sâmbătă, 26 septembrie 2015

CORNEL BRIE

---------------------------------------------
---------------------------------------------
.--------  C  U  P  R  I  N  S   2O16 
 ---------------------------------
.---*---- folosesc ”marfa clientului ”  Studenții în Biblie se roagă spiritului sfînt !   
 -- -* --- O cuvîntare  a lui Cornel Brie  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------                 

. -------------------- Folosesc marfa clientului ” :
 .
------  STUDENȚII  ÎN BIBLIE  SE ROAGĂ SPIRITULUI  SFÎNT !  
.        ---------------------------------------------------------------------------------
-    E adevărat ce a spus ironicul american Murphy că ” Nici o faptă bună nu rămîne nepedepsită Atunci cum să nu fie prinși în insectar cei care calcă pe bec” ? Cu atît mai
mult ! Fără excepție În cazul de față e vorba de altă proveniență americană Studenții în Biblie ---- pentru o inconsecvență ce nu o fac nici trinitarienii deși se declară cult antitrinitar ---totuși îi cîntă rugăminți spiritului sfînt !   
----------------------------------------
---- PIESELE POLUATE : 
. ---- CÎNTĂRILE ”MILENIULUI” :  nr. 1 , 90 și 91 .  
Iată versurile lor :
--- Cîntarea nr. 1  
-----------------------
-- 1 . Spirite sfînt , rămîi cu noi ,
fi mîngîiere celor goi ,
fii - ne pază -n drumul nost ,                
călăuză în orice loc .
2 . Fă să-ți lucească lumina
ca noi să cunoaștem calea .
Sădește în sufletul meu
frica sfîntă de Dumnezeu ,
3 . În calea sfințeniei du-ne
și ne desparte de lume .
Du-ne-n Cristos , calea vie ,
fă-ne coarde - n a sa vie .
4 . În rugăciune ,veghere ,
așteptăm a ta sosire
și pregătește-ne pe noi
prin harul tău ca făpturi noi .
-----------------------------------
.      În Biblie nu se găsește nici o rugăciune adresată spiritului sfînt  , nu găsim scris despre nici un credincios din vreunul din cele două testamente să i se fi rugat Acesta este un HOP imposibil de sărit de adepții teoriei trinității de ce au fost adresate rugăciuni doar Tatălui și Fiului --- dacă și spiritul sfînt e persoană și e Dumnezeu ?
.     Problema Studenților în Biblie este că ei sunt o confesiune religioasă care nu crede în teoria trinității că spiritul ar fi o persoană și Dumnezeu atunci cum se explică  rugăciunea pe care tocmai  am citit-o în cîntare ? ”Aici e mirarea ”.  ( Ioan 9 : 30 )
--- strofa 1 = rămîi cu noi” = Nu trebuie rugat să rămîie findcă Domnul Isus Cel care îl trimite de la Tatăl , a promis că spiritul sfînt va rămîne cu cei loiali  =  Ioan 14 : 17
-  Strofa 1=  fi- ne pază  Referințele biblice spun altceva despre păzirea credincioșilor = Iov 7 : 20  Psalm 22 : 10 ; 37 : 28  Prov 3 : 26
- ---Strofa 4 = ” în rugăciune , veghere / / așteptăm a ta sosire ” = În Biblie nu găsim să așteptăm venirea spiritului sfînt findcă ni s- a promis tuturor creștinilor =  Fapte 2 38 39  Romani 8 : 9 Galateni : 2 -5 Creștinii îl așteaptă pe Domnul Isus să vină a doua oară = 1 Tesaloniceni 1 10
Apocalipsa 22 : 20
----- Textierii îi spun spiritului :  pregătește-ne pe noi // prin harul tău ” adică spun că spiritul are har contrazicînd  Biblia =  Evrei 10 29 , unde apostolul Pavel spune invers că harul are duh , citim duhul harului ” . În Biblie --- harul apare ca o expresie a bunătății lui Dumnezeu   iar spiritul ca o comparație a puterii sale findcă spirit în ebraică e ruah și înseamnă vînt ,  ceace nu are caracteristici de persoană , nu e persoană de aceea nu are har .
.     Chiar dacă cineva nu acceptă acestea  ----  rămîne faptul stabilit ferm că în Biblie nu găsim  rugăciuni adresate spiritului sfînt , asta importă !  Nu i s-a rugat nici un credincios din Biblie  deoarece nu e persoană : o ființă nu poate fi turnată , vărsată sau să fi botezat sau să fi umplut  sau să fi uns cu ea --- atunci cum să i te rogi Iată de ce nu sunt în Biblie rugăciuni nici spiritului și nici harului : deoarece nu se fac rugăciuni figurilor de stil ----Fapte : 5 ; 10 45 11 : 15 .
 .     Deoarece contrazic Biblia  Mileniștii se contrazic la fel ca  trinitarii , iar cu rugăciunile acestor cîntări chiar plusează . . . în jos !  
------------------------------------
--- Cîntarea  nr 90
-------------------------
.  Spirite sfînt ce-alungi mîhniri ,
străbate norii nopții !
Vino , al  bucuriei izvor 
cu lumina vieții .
2 . Din- nălțimi pogoare-se jos
ploaia de dar bogată 
comori ce așteaptă inima
și Domnul vrea să- mpartă .
3 . Autorul făpturii noi 
dă putere și ungere 
Locaș fie-ți inimile
și cu al tău har umple- le !
------------------------------
--- Repet niciun  credincios biblic nu s- a rugat spiritului sfînt De acest fapt trebuie ținut seama tot timpul ; și din el trebuie trasă concluzie contra teoriei trinității .
--- în strofa a doua : ” Din înălțimi pogoare -se  jos Vorba lui I L  Caragiale : ” Ei , bravos ! ” Cuvîntul ”jos” e absolut nepotrivit Păi cum altfel să se pogoare Sus 
--- Însă dandanaua e alta : îl numesc pe spiritul sfînt  autorul făpturii noi ” adică spus pe ocolite :
 tată ! Spiritul sfînt --- tatăl  creștinilor ?  De ce  Deoarece textierii confundă născut DIN spirit cu născut DE spirit ! Păi dacă așa trebuie înțeles atunci să citim Luca 1 : 35 = Îngerul i-a răspuns
(Mariei)  : Duhul sfînt se va pogorî  peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri De aceea Sfîntul care se va naște din tine  va fi chemat Fiul lui Dumnezeu ”.  Și descrierea de aici pare a spune că duhul face și drege ca o persoană că ar fi ” autorul  ; totuși Isus nu e  numit Fiul duhului  ci Fiul lui Dumnezeu ! Și duhul nu e numit tată ! Faptul că Tatăl ceresc  a acționat prin duhul său ,  una din însușirile sale (puterea Celui Prea Înalt te va umbri nu o transformă în persoană și nu ridică acea însușire în poziție să i se adreseze rugăciuni Rugăciunile trebuie adresate posesorului acelor însușiri personalității , nu însușirilor sale ( cum sunt : spiritul harul și celorlalte caracteristici) .  Aceasta este una din confuziile clasice ale doctrinarilor teoriei trinității confundă haina cu persoana și marfa cu ambalajul .    
---  ” cu al tău har umple - le   =  Repetă falsul că spiritul sfînt are har și îl dă de parcă ar fi o persoană Ce este aceasta Ignoranță cu 6 + 1 volume de studii ”.  
-----------------------------
-- Cîntarea nr 91
-----------------------
--- 1 . Îndurat sfătuitor
Duhul sfînt mîngîietor ,
du-ne cu mîna-ți sfîntă
prin vifor și furtună
Sufletul nost renvie
de-al tău glas de dragoste
care zice : ” vino ,
că te duc acasă eu .
--- 2 Amic credincios cu noi 
cel ce ne-ajuți în nevoi ,
nu ne lăsa să slăbim
în groaza de -ntunecimi
cînd viscolul vîjîie
și nădejdea ne scade 
zi-ne atunci : ”, vino 
că  te duc acasă eu .”
--- 3 . Cînd trec zilele luptei  
ș-așteptăm a odihni
atunci rugăciuni numai
ne mai leagă de acest trai
și îmbărbătați fiind
numai de sîngele sfănt ,
zi-ne atunci   , vino , 
că te duc acasă eu .”
------------------------------
---  strofa 1 = ” du-ne cu mîna-ți sfîntă ” =  Duhul sfînt  are mînă Biblia nu spune așa ceva De unde au pescuit dezinformarea E o contribuție” la creșterea cunoștințelor noastre despre
duhul sfînt  Nu , ci o născocire uluitoare !
---- în cele trei strofe se repetă : te duc acasă ”. Nu nu duhul îi va duce pe credincioși acasă” 
 ci Domnul Isus cînd îi va învia și îi va răpi =  Filipeni 3 : 20 , 21  1 Tesaloniceni  4 14 -- 17
---- strofa 2  = amic credincios cu noi ” ---  Nu îmi  aduc aminte  să fi citit ceva asemănător undeva în Biblie despre amiciție între spiritul sfînt și credincioși cum citim despre prietenia credincioșilor  cu Dumnezeu sau cu Isus ,  iată aceasta este încă o dovadă contra ideii că  spiritul sfînt ar fi o persoană !
.      Apropo despre Lipsa Trăsăturilor Caracteristice Persoanelor În Cazul Duhului Sfînt trebuie meditat serios la informația cu adevărat semnificativă că spre deosebire de ilustrațiile despre Tatăl și Fiul , Toate Descrierile Despre Spiritul Sfînt Sunt Nepersonale e comparat cu apa Ioan 4 și 7, arvună, cutremur (Fapte 4, degetul lui Dumnezeu ( Exod 8 :19  Luca 11 : 20 + Matei 12 28 ) ,     foc ( Faptele 2  ITesaloniceni 5 : 21 ), haină ( Luca 24 : 39, pecete , porumbel , putere 
(Faptele 1: 8) , sămînța lui Dumnezeu (1 Petru 1 : 28  I Ioan 3 : 9, suflarea lui Dumnezeu ( Iov 33 : 4 ;  34 : 14 , 15 + Geneza 2 :7 ) ulei , vînt . Niciuna din aceste imagini nu ne trimite gîndul la o persoană De aceea în Biblie nu sunt nici cîntări și nici rugăciuni duhului .
.    Și tocmai acum cînd neconsistența teoriei trinității a devenit tot mai evidentă și cînd e tot mai aproape încheierea socotelilor --- și-au găsit să o ia razna prin bălării și Studenții Bibliei , vor să nu dispară pînă nu eșuează și ideologic Confirmă zicala : ” Cine nu se preocupă de ceace trebuie ----se împotmolește în prostii ”. 

.                         *                                                *                                                       *
 -- -  Aceste cîntări marchează una din rătăcirile cultului ” Studenților în Biblie  (au mai multe) .  
Una învață și alta cîntă Astea le sunt rezultatele ” studiilor” :  și ei bat recorduri la duplicitate , și ei își contrazic  mărturisirea Au drept să creadă cum vreau nu despre aceasta este vorba ci că declară invers decît cîntă ca în epigrama Una zice alta face --- asta-i lupta pentru pace ”. Epigrama satirizează ipocrizia politicienilor , însă Mileniștii sunt o sectă religioasă cu mari pretenții nu ar trebui să li se potrivească . Jalnici !

--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

-------------------- O cuvîntare  a lui Cornel Brie 1 2

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------