miercuri, 4 februarie 2015

Nicu

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
CUPRINS:
                                                     -Încă o "petardă"
                                                     - Declaraţia de dezasociere
                                                     - O"săgeată"bine ascuţită şi bine ţintită
                                                     - Un tract :"Întrebaţi-i pe martorii lui Iehova"
                                                     -Un protest
                                                      - Primul  Raport despre difuzarea tractului

--------------------- A N U N Ţ------     Reghin  26 mai  2013

 ÎNCĂ O„PETARDĂ„ZGUDUIE UŞILE ŞI GEAMURILE SECTEI MARTORILOR LUI IEHOVA DIN REGHIN:ALTĂ DEZASOCIERE!!                                         
  După fratele  Emilian Cismaru  din Brăila  şi fratele Claudiu Bronţ din Reghin --încă un apartenent al  sectei  martorilor  lui Iehova  a ales  să fie  creştin  veritabil ,liber de taberele organizaţiilor omeneşti decăzute : în 26 mai 2013 --fratele meu , Bota Nicolae,a ieşit din babilonia dictatorilor şi naivilor sectei  rutherfordienilor --prin Declaraţie de dezasociere  prezentată  în public  în plină întrunire a  congregaţiei  la programul de duminică!
                                               

Nu vă pot asigura destul ce rău îmi pare că nu am fost de faţă ,să văd gestul  lui memorabil ,pe care,fără îndoială ,niciunul dintre cei prezenţi  atunci acolo nu-l vor uita niciodată!Un exemplu de imitat ,mărturia curajoasă  a unui neintimidat de tupeişti.Şi o premieră ,cel puţin în zona  noastră ce depăşeşte neîntrerupt  producţia  de căpăţîni de varză la hectar!
  Fratele meu,mă bucuri de nespus ,te aştept de mult ,ştiam că o să vi, pentru că,la fel ca mine ,şi tu ai la inimă Apocalipsa 22 :15 :Afară sunt cîinii,vrăjitorii ,curvarii,ucigaşii ,închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună”; nici tu nu poţi trăi în minciuni ,cu închinătorii la idolii brooklynieni şi nu vrei să fi scos afară din răsplată,ci să-ţi fie permis să intri pe porţile cetăţii, la pomul vieţii –versetul  14 ;7:17.Tatăl Ceresc să-ţi binecuvînteze  gîndul bun să intrăm împreună!Bun venit!
-- Îţi mulţumesc public,Prea Bunule Tată din ceruri că mi-ai ascultat rugăciunile! --
 Nicule,evadarea ta dovedeşte şi ea că îndemnurile spiritului sfînt găsesc teren fertil ,îi însufleţesc  pe cei dornici de spiritualitate adevărată ,de închinare în spirit şi în adevăr: îi face bărbaţi adevăraţi şi creştini adevăraţi  al căror Cap este Domnul Isus ,nu vreun om sau vreo echipă .Ai devenit vertical,demn, caracter născut din nou, creştin ce nu se ruşinează să poarte ocara Domnului  Isus.Te încadrezi  în mişcarea  mondială de contestare a falsurilor Babilonului din sectorul „Turnul dezamăgirilor”,cartierul „Apostolii  Dezicerii”, o lucrare patronată de Domnul  nostru. Ţine-o tot aşa !                                                                        
  Dragă frate, trăiesc un moment luminos  şi trebuie să–l remarc corespunzător :suflarea spiritului lui Dumnezeu  care umflă apele refluxului organizaţiei martorilor pe tot  globul,ne creşte numărul  contestatarilor şi scade apele Eufratului şi aici ,la Reghin.Oare rubrica aceasta (de Anunţuri  şi Comentarii )va deveni  un tabel cu cei care vor ieşi din organizaţia martorilor la ocara Domnului Cristos ? Să  dea Dumnezeu !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    ------------ Nelu  Bota –telefon 0265.520004--------------------                                                                                                                                                                              

În continuare public  Declaraţia fratelui  meu ,de dezasociere din secta martorilor-------
                                                                                              Reghin 26 mai 2013 
           -------------------------------------------------------------------------------------------

 DECLARAŢIE  DE DEZASOCIERE  DIN  ORGANIZAŢIA  MARTORILOR  LUI  IEHOVA

 -Eu,Bota Nicolae,aparţinător la congregaţia Reghin-est,telefon 0265.777336.
 -Vă declar că începînd de azi ,26 mai 2013,mă dezasociez de secta voastră guvernată de o gaşcă de trufaşi care sfidează Biblia şi calcă în picioare drepturile şi demnitatea oamenilor.
 -Motivele dezasociere mele sunt aceleaşi pe care le-a menţionat fratele meu,Bota ioan,la dezasocierea lui.
 -Trebuia să iau această hotărîre mai demult,să mă eliberez de influenţa nocivă a acestei secte care îi înrobeşte pe cei slabi şi naivi şi,ceace este mai grav,  e că o face în numele lui Dumnezeu ! Adevărul eliberează,dar ei înrobesc oamenii !
 -Mă rog Tatălui sfînt din ceruri să vă lumineze şi pe voi şi să vă dea putere să ieşiţi de sub hipnoza în care vă aflaţi.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                        Cu    sinceritate
                                                                                                           Nicu   Bota 


   A M   P R I M I T  -----  D A U  P U B L I C I T Ă Ţ I I  !
                     O  „S Ă G E A T Ă” B I N E  A S C U Ţ I T Ă  Ş I  B I N E  Ţ I N T I T Ă  !

                               Un tract :  ÎNTREBAŢI-I   PE   MARTORII   LUI   IEHOVA

   În  Psalmul  45 :5  citim : „Săgeţile tale sunt ascuţite, sub tine vor cădea popoare şi  săgeţile tale vor străpunge  inima vrăşmaşilor împăratului”.  Acest  verset  din  acest  psalm  profetic  despre  victoria  viitoare  a  lui Mesia  este  citat în cartea în care martorii  „explică” Apocalipsa  : Revelaţia  Deznodămîntului, la pagina 146, cu  o  caricatură  înfăţişînd un cleric  gras  ca un butoi, fugind cu cîteva săgeţi  înfipte  în spate; săgeţile erau trase  de---nu  este  greu de   ghicit de cine : de  către  atotştiutorii  martori ( „Cine-mparte ---parte-şi  face”).  Şi ideologii martorilor comentează  astfel : „Caricatura  de  mai  sus , însoţită de această legendă, este una din  multele  de acest fel  apărute  în anii 30 , care îi „ înţepau”pe cei ce nu aveau  sigiliul  lui Dumnezeu .” Aha, ei  ştiau cine nu avea  sigiliul lui Dumnezeu  ,vedeau  pecetea  aceea  invizibilă , alegerea  lui secretă ! Cîtă  trufie ! Niciodată  modestia  nu i-a  dat  afară  din  casă !Ce  lacomi  de  privilegii!Se hirotoniseau  unul  pe altul ,după  regula : „Na-ţi-o ţie, dă-mi-o mie! pe post  de  înţepător , nu  post  de mîncare  sau  băuturi , unde  se  comportau  chiar dimpotrivă ... Cuvîntul înţepător  este  un cuvînt   „frate” cu ţeapă !Deci  martorii  recunosc  că  sunt  ţepari !Se  ordinau  să facă ... ordine .Numai  ei ---pe tot globul!... Cu  ce drept ? Aşa, cu de la  ei  putere, abuziv ! „Nu-i  adevărat, ne-am  instalat  pe bază de drept!”---Ce  drept ?„Cu dreptul ... primului  venit!”.-----Care  prim—venit,căci  alţii erau sosiţi acolo cu mult timp  înaintea voastră!? Voi  aţi sosit  ultimii ! „Da? Am  sosit  ultimii? Atunci---cu   tupeului  ultimului  venit!----Atunci ---da ! aşa se  explică ! Iată  de ce  ne-am   investit  încrederea   greşit  şi am  pierdut  vremea  cu  aşteptări  zadarnice : deoarece  ne-au  luat  ochii cu tupeul!  Ce simplu  devine totul  dacă  îţi  pierzi  timpul să-i  asculţi  şi ce imprudenţi  erau  cei care–i contraziceau!  Imprudenţi  şi ... apostaţi! De ce? Pentrucă  aşa spun  ei! Acesta  nu e un argument, este  o  vorbă  goală ? Aşa  o  fi ,dar  lor nu  le pasă !Iar  nouă  ar  trebui  să ne  pese.
     Aşa a fost pînă mai ieri-alaltăieri . Însă între  timp vremurile s-au schimbat  în defavoarea  lor : acum, la circa 80 de ani  după  anii  30 din  secolul  trecut, căruţa  sectei  martorilor este  încărcată  pînă la refuz  cu  absurdităţi,iar dacă e să  vorbim  de  legendă --- ea  a  pălit,”balonul „ ei  s-a dezumflat  şi ideologii  ei  au  devenit ologi  : au pierdut  hirotonisirea, ordinarea şi  nu mai au  „săgeţi „ ,nu  se  mai  află  în  postura  să deie  note  şi să ...  săgeteze ; dimpotrivă: le  încasează  ei întruna  şi fără număr , de  toate  şi de  la  toţi : bobîrnace ,”şuturi „ şi „săgeţi” trase ,vorba cuiva, din  toate poziţiile; nu  fizice, căci nu  mai sunt  persecutaţi  pentru  credinţă ( li s- a dus  motivul  acesta  de  laudă ),  ci  încasează  lovituri mult  mai  dureroase : spirituale = li se  demonstrează  superficialitatea  comportării, pinocchiota  istorică şi li se  demontează  inconsistenţa ideologică ! Timpul nu  le-a dat dreptate, n-au  putut  impune  nici o  „explicaţie” şi  nu  le-a  reuşit  nici o profeţie! Sunt  în defensivă  şi  fug  ca laşii, de  pe  „ cîmpul  de  luptă”. Vorba lui Ion  Creangă : „ altă făină se macină  acum la moară „.
    Una din acele săgeţi, bine  ascuţită  şi  bine ţintită  spre  secta  martorilor  lui  Rutherford, este un  chestionar  nou  pe care îl prezint  acum, un tract .
    Deşi  sunt  pîndit  de pericolul  părtinirii, sper  să  rămîn  obiectiv  şi  nu  renunţ // să  mă  pronunţ  despre  valoarea lui; faptul  că  e  compus  de  fratele  meu   nu  înseamnă  că  nu  am  voie să  declar ceaace  cred  :  că este  o lucrare  excelentă, sunt  convins  de valoarea  ei  şi  aceasta  nu-i  împiedică  pe cititorii  să  nu  fie  de  acord, dacă  e  cazul.
   Recunosc  că  plăcerea  pentru acest  lucru bine  făcut  este  amestecată  cu  puţină  invidie  nevinovată ( Oare  există  aşa  ceva : invidie nevinovată ?).  Citindu-l  veţi  vedea de  ce : pentru că  acest  bilet este  excepţional , memorabil !Este  un  mic  eveniment! Şi m-aş simţi onorat să-i fiu autor ,dar nu-s . Ideea  lui „plutea  în  aer”, dar  l-a  realizat  altcineva ... şi  magistral ! Nu m-ş mira să aud  că unii îl vor  învăţa  pe de rost, atît este de practic . O  săgeată  bine ascuţită   şi bine  ţintită! Drept  la ţintă !
    Întrebîndu-l   la  cine s-a  gîndit  adunînd  întrebările ---Nicu  mi-a  declarat : „Cele peste 10 întrebări sunt  simple, însă răscolitoare, incisive,// decisive şi incomode în  cel  mai  mare  grad de  dificultate  pentru martori.Totuşi, există  altele  mai  tari  decît  acestea clare  ca  lumina  zilei, întrebări  complicate, dar am  renunţat la ele, deoarece  trebuie  ţinut cont   de  nivelul  foarte  scăzut  al  publicului, care să  înţeleagă  şi el că oamenii  ăştia, mulţi  bine intenţionaţi, sunt  duşi   în  rătăcire şi  îi duc şi ei pe alţii în rătăcire ---nu  cunosc  şi  nu ascultă  chestiuni  biblice elementare! Cum spune  proverbul: „Drumul spre  Iad este pavat  cu ...bune  intenţii”. Adică am  vrut un  lucru aproape  imposibil : să „împuşc „ doi  „iepuri” dintrodată  ---cu  o ”săgeată”...compusă  din altele mai mici. Dar „ţinta” principală  sunt martorii: fiecare întrebare  este o ocazie  pentru  ei  să  constate  că nu zidesc  pe temelie ,ci pe nisip. Prozelitismul  lor agresiv  va trebui să  treacă  în defensivă   în faţa cui  ridică aceste întrebări. Şi încercînd să le răspundă vor fi siliţi să  gîndească  singuri, ceea ce nu  obişnuiesc  şi chiar să-şi  regîndească  dogmele,  să afle adevăruri  creştine  elementare, de care sunt  inconştienţi, pe care le ignoră. Ei, martorii, ar fi  primii beneficiari  şi după  aceea  posibilele  victime ale  propagandei  lor  false..Dacă am reuşit  aceasta---aş   fi mulţumit. Oricum, oricît de mult  sau puţin  am realizat ---îi  mulţumesc  Tatălui  Ceresc  pentru  gîndul  cel  bun. Mă consider privilegiat¨.
   Stimaţi  cititori, i-am spus că a reuşit. Şi este  evident  că  aceasta  nu vă  împiedică  să nu  fiţi de acord . Unii  poate veţi   afla şi  noutăţi, ca acel  punct  surprinzător şi pentru mine : că în Biblie nu există cuvîntul organizaţie! Acum am aflat acest argument  contra „ piramidelor „ religioase, din  acest  tract, pînă  acum  îmi  ajungea  că  în  Noul Testament  nu  există  ideea organizaţiei  peste congregaţii, ci doar  ideea  de  organizare  locală  şi nu am insistat  cu  cercetările, dar,  iată, că se poate „săpa” mai  adînc. Aceasta  nu înseamnă  că vom găsi doar noutăţi  absolute,  nu! a trecut de mult  vremea de aşa ceva ,doar s-a spus  de  peste 100 de ani că : „Totul s-a spus  şi nimic n-a fost  înţeles „ ”Plusul „tractului constă  în tratare, în exprimările  scurte  şi  cuprinzătoare, instructive  şi  de  neuitat, răspunzînd unei mari  necesităţi, umplînd  un gol  şi de acea  îi prevăd o viaţă  lungă.
   Nicu  mi-a  mai  spus: „ Înainte  să-l  răspîndesc  tractul  pe  arie  întinsă,  am  testat  „piaţa” cu el, să văd  ce mi s-ar  putea  reproşa: l-am dat  unor martori  şi martore cu M mare, înţelegi  ce vreau  să spun, din  Organizaţie, cu  care mai  ţin  legătura --- sau  ei  ţin legătura  cu  mine, consideră  cum  vrei. L-au  apreciat  la superlativ  şi  mi-au  spus că este  absolut  necesar, dar  m-au  sfătuit  să  nu  spun  doar „martorii”, ci  „martorii  lui Iehova”.  Ascult  sfatul lor cu   regret  , pentrucă  îl  iubesc prea mult pe  Dumnezeu  şi  ţin  prea  mult  la Numele său  şi  la gloria  sa , impietate  de  abuzurile şi  de  falsurile  acestei  secte impostoare, ce nu merită să-i poarte numele.. Ei nu sunt martorii săi, ci ai lui  Rutherford, el i-a numit aşa „  Am  terminat citatul.
  Şi acum ---singurul  reproş : nu  zic că  tractul ăsta nu are şi  sare, o fi  avînd, însă nu după gustul  meu : l-aş fi  compus  mai muşcător, cum merită  această  sectă  şantajistă, ce  le impune martorilor din  familii--- să  nu mai  aibă  legături  cu neamurile  lor ce   renunţă  la sectă! Ştiu  ce  mi s-ar putea  răspunde : ceea ce  mi-a răspuns  şi  fratele meu =  că a vrut să fie  echilibrat. Care echilibru? Cu  cine ? Cu nişte şantajişti  de familii ?  Ei  îi duc pe unii în pragul  sinuciderii, dar aşteaptă  să fie trataţi cu mănuşi! Au  stricat” regulile  jocului „, nu-s capabili de  polemici  cordiale  şi  tot  ei  sunt  „ de  către  pădure „ ! Se cramponează  de  fotolii şi portofolii ---calomniind, exact  ca  oricare alţi babilonici.
   Mă grăbesc să  dau publicităţii tractul,  „cu simţul  urgenţei”,cum spun martorii; vă  las  plăcerea să savuraţi   aceste ¨ţinte  cu  învăţăminte¨.
   Frate  Emilian Cismaru  din  Brăila, te  rog , pe această  cale, dacă  nu ai cumva  vreo  rezervă  apropo  de  acest  tract, să-l  publici  şi  tu pe blogul tău, să contribuim astfel, cu mijloacele noastre modeste  la  buna  informare, religioasă, a  publicului  privitor  la această  in--sectă-infectă. Şi  dacă nu l-ai  primit deja tractul, căci a  început  să  circule, să-mi  telefonezi   ca  să-ţi  trimit  un exemplar,  să poţi să-l multiplici şi  să-l dai mai  departe.
  Lucrăm  în  via Domnului  şi  Bunul Tată  Ceresc ne va  ajuta „să nu obosim în facerea binelui „,”pentru  credinţa  care  a fost  dată  sfinţilor odată pentru totdeauna „—Iuda, versetul 3!
------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Şi  acum  tractul :                                                         
                                      N  I  C  U    B  O  T  A
.                  ----------------------------------------------------------------------
.                     ÎNTREBAȚII   PE  MARTORII  LUI  IEHOVA  !
.                   =========================================
--------  DE  CE  NU  FOLOSIȚI  SALUTUL  CREȘTIN  ” PACEA  DOMNULUI  !” ?
.         ( Luca  10 : 5  Coloseni  3 : 15 )
-------- DE CE  MERGEȚI  DIN  CASĂ ÎN  CASĂ ?  ÎN  Luca 10 : 7  CITIM  CĂ  DOMNUL ISUS  A  INTERZIS  AȘA CEVA  ! 
 ------- .DE CE  CONTRAZICEȚI  BIBLIA  CARE LE INTERZICE FEMEILOR  SĂ -I  ÎNVEȚE  PE ALȚII  DIN EA  ȘI MAI  ALES  PE  BĂRBAȚI ?  ( I  Timotei  2 : 12 )   
-------- CREDEȚI  CE VĂ  ÎNVAȚĂ  SECTA  :  CĂ AVEȚI  ” CUNOȘTINȚĂ  EXACTĂ ” ?
-------- DE CE  FOLOSIȚI  ABUZIV NUMELE ” IEHOVA ” ?  DOMNUL  ISUS  NE - A  ÎNVĂȚAT  SĂ NE  ADRESĂM  LUI  DUMNEZEU  NUMINDU- L  ” TATĂL  NOSTRU DIN   
CERURI ” !  IAR  ÎN  NOUL  TESTAMENT  ” IEHOVA” ESTE  POMENIT  DOAR ATUNCI  
CÎND SE CITEAZĂ  DIN VECHIUL  TESTAMENT  --- ( I  Corinteni  8 : 6 )
------- DE CE  NU ÎL ONORAȚI  PE FIUL  ISUS  CRISTOS  AȘA  CUM A EXPLICAT  CHIAR  EL  :  CA PE TATĂL ?  (  Ioan  5 : 23 ) 
------- DE CE  NU ÎI  SPUNEȚI  ” DOMNUL  NOSTRU ” , CUM  ÎI  SPUNEAU  PRIMII  CREȘTINI ? ( Faptele 2 : 36   I  Corinteni  8 : 6 )
. ----- DE CE  VĂ  DENUMIȚI  ” Martori  ai  lui  Iehova ” ? DOMNUL  ISUS  I-A  NUMIT 
PE  CREDINCIOȘII  SĂI  ”DISCIPOLI ”,  IAR  APOI  AU FOST NUMIȚI ” CREȘTINI  ”.
 IOAN  8 : 31 , 32  FAPTELE  1 : 8 ; 11 : 26  1 CORINTENI  1 : 23  ; 2 : 2  APOCALIPSA 
 19  :10
------  VĂ  DENUMIȚI  SECTA ” ORGANIZAȚIE ”.  ARĂTAȚI MI  ÎN  BIBLIE  ACEST  
CUVÎNT . NU L  VEȚI  GĂSI  DEOARECE NU E  CUVÎNT  RELIGIOS  CI  POLITIC .  
 ÎN  BIBLIE  CREDINCIOȘII  FAC PARTE  DINTR-O  FAMILIE , SUNT FRAȚI ȘI  SURORI ,  ÎN  FAMILIA  TATĂLUI  CERESC .   
 .----- DE CE NU VĂ RUGAȚI  NICIODATĂ  ȘI  ÎN  GENUNCHI  ? Luca 22 : 41  Faptele  
20 : 36 ; 21 : 5)
------  DE CE NU VĂ  ÎMPĂRTĂȘIȚI  DIN PÂINE ȘI DIN VIN  LA CINA  DOMNULUI 
ȘI  PROCEDAȚI  CA  SATANIȘTII ?  PORUNCA  DOMNULUI  ISUS DE A NE  ÎMPĂRTĂȘI 
ESTE  ADRESATĂ  TUTUROR  CREȘTINILOR  PENTRU  A NE AMINTI  DE  JERTFA  SA .
(  Luca  22 : 19  Ioan  6  53 , 54  I Corinteni  11 : 24  Apocalipsa  3 : 20 )
------ CONDUCĂTORII  DUMNEAVOASTRĂ   DIN  STATELE  UNITE ” PRETIND  CĂ  SUNT  ” CANALUL ” DINTRE  DUMNEZEU ȘI OAMENI . VĂ  ROG  SĂ-MI  DOVEDIȚI   
 CU  BIBLIA  PRETENȚIA  LOR . ÎN BIBLIE  NU EXISTĂ  ÎNVĂȚĂTURĂ  DESPRE  
” CANAL  SPIRITUAL ” !  E SUFICIENT  DOMNUL  ISUS ,  BIBLIA  ȘI  SPIRITUL  
SFÎNT . (  2  Timotei    3 : 16 )
 ------  DE CE NU LE  SPUNEȚI  CELOR  CARE  INTRĂ ÎN  SECTĂ  CĂ , DACĂ O VOR .     PĂRĂSI , LI  SE VA INTERZICE RUDELOR  ȘI  PRIETENILOR  SĂ MAI  AIBĂ  LEGĂTURI  CU EI ,  ȘANTAJÎNDU I  CU  EXCLUDEREA ? 
.   BIBLIA  INTERZICE ASOCIEREA  CU CEI  CARE  COMIT  PĂCATE GRAVE ȘI NU SE CĂIESC  ȘI CU CEI CARE  SE ÎMPOTRIVESC  EVANGHELIEI  DOMNULUI  ISUS  CRISTOS  ; DAR EI  SE  RĂZBUNĂ  PE CEI  CARE NU MAI  CRED  ÎNVĂȚĂTURILE    FALSE ALE SECTEI  ȘI  ÎI  PĂRĂSESC , ÎNCĂLCÎND UNUL DIN  DREPTURILE ELEMENTARE  ALE  OMULUI !      
------ DE CE  VESTIȚI  NUMAI  RĂSPLATA  PĂMÎNTEASCĂ  ȘI NU VESTIȚI  ȘI  RĂSPLATA CEREASCĂ ? POTRIVIT  BIBLIEI  RĂSPLATA CREȘTINĂ  DE LA  
GOLGOTA  LA  ARMAGHEDON  ESTE  CEREASCĂ ( Filipeni  3 : 19 -21 )
------  DE  CE  AVEȚI  DOUĂ  EDIȚII  ALE  REVISTEI ” TURNUL  DE  VEGHE ” :
UNA  PENTRU MARTORI ȘI  CEALALTĂ  PENTRU  PUBLIC ? 
 . ( DEOARECE MARTORII  CRED TOT CE LI SE SPUNE ÎN EDIȚIA LOR DE STUDIU  
 ÎNSĂ PUBLICUL  NU E  INTIMIDAT  DE  SECTĂ .  )  
----- DE CE  APLAUDAȚI  LA ÎNTRUNIRI  --- CA LA  CIRC , LA TEATRU ,  LA  ÎNTRECERI  SPORTIVE SAU LA  EVENIMENTE  POLITICE ?   
.    ÎN  BIBLIE  ACORDUL  ESTE  EXPRIMAT  PRIN ” AMIN ! ” SAU  PRIN  
RIDICAREA  MÎINII .  Neemia  8 : 6  
------  DE CE  MINȚIȚI  CĂ  SÎNGELE  TRANSFUZAT  DEVINE  HRANĂ  PENTRU ORGANISM  ? NU  E  ADEVĂRAT  ! EL  INTRĂ  ÎN  VENE ,  NU ÎN STOMAC ! INTERZICEREA  TRANSFUZIILOR ESTE O ABSURDITATE ȘI  CAUZEAZĂ  MII     .
VICTIME  ANUAL .
------- DE  CE  CRITICAȚI  ALTE  RELIGII  CĂ ÎȘI  SALARIZEAZĂ  CLERUL , CACI 
ȘI  SECTA  DUMNEAVOASTRĂ  ÎȘI  PLĂTEȘTE  ACTIVIȘTII ?
--------  ARĂTAȚI  SPRE  GÎTUL  LOR ȘI SPUNEȚI- LE :  CRAVATA  ESTE  UN IDOL  PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ! SUNTEȚI  OBLIGAȚI  SĂ O PURTAȚI LA ÎNTRUNIRI ,   
LA  RUGĂCIUNI ȘI  CÎND UMBLAȚI  CU  REVISTE .
------- VĂ ROG  SĂ  CITIȚI  ÎN  BIBLIA  DUMNEAVOASTRĂ  LA I  Timotei  5  23 .  CREDEȚI  CĂ  APOSTOLUL  PAVEL  LA  SFĂTUIT  PE  TIMOTEI  , CARE ERA  BOLNAV  DE STOMAC , SĂ  NU  MAI  BEA  APĂ CI DOAR VIN ?  ÎN  MOD  SIGUR 
 S- AR  FI   DEZHIDRATAT AR  FI  DEVENIT  ALCOLIC  ÎNSĂ  ÎN NICI UN CAZ  NU    
S- AR  FI  ÎNSĂNĂTOȘIT !  CE  TRADUCERE  E  ASTA  ?  DĂDEA  PAVEL  SFATURI  ABSURDE ? 
-----------------------------------------------------------------------
.                             CONCLUZIA :  VĂ  LĂUDAȚI  DEGEABA  ! 
 .                     NU AVEȚI  CUNOȘTINȚE BIBLICE  ELEMENTARE !   
------------------------------------------------------------------------------------
.                      DUMNEZEU  DOREȘTE  SĂ  REFLECTĂM  LUMINA  SA !
.   -------------------------------------------------------------------------------------------                   
.                                          MULTIPLICAȚI  ȘI  DISTRIBUIȚI
--------------------------------------------------------------------------------
.                         Pentru conformitate  :  Nicu  Bota //  tel . 0265 . 777 . 336
.                                  Dezasociat  de sectă  după  23  de  ani
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.                      


Reghin 30 oct:2014

PROTEST !
 ADRESAT MARTORILOR LUI IEHOVA DIN SIGHIȘOARA ȘI DIN REGHIN
       
.                  Eu,Bota Nicolae,fostul vostru tovarăş de sectă pînă în anul 2012,
     Protestez public contra calomniilor pe care le răspîndiţi contra mea în Sighișoara şi în Reghin.Concret:mi-au telefonat mai multe persoane,martori şi nemartori, m-au întrebat dacă este adevărat că am trecut la adventişti?Aceste persoane mi-au spus că aşa le-au zis unii”bătrîni”de adunări de-ale voastre din Sighișoara şi din Reghin.
      Deşi voi,bătrînii de congregaţii ale sectei ,ştiţi că aceasta este o minciună,totuşi o răspîndiţi!Nu sunteţi capabili să răspundeţi la întrebările pe care le-am ridicat în tract,dar nu vă temeţi de Dumnezeu să minţiţi despre mine!Așa iubiţi adevărul?!
      În marea voastră iubire de oameni,voi şi conducătorii voştri,v-aţi bucura să naufragiez spiritual:să mă pierd în lume sau vreo altă religie falsă! Însă eu mă rog lui Dumnezeu ca ,așa cum m-a scăpat de rătăcirea voastră ,să mă lumineze ca să rămîn şi înafara tuturor celorlalte tabere babilonice,la ocara Domnului Isus—Evr:13:13
      Să ştiţi că nu sunt singur și că nu mă voi opri aici :Tatăl Ceresc mă va ajuta şi voi relua răspîndirea tractului,însoţit și de acest protest,ca să afle cît mai mulţi oameni cît sunteţi de mincinoşi .
      A trecut vremea cînd puteaţi calomnia fără să fiţi demascaţi !

                                                                                                                        Nicu Bota tel:0265/777.336
-------------------------------------------------------------

--- PRIMUL  RAPORT  PRIVITOR  LA  DIFUZAREA  TRACTULUI 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Către
ORGANIZAŢIA  RELIGIOASĂ  MARTORII  LUI  I E H O V A
                                                                                                                                               
-----ROMÂNIA ------  Congregaţia  Reghin -est                                                                      
---RAPORT    DE    ACTIVITATE  ------------luna   August   2013-----------
 -  „Obiectiv” :   difuzarea   tractului :  ÎNTREBAŢI-I PE MARTORI
 -   *    N   I  C   U     B  O  T  A   : ---- în    Reghin : 200   
                                                            ----  în   Solovăstru  : 50
                                                             ---- în   Ideciu--băi   :  50
--  Nu  raportez  timpul  şi  efortul   pentru  compunerea   tractului  şi  cheltuielile  legate  de el , căci  bucuria  realizării-  şi  certitudinea  răsplăţii  veşnice - le  întrec - cu  -vîrf - şi  îndesat  şi  mi-e  prea  destul  că  le ştiu Tatăl  ceresc  şi  Domnul  Isus , care dau  „ şi  puterea  şi  înfăptuirea” şi răsplata  ; acestea  contează  cu adevărat , nu  rapoartele  voastre  măsluite 
*   N E L U    B O T A   :   ----în   Reghin =  200 exemplare
                                        -----trimise  prin  Poştă = 15.
                                           ---postare   pe  Internet !
---     La rubrica Ore  completaţi  cît  vă  convine , ca  de obicei , cum  făceau  şi - comuniştii ,ca  să  vă  iasă  planul .
         Totodată vă  oferim  să  savuraţi ,ca  delicatesă , informaţia  că am avut  şi  discuţii  ziditoare distribuind acest  tract; însă  nu le prindem  nici  pe  ele  în Raport  şi , gîndindu-ne  mai  bine , nici  în  viitor nu intenţionăm  să  vi  le facem  cunoscute . Nu e  greu să  ghiciţi  de  ce : pentrucă  o  să  vă daţi  seama  de  ele  cînd veţi  face  vizite, v-am rezervat  surprize  plăcute ,veţi  avea  dialoguri instructive... Ne-am convins că lucrarea noastră este necesară , este  bine  primită - şi  e   binecuvîntată  de  Dumnezeu . Şi  ca  orice lucrare binecuvîntată  de  Domnia  sa ---este  folositoare  semenilor  noştri, între care vă  aflaţi  şi  voi.-Contribuim  cu - umilele  şi  modestele  noastre  posibilităţi  şi  mijloace  la demascarea Babilonului  modern  în  care  vă   simţiţi  bine , un  sector  mai  dificil, însă, precum  vedeţi , nu  imposibil..
        Cifrele  pe  August  sunt  cam  modeste ,căci  am pornit  lucrarea  în  a doua - jumătate  a lunii  şi  cu şovăieli ,dar ne-a  ajutat Dumnezeu  să  intrăm  în viteză , înaintăm  ritmic  şi înregistrăm  progrese; recunosc  că ne sunt  de „ un real  folos”, cum  vă  exprimaţi , experienţele  avute  cu voi  pe  teren.-  Şi  avem  speranţe  de  succes,  cum  spuneţi  voi.  Ne  străduim  să  ne  lărgim  aria  de  „ acoperire” , şi  să  mărim  „scorul” , vom  persevera  şi  vom  face  aceasta - fără  de  isteria  voastră   caracteristică   numită   „simţul  urgenţei „, căci „Morile  lui Dumnezeu-  macină   încet”, dar  făină, însă  ale  Celuilalt  se  grăbesc  şi  au  producţie  mare  şi chiar şi  depăşiri   frecvente, dar  macină . . . NISIP !
        Puteţi dispreţui  cît  vreţi  „începuturile  slabe”, contrazicînd  Zaharia 4 : 10 , dar, în final, şi  prozelitismul vostru  agresiv  va  fi învins , la  fel  ca al altora , mai  breji  decît  voi ; va  învinge  „ duhul  blînd  şi liniştit” al adevărului  Bibliei ,care  surpă  „locul de  adăpost  al minciunii”---Isaia  28 : 17 Oricît  de  tîrziu  va  fi  acea  victorie ---ea  o  să  fie  la timp, clară, absolută  şi  spre-  bucuria  eternă a celor umili şi neamăgiţi de falsităţile Babilonului 
       În acelaşi  timp  ne  rugăm şi pentru  trezirea  voastră  , vă  aşteptăm să vegheaţi  cu noi  şi să  vă alăturaţi  nouă  în  nobila  lucrare  demascatoare  de  falsităţi  babilonice, nu  să  vă  grăbiţi  să  condamnaţi  fără  să cercetaţi  ci să  auziţi ambele  părţi  aflate  în  conflict .
      Consideraţi  acest   mic bonus  un  exemplu  de   piruetă / din  floretă , în  acest  meci  în  care voi  loviţi cu  ghioaga . . . 
                                                                          S-auzim   de  bine!
.                                                                           ----FRAŢII   NELU  ŞI  NICU   BOTA  ----
.      P. S.---Citind  acest  comunicat să  nu vă nărăviţi să aşteptaţi  să  vă - raportăm  lunar, că  o  să-aşteptaţi  degeaba . Asta  nu  exclude  ca  ocazional, din cînd  în . . ..gînd ,  să  vă  mai servim  cîte  o „scurgere  de informaţii”,ce mai „transpiră” „pe surse”, cu zîmbetul  pe buze. Dar voi --- mai  aveţi  putere 
 şi , mai  ales , chef – să  zîmbiţi ? Mira-m-aş .


-                                                                                        ----A  C  E  I  A  Ş  I                            -                ___________________________________________
              
                                              O GLUMĂ ÎN FINAL :
                                   -----------------------------
                                         Un  apostat 
                                                     a  postat .