duminică, 5 ianuarie 2014

CERTITUDINI

 

        CERTITUDINI PENTRU CEI CU INIMILE CURATE


C U P R I N S   :
    
---- Devizele  rubricii   
--------------------------- 
--- Mijlocul  Bibliei   
----  Dovezi involuntare    
 --- Cum  se  sfîrșește  Istoria omenirii ?  
---  Mînia viitoare    
  Voi sunteți ai pămîntului !  
--- Cel  mai  actual  scriitor  romîn
  --- Cine le ia oamenilor pîinea de la gură ?  
--- Între două rele 
--- Nu  lăsaţi  să  vi  se  stingă  candela !     
---- Iov  despre  Dumnezeu      
--- J. J . Rousseau  despre  Isus  
--- Marin Sorescu  
--- Costache Ioanid  
 --- Nichita  Stănescu  
--- Dimitrie  Anghel -- Florile 
--- Iov  26 :
--- Isaia 40 : 22 
--- Ovid  Denșunianu -- Corbii 
--- Al . Macedonski -- Psalmi  
--- Certitudini despre atei  
--- Pentru . . . contra”  
   --- Ion Minulescu -- Plecările 
--- Bacovia     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEVIZELE   RUBRICII    
Ferice de cei cu inima curată căci ei vor vedea pe Dumnezeu !   Matei 5 : 8   
*
Fiecare se interesează de ale lui şi foarte puţini de  A LE   LUI  A  !
*
 Nu propagandă politică ci veştile bune ale Bibliei ! Pentru viitor veşnic ! 

" Toţi  umblă după foloasele lor şi nu după  ale lui Isus  Cristos ."  filipeni 2 :  21 

 "DU-MĂ PE STÎNCA PE CARE N -O POT AJUNGE ,CĂCI  ESTE
.   PREA  ÎNALTĂ  PENTRU MINE ! (psalmul  61 , versetul 2b)       
   
.-------------------------------------- Noi ce din mila Sfîntului 
.                                      facem umbră pămîntului ”. ---  (Mihai Eminescu)  

. ---------------------  ” INVITAT SAU  NU  ----  DUMNEZEU  ESTE  DE  FAȚĂ ! ”   
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

.                                                 M I J L O C U L   B I B L I E I 
.                                              -------------------------------------------- 
.   PSALMUL  118 : 8 = Mai bine este să cauți un adăpost la Iehova decît să te încrezi în om ”. 
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
.                                             DOVEZI  INVOLUNTARE  
.                                            -------------------------------------------                                                 
.                                      = Dovezi neintenționate de autenticitatea Bibliei
-                                    --------------------------------------------------------------
.                                    Una din Testamentul Vechi =  Ezra  8 : 22
.         MI-ERA  RUȘINE SĂ CER ÎMPĂRATULUI  O  OASTE DE ÎNSOȚIRE ȘI
CĂLĂREȚI  CA SĂ NE OCROTEASCĂ ÎMPOTRIVA VRĂȘMAȘULUI PE DRUM ,
CĂCI SPUSESEM ÎMPĂRATULUI : ” MÎNA DUMNEZEULUI NOSTRU ESTE SPRE
BINELE LOR PESTE TOȚI CEI CE -L CAUTĂ DAR PUTEREA ȘI MÂNIA LUI
SUNT  PESTE TOȚI CEI CE-L PĂRĂSESC ”.
 .                              Și una din Testamentul Nou = Ioan  21 :  5 - 7
.       Dimineața Isus stătea pe țărm  dar discipolii nu știau că este Isus 
      Copiilea zis Isus aveți ceva de mîncare ?” 
        Ei au răspuns : ”Nu”.   
        El  le-a zis : ” Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei , și veți găsi ”. 
.       Au aruncat-o deci și n-o mai puteau trage de mulțimea peștilor Atunci discipolul pe
 care-l iubea Isus a  zis lui Petru : ” Este Domnul !” CÎND  A AUZIT SIMON  PETRU CĂ
ESTE  DOMNUL ȘI-A PUS HAINA PE  EL ȘI S-A  ÎNCINS  CĂCI ERA  DEZBRĂCAT
și s-a aruncat în  mare .
-                              Comentariile sunt de prisos .
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
 .                                       CUM  SE  SFÎRȘEȘTE  ISTORIA  OMENIRII  ?  
.----------------------------------------------------------------------------------------------
.     Într-o librărie 
.     Clientul i-a cerut vînzătorului cartea ” Istoria  omenirii”, a primit-o  și a plătit-o Și înainte
de a pleca îl întreabă pe librar 
---- Ce știți ? Cum se termină Bine ?
.     Ce credeți că i-a răspuns vînzătorul 
.      A rămas ” blocat”, nu a știut ce să-i spună !
.     Dar tu cititorule 
------------------------------------------------------------------------------------                                         
-------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------  M Î N I A  V I I T O A R E                               
-                                             Isaia 2:10-18
-   Intră în stînci şi ascunde-te în ţărînă de frica lui Iehova şi de strălucirea măreţiei lui!
    Omul va trebui să-şi plece privirea semeaţă şi îngîmfarea lui va fi smerită!Numai Iehova va fi înălţat în ziua aceea.
  Căci este o zi a lui Iehova al oştirilor---împotriva oricărui om mîndru şi trufaş,împotriva oricărui se înalţă,ca să fie plecat.
    Împotriva tuturor cedrilor înalţi şi falnici ai Libanului şi împotriva tuturor stejarilor Basanului;
     împotriva tuturor munţilor înalţi şi împotriva tuturor dealurilor falnice;
     împotriva tuturor turnurilor înalte şi împotriva tuturor zidurilor întărite;împotriva    tuturor corăbilor din Tarsis şi împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere.
           Mîndria omului va fi smerită şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Iehova va     fi înălţat în ziua aceea.Toţi idolii vor pieri .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
.               CEL  MAI  ACTUAL  SCRIITOR  ROMÂN  !   
---------------------------------------------------------------------------
.    Este , în continuare deși nu mai e în viață celebrul satiric român nenea Iancu” =
Ion Luca Caragiale Iată cîteva mostre să privim în oglinda lui vedem aceleași imagini ca
el în urmă cu peste o sută de ani dovezi că lumea nu progresează moral .
-------------------------------------------------------------
,     Din comedia ( așa au numit-o pentru derută deturnătorii !O scrisoare pierdută ” :  
-------------------------------------------
 -----  Curat murdar , coane  Fănică  !.          
------ machiavelîcuri 
------- Curat violare de domiciliu , da  umflați -!
------- --- Eu cu cine votez ? ///  ----- Cetățene , nu vrem să influențăm alegătorii votează 
pe cine  poftești . ///  ---- Eu nu poftesc pe nimeni dacă e vorba de poftă 
.       Din povestirea ” Domnul Goe” : 
----------------------------------
-------  Ca să nu mai rămîie repetent și anul acesta
----- mamița , mamițica , mamaia  mam -- mare , tanti Mița
-----  Mam - mare își face cruce apoi aprinde o țigară ”.

.       Din povestirea ” Baalaureat ” :
-------------------------------------------
----- ” Ce are a face morala cu justiția ? ”
---------------------------------------------------
 .    Și tot e la el a rămas expresia celebră și mai  ales de tristă realittate : ” lanțul  slăbiciunilor ”. 
--------------------------------------------------------                            
--------------------------------------------------------
               VOI  SUNTEȚI  AI  PĂMÂNTULUI ! ”
----------------------------------------------------------------------

.      Autentică la primăria unei localități din nordul Moldovei pe timpul lui
Ceaușescu .
.       Primarul l-a chemat la primărie pe starețul  mânăstirii de pe raza comunei i-a dat
o hârtie cu ștampilă și i-a spus 
. ---- Vă comunic verbal ce vi se spune în acest document și vă rog să verificați și să
semnați de primirea lui în acest registru , aici . E o hotărîre de la județ că din anul viitor
 atîtea hectare din zona  cutare , pe care le folosiți acum  --- să nu le mai lucrați dvs
 căci ni s-au acordat nouă Ați luat la cunoștință De acum e pămîntul nostru !
.     Starețul i-a răspuns :
.---- Vă înșelați tovarășe nu pămîntul e al vostru ci voi sunteți ai pămîntului !
.       Primarul s-a încovoiat  ca sub greutatea unei poveri copleșitoare conștientizînd
 brusc certitudinea că suntem posesori doar vremelnici ai bunurilor pămîntești .
-------------------------------------------------
------------------------------------------------                                                            
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
.                                               ----- Comentariu -- 02 iunie 2016
.                             CINE  LE  IA OAMENILOR  PÂINEA  DE  LA  GURĂ ?
                                ---------------------------------------------------------------------
.             La televizor inundații înspăimîntătoare în Moldova Un reportaj dintr-unul din
multele sate lovite de prăpăd peisaje sinistre pagube incalculabile cîmpuri compromise
și grădini înămolite făcute una cu pămîntul pustiite În loc de recoltele viitoare și de
zarzavaturi -- potop noroaie animale moarte  . . . Lacrimi sărăcie disperare -- ca cerul
plumburiu de toamnă acum în iunie . Un sătean Dacă o mai ține mult așa --
 ne mînă în Dunăre ! ” 
      Dar mai dureroase decît nenorocirile de pe teren sunt dramele din suflete!Și între ele m-
a impresionat în mod deosebit jelania sfîșietoare a unei biete bătrînici o statuie a lipsei de
speranță Din ce o să trăiesc Nu am pe nimeni Păsările mi s-au înecat Trăiam cu ce
 se făcea în grădină Acum nu mai am decît casa  goală Domnul mi-a luat toate !”. 
   Cu toată compătimirea reproșul ei , adresat lui Dumnezeu m-a lovit în inimă prin sticla televizorului Vai ce blasfemie Deci Dumnezeu e vinovat că merge lumea rău !
Dumnezeu ne ia pîinea de la gură !Este unul din ecourile învățăturilor de secole ale preoților  ”Dumnezeu ne bate ca să ne întoarcem la el ”. Deci Dumnezeu ne șantajează Atunci de ce ne învață Domnul Cristos să ne rugăm Tatălui ceresc Pîinea de toate zilele dă-ne-o astăzi ” ? Ca să ne-o ia de la gură Se contrazic Tatăl cu Fiul Și ce metodă e aceea din care oamenii trag concluzie greșită că Dumnezeu e rău ? E adevărat că și Iov a crezut
greșit că Dumnezeu îl lovește dar nu a comentat răutăcios ca acea bătrînică ci a spus ” Fie-i numele binecuvîntat ! ” Iov nu știa că Diavolul  era autorul nenorocirilor lui dar nu s-a îndoit de dreptatea lui Dumnezeu și s-a încrezut în bunătatea sa El știa că omenirea nu e condusă de Dumnezeu ci de Cel Rău și că Dumnezeu nu cauzează răutăți . Știa că Diavolul a ajuns să conducă omenirea din cauză că prima pereche Adam și Eva a ales să nu asculte de Tatăl din ceruri Nu Dumnezeu s-a îndepărtat de oameni ci oamenii s-au înstrăinat de Dumnezeu ! Iar Dumnezeu le-a respectat alegerea s-a retras și Diavolul conduce lumea -- Iov 9 : 24  Luca 4 : 6
     Noi avem mai multe motive decît Iov să nu îl învinovățim pe Dumnezeu dacă ne lovește
 vreo nenorocire : ne-a lăsat Biblia în care ne explică îngrijirile pentru a fi primiți în viitorul Paradis ,  între care Dovada supremă : că l-a trimis pe Fiul său Unic ca să ne răscumpere =Ioan 3 : 16  Suntem avantajați față de el avantajați și privilegiați .
  .     Disperarea bătrînicii din reportaj e un exemplu în ce ignoranță și dezinformare despre adevărul situației omenirii sunt crescuți creștinii ” cu numele din religiile istorice din bisericile tradiționale chiar și acum cînd așteptarea venirii Domnului Isus Cristos se apropie cu pași mari de sfîrșit ; este un contraexemplu .   
 ----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- .                                                            -----  Comentariu --  13 aprilie 2016 ---- 
.                                     ÎNTRE  DOUĂ RELE  ALEG  RĂUL MAI  MIC
.                                 --------------------------------------------------------------------
.    De 3 zile televiziunile se miră că șlagărul contra construirii  Catedralei ortodoxe aNeamului la București cu refrenul inspirat și mai ales adevărat : Dumnezeu preferă lemnul // și spațiile mici  -- are efect invers  sumele donate s-au dublat și chiar  triplat ! Postacii tupeiști ai generației Facebook  -- și mai ales manevranții  lor din  umbră -- sunt surprinși , nu înțeleg ce se întîmplă și se întreabă nedumiriți de ce nu-i mai ascultă publicul pe tinerii rebeli și sălbatici și nihiliști protestatari profesioniști Le fredonează piesale apreciază mesajul însă nu marșează nu se lasă manipulați de ei ci  dimpotrivă contribuie la catedrală ! De ce se comportă paradoxal donatorii ?  
 De ce Deoarece sunt dezamăgiți de ei mai tare decît de slujbașii bisericii Din 1989
încoace s-au fript cu foarte mulți și foarte diverși chemători și gonaci d-ăștia radicali foarte
vocali și mobilizatori activiști  gălăgioși  care au promis  marea și  sarea -- cu sau fără
 Internet și cu sau fără talent -- și s-au dovedit -- toți mai mult sau mai puțin --- nu liberi și
frumoși ci manevrați de banii unor multinaționale și tenebroși , perfizi , ascunși , alunecoși , corupți meschini ,
 lacomi și profitori Donatorii i-au simțit și pe acești  ultimi lozincarzi că nu  îi mînă în luptă  sinceritatea smereniei ci spiritul demolator al  lumii și  veacului  , el e la modă și  are succes  acum chiar și cînd  e livrat sub formă de gargară artistică  De aceea deși le place
șlagărul  nu se lasă fermecați  cu demagogii de vulpoi ci suflă și în iaurt .  
Nu le este ușor : bieții oameni plătesc dar se află prinși într-o dilemă  între cîntecele  de
 sirenă  ale  militanților schimbărilor cu orice preț fie și în mai rău și de cealaltă
parte suspiciunile față de oficianții religioși --- carieriști  oportuniști și  trufași sunt
 dezamăgiți de ambele tabere” , însă încrederea în rebelii politicianiști ” sub acoperire” 
 e mult- mult  mai mică fanfaronada lor anarhică îi îngrozește de aceea -- între două rele
 aleg răul mai mic aleg ” Babilonul  , votează  , și aici , negativ . . .    
Martorilor ai lui Iehova donatorii ăia nu au auzit de teoria voastră  că  a căzut Babilonul Spuneți-- le să nu-și creadă  ochilor cum a zis tipa aia prinsă cu altul : ” Bărbate, nu crede ce vezi cu ochii , crede ce îți spun eu ! Și întrebați-i cum îndrăznesc să locuiască într-o cetate care după teoria voastră nu  există ?

-----------------------------------------------------

.                                    NU  LĂSAȚI    VI  SE  STINGĂ  CANDELA  !
     --În  anul 1905  rafinatul poet  român Dimitrie Anghel  a publicat una dintre cele mai frumoase  poezii  din  literatura  romînă  şi  universală, poezia intitulată „ ÎN  FURTUNĂ „ , 
o poezie despre rugăciune .  Iat- o :

                                 ÎN   FURTUNĂ

 Sînt seri cînd murmurul furtunii e-aşa de blînd încît ai spune
că s-a ascuns în umbr-un înger şi povesteşte o  baladă,
pe -astfel de seri , fără de voie , pe mînă  fruntea-mi las să cadă
şi nu ştiu  pentru ce  atuncea aş vrea să-ngîn o rugăciune.


                                             *
Aş  vrea , dar nu mai sînt în stare s-adun pioasele cuvinte,
şi-atunci visez învins de jale, în timp ce vîntul aiurează
la  cei ce mi-au lăsat să moară  divina candelă de pază,
de stau acum prin întuneric să lupt cu-aducerile-aminte.


                                              *
Ardea cu toate – acestea pururi în  liniştea odăii  mele
şi eu dormeam sub ea în tihnă  şi de nimic nu-mi era teamă;  
dar mi-au lăsat-o să se stingă , căci nimeni n-a băgat de seamă
cît  întuneric stă la pîndă la agonia  unei  stele.


                                               *           
Şi de atunci în mine umbra a prins în tihnă să se-adune,
m-a  revărsat , şi--arare , totuşi , în noaptea desnădejdii mele,
presimt că e  lumină  încă  după-ale umbrelor  perdele,
şi-atuncea sufletul mi-aş  vinde să pot să-ngîn o rugăciune!
                                             *  
-- -Strofa  I -a-- Ar trebui recitită integral ! acesta ar fi  cel  mai  bun comentariu ! Începe foarte sugestiv :  cu un simbol puternic : o fîntînă ! Sărmanul se află lîngă o fîntînă. Fîntîna evocă ,sugerează Setea . Sete--- de ce anume? Ce fel de sete ? Poate apa acelei  fîntîni să  i-o potolească ? Vom vedea .Să notăm şi celălalte  repere : ”murmurul fîntînii” = poezia , obsesia copilăriei , paradisul inconștienței . / ” atît de blînd ”= contrast acuzator contra asprimii, a durității epocii noastre de ” fier”, a  patra, conform etapeizării  lui Hesiod și ultima epocă ,așa  a  profețit el . / ”ascuns în umbr--un înger--- povestește o baladă „ = explicația religioasă a  dramei omenirii și a tragediilor i se pare ireală și paralelă . / mărturisește : în cîte-o seară , involuntar , simte dorința să se roage .Da, seara ni se deșteaptă doruri și chemări tainice , nelămurite ; aici : instinctul închinării .Seara și cei trufași  sunt învinși : își dau seama că , per-total ,nu cîștigă mare brînză cu cărpănoșenia lor și li se apropie,și lor,scadența inevitabilă, cînd vor avea de-a  face cu alte instanțe și valori  . Dacă  Ziua e Viața , în miniatură ,atunci Seara simbolizează oboseala de zbuciumul Vieții , apropierea de final. 
 -Strofa  II -a –vrea să se roage , însă nu poate ! Poate doar  să  viseze ” învins de jale” . Ce anume visează ? La paradisul pierdut . Plînge  moartea divinei  candele = plînge  moartea  credinţei  ! deoarece  nu există  ateu  fericit  ! ”Vîntul aiurează ” = atmosfera este demonică , iar individul este un dezrădăcinat! De fapt nu știe să se roage ! Nu l- au învățat cei ce au lăsat  să- i  moară ”divina Candelă de  pază .” Povestește resemnat .”Candela ”e simbolul central , cine nu înțelege că se referă la lumina pierdută și  la încrederea înșelată ?„Candela„ e  axul ,rupt , al vieții lui ! În  lipsa ei , el luptă , în beznă, cu amintirile fericirii  copilăriei  nevigilente ,cînd ,zice el  = ” de nimic nu-mi era teamă ”, evident fiind imatur . 
-Strofa  a  III-a -- Candela ”ardea în liniștea odăii ”. ”Odaia ” înseamnă --- ce anume? El  dormea, în liniște , sub candelă , fără  teamă ” deci și  Liniștea și  Somnul trebuie că  simbolizează și ele  ceva : inconștiența copilăriei  încrezătoare și înșelate . Reproșează : ” mi--au lăsat-o să se stingă ”! Cine? Nu învinuiește concret , doar spune ,vag , că ”nimeni n-a băgat de seamă / cît întuneric stă la  pîndă la  agonia  unei stele”; nu precizează fiindcă oricine ghicește că reproșul vizează anturajul  din cauza căruia și-a  pierdut liniștea cînd i  s-a stins candela , anturajul iresponsabil și , probabil , și ”spiritul epocii ”. Ah , cît adevăr e în această  propoziție și--- oho ! ce exprimare de neuitat reușește poetul : el era  steaua  în agonie , ca în ”Miorița” ,balada păgînă ; și se subînțelege că agonia a început în copilărie , atunci cînd  responsabilitatea era a  celor vîrstnici , care însă n-au fost atenți la pîlpîirea candelei . Dar cu ce se ocupau acei vinovați ?Nu le păsa de spiritualitatea lui ! Chibițau la meciuri de fotbal și la serialul ”Dallas ”, iar copilul  l-au abandonat dădăcirii exercitate de televizor, mai exact =  Desenelor Animate mustind de violențe și  cu limbaj doldora de ” Nașpa” și  ”Nasol” și ” mama Natură” ( dar-- fără  tată? ) și ”Fraiere !” Dracu ”stă la pîndă”și ” moartea e pe noi ”, cum a zis Nicolae Steinhardt , însă ei se antrenează şi concurează la fugă , iar psihologii—pisălogii lumii o țin langa  cu ” Fi  pozitiv ! ” Rezultatul ? Candela e stinsă ! Întuneric și  agonie! Orbecăie în beznă. 
-Strofa a IV-a  ” Și  de atunci în mine umbra a prins în tihnă să se-adune „. Da , crește umbra în contemporanii noștrii ,întunericul spiritual îi face victime , le stinge candelele : "m'a revărsat " se căinează  poetul . Nu e fericit  cu modernitatea ; dorește lumina pe care o presimte după perdelele umbrelor! Umbrele fac perdele! nu am mai auzit așa ceva ! Asta ,da ! exprimare poetică  jos pălăria ! Admirați ce poate face  poezia ! Savurați poezia pură exprimînd  ,înaripat , criza spirituală a unei personalități reprezentative pentru culții lumii, dar care sunt , de fapt ,des-culți ! ”Umbre” și ”perdele„—ce simboluri fine și perfecte și ele! Nefericitul visează  în obscuritatea lor , în noaptea deznădejdii ! De ce nu trage perdelele dacă dorește lumină ? Să vadă cînd afară  biruie zorile !De ce visează resemnat ,cu  perdelele închise ziua?Dormitează ca un paralizat---în loc să părăsească desnădejdea din odaie!De ce ?  De ce nu e înţelept ? De ce reacționează ca un neputincios ? De ce nu îşi urmează instinctul    (de conservare)?
        De ce?Deoarece între "Atena"şi "Ierusalim"--- a ales , și el , "Atena"! S-a decis  pentru filozofia lumii înstrăinate de Dumnezeul Bibliei , nereceptiv la chemarea  Domnului Cristos ! Își  îndură , trist, destrămarea , dar refuză să creadă făgăduința vieții veșnice , învierea creștină! . . . De aceea  odaia lui seamănă cu peștera lui Platon , iar presimțirea luminii de după perdele se aseamănă cu privitul umbrelor de pe pereții din metafora filozofului grec din antichitate : aceiași lipsă de perspectivă,  drumul li se pierde în pustiu !
        Însa intre noi și  Platon este Isus cu jertfa sa de pe Golgota , de care Platon nu avea cum să știe(el fiind născut înainte ), sunt peste 2000 de ani de istorie udată de sîngele Răstignitului Unic pe Golgota . Isus a lăsat niște amprente cu un tuș de neșters pe paginile cronicii omenirii ! Nimeni --- și cu atît mai mult un european --  nu  poate să evite ” tribunalul ” jertfei sale!Pur și simplu nu putem să trăim fără să luăm poziție , pro sau contra , privitor la  Isus și jertfa sa.Știm sau nu , ne place sau nu ----ne aflăm în fața acestui tribunal divin și ne judecăm prin atitudinea față de el ! Nici poetul nu  poate ignora evenimentul evenimentelor istoriei omenirii , deși nu îl numește . De acolo îi vine confesarea că în cîte-o seară și-ar vinde sufletul ca să poată îngîna o rugăciune ! o idee satanică, străină de Dumnezeu , căci el știe , nu se poate să nu știe ! că  e auzit  dacă se roagă , pur și simplu ,fără vînzare de suflet . Declarația că nu poate să adune cuvinte de rugă poate însemna că e un necredincios ce nu vrea să se declare.     
       Însă contemporanii lui și  ai  noștri nu au elevația lui ,sunt corigenți la istorie și nu mai au nici măcar această șovăială ! sunt atît de superficiali încît nu mai simt nevoie nici măcar să fie ipocriți , să mimeze credința !Și  dacă nu le-au stins alții candelele și le-au stins ei sau și le sting zilnic ,în loc să le apere de vînt! Și apoi se plîng că viața e tragică ! Sunt , cum spune titlul poeziei : ” în  furtună ” =  orfani  spiritual! dezrădăcinați ! fără  viitor. Nu au pace în spirit ---  fiindcă  nu se poate pace fără  Dumnezeu.
       Ce poezie superbă ! O destăinuire mișcătoare ,pornită din instinctul, nesatisfăcut, al închinării și  din durerea lipsei protecției divine; ne vorbește, sfîșietor, despre această mare problemă a  omului modern : dificultatea de a se ruga , lipsa părtășiei cu Dumnezeu.Acest  adevăr trist este tot mai adevărat! Marea lor majoritate se declară creștini însă nu se roagă și nu știu să se roage , au crescut și se dezvoltă străini  de Dumnezeu și de sfințenia sa și nepăsători  de candele ! Nu au bucuria certitudinii că nu suntem singuri și nu suntem abandonați. Poezia aceasta  este un plîns fără lacrimi , un vaiet temperat ! 
        Fără speranță ? Nu tocmai ! Deși dezrădăcinat și  incapabil de închinare , poetul rostește, totuși , cele mai  emoționante cuvinte , de fapt o declarație ,originală , de credință : presimt că  e  lumină încă după--ale umbrelor perdele și-atuncea sufletul mi-aș vinde să pot să-ngîn o rugăciune” și – iată o dovadă că e sincer ! – nici nu obsearvă că aceasta este , într-un fel , o rugăciune ,deși păgînă ! o rugăciune ciudată, neobișnuită! Se vede bine că  nu e străin de propovăduirea crucii  și este un elevat.
       Sunt ascultate asemenea rugăciuni ? Posibil și probabil , însă aceasta  numai la început : nu se poate ajunge  la relația cuvenită fără  credință , umilință și consecvență . Nu închinare ocazională, ci continuă , statornică . Să  îngîne așa rugăciuni și Tatăl  Ceresc îl va atrage la Fiul său Unic , aceasta este metoda sa de salvare a oamenilor --- Ioan 6 : 44 , 45 , 29. Da , îl va întîlni ,obligatoriu , pe cale , pe Isus , Domnul vieții  și dacă  într-adevăr dorește  viață  veșnică, va trebui să-i devină discipol : să facă din închinarea biblică modul lui de viață . 
          Aceasta este rugăciunea : înălţarea inimii către Dumnezeu , cu credința că nu suntem orfani , că Dumnezeu ne aude și  ne mîngîie ; atunci candela noastră nu se va  stinge , ba chiar va primi perspectiva să lumineze veşnic. 
     Cititorule, nu lăsa să ţi se stingă  candela ! Și nici ale altora ! Memorează această minunată poezie , limbajul ei  metaforic și simbolic și reflectează la semnalul ei  de alarmă! Nu lăsați să vi se stingă candela !
              ----------------------------------------------------------------------------------
  .                                              Iov  despre   DUMNEZEU :    
                                                ---- cap. 9 , versetul 11 :                                                                             .
    "Iată !El trece pe lîngă mine şi nu-l văd !
 se duce şi nu-l zăresc ! "            
 ------------------------------------------------                                                                    
---*--- "Zîmbeşte ! Mîine va fi mai rău !" (Murphy)
-------------------------------------------------
-*--astrologi , biologi, burtologi, criptologi ,demagogi, ideologi,merge-ologi, meteorologi , mincinologi, pisălogi, politologi, psihologi ,sociologi ,viitorologi ,teologi şi alţi . . . ologi " . . . 
 -----------------------------------------------
 ------*----Ghicitoare : Ce zgîrie- nori
                              nu mai zgîrie nici un nor ? 
                            ( = cele două turnuri - gemene căzute în 11 septembrie 2001 ) 
 ------*--- Un teolog bun poate fi un creştin rău ! Şi invers . . .
   ----*---Cineva către Mark Twain : --- Sunt neliniştit că nu înţeleg multe din Biblie !
------ Twain : ---  La mine e invers : mă nelinişteşte ceaace  înţeleg  . . .
------*--- " VICLENIA"creştinului : aşteptarea . . . Singura " viclenie ". Dar hotărîtoare , decisivă !. . .          ----*--- Suferim de . . .. adam - ită . . ..
 ----*--- Definiţie rebus : Pescuire în . . . apă tulbure ? Deslegarea : evanghelizarea .
 ----*---Din versurile unui şlagăr la modă auzit la un difuzor pe stradă : 
                               " Ploaia care va veni  
                                  le va spulbera pe toate " 
 ----*----Erezia  unui teolog este ortodoxia altui teolog . . .
-----*----  Oamenii sunt de multe feluri !
          -----Domnul Isus a spus că de doar două feluri : oi sau  capre . .
----- *---- ebraică -   Cînd  ritmul  inimii imploră  calmul
.                               nu-s  de folos pastilele , ci  psalmul
------------------------------------------------------------------
   J . J . Rousseau despre ISUS , în tratatul ” Emile ” :  ” Cît de neînsemnate sunt cărțile filozofilor, cu toată măreția lor ,cînd le comparăm cu Evanghelia ! Se poate oare ca un scris atît de sublim și de simplu totodată , să fie opera oamenilor? E posibil oare ca acela a cărui viață este povestită în Evanghelii să nu fi fost decît un simplu om ? Oare caracterul său   este  acela al unui înflăcărat  sau al unui ambițios? Ce puritate,ce blîndețe,ce farmec conțin învățăturile sale ! Și cîtă înțelepciune cuprind cuvintele sale ! Ce prezență de spirit ! Ce finețe dovedesc răspunsurile sale ! Și cum își stăpînește pasiunile !Unde este înțeleptul care știe cum să acționeze , cum să sufere , cum să moară, fără slăbiciuni și fără pompă ! Dragi prieteni , oamenii nu pot inventa astfel de lucruri , iar cele  povestite despre Socrate nu sunt atît de bine dovedite ca cele ce privesc pe Isus , și totuși nimeni nu le pune la îndoială .Evreii contemporani lui nu cîntau pe struna asta și nu se gîndeau la o astfel de morală. Iar Evanghelia are caracteristica Adevărului în chip atît de minunat și de impresionant încît autorii ei ar fi mai minunați decît însuși acela pe care îl zugrăvesc .”                 -------------------------------------------------------------------------------- 
          ------------------------------------------------------------------------------------
     ------*----" Creştinul : un tip demodat , bigot şi plin de prejudecăţi religioase ,depăşite " .
.  Nu mă deranjează răutatea din această "definiţie" pentru că este falsă şi viitorul nu depinde nici de autorii ei şi nici de ea ; ci dimpotrivă ! autorii ei , la fel ca oricine , depind de Autorul Suprem , Autorul Atotputernic al Creaţiei , Tatăl Ceresc .Şi el este şi Autorul definiţiilor şi dă altă definiţie cuvîntului  creştin ! Şi îi răsplăteşte pe purtătorii ei !Şi aşa cum a avut primul cuvînt tot el îl va avea şi pe ultimul !.
                                           *               *               *
                                                                                                                     
                                                  PSALMUL 19  ADAPTAT
  --Televizorul  este  dădaca  mea ,cu el  în faţă uit de chestiunile  serioase :. mă întind  pe dormeză  şi el îmi mănîncă timpul ,mă duce departe de credinţă , îmi distruge sufletul şi mă povăţuieşte pe cărările poftelor, lăcomiei ,violenţei şi nepăsării de voia lui Dumnezeu , cu reclamele .
----Umblu  prin Valea Umbrei Morţii ,dar nu-mi pasă  că  decad  întruna  de la credinţă ,findcă  televizorul este cu mine .Cablul şi telecomanda  mă  distrag de la chestiunile  cu adevărat importante  , îmi  fură timpul cu nimicuri :cu reclame, cu mode , cu sporturi  dure şi cu filme degradante; îmi  umple capul cu idei  lumeşti deşarte şi îmi  programează  atît de mult viaţa că nu-mi ajunge timpul ! Paharul meu este aşa de plin cu spirit lumesc că dă peste el!
 ----Da,superficialitatea  şi  deşertăciunile mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi îmi voi pierde   timpul şi viaţa ,furat de televizor pînă la sfîrşitul zilelor.
                                                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
                   MARIN SORESCU :  Boala ( 1965 ) 
                  **************************
          Doctore ,simt ceva mortal         
          aici în regiunea fiinţei mele ,
          mă dor toate  organele ,
          ziua mă doare soarele ,
          iar noaptea luna şi stelele .
        ---------------------------
         Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer
         pe care pînă atunci nici nu-l observasem
          şi mă trezesc în fiecare dimineaţă
          cu o senzaţie de iarnă .
           ------------------------------
           Degeaba am luat tot felul de medicamente ,
           am urît şi am iubit , am învăţat să citesc
           şi chiar am citit nişte cărţi ,
           am vorbit cu oamenii şi m-am gîndit ,
            am fost bun şi am fost frumos . . .
          -------------------------------------
         Toate acestea n-au avut nici un efect ,doctore ,
          şi-am cheltuit pe ele o groază de ani .
           ------------------------------------------
           Cred că m-am îmbolnăvit de moarte
           într-o zi
           cînd m-am născut .

 ****************************************
          MARIN SORESCU : Contabilitate ( 1966 )
      **************************************
Vine o vreme
cînd trebuie să tragem sub noi
o linie neagră
şi să facem soocoteala .
------------------------
Cîteva momente cînd era să fim fericiţi ,
cîteva momente cînd era să fim frumoşi ,
cîteva momente cînd era să fim geniali .
Ne-am întîlnit de cîteva ori
cu nişte munţi , cu nişte copaci , cu nişte ape
( Pe unde-or mai fi ? Mai trăiesc?),
toate acestea fac un viitor luminos --
pe care l-am trăit .
---------------------------------------
O femeie pe care am iubit-o
şi cu aceiaş femeie care nu ne-a  iubit
fac zero .
Un sfert de ani de studii
fac mai multe miliarde de cuvinte furajere
a căror înţelepciune am eliminat-o treptat .
-----------------------------------------
Şi , în sfîrşit , o soartă
şi cu încă o soartă ( de unde -o mai fi ieşit ? )
fac două ( Scriem una şi ţinem una ,
poate , cine ştie , există şi viaţă de apoi ) .

 ************************
CE  N-AI   DA  TU 
                  --- de Costache  Ioanid
Ce n-ai  da tu în clipa morţii
să ai nădejdea ce-o am eu !
Să şti că , orice - ar fi  să fie ,
tu o să fi în bucurie
cu Dumnezeu pe veşnicie .
                Cu Dumnezeu .
-----------------------------------
Ce n-ai da tu să poţi odată
întoarce vremea înapoi !
Zadarnic lupţi ca valu-n spume !
Zadarnic strîngi comori şi nume !
Cu pumnii goi plecăm din lume !
                            Cu pumnii goi !
------------------------------------------
Ce n-ai da tu să fi ca mine
cînd va veni din cer Isus
şi răii vor pieri în moarte
şi toate-or fi cum scrie- n carte ,
să ai de veşnicie parte !
                      Să ai !
-----------------------------------
Ce n-ai da tu în clipa morţii
să ai destinul ce-l am eu !
Destin pierdut de cei ce neagă !
Dar vino , inimă  pribeagă
Prin glasul meu Isus te roagă
                          prin glasul meu
------------------------------------------
Nu vezi cum vremea se destramă
şi cît de scurt e-al vieţii drum ?
Curînd Isus cu glas de - aramă
aduce bucurii şi teamă !
O, vino- acum pînă te cheamă !
                 O , vino - acum !
---------------------------------------
N U- I    S I N G U R    I U D A    V I N O V A T  !.  
                        --- de Costache Ioanid  
Nu-i singur Iuda vinovat
de jertfa ce Isus dădu !
Nici marii  preoţi , nici Pilat !
ci lumea-ntreagă prin păcat !
                  şi eu ! şi tu !
--------------------------
Nici drumul greu spre Golgota ,
nici crucea sub care căzu ,
nici biciul celui ce-l  lovea !
Este povara lumii grea !
                   şi eu ! şi tu !
------------------------------
Nu numai cuie l-au străpuns
cînd el pe cruce se zbătu !
Păcatul nostru l-a  ajuns
şi  pîn-la moarte l-a  pătruns !
                      şi  eu ! şi tu
--------------------------------
Nu numai preoţii cei mari
şi  tot poporu-acela , nu !
Şi noi l-am rîs ,cu ochi murdari
Şi  noi suntem nişte tîlhari !
                      şi eu ! şi tu !
------------------------------
Nu doar ostaşii-au tras la sorţi
cămaşa albă ce-o avu !
la fel de tîlhari suntem toţi
şi  fără de el suntem morţi !
                     şi eu ! şi tu !
---------------------------
Nu numa-n stînci , cu lilieci ,
sub recea lespede zăcu
ci l-am  ascuns , ca pentru veci ,
şi noi , sub nişte forme reci !
                     şi eu ! şi tu !
-----------------------------
Şi-acum Isus cel înălţat ,
el te întreabă : ”Crezi sau nu ?
 Vrei tu sau nu să fi salvat ? ”
Eu am spus DA şi sunt iertat .
Eu am spus DA . Dar tu ? Dar tu ?
-----------------------------------
   N I C H I T A   S T Ă N E S C U  

C  O  N  F  U  N  D  A  R  E 

Cine eşti tu , cel care eşti ,
şi unde eşti , cînd nimic nu este ?
Născut dintr-un cuvînt , îmi duc înţelesul
într-o pustietate divină .
Întreb dacă sunt , dar strigătul
nu se rupe de  mine
şi una cu el rămîn , adăugînd
deşertului singurătate .
Cu harul vreunei silabe
urnesc din înţepenire , într-una ,
golurile sferice în alte goluri
aidoma lor şi fără de margini .
Fixitatea fiinţelor mereu o clatin
într-un azi etern cu aură de vid --- 
mă rog să fi , de mine însumi
mă rog să fi  !  Arată-te !
---------------------------------
= Nichita i se adresează  lui Dumnezeu , în care nu crede dar pe care îl intuieşte ,
 să i se reveleze !
      ----------------------------------------------------
     ----------------------------------------------------
 ----*  " Aici stau  eu înconjurat  de el ".
 ----*  "  El  începe şi se sfîrşeşte cu sine ".
-----*- " Ale  lui  A  
***********************************************************
.  S I M T   C U M    S E    R Ă C E Ş T E    Î N    M I N E    I N I M A
--- o poezie zguduitoare dictată de Nichita  cu puţin timp înainte de a muri ---
Simt cum se răceşte în mine inima ,
simt cum creierul îmi îngheaţă .
Adio , maximă viaţă !
Adio , viaţa mea minimă ! 
----------------------------------------------------
Simt cum se face fuior 
de abur mîna mea scriitoare ----
Adio , ninsoare !
Adio , tu , nor !
 -----------------------------------
Simt cum se dizolvă cuvintele ,
cum se dizolvă înţelesul lor ---
Adio , vă zic tuturor 
crucilor de pe mormintele 
secundei aceasta , ultimă ,
cînd încă te rog ,
încă te rog --- 
uită-te , uită-mă .
-------------------------------------------------------
.                                F L O R I L E
-                          de  Dimitrie Anghel // 1903  ---------------
De cîte ori deschid portiţa şi intru în grădină , --mi pare
că mă cuprinde--o vrajă dulce şi florile--mi dezmiardă ochii .
O Fantezie Uriaşă  le-- a dat un strai  la  fiecare
şi fete nu-s pe tot pămîntul  să- mbrace mai frumoase rochii !
                             *************
Pe crin l-a miruit pe frunte lăsîndu-i hlamida regească,
să poată-mpărăți cu fală norodu-i de mironosițe,
cicorilor le-a dat seninul strîns din privirea omenească,
iar rîsul fărîmat prin lume l-a nins pe foi de romanițe .  
                               *************
   Sfiala  care urcă-n faţa fecioarelor cînd vine-amorul
    şi toată jalea şi netihna acelora ce-aşteaptă  mirii ,
    mîhnirea toată-a unui suflet pe care îl ucide dorul
    le-a pus pe- un ram şi- atuncea lumea s-a-mbogăţit cu trandafirii ..
                              ***************
   La fiecare pas te-aşteaptă cîte-o minune ici scînteie
   ca un rubin o ghinţiană , colo un stînjenel se joacă . . .
    Slavă Aceluia ce-aruncă din cer lumini de curcubeie
    şi a ştiut să ţese nalbei un cuib din tort de promoroacă !
                               ***************
      Slavă ! căci tristă-ar fi fost viaţa şi-ntunecat pe veci pămîntul  :
      de n-ar fi fost măcar o floare --- ce-am fi sădit noi pe morminte?
       Ce-ar fi cernut , în primăvară , cînd trece prin grădină vîntul ?
        şi eu ce dar ţi-aş da azi ţie ca să-ţi aduci de mine aminte ?

*********************************************************************************
   ----ACUM 35OO de ani  Iov a spus şi  Moise a consemnat în BIBLIE  că 
   planeta noastră , Pămîntul , pluteşte  în imesitatea spaţiului Universului ! 
    Iov 26 : 7 = " El întinde miazănoaptea deasupra golului
                                 şi  spînzură pămîntul pe nimic ! "

*********************************************************************************
   --- ACUM  27OO de ani  profetul Isaia  spunea că pămîntul este rotund !
  --- în capitolul  4O , versetul 22 = " El şade deasupra cercului pămîntului 
şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea lui . "

*********************************************************************************
   .             CORBII 
    ------ de Ovid  Denşunianu  ---                                    
   Privirea noastră - nalţă- un rai
   în fiecare colţ de plai !
   La glasul nostru - n simfonii
   tresar grădinile pustii !.
   Cu gîndul noi întindem punţi
   şi peste mări şi peste munţi !
  -               *
  Dar , iată ! umbre trec pe sus !   
  Coboară corbii  spre apus !
  Şi cît de mîndrii- s ! parcă- n zbor
  simt că pămîntul tot e-al  lor !

********************************************************************************
  A L E X A N D R U   M A C E D O N S K I  :   P S A L M I

               ŢĂRÎNĂ   ! 

    Ţărînă ! Suntem  toţi ţărînă !                                  
   E de prisos orice trufie . . .                                       
   Ce- a fost în veci are să fie :                                    
 din noi nimic n- o să rămînă !                                     .
  Zadarnic falnice palate                                          
   sunt în pămînt rădăcinate !                                  
  Nici o pierire nu se- amînă !                                  
 Despoţi , cu frunţi încoronate ,                              
 poeţi  cu harfe  laureate ,                                      
  filozofi , oameni de ştiinţă ,                                    
  păgîni vestiţi prin necredinţă ---
  nici o pierire nu se- amînă . . .
  Ţărînă ! Suntem toţi ţărînă !

   IERTARE  !
Iertare ! Sunt ca orice om  ---
m-am îndoit de-a ta  putere ,
am rîs de sfintele mistere
ce sunt în fiecare -atom.
Iertare ! Sunt ca orice om :
sunt ticălosul  peste care
dac se lasă o- ntristare
de toţi se crede prigonit ,
 dar , Doamne , nu m-ai  părăsit .
Sunt ca oricare om --- Iertare !
   ********************************
  .      C  E  R  T  I  T  U  D  I  N I   d  e  s  p  r  e   A  T  E  I 
 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
----- Şi  ateii  se adună în  . . .  bisericuţe . . .
----- De cîte ori cobora din avion ---- redevenea  . . .  ateu !
------ Bernard  Russell  : " Slavă , Domnului , sunt  ateu !
---*--- Ateul  în  faţa lui  Dumnezeu  Pentru o fiinţă  care nu există  arăţi foarte bine ! ”
=========================

.                                                  PENTRU . . . CONTRA                
.                                                ***********************
 .             "Rîde om de om şi Dracu de toţi" spune poporul de sute de ani .
 .    Iată o mostră ilustrativă cu ce ironii se distrează Necuratul , cum rîde pe seama unora : acum , cînd peste tot în lume ,Căsătoria este minimalizată , cine insistă să o facă ? Homosexualii!Totdeauna votează vorba lui moş Creangă : pentru contra ! Ba --- pentru ca mascarada să fie cu ciucuri ---        unii vreau căsătorii cu binecuvîntarea popilor
.     Poporu , săracu , le vede cu toate că nu are diplome .   
.     E (probabil) singura dată cînd rîd şi eu cu toată gura de ceaace rîde Întunecimea lui . În hohote !  
--------------------------------------------------
**********************************
----  I O N  M I N U L E S C U  : Plecările                                           **********************************           .                          .    
.           Plecările ! Plecările !
.          din toate porturile şi din toate gările ,
 .          pe toate cărările ,    
.           spre toate zările
.            şi depărtările !
*************************************************
 ---- B A C O V I A  :  U N   M A R E    P O E T    A T E U 
*************************************************
-------1 ----------------
.    Pastel
 Buciumă Toamna
agonic --- din fund ;
trec păsărele
şi tainic s -ascund .
.         *
Ţîrîie ploaia . . .
Nu-i nimeni pe drum ,
pe-afară de stai
te-năbuşi de fum .
.         *
Departe pe cîmp
cad corbii domol ,
şi răgete lungi
pornesc din ocol .
.        *
Tălangile , trist 
tot sună dogit . . . 
Şi tare-i tîrziu
şi n-am mai murit . . .  

--- ATEII  sunt de două feluri : declaraţi sau nedeclaraţi ,activi sau  pasivi , direcţi sau indirecţi , ofensivi sau indiferenţi , angajaţi sau apatici . Deseori , deşi  e greu de crezut , cea de a doua categorie este mai periculoasă , mai păgubitoare  prin deturnările aparent dezinteresate , gratuite,  prieteneşti ! 
.Poetul Bacovia aparţine celei dea doua şi e periculos prin arta rafinată de poet foarte valoros , prin  marea artă a cuvîntului . El nu acţionează direct , ci prin indiferenţă : nu- i pomeneşte pe Dumnezeu şi  pe Cristos , nici de îngeri sau diavoli sau păcate şi de Mîntuire , ş . c . l . ; şi  cititorii rămîn cu impresia ---  nespusă ! aici  e ascunsă  Capcana ! ---că lumea spirituală nu există , căci dacă ar exista , ar fi amintito acest om foarte deştept , nu-i aşa ? . . . Faptul că nu vine cu argumente devine chiar el argument Vedeţi ce şiret e Diavolul şi ce uşor putem fi înşelaţi ! . . . 
Această cursă nu e descoperită de Bacovia , e practicată , instinctiv şi involuntar , şi de grosolani , de la  Adam încoace , cu succes . De aceea a o cunoaşte  este o necesitate !
-------------------------- 2 ----------
          Toamnă

Răsună din margini de tîrg
un dangăt puternic de-alarmă ;
e Toamnă . . . metalic s-aud
gorniştii în fund , la cazarmă 
S-aude şi-un clopot de şcoală ,
e vînt şi-i pustiu , dimineaţă ;
hîrtii şi cu frunze de-a valma
fac roată vîrteje prin piaţă .
Se uită în zări catedrala
cu turnu-i sever şi trufaş ;
grădina oraşului plînge
şi-aruncă frunzişu-n oraş .
Şi vine, ca-n vremi de demult ,
din margini un bucium de-alarmă ;
E Toamnă . . . metalis-aud
gorniştii în fund , la cazarmă .
-----------------------------------------          
         În orice anotimp al anului Bacovia nu ieşea din propriul anotimp sufletesc , acelaşi  neschimbat :  sumbru . Sumbru de Toamnă sau sumbru de Iarnă . Auzea şi  vedea , peste tot, cam acelaşi inventar trist : oftaturi grădina plîngînd gorniştii cîntau metalic vedea frunze purtate de vînt , fum , ploi sau ninsoare , cădeau corbii şi îi era frig .     
.    Celălalte obiecte sau apariţii trecătoare prin peisaje : costume , rochii scumpe , automobile ultimul răcnet , vile , petreceri , femei , etc --- nu îl impresionau , le priveau ca pe nişte fotografii plictisitoare , ce nu le poftea şi nu puteau să- i umple golul lipsei de speranţă .
.     Tot aşa de fără entuziasm  ar reacţiona  la  etalările zădărniciilor din vremea noastră : explorarea Cosmosului ,tehnologia audio-video ,goana după divertismente , materialismul şi alte prelungiri ale agoniei numită viaţă  , deoarece se schimbă doar buletinele însă , în rest , Istoria se  repetă , cam tot aşa , cu instincte , obiceiuri și automatisme " ca-n vremi de demult " cum citim  în Biblie : " a trăit atîţia ani şi apoi a murit " ( Geneza cap5 ). 
 Poeziile lui exprimă pustiul necredinţei lumii tot mai îndepărtate de Dumnezeu . De aceea au fost valabile din primul ceas  şi vor fi tot mai actuale cît va mai ţine orînduirea acestei lumi vechi ,   bineînţeles : pentru descrierea nefericirii omenirii , nu ca remediu !
După ce le citesc , le contracarez  recitînd răspunsul Creştinesc :        
 Deşi afară este Iarnă .                                  
 în inima mea- i Primăvară ! ” 
--------------------- 3 ---------------------------
 .            Pantofii
Pantofi de aur expuşi în vitrină ,
veţi sta sub dantele , în nopţi de baluri
şi-n ale valsului leneşe valuri
veţi rîde prin săli inundate-n lumină .
Şi pe tristul catafalc , în surdină
şi în picioarele reci , în pămînt ,
şi-n trecerea vremii veţi pieri în mormînt ,
pantofi de aur expuşi în vitrină . . .
----------------------------------------------------
------  Ce  faceBacovia în această bijuterie ? O mică minune : ne descrie decăderea şi dispariţia  prin istoria unor pantofi Noi , oricît am încerca , nu reuşim , însă el a putut  folosind cuvinte din cele  mai  obişnuite ; ce intens resimte totul şi cît ne mişcă trecerea anilor A fost şi rămîne un foarte mare poet Păcat că era ateu Nu vom uita poezia pantofilor .
--- Din alte poezii  : "Aud materia plîngînd !"spune într- una ! Se poate prezenta mai expresiv decăderea planetei noastre din cauza Căderii neamului omenesc ? Nu !
Sau " Întreg  pămîntul pare un mormînt Şi " Sînt lipsuri în sîngele meu ". 
Şi : " Viaţa-i melodie funerară " .
Şi anotimpul lui preferat : " scîrţîie toamna din crengi ostenite ".
--------Nervi de toamnă ( strofa I )  :
        --------------------
 E toamnă , e foşnet , e somn . . . 
Copacii pe stradă oftează ,
e tuse , e plînset , e gol . . .
Şi-i  frig , şi burează .
.    Şi în ultimele cuvinte înainte de a muri s-a exprimat  la fel de concis şi . . . ateu :
" Ce întuneric !. . ."          -------  4 -------------------
----  V A  U R M A ---- ?--------- 
----------------------------------------
---- O  GLUMĂ  ÎN  FINAL  : 
  Un apostat ” 
   a  postat .
---------------------------------------
---------------------------------------       
  **************************************************************************


                                                             VA URMA