii :uneori mă  amuză teribil ,iar alteori rîd, ca să nu plîng ! Cum    să-i iei în serios?
                                --CEA MAI STUPIDĂ ASTEPTARE !
    Preş.-ul  sectei  martorilor lui Iehova ,Rutherford, autorul celor mai absurde explicaţii ,interpretări  şi  interziceri religioase (de exemplu : le-a  interzis injecţiile!) a profeţit , în anii  1918-1919,cu  mare  tam -tam  , că  între  1920-1930 vor învia patriarhii  şi profeţii  biblici ,ca ,de exemplu---  Avraam. Refrenul predicilor lui era : „Milioane care trăiesc  acum –nu  vor muri niciodată !”                                                                                                                                      Cu toate că  în 1914 se fripsese şi el  aşteptînd  zadarnic,cu Studenţii Bibliei , după calculele lui Russell:Răpirea şi Armaghedonul,totuşi nu s-a lecuit de  calcule! Şi de data aceasta era tot atît de convins de ele, încît a construit   un castel (palat) anume pentru găzduirea sfinţilor care urmau să învie ---în oraşul  San-Diego din California ,castel numit Beth-Sarin (Palatul Prinţi- lor) .Martorii  l-au crezut şi au aşteptat  tensionaţi . Însă au  aşteptat  degeaba: profeţiile nu  s –au împlinit !Şi ce ideie nebiblică, tipică  mărginirii şi înfumurării lui Ruth ---să-şi închipuie că patriarhii şi profeţii   îşi vor lua traista –n  băţ şi vor părăsi Pămîntul Făgăduinţei pentru  SUA!Lumea a poreclit  palatul --„ Palatul  ruşinii”, iar Organizaţia l-a vîndut    după moartea lui Ruth . Iar „ milioanele” lui „nemuritoare” s-au  făcut ... pămînt  de flori. Dar ideologii sectei  nu au învăţat nimic din aceste lecţii  usturătoare :au reluat calculele şi aşteptările cu acelaşi zel orb ,demn de o  cauză mai bună şi cu acelaşi  glorios...dezastru :în 1974/75  şi în preajma  anului 2000 ,cînd  le-au expirat ultimele motive legate de generaţia 1914.
---CEA MAI ABSURDĂ  APLICARE PROFETICĂ!
Generaţia  de  elastic  şi  Generaţia  înnodată !
În  marea sa profeţie despre distrugerea Ierusalimului şi a Templului,dar şi despre „sfîrşitul veacului”,profeţie pe care o citim în Matei  cap. 24, Domnul Isus a prezis  ceace citim  în  versetul  34: „Adevărat vă spun că nu va  trece  generaţia   aceasta  pînă  se vor întîmpla toate acestea !”
Citind  capitolul  ,textul  şi  contextul , o lectură  dificilă,vedem că profeţiile despre Ierusalim şi creştini  sunt amestecate ,întreţesute cu cele  despre sfîrşitul lumii.Oare anume,pentru derută ?Cu toate acestea ,oricare cititor înţelege  că  în  cuvintele   din  acest   verset  Domnul Isus nu s-a referit  la  sfîrşitul  lumii  şi nici  la vreo  generaţie  de la  sfîrşit ,ci a spus că ei ,auditorii vorbelor sale, vor vedea distrugerea Ierusalimului şi a templului ,împlinirea profeţiilor  sale despre  ele.
Singurul care a înţeles  altceva ,cu  totul  altceva, a  fost --cine credeţi ? Vechiul nostru „client”,Gică- Contra din oficiu , Cîrcotaşul  de  serviciu--Rutherford !
         El a spus  că aceasta înseamnă că  generaţia anului 1914 , cînd  a început  sfîrşitul ,după teoria  lor, va vedea Armaghedonul .Şi findcă era preşedinte şi-a impus „explicaţia”! Aceasta a dus la discuţii nesfîrşite între martori : nu au ştiut că o generaţie  înseamnă  30-40 de ani ! Şi s-au tot întrebat :Cîţi  ani  trebuia  să  aibă cei  din  generaţie   în 1914 ? Au tot lungit-o,ca pe un  elastic , pînă  în 1975 , iar după  2000 au  înnodat-o:    cică  generaţia 1914 este contemporană cu  generaţia care va vedea Armaghedonul ;sau invers, adică îşi predau ştafeta ,se suprapun, e o generaţie  „din bucăţi”, o chestie nebiblică , au  încurcat-o  iremediabil  . Au tot calculat şi profeţit  aiurea , nerespectînd , la scenă deschisă, sfidător, tot  timpul  ,porunca  Domnului  Isus  : „Nu  este  treaba voastră  să  ştiţi vremurile  şi soroacele , pe acestea  Tatăl  le-a păstrat sub stăpînirea   sa”.     .         În  secolul  întîi  s-a  împlinit  profeţia  Domnului  : generaţia  care  l-a  auzit  profeţind a văzut distrugerea Ierusalimului şi a Templului ,în. anul  70.                                      .       Au trecut peste 100 de ani de la 1914 , generaţia   aceea a coborît  lîngă  „milioanele nemuritoare”ale  lui Rutherford,între timp au mai murit şi alte „generaţii„ ,iar „explicaţia” lui  s-a dovedit a fi una dintre cele mai absurde aplicări  a unei profeţii ,dar--şi acesta este faptul revoltător:
este crezută şi mărturisită de 7 milioane de sectanţi martori de pe tot globul !     
---CEL MAI  CAPABIL  POPOR !                                                                                          .    =Poporul Evreu !Faptul că Dumnezeu  i-a ales ca „vehicul” pentru a se revela omenirii şi ca parteneri de dialog şi  de legămînt îi plasează pe primul loc !               Explicabil :Dumnezeu , cunoscînd  popoarele şi  fiind izvorul bunului-gust, a  preferat  excelenţele ,superlativele, nu alege mediocrităţi ,molîi, sarbezi!                    --- CEA MAI ABSURDĂ ÎNŢELEGERE A UNUI TEXT BIBLIC!
    =Este  explicarea  cap  13 din  epistola  apostolului  Pavel  către Romani ,versetele  1-7 , referitoare  la  „ înaltele   stăpîniri „.                                                      .     O citire  atentă  arată  oricui  că  apostolul Pavel se referă  la autorităţile  civile ,guvernamentale , statale.Dar „Stalin”-ul  Organizaţiei  martorilor , Joseph Rutherford ,tot Iosif ,ca tătucul  de la Kremlin , era preş-ul  lor şi  în 1926  le-a  impus  martorilor să creadă cu totul  altceva,ceva incredibil : că Pavel se referă în Rom .13 , la Dumnezeu şi la Cristos.Cum?Ameninţîndu-i cu excluderea , deci folosind  dictatura , alt  punct comun  cu  tovarăşul   Stalin (nu tovarăşul  meu)!
      Rutherford era jurist.Citiţi versetele şi convingeţi-vă că fantasmagoriile  posesorilor de diplome sunt mult mai penibile decît ale analfabeţilor.Unii, ajunşi la putere ,au provocat dezastre, cum  a făcut Rutherford în religie. . 
---CEI MAI MARI  CONSUMATORI  DE  MUŞAMA :                                                    =Secta martorilor lui  Iehova ! Deoarece desfăşurarea istoriei le dă peste cap  profeţiile exaltate, şi le ridiculizează interpretările fanteziste ,explicaţiile „originale” şi învăţăturile dubioase ---ideologii ei sunt nevoiţi, ciclic, să le revizuiască, să  şi le retracteze , să numească alb ceaace ieri  numeau  negru,  să trişeze, să  le cosmetizeze, să sofisticheze,să complice inutil,să  denatureze,să rupă  din context---într-un cuvînt : să se contrazică  întruna ! Şi care este materialul cel mai folosit în aşa situaţii?Muşamaua! Din cauza consumului   lor excesiv de peste 100 de ani nici o fabrică de muşama nu a falimentat! Cu ce preţ?  Sunt  pe cale să falimenteze ei! 
---CEL  MAI   RENUMIT  VAMEŞ :                                                                  =apostolul  Matei ,autorul  uneia dintre cele 4 evanghelii.
---CEL  MAI  RENUMIT  PESCAR   =apostolul  Petru.
----CEA MAI RENUMITĂ  REGINĂ  DIN  ISTORIE                                                          =Frumoasa evreică  Estera,regina frumuseţii pe timpul împărăţiei Mezilor şi Perşilor,în antichitate, aleasă regină peste imperiu  şi devenind salvatoare a poporului ei  de genocidul plănuit de  duşmanii de atunci  ai poporului evreu .
---CEA MAI ABSURDĂ TRADUCERE DIN BIBLIE !     =Versetul  23  din  capitolul 5 din prima epistolă a apostolului Pavel către Timotei---în toate versiunile din lume, în toate  limbile, este redat aşa :”Să nu mai bei numai apă,ci să iei şi cîte puţin vin,din pricina stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri”. Singuri traducătorii sectei martorilor lui Iehova redau  versetul în următoarea formă impracticabilă : „Să nu mai bei apă, ci să foloseşti puţin  vin”—în  traducerea  lor, pe care o numesc, pompos ,” traducerea  lumii noi”! Nu ştiu ce o fi în manuscrise, ele pot fi teoretic ,dubioase,  dar ei ,„traducătorii”lor sunt sigur dubioşi, findcă Pavel apostolul nu era absurd şi aceasta ar trebui să primeze pentru un traducător! Traducerea”lor e marcată de amatorism şi influenţată , catastrofal , de părtinire,confirmînd proverbul „Traducător=trădător”!
----CEL MAI RENUMIT PĂSTOR  :                                                                    =Domnul  Isus---Ioan 10:11=”Eu sunt Păstorul cel bun.Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi”.
-----ELIBERAREA IERUSALIMULUI ,în 1917, de către  englezi, de sub turci , după 13  secole de ocupaţie  musulmană .
----CEA  MAI  ABSURDĂ  COMEMORARE  A CINEI  DOMNULUI ! =S-a întîmplat în luna martie  2013. Dizidenţa sectei  martorilor  lui Iehova  din România, numită CAMI , din Cluj,o mişcare pe cale de dispariţie ,a comemorat Cina Domnului  fără să pună pe masă simbolurile cuvenite : pîinea şi vinul! O propun  pentru Cartea  Recordurilor deoarece cred  că  este cea mai  absurdă  comemorare  din România şi din lume ! Aşa ceva nu le-a trecut prin cap nici sataniştilor ! „Ce  progres”  pe dos!..
       „Explicaţia”lor: „Dacă tot nu ne împărtăşim din ele---de ce să le mai punem?”  „Învăţătura”nebiblică a lui Rutherford : că numai 144.000 au drept să se împărtăşească ---nu putea genera decît alte prostii!
Dar  împărtăşirea nu este un drept rezervat numai celor 144.000 , ci  o obligaţie a tuturor creştinilor ;iar cei 144.000 nu-s aleşi de oameni,ci de Dumnezeu ,sunt secreţi !Apoc. 14 : 3 .
 ----CEL  MAI  VESTIT  REGE : David, peste  Israel .                        *                                                         *                                                      * 
 P.S.Lista  rămîne  deschisă  ,îmi  rezerv  dreptul  şi  plăcerea, dar şi   neplăcerea, să  revin  cu  completări  în acest bazar. Singura  problemă  e doar cînd şi  cît  timp  voi găsi pentru  colecţionarea   de  exponate  pentru   insectar, nu  lipsa  lor! Şi  îndeosebi  nu  e  criză  de  stupizenii, căci Prostia unora dă  nu  doar  cîteva recolte  pe  an , ci şi  pe  zi  !...
                                                VOR  URMA  ?                                                                         --------------------------------------------------                                                                   ------------------------------------------------
 ----  BLESTEMUL  LUI   CANAAN      
-------------------  ȘI  ------------------------ 
------ CĂPĂȚÎNILE  DE VARZĂ -----
-------------------------------------------------
---------  Partea  întâi  -----------------------
--------------------------------------------------
-------- ” materialul clientului  ----  comentariul ” sclavului ” la Geneza 9 20 -25    
                  în  revista Turnul de veghe 2004 ianuarie 1 pagina 31 .

-------------- D E   C E   L-A   B L E S T E M A T   N O E   P E  C A N A A N   ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    
 .      După cât se pare, nepotul lui Noe, Canaan, s-a făcut vinovat de un abuz sau de o perversiune faţă de bunicul său. Deşi Ham, tatăl lui Canaan, a văzut cele întâmplate, el n-a intervenit pentru a împiedica acea faptă josnică, ci le-a vorbit şi altora despre ea. Însă ceilalţi doi fii ai lui Noe, Sem şi Iafet, au acţionat pentru a repara ofensa adusă tatălui lor. Datorită acestui fapt, ei au fost binecuvântaţi; Canaan a fost blestemat, iar Ham a avut de suferit în urma dezonorării fiului său.
----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                              
 -----------  Blestemul lui Canaan şi căpăţînile de varză 
     Noe a început să fie lucrător de pămînt şi a sădit o vie .
    A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.Ham,tatăl lui Canaan,a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.
Atunci Sem şi Iafet au luat mantua,au pus-o pe umeri,au mers dea-ndăretelea
Şi au acoperit goliciunea tatălui lor;fiindcă feţele lor erau întoarse înapoi,n-
au văzut goliciunea tatălui lor.Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat
ce-i făcuse fiul său cel mai tînăr.Şi a zis:
     „Blestemat să fie Canaan !Să fie  robilor fraţilor lui”
     El a mai zis:
     „Binecuvîntat să fie Iehova,dumnezeul lui Sem!Şi Canaan să fie robul lui!
Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet!Iafet să locuiască în corturile
lui Sem şi Canaan să fie robul lor!”
------------------------------------------------------------------------------------------------
   Care cititor  al Bibliei nu cunoaşte această întîmplare faimoasă, pe care o citim în Geneza cap.9 :20-27? Dar ea cuprinde şi o minunată enigmă biblică:De ce nu l-a blestemat Noe pe Ham,fiul necuvincios?  De ce l-a blestemat pe Canaan,fiul lui Ham ,  nepotul nevinovat?Există cititori care n-au observat-o ---cum atunci  să-şi  bată capul cu ea ?!       
     Noe nu s-a explicat sau cel puţin Moise,scriitorul cărţii Genesa , nu ne spune
aşa ceva . Şi nu a comentat.Şi nu citim vreo reflecţie a altor scriitori biblici despre această enigmă cu care şi-au bătut capul multe persoane , mai mult  sau  mai puţin luminate.Această enigmă este dezlegată,i se cunoaşte  răspunsul şi el este mai mult decît instructiv , este sublim ! .Cititorule -- De ce a reacţionat Noe aşa de ciudat?Ce logică există în gestul lui? Ştii?
    Obişnuiţi cu sporovăielile interminabile  din timpul nostru ,nu ne convine că Moise nu este mai comunicativ, mai  explicit ; am dori , după fiecare propoziţie ,  să mai spună ceva,e prea scump la vorbă, prea concis.De ce nu ne-a spus mai multe? Ştia enorm de multe , era cel mai informat om din timpul lui , dar se  reţine să  ne spună !Iar acum , aici, ne-a lăsat această enigmă !E bine că este deslegată . Oare cum şi  cine  a  reuşit  să  înţeleagă  DE CE L-A BLESTEMAT NOE  PE CANAAN  ?             .      „ Mutarea „ ,de către Noe  a  blestemului , de  la  Ham  la  Canaan , de la
vinovat la nevinovat , ne lasă muţi  de  uimire ! Iar  la o  citire  atentă descoperim că , pe lîngă mutarea , surprinzătoare , a blestemului, de la fiu la nepot,Noe ne mai  uimeşte şi  cu  alte surprize , aproape  la fel de mari ,însă mai greu  de observat , mai rar discutate . 
                 În primul  rînd , blestemul ne surprinde  neplăcut , cu  asprimea lui  . Este exagerat de dur ! O  dovadă : mai tîrziu , cînd  Dumnezeu  le-a dat israeliţilor  Legea prin Moise, pentru jignirea părinţilor era condamnat numai făptaşul,nu şi copii lui !nici vorbă nu era de nepoţi şi de strănepoţi ! Tot în Lege, în Decalog ,Dumnezeu  pedepsea nelegiuirea părinţilor în copii pînă la a treia şi la a patra generaţie .Atunci de ce aşa severitate nemaipomenită la Noe ?   Nemaiauzită nici la păgîni !  În temeiul cărei legi sau reguli ?  Se manifestă mult mai sever chiar decît Dumnezeu! Oricît ai fi de jignit  aceasta nu te îndreptăţeşte să-ţi blestemi nepoţii şi strănepoţii nevinovaţi,  pe durată nedeterminată , zeci de generaţii , pe termen de sute şi mii de ani.
           Reacţia lui Noe nu „rimează” nici cu bunătatea lui Dumnezeu şi nici cu ceace ne aşteptăm de la un părinte şi de la un sfânt.Tulbură şi consternează !
Ham era vinovat .Dar cît de vinovat ?Mai vinovat decît Noe? Da,îi datora respect , indiferent de situaţie şi nu i  l-a dat! Dar beţia şi furia lui Noe , cum sunt?De înţeles  şi  de acceptat ? Au mai fost credincioşi jigniţi  dar nu şi-au blestemat neamurile!Şi nu aşa dur, cu aşa”bătaie„lungă .Şi nu erau,  ca el, „cu musca pe căciulă „! În timp ce se manifesta cu aşa duritate , ar fi trebuit să ţină cont că , în acea împrejurare,nici el nu fusese vertical şi nici în cel mai bun  costum al lui …ca să mă exprim elegant .
          Faptul că Noe nu a fost ireproşabil  nu micşorează vina  lipsei  de respect faţă de el ,nu este o circumstanţă atenuantă pentru vinovat ! Dar  cine era vinovat ? Canaan? 
Nu!Moise nu face nici o aluzie că ar fi fost vinovat .Dimpotrivă !El a scris ,negru pe alb, că Ham era vinovat! Atunci de ce Noe  a mutat blestemul  pe Canaan!? A pedepsit un nevinovat !..Ce este aceasta? Capriciu? Părtinire? Sau ce? Căci justeţe nu este , justeţea este exclusă unde se întîmplă aşa … toane.
           Da. De ce l-a blestemat Noe pe Canaan ? Cum se poate deslega această enigmă? 
           Noe ne mai surprinde cu încă ceva : certitudinea cu care se exprimă.
Şi  tonul  profetic ! Hotărăşte viitorul multor  generaţii  ! Trasează  destine !
 Pronunţă sentinţe grele,blesteme şi binecuvîntări . Cu o siguranţă uluitoare ! De parcă ar fi …mi-e  greu să spun  ceace zic , însă nu am încotro : de parcă ar fi …Dumnezeu !  De  parcă  viitorul  nepoţilor şi strănepoţilor lui  ar depinde de el, la fel cum toţi oamenii , inclusiv Noe, suntem marcaţi de căderea lui Adam.De parcă viitorul  oamenilor ar depinde de Noe şi de jignirea lui !De răzbunarea unuia care s-a îmbătat în cort şi apoi s-a dezgolit  şi  care  nici  nu se gîndeşte că beţia şi starea ruşinoasă în  care căzuse  s-ar cuveni  să-i  mai taie din elan …Profeţii ulteriori  erau  sobri, modeşti  , umili  şi  se exprimau în numele lui  Dumnezeu : „Aşa vorbeşte Iehova !” sau „ Ascultaţi Cuvîntul lui Iehova !” Noe --- nu ! De ce ? Nu se exprima în numele  lui Dumnezeu ? Să ştim .Sau nu putem şti ?Vorbea în nume personal sau  profeţea ?
      Altă  întrebare :  după   potop  Noe  a fost în situaţia lui  Adam : a devenit  continuatorul omenirii , prin cei  trei  fii ai lui  . De aceea blestemele şi  binecuvîntările  lui  urmau să  influenţeze  toată Istoria omenirii ! Oare  Dumnezeu i-a  dat  unui  strămoş  imperfect  aşa  putere uriaşă ? A folosit-o în Eden , cînd  a binecuvîntat  prima  pereche şi  apoi a blestemat pămîntul din cauza neascultării lui  Adam.Acum i-a dat lui Noe aşa putere mare : să condamne  pe  unii  şi  să  binecuvînteze pe alţii , descendenţii  lui  îndepărtaţi  , probabil  milioane, necunoscuţi  pentru el , pentru o jignire ?   Condamnări   foarte aspre !De ce?Pentru o răzbunare  contra   unui  uşuratic( Ham, nu ?) ! Pentru o jignire , care putea fi   satisfăcută  cu o bătaie  zdravănă , Noe  s-a  răzbunat  pe  nu ştim  cîte  generaţii  de  nepoţi  şi  strănepoţi !A  primit Noe putere de  la Dumnezeu să  se răzbune aşa ? Să  condamne la decădere şi sclavie  mase  mari de oameni  de după el ? Care dintre noi  ar proceda aşa  exagerat?  Acesta era un început  de lume , al  doilea , după eşecul  lui  Adam . Acela a fost  un început lamentabil . Dar acesta , de  după   potop , în  asemenea condiţii :  de abuz , de răzbunare excesivă , de rău-plac ---nu părea să fie nici el un început mai bun .
         Însă uimirea  noastră  creşte la apogeu ,observând ,la sfîrşitul  întîmplării , alte  fapte de neînţeles , iar de data aceasta din partea lui Dumnezeu .EL nu i-a reproşat lui Noe nimic : nici beţia şi nici  scena penibilă  care a urmat  şi  nu i-a contrazis sentinţele necruţătoare contra lui  Canaan şi a descendenţilor  lui . Se spune că Tăcerea însemnează aprobare …cînd  nu e din frică , or, neputînd fi vorba de aşa ceva acolo, rezultă că  Dumnezeu l-a privit cu îngăduinţă făţişă . Nu l-a mustrat şi nu l-a corectat ,cum ne-am aştepta.Aceste aprobări sunt greu de înţeles! Uluiesc !Nu se poate să le lăsăm neevidenţiate! Pentru că ele sporesc nedumiririle  noastre  şi  gravitatea  lor  .
 .           ------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
             De ce  s-a exprimat Noe atît de şocant ? Şi de ce l-a   „tratat „Dumnezeu cu atîta îngăduinţă ?Pentrucă  l-a  folosit  ca  să profeţească  viitorul descendenţilor fiilor lui ,care urmau să populeze pămîntul  : decăderea în  care vedea că vor ajunge să piară descendenţii  lui Ham ,prin Canaan ! Dar Noe nu-şi dădea seama!  ! Avertizarea lui Dumnezeu s-a suprapus peste mînia lui Noe , s-a combinat cu ea pînă la confundare ,a înălţat tonul indignării lui şi a transformat-o în profeţie ,iar pe el în profet.Noe nu a fost unicul om care a proorocit fără să vrea şi fără să-şi deie seama;dar a fost primul în ordine cronologică;la fel de neintenţionat şi fără să ştie au mai proorocit,de exemplu:cei 72 de bătrîni în pustie, cu Moise(Numeri 11:24-29)şi regele Saul(1Sam.10: 9-12)şi marele preot Caiafa(Ioan.11:49-51),dar şi alţii. Cît despre beţie---este indiscutabil că trebuie să credem ce spune Biblia despre Noe :că umbla cu Dumnezeu .Aceasta ar trebui să închidă gura oricui despre beţia lui.Dumnezeu nu l-ar fi favorizat dacă ar fi  fost vicios.De aceea nu i-a reproşat acel incident care fură ochii superficialilor . Mai bine să fim atenţi la profeţie, să-i auzim demonstraţia, să nu pierdem nişte informaţii unice,de negăsit în nici o altă carte decît în Biblie. Nu am fi înţelepţi dacă ne-ar deruta  duritatea blestemelor lui : este doar aparentă. Conform Geneza 10:6 --- Ham mai avea încă 3 băieţi , deci Canaan avea 3 fraţi , el fiind  cel  mai  mic .Faptul că Noe l-a ales pentru blestem pe Canaan  dintre cei 4 copii ai lui Ham , înseamnă că Noe a fost inspirat de Spiritul lui Dumnezeu .Probabil că Dumnezeu , folosindu-şi preştiinţa , a văzut cât de jos vor coborî ,moral şi spiritual , descendenţii  uşuraticului Ham, prin linia genealogică a lui Canaan,în frunte cu Canaan .Şi l-a inspirat pe Noe în direcţia aceasta; altfel spus :blestemul nu a stricat viitorul acelui arbore genealogic,ci a arătat,profetic,ce vor face persoanele din el,că vor decădea şi cît de mult ,cît de jos : încît să provoace  mînia lui  Dumnezeu !Gîndit în această viziune., blestemul apare o ca o răbufnire normală de nervi,inofensivă ;un val de mînie şi cam atît.Nu citim că  ar  fi  fost  urmat de vreun gest de corecţie , cum se obişnuieşte . Împotrivitori  ai  Bibliei , ce aţi fi vrut : ca Noe să nu aibă nici o reacţie ? L-aţi fi stimat mai mult ?Aici uitaţi de Drepturile omului ? Să  ştiţi  că strănepoţii lui   Canaan  nu le uitau !În primul rînd le plăcea foarte mult  Dreptul  omului  de a păcătui !... Şi au abuzat de el din plin : s-au stricat teribil,  au păcătuit oribil , au ajuns odioşi: practicau prostituţii  religioase în templele lor păgîne,îşi       dădeau copii jertfe zeului Moloch şi trăiau în perversiuni sexuale,ca sodomiţii.  De    aceea au fost exterminaţi de Iosua, special la ordinul lui Iehova Dumnezeu , pentru depravarea lor extremă ,deoarece , conform  Bibliei , deţineau toate  recordurile  modului de trai idolatru şi pervers !Ideea este că:
n-au fost distruşi din cauza blestemului lui Noe. Putem să  ne  închipuim  cum au decurs mai departe „lucrurile” : s-a repetat  un scenariu  al proverbului  „Ce naşte din pisică ---şoareci  mînîncă „ : „Ham l-a jignit  pe Noe, iar Canaan,  a fost cel „născut din pisică  , el  a  dezvoltat şi transmis înclinaţia lui către rele.Iar copii lui Canaan şi nepoţii  şi strănepoţii  lui au accentuat  tendinţa  răutăţii  : au decăzut din rău în mai rău ,pînă au ajuns insuportabili ,meritînd să fie pedepsiţi special .
Aceasta a anticipat profeţia!Aceasta a însemnat blestemul !Ei  n-au fost predestinaţi pentru distrugere, ci Dumnezeu a văzut mai înainte că răutatea lor va merge crescînd spre dezastru şi le-a spus-o ,în blestemul profetic al lui Noe.Geneza13 :12 Levitic 18 :21-30 Deuteronom  9 :4,5 ;18 : 9-14.
        Apoi , ştiind că istoria cananiţilor  se va sfîrşi dezastruos , Dumnezeu a venit în întîmpinarea  evenimentelor : i-a făgăduit  lui Avraam că le va lua cananiţilor ţara ,din cauza  răutăţii  lor  insuportabile şi o va da strănepoţilor lui –Geneza 12 :5-7; 15:13-16 ; 17:8 .Cînd citeşti aceste promisiuni făcute lui  Avraam îţi aduci aminte de profeţia lui Noe, ele  sună ca un ecou al profeţiei .Iar mai tîrziu cînd  citeşti că Dumnezeu  le-a dat victorii israeliţilor ,conduşi de Iosua,să-i cucerească , să-i nimicească şi să le ia ţara popoarelor  cananite , îţi dai seama că  aceasta a fost  împlinirea blestemului lui Noe contra  lui Canaan şi a descendenţilor lui , împlinirea profeţiei!
          Au  mai rămas de  împlinit binecuvîntările. Ele s-au pornit mai târziu şi se împlinesc şi acum.Aceasta s-a înţeles începând din secolul întâi :la puţin timp după  Înălţare , unii creştini , atenţi  şi studioşi, au observat binecuvîntările anunţate de   Noe : că  Iafet  va locui  în corturile lui Sem ,aceasta a avut loc incepind cu creştinarea lui Corneliu(adica neamurile europene) . Ne-au rămas ceva documente despre   această  înţelegere şi ele s-au înmulţit de-a lungul  timpului,dar martorii lui Iehova nu ştiu  nimic despre aceasta . De ce ?Deoarece nu sunt conduşi  de  spiritul sfînt !       
          Trebuie subliniat , apăsat şi cu roşu : numai   creştinii, au  înţeles  împlinirea binecuvîntărilor din profeţia lui Noe !Evreii şi lumea păgână---nu ! Aceasta a fost a doua oară cînd  evreii , cu toată superioritatea lor intelectuală şi moştenirea spirituală unică,au fost învinşi!Învinşi—de cine?De ei înşişi!
 De refuzul lor de a studia  Noul  Testament !Prima dată , cînd l-au respins pe  Isus -- Mesia !Apoi ,din această  cauză , au ajuns la fel de orbi cu privire  la  înţelegerea  istoriei , ca păgânii : nu au înţeles , aşa cum nu înţeleg nici acum ,că binecuvîntările lui Noe se împlinesc  prin creştinism . Iar celălalte popoare ,  păgîne , nici nu  pot  fi  „înscrise” în  competiţie   : nu puteau să observe împlinirea  profeţiei , pentrucă nu citeau Biblia . Aşa cum nu înţeleg aceasta  elitele lumii şi nici  ideologii sectei  martorilor  lui  Iehova . N-au explicat  niciodată  înţelesul acestei profeţii . Nu de la ei am învăţat explicaţia  profeţiei lui Noe .Iată  unde ajunge cine nu-l apreciază  pe Isus din Nazaret : nu înţelege desfăşurarea Istoriei ,  subtilităţile  ei , că Istoria  lumii este împlinirea  profeţiilor biblice .
            Concret : ce versete se împlinesc acum ? Numai un verset :versetul 27 :
Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet,Iafet să locuiască în corturile lui Sem şi Canaan să fie robul lor !  Iafet s-a stabilit în Europa , iar  cît despre 
Sem ,Biblia nu face caz  decît  de nepoţii proveniţi  din Eber (de la el vine denumirea de evreu ,Geneza cap.11) şi apoi  prin Avraam , adică de israeliţi ,nu şi de ceilalţi ,de exemplu : de arabi .Profeţia s-a împlinit şi continua sa se implineasca : Iafet e în corturile lui Sem ! Încă !   Europenii au preluat „ ştafeta „ creştinismului, aruncată de israeliţi şi l-au răspîndit peste tot , pe toată planeta.Europa a devenit centrul  şi patria  creştinismului ! deşi  UE este ipocrită şi  a dat din copită : nu a vrut să înscrie în Constituţia ei moştenirea creştină ! nu vrea să  recunoască influenţa ei :  că a modelat şi domesticit omul european şi l-a superiorizat .Nu se referă decît la moştenirea greacă şi romană,mostenire păgâna. Nu-i nimic „Cine rîde la urmă---rîde mai bine !” În realitate elitele europene (şi nu numai ele) au ,ce au , cu Cristos ,cu supunerea fata de el! Este adevărat că europenii au deformat creştinismul  şi  îl  caricaturizează  , dar aceasta era previzibil .Se aştepta cineva să fie mai breji  decît poporul legămîntului  dinVechiul Testament ? Cunoscătorii Bibliei,nu.Ei au ştiut că Diavolul e la fel  de activ şi  în  
 era  creştină : profeţiile biblice au întrevăzut apostazia, apostazia nu a fost o surpriză. Scriitorii  Noului Testament au anunţat -o.Dar şi profeţia lui Noe mai este încă  în  vigoare. Este cea mai lungă profeţie din Biblie ! Numai profeţia lui Dumnezeu din Geneza 3:15 o întrece. „Corturile” lui Iafet  s-au extins pe tot globul :europenii  au cucerit tot „ pămîntul „, l-au  colonizat ,exploatat, influenţat, civilizat , sunt în fruntea dezvoltărilor de orice fel ,bune sau rele , în ştiinţă , civilizaţie,cultură  ( Se spune că „SUA sunt o prelungire a Europei „ ,nu?). „Canaan să  fie robul lor„ (al lui Iafet şi Sem):e oare greu de observat împlinirea ? Cine „face cărţile” în    politica şi finanţele lumii? Nu strănepoţii  lui  Sem şi  Iafet ?  Nu se miră lumea că  evreii ,strănepoţii lui Sem , un popor mic ,  de cîteva milioane ,stau la masă şi la sfat , despre soarta lumii , cu  cei mari şi tari ai planetei ,cu strănepoţii lui Iafet ,aşa cum fost întrevăzut  de Dumnezeu  şi anunţat prin gura lui Noe ? Colaborările Sem-Iafet cele mai  răsunătoare : către sfîrşitul  primului război mondial ,în1918,după ce i-a alungat pe turci din Palestina , „Coroana britanică „ a dat Declaraţia Balfour,prin care declara deschis că sprijină repopularea Palestinei cu evrei! Şi în 1948 : voturile Europei , URSS  şi  a SUA pentru recunoaşterea statului Israel nou înfinţat ,în pofida împotrivirii strănepoţilor lui  Ismael ((arabilor) .Ce mi se pare  interesant  este că acum poziţia  lor în prim-planul afacerilor lumii nu  o au pe bază de repartiţie de la Dumnezeu,ci pe baza exploatării inteligenţei lor , la care sunt campioni ! …Ne putem întreba ce sclipitori puteau fi în timpul cînd erau în favoarea specială a lui Dumnezeu , dacă acum ,cu cît le-a mai rămas din zestrea de odinioară ,se descurcă aşa de bine !... Ceilalţi , celelalte popoare , care provin din Ham ,au  influenţă  redusă  pe scena  lumii . Sunt „robii „ lor : „joacă” cum le„cîntă” exponenţii lui Sem şi Iafet !Bombănind , intrigînd , hărţuind ---dar se supun ,căci n-au încotro …Concluzia : blestemele şi binecuvîntările lui Noe alcătuiesc o uriaşă profeţie actuală şi ne aflăm  aproape de împlinirea ei . Se apropie ora tuturor bilanţurilor omenirii .Se  vor face  toate inventarele nefăcute  de  6000 de ani  şi vor fi desfinţate toate mafiile şi mafioţii, de toate felurile , inclusiv spirituali ! Vor veni şi vor trece : pacea falsă ( I Tesalonic.  : 1- 3 Apoc.17:12) ,”ceasul încercării”, (Apoc.3:10),căderea  Babilonului şi ,în sfîrşit! va veni , a doua oară,Mesia. Dar acum ca Rege ,în glorie!Te aşteptăm de 2000 de ani ,Prinţe a păcii !VINO , DOAMNE ISUSE !
        Ajuns în acest stadiu,din studiu, constat  că  analiza m-a  dus din surpriză în   surpriză , din uimire în uimire !Dar ultima  concluzie le-a întrecut pe toate !O repet , ca să mă obişnuiesc şi eu cu ea  :celebrele blesteme şi binecuvîntări ale lui Noe sunt profeţii ,nu numai religioase, ci şi politice . Este o idee cu care mulţi nu sunt de acord  ,argumentînd : „Biblia nu se ocupă de politică!”Ba da ! Vezi profeţiile din Daniel despre „fiare” :puterile („putorile„,cum le-a zis -oŢuţea!)mondiale ,vechi şi noi ; vezi şi „fiarele” din Apocalipsa şi despre viitoarea  dictatură  globală  : „ chipul fiarei , 666 „ din cap.13. 
          Beţia şi sentinţele lui Noe  faţă de profeţie , au fost ca partea văzută a unui  aisberg  faţă de partea  lui  nevăzută , ascunsă în apă , care este baza  gheţarului, deci partea cea mai importantă .! Dumnezeu a folosit  întîmplarea lui Noe pentru ca să arate , cu mii  de  ani înainte şi pînă la sfîrşit , cum se va desfăşura  Istoria ; a profeţit , prin  gura lui Noe , cum se vor comporta descendenţii celor 3 fii  ai lui  : că  doi  dintre ei  vor  forma ,marile „zone de influenţă” şi grupurile de putere ce vor  domina  istoria omenirii  în timpul sfîrşitului  .Şi  toate acestea sunt actuale  şi  exacte în istoria modernă şi contemporană .Întîmplarea lui Noe a fost o” trambulină „pentru  profeţia lui  Dumnezeu .Este o profeţie uimitoare : în condiţii surprinzătoare ! La prima vedere nici nu-ţi  dai seama că ai de-a face cu o LECTURĂ DUBLĂ, că  peste supărarea lui Noe planează duhul  profeţiei .Numai cine este familiarizat cu Biblia şi încă foarte bine şi doar atunci cînd citind, face legătură cu  alte părţi din ea,cu vorbe şi evenimente ulterioare, ajunge să-şi dea seama că ele formează un tot ,că sunt părţi ale unui întreg ,că împlinesc  profeţia.Să admirăm ce operă  a „scos” Dumnezeu din acea întîmplare omenească atît  jenantă compusă  din:beţie,despuiere,batjocura cuiva, respectul altora,supărare şi sentinţe !A făcut o demonstraţie măiastră  a  cuvintelor Mîntuitorului : „la Dumnezeu totul este cu putinţă „ : ni se dă un exemplu concret că  Dumnezeu foloseşte ,transformă , combină ,valorifică  , adaptează ,cînd vrea şi cum vrea , în mod neaşteptat şi perfect , orice situaţie pentru diversele sale interese , ca să-şi  realizeze scopul . Aici  a  realizat o  profeţie .Cărui interes serveşte ea? Între altele,pe care nu le pot şti : să ne dea încă  o bază pentru  certitudine , căci ,într- adevăr : profeţia  aceasta este un miracol  : sub ochii noştri ,Dumnezeu a făcut ceva imposibil!...Să admirăm măiestria inegalabilă  a CELui MAI MARE ARTIST  şi în acest caz,nu numai cînd face flori! Pentru a crea aşa profeţie  gigantică în aşa condiţii nefavorabile , cu aşa …”materiale” penibile , presupun că e  necesară  tot atîta  pricepere  cît pentru a face flori !... ALELUIA !
           Profeţia lui Noe ,în  limbajul  ei parabolic, îşi informează  cititorii , de peste 4000 de ani ,că  descendenţii  lui Iafet vor domina  lumea  şi că vor colabora  cu ai lui Sem. Faptul  că vedem aceasta „pe teren” nu înseamnă aprobarea vreunei anumite politici ,ci este o profeţie ,adică scrierea Istoriei înainte de timpul desfăşurării ei ,o lucrare supraomenească , ceva absolut neobişnuit , uluitor ! Este o dovadă  a seriozităţii anticipărilor Bibliei ,deci a credibilităţii ei .Cine a făcut acele anticipări? Avea Noe aşa capacitate ? Să prevadă stările de lucruri de pe „scena” lumii , cu  peste 4.000 de ani înainte !? Cine ştie viitorul  de la început ? Ei bine,această informaţie este un motiv de bucurie nemărginită! În ce constă  bucuria?Că ,în această lume care nu are certitudini ,care nu este sigură decît de  moarte  şi  de … impozite , există  o certitudine  minunată  pentru  sufletul nostru însetat de certitudini ,de iubire şi de  viaţă veşnică ! Avem motive pentru a zîmbi  din toată inima! Tatăl  nostru ceresc ne iubeşte! Mai mult : ne-a trimis  pe cel mai înalt împuternicit al său ca să ne  mîntuiască , ni  l-a dat pe Fiul său Unic , le dă spiritul sfînt celor care  îl   ascultă şi ne-a lăsat  Biblia ca să învăţăm să umblăm în lumina  sa  şi să ne dea viaţă eternă . Este demn de încrederea şi adoraţia noastră , putem să ne bazăm pe  el  pentru că cine este adevărat de peste 4000 de ani :Dătătorul profeţiei lui Noe, Dumnezeul Iehova ,merită crezut şi cînd spune altele , oricît de măreţe , chiar incredibile !

     --------------------------------------    2   ----------------------------------------------
        Întrebarea”!De ce l-a blestemat Noe pe Canaan este un prilej bun să testăm mult-trîmbiţata cunoştinţă exactă   a sclavului - stăpîn din Brooklyn,care îi patronează pe martorii  lui   Iehova, să  vedem ce ascuţime de spirit are.Dacă vrea să  arate.Dacă nu ştie răspunde, poate alege să  tacă :nu-i bai , căci nimeni nu le ştie pe toate şi aceasta nu este o chestiune de  mîna întîi,poate nici de a doua,viaţa veşnică nu depinde de ea şi  nu este vorba de vreo doctrină fundamentală.
        Ce credeţi că face”sclavul”?Va răspunde?Da!De ce?Pentru că ştie  răspunsul ? 
Nu !Nu-l ştie ! Cu toate acestea , răspunde ! De ce?  Deoarece se vede prins într-o dilemă: intuieşte că oricum ar reacţiona, iese tot jumulit,dar i se pare că va fi ridiculizat mai  rău dacă tace, fiind  privit ca un oracol de către apartenenţi , căci aşa şi-i educă să-l considere şi se laudă că are cunoştinţă exactă.
    Decide să răspundă,că tot are el mîncărime de limbă şi nu poate să se”obţină”
să tacă . Aşa ţi se întîmplă cînd , invitat sau nu,capabil sau nu,te arunci în frunte ca la fotograf,ce-o fi să iasă , la plesneală : "contractezi" nişte obligaţii , rişti chiar şi eventuale provocări neplăcute.Aşadar”Sfinxul”din Brooklyn alege să agrăiască!Căci,spre deosebire de Sfinxul din Egipt,el este un sfinx guraliv,suferă de limbariţă.Aceasta nu este neapărat un defect,cînd ai ce să spui.Însă la fel ca în atîtea alte cazuri,din păcate pentru această imitaţie penibilă de mitologie,veţi vedea că nici acum nu ştie ce să spună şi vorbeşte cînd ar trebui să tacă.Să mai pună mîna pe carte, în loc s-o întindă pentru donaţii şi să se lăcomească  la aplauze în zilele de apoi !”Sclavul”-stăpîn îşi publică”explicaţia” în Turnul de veghe din 2004 ian.01,pag.31 col.1.Cum explică el acolo blestemarea lui Canaan? Să o citim . .Anticipez  : o să ne minunăm de „lumina” lui !!
      „După cît se pare,nepotul lui Noe,Canaan,s-a făcut vinovat de un abuz sau de o perversiune faţă de bunicul său.Deşi Ham,tatăl lui Canaan,a văzut cele întîmplate el n-a intrevenit pentru a împiedica acea faptă josnică,ci le-a vorbit şi altora despre ea.Însă ceilalţi doi fii ai lui Noe,Sem şi Iafet,au acţionat pentru a repara ofensa adusă tatălui lor.Datorită acestui fapt,ei au fost binecuvîntaţi iar Ham a avut de suferit în urma dezonorării fiului său”.
        Stimaţi cititori,notaţi-vă această „explicaţie”între ghilimele,căci este falsă şi n-o să mai auziţi curînd aşa enormitate!”Se pare că nepotul lui Noe,Canaan s-a făcut vinovat de o perversiune”.Sfinxule guraliv---„se pare „?Minciună gogonată!De unde ştiţi?Cine v-a spus? Vorba Elenei Ceauşescu :"Dovada !"Nu aţi auzit de ea? Atunci schimbăm persoana ,vă întreabă milioane : De unde ştiţi voi ce s-a întîmplat în urmă cu peste 4000 de ani?Ştiţi mai multe decît Moise? Completaţi Biblia?Revedeţi textul biblic!În Biblie nu este nici o aluzie la cea ce spuneţi voi!Nimic nu vă îndreptăţeşte să-l calomniaţi pe Canaan!De ce nu rămîneţi la litera Bibliei?Nu aţi fost acolo!Minţiţi de îngheaţă apele!”Se pare „?Numai vouă vi se pare.Se vede că nu practicaţi posturile şi  rugăciunile , acolo, sus,la Centrul vostru mondial.Nu sunteţi sobri, trăiţi în îmbuibare!Plesniţi de vitalitate,hormoni şi virilitate,nu de Spirit sfînt! De aceea vă fuge gîndul la perversiuni sexuale,calomniatorilor!Înclin să cred că nu degeaba umblă vorba prin”tîrg”că unii dintre voi,mai vîrstnici,aveţi gustur ciudate,ca unii călugări şi preoţi catolici şi nu numai…Se zice că unii aveţi relaţii nefireşti cu unii tineri…Această”explicaţie”aiuristică şi zvonurile de pe Internet despre aşa relaţii nenaturale,nebiblice par să se lege…Mai şti?Putem noi şti ce faceţi după ce închideţi uşile? Nu,dar unii care au în cap asemenea gînduri cedează mai uşor ispitelor Celui Rău…Aici se potrivesc ca o mănuşă pe degete,două proverbe româneşti:  „De unde nu e foc nu iese fum”şi”Lucru’dracului în casa popii”.Şi dacă n-o fi adevărat prea se potrivesc piesele acestui”puzzle”!Iată ce”valuri”stîrneşte „explicaţia” voastră prostească,iată unde duce ea:foarte departe de spiritualitatea creştină!
         Explicaţia adevărată este cu totul alta şi este atăt de subtilă că nici măcar
 nu o visaţi Şi este atât de frumoasă!O bijuterie biblică!Ea dovedeste că Biblia conţine 
comori de întelepciune nebănuite de profani şi nici de „profunzii” acestei lumi ,care nu 
au Spiritul sfânt.
       Ascultaţi adevărata explicaţie a comportării misterioase a lui Noe ! Se găseşte în
 cartea Numeri , cap .23 , în care e vorba de profetul Balaam .Situaţiile lui Noe şi a lui 
Balaam sunt asemănatoare : ambii erau profeţi , deci vorbeau supravegheaţi de Spiritul 
sfânt .Este adevărat că ei au avut apoi traiectorii contrarii :Balaam şi-a sfârşit viaţa 
dezastruos : dezaprobat de Iehova , deoarece le-a sfătuit pe moabite să-i atragă pe
israieliţi în păcate ,ceeace a reuşit ! Balaam a calculat , răutăcios , că Dumnezeu va
 lepăda poporul Israel , ceeace s-a înşelat  . În schimb a fost ucis împreună cu 
moabiţii ! Numeri 31 :8-18 . Dar în momentul acesta , de care vorbim , Balaam se
 lasă condus de Spiritul sfânt cu toate că regele Balac al Moabului l-a chemat să-i
blesteme pe Israeliţi ! Situaţia era cât se poate de complicată : Dumnezeu i-a spus la 
plecare să nu vorbească dacât ceea ce îl va inspira el , iar , pe de altă parte , regele l-a 
chemat pentru un scop precis : să-i blesteme pe Israeliţi .Şi de fapt Balaam voia să-i 
blesteme , e gata să facă aceasta , am putea spune că are cuvintele potrivite pentru
aceasta pe buze.Dar,ca şi în cazul lui Noe ,s-a întâmplat ceva extraordinar : aşa
 cum Noe a mutat blestemul de la Ham la Canaan --- Balaam şi-a schimbat  intenţia :
i-a binecuvântat în loc să-i blesteme ! Şi a explicat de ce a procedat aşa , citim
 explicaţia lui în Numeri cap. 23 ,vers.7,8 şi 20 :
   -Balac m-a adus din Aram , împăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului , 
zicând : Vino şi blastămă-mi pe Iacov ! Vino şi defaimă-mi pe Israel ! Cum să blastăm 
eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu ? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă
 Iehova ? …..Iată că am primit poruncă să bineuvântez . Da , el a binecuvântat şi
 eu nu pot întoarce !”.
     Ce  spune Balaam?Că a ţinut cont de  binecuvîntarea  lui   jehova  peste poporul
Israel.Că nu a îndrăznit să-i  blesteme  pentrucă  Dumnezeu Iehova  îi binecuvântase
 mai înainte .
     Această regulă a respectat-o şi Noe !În  cap. 9 din Genesa citim  că Dumnezeu îi 
binecuvîntase pe toţi  cei  ieşiţi din corabie .Aceasta a făcut-o înainte de blestemul
lui Noe . Şi  constatăm că şi Noe a ţinut cont de binecuvîntarea lui  Dumnezeu !
 Aceasta este explicaţia blestemului său misterios , acum „enigma”lui este uşor de
înţeles .Dar dacă vreunul dintre profeţi încălca această regulă ? Ei bine , atunci
 blestemul lui nu s-ar fi împlinit , profetul respectiv rămânea mincinos ! Balaam
 era conştient de acest risc şi fiind mai comunicativ decât Noe , a spus -o , citim în
numeri 23:23 :„Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov , nici vrăjitoria
contra lui Israel ”. Da , pentru că Dumnezeu este la cârmă , domină Istoria , poate
manevra oamenii şi evenimentele , când şi cum doreşte . Un exemplu : regele Saul , 
văzând că Dumnezeu nu-i răspunde , a recurs la spiritism , consultând-o pe
 vrăjitoarea din Endor , ceea ce ştia că este interzis de Lege . Dumnezeu nu l-a oprit ,
însă a ţinut situaţia sub control : a întrerupt brutal „şedinţa” de magie : a speriat-o pe 
ocultistă , iar pe demonul care „juca” în rolul profetului Samuel l-a silit să-i
vestească lui Saul pedeapsa ce îl aştepta în a doua zi . ( I Samuel cap. 28 ).
    Ambii  profeţi erau conştienţi de toate aceste aspecte ( mai conştienţi decât
 vrăjitoarea ) .Voi , scribi din  Brooklyn , cum de nu  observaţi acestea ? Căci vă
pretindeţi profeţi şi unşi cu Spiritul sfânt ?! Cei doi , Noe şi Balaam , nu şi-au permis
 să blesteme ceea ce a binecuvântat Dumnezeu . Vai , câţi aruncă blesteme fără să
 chibzuiască dacă nu cumva bleastămă pe cineva binecuvântat sau o lucrare aprobată
 de Dumnezeu ! Însă e adevărat că blestemul lor nu se prinde . Dar dacă se întoarce 
împotriva lor ?...
            Nu mai e nimic de adăugat
 ceea am susţinut --- am demonstrat !
            Recitiţi textele biblice şi recunoaşteţi : aceasta este explicaţia adevărată a 
blestemului enigmatic a lui Noe .Singura explicaţie .Nu fanteziile voastre bolnave,
de obsedaţi sexual !
      Cine a scris motivarea profetului Balaam?Moise!Deci Moise cunoştea
explicaţia la întrebarea : De ce a mutat Noe blestemul la Canaan ,de ce nu l-a
blestemat pe Ham.Dar nu a vrut să o  spună atunci , a preferat să răspundă indirect,
a ştiut că cei atenţi o vor observa , nu l-au interesat  cititorii superficiali , uşuraticii .
 Moise îşi invită cititorii , peste milenii , la citire activă …
     Explicaţia blestemului ne mai arată încă ceva extraordinar : ce discretă este Biblia! 
Discreţia ,unul din semnalmentele  elevaţiei … nu se laudă,nu se umflă de mândrie, 
nu „bate toba” : „Ia priviţi ce taine ascund eu aici !”Pentru că Biblia nu este o expoziţie 
pentru plictisiţi , ci o „mină” care nu-şi deschide galeriile decât acelora care „sapă”
 împreună cu Spiritul sfânt. Cui nu i le descoperă Spiritul ,nu ajunge nici măcar să  le
 bănuiască  , îi ramân ascunse comorile ei , deşi  ele sunt la îndemână ,  pe paginile 
Bibliei . Pentrucă trebuie să ai  Spiritul sfânt ca să sesizezi  lucrarea Spiritului , ca  să  
înţelegi activitatea lui Dumnezeu , logica fiilor săi .Nu eu am găsit explicaţia ,eu doar am 
citit-o şi o reproduc .Şi îi mulţumesc Tatălui Ceresc pentru că m-a întîlnit cu ea.
    Provoc pe oricine să găsească altă explicaţie , una mai bună , a acestei enigme
biblice .Şi  garantez că nu poate.
    Era greu de găsit deslegarea  enigmei ? Nu !Ea era şi este la îndemîna
 oricărui cititor . Da,dar nu a oricărui fel de cititor !Nu a superficialilor. Înţelegerea
 Bibliei  pretinde nu numai  rugăciune şi ajutorul spiritului sfânt , ci şi umilinţă !
Umilul citeşte atent , îi stă mintea la textul ei ,citeşte activ. Biblia ne invită să
colaborăm cu ea , să reflectăm la spusele ei. Orice rînd contează , iar cîteodată
necitirea chiar si a unui singur cuvînt poate duce la ratarea înţelesului .Lecturile
 întîmplătoare nu duc la lumina înţelegerii ! De aceea nici acum ,după circa 130 de ani  
 de vechime ,ideologii Organizaţiei martorilor ---aţi văzut ---nu cunosc  răspunsul  la 
întrebarea :De ce l-a blestemat Noe pe Canaan ?!---n-am  întîlnit nici un martor  să
discute aceasta chestiune.
---------------------------- Continuare în partea a doua -------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------       

                                     .-----------------------------------------------
 ------ BLESTEMUL  LUI  CANAAN
 --------------------- ȘI  ---------------------- 
         CĂPĂȚÎNILE   DE  VARZĂ 
------------------------------------------------
-------------------  Partea a  doua --------------- 
----------------------------------------------
Vreau să fiu  sincer pînă  la  capăt : nici  alte  religii  şi  religioşi  nu cunosc  aceasta ,
  cel  puţin  nu  aceia  pe  care  i-am  întrebat … Da , dar ei nu pretind că au  „cuno-
ştiinţă exactă”,ca secta martorilor ! Oare aş fi ajuns să înţeleg  această enigmă , singur ,
 dacă nu o găseam într-o broşură anonimă , în 1974? Nu ştiu ! Dar să ne gîndim :
aveam   atunci cca 25 de ani , eram ieşit de  la închisoare de ceva timp ,eram martor 
calificat ,verificat ,frecventam , activ , programele,însă nu auzisem de acea enigmă
 că există , iar capul nu m-a dus pînă acolo  ca  să o sesizez . Da, dar eu nu mă bat 
cu cărămida în piept ,ca guvernanţii sectei martorilor, că au „ cunoştinţă exactă
„ şi că sunt „ unşi cu spiritul sfânt „ ! „ Nobleţea obligă .” 
                                                     *       *         *
Ideologi ai Organizaţiei martorilor , îl calomniaţi pe Canaan ! Dacă ne-ar fi contemporan 
v-ar chema la tribunal .
   Aţi scris :„Ham a avut de suferit în urma dezonorării fiului său ”. Scribi dinBrooklyn
 ,ne invitaţi la  compătimire ?! Pe care să-i  compătimim : pe Ham sau pe Canaan ?
 Sau pe amândoi ? Ar însemna să dezaprobăm blestemul lui Noe , confirmat
de Dumnezeu ! Cititori ,auziţi la  ce ne invită tupeiştii ăştia? Să sfidăm o hotărîre a lui 
Dumnezeu !... O ,aţi mers prea departe , deveniţi rebeli !Nu ! eu nu-i voi compătimi pe 
niciunul .Am lucrări mai bune de făcut şi ,oricât m-aş strădui , tot voi rămâne restanţier               
 şi încă veşnic. Şi nu datorită  lor  voi fi  mîntuit , ci prin har.Pe ei ,pe Ham şi pe Canaan , îi compătimiţi , dar pe noi ne împroşcaţi cu noroi ,pentru că vă contestăm calificat ,cu Biblia , şi
 ne porecliţi apostaţi ( Hoţul strigă : Hoţii ! ) ! Nu-i de mirare ---dacă îndrăzniţi să 
amendaţi Istoria biblică !
       Ideologi  ai sectei  martorilor ! Rugaţi-vă ca,dacă este cu putinţă,să vi se ierte păcatul .Şi nu-l mai  calomniaţi pe Canaan,despre care Moise nu a spus nimic rău. Nici voi nu 
 aveţi voie să treceţi peste ce este scris.Vă ajunge I Cor 4: 6 ? Nu mai învinuiţi de
 perversiuni sexuale pe cineva pe care nici nu aţi văzut vreodată ! De ce
 amestecaţi în istoria unei familii pe care n-o înţelegeţi , în care nu aveţi nici parte ,
nici sorţ şi sunteţi străini de cauză?Mai bine reflectaţi la zicala Domnului Isus cu paiul
 şi bîrna…
    „Explicaţia”  voastră despre blestemul lui Canaan vă descalifică . Este o
aiureală ! O minciună că pică de coaptă ! cum zicea Ion Creangă.  Ce „teologi „slabi
sunteţi!De ce nu cunoaşteţi aceste adevăruri elementare?De ce băltiţi în ignoranţă şi
 sunteţi făcuţi de ruşine? Vă spun eu de ce : deoarece v-aţi înconjurat „colonia
 ”cu un”zid chinezesc”, unde nu pot să intre nici Spiritul sfînt , nici informaţiile.
Împăunîndu-vă cu aroganţă şi suficienţă,nu citiţi decît textele voastre inculte
 spre paguba celor ce stau să v-asculte.Şi le interziceţi  supuşilor să citească alte cărţi 
religioase ,numind aceasta „interconfesionalism”, adică  compromis cu
necredincioşii ! Poftim rezultatul !Vă place?Aţi devenit o victimă a istoriei lui
Ham. NEMA KULTURĂ ! Nu mai vorbiţi cînd nu aveţi ce spune,cînd nu ştiţi
despre ce este vorba!Ca să nu vă mai faceţi de rîs. Cum să vă mai ia cineva serios
în serios? Nu aveţi Spiritul sfînt pentru că Spiritul sfînt nu se penibilizează.
     Tăceţi şi mai citiţi şi altceva decît maculatura voastră depăşită ,neactuală.
Aveţi   atîtea de multe de învăţat ,din cărţile multor autori.Puneţi mîna pe carte şi
ascultaţi sfatul tov. Lenin: ” Învăţaţi!Învăţaţi!Învăţaţi!”  Eu aşa am făcut: nu am
respectat niciodată interdicţia voastră,totdeauna am citit orice carte religioasă am găsit . 
Aşa am aflat ,printre altele , şi adevărata explicaţie la întrebarea : De ce
 nu l-a blestemat Noe pe Ham ?! Ştiţi când am aflat-o ? În 1974 !Dar voi nu o ştiţi nici 
astăzi ,în 2013,când scriu aceste rânduri ! Şi totuşi vă făliţi că deţineţi cunoştinţă
exactă ! Concluzia : De ce ştiu explicaţia adevărată ?Pentru că nu v-am ascultat.Aviz 
amatorilor : trageţi concluzia !
       Noe nu putea să se gîndească , cum facem noi , la toate aspectele ,
complicaţiile şi implicaţiile acestei istorii.  E posibil ca nici să nu-i fi trecut prin
 cap  că  acea întîmplare urma să aibă  reverberaţii  aşa de lungi  : pînă la 
Mănia lui Dumnezeu , la Mileniu .El a împlinit  cerinţa  momentului  : a profeţit ,sub 
inspiraţie , şi  a avut grijă să respecte binecuvîntările pronunţate  de Dumnezeu  mai  
înainte peste ei toţi  . Aspectele  , complicaţiile şi  implicaţiile s-au văzut pe parcursul 
timpului , tot mai multe  şi  mai  clar , de către  cercetătorii  Bibliei . S-a observat 
împlinirea profeţiilor şi s-a înţeles  şi enigma , conform  observaţiei ,uşoară de făcut ,
a lui N.Iorga că „Cine vine mai tîrziu pe scena istoriei  este avantajat : vede şi aude 
mai  multe „.Aşa a fost  totdeauna însă  noi ,venind foarte tîrziu după Noe, vedem şi  
auzim mai  multe decît  oricînd  !.
     Martori  ai lui Iehova !.Aţi văzut ce „cunoştinţă exactă „ au  ideologii
 voştri ?Aţi văzut ce „explicaţie „ aiurea , au dat blestemului lui  Canaan?Am 
citat din  principalul  lor purtător de cuvînt : revista Turnul de veghe .Nu uitaţi
această MOSTRĂ DE LIPSĂ  DE CUNOŞTINŢĂ ! Şi-au dat examenul .Tot aşa
 de bine se pricep şi la celălalte  chestiuni.Sunt străini de cauză .Nu cunosc
învăţăturile elementare ale creştinismului .Vă spune acestea unul care am fost  peste
40 de ani în organizaţia lor !Cu  perseverenţă îndărătnică  au  ratat de mai mult de
 100 de ani, începînd din 1914,toate profeţiile despre sfîrşitul lumii , profeţii pe care
 nu aveau voie să le facă . Fapt .Ap.1: 6,7 . Şi tot cu aceaşi perseverenţă şi-au renegat 
învăţăturile şi explicaţiile .Şi au pierdut toate ocaziile să dovedească în ce anume
constă „cunoştinţa „ lor „exactă” mult-trîmbiţată.
     Stimaţi cititori,merită ştiut cum a  fost  primită „explicaţia”  blestemului
 lui Canaan de către martorii lui Iehova în 2004,deci la 30 de ani după ce eu aflasem
 adevărata explicaţie care,îmi amintesc de broşura în care am citit-o:era deja veche
 de circa 50 de ani şi probabil deja la tipărirea ei explicaţia era şi ea veche. Deci
explicaţia adevărată  este cunoscută de mult timp , cine ştie  de cînd .Îmi amintesc
cum au primit-o martorii din congregaţia din Reghin-est,unde aparţineam.Era într-o
 joie,s-a dezbătut la”Şcoala Teocratică”,acea”explicaţie”halucinantă,de pus în
Cartea Recordurilor,la capitolul Stupidităţi religioase.Eu sunt electrician:”explicaţia”
m-a”curentat”!Nu singură explicaţia,căci o citisem acasă,în Turnul acela,deci o ştiam,
dar m-a izbit combinată cu lipsa de reacţie a martorilor.Priveam în Sală:nici unul
dintre martori sau dintre martore nu au tresărit!Toţi au înghiţit-o,neamestecată,
creduli,acea halcă enormă de prostie,o chiflă rece , necoaptă,tare şi fără zahăr,o
 aberaţie consistentă şi supraponderală!
Şi au răspuns,convinşi,la microfon.Nu-mi venea să-mi cred ochilor şi urechilor
că niciunul şi niciuna nu dădeau vreun semn de nelinişte,de îndoială,de jenă.,de bun
  simţ !  Toţi erau cu nasurile în revistă,niciunul nu a privit în Sală,să vadă cum 
reacţionează ceilalţi,dacă nu cumva zîmbeşte careva ironic,neîncrezător!Niciunul
şi niciuna,toţi credau minciuna!Cum o cred şi acum,în 2013,cînd scriu aceste rînduri.
Tresăream ca atins cu un fier de călcat încins!
      Iată unde duce—conduce atmosfera de colivie şi de zid chinezesc,interzicerea
 altor lecturi,lipsa de informaţie,dezinformarea şi credulitatea!”Instalaţia”Organizaţiei
 duduie,   ca în reclama aceea de la Tv:”Există un sistem !Şi funcţionează! Victimele
devin roboţi sectari,nerumegători,cred orice li se spune şi impune , chiar şi aberaţii.
Un exemplu : la Cină ,de Paşti , ideologii  Organizaţiei îi  învaţă să nu se
împărtăşească !... Şi ei îi cred şi îi ascultă !7 milioane de martori se uită la
simboluri (la pîine şi la vin ) ca la moaştele „sfintei „ Parascheva sau ca la nişte
 exponate de muzeu ! Le este frică de ele .Dar nu pentru aceasta ne-au fost lăsate !
Bieţii dopaţi şi îndopaţi !M-au dezamăgit: i-am crezut mai deştepţi şi mai demni !
Dar nu-s! Nu au caracter : li-e frică să gîndească ! parcă ar fi pe timpul lui Ceauşescu :
 laudă şi aplaudă orice absurdităţi li se predau în materiale şi la difuzoare,devin ca nişte 
cititori de contoare.Admiră extaziaţi  orice şi totul li se pare minunat!Parcă ar fi nişte 
căpăţîni de varză!                                                   
   -----------------------------------------------  3  --------------------------------------------                                                         
Stimaţi cititori,fiindcă am pomenit de căpăţîni de varză,ştiţi că există o istorie foarte
interesantă despre asemănarea dintre căpăţînile de varză şi religioşi?M-aş mira să o
ştiţi,căci este veche şi în pericol să fie uitată odată cu dispariţia celor din
 generaţile bătrînilor.Şi a  unora ca mine . Şi ar fi păcat,pentru că este o mostră de
 adevăr general despre lipsa de vigilenţă şi de atitudine a supuşilor religiilor.Este o
 istorie autentică şi este de neuitat.Este atît de caracteristică tuturor religilor încît e transreligioasă!E relativ veche,dar,din păcate,atît de actuală de parcă ar fi avut loc ieri.
Pentru cunoscători este de mult un loc comun,un clişeu clasic : povestea căpăţînilor
 de varză !Trebuie ştiută şi repovestită şi trebuie meditat la tîlcul ei grav şi”transparent”.
       Iat-o cum mi-a fost povestita:
S-a întîmplat între cele două războaie mondiale,în Ardeal,într-un sat din Cîmpia
Transilvaniei,undeva între Reghin şi Cluj.Era vară,era Dumincă şi un sobor de preoţi”
sfinţeau”o biserică.Cuvîntaseră destui,dar mai era încă mult din ziua lungă de vară,
soarele era sus.Mulţimea era dornică să-i asculte predicînd,dar numărul popilor care
vorbiseră era pe sfîrşite şi erau îngrijoraţi:cu ce să-i mai întreţină?Să se repete?
Care dintre ei?Nici unul n-ar fi vrut.Cînd,văd pe unul ,tînăr,ieşit de curînd din seminar,
el nu predicase.Şi mai marele lor i-a spus:
--Pregăteşte-te să predici şi tu!
--Sfinţiile voastre,n-am curaj.N-am predicat niciodată în faţă la atîta public.O să
 mă încurc şi o să mă fac de rîs.Vă rog să mă înţelegeţi.
Atunci un popă bătrîn i-a zis:
--Bine.Vino cu mine!
Şi s-au dus,au mers,în satul golit de oameni,mai departe şi au intrat într-o grădină.
Nu ştiau că proprietarul gospodăriei era la WC şi îi aude., credeau că e numai 
cîinele , care îi lătra neobosit .
--Zici că te pierzi în faţa publicului.
--Da,părinte,sunt foarte mulţi.
--Bine.Ce vezi în faţa ta?Aici,unde îţi arăt!
--Varză,verze,o postată de verze.
--Da,căpăţîni de varză.Ei bine,dă-i drumul!Fă o predică de probă!Improvizează
aici o predică în faţa verzelor.Concentrează-te,după reguli,serios!
--Dar …
--Nici un dar,că pierdem timpul!Haide,încearcă!Intră în temă fără teamă!Dă-i bice!
Tînărul cleric a şovăit,însă,dîndu-şi seama că nu are altă scăpare cu bătrînul,a intrat
 încet încet în rol.Cînd a prins viteză bătrînul l-a oprit:
--Opreşte!Ajunge!E foarte bine!Ai văzut că poţi?N-ai de ce să te temi,o să reuşeşti!
--Dar acolo sunt oameni,nu verze!
--Ce vorbeşti?Nu-i cunoşti!Sunt totuna!Şi o să-ţi dovedesc pe loc:căpăţînile astea de
 varză,te-au contrazis vreuna?Ţi-a făcut careva dintre ele vreo observaţie?Te-a criticat 
vreuna că nu zici bine?
--Nu!
--Păi vezi?Să şti că tot aşa va fi şi acolo,la biserică!Cînd vei vorbi, la asta să te
gîndeşti:să-ţi închipui că ai în faţa ta nişte căpăţîni de varză.Spune ce crezi că merge,
orice e bine,dacă nu spui prăpăstii.Hai,că ne aşteaptă!
S-au întors,proaspătul absolvent a pus în practică acea lecţie , pe care nu o primise în         seminar, a îndrăznit să pună în practică experimentul , s-a descurcat şi toată lumea a
fost mulţumită.Şi nu a povestit nimănui despre acel instructaj secret,pe care nu l-a 
uitat niciodată.
        Dar CINEVA ,care este mai presus de toţi şi de toate,Tatăl Ceresc , Personalitatea 
 Supremă  , Dumnezeul Atotputernic  Iehova ,a vrut ca oamenii să ştie despre acel
sfat de taină,despre acea caracterizare a publicului şi lecţie de manipulare .Cum a
procedat Dumnezeu ca să cunoaştem acea istorie?Gospodarul s-a simţit jignit,nu
şi-a ţinut gura şi întîmplarea a făcut înconjorul ţării!Bineînţeles că preoţii au
tăgăduit-o, dar Istoria a înregistrat-o şi , iată , o ştim şi noi !
         Popa acela nu îmbătrînise degeaba într-ale popiei,ştia meserie,cunoştea
slăbiciunea religioşilor,aşa cum o cunosc şi conducătorii sectei martorilor.
Toţi aceşti clerici:bisericoşi tradiţionali,protestanţi sau neoprotestanţi,ştiu că
cea mai mare producţie de pe glob,mai mare chiar şi decît a armamentelor,este
producţia de păcate şi de căpăţîni de varză,dacă înţelegeţi ce vrea să spun…
         Stimaţi cititori,vă rog să nu uitaţi această piesă de folclor religios,cu valoare
de document istoric,a trufiei clericilor din toate religiile,din toate timpurile şi din
toate locurile.
Repovestiţi-o!N-o lăsaţi să cadă în uitare!Pentru că,din nefericire”istoria se repetă
”într-una,cu alte buletine!Şi”Cine nu cunoaşte Istoria e condamnat să  o repete!”
Clericii tuturor religiilor îi desconsideră pe enoriaşii lor,tratîndu-i ca pe nişte
căpăţîni de varză!Şi din păcate,spre ruşinea lor,o spun cu tristeţe,enoriaşii chiar aşa se manifestă,cum sunt desconsideraţi:ca nişte căpăţîni de varză,nu protestează la nici
o prostie religioasă,oricît de evidentă,înghit orice li se spune.Aşa şi Martorii lui Iehova:
obsearvă şi critică,într-una şi cîteodată cu talent,falsurile şi abuzurile altor
 religii dar nu obsearvă şi primesc şi răspîndesc,convinşi,fantasmagorii,vechi şi noi,
ale ideologilor sectei,cum este aceasta:cu blestemul lui Canaan.Prin aceasta au
dovedit şi dovedesc că şi ei şi ele sunt tot căpăţîni de varză,dar a altor clerici,mai rafinaţi.
Iar ideologii lor se fălesc:”Succesul este un semn că Iehova îl aprobă pe sclavul!
”.„Succesul” ar fi că au 7 milioane de aplaudaci!7 milioane de căpăţîni de varză!
Confundă cantitatea cu calitatea. Dar Iehova nu face această confuzie .
       Creştinul adevărat nu se lasă intimidat de asemenea trufaşi,căci are ca
 autoritate Cuvîntul lui Dumnezeu.Toţi ceice se declară creştini,dar care nu
protestează cînd religia lor le predă asemenea minciuni la întruniri—ori sunt laşi,făţarnici 
sau căpăţîni de varză! Se poate să pretinzi că iubeşti voia lui Dumnezeu,să porţi un 
titlu pompos şi să aştepţi răsplată veşnică,dar,în acelaşi timp,să taci cînd  înaintea ta 
alţii predică minciuni sfruntate  în numele lui Dumnezeu ?Să nu te tulburi ?să nu te
 indignezi ?să nu reacţionezi ,precum capatina de varza ? Da,se poate,dacă permiţi să
 ţi se spele creierul, dacă eşti credul , naiv şi dacă ţi-e frică de oameni .Pe vremuri  
creştinii  erau daţi la fiare ,apoi Inchiziţia îi ardea pe ruguri pe traducătorii Bibliei  şi pe
 cei care o citeau  şi pe cercetătorii ei !
Azi nu sunt aşa probe !Azi  trebuie doar să nu te laşi intimidat de nişte aplaudaci ,
cravatişti şi  aroganţi  care NU SE UMILESC NICIODATĂ SĂ CADĂ ÎN
GENUNCHI ÎN FAŢA TATĂLUI CERESC şi cărora LE ESTE RUŞINE SĂ-I
 SPUNĂ DOMN CELUI CARE S-A ZBĂTUT ŞI PENTRU EI PE GOLGOTA!
Aţi recunoscut schiţa de portret ?Este a martorilor lui…Rutherford .Nu au cu ce
intimida.Nici pe  Balaam nu l-ar  impresiona !Dar nici pe Moise !De ce ne-ar
impresiona pe noi ?Nu au cu ce!.Dumnezeu nu te va trage de mînecă,dacă nu
 vrei să te străduieşti să te ridici la înălţimea exigenţelor închinării curate,în spirit şi
adevăr ; dacă nu  eşti  gelos şi zelos pentru adevărul cuvîntului său.Nu !El nu te va sili ! 
Dar nici nu-ţi va da aprobare sa , nu-i va mîntui pe cei care , în loc  să reacţioneze cu 
conştiinţă creştină, reacţionează ca nişte căpăţîni de varză.În viaţă sunt unele chestiuni 
cu care  nu se glumeşte ,nu numai curentul electric  face parte dintre ele ,ci şi voia lui 
Dumnezeu.Iar cei care se prezintă în faţa altora ca pricepuţi  în această  chestiune şi îi  
învaţă fals ,.sunt judecaţi special !  Proverbe 6:16-19 ; 19 :5  Mat,7.:21-23 Iacov  3: 1  
       Este tragică transformarea aceasta a oamenilor în roboţi  ideologici , adică în
 executanţi creduli .Nu are loc numai la martori ,ci,mai mult sau mai  puţin , în
toate religiile.Şi nu numai în religii ,ci oriunde este vorba de  fanatisme  pentru idei--- 
politice ,filozofice , ş.a.m.d Respectivii nu pot trăi fără să idolatrizeze pe cineva,au 
nevoie să le spună alţii : ce este bine şi ce este rău şi ce şi cum să gîndească !Aşa---
martorii : i-au părăsit pe clericii religiilor de stat --- pentru alţii , mai buni de gură , o 
întreagă suprastructură , complicată şi stufoasă .
În fruntea lor sau cocoţat  aproximativ 10 supermani,numiţi ,pompos:Corp de guvernare !
Toţi martorii de pe glob le acordă încredere totală,cred tot ce publică aceia , încă înainte
de a le fi citit textele!Li se supun mai tare decît catolicii,papei şi cardinalilor ! Deşi
 este vorba ,totuşi, de nişte oameni ,nu îndrăznesc să discute deschis , sincer despre
 rateurile şi falsurile lor , de parcă ar fi infailibili.Un cult al personalităţii ca al lui
Stalin ! Şi, drept răsplată ,aceia îi învaţă să-şi piardă  încrederea în gîndirea proprie
 şi chiar şi în dreptul de a gîndi cu capul lor ! („Fă bine şi aşteaptă-te la rău „) Şi îi
 îmbată,cu „apă  chioară” că : numai ei îl caută pe Dumnezeu ! şi numai ei îl iubesc!
numai ei înţeleg Biblia! şi numai ei vor fi mîntuiţi ! şi că Dumnezeu  numai cu ei  îşi 
îndeplineşte scopul !N-ar fi de mirare să le spună şi că nu poate să şi-l îndeplinească
fără ei !...Şi martorii ar crede .Dacă le-o spune „ sclavul „.Rămîn veşnic prunci în
faţa lui , nu se maturizează niciodată !
 Ce consideră,el şi ei ,maturitate ?Ştiţi ce? Supunerea ! Cît mai mare !Ca a roboţilor ! 
Maximul de maturitate ? Maximul de robotizare!...
  Cum se poate? De ce reacţionează  aşa  de fără demnitate ,ca nişte LEGUME?                               .  Nu este  greu de  ghicit .De ce am vorbit despre varză ? Degeaba? 
Ce este  varza ?Nu este o legumă ?Nu  tresar , cum nu au reacţionat acele căpăţîni de 
 varză din anecdotă , pentrucă SUNT VARZĂ!Sunt verze cu buletin ,verze sectare !Da ,
martorilor  şi martorelor, nu le sunteţi superiori  căpăţînilor de varză ! Verzele din
 grădină--- au păreri ? au convingeri? au demnitate ? Nu! Aşa sunteţi şi voi .Lipsa de 
reacţie a verzelor este la fel ca orbirea  fanaticilor, ca nepăsarea lor la argumente.
 Nu vă impresionează dovezile contrarii !Confundaţi tăria în credinţă cu încăpăţînarea . .
Asemenea verze  religioase dispreţuiesc căutările altora după voia lui Dumnezeu şi
 au păreri  superlative despre ei şi despre organizaţia lor,nepermis de sigure şi
 nepermis  de părtinitoare !De ce? Nu de florile mărului , cum credem noi , neajutoraţii ,
 neluminaţii , ci dintr-un motiv  arhiconvingător : pentru că  au găsit organizaţia care 
practică închinarea corectă la Dumnezeu!Numai ei!Şi numai ea!Unica !Şi ,odată cu
 aceasta , căutările lor s-au încheiat : nu  admit ,nici măcar ipotetic , că s-ar putea să
mai aibă de învăţat !Nu ,ei pot doar să-i înveţe pe alţii , doar atît !
La ce rezultate ajung puteţi constata şi în cazul acesta pe care v-il supun  atenţiei .
Dacă vă plictisiţi , nu-i refuzaţi : o să aflaţi  altă chestie ce nu vă  interesează , din
capitolul „Aberaţii  religioase”: aceste verze sectare pretind că au „cunoştinţă exactă
„şi  „exactă„ la martori , înseamnă  o cunoştinţă care se schimbă de azi pe mîine …
      Îi  priveşte , personal , ce aleg să creadă , să fie înşelaţi : dreptul la autopăcălire
 şi  la prostie este unul din drepturile elementare  ale omului ,chiar dacă nu este
 trecut în nici o Cartă .Dar ei vreau să-i facă şi pe alţii papagali ,ca ei ! Şi  insistă---spre 
 paguba ambelor părţi !...                    
---------------------------------------------  4  ---------------------------------------------                                 .        Revin la momentul din 2004 , la dezbaterea articolului din revista Turnul de 
Verghe din 1 Ian. , pag.31 , când martorii aveau reacţii de căpăţâni de varză la explicaţia
aberantă despre blestemul lui Canaan , o înghiţeau , fără să clipească .La fel ca azi ,
în 2013.             
          Cât poate să rabde un lucid şi un vigilent spiritual atâta superficialitate şi prostii ? 
Cum să nu te indignezi ? Sus : resurse inepuizabile de tupeu şi improvizaţii pe bandă
 rulantă , iar jos : cantităţi industriale de credulitate şi laşitate!
     Mâhnit de atât de mare densitate de prostie pe cap de locuitor şi şocat de lipsa de
 reacţie din Sala numită , pompos : a Regatului , eram pe punctul să izbucnesc în
 public , să ridic mâna , să le spun adevărata explicaţie a blestemului lui Canaan ,
 căci această organizaţie face mare caz de adevăr . Dar am tăcut . Nu vă grăbiţi să
mă acuzaţi de laşitate , căci avusesem câteva confruntări pe alte subiecte , mai „
tulburasem apele ” şi eram fript . Am tăcut , deoarece eram de mult suspectat şi
urmărit de berbecii şi ţapii Organizaţiei . Ştiam că voi fi tratat cu duşmănie şi voi
fi anulat cu „ Eşti mai deştept decât sclavul ? ” Nu eram la prima ispravă de bun simţ .
 Puteau să mă sancţioneze pentru „ tulburarea congregaţiei ” şi , la orizont s-ar fi
apropiat excluderea de pe păşunea lor . Aceasta nu mi se părea o nenorocire , dar
vroiam să-i părăsesc când şi cum hotăram eu , nu când vroiau ei , după răul lor plac .
Slavă  Domnului , am reuşit cum mi-am propus ! De aceea  am tăcut , din acest
 calcul am făcut acest mic compromis tactic .Am tăcut .Dar am crestat pe răboj,
cu năduf ,şi   această prostie de expoziţie , lângă multe altele dezamăgiri şi indignări 
cauzate de această sectă demagogă .
      Cu tot stresul aproape insuportabil , momentul acela de şoc din Sală a fost 
totuşi  luminos, căci a contribuit şi el la edificarea mea spirituală . Am înţeles încă
 odată (a câta oară? ) că nu am ce căuta acolo ! Ce să cauţi unde nu ai ce să găseşti ?
 Ce să caut eu în Sahara sau la poli ? Ce să caut într-o organizaţie care debitează
 asemenea prostii ? Ca să înveţi --- ce? Alte prostii şi minciuni ? Această prostie ,
 a nu ştiu câta , m-a imunizat ca un vaccin contra imposturi lor . Mă gândeam :
dacă în această chestiune unde pot să-i verific , spun falsuri cu aşa tupeu , ce
încredere pot să le acord în altele , unde nu pot să-i verific (interpretări a unor
profeţii sau explicaţii încurcate ) ?
     Trufiile , plictiselile , imposturile şi prostiile alcătuiau acum un munte !
Eram sătul de ele , de atâta credulitate şi absurdităţi  şi  de căpăţâni de varză .
Dezasocierea mi-a apărut ca o ieşire la aer proaspăt  ,un gest de conştiinţă creştină ,
de maturitate şi demnitate .
Dar  nu întrevedeam momentul .potrivit ;  mă gîndeam la tactica lui Gorbaciov.
 Mă consideram  din punct de vedere spiritual , în afara organizaţiei , ca Gorbaciov
 în afara bolşevismului şi aşteptam un moment favorabil să mă detaşez de ei ,
demn şi public , la fel ca el de comunism.Ştiam că degeaba  poţi argumenta oricât
 de bine ,căci nu ţi se permite să te  explici în faţa adunării , căci această organizaţie
 lucrează în stil bolşevic : nu acceptă dezbateri publice , ca în secolul I , căci se teme
 de imparţialitatea asistenţei , că nu le va da dreptate .Mi-a ajutat Dumnezeu să ies
demn şi ieşirea mea să nu rămână anonimă şi să aibă  un oarecare ecou pentru cei
dornici de adevăr biblic . Am procedat ca Gorbaciov , cum spune zicala : „
 Gorbaciov era tot Gorbaciov şi înainte de a face perestroika ” : când a prins ocazia 
favorabilă , a dat-o cotită … Şi eu la fel .
  Ca să nu o iau razna , în pauză , în timpul cântării , am părăsit întrunirea , pretextînd
 nu mai ştiu ce . Şi ajuns în stradă,am râs , ca să nu plâng , de atâta prostie şi lipsă de
 spirit , cât şi pentru neputinţa mea de a spune adevărul într-o organizaţie care face
 mare caz de iubirea ei de adevăr , dar studiază în loc de Biblie , monoloagele
obligatorii ale unor impostori de la 8.000Km , ale unora ce predau aşa explicaţii de 
obsedaţi sexual ,la 7 milioane de creduli de pe tot globul! Iar cei 7 milioane îi cred ,
îi ascultă şi îi finanţează !
   Eu am beneficiat de mărturiile unora şi doresc să fiu de folos cu mărturiile mele altora ,
 cum este aceasta , cu blestemul lui Canaan , o stupizenie ce mi-a provocat sentimente 
amestecate , contradictorii , de râsu-plânsu’ .
   Dar râsu-plânsu’ nu ma eliberat de tensiune : m-am surprins strigând , nu prea
tare : Sunt creştin , nu cretin ! şi Nu sunt căpăţână de varză ! Apoi pe drum şi
acasă, le-am repetat ca pe nişte lozinci salvatoare , spre mirarea soţiei , care nu
 fusese la program şi a trebuit să-i explic . Şi a trebuit să le explic şi altora .
     Acum ,când scriu ,sunt dezasociat de Organizaţia martorilor şi vindecat
 de aiureli sectare.Mă bucur de adevăr,umblu în Lumină şi încerc să o răspîndesc .
Nu simt lipsa sectei şi a roboţilor ei şi nu le-o voi simţi nici în viitor!Dar mi-a rămas,
ca o cicatrice, acel moment de întrunire sectară ,una dintre cele mai negre amintiri ,
acel monument de prostie religioasă : explicaţia sexistă . Şi tot de atunci obişnuiesc
 să-mi repet , din când în când , cu voce tare sau în gând , ca pe nişte formule
salvatoare , aceste lozinci ale demnităţii spirituale şi ale bunului simţ :
                      Nu sunt căpăţână de varză ! Sunt creştin , nu cretin !
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------
                               ------------------CÎNTAREA  VECHE  NUMĂRUL 111
.                     -------------------------------------------------------
.                MÎNDRĂ  CORABIA  , MEȘTER  CÎRMACIUL”
.               -------------------------------------------------------------------

.      PRIN 1996 ÎN TIMP  CE CÎNTAM CU MARTORII DIN REGHIN LA UN PROGRAM  AL SECTEI CÎNTAREA NUMĂRUL 111 DIN CARTEA APĂRUTĂ ÎN 1992 AM AVUT O MICĂ  REVELAȚIE .
.     VERSURILE CÎNTĂRII EXPRIMĂ O ÎNCREDERE NEȚĂRMUITĂ ÎN SUPERIORITATEA SECTEI ȘI APROBAREA LOR DE DUMNEZEU ȘI MARTORII CÎNTAU CU MARE CONVINGERE ÎNSĂ EU TRECEAM PRINTR-O PERIOADĂ SPIRITUALĂ DIFICILĂ FĂCUSEM NIȘTE CONSTATĂRI NELINIȘTITOARECHIAR ALARMANTE DESPRE ÎNVĂȚĂTURILE SECTEI ȘI DE ACEEA DEVENISEM MULT MAI ATENT LA ORICE EXPRIMĂRI LA TEXTELE CÎNTĂRILOR ȘI LA AFIRMAȚIILE VORBITORILOR ȘI ACEASTĂ CÎNTARE CÎNTAREA VECHE NUMĂRUL 111 M-A SERVIT DIN PLIN ÎN ACEST SENS // PE CONTRASENS . . .       
.    IAT--O :

.    LUMINA DEVINE TOT MAI STRĂLUCITOARE 
.   ---------------------------------------------------------------------- 

.  1. ” Viu din Scripturi lumina strălucește
și-n strălucire crește  marea Zi vestind .
Dezvăluit Regatu-i prin lumină ,
la Dumnezeu să vină toți , chemați fiind .
Mult timp falsa închinare
ne-a ținut ca-ntr-o -nchisoare .
Timpul sosi ,
e-a   Domnului Zi ”.
Pur adevăr țîșni ca razele-n zori ,
cei drepți fiind scăldați toți în divine lumini ,
divine lumini .
.
  2 Crește acum lumina spre dreptate ,  
Iehova o împarte , grijă el purtînd .
Sens pur și clar acum el revelează ,
poporu-și modelează cu-adevărul sfînt .
Imperfecți fiind ni se pare
uneori  că-i vreo eroare .
Clarificări
vin prin adevăr .
În ajutor ne dă lumină multă ,
lumină glorioasă dă , mai viu strălucind ,
mai viu strălucind .  
.-----  AȘA CÎNTAM CĂ NU SUNT ERORI  ÎN ” HRANA SPIRITUALĂ DOAR ” NI SE PĂREA ” DEOARECE  SUNTEM  IMPERFECȚI . ADICĂ DACĂ AM FI PERFECȚI AM VEDEA CĂ TOTUL ERA EXCELENT ERORILE  ERAU NUMAI  ÎN  CAPUL NOSTRU UNDE MAI AUZEAM  AȘA DEMAGOGIE ȘI TUPEU ? LA COMUNIȘTI ȘI LA CLERICII ORTODOCȘI DIFERAU DOAR COSTUMELE 
.     MERSIWTS  DAR CE FACEȚI CU STRIGAREA VOASTRĂ DEGEABA SĂRIȚI LUPUL !”=  AȘTEPTAREA PENIBILĂ DIN 1975 ? PESTE 600. 000 AU PĂRĂSIT SECTA  DEOARECE PROFEȚIA CĂ VA VENI ARMAGHEDONUL S-A DOVEDIT MINCINOASĂ AȚI FOST NUMIȚI MARTORI MINCINOȘI  ȘI PROFEȚI FALȘI ” ȘI VI S-A APLICAT  Deuteronom 18 : 22 Proverbe 19 : 5 ȘI SUNTEȚI  NUMIȚI  CAMPIONII  RATANGIILOR ” 
ȘI APOSTOLI  AI DEZICERII ” DEOARECE NU A FOST PRIMA ISPRAVĂ DE ACEST FEL
. PE LÎNGĂ ALTE  NĂZBÎTII .
.      TOTUȘI MARTORII CÎNTAU INCONȘTIENȚI :  
.  3 Pe-al nostru drum lumina luminează
ca soarele -n amiază pe un cer senin .
E Dumnezeu cel ce iluminează ,
 motive -ndepărtează de plîns  și suspin .
Griji nicicînd noi nu ne facem ,
prompt spre adevăr ne-ntoarcem .
Calea-i urmăm ,
n-o abandonăm .
Căci a țîșnit lumina și va crește .
Cei drepți tresaltă că-i lumina clară mereu 
mai clară mereu ”.

.-------- ” motive ndepărtează de plîns  și suspin ” .  ERAM  FERIȚI MIRACULOS DE ÎNGRIJORĂRI MINCIUNĂ !
.-------  Griji nicicînd noi nu ne facem ”.  ALTĂ  GOGONATĂ SE APROPIA  ANUL 2000 ȘI
GRIJILE VENEAU MAI MULTE DECÎT ORICÎND CREȘTEAU ÎN CASCADĂ .
.-------MĂ ÎNTREBAM Lumină mai clară  ÎN  SECTA MARTORILOR CUM AR PUTEA FI CÎT TIMP NU ÎL MENȚIONEAZĂ ÎN CÎNTARE  PE DOMNUL ISUS LUMINA  LUMII  ? IOAN  8 : 12  ACESTA ESTE CEL MAI PROST OBICEI  ALCASEI” WTS O LOVITURĂ DE COPITĂ DE MĂGAR DEJA ȘTIUTĂ ÎN LUNGUL ȘI  ÎN LATUL  PLANETEI O VEȘNICĂ RUȘINE SĂ NU ÎL MENȚIONEZI PE MÎNTUITORUL ÎNTR-O CÎNTARE  DE JUBILARE  ESTE O BĂDĂRĂNIE DE NEIERTAT A ACESTEI SECTE TRUFAȘĂ !
.    APOI CÎNTAREA SECTANȚILOR MI-A ADUS ÎN URECHI  POEZIA” ȚARA” PUBLICATĂ CU PESTE 20 DE ANI ÎNAINTE , ÎN 1970 , DE POETUL ROMÂN  ZAHARIA STANCU ÎN VOLUMUL ” CÎNTEC ȘOPTIT ”, O POEZIE PE CARE O ÎNCHEIA LA FEL DE OPTIMIST , DE MINCINOS ȘI DE GREȚOS IATĂ FINALUL POEZIEI COMUNISTE CARE FĂCEA ȘI FACE ÎN CONTINUARE PERECHE CU DEMAGOGIA ȘI  NAUFRAGIUL SECTEI  MARTORILOR ȘI A CÂNTĂRII  LOR  MINCINOASE   :  

” SUB CER ALBASTRU PE ALBASTRU OCEAN 
CORABIA NOASTRĂ ALEARGĂ - NAINTE  
MÎNDRĂ ALEARGĂ- NAINTE 
SPRE VIITOR , SPRE COMUNISM ALEARGĂ . . . 
.               ---------------------
PRIELNIC E VÎNTUL MEȘTER  CÎRMACIUL  .
MÎNDRĂ CORABIA . . .MEȘTER  CÎRMACIUL .”

.-----  VERSURILE POEZIEI LUI STANCU MI-AU RĂSUNAT BRUSC ȘI CLAR ÎN
URECHI NECHEMATE DEODATĂ CU ALE CÎNTĂRII  SECTEI MARTORILOR !
DE CE ? DIN CAUZA ASEMĂNĂRII DEMAGOGIEI LOR EA , LĂUDĂROȘENIA
AMBELOR , MI-AU IMPUS PARALELA POETUL VORBEA PRĂPĂSTII  DE
INCONȘTIENT ȘI LA FEL DE INCONȘTIENȚI ERAU ȘI TEXTIERII SECTEI
 MARTORILOR EXPRIMÎNDU-SE  LA FEL DE OPTIMIȘTI IN POFIDA REALITĂȚII
DE PE TEREN CARE ÎI CONTRAZICEA      
.------ SPRE VIITOR ALEARGĂ ” =  ÎN 1996 COMUNISMUL NU MAI ALEARGA 
FUSESE ELIMINAT DIN CONCURS DAR ORGANIZAȚIA MARTORILOR MAI SPERA
 CĂ VA DREGE CUMVA TĂRĂȘENIA  ÎN JURUL LUI 2000 CĂ  GENERAȚIA DIN
1914 VA VEDEA ARMAGHEDONUL ȘI VA FI RĂPITĂ NU S-AU ÎMPLINIT NICIUNA
DIN ACESTE AȘTEPTĂRI ȘI ACUM SE TÎRĂȘTE ÎMPLETICITĂ  SCHIMBĂ IAR
TOATE EXPLICAȚIILE  DEOARECE NU CORESPUND AU SCHIMBAT DOGMA LUI  RUTHERFORD CĂ ÎN 1935 S-A TERMINAT ALEGEREA CELOR 144000 CARE SUNT
” UNȘI CU SPIRIT SFÎNT ”, AU SCHIMBAT-O DEOARECE NU MAI AVEAU UNȘI ” PENTRU PREDAREA ȘTAFETEI .
    ------ PRIELNIC E VÎNTUL ” ? TOCMAI DIMPOTRIVĂ A VENIT URAGANUL DESFINȚĂRII COMUNISMULUI ÎN 1989 POETUL ERA MORT ȘI
REVOLUȚIONARII” CÎND I-AU GĂSIT PORTRETUL ÎN TABLOURILE DE PE PEREȚII  PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI --- L-AU ÎNTORS CU FAȚA LA  PERETE ! . . .  
.     IAR PENTRU SECTA MARTORILOR  A URMAT ÎNCĂ UN FÎS  : DEZAMĂGIREA AȘTEPTĂRII DESPRE GENERAȚIA 1914 AU RĂMAS IAR MINCINOȘI GENERAȚIA 
 DIN ELASTIC  LI S-A TRANSFORMAT  ÎN GENERAȚIE DIN BUCĂȚI ” !  
.------ MÎNDRĂ  CORABIA MEȘTER CÎRMACIUL CEAUȘESCU ERA UN ORBETE , 
UN PARANOIC RUPT DE REALITATE CARE A SFÎRȘIT ÎMPUȘCAT CA UN ANIMAL SĂLBATIC” IAR CORABIA A AJUNS DE JAF .    
.       LA FEL SITUAȚIA SECTEI  MARTORILOR TINDE SĂ IASĂ DE SUB CONTROL 
CREȘTE NUMĂRUL  CELOR CARE SE ÎMPĂRTĂȘESC FĂRĂ ACORDUL CLICII DICTATORIALE SE INSTALEAZĂ SPIRITUL LUMESC CONFUZIA DERUTA 
PANICA VIITORUL CAPĂTĂ CONTUR DE  FUNDĂTURĂ NEAGRĂ .
.     AM RĂMAS UIMIT CĂ NICI UN MARTOR  NU TRESĂREA NU SE SEZIZA .
ÎNSĂ ISTORIA S-A DESFĂȘURAT ȘI CONTINUĂ SĂ SE  DEPENE LA FEL DE TRIST ȘI PENTRU
 EI CA PENTRU  SISTEMUL COMUNIST !
.                                            ---------------------------------------
.    SECTANȚILOR PĂCAT DE MELODIA FRUMOASĂ DAR EA NU VĂ VA SALVA CORABIA DIN DERIVĂ VÎNTUL NU VĂ E PRIELNIC MINCIUNILE --- TOT MAI INSUPORTABILE CÎRMACIUL E UN NEPRICEPUT PATENTAT ȘI REPETAȚI NAUFRAGIUL TITANICULUI  ȘI AL COMUNISMULUI ȘI VEȚI  PĂȚI CA ACEL POET  COMUNIST VEȚI FI  ÎNTORȘI CU FAȚA LA  PERETE !
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- O GLUMĂ ÎN FINAL :
           Un  apostat 
             a  postat .