sâmbătă, 18 octombrie 2014

ŞTIRI ŞI COMENTARII


--- Ş   T   I   R   I     Ş   I     C   O   M   E   N   T   A   R   I   I
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-------- Al treilea blestem
--------Deteriorarea limbajului
-------- Unii batjocoresc ca să-și ascundă ratarea
------- Grefa
------  Impertinentă  J w org ---- org
---------------------------------------------------------------------------------------------
----  Repostare  la cererea publicului =  ” O  SCRISOARE  DIN  LUDUȘ   
 ---- La cererea  unor  voci din  public ----  repostez  = rubrica ANONIMA”   
-------------------------------------------------------------------

  .                    . A L--- T R E I L E A --- B L E S T E M 
.                            ==============================
. Se știe că trăim sub două blesteme divine : blestemul adamic și blestemul limbilor ,ambele având efecte foarte dureroase , ce nu trebuie dovedite .
. Dar mai este un blestem apărut pe parcursul istoriei , provocat de oameni : Blestemul Avorturilor !
. Numărul avorturilor a tot crescut întruna . Dar pare a nu se ști că proporțional cu numărul lor au crescut și blestemele lor .
. Am citit nu odată că începînd din 1990 în fiecare an în Romînia au loc peste un milion de avorturi . Deci în 27 de ani au fost peste 27 de milioane de avorturi ! Dar dacă ținem cont de avorturile din Europa ? Dar de pe glob ? Am citit și despre aceasta : că avorturile sunt egale cu nașterile , scrie că vreo 90 de milioane sau chiar 100 de omorâți și omorîte anual ! Sunt cifre foarte aproximative , dar cam pe acolo e numărul victimelor : cam pe la o sută de milioane anual . Niște cifre înspăimântătoare ! Aceasta înseamnă că într-un singur an sunt dați pierzării cât în cele două războaie mondiale care , însumate , au durat aproape zece ani și încă victimele vreo cîtorva războaie adunate cu ele
. Acesta este un genocid anual global , o cruzime criminală contra umanității pruncilor , contra unor nevinovați și unor nevinovate care nu pot să se apere ! Sîngele lor nevinovat e un rîu care curge neîntrerupt și acuză neîntrerupt , ca la orice crimă , ca , de exemplu ,în cazul omorârii lui Abel de către Cain . Să citim Geneza capitolul 4 cum a considerat Dumnezeu uciderea : . (versetul 9) Iehova a zis lui Cain : ”Unde este fratele tău Abel ? ” El a răspuns : ”Nu știu . Sunt eu păzitorul fratelui meu ? ”
---- (10) Și Dumnezeu a zis : ” Ce ai făcut ? Glasul sîngelui fratelui tău strigă din pămînt la mine .
----( 11 ) Acum blestemat ești tu , izgonit din pămîntul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mîna ta săngele fratelui tău !
---- (12) Când vei lucra pămîntul , să nu-ți mai dea bogăția lui . Pribeag și fugar să fi pe pămînt ”.
.Iată blestemul !
. Dar crimele avorturilor sunt mai grave decât a lui Cain . Atunci , acolo nu a fost un avort .
. Dumnezeu a afirmat mereu că nu lasă nepedepsite crimele ! Dar în
Geneza 9 : 5 citim și mai mult = Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre , îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mîna omului , din mîna oricărui om , care este fratele lui . Citim aici că Dumnezeu
va cere și de la animale sîngele oamenilor pe care i-au mîncat ! o chestiune teribilă ! despre care nu am găsit biblist să se fi pronunțat !
. Revenind la Avort --- e o crimă sub nivelul animalelor , căci animalele nu
își omoară puii !
. A făcut înconjorul României știrea că un școlar văzând filmul despre avorturi ” Strigătul mut ” a leșinat la lecție îngrozit de atrocitate !
. Doctorii care se fac complici cu acei părinți care demisionează de la datoria de iubire și îngrijire și participă la acest genocid au inventat , cu cinism , un limbaj imoral pe măsura păcatului numind copii avortați = ” PRODUS DE CONCEPȚIE ” deoarece aceia și acelea nu au apucat să fie numiți Ion sau numite Maria ! Medicii respectivi încalcă jurămîntul lui Hipocrat ! Vai de
” concepția ” lor !
. ”Produsele de concepție” sunt arse laolaltă cu alte resturi la crematoriile spitalelor ; puteam avea aceiași soartă dacă părinții ar fi socotit că
îi incomodăm .
. Femeile respective , unele chiar pretinse creștine , sunt ”mame” între ghilimele , au inventat ”dreptul femeii asupra trupului ei ”adică dreptul asupra copilului nenăscut de a-l avorta ! Rezultatul : genocid global ! Sîngele păcatelor curge rîu !
. Un avort cântărește cît munții căci e vorba de viața unui om iar cînd e
copilul nostru greutatea e incomensurabilă !
.Trupurile noastre sunt , în primul rând , ale Creatorului ; ni le-a dat , însă nu avem drepturi absolute peste ele , de exemplu ne interzice sinuciderea ---
cum atunci să dispunem discreționar de trupul și Viața copilului de parcă am
fi Dumnezeu ? E un Păcat grav ! Da , dar când ați auzit acest cuvânt
”PĂCAT ” la televizor ? E persecutat și evitat cu înverșunare --- ca și
cuvântul ”Rușine” ! La școli se predă despre piramida lui Keops și Napoleon
și reacții chimice și teoria relativității , dar nu despre drepturile Creatorului peste Creație și definiția Păcatului sau despre Rușine ! Iar cine ține cont de
ele este considerat înapoiat și plin de prejudecăți retrograde , un primitiv
care nu respectă ” drepturile ” omului ! . . . ” Dreptul” de a păcătui ! . . .
- Totuși se vorbește de Civilizație , de Cultură , de Progres , de Umanism , de Drepturile omului și de drepturile copilului ! Acestea sunt Vorbe goale pentru amazoanele moderne fără inimă și pentru iresponsabilii și cinicii nepăsători de milă și rușine și netemători de Dumnezeu ! Vorbe ! Vorbe goale ! Avorturile
sunt Crime Legalizate !
- Trebuie menționat că Legea lui Moise pedepsea avorturile cu Moartea , viața nenăscută fiind considerată la fel de valoroasă ca acea născută , adică era considerată sacră ! Să ascultăm citirea Bibliei : EXODUL 21 : 22 - 25 :
. ( 22) Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac
doar să nască înainte de vreme fără altă nenorocire să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărîrea judecătorilor .
. (23) Dar dacă se întîmplă o nenorocire , vei da viață pentru viață ,
. ( 24 ) ochi pentru ochi , dinte pentru dinte , mînă pentru mînă , picior pentru picior,
. ( 25 ) arsură pentru arsură , rană pentru rană , vînătaie pentru vînătaie ”.
. Biblia numește Avortul NENOROCIRE ! Nu e de mirare : Dumnezeu l-a dat pe Fiul său Unic pentru salvarea fiecărui om în parte, fără discriminare , însă neserioșii fac avorturi !
. Am auzit o vorbă de spirit : ” Ce înseamnă că se nasc copii ? Înseamnă că Dumnezeu vrea ca oamenii să trăiască ! ”
. Ne enervăm și reacționăm aprig contra celor care ne ofensează și ne obidesc , dar ce sunt acestea pe lîngă un avort ?
- Știu , se vorbește despre ”bomba demografică ” și ea nu e o invenție ci o realitate tristă : e plină lumea de oameni de calitate foarte joasă atît mintal cât și moral și mai ales ei se înmulțesc iresponsabil : imoralii , infractorii . Nu e de mirare că guvernanții statelor doresc oprirea creșterii numărului populației . Dar nu se poate scăderea natalității fără oprirea propagandei pentru sexualitate fără frontiere ! Și există etnii care se ambiționează să -și crească numărul nu pentru ca să nu dispară ci ca să se impună ! Numai Dumnezeu va putea rezolva problema asta . Însă pentru creștinul adevărat înțelepciunea este să nu se ajungă la concepție , să folosească metode nepăcătoase și să nu ajungă la avort .
. Să ne gândim : faptul că înainte de Potop cei trei fii ai lui Noe erau căsătoriți însă nu au avut copii --- a fost întîmplător sau gândit ?
- Alt aspect trist : lumea pretinsă ”civilizată” răsfață câini și pisici și le face nunți --- în timp ce avortează copii !
. În Biblie a fost întrevăzută de 2000 de ani această răcire a dragostei părintești ! citim în II Timotei 3 : 3 că ”în zilele din urmă oamenii vor fi fără dragoste firească ” .
. ------------------------------------------
- Nu , faptul că Dumnezeu permite avorturile , la fel ca alte nenumărate păcate , nu înseamnă că nu le vede sau că este nepăsător , citim în Plîngerile lui Ieremia , capitolul 3 , versetele 34 - 36 =
. ( 34 ) Când se calcă înn picioare toți prinșii de război ai unei țări ,
. ( 35 ) când se calcă dreptatea omenească în fața Celui Prea Înalt ,
. ( 36 ) când este nedreptățit un om în pricina lui --- nu vede Iehova ? ”
- Dumnezeu vede abuzurile și pe abuzivi și pe abuzive , ține cont de dreptul la viață al fiecărei persoane , îi vede , îi judecă și îi condamnă pe nelegiuiți .
. Geneza 9 : 6 = Dacă varsă cineva sîngele omului și sîngele lui să fie vărsat de om , căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său .
. În cele 10 porunci nu era prevăzută posibilitatea vreunei jertfe dacă erau călcată vreuna ; la fel pentru călcarea acestei poruncii ”NU UCIDE ! ”, care făcea parte din ele , la fel ca pentru celălalte , nu era negociere ci se aplica pedeapsa prevăzută și știută de toți : UCIDEREA CU PIETRE de către comunitate
. Psalmul 5 : 5 b și 6 =
. ( 5b ) Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea
. ( 6 ) și pierzi pe cei mincinoși . Iehova îi urăște pe oamenii care varsă sânge și înșeală .
- Psalmul 9 : 12 = El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți , nu uită strigătele lor .
- Psalmul 26 : 9 = Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii , nici viața cu cei care varsă sânge .
- Psalmul 106 ; 38 , 39 =
. (38 ) au vărsat sînge nevinovat , sângele fiilor și ficelor lor , pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și țara a fost spurcată astfel prin omoruri .
. (39 ) S-au spurcat prin faptele lor , au desfrînat prin faptele lor .
. Psalmul 127 : 3 = Iată , fii sunt o moștenire de la Iehova , rodul
pîntecelui este o răsplată dată de el .
- Psalmul 139 : 15 , 16 =
. (15 ) Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic , țesut în chip ciudat , ca în adâncimile pămîntului .
. (16) Când nu eram decât un plod fără chip ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care- mi erau rânduite , mai înainte de a fi fost vreuna din ele .
- Isaia 1 : (15 ) Când vă întindeți mâinile îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga , n-ascult : căci mîinile vă sunt pline de sînge ! ( 16 ) Spălați-vă deci și curățiți-vă ! Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut ! Încetați să mai faceți răul !
- Isaia 59 : 3 căci degetele vă sunt mînjite de sînge .
. Ieremia 2 : 34 = ” Pînă și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați pe care nu i-ai prins făcînd nici o spargere ”.
-----------------------------------------------------------
. Există un vîrf al păcătuirii de la care Dumnezeu nu mai permite existența sfidătorilor autorității sale , știm aceasta din cuvintele sale către Avraam pe care le citim la Geneza 15 : 16 = cînd i-a spus că ”nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vîrful ” și că aceasta va fi după patru generații , cînd urmau să fie înlocuiți de israeliți .
- Cititori și cititoare , ne apropiem de vîrful atrocităților , de sfârșitul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu pentru amoriții moderni = vor fi distruși la fel ca aceia din antichitate .
. CONCLUZII
. Lumea pretinsă civilizată duce un război tăcut și nemilos contra nenăscuților , măcelul avorturilor , își construiește ”fericirea” pe nefericirea avortaților ! Avorturile sunt crime mai cumplite decît cele obișnuite deoarece
le fac părinții contra propriilor copii și mai angajează și alte persoane
complice la păcatele lor ! În fiecare an numărul victimelor e cît populația unei
țări mari sau mult mai multe decât în anii ambelor războaie mondiale !
Sângele lor vărsat curge e un rîu ! Asupra României și asupra fiecărei țări
în parte și asupra lumii apasă greu păcatele asasinatelor !,
Strigătele victimelor se urcă la cer ! Dar rugăciunile ucigașilor și complicilor
nu! se ridică la Dumnezeu , nu sunt ascultate ! Și la fel nu sunt ascultate rugăciunile papei sau călugărilor sau altor religioși pentru pacea și fericirea
lumii : se roagă degeaba pentru fericirea lumii cît timp se practică
Războiul Avorturilor , război pe care îl poartă și acum , când vorbim ,
neîncetat ! De fapt chiar și a te ruga pentru lumea care practică așa păcat
e un păcat ! Să se roage respectivii , să devină conștienți , iresponsabilii !
Al treilea blestem , al avortaților contra asasinilor , e la fel de puternic ca
primele , nu iartă nici el și anulează rugăciunile !
. -------------------------------------------------------
---- P . S . După ce am încheiat acest articol , navigând .la întîmplare pe Internet , am găsit o ”Declarație a unui avortat ”, o declarație care mă cutremură : ” Mamă , te-aș fi iubit ! . . .”
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
  ---------- Reghin  2017 -----------
.             
.                                 DETERIORAREA   LIMBAJULUI  
.              ---------------------------------------------------------------------------------
.       Suntem creați să ne uităm mereu după oglinzi toți nu doar femeile . Iar Biblia este
 cea mai mare oglindă pusă de Dumnezeu în fața noastră E Oglinda oglinzilor . Și chiar de aceea mulți luptă contra ei findcă le arată abaterile de la credință și de la moralăPentru
acele persoane rușii au făcut cunoscutul proverb : Nu te supăra pe oglindă dacă ești 
pocit ”, o zicală valabilă oriunde și oricând .  
.      Și povestea cu țara oglinzilor strâmbe este adevărată țara aceea este lumea și ea a tot
 spart mereu de-a lungul istoriei sparge și acum și va mai sparge încă , nu știm cât timp ,
oglinjoarele pe care ni le împarte Dumnezeu prin exprimările Bibliei capitole , versete ,
texte , predici explicații , sfaturi,  avertizări , interpretări ș . a . m . d Le aruncă și le sparg ,
mai păstrează doar câte un ciob în care (se) privesc rar și fugitiv amintirile despre porunci ,  fericirile cuvântul ”păcat ” vreo predică ,vreun psalm vreun verset vreo sărbătoare .  
.       Oglinda Bibliei ” își face efectul din momentul citirii  ; și de aceea lupta contra ei
are loc pe tărâmul limbajului ei care stigmatizează păcatele ,sunt folosite mai multe metode
 ca să- l facă inexpresiv să îl dilueze  .
.---*---  O metodă e limbajul radical cuvintele fiind greu înțelese radicalitatea acționează ca o
mască Iată  cîteva  exemple :
.       Abil în loc de excroc , înșelător , viclean ----- Alcoolic în loc de bețiv sau se
folosește expresia : are probleme  cu băutura” ---  Adulter sau relație paralelă în loc
 de curvie .
.       Asasinat ,  executat ,  împușcat mortal , suprimat în loc de omorît  ucis-
-     Atitudine  diplomatică  în loc de ipocrit mincinos viclean  
-     Bigot , înapoiat ---  în loc de credincios Ei necredincioșii au voie să deie ” note proaste celor credincioși însă dacă  un credincios  critică nerușinările , dezaprobă indecențele
 și susține  morala ---  intolerant !----Muzeu de pictură medievală ( bizantină sau gotică ) --- 
în loc de  biserică ---- Cadavru  în loc de corp neînsuflețit nu cumva să se audă cuvântul
 religios suflet” ! ------ cinic --- în loc de crud , nemilos ----- Concubinaj --- în loc de trai
în curvie neasumat legal Un tânăr cunoscut de- al meu reîntîlnit după cîțiva  ani la întrebarea dacă e  căsătorit mi-a răspuns senin : ”Suntem în probe”.  Nu e un caz singular . Concurență în
loc de întrecere fără milă .
-     conflagrație , conflict -- în loc de război ; corecție geologică  în loc de cutremur ,
ca să se ascundă adevărul că suntem la mîna forțelor nestăpînite din adîncul globului  .
.      Cuplu în loc de curvari------- În loc de curvă : damă de companie ------ Decedat  în loc de
 mort ca să ascundă că suntem trecători vremelnici și muritori .----- În loc de Diavolul ”--
Ucigă -l toaca”.-----  diferend  în lo de ceartă ------Drept  asupra corpului în loc de avort ! 
-      Umblă vorba că din 1989 încoace în cei cca  27 de ani 20 de milioane de avorturi , o baie
de sânge nevinovat ---  apasă o mare vină de sânge peste acest popor ce își zice
 CREȘTIN !  --- genocid  !  Iată unde a dus disprețul contra credinței  și moralei creștine !  
-     Extremist  sau  fanatic = cine rămîne fidel credinței cu prețul sacrificiului ------ fără  prejudecăți  =  nerușinat ------  Formă primitivă de psihanaliză ” în loc de  rugăciune ! ”
-     Fornicație în loc de destrăbălare  sexuală sau desfrînare preacurvie ----- Homo sau
 stil de viață alternativ în loc de sodomie  -------  icoane = obiecte de artă  naivă .
-    Imaginație bogată  în loc de mincinos ------ indecent  în loc de limbaj murdar ,
nerușinat  porcos ---- corupt , infractor , persoană cu probleme penale în loc de călcător
 de lege sau nelegiuit .------- multiculturalism = impunerea păgânismului și a vrăjitoriei .
-     Natură în loc de  Creație ; nedus la  biserică , neinhibat =  fără de rușine
-    ”Neutralizat ” în loc de cuvântul  omorît un cuvânt care ridică întrebări morale sau
religioase și tulburări în conștiință e limbaj CIA însă tot așa spunea și generalisimul” Stalin : ”Fiecare om e o problemă dispare omul --- dispare problema ” ; după aeastă logică”, a lui ---
el nu omora oameni ci pasămite rezolva probleme ”. 
-    ocultism sau parapsihologie în loc de vrăjitorie ; înapoiat și ” plin de prejudecăți ” în
loc de credincios și respectuos cu Morala ;” probleme cu justiția” în loc de călcător de lege !---  Prostituată sau prestatoare de servicii sexuale  sau accesibilă pe orizontală  în loc de curvă
 pe bani ; cine se rușinează îl numesc pudibond spunînd că se gândește prea mult la  morală și
 la păcate ; rațiuni de stat  când e vorba de o ilegalitate ( minciună  înșelătorie  sau crimă )  guvernamentală ; separat social = la închisoare ;  suntem în relație  în loc de curvie ; slobod 
 la gură în loc de trivial stare  conflictuală  . Trivialii vorbesc de libertatea cuvântului
--*--*--  Altă metodă de falsificare a realității este folosirea de ”cuvinte amortizatoare”, care
 ascund adevărul spun semiadevăruri îndulcesc realitatea ca păcatele să pară acceptabile .
incident , rău necesar , stratagemă în loc de înșelăciune sau viclenie . Dar cele mai multe
 jonnglerii de acestea , păgâne sunt în legătură cu Moartea  :  victime colaterale   
. în loc de a murit :  a dispărut ,  a încetat din viață ,  a plecat dintre noi s-a prăpădit ,
ne -a  lăsat ne-a părăsit .  
-                                            ------------------------------------
.       Limbajul este un barometru pentru măsurarea spiritualității persoanei De aceea
Socrate spunea : ”Vorbește ca să te cunosc! ”  Limbile au fost numite  case  și cetăți 
și patrii , trăim în perimetrul lor de aceea deteriorarea limbajului  înseamnă
agresiune invazie dușmănie război spiritual nu numai contra unor principii sacre ci , în
același timp contra persoanelor .
 .     În prezent ni se impune un limbaj  fals greoi inventat anume de către necredincioși , în
ciuda spiritualității ! E un limbaj nefiresc artificial ipocrit laș --- ca să  alunge orice aluzie
la credință și morală Scribii lui se screm și transpiră abundent căutând disperați formulări
amorale adică fără culoare fără  gust și fără  miros religios --- luptînd contra instinctelor moral
 și religios cu care ne-a îmbibat ne-a impregnat Dumnezeu Activiștilor respectivi luptați
contra fondului vostru înnăscut , contra instinctelor cele mai nobile contra definiției voastre principale : ”Omul e ființă religioasă !” --- aceasta este prima definiție a omului Refrenul lor
  e : ” Schimbare Fi parte din Schimbare ! ” Proclamă : ”Schimbare cu orice preț !”chiar dacă
 iese mai rău !  Și așa  pe simțite și pe nesimțite , disprețuitorii Bibliei plivesc”, elimină orice
aduce aminte de religie sau de morală inventează un  limbaj paralel ” cu care să înlocuiască limbajul obișnuit unul fără cuvintele credinței și moralei căci nu pot să alunge total morala 
s-ar instaura jungla de aceea fac un limbaj ipocrit căci se știe demult :  ”Ipocrizia este omagiul
 pe care viciul îl aduce virtuții ”.
-       Iată că pe lîngă purificările etnice , condamnate pe drept , suntem presați  de o
purificare limbistică 
.--* * *-Mai este încă o cenzurare  a limbajului  , subtilă prin nefolosirea cuvintelor și a
expresiilor încărcate de aprecieri morale și  spirituale încet încet ele ajung considerate                   arhaisme fără corespondent în viață demodate neactuale , dispar din uz și sunt uitate !
E o deteriorare a limbajului la unele cuvinte sau expresii te umflă rîsul iar la altele te apucă
plînsul sunt de rîsu plînsul râzi ca să nu plîngi .Un kitsch Ajung penibili luptând
din greu contra limbajului realității credinței și moralei . opunîndu-le un limbaj nesărat 
  ipocrit --- în locul limbajului normal biblic de care sunt marcate  istoria , civilizația
și cultura omenirii 
.      Nu e o noutate : omenirea  a spart sistematic cât a putut oglinzile adevărului biblic și
 orice oglinzi morale ale umilinței și închinării ! Nu demult le-a spart prin comuniști nu
aminteau de  Adam de Noe Moise Isus jertfa de pe Golgota înviere Biblie ei au început ateizarea limbii . Iar acum democrații și capitaliștiile sparg și mai abitir însă  nu
 pe față ci ipocrit . Exponenții lor idolatrii zeului Ban și a plăcerilor doresc să spargă total
Oglinda  Bibliei și chiar  fac aceasta sub ochii noștri  : plivesc” limbajul și elimină cuvintele
 care promovează evlavia și demască  imoralitățile O dovadă cît de des se aude cuvântul
Păcat  la televizor Folosesc limbaj cu amortizor” :  eroare , inexact , corupție . Dar
cuvântul rușine ? Comuniștilor , iată-vă imitați și continuați de vrășmașii voștri de cei vă
urăsc steagul roșu  !  Vă continuă cu brio --- în numele libertății drepturilor omului a
imaginii  de sine ! ”Aceiași  Mărie //  cu altă pălărie ”. Cum a scris Eminescu în urmă cu
150 de ani ( în poezia Glossă 
.    Alte măști --- aceiași piesă 
.        alte guri --- aceiași gamă 
.       amăgit atât de adese
.        nu spera și nu ai teamă”.
.       Și totuși este ceva mai mult decît alte guri care militează neabătut întru  spargerea
oglinzii Limbii  a  oglinzii Bibliei de fapt Politicienii simt că acum în sfârșit după
atîtea umilințe suferite mii de ani din partea clericilor au ajuns deasupra religiei și o vor
 lovi la rădăcină Le bate ceasul  revanșei Napoleon a spus-o primul : ” Destinul este
 politica !” De mult o  pîndesc să se  răzbune  pentru pentru umilința lui Henrik în fața
papei Grigore la Canossa și pentru multe alte abuzuri și opresiuni , pentru Inchiziție și ruguri 
Văd că le bate vântul în pînze și abia așteaptă să îi sară la gît și să o înjunghie .O urâsc din
rărunchi ! Și  contextul le devine tot mai favorabil cine nu vede că scad apele Eufratului 
Va urma căderea Babilonului modern conglomeratul  instituțiilor religiilor ! Va fi împlinirea
unei profeții biblice de 2000 de ani = Apocalipsa 16 : 12 Profeția  biblică a arătat desfășurarea scenariului Istoriei  încă de atunci iar faptul că participă un înger la această cădere epocală
înseamnă că această cădere e voia lui Dumnezeu ca instituțiile religioase să iasă din scena
istoriei Dumnezeu nu le mai suportă deoarece l--au prezentat și reprezentat fals  
.       Politicienii europeni au făcut deja  primii pași dușmănoși contra  religiilor numite
creștine  nu au menționat în Constituția Europei moștenirea creștină Au menționat doar
moștenirile păgâne : greacă  și romană de parcă doar ele ar fi contribuit la formarea
civilizației și culturii europene Nici o referire la Dumnezeu la Isus și la Biblie Nici un
 respect  pentru adevărul istoric Halal cultură Mersi monsieur  Mitterand pentru
înverșunarea delegației Franței contra  realității ! Așa succes veți avea  precum vă purtați ;  
raționați confuz și ați pornit cu stîngul : în loc să puneți la punct  religiile compromise --- îl
jigniți pe Dumnezeu !
.       Această ateizare abuzivă  a limbii e o revoltă contra voii lui Dumnezeu o demonizare și
 nu va rămîne nepedepsită va veni Domnul Isus și va face schimbarea care într-adevăr e
 necesară nu a limbajului oglinzii Bibliei ci limbajul rebelilor  .
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------                                                   --                         ---------- Reghin , 06 noiembrie 2017 ----------  

.            UNII  BATJOCORESC  CA  SĂ - ȘI  ASCUNDĂ  RATAREA !
.         --------------------------------------------------------------------------------------
.------ Proverbe 14 : 13  = De multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi 
mîhnită .și veselia poate sfârși prin necaz ”.
------- Luca 6 : 45 = ” Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui , 
iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui ; căci din prisosul inimii
 vorbește gura ”.
.
.       Îmi amintesc de aceste cugetări ale lui Solomon și Isus văzînd cîte un tip care ,
 vorba lui nenea Iancu Caragiale , combate bine” însă privindu-l mai atent analitic , 
observi că , în realitate e un găunos jalnic un nefericit care luptă din greu să se
autoliniștească , să-și ascundă ratarea spirituală Sunt mulți învinși d- ăștia și de
multe feluri .
.      Unii sunt plini de resentimente contra sectei martorilor deoarece au fost
 disciplinați  sau chiar excluși pe vreun motiv de imoralitate despre care nu spun
 și ușurătatea lor înfumurată de nesupuși nu poate suporta nici în ruptul capului
 amintirea corecției primită iar dacă au  nutrit și vreun vis de mărire și vulpoiul
 metaforic nu a putut să ajungă la struguri va jura pînă la moarte că în via martorilor
 nu e nici un strugure dulce și chiar nici un bob Nu-i pasă de realitate el va jura ,
 cu fanatism că toți sunt acri 
 .    Alții atît martori cît și ex - martori nu știu să lupte  cinstit să îi recunoască
adversarului” părțile bune , căci orice om are și așa ceva , fiind creatură a  lui
 Dumnezeu Așa de exemplu în urmă cu puțin timp i -am lăudat pe merit pe 
traducătorii martorilor  pentru traducerea  profesionistă a versetelor și din
 Apocalipsa 22 --- în articolul ” O bilă albă pentru  Watch Tower ”. Credeți că le -a
 mai apreciat cineva traducerea meseriașă Nimeni Dacă asculți Internetul nu e
nimic bun la martori ! Aceasta e semnificativ Comentatorii de pe  Face book -- 
Internet ” sunt cu foarte foarte rare excepții niște cîrcotași iremediabili niște
  amarnici , celor mai mulți nu le pasă de adevăr ci să cîrtească fără frîu niște rebeli
de rea credință Nici vorbă de echidistanță de echilibru ! M-am lecuit de iluzia
corectitudinii și a iubirii de adevăr a turiștilorde pe Internet fie ei chiar și
 ex- martori Nu suntem frați” și nu avem comun decît  Internetul Evident cu
excepțiile de la regulă .      
.       Alt caz nu demult în literatura  j w org era afirmată just o ideie biblică și fiind
și eu pe acolo pe face book i-am apreciat Ca să mă pomenesc că un dizident al
sectei martorilor m-a apostrofat : ” Domnule Bota te știu om serios -- de ce le dai
 dreptate celor de la  j w org ? ” I-am spus : ”Domnule  X dar în acest punct ȘI ei
 gândesc corect Am fi corecți dacă  nu am recunoaște Și ce urmează Să nu mai
gândim corect chestiunea discutată --- sau altele la fel ---  findcă  așa gândesc ȘI ei 
 Să ne deosebim cu orice preț , cu prețul falsului Să fim  niște Gică - Contra stupizi ?
 Aceasta nu e iubire de adevăr Nu recunoaștem  adevărul ORIUNDE s- ar afla
 Acceptăm ca adevăr numai ceace spune secta X sau Y sau Z  nepăsători la argumentele
 altora ca fanaticii Procedînd așa rămînem captivi urii oarbă contra sectei  și nu avem
pacea  spiritului sfânt ”. Ce sensibilitate la argumente poți aștepta de la așa figură ? Nu știe
 adevărul elementar că aprobarea se dă pentru vestea  bună ziditoare nu pentru  fanatism
contra vreunei religii apostolii n-au luptat contra  mitologiilor greacă și latină .
.     Alții  se sălbăticesc de ură absurdă contra credinței în Dumnezeu și din victime
  ale j w org --- devin irecuperabili , străbat în fugă calea largă a pierzării trec la jigniri ,
  batjocoresc cu sarcasme porcăiesc spurcă  lucrurile sacre Și la urmă aleg să se supere
 pe Dumnezeu și pe Biblie  îl blasfemiază pe Cristos și îi numesc ei pe credincioși
 că -s fanatici findcă nu devin atei ca ei !
.   Rebelilor , e vremea voastră , dar ascultați un sfat al Domnului Isus =  Luca  8  : 18 =
Luați seama la felul cum ascultați  căci celui ce are i se va da  dar celui ce  nare  i se 
va lua și ceace crede că  are ”. Adică și credința dacă nu e necultivată  se evaporă”.   
Deocamdată puteți zeflemisi orice dar Cine rîde la urmă --- rîde  mai bine”. Suntem
îndemnați  să fim credincioși umili  cum citim  în  Apocalipsa 22 : 11 =
.       ” Cine este nedrept --- să fie nedrept și mai departe cine este întinat --- să se întineze
și mai departe cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană Și cine este
 sfânt --- să se sfințească  și mai departe ”.  
.      Adică  alegerea e liberă . Dar și pentru voi a murit Isus !  Dacă alegeți greșit --- 
 voi  pierdeți pe mâna voastră a voastră va fi paguba , viața veșnică va decurge etern și
fără voi nu vi se va simți lipsa .
.        Lăsați batjocura de superficiali , râsul artificial  și străduițivă să vă împiedicați
ratarea căci nu numai viețile  noastre de acum au sfârșit ci și îndelunga răbdare a lui
Dumnezeu .Va veni încheierea  socotelilor .Oricît de mult ni s-ar părea că întîrzie o să
vină exact atunci cînd Dumnezeu a  hotărât că trebuie să vină nu mai devreme , nici
 mai tîrziu și irezistibilă .
.    Așteptați-o și voi ca învingători  în lupta bună a credinței .  
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------
        -----------------  C L A S I C I I   S U N T   A C T U A L I   !  -------------------
.       
.                                             G  R  E  F  A 
.                                                            ----- de  Geo  Bogza ( 1973 )

.      Un profesor de la un spital din Paris vine cu ideea să se facă grefe din piele de porc
persoanelor ce au suferit arsuri grave Vestea este dată ca o noutate .  
.       Dar dacă ne aducem aminte că nu-i nimic nou sub soare dacă ne amintim de mumiile
 atîtor faraoni pe care s-a găsit urma unor operații complicate sau de acele țeste foarte vechi
 a căror minuțioasă examinare a dus la concluzia că trepanația craniană era cunoscută din
 epoca de piatră mi-e teamă că vom fi obligați să ne îndoim că la Paris s-ar fi descoperit
ceva nou Nouă este poate doar ideea profesorului de a steriliza cu raze gama șoriciul ce
urmează să fie grefat .
.       Dar , putem fi siguri grefele  din piele de porc s-au practicat cu rezultate excelente 
din cele mai vechi timpuri .  
.      Altminteri cum ne-am explica obrazul de o excepțională grosime cu care au trecut și
 continuă să treacă prin viață atîți semeni de-ai noștri ?
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
                            -------- Reghin / vara  2017  --------
.                                    
.               IMPERTINENTĂ  J W . ORB ,  ȚIAI GĂSIT NAȘUL CU RUȘII  !  
.              -------------------------------------------------------------------------------------------               

.       ---- Ai auzit că Rusia a interzis secta martorilor ?
 .     ---- au mai fost opriți : și de Hitler și de comuniști . Și nu au pierit  N-o să 
piară ei nici amu”.                      
.      Așa dialog am auzit în frumosul parc din centrul orașului Reghin după 17 iulie 2017
cînd Curtea Supremă a Rusiei a judecat recursul înaintat de Filiala din Rusia a in-sectei
 J w orb  contra hotărîrii de interzicere a activităților ei religioase și a hotărît menținerea interdicției . Adică a lăsat secta înafara legii . 
.        Replica din dialog e relativ optimistă însă unii se neliniștesc alții se bucură iar
reprezentanții sectei o iau în tragic = adică părerile sunt împărțite .    
.     Politicienii  țărilor U E au dat o Declarație că sprijină secta și dezaprobă hotărîrea 
Curții supreme a Rusiei  ; și li s-au alăturat cîțiva politicieni din țări dinafara U E Iar 
ide-ologii sectei au adunat toate acestea într-o  broșură pe care au intitulat-o pompos
Reacția comunității internaționale ”, fac mare caz de acele declarații politice și repetă că
 merită legalizați și sunt nevinovați .  
.    Dar au strecurat în broșură niște MINCIUNI  EVIDENTE și le declamă cu nerușinare .
---  1 ) Mint chiar de la început  afirmând că decizia Curții Supreme a Rusiei e arbitrară . 
Nu sectari dezinformatori , voi sunteți părtinitori decizia nu a fost arbitrară Firma voastră
multinațională a pierdut procesele pe bune de față cu presa mondială și în fața unor juriști
 străini eminenți din toată lumea .Nici ziariștii și nici juriștii nu au spus că ar fi fost abuzuri
sau nedreptăți la vreunul din proceseAcuzarea a prezentat probe și mărturii convingătoare despre tragedii din cauza refuzului transfuziilor la copii ai căror părinți aleg absurd pentru ei .
 Au adus cazuri de distrugeri de familii din cauza politicii evitării interzicerea studiilor
superioare prozelitismul agresiv și altele . Nu e prima oară cînd sunt acuzați de extremism
 și nu autoritățile rusești au făcut primele acuze despre abuzuri contra celor care îi părăsesc
pentru că că își schimbă ideile că  secta le încalcă drepturile începînd cu Judecări secrete și
 continuă șantajîndu-i cu familiile ridicîndu-le împotriva lor le interzice relațiile firești cu
 cei care nu mai cred ca ei s-au adus mărturii și plîngeri de către persoane persecutate și
 nefericite de ei și familii distruse Au adus și paragrafe absurde din literatura sectei .
.     Toruși au tupeu să vorbească de drepturile omului ! Degeaba ! Ziariștii și juriștii s-au
convins de justețea justiției Tribunalului .
.    Da , dar pe ei nu îi invită nimeni să dea declarații Nici sectanții nu îi invită deoarece
știu că îi contrazic . Politicienii U E nu au fost la procese și vorbesc ca . . . politicieni iar
cei dinafara Europei au semnat din solidaritate cu ei nu din convingere sau din perspectivă
juridică !  Așa sunt moravurile în politică Politica e altfel decît Morala ! În realitate
politicienii nu sunt de acord cu secta și , în  secret sunt de acord  cu decizia Curții Rusiei
contra ei știu că e corectă , dar acum trebuie ponegrită Rusia cu orice preț și e bun
orice pentru aceasta chiar și interzicerea sectei  martorilor . Ia întrebați-i pe semnatarii
declarațiilor dacă sunt de acord cu interzicerea transfuziilor și cu șantajele familiare !
 Întrebați-i întîi pe francezi marii lor prieteni între ghilimele : toți sunt contra
stupizeniilor sectei dar au semnat în favoarea ei deoarece așa le cer înegritorii Rusiei .
 Și conducerea sectei știe asta . De aceea nu aduce în sprijin declarația niciunui
 ziarist sau jurist și se referă numai la Declarația politicienilor care le cîntă ipocrit în
strună cu toate că știu că nu are dreptate În așa joc murdar dansează acești perfizi mari
 iubitori de adevăr și dreptate !
  ---- 2 ) Propaganda  sectei vine cu încă o  minciună  gogonată  că hotărîrea Curții le
interzice  închinarea .
-       Mint , ca să le plîngă de milă credulii Dar aceasta nu le schimbă minciunile în
adevăruri . Interzicerea închinării e o minciună : la fel cum credința nu poate fi interzisă
 căci e în inimă nu poate fi interzisă nici închinarea , nici în lanțuri Li s-au interzis
  întrunirile publice și propovăduirea pe străzi și la case și li s-au închis sălile --- dar sălile
sunt pentru studii pentru îndoctrinare nu pentru închinare , findcă ÎN CREȘTINISM NU
EXISTĂ LOCURI  ANUME PENTRU  ÎNCHINARE ca în Vechiul Testament ne învață
 aceasta chiar Domnul Cristos =  Ioan 4 : 20 - 24  Matei  6 : 5 6  roagă-te în particular 
Matei 18 : 20  = unde sunt doi sau trei  adunați în numele său  
-    Așa iubesc adevărul : mint  în cunoștință  de cauză , fac pe proștii confundă intenționat
închinarea cu întrunirea ! Clica clicoasă dictatorială  a sectei j w org  minte contra Curții
supreme a Rusiei Așa iubește adevărul ! Faptul că minte de la obraz arată ce jos a decăzut
 de la spiritualitatea creștină  și cît de puțină dreptate are !
.    Ide- ologii sectei și-au făcut singuri rău ! Fiind cea mai trufașă mai lăudăroasă și mai
disprețuitoare sectă iar activiștii ei --- cei mai enervanți , încrezuți , antipatici și jignitori --- 
 tratează pe oricine de sus cu superioritate nejustificată căci dacă îi iei la verificat sunt niște pospăieți . Au făcut și în Rusia ceace știu ,.cum spunea papa Ioan Paul al II-lea prozelitism
agresivfără cavalerism fără delicatețe fără discreție !  Deși au avut probleme la
înregistrare totuși nu au fost recunoscători pentru permisiunea să propage altă religie ,
 contrară celei de stat , Ortodoxia , nu au înțeles că erau tolerați suspectați și , în loc să fie 
umili și respectuoși  --- s-au manifestat arogant și călcau îngîmfat ca niște cuceritori
într-o țară  învinsă Și sfidarea lor și-a primit replică pe măsură .             
.      I-au subestimat pe informatorii rușilor , niște meseriași care își merită banii și care
nu puteau să nu observe că această sectă politicianistă joacă rol  de înainte - mergător ,  de ”spărgător de ghiață” pentru influența supraputerii nord -americană , sub motiv că 
vestesc voia lui Dumnezeu Activiștii sectei au răscolit Rusia atît de plini de ei sine și de
încrezuți de parcă ar fi avut spatele asigurat în urma unei înțelegeri secrete de tipul Noi
 vă promovăm imaginea de Făt - Frumos ! ” Perfect Iar noi vă apărăm de autorități !” 
Nu putem ști cum a fost așa înțelegere , însă această impresie au lăsat activiștii sectei ,
căci au făcut totul ca să corespundă acestui portret - robot de trădători Și aparențele și
 faptele sunt împotriva lor : au procedat neînțelept bădărănește le-au confirmat bănuielile
rușilor care s-au simțit inundați de o invazie politică și de o prelucrare psihică jignitoare sub
 mască religioasă Și considerați proști care nu se prind de păcăleală ! Îngrijorați au trecut
la  măsuri de apărare Iar cînd au văzut că politicienii străini de din partea cealaltă  au sărit să
apere secta deși o antipatizează -- au concluzionat că intuiția lor era dovedită , că erau atacați
viclean de o alianță nedeclarată , de un troc secret între principalul lor adversar politic și o
sectă ce pozează în fecioară creștină în timp ce se prostituează cu el !  Perfidă  J w orb , halal
 mai împliniți profeția din Matei 24 : 14 fariseilor ! Nu , voi jucați în altă  piesă  în
 profeția despre Babilon ciumeților !
 .     Nu e prima oară cînd ide-ologii  J w orb calculează greșit și pierd penibil Așa au
pierdut și acum în fața observatorilor internaționali imparțiali Dacă unui apolitic îi fuge
 gândul  că e foarte posibil să fie o asemenea înțelegere în doi timpi --- nu se putea să nu se
prindă de ea niște profesioniști de talie mondială cum sunt informatorii ruși . Occidentalilor
nu le pasă de libertatea creștinilor și nici de drepturile omului --- de aceea  îi  alungă pe 
islamiști în Europa , scandalul  acesta este pentru altceva : pentru îngenuncherea
Rusiei Se vede din avion că interzicerea  sectei j w orb e doar un PRETEXT folosit de
politicienii din Occident contra Rusiei Un pretext artificial încă o ocazie să strige la ea .
 Iar clica perfidă a sectei știe aceasta știe că e folosită politic ba chiar mai mult a
intrat în această horă politică sperînd să cîștige protecție, simpatie și capital nu e inocentă ,
chiar aceasta e vinovăția ei că e coadă de topor Și publicînd Reacția” se preface a nu 
ști stratul // și substratul Face politică angro grosolană : în loc să rămînă  neutri , apolitici .
  Iacov 4 : 4  1 Ioan 2 : 15 - 17
-                     ----------------------------------------------------------------
.      Îmbîrligarea guvernanților j w .org  în acest nou război rece” dintre Occident și
Rusia  a început de mai demult ,  din anul 2000 . Cum ? Din punct de vedere lingvistic !
Atacând limba  rusă ! Sub pretextul religios că traduc Biblia corect în traducerea sectei
intitulată fălos Traducerea Lumii Noi ”, în versiunea din limba română au persecutat
cuvintele de origine slavonă și au introdus forțat peste tot cuvinte latine sau occidentale 
Nu știu dacă au făcut la fel și cu traducerile în alte limbi din țările  est europene   
----- Iată cîteva exemple care sar în ochi la prima citire :
----- adulter în loc de preacurvie , afecțiune în loc de iubire , arcă în loc de corabie , 
bunătate nemeritată în loc de har ,  daruri de îndurare în loc de milostenie Matei 6 : 2 ) ,
  fornicație în loc de curvie ,  infern în loc de  iad , invidie în loc de pizmă , paradis în loc
 de  rai , secret în loc de taină , speranță în loc de nădejde , spirit în loc de  duh .  
.   Dar cuvintele adulter și fornicație nu au  rezonanță morală și religioasă nu amintesc
 de păcate și de judecata lui Dumnezeu și nu circulă în popor ! Adulter e limbaj de  tribunal
iar fornicație --- de  conțopist Iar cuvîntul afecțiune are sens dublu poate însemna și boală !
 -      Faptele 3 : 1 , 2 , 10 =  Daruri de îndurare ”  în loc de frumosul cuvînt slavon
milostenie” sau ”pomană ” !  Și inflație și prostgust Trei cuvinte în loc de unul Da dar
nu puteau rămâne findcă  au proveniență slavonă ! Afară cu tradiția chiar dacă e sănătoasă 
------- La fel s-au scremut să încetățănească oribila construcție de condiție umilă ” --- 
însă nu au reușit urîțenia nu a prins rădăcini !
.       Au alungat frumosul cuvînt ”nădejde” înlocuiindu-l peste tot cu Speranță”,
vor să îl alunge din limba română să o sărăcească ! Piramidalilor nu le pasă de beneficiari 
de limba lui nea Ion sau badea Dumitru . Ei nu satisfac cititul vorbitorilor de limba romînă ci
 nu știu ce interese ale unor patroni de alte limbi , de peste mări și țări . S-a schimbat direcția
vîntului din morișcă , lumina nu mai vine de la Răsărit .  Asta nu ar fi nimic grav e altceva :
 că nu le vine din Biblie !
.      Ura contra limbii ruse se vede din avion Să iasă oricum chiar penibil dar să nu aibă
 proveniență slavonă ! Dar UNDE E  URĂ --- NU  E  CULTURĂ ! ȘI  NU  ESTE  NICI
CREȘTINISM  !
-      Acest șovinism antislavon  e altă  trădare  a neutralității creștine , o trădare  nouă pe
LINIA veche  Amintește de sălbăticia acelor împărați chinezi care după întronare distrugeau
 toate semnele și însemnele rămase de la înaintași statui cronici letopisețe istorii --- ca
 să se creadă că Istoria a început cu ei !
.       Așa e și acum VIN BARBARII informatici adoratorii zeului Ban sclavii puterii și
senzualității vin  NEO BARBARII - și distrug tot ce amintește de limbajul inimii
cuvincioase , de Sfială , de Rușine , de Morală de Rugăciune și de Evlavie !
.       Cuvintele ce le-am comentat mai sus  sunt doar cîteva rămase din jaful și maltratarea
limbii ce le-au făcut în Noul Testament tipărit în 2000 un viol lingvistic ce nu a rezistat căci
  martorii rumâni l-au respins . După 6 ani au tipărit  Biblia  ce o au acum  și în ea au păstrat
unele urme din  acel atac mizerabil contra cuvintelor slavone din limba română și a
 limbajului oamenilor simpli de la firul  ierbii .
.       Aceasta este încă o dovadă ce pericole se ascund în organizație .
-       Nu deranjează îmbogățirea limbii dar făcută natural firesc nu agresiv . O
dovadă e că vorbim liniștit  romgleza , o românească amestecată cu multe cuvinte
englezești din cauza superiorității civilizației ( nu a Culturii ! ) anglo - americane , 
 căci  secolul XX a fost american ”. Dar traducerea acestei secte e altceva , e un abuz !
 Cititorii de limba română nu au cerut modificarea limbii nu este așa necesitate și nici
 nu au fost întrebați A fost hotărîtă  peste capul lor li se impune de la 10 000 de Km și
le face greutăți Biblia este oricum o lectură grea” --- nu trebuie adăugate dificultăți
de limbă !  Or chiar aceasta fac traducătorii Nu îi consider inconștienți și chiar aceasta
 îi  acuză De ce face clica dictatoare a sectei această agresiune limbistică De ce
ascultă așa ordine  păcătoase ?  De ce se amestecă în războiul altora Ce urmărește
comitetul guvernator al sectei  j w orb ? Să îi învețe pe rumâni să vorbească păsărește 
Ține și aceasta de vestea bună Categoric NU Îi trădează și pe rumâni dar mai ales
 Biblia Pentru asta au făcut în 2012 un serv ” nou compus din Corpul de guvernare ?
Atunci să nu se mire că primește lovituri de bocanci de la unii .
.      Practicînduși obiceiul de a minți fără jenă se laudă că traducerea lor e fidelă ! 
Nu Este încă o trădare E altă folosire a religiei ca pretext  pentru  lupta unora
 pentru dominarea altora o deșertăciune lumească sângeroasă și o amăgire vană
deoarece nu avem stomac dublu nu purtăm două costume  deodată  și nu ducem cu
noi nimic cînd murim !
.        De la lumești nu te aștepți la așa înțelepciune . Dar  J w orb  derutează
deoarece se pretinde creștină însă în loc să se mențină neutrii --- se  poziționează fățiș
alături de una din părțile aflate în conflict , face politică , e o parte a lumii Clica
clicoasă din Wawrik  nu are drept să  folosească evanghelizarea ca pretext pentru
afaceri egoiste --- ale ei și ale altora pentru scopuri străine Bibliei Însă chiar
aceasta face !
-      Iar roboții lor fiind fanatizați , nu au observat și nu au protestat la partizanatul
lumesc al comitetului lor guvernator . Însă autoritățile rusești au observat și itineranții
 încrezuți și-au găsit nașul cu Rusia deoarece au tratato ca pe o țară africană ! Și
căutînd să- i contreze s-au legat perfect legal de absurditățile sectare insuportabile :  
i-au găsit penali și i-au  interzis ! PROSTIA SE PLĂTEȘTE Și rușii nu vor da înapoi
căci sectanții ăștia penibili au adăugat Minciuni la Infracțiuni Le- au calomniat Curtea
 supremă că e incorectă mincinoșii Aceasta nu li se va uita așa cum nu le-o vor ierta
că sunt aliați cu dușmanii lor o unealtă  a lor .        
.     Iar mai grav e că nici Dumnezeu nu le va trece cu vederea alianța cu lumea că de la
dansuri cu senzualii lumii au trecut la dansuri  politice , o consideră curvie spirituală 
și o pedepsește ca atare !  Iacov  4 : 4  1 Ioan 2 : 15 - 17
-                          -------------------------------------------------------------------------
 .      Secta asta s-a lăudat tot timpul că e persecutată pentru credință Au exagerat Acum 
.Curtea supremă a Rusiei le face un serviciu spiritual binevenit  le dă ocazie să se
reprofileze pe posturi și  pe rugăciuni și persecuții ,”articole ” la care sunt deficitari .
Apostolii se simțeau în persecuții ca peștii în apă nu se inflamau  ca ei = Fapte 5 : 40 - 42 
 Primii creștini au fost dați  la fiare și stăteau prin catacombe nu în piramidă modernă  .
.      În realitate motivul nervilor  e altul turbează de furie că pierd niște surse de cîștiguri :
le vor confisca imobilele și nu vor mai lua sume neimpozate  și donații plîng bogățiile
 pe care le pierd ipocriții Cît de deosebiți de primii creștini privitor la răpirea averilor !
 Evrei 10 : 34  Plîngăcioșilor , vreți viață veșnică ?  Pregătiți-vă de răbdare și chiar de
martiraj . Fără cruce nu-i cunună ”.
-                       --------------------------------------------------------------------                      
-    Prin 1970 ni sa spus că președintele  Knorr a fost chemat și amenințat  de președintele
  ( catolic) Kennedy să nu mai amintească despre Inchiziție și despre Concordatul cu Hitler
 și să fie cooperant , tolerant și globalizant .  Knorr i-a răspuns cu psalmul  86  și mai ales
versetele 16 ,17 Apoi la puțin timp în 1969 J F K a murit împușcat la Dallas . Knorr
nu a cedat la presiuni .
 .        Însă e de presupus că odată cu patronatul următorului președinte al martorilor lui
 Iehova --- Frederik Franz au avut loc numeroase cedări și înțelegeri secrete la nivel
 înalt Cititorul exersat simte” că nepotul lui fratele Raymond care s-a desociat de
organizație nu spune tot ce știe despre unchiul său și despre activitățile și întîlnirile
comitetului guvernator și era îngrozit  să mai rămînă acolo dar se ferea să fie ghicit Se
temea De cine Și le-a spus unora individual că unchiul evita să rămînă  cu el între
patru ochi Și se întreba : De ce Dar de ce nu a scris și acestea în”Criza conștiinței ”? 
Tot din teamă Teamă de ce ? și de cine ? Nu spune și  nu putem ști . Prin 1995 mi-a spus
un milenist din Cluj că  Ray i-a spus că La Brooklyn nu poți  să nu păcătuiești ” ! Oare
 ce înseamnă  asta ? Cine știe în ce intrigi și compromisuri nebiblice s- or fi încurcat unchiul
și unii din comitetul guvernator de la sediul mondial și cu cine ---- și Ray a aflat s-a îngrozit
și a întins-o . . . Se aude că au depuși bani în bănci care finanțează uzine de armament și
capătă dobînzi grase Toți sau numai unii Au fost atașați 10  ani la ONU și au observatori
la U E . Carevasăzică sunt amestecați în multe rahaturi și stropiți cu multe sosuri unele
 chiar urît mirositoare .  
       Ăsta este unul din pericole cînd faci parte dintr-o organizație nu poți să ști cu cine
  tratează și ce privință în umbră superiorii peste capul tău și în numele tău . Și mai
sunt și alte  riscuri .
.-    În România  înțelegerea trădătoare cu Securitatea din timpul  comunismului era numită
 LINIA Și una din mirările mele este că  e adevărat ce ne spuneau securiștii atunci Secta 
voastră e  mînă în mînă cu  serviciile  secrete străine și voi fraierii habar nu aveți   de 
cacialmaua în care ați intrat  .”              
----- Prin anii 80  ai secolului trecut  președintele Knorr  declara și a scris : noi nu cerem 
nimănui să  intervină pentru noi .” 
.      Însă aceștia au cerut în gura mare Nu se aseamănă cu martorii  de pe timpuri ! S-au
 amestecat în răfuiala dintre blocurile politice care împart globul Sau lăsat folosiți de
una din părți ca pretext de scandal politic internațional contra celeilalte părți Și apoi le-au
cerut să îi plătească apărîndu-vă averile nedrepte din Rusia Apărarea pe care au cerut -o
 guvernelor occidentale : să facă presiuni asupra  președintelui și guvernului Rusiei
dovedește aceasta , face parte din înțelegere din plată ! Sunt  aliați cu o  parte a lumii
  contra alteia S-au trădat părăsind neutralitatea creștină babilonicii Nu sunt separați
 de luptele și de egoismele inutile ale lumii înstrăinate de Dumnezeu sunt implicați politic !
Ceace fac ei nu e creștinism deși roboții lor orbiți și aplaudatori nu conștientizează trădarea .
 Dar Tatăl ceresc și Împuternicitul său Unic o văd  și  aceasta este de ajuns .Compromisurile
nu le vor salva firma de prăbușirea finală profețită în Biblie babilonienilor . În curînd în
viitorul apropiat chiar cei care s-au declarat acum public de  partea lor vor acționa contra
 lor căci și ei le poftesc averile și îi vor jefui Ăsta e unul din riscuri  cînd aduni comori pe
pămînt =  Matei 6 : 19 - 21  Iacov 5 : 1 - 3  Apocalipsa 17:16  De ceace vă temeți  nu veți
 scăpa vă vor despuia îmburgheziților .
 .                ----------------------------------------------------------------------------
 .      Cazul acesta de interzicere  nu e nici singurul și nici primul :. am citit că în Ungaria
sunt interziși  adventiștii  penticostalii Armata Salvării și mormonii ---  din 2012 Dar
 nu s-a făcut scandal pentrucă Ungaria nu are bogății ca Rusia și nici ștabii acelor secte nu
 au averi ca ai  j w org Și mai sunt interziceri de religii și în alte țări .
.     Ele sunt exemple molipsitoare , dau idei altora contra religiilor :  în viitorul relativ
apropiat se va împlini în toate proverbul ” Rîde hîrb de oală spartă ”, le va veni rîndul
 la toate și multor care hohotesc acum o să le stea în anii viitori râsul în gît ! Pe baza
 profețiilor biblice putem anticipa că mîine-poimîne vor fi interzise și alte religii rînd pe rînd toate și nu  doar în cîteva țări ci în toate țările lumii . Nu va scăpa niciuna indiferent
 la ce compromisuri va fi dispusă Findcă prăbușirea religiilor  e atât în scopul lui 
Dumnezeu cît și a elitelor conducătoare ale națiunilor ..Și chiar Dumnezeu le va da gînd să
 le  jefuiască ! Apocalipsa 17 : 16 , 17 . 
.    Chiar aceia care au semnat  favorabil j w . org  vor semna mîine poimîne împotriva
 lor pentru aceleași motive pentru care i-au interzis  rușii . Iar pentru interzicerea altora --
se vor găsi alte motive sau se vor fabrica pretexte cusute cu ață albă Nici această profeție
biblică nu va da greș Dumnezeu a întrevăzut unde îi va duce pe oameni  răzvrătirea .  
.   Cine dorește și va desfința  religiile și va transforma edificiile lor în muzee și obiective
turistice Progresiștii unii dintre ei fiind chiar copii creștinilor” între ghilimele de azi 
Pentru ei creștinii sunt înapoiați  și inacceptabili --- chiar și existența noastră îi deranjează ,
 e o mustrare ! Va veni vremea păgînismului dezlănțuit dar viața nu va fi mai ușoară cum
se așteaptă cei care îl doresc ci dimpotrivă va fi și mai greu decît e acum cu aceste religii
 criticabile Vor veni barbarii Însă nu va fi ușor nici pentru ei Nu va fi ușor pentru nimeni !
 Căci se vor năpusti evenimente cumplite asupra lumii și vor micșora valoarea oamenilor
mai jos decît niciodată . Nici deținătorii puterii nu vor fi de invidiat ci vor fi tot mai
consternați și vor tremura de spaimă să nu scape situația de sub control Dar o vor scăpa și
 se vor nărui  în  cel mai mare necaz din istorie numit în Biblie ”necazul  cel mare” 
 revoltații și disperații vor instaura Anarhia pînă va veni Regele Cristos și Mânia lui Dumnezeu .
.     Aceste previziuni biblice sunt sigure și împlinirea lor e doar o problemă de timp .Sunt
după  deal” și chiar ne pîndesc la orizont . Ăsta e trendul   --- contra tuturor religiilor și
contra lui Cristos E un fenomen în desfășurare Interzicerea  J w org  în Rusia este doar.
un episod . Și conform cărții biblice Apocalipsa  asemenea  momente trebuie trăite cu
bucurie  18  : 20  Vor afla și martorii că nimeni nu îl îndatorează pe Dumnezeu cînd
profeția din Matei 24 : 14 se va împlini --- și  în Rusia --- și fără ei . În pofida părerilor
unora  s-a dus vremea optimismului pentru instituțiile religioase vor cădea și nu-și vor
reveni și religia va fi ceace vrea Dumnezeu : o  chestiune personală  .
.    Să nu-i  deplîngem pe babilonieni ci să ieșim din rîndurile lor -- la Domnul Isus Cristos !  
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

------------------------------  LA  CEREREA UNOR  CITITORI   REPOSTEZ  :  

----------   O  SCRISOARE  DIN  LUDUȘ   din  rubrica  ” Alți  oaspeți  ai  blogului  ”


.                                                                                       Reghin 30 ian.2013

.                               O SCRISOARE DIN LUDUŞ

                                                   Notă explicativă

.          Stimaţi cititori,am primit o scrisoare din Luduş.La expeditor scrie :
Mureşan Vasile. Doar atît,nu tu stradă, nr.de  casă,telefonul; parcă ar fi o anonimă . 
 .        Nu-l cunosc pe expeditor.De aceea nu pot să garantez nimic,nici măcar dacă se numeşte într-adevăr aşa,cum atunci să-mi asum conţinutul scrisorii?Nu,eu doar o public.
         De ce o public?Pentru că este interesantă,în multe privinţe,cine o va citi va înţelege ce vreau să spun…conţine cîteva”perle”…nu le subliniez,vă las plăcerea să le identificaţi şi să le savuraţi…Unele pasaje m-au contrariat,din diverse motive,nu spun le spun şi nici de ce…cititorii sunt mai deştepţi decît mine,le veţi recunoaşte şi veţi ghici şi motivele pe care le trec sub tăcere.
         Faptul că nu sunt de acord cu toate susţinerile domnului”Mureşan”(Oare chiar aşa s-o fi numind în realitate?)nu mă determină să-l cenzurez.
         Am încercat tot ce am putut să-l găsesc pe autor,adresa lui,ca să-mi dea acceptul pentru publicarea scrisorii lui,dar degeaba!Nu l-am găsit!O public şi aşa,căci,pînă la urmă,scrisoarea este şi a mea,aşa scrie pe plic.
         Păstrez plicul şi scrisoarea,poate că vreţi careva să vă convingeţi de lipsa adresei şi a telefonului,dar nu pentru multă vreme.
         Şi acum – textul :

                    STIMATE DOMNULE BOTA

.       Au ajuns şi la mine scrisorile tale.Dar nu m-au impresionat deloc,fiindcă ştiu că astea sunt metodele sectelor, prin care pot să-şi ţină  fanaticii în orbire..
  Şi eu sunt înaintat în vîrstă şi de mic copil am practicat această credinţă şi am suferit foarte mult fiindcă am respectat regulile biblice.Dar acum m-am retras ,văzînd că acele reguli s-au schimbat chiar cu 180 de grade,deşi ştim că Dumnezeu nu se schimbă.
  Primul şoc l-am avut după 89,cînd am luat parte la nişte congrese la Tg-Mureş şi am văzut că acest”serv”susţine şovinismul,împărţind programul pe două limbi,deşi în orice ţară toţi cetăţenii sunt obligaţi prin lege să cunoască perfect limba ţării în care trăiesc,în care s-au născut.Concetăţenii noştri au mers şi merg în alte ţări,doar pentru 5-6 luni de zile , să spele la cur  bătrînii  de acolo şi li se cere să ştie limba ţării respective,dar pe ăştia nu-i poate educa să vorbească  limba ţării a cărei cetăţeni sunt!
 Profeţii şi apostolii , la toate întrunirile lor naţionale , predau Legea lui Dumnezeu în limba ebraică,limbă pe care trebuia s-o cunoască toţi cetăţenii ţării.Martorii spun că ei se supun cezarului în toate lucrurile bune,dar oare a cunoaşte limba ţării în care trăieşti e un  lucru rău?
  Moise,deşi era evreu,stăpînea perfect limba egipteană unde a trăit mult timp.Şi Daniel stăpînea limba babiloniană unde trăia doar temporar.(Fapte 7:22 Evr.6:12;13:7  Dan.1:4,18-20  Iac.5:20)Dacă o comunitate doreşte să-şi practice limba sau cultura proprie poate să  o facă oriunde,dar nu în adunarea lui Dumnezeu!Lozinca cu drepturile minorităţilor şi cu şovinismul este promovată de ONU şi servul , făcînd parte din această unealtă satanică ,le promovează şi el pentru a provoca conflicte naţionale.
  Apoi m-a deranjat faptul că  am văzut că servul a preluat  din lume toate practicile,toate metodele  şi denumirile,cum sunt:director,ministru,religie,etc.Toate această aliniere face parte din proiectul de globalizare şi martorii se conformează şi ei.
  Noi ştim că o religie curată nu poate exista fiindcă cuvîntul religie înseamnă tradiţii,idolatrie,confuzie.Dumnezeu spune ca să luptăm pentru credinţa care a fost dată sfinţilor,nu zice să luptăm pentru religie!(Ef.4:5 Iuda vers.3).E adevărat că , în traducerile biblice de  acuma ,în textul  din,Iacov   1:26;27  apare cuvîntul religie; dar acesta  nu este cuvîntul original al lui Iacov, fiindcă  în  toate traducerile vechi s-a redat cu „închinare”,nu cu „religie”!  Cuvîntul închinare este un verb ,se conjugă,iar religie este un substantiv ,se declină !! Deci ele,ne fiind egale gramatical ,se pot substitui!Satan a stat la pîndă,a speculat rapid greşeala de traducere şi a aplicat-o la poporul lui Dumnezeu.Dacă expresia lui Iacov este de origine divină,atunci cum de nu a mai fost folosită de nici un scriitor din Biblie?Dacă denumirea de religie este corectă atunci putem spune că Satan este mai prevăzător şi mai inspirat decît acest”serv”fiindcă Satan a folosit-o de mii de ani,iar martorii o copiază cu mare întîrziere?!Acest”serv”compromis susţine denumirea de religie şi pe baza textului din Fapte.17,unde s-ar părea Pavel laudă religia(versetele 16-32).Păi dacă o lăuda cu adevărat atunci de ce lupta să-i scoată pe greci de acolo?Atenienii erau cu adevărat religioşi pentru că practicau ce fac religiile astăzi.Trebuie ştiut că în toate traducerile mai vechi se reda că erau  temători de Dumnezeu,nu se traducea religioşi !Să reţinem că acest „serv fidel”zice în Turnul  din 1 dec.93,pag.7,precum ş în alte reviste,că în curînd Dumnezeu va pune capăt tuturor organizaţilor de tip religios,cred că au uitat ce a scris cu cîţiva ani în urmă…
  Apoi m-a deranjat foarte mult cînd servul a spus că femeile pot sta descoperite în adunare şi că rugăciunea poate fi făcută stînd comozi în fotoliu.Toţi profeţii şi apostolii şi chiar Isus s-au rugat fie în picioare,fie în genunchi— 1 Regi 8:54  2Cronici 6:13   Dan 6:10 Marc 11:25 etc.Luca 22:41  Fapte 9:40;21:5  Filip 2:10  De aceea eu,cînd mergeam la nunţi sau la întruniri cu adunarea din care făceam parte,mă ridicam în picioare şi pentru că respectam Biblia m-au ameninţat că sunt apostat şi că voi fi exclus din religie.Noi trebuie să ne ridicăm în picioare ca semn de respect chiar şi înaintea unui semen al nostru,cu atît mai mult în faţa Creatorului!Levitic 19:32 Ştim că Ezechia s-a rugat culcat pe pat,ştim că Iona s-a rugat în pîntecele peştelui,iar Isus a spus mulţimii să stea jos pe pămînt la rugăciune;dar toate astea au fost cazuri excepţionale:Ezechia s-a rugat culcat deoarece era pe patul de moarte,dar cînd era sănătos se ruga în genunchi.2Cronici 29:28,29.Am văzut pe stadioane că zeci de mii de oameni se ridică în picioare cînd se cîntă imnul tării şi pun mîna pe inimă în faţa drapelului lor,iar acest serv al Diavolului ne învaţă să stăm comozi în fotolii în faţa Tatălui Ceresc!
  Dragă frate Nelu,în „hrana spirituală”a apărut şi Turnul de veghe din 1Ian 97 şi la pag.28,29 se tolerează chiar şi incestul!Zice că dacă un martor a practicat incestul,adică dacă şi-a violat mama sau fiica,nu e nici un bai,că se poate ruga de iertare,adică se spovedeşte şi astfel va fi considerat un om drept!Tot în acea perioadă a apărut şi o revistă Treziţi-vă în care se arăta că în insulele Hawai se practică un dans numit HULA,în care partenerii dansează la pielea goală şi unii chiar cuplaţi sexual,iar „servul”spune că martorii pot asista la acel dans,că nu e păcat!...
  Atunci am strigat în adunare cu voce tare:Să vă trăznească Dumnezeu toată religia şi „servul”!că eu pot practica incestul,curvia,homo,dansurile,podoabele şi altele de astea şi la ortodocşi,nu trebuie să stau la voi!Şi i-am părăsit definitiv,fără să apuce să mă excludă ei!
  În Turnul de veghe din 1 Nov.97 ca şi în alte reviste acest „serv” spurcat face apel la toţi martorii să doneze imobile şi sume pentru lucrarea lui Iehova,caută să acapareze truda oamenilor în numele lui Dumnezeu!am trimis zeci de scrisori la Parlament,la Ministerul Cultelor,în ziare şi la televiziuni şi le-am demascat şarlatania.
  Cum procedezi tu este costiritor şi ineficient,mai  degrabă dă-i publicităţii,dar atacă-i clar,punctual şi cu argumente,adică cu literatura lor fiindcă aduc mari prejudicii şi lui Dumnezeu şi ţării.
  Această sectă periculoasă este cu adevărat o religie!Acest”serv”studiează presa din SUA o combină cu Biblia şi o dă proştilor ca”hrană spirituală”!Apoi le pune fanaticilor obloane ca la cai:le interzice să primească vreo explicaţie de la cineva,să citească alte materiale religioase ca nu cumva să afle adevărul!De aceea trebuie demascaţi în mass-media,ca să protejăm oamenii!Ei au prezis că 1914 vine Armaghedonul apoi au spus că 1925,apoi că în 75 pînă s-au fript cu „generaţia 2000”!Biblia spune că atunci cînd un profet anunţă ceva şi nu se înplineşte—acela e un profet mincinos,nu e trimis de Dumnezeu,să nu ne temem  de el!
  Nu ştiu ce crezi tu,frate Nelu,dar eu nu sunt de acord nici cu interzicerea transfuziilor de sînge,deoarece Dumnezeu a interzis consumul de sînge ca hrană,dar transfuzia nu este pe gură ci în vasele de sînge!Şi încă nişte chestiuni:Armata lui Saul,cînd a ajuns în dificultate,a consumat carne cu sînge,dar Dumnezeu a înţeles momentul critic şi nu i-a pedepsit,ci i-a binecuvîntat,le-a dat victorie-1Sam cap.14.Şi regele David,cînd a ajuns în criză de alimente cu oamenii lui şi a fost în pericol să moare de foame,au consumat din pîinile sfinte ale preoţilor,iar Dumnezeu a ţinut cont de  împrejurări şi nu i-a pedepsit-1Sam 14: 24-27 Mat 12:1-5.
  Deci Dumnezeu n-a dat niciodată legi în dauna vieţii.Chiar şi Sabatul era considerat tot atît de sfînt ca şi  sîngele şi totuşi Isus a spus că aface un lucru bun în ziua de Sabat,a salva o viaţă,nu este păcat!Matei 12:9-12.Şi sîngele,o fi el sfînt,dar cînd e vorba să salvăm o viaţă--o salvăm.Transfuzia este un tratament aplicat în momente de maximă disperare.Dacă Dumnezeu preţuieşte sîngele mai mult decăt celălalte organe şi îl consideră sfînt—atunci dece a creat atîtea vieţuitoare care se hrănesc numai cu sînge şi le-a dotat cu organe specializate pentru a extrage sîngele din pradă?Să nu uităm că Isus şi-a dat viaţa,adică sîngele pentru omenire şi tot el a spus să călcăm pe urmele sale,să facem şi noi ca el!Mat 26:28 Ioan 15:12;1Petru 2:21.Dumnezeu nu a cerut niciodată jertfe umane pentru credinţă,cum fac unele religii înapoiate.Crimă nu e numai atunci cînd îi dai unui om cu parul în cap şi îl omori,ci este şi atunci cînd nu-i acorzi ajutorul şi tratamentul necesar!
  Fanatismul în această sectă a ajuns pînă acolo că ei resping şi hemodializa,adică filtrarea sîngelui,resping şi sîngele autolog şi chiar şi transfuzia sîngelui la animale ca mijloc terapeutic!Doamne fereşte de un incendiu la un spital că fanaticii ăştia ar sări să salvze laboratoarele de sînge, nu pacienţii!Eu am ajuns la concluzia că asta e o sectă dementă şi ar trebui scoasă în afara legii!Acest serv al Diavolului spunea că nu e păcat să asistăm la dansul Hula din Hawai sau chiar să-l practicăm,această spurcăciune de „serv”zice că putem practica incestul,”curvia”şi orice dans că se rezolvă uşor:cu spovedania,dar să donezi sînge ca să-ţi salvezi copilul de la moarte e păcat maaare,de neiertat!!Am văzut aici în Luduş un copilaş de opt luni lăsat să moară în mîinile medicilor pentru că părinţii lui au refuzat administrarea sîngelui necesar!Nu ştiu:să rîdem sau să plîngem că în acest secol şi mileniu mai avem astfel de secte atît de încuiate..
  Am şi eu la Tg.Mureş un frate care face parte din această religie şi o spun cu durere că de 10-15 ani de zile nu mi-a mai dat un telefon,a făcut nunţi la doi copii,dar nu mi-a dat invitaţii,deoarece mă numeşte apostat fiindcă resping mizeriile arătate mai sus!Aşa a procedat şi papa în sec.XVI,cînd Luther a respins unele învăţături false:papa a dat ordin să nu-l mai salute nimeni şi să nu-l mai primească nimeni,să-l lase să moară!Acum această sectă se vede că a învăţat de la măsa.
  Rude care a fost la acele nunţi îmi spun că acolo s-a dansat la nebunie,pe muzică lumească,şi femeile erau cu podoabe şi fardate!Şi au dansat bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu femei,exact după stilul homosexualilor!Cînd a murit tata,ei au venit îmbrăcaţi în roşu şi în alb,spunînd că e păcat să copieze lumea şi să vină în negru.Dar în privinţa dansurilor şi petrecerilor la nunţi au ajuns din urmă lumea!
  Se ştie că dialogul este cheia înţelepciunii şi succesului,iar salutul ţine de gradul de cultura şi de cei şapte ani de acasă,nu ţine de Biblie.Domnul Isus le-a spus apostolilor:”Vă trimit în mijlocul lupilor”,adică între apostaţi,dar voi să le uraţi de bine.Tot Isus a mai spus:”Să-i binecuvîntaţi chiar şi pe duşmanii voştrii!”Cu atît mai mult pe un adversar de idei!(Mat 5:44,45;10:1116).Partidele politice,deşi au doctrine diametral opuse,ele totuşi se salută şi se respectă,dar şi comunică între ele.David şi Daniel şi-au salutat cu respect duşmanii( Sam.24:8; Dan 6:16,21).Martorii,orbiţi de tot,citează mereu textul din 2Ioan 10,11 unde zice că dacă vine cineva cu învăţături deosebite de Biblie cum sunt cele enumerate mai sus,să nu-i zici BUN VENIT,adică să nu te bucuri de învăţăturile aduse,nu zice ca să nu-i zici”bună ziua”!Deci chiar noi,care am ieşit de la ei,ar trebui să-i respingem pe ei fiindcă învăţăturile lor nu sunt biblice!La televizor auzim mereu expresia”bună seara şi bun venit în studioul nostru”!Deci Bună seara este salutul propriu-zis,iar Bun venit este o completare,prin care apreciezi spusele cuiva.Nu se putea ca Domnul Isus să spună să-i iubim şi să-i binecuvîntăm pe duşmanii noştri(Mat 5:43-47),apoi Ioan apostolul,să-l contrzică spunînd:să nu-i salutăm!Să nu le urăm Bun venit este deci altceva,înţelege oricine,înafara martorilor lui Iehova!
  Frate dragă,dacă vrei să-i demaşti pe aceşti prăpădiţi,atunci fă o temă clară,simplă,la obiect şi demască literatura acestor răstîlmăcitori,şi vorbeşte mai puţin despre excluderea ta.Poţi trage la xerox cîteva sute de exemplare şi la un congres a lor să le dai fiecăruia. Sau poţi să dai articole la ziare şi la televiziuni că e mai cu efect.Dar fiecare acuză să aibă acoperire cu literatura lor,că nu este greu de găsit.
  Noi nu vom da greş niciodată dacă rămînem lîngă sfatul lui Iuda versul 3: Să luptăm pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor pentru todeauna .
    Multă sănătate , ţie şi familiei tale!

                                                     Cu iubire şi respect!

    P.S.-Stimaţi cititori,recunoaşteţi că aş fi un egoist dacă nu publicam această scrisoare.Nu sunt  egoist,iar scrisoarea domnului „Mureşan”din Luduş,este savuroasă şi instructivă,este oricum aţi vrea să o consideraţi,numai plictisitoare nu e!Şi dacă scrisoarea este atît de interesantă—cu cît mai interesant trebuie să fie autorul ei?!Trebuie să-l găsesc!Dar cum?Poate să mă ajute cineva?
        Nu înţeleg de ce procedează aşa şi acest gest nu este în stilul lui,pentru că se descrie curajos şi e comunicativ,nu pare laş,ci tipul”Ce-i în guşă e şi-n căpuşă”.Zice că a ieşit din secta martorilor protestînd în gura mare la o întrunire şi că apoi a trimis multe scrisori Parlamentului,televiziunilor şi ziarelor.Atunci de ce nu mi-a trimis datele necesare să pot lua legătura cu el?Din cauza vîrstei?Dar nu pare deloc uituc,nu lasă lucrurile la întîmplare,ştie ce ţine de scrisori.Sau vrea să rămîne anonim?Ce este adevărat din toată povestea asta?Numele?Întîmplările?în mod sigur ideile discutate,da!De aceea public scrisoarea sa.Se gîndea oare că va  fi publicată?Nu pot să ştiu.
        Stimate necunoscut Mureşan Vasile,am atîtea să te întreb ! Cu ce să încep ? Ce ai făcut după ce ai evadat din colivia martorilor?Ai pomenit de ortodocşi,ai trecut la ei?Chiar aşa?Nu suntem de aceiaşi parte al baricadei?Aminteşti de Luther şi îmi zici frate şi te văd mai luminat decît obscurantismul ortodox, eşti informat—nu  ai învăţat nici măcar atîta bun din experienţa nefericită cu martorii:să te lecuieşti de organizaţiile religioase?
        Cum  mi-ai citit scrisorile :ţi le-a dat cineva sau de pe Internet? De ce nu ai trecut adresa,nici vreun număr de telefon? Totuşi mă întrebi ce părere am despre transfuzii?!! Stimabile,cum te gîndeşti să-ţi răspund în aşa condiţii,(vreau să zic:lipsit de condiţii)?Să găsesc un ac într-un car cu fîn? Îmi pare rău pentru amîndoi!...
        Frate Mureşan Vasile(sau cine îi  fi în realitate),suntem din acelaşi judeţ,aş vrea să ne întîlnim sau să discutăm măcar prin telefon.De aceea,în disperare de cauză,pentru valoarea scrisorii dumitale,deci a dumitale,public scrisoarea pe Internet.Fac şi eu ca acele personaje din romanele lui Jules Verne,care aruncau pe ocean sticle cu mesaje.Ai vreun”marinar”pe Oceanul Internetului să o vadă şi,să-ţi spună despre ea?Sau te uiţi dumneata?În romanele acelea sticlele cu mesaje erau găsite de persoanele cărora le erau destinate.Dar aceasta?Te va găsi?Mă rog să se întîmple aşa şi aştept să-ţi repari neglijenţa.Încă nu este tîrziu.Dă-mi un semnal mai clar,nu mă lăsa cu ochii în soare.Nu te mai juca de-a ascunselea,stimate domnule Mureşan Vasile din Luduş!
                                                                                                         Cu prietenie
                                                                                                                       Nelu Bota
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------
           ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-      LA CEREREA  UNOR  VOCI  DIN  PUBLIC  REPOSTEZ  rubrica  ANONIMA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                            
-                                                     C U P  R I N S  :   
-                                                ----  Apel către martora anonimă
-                                                -----  O  surpriză  !
-                    ----------------------------------------------------------
-                      A  P  E  L    C  Ă  T  R  E    M  A  R  T  O  R  A    A  N  O  N  I  M  Ă   !
-                                       -------------------------------------------------
-                                             Reghin 4 octombrie 2015 ......

-                                    STIMATĂ  SORĂ NECUNOSCUTĂ ,
.            ANONIMA CU "HOLOCAUSTUL" DE  LA FILIALA DIN BUCUREŞTI !

        Doresc să şti că eu şi colegii mei fraţii exmartori , apreciem enorm gestul tău creştinesc , singular şi curajos ! Sunt sigur că mulţi bărbaţi care activează  în sistem ştiu mult mai multe mişcări reprobabile însă ,din N motive unele de neiertat nu au francheţea ta .
         Îi ruşinezi cu indignarea ta sfîntă , cu demnitatea şi demascarea ta le dai  exemplu de adevărată iubire de adevăr şi de fraţi Şi ne îmbărbătează şi pe noi  verticalitatea ta . Îţi suntem alături cu gîndurile noastre bune şi cu rugăciunile te pomenim în ele .
        Indignarea ta făcută publică e şi a noastră şi are mare importanţă în această lume plină de falsuri religioase şi laşităţi  ! Să fi sigură că nu va fi uitată de Celce răsplăteşte şi în prezent şi va răsplăti şi mai mult în viitor chiar şi un pahar cu apă dat discipolilor săi = Matei 10 42 .
       Se zice că Solomon a pus să  fie gravat pe inelul dat reginei din Saba cugetarea "Totul trece", iar ea pe cel dat lui "Nimic nu se uită ". La fel ca în cazurile atîtor alte reflecţii omeneşti adevărul este undeva pe la mijloc multe se vor uita , însă multe nu ; printre ele va fi şi gestul tău demn ,  indignarea ta demascatoare ,căci e de neuitat . Îţi mărturisesc că am memorat scrisoarea ta nu ştiu cum şi mi-o repet cîteodată pe drum . . 
      Te rog revino Sunt sigur că mai ai ce să ne spui .
       Iubitorul nostru Tatăl ceresc să ne ţină în grija sa părintească !
                                                                                               Cu fraternitate în Cristos !
                                                                                                        Nelu Bota
                                                             

---------------------------------   O   SURPRIZĂ  !  

.             O   ANONIMĂ  CU  ŞTAMPILA   POŞTEI   DE  BUCUREŞTI  !
                                               ( primită joi 15 ianuarie  2o15 )

       Ioel 1 :4  : " Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam , a mâncat lăcusta Arbeh,ce  a lăsat lăcusta Arbeh , a mâncat lăcusta Ielec , ce a lăsat lăcusta Ielec , a mâncat lăcusta Hasil " . 
           ------------------------------------------------------------------------------------
     Frate Nelu,mă adresez cu încredere ,deşi nu ne cunoaştem  şi  te  rog    publici  această  
 scrisoare  exact  aşa  cum  o scriu , începînd  cu versetul   din  Ioel.Sper    nu te poticnească  faptul că vreau să rămîn anonimă  , căci şti , şi martorii  între  martori  au nevoie  de  precauţie.Nu fac o dezvăluire  absolută, se pare  că  au  auzit  mulţi  ce voi  spune  , poate  şi tu , dar  numai  ca  un  zvon  aflat  de la  a treia  ureche . Eu vreau     confirm    a  fost  un fapt  întîmplat  sigur  1oo % ! A  fost  un  secret  pe care  semizeii  de la  Filială  nu ar fi  vrut    se  afle  însă ,cum spune  zicala  : un secret 
 nu mai e secret  cînd îl ştiu doi.Despre ce este  vorba ? În anii trecuţi  (deja de mulţi  ani ) şefii de la Filială le-au  cerut congregaţiilor din ţară să strângă literatura veche şi să o trimită la Filială pentru a  face o arhivă sau  un muzeu sau o expoziţie   privind activitatea  fraţilor din timpul  dictaturii comuniste . 
      Şi fraţii din toată  ţara au trimis zeci de saci  cu materialele care au scăpat ascunse , negăsite  şi deci nedistruse de Securitate.
       Şi au adunat  multe  materiale ..  Şti  de  ce  le- au strâns ?  Ca să  le  ardă !  Le- au ars ! Cum  au ars  hitleriştii  şi bolşevicii  cărţile duşmane !  Am  aflat  la sigur , dar nu pot    spun  mai multe  ;  însă pot  spune  de ce :  ca  să reducă  din problemele  cu  unele explicaţii  vechi  , schimbate , cu care se  duc  unii  fraţi  la  alţii  şi  îi  tulbură . Acesta   a  fost  scopul  ascuns ,  însă nu- şi puteau  permite să- l  spună  ,au  lucrat cu  diplomaţie lumească   Au  ars  materiale  pentru care  bieţii oameni  au    fost  anchetaţi  şi au răbdat  bătăi  , dar nu au spus  unde  le-au  ascuns : cărţi , turnuri , broşuri , tipărituri , indigouri  , şapilografieri , copii  de  mînă ,  care  nu se mai  editează  şi  de  care îi leagă amintiri dragi  şi  am  auzit    unii  s-au   despărţit   de  ele  lăcrimînd!
   Nu a  reuşit  Securitatea  ,însă  le-a  făcut  de  petrecanie  Filiala ! Au  ars  nu ştiu  cîţi zeci  de saci !  Şi ar vrea  să ardă  şi  ce a mai  rămas  din arhiva    compromiţătoare    de  la  Securitate , ce a  scăpat  după   groapa  de la  Berevoieşti  şi  alte  distrugeri  , dovezi    „ Linia „ organizaţiei  era  în  compromis   cu  Securitatea  cu  ştirea corpului  de guvernare. Dar  acolo  nu pot    ajungă!Dacă  erau  cinstiţi ,după ce  au  făcut  arhiva  , căci au  făcut-o  ! ar  fi  trebuit  să  le returneze  congregaţiilor  sacii cu materialele  nefolosite  . Aşa  gîndeşte  orice om  corect . Dar ei  nu  i-au înapoiat nimic  niciunei  congregaţii ! Au făcut holocaust ! Mă  revoltă  această  nouă   trădare  ordonată   de  Corpul  de guvernare  , care  acum  e  şi  „ sclavul „ , un „ sclav  cu năravuri  de  stăpîn „  şi  „ loial   ambiţiilor  şi    trufiei lui „  cum  ai scris.Ce  foloseşte  această  expoziţie  ? La  nimic . Doar la  cîteva   priviri  în fugă  ale  turiştilor ! Căci nici un martor nu  îndrăzneşte  să  le ceară voie  să facă  acolo cercetări , comparaţii  ! Şi nici locatarii Filialei nu  fac  ! Nu pentru asta sunt  plătiţi şi  nu-i  interesează  şi  dacă pe vreunul   l-ar  interesa  ar fi „ luat  la  ochi „ , o chestie  nescrisă  însă  temută  de toţi. .
     Am spus  de  ce au  făcut--o  :  ca   să- i  înşele   pe   vizitatorii naivi     fraţii de la  Filială  preţuiesc  moştenirea  spirituală  a  organizaţiei  şi  amintirile   suferinţelor   fraţilor noştri. O minciună ! Proeminenţii  noştri   ascultă  orbeşte  orice  li  se  ordonă , laşi  cu  Centrul  şi   ipocriţi cu  cei  din  subordinea  lor  şi  autoritari  ! Au abuzat  de   încrederea  bieţilor  creduli , i-au minţit şi  i-au  pustiit   pe  fraţi  cu  holocaustul   ăla  ticălos  , exact  ca  nişte lăcuste , cum interpretează   „sclavul     lăcustele  din Apocalipsa  îi  simbolizează!
   Al meu  e un  visător , nu  îşi închipuie   nici în  coşmaruri    fac   acest   gest   extrem.Din  aceste  motive  te  rog     copiezi  textul  şi    distrugi dactilografia .  .Îţi  mulţumesc   şi  te rog  scuză--mă     sar  de  la una la alta  şi nu am ordine  în idei  
din cauza   stresului .. posibil  să  revin  , aceasta  depinde  ( nu  te supăra !)  şi  de corectitudinea  ta . Iehova    rămînă  cu noi !
                                -------------------------------------------
         Stimaţi  cititori , vedem    anul  2o15  începe  „ în forţă „  aici  ! Mă  pişc ca  să mă   conving  că nu visez  !  Nu  am aflat  noutăţi    auzisem   de  „ holocaustul „  făcut  de mandarinii  de la  Filială   dar sunt  total  surprins  de  gestul   corespondentei .   Trebuie    fie  foarte  indignată  , şi  pe  drept .O fi  de la Filială ?
-- Stimată  soră  necunoscută  , precum  vezi  , încerc      conformez  .
.   Îţi  mulţumesc  pentru  gest  şi  pentru  încredere  .   şti    ai  rezervat  spaţiu  
aici  oricînd  vei  dori  să revii  .

-------------------------------------------------------------------------------------
                     


                                          ALTĂ  ISTORISIRE  CU  FRATELE  PIPER
.                            ------------------------------------------------------------
.      --Și istorisirea aceasta a fost reală și a avut loc pe timpul lui Ceaușescu în comuna
  fratelui Piper =  Valea Largă ..
.       E vorba de necazul unui martor tînăr și căsătorit de curând , căruia îi venise ordin de
încorporare Aceasta însemna , potrivit legii de atunci închisoare sigură pentru el pentru
că se prezenta foarte convins că un creștin adevărat nu poate depune acel jurământ și
 să se instruiască pentru război și se arătase foarte hotărât să refuze .
--- Necazul  lui era că organele au tot amînat să-l cheme , de parcă l-ar fi uitat , iar el
și - a pierdut răbdarea , nu a mai așteptat să împlinească 27 de ani , când i ar fi dat livretul 
oricare i-ar fi fost situația că ar fi fost închis pentru refuz ori că nu s-a pripit și sa însurat 
.     Desigur că agenții Securității erau cu ochii pe el deoarece la puțin timp cu prima ocazie
când s-au făcut încorporări , a primit ordin de chemare cu valiza  era una din plăcerile lor
  sadice să ne facă în ciudă și martorii știam aceasta de aceea  când m-am căsătorit am ținut
 cont de perversitatea lor m-am căsătorit după ce am primit livretul . Însă fratele din istorisire --
nu ..Și s-a dus supărat la fratele Piper cu soțiasa și i-au arătat bătrânului hârtia Și au avut
aproximativ următorul dialog :
---- Te înțeleg și vă compătimesc N-o să vă fie ușor niciunuia dar mai ales ție închis Nu
 pot face mai mult decât să vă încurajez și să mă rog pentru voi Sau crezi că aș putea să
mai fac ceva ?
.----  Mulțumim frate Piper dar abia de puțin timp ne-am căsătorit și o să fim separați .
----- Știu  e trist Trebuia să mai așteptați Puteați să fi venit înainte de căsătorie poate că vă
convingeam să mai așteptați acum asta e situația 
----- Suntem foarte loviți de chemarea asta vom fi separați nu știm cât timp 
----- Și dacă faci armata tot nu veți fi laolaltă .
----- Am venit siguri că o să ne ajuți cumva .
----- Frate dragă ce vrei să spui Cum să te ajut altfel decât am zis Crezi că eu cunosc
 vreo cale ușoară secretă Nu știu altă cale aprobată de Dumnezeu decât loialitate cu orice
preț Oricât am suferi . Nu este alta Sfinții și Domnul Hristos au răbdat mult mai mult 
Acum e destul de ușordar fiecare trebuie să își ducă crucea lui .Vrei să rămâi în adevăr sau
 nu  ?  
----- Da sigur !
----- Atunci nu ai decât să răbzi Nu este altă cale  pentru cei loiali  !
.      Și li s-a adresat ambilor :
-----  Și eu citesc aceiași carte ca voi Sfânta Scriptură Și am fost închis de multe ori și
poate că o să mai fiu Slavă Domnului încercările nu m-au slăbit ci dimpotrivă Vă ajută
Dumnezeu timpul trece și o să rezistați și voi . ( A făcut o pauză ) O să mă rog pentru voi .
 Dar purtațivă amândoi în așa  fel încât să numi contraziceți rugăciunile ! Și rugați - vă și
 voi , neîncetat ”.
-       Mi s-a spus că cei doi au rezistat încercării . 
.     Nu mă întrebați de numele tînărului cu pricina și alte amănunte despre drama lor căci
 nu le-am știut nici atunci la fel ca pe alții m-a interesat mai ales priceperea fratelui Piper
 de a tranșa chestiunea biblic . Consider că merită știută  de aceea am încercat să o 
reconstitui din amintire după  atîția de mulți ani de atunci .
---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------

--- O GLUMĂ ÎN FINAL :
     Un apostat --
      a postat .                         
                                                 .