marți, 5 aprilie 2016

--- ALȚI OASPEȚI AI BLOGULUI


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A L Ț I   O A S P E Ț  I   A I    B L O G U L U I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.       
---------------------   CUPRINSUL  -----------
---  O  scrisoare  din  Luduș  
--- Barbara Anderson  
--- Un  MEMORIU  din  Târgu Mureș  
--- Motive pentru care martorii  lui Iehova nu pot fi creștini 

---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.                                                                                       Reghin 30 ian.2013
.                               O SCRISOARE DIN LUDUŞ
                                                   Notă explicativă
Stimaţi cititori,am primit o scrisoare din Luduş.La expeditor scrie :Mureşan 
Vasile. Doar atît,nu tu stradă, nr.de  casă,telefonul; parcă ar fi o anonimă.
         Nu-l cunosc pe expeditor.De aceea nu pot să garantez nimic,nici măcar dacă se numeşte într-adevăr aşa,cum atunci să-mi asum conţinutul scrisorii?Nu,eu doar o public.
         De ce o public?Pentru că este interesantă,în multe privinţe,cine o va citi va înţelege ce vreau să spun…conţine cîteva”perle”…nu le subliniez,vă las plăcerea să le identificaţi şi să le savuraţi…Unele pasaje m-au contrariat,din diverse motive,nu spun le spun şi nici de ce…cititorii sunt mai deştepţi decît mine,le veţi recunoaşte şi veţi ghici şi motivele pe care le trec sub tăcere.
         Faptul că nu sunt de acord cu toate susţinerile domnului”Mureşan”(Oare chiar aşa s-o fi numind în realitate?)nu mă determină să-l cenzurez.
         Am încercat tot ce am putut să-l găsesc pe autor,adresa lui,ca să-mi dea acceptul pentru publicarea scrisorii lui,dar degeaba!Nu l-am găsit!O public şi aşa,căci,pînă la urmă,scrisoarea este şi a mea,aşa scrie pe plic.
         Păstrez plicul şi scrisoarea,poate că vreţi careva să vă convingeţi de lipsa adresei şi a telefonului,dar nu pentru multă vreme.
         Şi acum – textul :

                    STIMATE DOMNULE BOTA

.       Au ajuns şi la mine scrisorile tale.Dar nu m-au impresionat deloc,fiindcă ştiu că astea sunt metodele sectelor, prin care pot să-şi ţină  fanaticii în orbire..
  Şi eu sunt înaintat în vîrstă şi de mic copil am practicat această credinţă şi am suferit foarte mult fiindcă am respectat regulile biblice.Dar acum m-am retras ,văzînd că acele reguli s-au schimbat chiar cu 180 de grade,deşi ştim că Dumnezeu nu se schimbă.
  Primul şoc l-am avut după 89,cînd am luat parte la nişte congrese la Tg-Mureş şi am văzut că acest”serv”susţine şovinismul,împărţind programul pe două limbi,deşi în orice ţară toţi cetăţenii sunt obligaţi prin lege să cunoască perfect limba ţării în care trăiesc,în care s-au născut.Concetăţenii noştri au mers şi merg în alte ţări,doar pentru 5-6 luni de zile , să spele la cur  bătrînii  de acolo şi li se cere să ştie limba ţării respective,dar pe ăştia nu-i poate educa să vorbească  limba ţării a cărei cetăţeni sunt!
 Profeţii şi apostolii , la toate întrunirile lor naţionale , predau Legea lui Dumnezeu în limba ebraică,limbă pe care trebuia s-o cunoască toţi cetăţenii ţării.Martorii spun că ei se supun cezarului în toate lucrurile bune,dar oare a cunoaşte limba ţării în care trăieşti e un  lucru rău?
  Moise,deşi era evreu,stăpînea perfect limba egipteană unde a trăit mult timp.Şi Daniel stăpînea limba babiloniană unde trăia doar temporar.(Fapte 7:22 Evr.6:12;13:7  Dan.1:4,18-20  Iac.5:20)Dacă o comunitate doreşte să-şi practice limba sau cultura proprie poate să  o facă oriunde,dar nu în adunarea lui Dumnezeu!Lozinca cu drepturile minorităţilor şi cu şovinismul este promovată de ONU şi servul , făcînd parte din această unealtă satanică ,le promovează şi el pentru a provoca conflicte naţionale.
  Apoi m-a deranjat faptul că  am văzut că servul a preluat  din lume toate practicile,toate metodele  şi denumirile,cum sunt:director,ministru,religie,etc.Toate această aliniere face parte din proiectul de globalizare şi martorii se conformează şi ei.
  Noi ştim că o religie curată nu poate exista fiindcă cuvîntul religie înseamnă tradiţii,idolatrie,confuzie.Dumnezeu spune ca să luptăm pentru credinţa care a fost dată sfinţilor,nu zice să luptăm pentru religie!(Ef.4:5 Iuda vers.3).E adevărat că , în traducerile biblice de  acuma ,în textul  din,Iacov   1:26;27  apare cuvîntul religie; dar acesta  nu este cuvîntul original al lui Iacov, fiindcă  în  toate traducerile vechi s-a redat cu „închinare”,nu cu „religie”!  Cuvîntul închinare este un verb ,se conjugă,iar religie este un substantiv ,se declină !! Deci ele,ne fiind egale gramatical ,se pot substitui!Satan a stat la pîndă,a speculat rapid greşeala de traducere şi a aplicat-o la poporul lui Dumnezeu.Dacă expresia lui Iacov este de origine divină,atunci cum de nu a mai fost folosită de nici un scriitor din Biblie?Dacă denumirea de religie este corectă atunci putem spune că Satan este mai prevăzător şi mai inspirat decît acest”serv”fiindcă Satan a folosit-o de mii de ani,iar martorii o copiază cu mare întîrziere?!Acest”serv”compromis susţine denumirea de religie şi pe baza textului din Fapte.17,unde s-ar părea Pavel laudă religia(versetele 16-32).Păi dacă o lăuda cu adevărat atunci de ce lupta să-i scoată pe greci de acolo?Atenienii erau cu adevărat religioşi pentru că practicau ce fac religiile astăzi.Trebuie ştiut că în toate traducerile mai vechi se reda că erau  temători de Dumnezeu,nu se traducea religioşi !Să reţinem că acest „serv fidel”zice în Turnul  din 1 dec.93,pag.7,precum ş în alte reviste,că în curînd Dumnezeu va pune capăt tuturor organizaţilor de tip religios,cred că au uitat ce a scris cu cîţiva ani în urmă…
  Apoi m-a deranjat foarte mult cînd servul a spus că femeile pot sta descoperite în adunare şi că rugăciunea poate fi făcută stînd comozi în fotoliu.Toţi profeţii şi apostolii şi chiar Isus s-au rugat fie în picioare,fie în genunchi— 1 Regi 8:54  2Cronici 6:13   Dan 6:10 Marc 11:25 etc.Luca 22:41  Fapte 9:40;21:5  Filip 2:10  De aceea eu,cînd mergeam la nunţi sau la întruniri cu adunarea din care făceam parte,mă ridicam în picioare şi pentru că respectam Biblia m-au ameninţat că sunt apostat şi că voi fi exclus din religie.Noi trebuie să ne ridicăm în picioare ca semn de respect chiar şi înaintea unui semen al nostru,cu atît mai mult în faţa Creatorului!Levitic 19:32 Ştim că Ezechia s-a rugat culcat pe pat,ştim că Iona s-a rugat în pîntecele peştelui,iar Isus a spus mulţimii să stea jos pe pămînt la rugăciune;dar toate astea au fost cazuri excepţionale:Ezechia s-a rugat culcat deoarece era pe patul de moarte,dar cînd era sănătos se ruga în genunchi.2Cronici 29:28,29.Am văzut pe stadioane că zeci de mii de oameni se ridică în picioare cînd se cîntă imnul tării şi pun mîna pe inimă în faţa drapelului lor,iar acest serv al Diavolului ne învaţă să stăm comozi în fotolii în faţa Tatălui Ceresc!
  Dragă frate Nelu,în „hrana spirituală”a apărut şi Turnul de veghe din 1Ian 97 şi la pag.28,29 se tolerează chiar şi incestul!Zice că dacă un martor a practicat incestul,adică dacă şi-a violat mama sau fiica,nu e nici un bai,că se poate ruga de iertare,adică se spovedeşte şi astfel va fi considerat un om drept!Tot în acea perioadă a apărut şi o revistă Treziţi-vă în care se arăta că în insulele Hawai se practică un dans numit HULA,în care partenerii dansează la pielea goală şi unii chiar cuplaţi sexual,iar „servul”spune că martorii pot asista la acel dans,că nu e păcat!...
  Atunci am strigat în adunare cu voce tare:Să vă trăznească Dumnezeu toată religia şi „servul”!că eu pot practica incestul,curvia,homo,dansurile,podoabele şi altele de astea şi la ortodocşi,nu trebuie să stau la voi!Şi i-am părăsit definitiv,fără să apuce să mă excludă ei!
  În Turnul de veghe din 1 Nov.97 ca şi în alte reviste acest „serv” spurcat face apel la toţi martorii să doneze imobile şi sume pentru lucrarea lui Iehova,caută să acapareze truda oamenilor în numele lui Dumnezeu!am trimis zeci de scrisori la Parlament,la Ministerul Cultelor,în ziare şi la televiziuni şi le-am demascat şarlatania.
  Cum procedezi tu este costiritor şi ineficient,mai  degrabă dă-i publicităţii,dar atacă-i clar,punctual şi cu argumente,adică cu literatura lor fiindcă aduc mari prejudicii şi lui Dumnezeu şi ţării.
  Această sectă periculoasă este cu adevărat o religie!Acest”serv”studiează presa din SUA o combină cu Biblia şi o dă proştilor ca”hrană spirituală”!Apoi le pune fanaticilor obloane ca la cai:le interzice să primească vreo explicaţie de la cineva,să citească alte materiale religioase ca nu cumva să afle adevărul!De aceea trebuie demascaţi în mass-media,ca să protejăm oamenii!Ei au prezis că 1914 vine Armaghedonul apoi au spus că 1925,apoi că în 75 pînă s-au fript cu „generaţia 2000”!Biblia spune că atunci cînd un profet anunţă ceva şi nu se înplineşte—acela e un profet mincinos,nu e trimis de Dumnezeu,să nu ne temem  de el!
  Nu ştiu ce crezi tu,frate Nelu,dar eu nu sunt de acord nici cu interzicerea transfuziilor de sînge,deoarece Dumnezeu a interzis consumul de sînge ca hrană,dar transfuzia nu este pe gură ci în vasele de sînge!Şi încă nişte chestiuni:Armata lui Saul,cînd a ajuns în dificultate,a consumat carne cu sînge,dar Dumnezeu a înţeles momentul critic şi nu i-a pedepsit,ci i-a binecuvîntat,le-a dat victorie-1Sam cap.14.Şi regele David,cînd a ajuns în criză de alimente cu oamenii lui şi a fost în pericol să moare de foame,au consumat din pîinile sfinte ale preoţilor,iar Dumnezeu a ţinut cont de  împrejurări şi nu i-a pedepsit-1Sam 14: 24-27 Mat 12:1-5.
  Deci Dumnezeu n-a dat niciodată legi în dauna vieţii.Chiar şi Sabatul era considerat tot atît de sfînt ca şi  sîngele şi totuşi Isus a spus că aface un lucru bun în ziua de Sabat,a salva o viaţă,nu este păcat!Matei 12:9-12.Şi sîngele,o fi el sfînt,dar cînd e vorba să salvăm o viaţă--o salvăm.Transfuzia este un tratament aplicat în momente de maximă disperare.Dacă Dumnezeu preţuieşte sîngele mai mult decăt celălalte organe şi îl consideră sfînt—atunci dece a creat atîtea vieţuitoare care se hrănesc numai cu sînge şi le-a dotat cu organe specializate pentru a extrage sîngele din pradă?Să nu uităm că Isus şi-a dat viaţa,adică sîngele pentru omenire şi tot el a spus să călcăm pe urmele sale,să facem şi noi ca el!Mat 26:28 Ioan 15:12;1Petru 2:21.Dumnezeu nu a cerut niciodată jertfe umane pentru credinţă,cum fac unele religii înapoiate.Crimă nu e numai atunci cînd îi dai unui om cu parul în cap şi îl omori,ci este şi atunci cînd nu-i acorzi ajutorul şi tratamentul necesar!
  Fanatismul în această sectă a ajuns pînă acolo că ei resping şi hemodializa,adică filtrarea sîngelui,resping şi sîngele autolog şi chiar şi transfuzia sîngelui la animale ca mijloc terapeutic!Doamne fereşte de un incendiu la un spital că fanaticii ăştia ar sări să salvze laboratoarele de sînge, nu pacienţii!Eu am ajuns la concluzia că asta e o sectă dementă şi ar trebui scoasă în afara legii!Acest serv al Diavolului spunea că nu e păcat să asistăm la dansul Hula din Hawai sau chiar să-l practicăm,această spurcăciune de „serv”zice că putem practica incestul,”curvia”şi orice dans că se rezolvă uşor:cu spovedania,dar să donezi sînge ca să-ţi salvezi copilul de la moarte e păcat maaare,de neiertat!!Am văzut aici în Luduş un copilaş de opt luni lăsat să moară în mîinile medicilor pentru că părinţii lui au refuzat administrarea sîngelui necesar!Nu ştiu:să rîdem sau să plîngem că în acest secol şi mileniu mai avem astfel de secte atît de încuiate..
  Am şi eu la Tg.Mureş un frate care face parte din această religie şi o spun cu durere că de 10-15 ani de zile nu mi-a mai dat un telefon,a făcut nunţi la doi copii,dar nu mi-a dat invitaţii,deoarece mă numeşte apostat fiindcă resping mizeriile arătate mai sus!Aşa a procedat şi papa în sec.XVI,cînd Luther a respins unele învăţături false:papa a dat ordin să nu-l mai salute nimeni şi să nu-l mai primească nimeni,să-l lase să moară!Acum această sectă se vede că a învăţat de la măsa.
  Rude care a fost la acele nunţi îmi spun că acolo s-a dansat la nebunie,pe muzică lumească,şi femeile erau cu podoabe şi fardate!Şi au dansat bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu femei,exact după stilul homosexualilor!Cînd a murit tata,ei au venit îmbrăcaţi în roşu şi în alb,spunînd că e păcat să copieze lumea şi să vină în negru.Dar în privinţa dansurilor şi petrecerilor la nunţi au ajuns din urmă lumea!
  Se ştie că dialogul este cheia înţelepciunii şi succesului,iar salutul ţine de gradul de cultura şi de cei şapte ani de acasă,nu ţine de Biblie.Domnul Isus le-a spus apostolilor:”Vă trimit în mijlocul lupilor”,adică între apostaţi,dar voi să le uraţi de bine.Tot Isus a mai spus:”Să-i binecuvîntaţi chiar şi pe duşmanii voştrii!”Cu atît mai mult pe un adversar de idei!(Mat 5:44,45;10:1116).Partidele politice,deşi au doctrine diametral opuse,ele totuşi se salută şi se respectă,dar şi comunică între ele.David şi Daniel şi-au salutat cu respect duşmanii( Sam.24:8; Dan 6:16,21).Martorii,orbiţi de tot,citează mereu textul din 2Ioan 10,11 unde zice că dacă vine cineva cu învăţături deosebite de Biblie cum sunt cele enumerate mai sus,să nu-i zici BUN VENIT,adică să nu te bucuri de învăţăturile aduse,nu zice ca să nu-i zici”bună ziua”!Deci chiar noi,care am ieşit de la ei,ar trebui să-i respingem pe ei fiindcă învăţăturile lor nu sunt biblice!La televizor auzim mereu expresia”bună seara şi bun venit în studioul nostru”!Deci Bună seara este salutul propriu-zis,iar Bun venit este o completare,prin care apreciezi spusele cuiva.Nu se putea ca Domnul Isus să spună să-i iubim şi să-i binecuvîntăm pe duşmanii noştri(Mat 5:43-47),apoi Ioan apostolul,să-l contrzică spunînd:să nu-i salutăm!Să nu le urăm Bun venit este deci altceva,înţelege oricine,înafara martorilor lui Iehova!
  Frate dragă,dacă vrei să-i demaşti pe aceşti prăpădiţi,atunci fă o temă clară,simplă,la obiect şi demască literatura acestor răstîlmăcitori,şi vorbeşte mai puţin despre excluderea ta.Poţi trage la xerox cîteva sute de exemplare şi la un congres a lor să le dai fiecăruia. Sau poţi să dai articole la ziare şi la televiziuni că e mai cu efect.Dar fiecare acuză să aibă acoperire cu literatura lor,că nu este greu de găsit.
  Noi nu vom da greş niciodată dacă rămînem lîngă sfatul lui Iuda vers 3:Să luptăm pentru credinţa care le-a fost dată sfinţilor pentru todeauna.
    Multă sănătate,ţie şi familiei tale!

                                                     Cu iubire şi respect!

    P.S.-Stimaţi cititori,recunoaşteţi că aş fi un egoist dacă nu publicam această scrisoare.Nu sunt  egoist,iar scrisoarea domnului „Mureşan”din Luduş,este savuroasă şi instructivă,este oricum aţi vrea să o consideraţi,numai plictisitoare nu e!Şi dacă scrisoarea este atît de interesantă—cu cît mai interesant trebuie să fie autorul ei?!Trebuie să-l găsesc!Dar cum?Poate să mă ajute cineva?
        Nu înţeleg de ce procedează aşa şi acest gest nu este în stilul lui,pentru că se descrie curajos şi e comunicativ,nu pare laş,ci tipul”Ce-i în guşă e şi-n căpuşă”.Zice că a ieşit din secta martorilor protestînd în gura mare la o întrunire şi că apoi a trimis multe scrisori Parlamentului,televiziunilor şi ziarelor.Atunci de ce nu mi-a trimis datele necesare să pot lua legătura cu el?Din cauza vîrstei?Dar nu pare deloc uituc,nu lasă lucrurile la întîmplare,ştie ce ţine de scrisori.Sau vrea să rămîne anonim?Ce este adevărat din toată povestea asta?Numele?Întîmplările?în mod sigur ideile discutate,da!De aceea public scrisoarea sa.Se gîndea oare că va  fi publicată?Nu pot să ştiu.
        Stimate necunoscut Mureşan Vasile,am atîtea să te întreb ! Cu ce să încep ? Ce ai făcut după ce ai evadat din colivia martorilor?Ai pomenit de ortodocşi,ai trecut la ei?Chiar aşa?Nu suntem de aceiaşi parte al baricadei?Aminteşti de Luther şi îmi zici frate şi te văd mai luminat decît obscurantismul ortodox, eşti informat—nu  ai învăţat nici măcar atîta bun din experienţa nefericită cu martorii:să te lecuieşti de organizaţiile religioase?
        Cum  mi-ai citit scrisorile :ţi le-a dat cineva sau de pe Internet? De ce nu ai trecut adresa,nici vreun număr de telefon? Totuşi mă întrebi ce părere am despre transfuzii?!! Stimabile,cum te gîndeşti săţi răspund în aşa condiţii,(vreau să zic:lipsit de condiţii)?Să găsesc un ac într-un car cu fîn? Îmi pare rău pentru amîndoi!...
        Frate Mureşan Vasile(sau cine îi  fi în realitate),suntem din acelaşi judeţ,aş vrea să ne întîlnim sau să discutăm măcar prin telefon.De aceea,în disperare de cauză,pentru valoarea scrisorii dumitale,deci a dumitale,public scrisoarea pe internet.Fac şi eu ca acele personaje din romanele lui Jules Verne,care aruncau pe ocean sticle cu mesaje.Ai vreun”marinar”pe Oceanul Internetului să o vadă şi,să-ţi spună despre ea?Sau te uiţi dumneata?În romanele acelea sticlele cu mesaje erau găsite de persoanele cărora le erau destinate.Dar aceasta?Te va găsi?Mă rog să se întîmple aşa şi aştept să-ţi repari neglijenţa.Încă nu este tîrziu.Dă-mi un semnal mai clar,nu mă lăsa cu ochii în soare.Nu te mai juca de-a ascunselea,stimate domnule Mureşan Vasile din Luduş!
                                                                                                         Cu prietenie
                                                                                                                       Nelu Bota
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                    

Un articol despre:                                      

Cine este Barbara  Anderson ?

                                                                                                


 Problema este atât de larg răspândită și politica organizației de a face cu ea, astfel încât unele foşti martori lui Iehova au lansat campanii de publicitate, în speranța că Societatea Turnului de Veghere va corecta politica sa.
Barbara Anderson
Barbara Anderson
Probabil cel mai important care oferă informații cu privire la problema este fostul cercetător sediul mondial și scriitor Barbara Anderson. În timp ce lucra la sediul central al Watchtower la începutul anilor 1990, Anderson a fost rugat să se uite în cazurile care implică abuz sexual.Potrivit unui 28 mai 2002, NBC Dateline episod, Anderson a descoperit că au existat "sute de cazuri de molestare de la dosar, toate ținute în secret în biserică fișiere secrete nu numai din lumea exterioară, ci de la membrii înșiși, familiile, mamele și tații și copiii care au încredere că biserica este în căutarea pentru ei".
      Barbara a încercat să efectueze schimbări în cadrul organizației de a îmbunătăți situația, dar nu a avut prea mult succes, așa că a suflat în fluier : a mers la mass-media, pentru care a fost excomunicată . Ea a fost un militant neobosit împotriva Watchtower pe această temă, și un avocat și susținător al victimelor. Site-ul ei  www.watchtowerdocuments.org cuprinde mii de copii ale documentelor judiciare referitoare la numeroase acțiuni în justiție împotriva societății de succes pentru incorecte sau trecere sub tăcere până molestarea copiilor.
Documentele Turnului de Veghere imagine site
Site-ul Barbara este o lectură esențială pentru oricine care vrea să cunoască istoria și amploarea problemei. Acesta oferă informații valoroase de ce politica organizației este atât de neglijent și modul în care a reușit atât de mulți copii. In Story secțiunea Barbara, ea afirmă:
"Am aflat mai târziu că a fost o excepție de la regula de membrii lui Iehova martor în congregațiile noastre de a informa autoritățile cu privire la acuzațiile de molestare. Cu toate acestea, nimeni nu știam că în cadrul Departamentului de scriere și-a exprimat nemulțumirea cu privire la care nu au raportat abuz, inclusiv pe mine, pentru că am fost de faptul că "organizația lui Dumnezeu" set-minte a avut soluții mult mai bune pentru această problemă decât orice autoritate guvernamentală. În plus, am știut că o să autoritatile de aer rufele murdare ar cusur reputația de Martorii lui Iehova. În principal, aceste acuzații au fost gestionate în secret de către comisiile juridice din cadrul congregației. (Când bătrânii congregației afla de o presupusă ilegalitate de către unul dintre membrii lor, se întâlnesc și să numească trei sau mai multe de numărul lor, pentru a forma un comitet judiciar să se ocupe de această problemă.) Cu toate acestea, în cazul în care acuzațiile victimelor s-au îndoit, și pedofilii nu au fost disciplinați , Martorii nefericite au fost obligați să păstreze opiniile pentru ei sau altcineva le-ar fi disciplinat. Prin urmare, unii au devenit acrit, dar a rămas tăcut convins abuz lor a fost un eveniment neobișnuit în cadrul organizației Turnului de Veghere. "Stai pe Iehova," membrii nemulțumiți s-au spus, pentru că El va șterge orice lacrimă lor în viitorul paradis pământesc. "

Faptul că acesta este rar pentru două persoane să asiste la un act de molestare sexuală a copilului și că organizația consideră problema ca un păcat să fie manipulate intern, mai degrabă decât ca o crimă de autoritățile legale de a face cu a condus la organizarea de involuntar protejarea multe prădători sexuali, dintre care unii au plecat pe pentru a comite alte infracțiuni împotriva copiilor. În multe cazuri, prădători care au fost bătrânii proeminenți au fost mustrați doar, sau în cazul în care erau exclusi au fost rapid restabilit cu privilegiile lor depline restaurate, sau s-au mutat în altă adunare în care membrii nu au fost informați cu privire la trecutul lui. Toți acești factori au determinat pe unii pentru a marca organizației un "paradis pedofil", mai degrabă decât un "paradis spiritual."
Sursa articolului:http:http://jwsrefined.com/2014/07/27/jehovahs-witnesses-child-molestation-and-the-two-witness-rule/
-----------------------------------------------------------------------------
.                              UN   M E M O R I U    D E S P R E   A Z I L U RI   I N E X I S T E N T E  
.----------------------------------
 ------  TÎrgu Mureș ,  2014
------  partea întîi

.   ---R  E  C  L  A  M  A  N  Ţ  I  L  O R ,  A V E Ţ I   C U V Î N T U L  !  !  ! ----

 ---Nişte Reclamaţii din  Tîrgu – Mureş  ! --------                            
 Sub  deviza biblică : „ Plîngeţi  cu  cei  ce  plîng ! „
-  Romani 12 : 15 ---
------------------------------------------------------------------
           Tîrgu—Mureş / 20 aprilie  2014

 M   E   M   O   R   I   U

                Către
Filiala  Organizaţiei  religioase „Martorii  lui  Iehova ”
 din  România Bucureşti

O  SCUZĂ  CARE ACUZĂ  !
  .  Vă  trimitem  această  jalbă un grup de martori  ai lui Iehova înaintaţi în vîrstă, de limbile română şi maghiară ,din Tîrgu-Mureş.
 Am  ales  anonimatul  deoarece  nu vrem  să avem  de-a face  răfuiala  voastră  şi  a  altor superiori contra  sincerităţii  şi adevărului , căci am mai avut de-a face cu  „amabilitatea „ (citiţi :grosolănia) vîrfuleţelor administrative ale Organizaţiei noastre faţă  de cei care s-au exprimat liber , deschis , încrezători  şi  la  urmă au regretat ; de aceea alegem această cale de comunicare.
    Regretăm  că „ spălăm rufele murdare în public „ însă procedăm aşa din vina manierelor Organizaţiei , că  nu ne lasă  o  posibilitate  convenabilă.
   Un  proverb  spune  că  „ Stăpînul  zgîrcit  îşi învaţă  sluga să fie hoaţă „  şi  aşa  este şi aici .Ce  încredere  putem avea  în fraternitatea şi francheţea voastră  cît timp  „călătorii „-- supraveghetori  cărora le-am prezentat  propunerea  din acest memoriu -- –s-au  înfiorat auzind-o  de parcă  i-am  fi  curentat şi ne-au sfătuit să v-o spunem noi, că  ei nu vreau să fie pomeniţi  în  această  chestiune  ; ne-au mai  zis că ne înţeleg , dar să nu le pomenim numele  cînd o discutăm cu voi şi că  vor tăgădui  că am discutat  despre  ea ! Cînd  le-am  cerut : Aproximaţi ,totuşi , în  procente, ce şanse  avem ! -- ne-au răspuns :„ Probabilitate?  Zero ! Lăsaţi-o baltă !Nu veţi reuşi !” Ba încă ne-au dat de  înţeles că ne fac un hatîr  neciripindu-ne(numele ) vouă!...Greu de respirat în aşa atmosferă viciată !Ce ne-a rămas?Să venim la voi ca să ne luaţi  la ochi şi să le daţi sarcină „teocratică „ bătrînilor-supraveghetori  locali  ,fireşte : fără martori  şi numai  la cîte  unul , pe rînd  şi doar verbal,casă nu se poată dovedi , căci  ştiţi  să ne „lucraţi  curat”,să ne vîneze cu pretexte inventate ca să fim sancţionaţi ? Mersi , dar nu marşăm , ca nu fim  prinşi  în  cursă !Suntem  fripţi  de aşa năravuri organizatorice şi „Cine s-a fript cu lapte suflă şi în iaurt”! Ar mai fi varianta să o trimitem anonimă , dar aţi declarat că nu luaţi în seamă anonimele şi, în acelaşi timp, procedaţi vulpeşte : ţineţi cont de  cele  care vă convin . .. Avem nişte ani în spate  şi am mai avut  de-a  face  cu vulpoi – şi în lume  şi  în Organizaţie --- şi  credem că nu am  îmbătrînit  chiar  degeaba şi nu suntem uşor de păcălit.Am înţeles că şi Organizaţia noastră  funcţionează tot conform acelei  reclame de la televizor: „ Există un sistem !  Şi  funcţionează !”Din păcate sistemul Organizaţiei nu funcţionează şi pentru noi : nu ne ascultă păsurile , în timp ce se  pretinde  fraternă  şi  creştină . Acestea sunt datele situaţiei  în care ne mişcăm  noi  şi  problema  noastră , am înţeles  cum se fac  jocurile :ca peste tot= politicianist , adică  demagogic .De aceea  nu e vina noastră că această  explicaţie / se transformă  în acuzaţie . Şi tot de aceea, mulţam frumos ! dar nu venim la voi în audienţă ! Şi îi dăm slavă  lui Dumnezeu  că ne-a dat ideea cum să evităm complicaţiile : o  afişăm  anonimă   pe  Internet şi  astfel  vă  şi „ silim” ,între  ghilimele , să  luaţi  cunoştinţă de ea şi putem şi spune pe şleau  chestiunile  care ne dor , multe  şi nu mărunte. Va trebui  să  practicaţi  răbdarea  şi  îndelunga  răbdare  ca  să citiţi un  hectar de reproşuri amare , căci a trecut  de  mult vremea  complimentelor  de  formă  , aşa  cum de la  1914  au trecut  o sută de ani  de  alarme 
 false  despre venirea Armaghedonului,cu  miliardele  lui  de  cadavre  pe tot  globul ,cum ni se repetă . N-o  să vreţi  să  o  citiţi ? O  vor citi  alţii , şi  pentru  ei scriem , scriem  pentru  oricine  vrea  să  ne citească  sau să audă ce ne doare , vrem să se ştie că ORGANIZAŢIA  NOASTRĂ  NU PLÎNGE CU CEI CE PLÎNG ! . . .
    Ce propunere aşa de periculoasă facem că împuterniciţii Organizaţiei  se tem să  v–o  spună  şi  nu  vreau  să o  reţină , de parcă  ar  fi un cartof fierbinte? Iat-o: Propunem Comitetului Guvernator să dispună ca  Organizaţia să construiască aziluri sau cămine pentru  îngrijirea fraţilor  noştri  bătrîni  care  ajung victime  ale  împrejurărilor nefavorabile : slăbiţi , handicapaţi  fizic ,nefericiţi  nedeplasabili sau care se deplasează foarte  greu sau care nu au cine să-i  îngrijească  ori nici  resurse,deci şi pentru cei  săraci sau chiar fără de bani ; unii/unele sunt în aşa  situaţii triste şi chiar  disperate.Şi , fiindu–ne  fraţi  şi  surori , trebuie să- i / să le cunoaştem,  să-i / să le vizităm,  să-i / să  le  încurajăm,să  compătimim frăţeşte , creştineşte  cu  ei / ele  --să  plîngem  cu  cei  ce  plîng, cum învăţăm  din  Biblie  --  şi  dorim  să  facem   acestea  într- un cadru demn , îngrijit , că doar suntem asociaţi într-o  organizaţie  care  afirmă  că  iubeşte  fraţii  şi  oamenii.
    Precum vedeţi ne ajută  un  frate  din judeţul  nostru :fratele Nelu Bota din  Reghin , un caz  cunoscut vouă . Am apelat la el  pentru că : -- 1)  Şi el  a ridicat  această problemă,mai  înainte  de  noi , acum vreo 2 ani,într-o  scrisoare deschisă către  Comitetul  Guvernator, intitulată  „ Via  lui Nabot nu e de vînzare !”-- scrisoare  existentă  şi acum  pe  blogul lui – 2) Ştim că  blogul  lui e citit,relativ , de  unii , iar  de  voi  sigur , ca ale tuturor  exmartorilor , deci  sîntem  siguri  că  veţi  citi-o . Nu a fost  nevoie  nici  măcar  să  ne vedem , am  folosit  telefonul  şi  poşta ,el nu face  nazuri  ca voi , e  oricînd  disponibil  să dea un ajutor : şi- a dat acolo  numărul  telefonului şi adresa . Demersul a fost  simplu , findcă  şi  fratele Nelu  are  la fel ca noi : ochiul  simplu , cum  se  redă  în Biblia tradusă  de  Societate : i-am explicat situaţia , i-am trimis  plîngerea  şi  l-am  rugat  să  o  „grebleze” , să o  „plivească „ şi  să  o „piaptăne „  înainte de a o afişa  pe  Internet , pe  blogul  lui . Ne-a promis că ne publică şi nu ne-a cerut nimic în schimb .
     Acuzăm nepăsarea Conducerii  Organizaţiei contra  veteranilor  noştri  năpăstuiţi  / veteranelor  noastre  idem : că nu-i/ nu  le  ajută  să poată îndura mai  uşor ultima  etapă din această  viaţă  trecătoare, mult mai  grea pentru ei/ele  decît pentru cei  neîmbătrîniţi! Victimele respective nu rîvnesc luxul de la Filială , de la centre sau de la Brooklyn , ci  un minim  de confort, ca să le fie mai suportabil finalul  „călătoriei” !
 ŞI  BĂTRÎNII  SĂNĂTOŞI  SUNT DISPREŢUIŢI  ! !  DE CE ? A SOSIT VREMEA  DEMASCĂRILOR !
      Însă  nu este vorba doar de nepăsarea faţă de martorii/martorele   bătrîni/bătrîne , săraci/sărace ,văduvi/văduve, abandonaţi /abandonate ,alungaţi /alungate, refugiaţi/ refugiate  sau bolnavi /bolnave fizic ,biologic—că  nu-i  ajută  să  li  se îmbunătăţească  situaţiile  disperate , chiar extreme  pentru unii  cu vîrste  înaintate ! Nu e vorba doar de atîta ! Ci  vrem să denunţăm  încă o  ticăloşie  a conducătorilor Organizaţiei  noastre ! Îi acuzăm  de  încă o abatere  gravă , la  fel  de  gravă  ca   abandonul  decăzuţilor  fizic : denunţăm dispreţul contra bătrînilor martori sănătoşi  atît  fizic cît şi  spiritual ! Comitetul Guvernator ne antipatizează !Strigăm în gura  mare  că  ne persecută veteranii !Vrem să ştie că suntem conştienţi  de duşmănia lor , că  ne-am  prins de mult de manevrele lor nebiblice şi le ştim şi motivele lor perfide nemărturisite şi că le dăm pe faţă ! Nu vom tăcea ! Ne vom  înălţa glasurile  ca să ni se audă demascarea şi plîngerea şi protestul  în toată Organizaţia şi  pînă la Centrul mondial  din  Brooklyn ! Nu le va da importanţă ? No problem ! Ne-am obişnuit de  mult  cu nesimţirea  lui şi nu avem iluzii  în ce-l  priveşte ! Dispreţul  contra celor  de la  firul  ierbii -- este una din specialităţile „casei„ Watch-Tower ! Uite, profeţim --- şi nu ne temem că vom rămîne profeţi  mincinoşi , ca  Russell  şi  ca  Rutherford  şi Knorr  şi  Frederic Franz  --- da !  profeţim  şi  nu vom  da  greş ! că va tresări  mai  puţin decît  tresărea  bogatul  din parabola  Domnului  pentru  sărmanul  Lazăr de la  uşa lui !Profeţim că nu va tresări ,  căci  n-a  avut  nicioată  acest reflex ! Nu face nimic , noi totuşi , vom merge pînă-n pînzele albe ! Măcar  să se ştie ! S-a  tăcut prea mult  timp , peste o sută de ani , despre chestiunile  aceastea  şi Corpul de Guvernare  a  abuzat  fără  ruşine  de  cavalerismul   nostru , ba încă  ne-a  crezut proşti  şi  s-a  tot lăudat  ce mare  darnic  şi  generos  este -- şi  mulţi  naivi  îl cred . De-a  lungul  timpului  au mai  fost martori care au  vrut  să-i demaşte perfidia , ca  noi acum , însă  nu au îndrăznit  de frică  să nu fie excluşi .Dar în zilele noastre a venit , în sfîrşit ! vremea  demascărilor ! Şi posibilitatea de a  le face publice fără  ca  ei , profesioniştii – acuzatori şi speculatori -aiurea -- să  poată să şti  pe care  martor să-l persecute  pentru că îi demască !  Am ajuns  să vedem şi miracolul  ăsta  graţie Internetului ! ultima  „armă  secretă”  ce ne-a dat-o  Domnul Isus criticilor babiloniilor trufaşilor. Dacă  ar  ajunge  la putere  Comitetul nostru -- care  credeţi  că ar  fi primul lor decret? Aţi  ghicit , dragi  fraţi  de  la Filială  :  interzicerea Internetului ! Totuşi  se laudă că iubesc  libertatea cuvîntului  şi Drepturile  omului  şi—mai  ales  –adevărul  !
Să revenim la chestiune: publicul trebuie să ştie adevărul  despre  lipsa  iubirii  şi  lipsa respectului  faţă  de fraţii - bătrîni  din  Organizaţia noastră,realitatea din spatele propagandei .Şi lui , ,autoproclamatului  sclav , trebuie  să-i fie spus ,din mai multe  motive:
 -1)ca să nu creadă  că  poate să-i  înşele pe  toţi , să nu  creadă  că nu i s-au  înţeles  „jocurile „ murdare 
 -2)de dragul  adevărului  şi , nu în ultimul rînd   -3) pentru folosul altora .
De ce  ne urăşte Corpul de guvernare pe bătrînii  veritabili , cu  părul alb ? Findcă se teme de  memoria  noastră ,pentru că  noi , bătrînii  cronologici , ştim  că marea  majoritate  a  „ producţiilor„ lui sunt vorbe goale, împuşcături  cu „ gloanţe oarbe „  , pe lîngă ţintă ! Aici  e „ buba” ! că tinerii  nu le ştiu  acestea  !„ Sclavul”  ştie  că nu i-am  uitat  rateurile  fără număr : explicaţiile fanteziste,profeţiile  mincinoase  , aşteptările  degeaba , alarmele  false , începînd  cu Russell  -- privind 1914 : răpirea rămăşiţei Bisericii  celor 1440.000, începutul  Armaghedonului , căderea Babilonului, începutul  Mileniului ! Şi nu uităm nici prăpăstiile  lui Rutherford – începînd  cu 1925 ( începutul  Mileniului  şi învierea  patriarhilor  : palatul  clădit  de el  anume  pentru ei  : „ Beth – Sarim  „ adică „Palatul  Prinţilor”, în San –Diego ,California , palat  poreclit  de lume „ Palatul  ruşinii „ stă  şi azi mărturie , de  un veac , despre amatorismul  şi  paranoia lui !/  Şi ”milioanele”lui  care  nu voiau  să  moară , dar care ,totuşi, au  murit! /Şi  că  cine  este creştin este martor  al  lui Iehova, nu  al  lui Cristos ! / / Nici  explicaţia  lui aberantă  despre  înaltele stăpîniri  din  Romani  cap. 13 , impusă , dictatorială . / / Sau  că  le-a  interzis  împărtăşirea  din pîine şi vin la Cina Domnului  celor botezaţi  după 1935 , deşi Domnul Isus  spune că  vrea să  cineze  cu  toţi  care  îl  primesc , citim  aceasta   în  Apocalipsa  3 :20 :” Dacă  cineva  îmi deschide uşa—voi  intra la el , voi cina  cu el şi el cu mine „ !/ Alta : ce minte  luminată  şi ce  rugăciuni  ascultate avea  că nu s-a sezizat  că  botezul nu  trebuie trinitar , deşi  o simplă  citire atentă a Noului Testament arată că în secolul I  toate botezurile  s-au efectuat  doar în numele  Domnului Isus  ? ! / / Şi altă  boacănă  penibilă  :  interzicerea  injecţiilor  ! /Şi multe  alte  năzbîtii  unice, un  delir , o listă  foarte lungă  de  invenţii fără  număr, născute  moarte , pe care  numai fantezia  lui bolnavă  putea să le  scornească ! Sigur că nu uităm nici  stupidităţile  noi  răspîndite  pe tot globul în epoca Knorr- Franz : că sîngele  transfuzat  devine aliment ! //aşteptarea ruşinoasă  a Armaghedonului  în 1974/75 // Şi  apoi „explicaţia” halucinantă despre profeţia Dlui  Isus despre „generaţie” (Matei 24 : 34) : că  generaţia contemporană lui va vedea distrugerea Ierusalimului înseamnă ,  de  fapt,  altceva :  că  generaţia din 1914  va vedea Armaghedonul  ! Pe baza  acelei „ explicaţii „ false  martorii  au aşteptat Armaghedonul din anul 1974  pînă în 2000.Sau  două exemple contemporane ,recente : ce  progres  e acela cînd   scribii  WT care  au  lucrat  Traducerea  „ Lumii   Noi„--- 1 ) au  redat  Matei 28 : 19 , referitor  la  botez , tot falsificat  de  trinitari !– 2) prezintă  Biblia  ca  absurdă   traducînd  I Timotei 5  : 23 că bolnavul Timotei  să nu mai bea  apă , ci  vin !.... Toate acestea şi  încă  multe  alte  gogomănii   au  fost şi unele mai  sunt  încă , pentru unii , „ hrană „  spirituală ! E regretabil  că  aleg  lamentabil , însă  îi priveşte  personal  cum   îşi folosesc  dreptul  la prostie.Nenorocirea este alta : că  ei vreau  să le întunece şi altora  mintea  cu această  „ hrană „ alterată , cauzatoare de indigestii,care  ne-a rătăcit  prin pustietăţi ,ca  în zicala bolşevică :„ Din greşală în greşală—spre... victoria finală !”O sută de  ani  de calcule  nebiblice  şi de aşteptări  aiurea ! Nu li s-a împlinit nici o  profeţie ! N-au  reuşit să aducă  nici  o explicaţie convingătoare ! Deaceea  ne uităm  la  „sclavul”—stăpîn din Brooklyn ca la Pinocchio .Or„Comitetul„ respectiv fiind  bolnav  de orgoliu nemăsurat , nu  suportă  să  fie  privit cu vreo  cît de mică  îndoială : vrea  să  fie  considerat  Oracolul  oracolelor , vrea  încredere  totală şi ataşament  total ,ca  Dumnezeu ; nu suportă  să nu fie idolatrizat , nu suportă   că privirile noastre  îi spun :„Lasă-te mai jos ,că iar ţi-ai uitat  paraşuta !”  Îi simţim antipatia de mult timp, foarte  mulţi  bătrîni  şi , precum  vedeţi , îi ştim şi motivul .Suntem  veterani : înainte  de 1989 , am rezistat sub dictatura  comunistă  şi sub  alte dictaturi  printre care , nu în ultimul  rînd , am  suportat  şi toanele  unor  dictatori  din Organizaţie ! Iar acum  constatăm  cu indignare  că  spiritul  în care autoproclamatul  „ sclav”conduce Organizaţia ne duşmăneşte ! Acum , cînd  nu ne  mai  prigoneşte „Cezarul” – ne prigoneşte „ Comitetul  Conducător ! Au schimbat  rolurile ! „Corpul „ne  prigoneşte prin  Organizaţie ! Îi simţim  şi resimţim  din  greu , chiar  profund ! antipatia ! Dar Organizaţia nu este proprietatea  vreunui  om  sau a vreunui grup! Nu este  nici  a lui ,  este  a tuturor  fraţilor  şi surorilor , deci este  şi a noastră ! E contrar  Bibliei  şi  e un abuz  că  o confiscă  şi  o întărîtă contra noastră  pentru că îi primim , pe bună  dreptate, cu rezerve „ emanaţiile „ toxice ! Suntem dezonoraţi, dispreţuiţi , ignoraţi, ironizaţi, marginalizaţi, minimalizaţi  în Organizaţie deoarece  aşa o  înveninează contra noastră , a  bătrînilor ,  „Comitetul- dictator” şi  lacom  de putere  din Brooklyn !Fiindcă  suntem  la un moment de  destăinuiri  dureroase  şi – mai  ales  fiindcă  ne persecută  pe nedrept--e necesar să rememorăm  cum  şi de ce a  început „ jocul „ lor  dublu , perfid  ,cu noi , o să facem o mică excursie  prin  istoria noastră dubioasă .
  Această comportare  duşmănoasă contra  noastră  a început  după  aşteptarea  ruşinoasă  a  venirii  Armaghedonului  în 1974/75  , după   neîmplinirea  profeţiei . La Brooklyn  erau în  foarte mare  criză : atmosfera  era de înmormîntare, bătea un vînt  de demolare , ca acum , în 2014 . Difuzoarele  erau date  la  minim. Peste 600.000  de  martori  părăsiseră  Organizaţia  şi mulţi  din cei rămaşi  îi criticau  făţiş pe conducători , aminteau  lista lungă de  rateuri globale  neîntrerupte ! În fruntea  contestatarilor  erau„ veteranii „  ,credincioşii  vechi , cu memoria  plină de alte amintiri neplăcute , mai  vechi  sau  mai  noi , bătrînii  din congregaţii .Mulţi  se făcuseră de rîs cu acea ocazie (1974 / 75 ) . „Iar ne-am făcut de rîs  pe tot  globul ! „ vociferau  ei . „După ce că am contrazis  din  nou  Fapte 1 : 7 ,  ceace  e deja un păcat repetat ,am  devenit  iar mincinoşii  cartierului ! Iar nu mai putem scoate  capul  de  ruşine  ca  în 1925 , după „ milioanele”  lui  Ruther  şi  profeţia  lui  neîmplinită  despre învierea lui Avraam  şi a profeţilor ! Tot  ce  am  construit  cu  atîta  muncă , migală  şi jertfe ---– am dărîmat  acum ,iar,  cu mîinile  noastre ! Aceasta nu e o dovadă  de îndrumarea  spiritului  sfînt ! „  Ei  deveneau  tot mai  nemulţumiţi , mai  gălăgioşi , mai  influenţi  şi mai periculoşi , făceau disensiuni şi dizidenţe . . .             
 CUM  ÎI  PERSECUTĂ  „ SCLAVUL „ PE  BĂTRÎNI
PRIN  ORGANIZAŢIE
    Timpul trecea  în defavoarea  conducerii care nu  găsea  o metodă  să le astupe gura ! Intimidarea  lor devenea o problemă tot mai necesară ,mai presantă  şi mai  grea  de rezolvat !Atunci şi-au amintit  de mişcarea studenţilor anarhişti  din luna mai 1968,de laParis  ,contra  bătrînilor:cum aceia au părăsit  şcolile şi  întreprinderile , au blocat  Parisul  şi l-au silit să  demisioneze pe preşedintele  de  Gaulle ; a rămas  în istorie  principalul  lor slogan  contra  bătrînilor :„ La o parte ramoliţii , sclerozaţii , senilii ! Nu mai  putem  aştepta !     Venim cu  forţe proaspete !„ Vîntul  acela  turbat de  contestare  a tuturor autorităţilor  şi ecourile  acelei  mişcării  a  zguduit  toate  ţările  şi nu s-a stins: a intrat  în concepţia lumii de acum  şi  a  devenit  modul  ei  de a judeca . A  fost  avanpremiera  uraganului  anarhiei  mondiale  ce  va  sfîrşi  sistemul  lumii  înainte  de Armaghedon ,cînd  omenirea  va eşua  în haos  general.
 Cei din Brooklyn  s-au gîndit să aplice şi ei metoda aceea lumească , devenită  modă, lansată de acei  rebeli : să-i înlocuiască pe bătrînii  care contestă  cu  tinerii  ambiţioşi ,dornici de ascensiune , invidioşi de care sunt  pline toate organizaţiile . Era încă un complot al  „ Corpului” contra  martorilor  care  nu  bănuiau nimic ! Al  cîtelea ? Nu ştim , le-am pierdut  numărul ! Metoda  i-a  plăcut„ Corpului” complotist  şi  s-a  agăţat de ea disperat  pentru scopul  egoist  de a se menţine la volan : a  introdus -o  în  Cartea  de  organizare = că  bătrînii-- supraghetorii nu mai sunt conform 1 Timotei 3 : 6 , adică pe baza vechimii în credinţă, a experienţei şi a maturităţii spirituale , ci vor fi    
   aceia numiţi  de ierarhia  organizaţiei,chiar dacă  sunt tineri ! Şi mai ales  cei tineri ! ! De ce? „ Prietenii ştiu de ce "şi nu e greu de ghicit : deoarece tinerii  nu  au  cunoştinţe  biblice profunde , experienţe  şi  nefiind copţi , maturi  spiritual – sunt  creduli , nu ştiu verifica , nu observă  falsurile  şi  abuzurile  şi  pot fi  duşi  de  nas ,  manipulaţi  , fanatizaţi  şi subordonaţi  , nu ca  bătrînii autentici . Le-a  plăcut şi tinerilor  folosiţi ca instrumente  şi  victime în acelaşi  timp. I-au  înlocuit pe bătrînii  veritabili cu tineri slugarnici  şi ambiţioşi  ,ca supraveghetori  ai congregaţiilor .De  atunci  privilegiul de " bătrîn în congregaţie" nu mai este pe baza  respectului  părului alb  şi a  vechimii în credinţă ,cum  scria apostolul  Pavel  în  primul  secol , ci pe bază de numire de  sus de către  împuterniciţii sectei , cum  scrie   Comitetul      Conducător  în  secolul  xx /xx1 . Este  contrar  învăţăturilor  biblice ? Este! Dar serveşte consolidării  monolitului  faraonic  idolatrizat  numit  organizaţie? Da! o serveşte cu  brio , cu  vîrf  şi îndesat ! Se potriveşte ca  o  mănuşă  aroganţei lor nepotolite ! Asta contează pentru  patronii  firmei  şi pentru  ideologii  trişori , fabricanţi  de speculaţii  şi „explicaţii „ la repezeală. De aceea  au îndrăznit  să schimbe definiţia biblică a cuvîntului  bătrîn ! Şi o nesocotesc , la vedere , în continuare, jonglînd cu sofisme: îi  promovează  nebiblic  pe tineri , le şoptesc  că bătrînii  sunt depăşiţi , îi  linguşesc ,îi  invită la  microfon  şi îi  aplaudă. Reţeta  este  binecunoscută  de  mult, aşa au fost  fanatizaţi în toate timpurile  alţi tineri, pentru alte idei... Citind în 1 Timotei cap. 2 şi  în  Tit cap. 1 şi  1  Petru  cap.  5 : 5  aflăm condiţiile biblice : vechime în credinţă, copii  în credinţă, să îi  respecte  pe cei  vîrstnici  şi  să fie  capabili şi stimabili în societate. Aceste condiţii Nu se respectă ! Chiar dacă tinerii sunt  credincioşi, cunosc  Biblia ( prin „ochelarii „ sectei ), au  intenţii  bune,  doresc  viaţă  veşnică, au luat BAC-ul , ştiu oratorie, mînuiesc  calculatorul, au carnet de şofer, cunosc  limba  engleză  şi  sunt  căsătoriţi -– tinerii  tot  nu îndeplinesc condiţiile  biblice !Nu întrunesc condiţiile biblice : Nu au vîrstă înaintată şi vechime în credinţă! Şi Nu sunt născuţi  din nou ! propovăduiesc „ altă  evanghelie„  ! şi  au  zel orb ! Şi nu îi respectă pe cei  bătrîni ! Condiţiile biblice nu  sunt vorbe  goale ! Însă  pentru „Corp” contează slugărnicia, să nu pună întrebări  incomode şi să se încreadă exagerat în el şi să li se supună orbeşte !Cine  îndeplineşte aşa condiţii  înfierate de Biblie ? Cei fără spirit critic ! Cei corigenţi la istoria biblică si la istoria Organizaţiei  noastre ! Iar în ultimul timp . „Corpul „ face şi mai rău decît acestea : îi asmute pe tineri contra  martorilor  vîrstnici ! întreţine şi exploatează  CONFLICT ÎNTRE  GENERAȚII  !Pagubele sunt enorme : celor vîrstnici nu li se dă stima cuvenită ,sunt umiliţi , tinerii  se cred  dirijori ,dar în realitate sunt dirijaţi nebiblic, iar congregaţiile acceptă  orice  enormităţi  !Observăm că acest  spirit nesfînt , nebiblic ,lumesc, nou, modern, promovat  de „sus „ în Organizaţie  ne loveşte ,în multe moduri  şi  încontinuu , pe toţi martorii vîrstnici , atît pe cei sănătoşi , cît şi pe cei  bolnavi . Ne loveşte în  Demnitate : cît timp suntem  sănătoşi --- suntem „traşi pe "linia moartă”, iar cînd ne înving complicaţiile  „vîrstei  a 3 - a”--suntem  abandonaţi ! Potrivit Bibliei, purtătorilor  părului  alb  li  s-ar cuveni  să  aibă, din  oficiu, drept  să  vorbească  în  orice  moment  la  întruniri  şi  cei  tineri să tacă înaintea lor, dar adunările  funcţionează  tocmai  invers , ca la  manifestaţiile rebelilor  din 1968  la  Paris : „ sclavul”  a  compus  aşa instrucţiuni că bătrînii tac pe scaune , ca  peştii din acvariu , în  timp  ce  tinerii recită texte şi proclamă lozinci ! Nici o stimă , nici o  consideraţie  pentru  „ veterani”, nici o  cinstire  celor  cu  perii  albi ! Dimpotrivă : intimidare, invidie, desconsiderare, suspiciuni  şi  „săpături „ fără  hîrleţ „ -- pînă ne vine timpul  hîrleţului! Cu o excepţie: nu-i loveşte pe bătrînii care  trădează  regulile biblice  privitoare  la bătrîni  şi tineri ,căci există şi  la noi în organizaţie -- şi  nu puţini ! -- asemenea tipi alunecoşi , ambiţioşi  care  totdeauna fac jocul celor puternici , orice li s-ar cere ,lacomi de promovări şi de aplauze cu orice preţ , gata de orice compromis  numai să se vadă  în frunte  şi la microfoane ,să se realizeze , meschini  de care este plină  nu numai  lumea  de la Adam  încoace ci şi Organizaţia , de la începutul ei , mizerabili spiritual , care , pentru  satisfacţii  meschine şi avantaje egoiste  pe termen  scurt ,foarte  scurt, pierd  binecuvîntările  răsplăţii  eterne.Nu ,dragi fraţi de la filială ! Această  modernizare este  o deraiere  de la adevărul biblic, la fel ca  renunţarea la milenarul obicei biblic al rugăciunii  în genunchi  şi la fel  ca obligativitatea  cravatei  şi neîmpărtăşirea  din simboluri  la Cina  Domnului ! Acestea  sunt  doar  cîteva  erezii şi  apostazii  ce curg  din acel izvor otrăvit. Dispreţuirea  bătrînilor creştini  este  încă o aLINIEre  la sfidarea  globală  contra regulilor  biblice ,carevasăzică  e un  păcat ! Este o trădare  „ la nivel înalt „acolo sus  de tot! Cineva sau cîţiva , acolo foarte  sus ,în   vîrful  ierarhiei  , de unde se  poate injecta  şi  infecta toată Organizaţia ---  trădează ! . . .  Iar marea masă  de  apartenenţi  ai Organizaţiei  nu  vede , deoarece   nici  o  majoritate  nu  e  mai  brează decît altele ; toate  mulţimile  se aseamănă  , sunt credule  şi intimidate , fiecare de  cineva , de un intimidator  sau de nişte intimidatorii . Şi voi ştiţi aceasta şi o exploataţi , ceaace este altă  incorectitudine ! Ştiţi că nici  gloata  noastră nu  face excepţie , nu este  mai  grozavă  decît altele ,ci e la fel de  naivă şi de intimidată  ca altele , sunt tot  servi  ai unor oameni , au  schimbat  doar  stăpînii .Şi ea e o mulţime ce nu are spiritul sfînt ,ci spirit de turmă , de aceea  nu ne  aşteptăm  să  găsim  raţiune  şi  spirit  în  perimetrul ei , ci  doar  la  unii  dinafara  ei , puţini  şi umili , cum  a fost totdeauna în  Biblie şi  în istorie.
Însă de la voi, dragi  fraţi  de la  Filială , aveam nişte aşteptări, v-am  creditat  cu  ceva calităţi , vă consideram întrucîtva superiori mulţimii .Ce interes neînţelept vă poate  determina   să  reacţionaţi  ca nişte orbi în faţa evidenţei ? Cum de nu vedeţi  modificarea  traseului , falsificarea  foii de parcurs  şi  schimbarea  regulilor de circulaţie ? De ce  le  acceptaţi  şi  încă aplaudînd ? !    Cum  de nu vă  daţi seama  că această  lucrare  nu are  caracteristicile  Spiritului Sfânt şi ca atare  nu va fi  aprobată  de  Autorul  veştii  bune ,Tatăl  nostru din ceruri, Iehova, în via căruia  lucrăm ? De ce  faceţi jocul trădătorilor ? În vieţile noastre  am fost  surprinşi  de multe , fiind vîrstnici , dar, vă  mărturisim --- şi  vă rugăm  să ne  credeţi  -- că  nimic nu egalează stupefacţia  ce  ne-o provoacă  slugărnicia , laşitatea şi corupţia voastră !  Spunem  aceasta  deoarece acceptînd  să  funcţionaţi  în  asemenea  compromisuri,  căci  despre  compromisuri   este  vorba !  -- v-aţi  asumat  o  răspundere  uriaşă  : vă  riscaţi  viaţa  voastră  eternă  cît  şi  pe a  altora   care  vă  iau  drept  exemple !  Aţi  socotit  bine ? Ne îndoim !  Şi nu vă vom  urma ! Ne stupefiaţi , dar nu ne intimidaţi ! Nu vrem  să  pierdem  veşnicia  devenind , ca  voi , sclavi  ai  unui  sclav care  este  sclav  propriilor  lui  prejudecăţi  , limite  şi ambiţii ! Ne rugăm să reuşim // să nu devenim complici apostaziei voastre ! Ori vreţi să recunoaşteţi  ori nu --  şi  atitudinea  voastră  dovedeşte  ce riscant  poate fi  să faci  parte  dintr-o  organizaţie  a  cărei conducători îţi  pretind să te supui lor  orbeşte , ca  un  robot . Aceasta nu este o întîmplare ... întîmplătoare , nu e un „incident de parcurs „ ci  un  accident grav ; este o atitudine gîndită  cinic  anume  contra  regulilor  creştine, un  spirit  rebel  cu care Cel Rău a injectat  toate organizaţiile, inclusiv  a noastră, da, vai ! din păcate, a  infectat-o şi  pe ea ! Fraţilor, n-o să aveţi scuza ,în faţa lui Dumneze  că nu vi s-a spus ! Gîndiţi-vă la asta.
   Ştim că Nelu Bota a părăsit  Organizaţia , însă citindu-i  postările de pe  Internet , apreciem  că  acuzaţiile  lui grave  sunt  imbatabile: omul  v-a   adresat   nişte întrebări  de mare bun-simţ  şi logică biblică şi de atîta timp nu aţi reuşit să-i răspundeţi  şi--profeţim că  nici nu îi veţi răspunde ! findcă nu vă convine să-i răspundeţi corect ,căci  aceasta ar  însemna să vă daţi cu  firma  în cap  ! De aceea nu ne mirăm că Bota nu suferă că-l numiţi  apostat şi e la fel de senin , netulburat ca totdeauna ,deşi conform „ bunului obicei „  poruncit  de Comitetul  Executiv  al  Organizaţiei  contra  celor  care  se detaşează  de ea  şi  de voi  şi  spun  „lucrurilor „ pe nume, e  nefrecventabil. Dar din ceea ce  vedem şi îl auzim noi reiese că : nu este apostat faţă de Dumnezeu, faţă de Domnul Isus, faţă de Biblie. Asta  contează  pentru  noi ! Dacă nu ar fi aşa --nu apelam la el.    Nu este vina noastră că cei pe care îi numiţi apostaţi au ochii deschişi, urechile sensibile şi inimile simţitoare pentru fraţi şi pentru semenii lor în timp ce Conducerea Organizaţiei Nu este receptivă la durerile  fraţilor de la firul ierbii ! „Apostaţii” ăştia, aşa periculoşi cum sunt, „duşmani înrăiţi  ai adevăruluiai neamului  omenesc şi a oricărei neprihăniri ,rebeli  şi  orbi  spiritual „au văzut demult această problemă pe care Conducerea  Organizaţiei noastre,cu vederea ei spirituală profundă, de „rămăşiţă  unsă” şi hirotonisită pentru marile ei capabilităţi  şi vigilenţa ei unică şi anvergura  ei inegalabilă nu o vede nici acum,după istorie de peste o sută de ani! Nici un azil , nici un cămin  pentru cei învinşi ! Totul pentru învingătorii  din  suprastructura „piramidei”! Adică  exact ca  în  organizaţiile  lumeşti : elita şi numai  elita! Unde vă  este iubirea de fraţi ?    Unde vă este solidaritatea ?De ce nu ” plîngeţi cu cei  ce plîng „ ?
Recunoaştem că nici noi, martorii  lui Iehova îmbătrîniţi  dinTîrgu—Mureş, nu suntem  grozavi, căci  facem această  sezizare  tîrziu, ar fi trebuit să observăm demult această nepăsare nescuzabilă a „sclavului”!  Da, dar avem scuza că abia acum am devenit conştienţi de ravagiile ce le face trecerea anilor: n-am mai fost bătrîni ! Nu  avem vechime  de  peste  o  sută  de  ani  , ca „ sclavul „ . Şi mai bine mai tîrziu decît deloc, cum  face el ! Şi noi nu suntem „Sclavul,”! nu avem ”cunoştinţă exactă”,ca el, ca  cei  care-l  compun, cei 9 supermani şi suitele lor de linguşitori din cartierul Brooklyn! Şi nu suntem ordinaţi  şi speciali ca acei peste 20.000 de privilegiaţi de pe tot globul ,din care faceţi parte şi voi, cu titlul vostru  sforăitor–: „Membrii în Ordinul Religios Mondial al Miniştrilor Speciali cu Timp Integral Martori ai lui Iehova”—un titlu ce îi face să pălească de invidie şi pe iezuiţi”! (se confirmă  dictonul că „ Adevăratul  discipol îşi întrece  maestrul „ .).
    Fraţilor de la Filială ,în timp ce compunem petiţia,observăm că exagerăm  cum ne luăm de voi,de parcă  situaţia  ar depinde de voi , de parcă aţi avea putere să decideţi  ceva . Greşim  trăgîndu-vă  la  răspundere  aşa  de  aspru ! Sunteţi vinovaţi, desigur , pentru  complicitate  „ dar  totuşi„ sunteţi doar nişte  executanţi ,vinovaţi  de  mîna  a  doua”.Să respectăm  proporţiile ! Trăgătorii  de  sfori  sunt  în altă  parte  şi vă manevrează  ca pe nişte  păpuşi . Nu sunteţi în stare să vă învingeţi nici laşitatea proprie! Nu aveţi influenţă, aşa cum nu au roboţii. Nu-i bai, căci totuşi puteţi face mai mult decît roboţii : o puteţi trimite scrisoarea noastră mai sus de voi,la Centru , puteţi să ne fiţi cel mai bun poştaş  pentru reclamaţie, un releu către Brooklyn.Vă rugăm să nu ne refuzaţi, vă mulţumim anticipat şi vă vom considera serviciul un început  de  reabilitare , de însănătoşire spirituală. Nu dispreţuim umilii şi  nici  „începuturile slabe" ...
SPUNEŢI -- LE  ÎNTREŢINUŢILOR ! !
   Spuneţi-le întreţinuţilor mondiali de la cîrmă, din New-York , să ştie că: aici , Jos, nu este aşa prosperitate ca la ei  acolo , Sus ! Să ştie şi ei că există fraţi şi  surori , bătrîni, văduvi şi văduve, care  sunt bolnavi, săraci şi singuri şi care nu se descurcă.Sunt care nu au cine să-i îngrijească, au rămas  singuri/singure , tinerii fiind plecaţi la muncă în străinătate. Şi mai  sunt  şi cazuri  cu unii/unele cu pensii simbolice , prea puţin ca să plătească cuiva sau la un cămin! Alţii/altele au ajuns să nu mai poată trăi decît dependenţi/dependente de alte persoane şi de aceea îşi duc viaţa foarte greu.Şi există şi cazuri cînd rudele lor îi antipatizează  făţiş, „la vedere” , pentru credinţă  şi , dacă îi ajută şi îngrijesc, o fac în silă şi îi umilesc şi batjocoresc .Ei/ele  nu au bani , vigoare  şi  medici , stomatologi , sală cu aparate  de  recuperare ,vinotecă , mese / pe alese şi  tot confortulşi luxul şi  condiţiile , cum aveţi , de exemplu , voi , la Filială ,la Bucureşti  şi tot aşa , toată  nomenclatura de  pe tot globul , la orice oră ;ei/ele  vegetează în condiţii  foarte  precare . Pentru ei/ele  pledăm , ne facem ecoul propunerii  fraţilor  care  cer ca , în  sfîrşit ,  Organizaţia  să  construiască  azile sau cămine pentru  asemenea  fraţi /surori  învinşi / învinse de vîrstă  şi  de împrejurări ! Spuneţi-le că  e timpul şi încă  demult, de  peste  o  sută  de  ani !
   Şi  să mai  ştie fericiţii din cercul acela  restrîns al autoselectaţilor privilegiaţi ,pentru care  suntem doar nişte cifre  într-un  raport , că nici aceia /acelea  care ajung în vreun cămin  lumesc---cum  ne sfătuiau  nu  demult nişte articole  în  reviste---nu sunt de invidiat ! Nu este vorba neapărat de  aspectul material , nu ! ci mai degrabă de cel  spiritual !Nu e vorba  de trup ! Cunoaştem  cazuri  ale unora ajunşi/ajunse în aşa azile,nu vorbim  din zvonuri. Nu se plîng de batjocuri din partea celor neevlavioşi, căci  la bătrîneţe  se  evaporă   şi  trufia necredincioşilor .Nu acesta este oful fraţilor  şi  surorilor  de acolo ,ci lipsa anturajului  spiritual :acolo nu au tovărăşii ziditoare ,se fumează, se consumă  alcoolice , se vorbeşte murdar , se înjură , se ceartă , cîteodată se fură, ş.a.m.d., etc. Însă ei /ele acum  nu pot evita  acest mediu nesănătos  pe care, cînd erau în putere, îl ocoleau ! Aceasta este  dezamăgirea  principală : atmosfera  spirituală  toxică ; după ce s-au educat , stăruitor  şi  timp  îndelungat, să fugă de aşa anturaj –-acum nu au posibilitate să-l ocolească ! Bieţii de ei, de ce s-au ferit –nu scapă ! Nu şi-au închipuit că îşi vor sfîrşi viaţa în aşa  condiţii spirituale vitrege, departe de anturajul fraţilor şi  de conversaţiile lor ziditoare, de cîntări ş.a. În  inimile unora  se desfăşoară drame la foarte înaltă tensiune şi  chiar tragedii! Acei fraţi şi acele surori au activat, au mărturisit, au slujit, au suferit şi au contribuit la cutiile de donaţii; iar acum sunt abandonaţi, neglijaţi de Organizaţie deoarece fiind neputincioşi nu mai sunt de folos! E creştineşte aşa ceva?Aceasta este imaginea Lumii Noi şi  superioritatea Organizaţiei Martorilor lui Iehova? Acestea  sunt pregătirile pentru adaptarea  la  noul, viitorul  mod  de viaţă  din  Paradis?
Protestăm şi deoarece observăm nişte situaţii  care ne impun  nişte comparaţii între organizaţia noastră şi altele, în care analiza Organizaţiei  noastre iese  prost !Nu vrem să ne  prefacem  că nu le vedem , să ne  afundăm  capul  în nisip , ca  struţii , căci poate  mîine –poimîne  vom suferi, noi sau fraţii  sau  surorile  ,din cauza  laşităţii  de  acum , că  nu am  reclamat cînd eram  în putere. Nu ne-am fi gîndit la ele dacă lucrurile ar merge cît de cît .Însă ne obligă faptele care contrazic laudele de sine ale  teoreticienilor Organizaţiei. Concret: alte religii au asemenea cămine unde îşi îngrijesc bătrînii ajunşi neputincioşi: ortodocşii, catolicii, reformaţii  şi  adventiştii şi altele ---de ce au aşa  cămine şi noi Nu ? Ştim în Tîrgu-Mureş  cîteva . Organizaţia  noastră  vorbeşte  foarte mult despre iubirea  frăţească , dar – v- aţi  convins ! = nu îi  ajută pe cei năpăstuiţi , îmbătrîniţi  şi însinguraţi  să poată să-şi suporte, demn  şi  creştineşte,dramele şi, uneori, chiar tragediile vîrstei înaintate, problemele! Ei şi ele Nu simt  alături  umărul sprijinitor al Organizaţiei  şi aceasta chiar  în  perioada  cînd  au cea mai mare nevoie! În faţa acestei evidente şi necreştineşti lipse  de compătimire  a  dirijorilor  Organizaţiei, care  stau departe  de tristeţea  învinşilor  care  sunt  fraţii  noştri  şi surorile  noastre ---ce este multa lor  teoretizare  de  la  Săli  şi  de  la congrese  ? Demagogie,ca în lume! Organizaţiei  noastre  nu-i pasă  de nevoiaşii  ei ! Cum îndrăznim  să ne  lăudăm  că   iubim oamenii   în timp  ce  îi  abandonăm  pe  fraţii  noştri  aflaţi  în  dificultate ?
Am aflat că misionarii Organizaţiei şi ceilalţi  fraţi de pe treptele ierarhice, de exemplu,cum sunteţi voi,de la Filială , aveţi asigurate întreţinerea,bani de buzunar şi pensii şi camere unde să vă retrageţi la bătrîneţe sau dacă vă îmbolnăviţi, în cămine sau la filiale sau în alte// înalte locaţii anume, în care să vă treceţi ”bine, mersi”, bătrîneţea , ultimii ani sau ultimele zile , liniştiţi, ocrotiţi, ajutaţi şi îngrijiţi corespunzător. Nu criticăm aceasta, ci  punem o întrebare: la martorii obişnuiţi, simpli ,care cînd sunt în putere şi sănătoşi  activează şi contribuie financiar—la ei, cînd ajung în situaţii extreme, de ce nu se gîndeşte Corpul de Guvernare? De ce îi discriminează ? De ce unii sunt mai „ egali „ decît  alţii ?Sumele  care  se adună nu sunt ale Corpului , ci ale fraţilor !De ce ierarhia  Uită  aceasta ? Cei  de la  firul ierbii -- de ce să nu fie într-un azil sau cămin  construit  de Organizaţie anume  pentru  aşa cazuri rare ? Căci trebuie repetat : da,asemenea cazuri nu sunt foarte multe şi nu ar fi o povară pentru Organizaţie ! Fratele Rutherford, bătrîn şi bolnav,a fost îngrijit în”CasaPrinţilor”, dar nu am auzit de vreun azil  al  Organizaţiei   pentru fraţii  obişnuiţi! Apostolul Pavel scrie despre  lista văduvelor, dar pentru Organizaţia noastră neglijarea, abandonarea celor vîrstnici care  îndură condiţii  precare  este o problemă nerezolvată  de la început! Comitetul  guvernator nu s-a  gîndit niciodată  serios la această  categorie  de persoane, deşi le zice  fraţi  şi surori! Să fie asta deoarece „Sătulul  nu  crede  flămîndului” ?De aceea  foloseşte  dublu standard ?Atunci  e  jale! 
 Însă acel  Comitet  impozant are un anume  interes special, foarte concret, foarte practic, deloc  idealist, ci  materialist  sută la sută  şi preferabil  cît  mai  consistent, îl aflăm din Turnuri  : dacă  îi lăsăm vreo  donaţie, niscaiva  moşteniri , proprietăţi  sau sume ; în reviste  „ Corpul „ publică , de două ori pe an, adică  din 6 în 6  luni, modele de donaţii, testamente, moşteniri, formulare  şi scrisori  în  acest  scop.
Şi  îl mai  interesează  ceva , citim  în  revista Treziţi-vă din 2012, mai,pag.23,art. „Un record în Malawi: 1000 de Săli ale Regatului!”; în text  se  spune că cele 1000 de săli au fost construite  în 10 ani ! Şi  mai este o notă, jos, în care scrie: „Numărul sălilor depăşeşte în prezent 1030”. Iar în pagina 24 citim : „În 1999 Corpul de Guvernare al martorilor lui Iehova a implementat un program special de construcţii de locuri de închinare în ţări cu resurse limitate”. Ne oprim din citări şi vă întrebăm: Locuri  de închinare -- în Noul Testament? Nu se poate, fraţilor! Respectivii nu ştiu ce ne învaţă Domnul Isus despre  aceasta ? Să  citească  în Ioan 4 :20-24 !  Să înveţe  ce înseamnă  închinarea  în duh ! În creştinism nu există locuri anume, speciale, dedicate, sfinţite  pentru  închinare ! pot alege oricare termen preferă  din acelea  înşirate de noi sau  să vină cu  altul,că tot aia e : nu există aşa ceva!Pentru Tatăl  nostru din ceruri  acum  nu există,pe pămînt , locuri  preferate ,în care  să locuiască în mod special, în care  să ne asculte  mai mult! Scribii din Brooklyn pretind  că  deţin „ cunoştinţă exactă „ şi  nu cunosc  acest adevăr creştin elementar? În ce timp trăiesc ei  şi unde? În Antichitate, pe timpul  preoţiei  levitice, în Israel, la  Templul  din  Ierusalim? Treziţi-i din reverie şi ancoraţi-i  la realitate , să afle că nu trăim  în Vechiul Testament ,ci în mileniul trei de la Cristos ! Dedicările de săli pentru  închinare nu sunt biblice ,după această învăţătură  a Domnului , însă  pot  fi  considerate  idolatrie ! Iar acum -- ne mirăm  şi  admirăm , căci avem ce : 1000 de clădiri în 10 ani! Înseamnă o medie de 100 de edificii pe an! Şi aceasta  numai într-o singură  ţară ! Nu poţi să nu apreciezi  aşa mare investiţie!Da! Lucrări  de  amploare! Dar: -- 1) Toate aceste clădiri, în ultimă instanţă şi la o adică , sunt proprietăţi  ale Societăţii  Watch-Tower! Dacă, să zicem, o congregaţie  se  dezice de  „ Brooklyn „–- Societatea  îi poate arăta  uşa! Legal!--2) Sumele  pentru investiţii provin  din donaţii , vechi sau noi , daruri  pe care Conducerea devine stăpînă  la  discreţie. Şi, pe banii  vechilor  donatori, construieşte clădiri cu care  îi poate „ juca  în foi de viţă” pe donatorii  noi! Meseriaşi, nu  amatori -- în materie  de  afaceri! 
--3) Nu poţi  să nu te indignezi: chiar  nici un azil pentru cei căzuţi victime sub loviturile vîrstei celei neîndurătoare? Totul numai pentru înflăcărarea celor  tari,care activează şi contribuie  la creşterea  numărului  şi  cotizează şi Nimic pentru cei învinşi de vicisitudinile vîrstei a treia! Nimic pentru cei  decăzuţi fizic, ajunşi „trestii bătute de vînt”! Pentru ei Corpul nu a prevăzut  cutie  de  donaţie! Unde-i CUTIA  MILEI ? Nemaifiind  folositori—sunt abandonaţi !Corpului nu îi pasă de ei, nu îi ajută! Şi la fel nu discută niciodată  despre  cimitire ! Atitudinea Comitetului faţă de noi cînd murim  se aseamănă  cu  a  Fiscului faţă de morţi :deoarece nu îi poate impoza--- nu-i  pasă  de ei ! Însă în asemenea situaţiii este vorba şi de cei  rămaşi : unde îşi îngroapă morţii? Congregaţiile  nu  au  cimitire! Cartea  de organizare  şi  literatura  nu  scot o  vorbă  despre  ele, de  parcă  nu  am ajunge acolo! Organizaţia  ne lasă  de izbelişte şi de jaf  la răul-plac al popilor, care profită de noi  să  ia nu ştim cîte piei de pe oaie! Noi abia acum observăm aceasta ,din cauza vîrstei .Şi  mai întrebăm: martorii  aceia , din Malawi, sunt excepţii planetare? nu îmbătrînesc şi nu se îmbolnăvesc? Nu ajung  handicapaţi locomotor, infirmi, debili ? A început Paradisul acolo? Lasă  că  o  să afle ei adevărul  despre  iubirea şi solidaritatea Organizaţiei   cînd vor îmbătrîni, cînd  se vor îmbolnăvi şi cînd vor ajunge neputincioşi  sau  senili, cînd  va fi  tîrziu.

 ÎNCĂ   O   TICĂLOŞIE   A   „ CORPULUI  „  :
NE  PERSECUTĂ  ŞI PE FOŞTII  DEŢINUŢI  POLITICI  ! .... 
AFLAŢI  ---DE   CE  !
Profităm de ocazie ca să demascăm „Corpul”că ne urăşte  şi  pe  cei care  am suferit  pentru   credinţă, pe  foştii  deţinuţi  în închisorile  comuniste pentru refuzul  instrucţiei  militare  sau  pentru  alte  diverse  activităţi  religioase. Ne  persecută! Cititorii care vor refuza să dea crezare se pripesc. E incredibil, dar e adevărat! Derularea  faptelor va convinge. S-o începem:
Înainte de 1995, ştabii de la Filială, ne-aţi cerut, prin  intermediul  congregaţiilor,celor care fuseserăm închişi pentru motive religioase ,să vă trimitem , la Filială ,actele originale primite la eliberarea din  penitenciare sau hîrtii cu amenzi sau confiscări , fără să ne spuneţi că nu ne le veţi returna, să ne facem vreo copie ,vreun xerox , acolo ,căci sunt la mijloc nişte amintiri ,să ai ceva la ce să te uiţi, o valoare măcar sentimentală. Aceasta a fost o primă  bădărănie, ca mulţumire  pentru folosul ce îl aduceam Organizaţiei cu ele: ni s-a  spus  că servesc Organizaţiei la legalizare, să dovedească nu ştim căror organe ale  statului  că martorii am rezistat cu demnitate şi că am  suferit, că  suntem o  organizaţie de bravi, cu merite, compusă  din  verticali  cu  şira  spinării  neîncovoiată. Puţin mai tîrziu, cînd am  avut noi nevoie de acele acte --nu le-am mai avut, a trebuit să apelăm la Cazierul  de la Poliţie! Aşa a „funcţionat dragostea de fraţi şi colaborarea frăţească: cu sens unic. Atunci  eram  buni  foştii  deţinuţi ! Însă după cîţiva ani v-aţi  arătat  colţii contra  noastră în  două  moduri  : -- 1 ) Mai întîi că NU ne-aţi  anunţat că  statul  ne  preţuieşte  verticalitatea  în  faţa dictaturii  ateiste plătită  de  unii cu pierderea  libertăţii, a sănătăţii, cu maltratări, exproprieri de case, diverse confiscări, de la caz  -- la cazuri; şi că ne recunoaşte calitatea de  foşti  deţinuţi politici şi că încearcă să  ajute victimele, să repare nedreptăţile şi abuzurile  suferite sub vechiul regim dictatorial căzut: acordîndu-ne  anumite  facilităţi  să ne  îngrijim de  sănătate. Pentru  acordarea  acestei   calităţi  statul  român  a  împuternicit Asociaţia Foştilor Deţinuţi  Politici din Romănia ( AFDPR ). Mulţi  martori ,victime  ale  dictaturii, s-au  adresat  acelei  comisii  şi  ea  i-a  ajutat. Atunci  era bună  Asociaţia Deţinuţilor.  -- 2) Al  doilea  mod cum ne persecutaţi: cîndva, în  jurul  anului  2000, aţi dat  o circulară: că martorii care fac parte din  Asociaţia Foştilor Deţinuţi politici---nu pot fi numiţi  supraveghetori  în  congregaţie! Cînd am întrebat: De ce? ni s-a răspuns : „Pentru că   Organizaţia noastră este apolitică! Nu ne amestecăm  cu politica !” Nu ne-am aşteptat la acest bobîrnac, plus reproşul că : dacă facem parte, unii, din Asociaţia Foştilor Deţinuţi ,înseamnă că facem politică şi situaţia noastră este gravă spiritual !  Învinuirea nu corespunde realităţii deoarece :- 1) Nu am activat şi nu activăm politic! Şi voi ştiţi aceasta! AFDPR ne apără drepturilor foştilor martori  deţinuţi  condamnaţi pentru închinare de dictatura  comunistă fără condiţii ! --2) Nu puteţi schimba realitatea :că noi, foştii  martori  deţinuţi, am fost victime  ale  politicii, politicienii (comunişti ) ne-au închis, am  fost deţinuţi  politici ! Acesta este un fapt incontestabil! Dacă nu ar fi adevărat -- statul  nu ne  onora, cum o face! Nu am fost închişi ca infractori sau ca activişti politici, ci datorită  fidelităţii  faţă credinţa noastră biblică , urîtă de politicienii comunişti . Puteţi să trăncăniţi orice, puteţi mesteca oricîte vorbe, ele nu vor schimba realitatea foarte dură  a trecutului  negru  ce l-am  îndurat, blazonul ce ni  l-a dat suferinţa  răbdată pentru  credinţă, blazon  pentru care  ne  invidiaţi  şi ne „săpaţi” fără  hîrleţ !-- 3) Şi nu puteţi nega nici realitatea recentă, de după 1990: că Asociaţia Deţinuţilor Politici ne apără interesele, în timp ce Conducerea Organizaţiei  noastre „ teocratice”, la care  suntem  asociaţi, ne pune  beţe în roate ! Trist adevăr !
       De ce ne „tratează”aşa de intrasigent? Ne-aţi spus : pentrucă ea este apolitică şi nu se amestecă în politică! Este imaculată ! Chiar aşa? Există aşa ceva? Atunci—haideţi să vedem ce ne spune Istoria ! Ce făcea acest „Corp” care nu se amestecă în politică ,în  acel timp ,cînd martorii din ţările comuniste înduram persecuţii , urmăriri ,controale, bătăi, percheziţii , confiscări, restricţii ? Iar cei  închişi în penitenciare : muncă  epuizantă , subalimentaţi ; cîteodată: pedepse cu bătăi  şi  foame  şi frig  şi  izolare  în  celule  cu  geamuri  sparte , iarna , pe  betoane  stropite! Şi  în timp  ce  fraţii  înduram  şi rezistam  în  condiţii  mizere --- „Corpul şi  cei împuterniciţi de el, radicalii  şi  exponenţii  lor ,îi  vindeau pe fraţi prin „ LINIA” trădătoare! Ne pătau  jertfele ! Cu făţărnicie ! Erau foarte geloşi ca noi , martorii  prigoniţi ,să nu care  cumva  să ne înşele  Şarpele să bem apă după  comunişti . Însă ei negociau cu securiştii comuniştilor , cu organele lor de represiune care ne maltratau ! E adevărat că nu cu plăcere, nu de bună  voie --dar nici din dragoste de fraţi ! ci ca să nu piardă controlul  peste turme, chiar dacă doar parţial ! Pentru aceasta au negociat cu comuniştii, acordîndu-le favoruri  şi avantaje, ca în orice relaţie. Toate grupele  de martori, din toate ţările comuniste, care aveau legătură  cu Organizaţia  mondială patronată de „Corp” au fost vîndute de „Corp” şi penetrate de Securităţile  comuniste  respective, toate au făcut compromisuri şi aşa au funcţionat cu aprobarea „Corpului” pînă la prăbuşirea  blocului comunist : străpunse şi făcîndu-le concesii, de  exemplu: scoţînd  din reviste  unele  articole sau  paragrafe  prea dure contra comunismului în originalul  englez/ predîndu-i  Securităţii  indigourile  rapoartelor  de activitate,/ a comunicatelor,/ instrucţiunilor ,/ ce întruniri  aveau  loc / liste cu  participanţii  / cine  şi  ce  vorbea,/ cine conducea,/ cine  critica  libertinajul / şi  cine  critica  regimul,/ cine  boteza,/ lista botezaţilor , ş. a  -- totul  era raportat serviciilor secrete. Trădarea din ţara noastră  avea  „nume  de cod „ -- LINIA! Eram raportaţi zi de zi, cine şi  ce mişca, amănunţit  organelor politice  de represiune! . . .  „CORP  DE  GUVERNARE  PESTE  MINCIUNI   „ -- de ce NU  aţi recunoscut  în  Anuarul  pe  2006, în  istoricul  activităţii  din  Romînia ,aceste adevăruri? Să nu credeţi că nu se ştiu sau că puteţi să le ascundeţi! Degeaba aţi aranjat ca probele mai  grave să fie distruse la Berevoieşti şi vă bucuraţi că nu s-a dat acces liber la dosarele  religiilor! Iar după  căderea  comunismului „Corpule „ ai bătut palma cu ONU : aţi  încheiat pact de  colaborare, în 1991. Aţi făcut Politică cu mare „de bună voie şi nesiliţi  de nimeni „ . Semnarea  înţelegerii  a fost pe ascuns ,însă  propaganda PRO --ONU  aţi  făcut-o pe faţă : i-aţi făcut lobby, reclamă! De ce? Pentru ambiţia, foarte lumească, ce arată că nu aveţi înţelepciune biblică  -- să  ne luaţi ochii cu ilustraţii  din albumele ONU în reviste, de parcă fără ele mărturia ar fi  mai slabă  decît cea din secolul  întîi ! Compromisul a ţinut aproape 10 (zece) ani ! Unde vă era atunci alergia  la  politică? Vă  bazaţi  pe  faptul că  memoria oamenilor e slabă  şi  că odată cu trecerea  generaţiilor vi se uită  trădările şi  prostiile, dar vă  înşelaţi  amarnic! Cu voi sunteţi mumă, iar cu alţii -- ciumă! Am ştiut toate acestea despre voi de mult şi nu ne gîndeam să le spunem, aleseserăm să tăcem! Dar constatăm că voi, cei vinovaţi, în loc să fiţi, nu zicem recunoscători pentru aceasta ,ci să fiţi , cum zice lumea „ domni” şi umili, cum spune Biblia -- voi deschideţi  Cutia Pandorei! vă întoarceţi, cum se spune, de către pădure! Vreţi bal? Atunci-- bal să fie, că tot vă place să dansaţi. Dar fără măşti! Vă smulgem măştile, ipocriţilor ! Apolitismul vostru este o minciună sfruntată! Aţi făcut politică la cel mai înalt nivel ! Politică cu P mare ! Este o minciună sfruntată că Organizaţia martorilor nu activează politic! Dacă nu protestau martorii din Occident ați fi şi acum în preacurvie spirituală cu lumea ,  ideologică, numiţi-o cum vreţi , că  tot trădare este , nu aţi fi întrerupt  relaţia ,cum  aţi făcut-o: siliţi de cei de jos .De aceea rîdem de acuzaţia voastră de plîns ! De ce aţi cenzurat CD-ul  Bibliotecii  WTS  pe anul  1991 ? Ca să nu se vadă urmele concubinajului ! La aceasta nu faceţi  alergie , fraţi  sensibili, finuţi – „mereu loiali / şi mereu  imparţiali” din comitetul Filialei ? Şi în acelaşi timp cei  din „Corp „ne explicau că ONU e chipul fiarei 666 din Apocalipsa 13 ! Îi vorbeau  de rău  pe cei  cu care curveau, cum fac curvele perfide! Reproşul nu e conform legilor ONU, ci potrivit explicaţiilor voastre pe care le-aţi încălcat! Ce integritate  morală  şi spirituală, ce credibilitate și autoritate şi ce legitimitate au acei indivizi duplicitari, pătaţi, luciferii  care  compun  „Corpul de guvernare” ? Zero ! cît  şansele noastre să  construiţi  un Cămin de bătrîni  la Tg –Mş !
 -       La aceste colaborări  de ce nu  sînteţi  sensibili, oberalergicilor  de  la Filială? Ştim de ce falsificaţi istoria compromisului  Organizaţiei  „ Liniei „ din Romînia cu „băieţii  cu ochi albaştrii” de la Secu şi, mai apoi, muşamalizaţi  „ adulterul” cu  ONU: deoarece  sunteţi  în solda  lor, a trădătorilor  de  ieri! De aceea nu aveţi reacţia  potrivită  şi nici obiectivitate, de acolo incoerenţa, inconsecvenţa. Şi standardul dublu: îi părtiniţi grosolan şi  aprobaţi toate  colaborările  politice  ale „Corpului  guvernator” oricît  de  vinovate, făcute nesilite şi fără suferinţă! însă criticaţi   ajutorul  reparator  ce  ni se oferă  prin  Asociaţia  Foştilor Deţinuţi, cum îi condamnau fariseii pe bolnavi vindecaţi  în  Sabat! Vătafi fără  conştiinţă, sunteţi slugi la doi stăpîni ! Degeaba pozaţi  în morali  fini  şi  spirituali  gingaşi  cît timp  sunteţi   părtinitori faţă de  patronii voştri  de la  Centru , care  au trădat la nivel  înalt și mondial  şi ne persecutaţi  la  ordinul  lor !
 Dar de  ce dă  „Corpul „ordine  să  fim„ traşi  pe  linie moartă „ foştii Deţinuţi politici ?Nu e greu de ghicit .Din multe motive nebinecuvîntate :  –1) Un motiv  este  că  le  ştim trădările şi nu le ţinem  secrete: le demascăm  vînzările  şi  falsurile , nu uităm  şi nu tăcem ,aşa   cum nu am fost anihilaţi în penitenciare. „Să uităm  trecutul !” a fost  sloganul „LINIEI” trădătoare  între 1988  şi 1991, anii cînd şi-a supus cîţi  martori  a putut să păcălească .De acord, să uităm! însă numai  după  ce vor recunoaşte multele trădări făcute şi  le vor cere iertare fraţilor! Şi  lui Dumnezeu! În public! deoarece s-au aberat  în public: au trădat, au poticnit, s-au „dat  mari  în  gara mică„ bine hrăniţi ---în  timp  ce fraţii  prestam  munci  grele, extenuaţi, subalimentaţi  cu turtoi  necopt şi cu arpacaş şi ciorbe de varză cu organe tip rinichi nestorşi  şi nespălaţi! Nici măcar nu pot să-şi  închipuie despre ce este vorba! Şi nici nu le dorim să  aibe  parte !Dar să fie mai umili , asta da ! Am răbdat foame,epuizare, batăi, izolări, umiliri  şi umilinţe, jigniri, mizerii de toate  felurile, în cantităţi  industriale, anchete dure şi lecţii repetate de prelucrări „educative” --politice pentru  spălarea creierului, suferind  în costume vărgate, să cari tinetele sau hîrdaiele care ne ţineau loc de wc-uri mobile, în camerele reci  şi supraaglomerate, maltrataţi  fizic şi psihic --- şi  ne-a ajutat  Dumnezeu să rezistăm! Iar „Corpul” nu  a rezistat  în libertate: au trădat, odihniţi, în costume „ la patru ace” cu papioane şi spray-aţi, nesiliţi decît de ambiţiile lor de mărire, savurînd aromele unor cafele delicioase şi  golind pahare de şampanie cu cei  pe care, teoretic, îi  acuzau, partenerii  lor politici, lacomi  să  domine peste  copii lui  Dumnezeu!... Cînd vor recunoaşte  şi vor cere iertare, ca Papa şi ca  preşedinţii  Germaniei, Rusiei  şi mitropolitul Romîniei, de exemplu? Niciodată! Dar aceasta este regula biblică ! nu am inventat-o noi : iertare , da ,însă după recunoaştere şi cerut scuze ! Biblia este scrisă , printre multe alte scopuri ȘI contra uitării trecutului ,în ea expresia „Nu uita !” se repetă obsesiv  şi la fel amintirea unor  păcate ale unora, ca Adam, Iuda şi alţii. Cum să fi  iertat fără să ceri iertare? Fără mărturisirea păcatelor şi cerere de iertare, publică  şi făgăduinţa că nu mai repeţi năravul, nu există iertare, nici la oameni şi nici la Dumnezeu! Nici  pentru  luciferii  Organizaţiei noastre, că doară nu au  scutire de la vreun medic! Trebuie să  se umilească  în public deoarece s-au aberat public. Astea ţin de  ABC-ul pocăinţei! oare mai trebuie  spus  aşa ceva unor pretinşi ... pocăiţi ? Stimaţi cititori , închipuiţi- vă că DA! deoarece sunt pocăiţi doar pretinşi. De  aceea „LINIA „ NU a recunoscut  colaborarea cu  băieţii de la Secu! Însă  a tot repetat într-una, ca un papagal şi ca pe o mantra hindusă: „Să lăsăm trecutul!” Aşa a dat ordin tutorele ei, Marele maestru de ceremonii de peste Oceanul Atlantic --„Corpul „ care după nenumărabilele rateuri  şi trădări, mai are tupeul să rămînă în poziţia de cap ! Ba încă a  dat, în revista „Treziţi-vă” o dovadă supremă  de ipocrizie: un şir de articole  subtitlul  „De  ce îşi cer religiile  iertare?” recunoscînd, involuntar, că alţii sunt umili!  N-au  uitat  trecutul  altora, însă nu l-au inclus şi pe al lor! Sunt critici nemiloşi  cu alţii şi  totodată hiperindulgenţi  şi atoateiertători  cu ei înşişi.—2) Alt motiv de persecuţie: se tem  de  autoritatea morală şi  spirituală a foştilor  puşcăriaşi  pentru credinţă, de prestigiul  lor:  într-o  organizaţie  normală  opinia acestor  persoane  ar fi preţuită, s-ar  ţine cont de ea, cuvîntul  lor ar avea greutate, nu ca în organizaţia martorilor! Aceasta  îi  umple de invidie, îi îngrijorează !Se simt  nu numai  concuraţi , ci  şi întrecuţi ! Îşi dau  seama  că  dacă  ar fi  alegeri deschise, libere -- în  loc de  numiri  de tineri  slugarnici  impuşi, de sus -- ar pierde  fără drept de apel! Ar însemna  să coboare la şaibă, ca apostolul Pavel la confecţionat corturi, un exemplu ce nu îl vor imita niciodată!—3) Şi , în acelaşi  timp, integritatea noastră şi a  altor grupuri de fraţi care nu s-au aLINIAt Organizaţiei Trădătoare rezistînd  credincioşi, loialitatea  noastră  --- îl  mustră, chiar  şi  fără  cuvinte, ca de altfel  chiar şi simpla noastră  existenţă  şi  prezenţă , suntem dovezi  vii că s-a putut  rezista , nepătaţi , fără  legătura  cu „LINIA” pătată! Nu suntem  mînjiţi, ca ei, ci  am  răbdat  şi  nu am  cedat  presiunilor, maltratărilor , penitenciarelor, unii în condiţii foarte grele, în timp ce Comitetul  Guvernator a trădat de bună  voie, în libertate, iar  acum  inventează  pretexte  cusute  cu  aţă  albă.
        Dar se întîmplă ceva extraordinar ,un miracol moral în societatea  nepăsătoare  la spiritualitatea  creştină,  în acest stat mult hulit se împlinesc cuvintele  Domnului  Isus : că „ pietrele  vor  striga” Luca 19 :40 ) : autorităţile, reprezentanţii „Cezarului” ne-au  recunoscut calitatea în  pofida dispreţului  elitei  Organizaţiei! E  incredibil, dar  este adevărat: demnitarii  statului, deşi  nu  vor  să fie  martori, sunt mai  corecţi şi mai respectuoşi cu noi decît fraţii noştri, conducătorii organizaţiei! Ce fraternitate este aceasta a voastră  mult- lăudăroasă? Organizaţia nu ne-a ajutat, nu ne preţuieşte  integritatea, dar  parlamentarii „Cezarului” ne-au  acordat  drepturi  care ne folosesc, mai  ales  la  sănătate, fără să  ne ceară  nimic  în  schimb! Recunoscători  şi  generoşi! Dimpotrivă: voi,  ierarhia, aţi făcut presiuni să renunţăm atît la Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, singura instituţie care  ne apără şi  ne preţuieşte, cît şi la calitatea de deţinuţi politici! Înainte ne-aţi trădat şi ne-aţi pătat jertfele, iar acum vreţi să ne determinaţi să refuzăm  şi ajutorul „Cezarului” care ne  stimează  şi ne ajută, fără  condiţii. De ce vreţi aşa ticăloşii? Ca  să scăpaţi mai repede de memoria noastră ce vă  taie aripile demagogiei sectare! Asta numiţi voi iubire de fraţi! Ştiţi ceva? „Brazii  se frîng, dar nu se îndoaie!”. Nu avem timp să vă credem! „Auzi  cine, cu cine şi ce vorbeşte! Recunoaşterea statului este o palmă publică usturătoare aplicată „Corpului” pentru desconsiderarea ce ne-o arată! Nu-i bai că ne desconsideră! E important că „Cineva acolo, sus, ne iubeşte!”
    Deci , fraţilor de  la Filială, nici măcar susţinerea voastră că  Organizaţia noastră este apolitică nu este adevărată! Aceste aspecte  mizerabile nu apar în publicaţiile Organizaţiei, are grijă Corpul de Guvernare, care „implementează”, să nu „transpire” în materiale. Adică-- la  fel ca în lume: doar imaginea, aparenţa şi dictatura unor ştabi. Cu ce suntem mai grozavi? Că avem cei mai buni cîntăreţi la trombon şi cei mai aprigi toboşari şi mai rezistenţi  trîmbiţaşi? O, da, suntem şi noi cei  dintîi  la ceva, dar acestea nu ne garantează mîntuirea, sunt flecuşteţe .

-------------------------------------- SFÂRȘITUL  PRIMEI  PĂRȚI ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -- UN  MEMORIU  DESPRE  AZILURI  INEXISTENTE 
------------------------------------------------------------------------------
----  Tîrgu -- Mureș ,  2014 -------------
----- PARTEA  A  DOUA  ( continuare )
-----------------------------------------------
. Dar se întîmplă ceva extraordinar ,un miracol moral în societatea  nepăsătoare  la spiritualitatea  creştină,  în acest stat mult hulit se împlinesc cuvintele  Domnului  Isus : că „ pietrele  vor  striga” Luca 19 :40 ) : autorităţile, reprezentanţii „Cezarului” ne-au  recunoscut calitatea în  pofida dispreţului  elitei  Organizaţiei! E  incredibil, dar  este adevărat: demnitarii  statului, deşi  nu  vor  să fie  martori, sunt mai  corecţi şi mai respectuoşi cu noi decît fraţii noştri, conducătorii organizaţiei! Ce fraternitate este aceasta a voastră  mult- lăudăroasă? Organizaţia nu ne-a ajutat, nu ne preţuieşte  integritatea, dar  parlamentarii „Cezarului” ne-au  acordat  drepturi  care ne folosesc, mai  ales  la  sănătate, fără să  ne ceară  nimic  în  schimb! Recunoscători  şi  generoşi! Dimpotrivă: voi,  ierarhia, aţi făcut presiuni să renunţăm atît la Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, singura instituţie care  ne apără şi  ne preţuieşte, cît şi la calitatea de deţinuţi politici! Înainte ne-aţi trădat şi ne-aţi pătat jertfele, iar acum vreţi să ne determinaţi să refuzăm  şi ajutorul „Cezarului” care ne  stimează  şi ne ajută, fără  condiţii. De ce vreţi aşa ticăloşii? Ca  să scăpaţi mai repede de memoria noastră ce vă  taie aripile demagogiei sectare! Asta numiţi voi iubire de fraţi! Ştiţi ceva? „Brazii  se frîng, dar nu se îndoaie!”. Nu avem timp să vă credem! „Auzi  cine, cu cine şi ce vorbeşte! Recunoaşterea statului este o palmă publică usturătoare aplicată „Corpului” pentru desconsiderarea ce ne-o arată! Nu-i bai că ne desconsideră! E important că „Cineva acolo, sus, ne iubeşte!”
.   Deci , fraţilor de  la Filială, nici măcar susţinerea voastră că  Organizaţia noastră este apolitică nu este adevărată! Aceste aspecte  mizerabile nu apar în publicaţiile Organizaţiei, are grijă Corpul de Guvernare, care „implementează”, să nu „transpire” în materiale. Adică-- la  fel ca în lume: doar imaginea, aparenţa şi dictatura unor ştabi. Cu ce suntem mai grozavi? Că avem cei mai buni cîntăreţi la trombon şi cei mai aprigi toboşari şi mai rezistenţi  trîmbiţaşi? O, da, suntem şi noi cei  dintîi  la ceva, dar acestea nu ne garantează mîntuirea, sunt flecuşteţe .

HARDUGHIA  FARAONICĂ  DIN   TURDA
Nouă, bătrînilor  tîrgumureşeni , pe lîngă  „ trataţia” cu dispreţul tradiţional şi  amărăciunea că nu ne va construi căminul  necesar, Corpul Conducător ne-a mai complicat viaţa cu hardughia aceea faraonică din Turda! Degeaba o numiţi a Regatului, căci  seamănă  cu o piramidă  a unui  păgîn! Înainte  de construirea  ei ni s-a făgăduit: „Dacă o să avem clădirea noastră pentru congrese o să ne fie mai bine şi mai ieftin.” „O, da , desigur ! Dar  adevărul  este  invers: este o afacere  nerentabilă în toate privinţele! O  holombă monstruoasă şi amplasată într-o pustietate infestată de substanţe toxice! Aţi ucis toată poezia congreselor  de pe stadionul din Tîrgu-Mureş! Fraţii  sunt dezamăgiţi: cheltuiesc mai mult decît înainte, acum şi cu transportul, au  riscuri pe traseu şi se obosesc mai tare şi nu au  nici un avantaj din această schimbare nesănătoasă, neînţeleaptă, neiubitoare, în  acel mediu poluat. Şi organizatorii  se plîng că nu cîştigă destul din această afacere pe seama noastră, căci  lăcomia lor de bani se aştepta la mai  mulţi .

„PLEDOARIA „  FINALĂ
Repetăm propunerea  şi întrebarea: Dacă se pot construi atîtea clădiri în timpi - record—de ce nu se poate şi cîte un cămin pentru bătrînii noştri decăzuţi în neputinţă? Trebuie! De ce Conducerea Organizaţiei noastre află ultima  despre aceasta? De ce nu o observă? De ce trebuie să ne plîngem noi, cei de jos, dacă înţelepciunea e la ei, acolo, sus? Aceasta  este o necesitate  de peste  o sută de ani! Este o chestiune de bun-simţ, de inimă şi de obraz şi de  iubire creştină! Se aude?
Cei îngrijiţi/cele îngrijite acolo şi-ar da pensiile în schimb şi probabil chiar şi unele proprietăţi. Dar Nu! Corpul de Guvernare vrea să primească  donaţii doar gratuite şi să nu dea nimic în schimb! La Săli s-ar putea adăuga o cutie de donaţii anume pentru aceasta, lîngă celălalte, suntem convinşi că fraţii noştri ar contribui deoarece nimeni nu poate şti cum va ajunge în ziua de mîine.De ce să plătim numai pentru amenzile date Organizaţiei pentru  ilegalităţile şi alte fapte neînţelepte pe care le-a comis şi le comite , de exemplu pedofilii ? Căminele ar putea avea nişte anexe, de exemplu: o grădină pentru zarzavaturi şi o livadă, spaţiu verde şi pot fi angajaţi cîţiva fraţi sau cîteva surori care nu au locuri de muncă: doctor, infirmieri, la bucătărie, curăţenie, meseriaşi, ş.a. Adică s-ar repeta, în mic, autogospodărirea de la Brooklyn şi de la filiale sau de la alte centre, dar aici nu pentru domni ,ci pentru  cei / cele de jos, de rînd, ajunşi  la vîrsta a treia sau invalizi / invalide.. Ne gîndim, nu în ultimul  rînd,  şi la foloasele spirituale: că toţi, bătrîni şi tineri, s-ar bucura de acea atmosferă  creştină, o anticipare a celei  din viaţa veşnică! Tinerii ar avea ce să înveţe şi de la cine,o comoară care acum se risipeşte în vînt; căminele ar fi focare de spiritualitate creştină. Dar în primul rînd s-ar bucura veteranii / veteranele: oricît de puţini / puţine ar fi, s-ar simţi mult mai bine decît în părăsirea de acum sau în anturajele lumeşti, şi-ar suporta mai uşor finalul, le-ar creşte longevitatea. Să-ţi sfîrşeşti viaţa într-un aşa anturaj, ori cu cîte necazuri şi neputinţe ai avea de luptat la urmă, ar fi ca o adiere a societăţii viitoare, te-ai simţi învingător, pînă  la moarte sau la Răpire.
Dar ne oprim din această visare cu ochii deschişi deoarece cu cît visăm mai frumos  cu atît o să lăcrimăm mai mult la urmă ! Findcă aşa o să fie: sigur vom lăcrima  deoarece, deşi ar putea să  încerce transformarea visului în realitate –„Corpul” n-o va face ! Căci nu are inimi dispuse să uite de dobînzi, de profituri materialiste şi de calcule meschine . Această scrisoare va fi un strigăt în pustiu!      Comitetul Guvernator nu le va alina cu nimic  dramele  martorilor ce traversează  împrejurări potrivnice, nu va „implementa” construirea de azile deoarece este iremediabil: preferă să calculeze dobînzi în loc să-i ocrotească pe--Vorbă să fie! căci „Şi minciuna-i  vorbă” --„fraţii” lor, între ghilimele, donatorii ajunşi la ananghie, deoarece el are mînă numai pentru primit, nu şi pentru dat!
Repetăm că nu avem nici o iluzie în ceea ce priveşte reacţia lui: ştim ce va face: după citire va arunca sesizarea noastră la coş. Dar şi aşa ne vom fi atins un anumit efect: nasul lui de Pinocchio i se va lungi şi mai mult! Să ştie că nu-i va reveni la normal pînă nu va veni cu fapte noi: să construiască un cămin pentru  martorii - bătrîni  neajutoraţi --  la Târgu-Mureş!
Şi mai avem un punct cîştigat: nu poate să ne şteargă de pe Internet! Acest punct este aşa de mare că singur face cît o victorie ! O vor citi  şi alţii, contribuim la buna  informare a semenilor.      
  ---- Fraţilor de la Filială, nu vă împotriviţi  acestei lucrări  binecuvîntate de  spiritul  sfînt ! Vă invităm să treceţi  de partea adevărului şi  a „biruitorilor”: traduceţi  memoriul  noastru şi trimiteţi-l  celor nouă preafericiţi !

UN  GRUP   DE  MARTORI  BĂTRÎNI   DIN   TÂRGU-MUREŞ.
DEZAMĂGIŢI   DE     ORGANIZAŢIE

------------------POST -SCRIPTUM- uri la  MEMORIU  : -------------------                     
          Dragi  fraţi - reclamanţi  din Tg -Mş ,acum , la  publicarea Memoriului voastru  pe  blogul  meu , intervin cu unele comentarii care nu mi s-au  părut necesare cînd  ne--am înţeles.Am respectat înţelegerea noastră : nu v-am cenzurat textul în nici un fel , însă condimentez  „ afişul  „ cu mici completări.
 ----- 1 : Primul  comentariu  este  despre  anonimat . De  ce atîta  sfială ? Vă scuzaţi  atît  de  mult  că „ reuşiţi „ să mă indispuneţi ! Că vă  jenaţi de această  metodă  e  normal  findcă nu e biblică . Dar atunci  dezvăluiţi--vă identitatea, fraţilor !Nimic  mai  simplu  şi mai... cinstit ! Lucraţi  pe faţă, cum ne învaţă  Domnul  Isus  : „Cine  lucrează  după  adevăr – vine la lumină” = Ioan 3 : 21. Nu voi aţi început cu  anonimatul , ci  Conducerea  sectei!  Iar  dacă  v-aţi  decis  pentru  anonimat---de  ce  vă pasă  că  se  supără vreunul  dintre   diotrefii aflaţi pe fîşteii scării  ierarhice a Organizaţiei voastre? Vedeţi ce  perfizi sunt: De ce nu se supără că  toate  articolele  pentru  studiu, din  cărţi  şi reviste, sunt  nesemnateneasumateanonime --- ceva unic  în lume?! Secretomania ridicată la  rang  de mod de funcţionare! O  putem numi  Secta Anonimilor! Dar Anonimatul  e o  formă de laşitate, este  fugă de  răspundere  şi  Biblia  nu-l  sprijină! În Biblie  totul  este asumat, semnat ,scriitorii  ei nu-s  secretoşi  ca  ceice scriu Turnul  de Veghe! Dacă  cei  care  compun  „sclavul” îşi  permit  să  nu semneze ---voi  de ce  să  nu vă  permiteţi, ca  să  vă  protejaţi, vă  rog să-mi  iertaţi  brutalitatea  sincerităţii, să  vă protejaţi  laşitatea? ! Mai  ales  faţă  de ei nu ar trebui  să vă jenaţi deoarece  profită  angro de anonimat! Două  exemple: --1) După  aşteptarea ruşinoasă  din 1974 /75  i-au luat  peste picior pe ceice i-au  crezut , scriind : „ Unii  fraţi  au fost prea entuziaşti ,s-au pripit”. Şi  la fel după eşecul  cu  „generaţia „1914 -2000--Turnul  de veghe, ca întotdeauna , deturna  cu  neruşinare : „unii   fraţi  au  nutrit speranţe” = mută  vina nerespectării  Fapte 1 :7 de pe umerii Corpului păcătos că a  generat şi a alimentat  aşteptări  în jurul  lui  2000  --- pe umerii victimelor  intimidate, vinovate  de  credulitate! Şi nu şti de cine să te legi, căci  nu e semnat! Ca în afacerile  lumeşti: cei  de jos  plătesc  pagubele, dar  cînd e vorba de vreun cîştig şi-l împart fără  voi! Fără jenă, fără scrupule, fără remuşcări! Repet ce v-am mai  spus: deşi vă  găzduiesc , nu mă  bucur  de  anonimatul  vostru. Nu am pentru ce să vă felicit, v-aş  fi vrut Bărbaţi  cu B mare . Şi vă repet :speranţa voastră că rămînînd „ înăuntru „ veţi îmbunătăţi  ceva  se va dovedi  deşartă. Rău faceţi  că  nu  imitaţi  exemplele din Biblie, că rămîneţi anonimi în secta anonimilor. Această  organizaţie vă  transformă  pe toţi  în  anonimi, vă depersonalizează  şi  voi vă aplaudaţi decăderea! Anonimilor!
–  2 : Despre  interzicerea  injecţiilor  de către  Rutherford  =    O  perlă / din care  a ieşit  o sperlă ...
--3 : „ Palatul  Ruşinii „  lui  Rutherford---Da ,acel rateu anunţat cu surle  transformă   acea  profeţie  într-o   monstruozitate  unică !
 --4 : Insistaţi , pe bună  dreptate , cu „ Palatul  ruşinii „ lui Ruth . Însă , după  părerea mea , cea mai  puturoasă  dintre  năzbîtiile  lui  a fost  alungarea  celor  60 %  dintre Studenţii  Bibliei ,cei  care  s-au împotrivit  explicaţiilor  şi  metodelor , abuzurilor  şi  intrigilor  lui  , transformării  Asociaţiei  în  Organizaţie , cu  dictaturile  ce  erau  de prevăzut  şi  au urmat , imperiul peste care  domneşte  clica lor clicoasă . Cum  să nu-i fie recunoscători  şi  să-l  apere ? Au tot intersul : dacă  pică  el --le  cad  şi  lor fotoliile şi  privilegiile.
--5: Intervin  cu  o  completare  şi  la „ Atitudinea  faţă  de  cei  care au  suferit  sub  comunism „. M-am  gîndit la aceasta încă de cînd discutam,  dar  îmi ziceam  să  n-o amintesc,însă , între timp , m-am  răzgîndit.Trebuie ştiută şi asta .Fraţilor , aflaţi  că şi  Organizaţia  voastră  manifestă  recunoaşterefaţă  de unele persoane care  au activat pentru  ea, dar se pare că doar pentru cazuri  excepţionale .Persoana  de care  vorbesc , o martoră  din Reghin , a  fost  în  pericol  de  moarte . Probabil  Organizaţia  indemnizează  numai  asemenea  cazuri  extreme . Organizaţia  îi  plăteşte ,  lunar,  o  sumă  , nu  ştiu  cît  de consistentă .                        .      Respectiva  a tipărit  literatura  organizaţiei ( la  şapilograf ) pe timpul  lui  Ceauşescu  (nu  la  Reghin ). A  riscat  enorm ,chiar  viaţa : era  ascunsă  undeva  sub  pămînt , cine  a trădat  ştia  locul , dar  foarte  vag  şi nu ştia  intrarea ; securiştii , negăsind--o , înfuriaţi , au  tras  la  întîmplare chiar deasupra  ascunzişului , socotind  că  dacă  e  cumva  pe  acolo  şi o rănesc  sau  omoară --- vor  afla  ; şi  era  cît  pe- aci  să o nimerească ,dar au ferit-o îngerii lui Dumnezeu în acele momente de mare  cumpănă  pentru viaţa ei : i-au şuierat  gloanţele  pe lîngă  urechi ! aşa ne-a  povestit . Probabil  o fi  suportat şi  vreo  anchetă , nu  ştiu , iar  acum , vă  daţi  seama  că nu  ar  dialoga  cu mine . (Dacă  mai  vreţi  detalii  şi  numele ---  telefonaţi - mi .).Deci  indemnizaţia dată  de Organizaţie , din contribuţiile  martorilor (de unde din altă sursă ?) e indemnizaţie bună , dar cea primită  de la stat –nu !Atunci , Filialo , daţi- le  voi în locul  statului  ajutoare  victimelor : şi  şi  bilete de tratament  şi  alte ajutoare .Ce faceţi  voi de fapt?Fredonaţi  şlagărul  „Invidia „--- cîrcotaşilor!
.          Mandarini  de la Filială, ştiţi  despre  cine  vorbesc. Ce instrucţiuni aveţi în eventualitatea că  E.  v-ar  părăsi  secta? Ar mai  primi vreo indemnizaţie? Nu-mi  veţi  răspunde , însă  nu-i  nimic : cunoscîndu-vă  nedelicateţea, duritatea ostentativă, ce v-o  afişaţi  ca pe un trofeu, chiar şi  faţă  de  eroi  şi  faţă de femei, îmi  închipui  cum  aţi  reacţiona: ca nişte ... giboni. Ea  ştie  aceasta  şi  de  aceea  nu  va contribui la  scăderea  numărului  din  Raport, ca  să  nu-i  scadă suma voastră  din portofel; de !   „Obrazul  subţire ( ca şi cel gros !) cu cheltuială se ţine”. De  aceea --- fiţi  liniştiţi  dinspre partea ei  că aveţi  asigurată  o  ... cifră , la  Reghin -– „ rămîneţi pe locurile  voastre” – cum  a  zis dictatorul  romîn  înmormîntat  sub  o  placă  de beton.
--6 : Un  martor ( tot din  Tg -Mş , dacă  vă  interesează -- sunaţi-mă  să  vă  intermediez  prin telefon  să vă  cunoaşteţi ,că  doar  sînteţi  de aceiaşi parte  a  „ baricadei” ) aflînd  demersul  vostru ,îmi spune ce a aflat: că în unele ţări din Occident  (Italia  ? Franţa ? ) Organizaţia ar fi construit  astfel   de  cămine. Dacă  este adevărat -- înseamnă  că  le construiesc acolo unde situaţia şi nivelul de trai sunt relativ bune, nu în zone cu resurse  limitate, ca „ locurile  de închinare”  din Malawi, deci  pe  dos  de cum ar  trebui! În  ţara  noastră unde tinerii  îi  abandonează  pe  bătrîni, şi nu neapărat  din  nerecunoştinţă, ar trebui ca Organizaţia să-şi  deschidă baierele  pungii  şi  pentru Lazării ei de aici, dar se face că plouă... cu prosperităţi  la noi. Sau nu construieşte deoarece a aflat că asta e ţara lui „Las că merge şi–aşa”, unde„Mămăliga nu explodează”? Adică profită de psihologia noastră  defavorabilă, ca nişte politicieni oarecare, vă discriminează şi ei!Bine faceţi  că  le arătaţi... cheresteaua .
-- . 7 . Să dispună  să  se  construiască  adăposturi  pentru martorii  epuizaţi  de  bătrîneţe  şi de infirmităţi  ? Niciodată ! Abia au reuşit  să desfinţeze  grupele  mici  de studiu , de  peste săptămînă , de la case , în care  unii  bătrîni  profitau  de  ocazie  ca  să   povestească   despre  aşteptările  degeaba  şi  calculele  contrare  cu  Fapte 1:7  şi  cîte  explicaţii  s-au tot schimbat  şi   despre  noile  lor îndoieli ! Şi acuma  „sclavul „ să  permită  iar  alte  cuiburi  pentru  comentarii  acide  asemănătoare?  Niciodată ! Auziţi-i  pe tutorii voştri ce  caracterizare  favorabilă  le  fac  bătrînilor  slăbănogiţi , nu la microfoanele  de  la congrese ! „ Bătrînii  ăia  sunt nişte guri sparte şi  cînd se adună , neputînd  face  bine—fac  rău !  Fac  comentarii  răutăcioase : că  pe  vremea   lor spiritualitatea  era  mai bună şi  că  acum  a  decăzut ! Nişte  cîrtitori  şi  invidioşi ! Se  cred  mai  deştepţi decît  sunt  şi  îşi  închipuie  că amintirile  lor sunt istoria  Organizaţiei . Cum să-i trimiţi  la  azil  cît timp  sunt  apţi  de clevetiri ? Şi  acum visează să-i  întreţinem noi  ca  să poată flecări  pe banii  Organizaţiei  contra noastră ! Niciodată !  Au probleme  şi  greutăţi ? Cine nu are ? Nimănui  nu-i  este uşor.  Ce aşteaptă ? să  le  ducă alţii  stîlpul de  tortură ? Aşa este  viaţa în  sistemul  acestei  lumi  vechi  şi rea: e  foarte  dură cu  unii. Nu suntem noi de vină  pentru asta . Să se descurce  cum  vor putea , că  au buletin  şi  sunt  vaccinaţi.  Le  dorim succes! cum  scrie  în  Iacov 2 :16 : „Duceţi-vă  în  pace,  încălziţi-vă  şi  săturaţi-vă ! ”
 Azile  sau  cămine   pentru  martorii   învinşi  de  vîrstă  , epuizaţi  de  împrejurări  nefavorabile , de infirmităţi  , de  condiţii  precare ? Niciodată !  Vae  victis !  cum  spuneau  latinii , pe  româneşte : Vai de cei  învinşi !...
-- 8: Ironizaţi  anvergura  Conducerii Organizaţiei.Da , nu are anvergură, ci  numai  gură.
-- 9: Despre  „bătrînii  f’ără zile” Ah, ce rătăcire  copilărească! Cum rîde Dracu  de om cînd i se dă ocazie! Cei  cu vechime în credinţă să tacă în faţa tinerilor! Această „ învăţătură” nebiblică  face   parte   din „adevărul  prezent” al  Organizaţiei , din „ străfulgerările  de  lumină” ale  „ sclavului” care, potrivit  ultimei  lor năpîrliri, numită „explicaţie” a lui Matei  24 : 45, din 2013 , de fapt nici nu  există ! Involuntar îţi  vine în minte  ameninţarea  lui Iehova Dumnezeu  contra israeliţilor  apostaţi , o  citim în Isaia 3 : 4 = „ Le  voi  da  băieţi  drept  căpetenii  şi nişte copii vor stăpînii peste ei”. „Istoria se repetă „—cu alte  buletine, ale  altor  apostaţi
-- 10  : Amintiţi  traducerea  lui  Matei  28 : 19 .Aceasta e  o problemă  mult  mai  gravă  pentru  „ Traducerea  Guvernatorilor martorilor „ decît pare  la prima vedere !Conţine cel puţin trei  aspecte condamnabile  :  I ) Nu au ţinut cont de dovezile  indubitabile  că e falsificat  de trinitari :-- a) Cele  mai vechi  manuscrise  : Sinaiticus  şi  Vaticanus! -- b) „ Istoria  eclesiastică „ de Eusebiu  ! -- c) plus  alte  fragmente  de  manuscrise  foarte  vechi  găsite în secolul  XX !–- d ) Nu în ultimul  rînd nu ţin cont  de Noul Testament ! ConformFaptele  apostolilor  şi  învăţăturii din epistole  în  secolul  întîi botezurile creştine se efectuau  doar în numele Domnului Isus Cristos ! Avem  de-a face  cu  un  păcat  probabil  neiertabil , o încumetare nebunească  , făcută  cîndva  în jurul  anului  500 d . Cr. : să  adăugi  la textul  biblic ! să falsifici  porunca  Salvatorului! Este  o interpolare  trinitară --- demascată  şi ea , în  sfîrşit , deşi clericii  sectei  martorilor  fac  corp-comun  cu ceilalţi  înşelători  întru perpetuarea  acestei  erori  milenare! E un păcat  din  disperare, o  dovadă  indirectă  că  teoria  treimii  este  falsă! Autorul  falsificării  a simţit ,corect , că  e o „ construcţie” omenească, o  speculaţie  slabă, artificială, neconvingătoare, însă  a procedat  incorect, trecînd  „ peste  ce este  scris” 1  Cor . 4 : 6.–II ) Secta  foloseşte  „traducerea” falsă ca să îi  înveţe greşit pe martori  că botezul  trebuie  trinitar! Înşelătorii! – III)De ce nu au ţinut cont de documente ?De ce trădează  adevărul  biblic ?De ce au ales  compromisul ? Nu  vor mărturisi–o , dar  aflaţi  răspunsul : ca să fie  acceptaţi de babiloneni ! Doresc  onorabilitate , să  nu le mai  zică sectă, ci  religie  ---cultele  din  Asociaţia  Mondială  a Bisericilor şi acesta este unul din plăţile ce li s-a cerut pentru aceasta : să accepte  teoria  falsă  a trinităţii ! Traducerea este  prima concesie , tatonează „ terenul” cu ea , vor veni şi altele , căci după urmează B , ş . a . m .d . Tot  atîta  au  plătit  şi adventiştii pentru  onorabilitate : au acceptat  dogma  babilonică  a trinităţii , renunţînd  la  credinţa  moştenită  de  la  înaintaşii  lor în  credinţă , pionerii  care  au dus  greul  întemeierii ! Săraca Lume Nouă cu năravuri  vechi !. . .
-- 11 : Î-aţi  întrebat  : „Unde  le  e  iubirea  de fraţi ? Şi  unde-i  solidaritatea ? „ Auziţi răspunsul : „ Numai pe  hîrtie !/ doar în teorie !/ Halal  empatie !/ Demagogie !// Vorbire/ despre iubire, / pisălogeală fără  acoperire . / Dacă  v-ar iubi / nu v-ar înrobi / şi  îmbrobodi” .
-- 12 : Am aflat , cu mare  plăcere,  că :Banii au miros ! Iată cum a fost  contrazis  proverbul .Nişte  martori  neinvitaţi , băgăreţi  şi murmurători , i-au  determinat  pe specialiştii  în finanţe ai Societăţii WT , să scoată  sumele  depuse  la o bancă  ce  investeşte  banii  în armament ,  de unde le veneau nişte dobînzi grase !Auziţi  jelania „ frăţească „ a finanţiştilor  WTS: „  Impertinenţii ! Nepoftiţii ! Intruşii ! Ce ştiu ei cum se conduce  cu  succes   o societate ? ! Afacerile  sunt  afaceri  şi  au regulile  lor . Sunt nişte afoni străini  de chestiune ! La bănci  nu se vine cu  scrupule  de  moralitate  şi  de spiritualitate , să ne încurce  pe noi,barosani cu  experienţă  ! Sunt domenii diferite . Nu a spus  Isus  că  talanţii  trebuie  daţi  la  zarafi  pentru  dobînzi ? Deci  contează  ca  dobînda  să  fie cît  mai  babană, nu ? Armamentul  e  un amănunt  neînsemnat ! Bani să  iasă ! Pentru  ei  se pot pune , temporar ,  principiile între  paranteze ; subliniem : doar temporar ! Şi – să  nu uităm : banii  vor  intra în puşculiţa  Organizaţiei  care  îi  va folosi  pentru interesele  Regatului  !  „Banii  n-au  miros „  cum  spune  acel proverb,  anticii nu  încurcau  borcanele „ .  „Vă   contrazicem   ferm !„--le-au răspuns acei  „ încurcă – afaceri „  : „Credem  că  gîndurile voastre nu  sunt  creştineşti ! Credem că principiile nu au pauze, nu se duc în concediu  şi nu intră în eclipsă ! Şi  mai  credem  şi  că  banii  de  la  banca  aceea  miroseau  a  sînge ! Şi  v-au pătat  mîinile ! Oare  de  aceea  aţi  colorat  aşa  de  multe  cărţi  în roşu , ca bolşevicii ? Erau din acele  dobînzi murdare ? Vopseaua  era  colorant  industrial  sau sînge ? ”
--13: O referinţă biblică  apropo  de  trădările  sectei şi despre  minimalizarea  lor  de către  nomenklaturiştii ei : Proverbe  30 : 20 = „ Tot aşa este şi calea femeii  preacurve : ea mânîncă şi se şterge la gură şi apoi zice :”Nu am făcut nimic rău !” N-aţi făcut nimic rău ?Ne-aţi pătat jertfele ,ticăloşilor !
-- .14: Despre  respectul  bătrînilor  cronologici ..   Cîteva  referinţe  biblice : 1 Petru 5 :5 :„Tot aşa şi voi , tinerilor, fiţi supuşi celor bătrîni”.
Leviticul 19 : 32 : „Să te scoli înaintea perilor albi  şi să cinsteşti pe bătrîn”.
Proverbe 16 : 31 : „ Perii  albi  sînt  o cunună de cinste , ea se găseşte  pe calea  dreptăţii .”  --- 1 Timotei 5 :1 : „ Nu mustra  cu asprime  pe un bătrîn, ci  sfătuieşte-l ca  pe un  tată”.
--. 15: Şi  acum  despre  persecutarea  Deţinuţilor  politici de către exponenţii şi  radicalii   Organizaţiei.
Aşteptam  de  mult  această   punere / şi   spunere  la   punct   a colaboraţioniştilor  sectei  cu băieţii  cu ochi albaştri  de  la  Secu  şi  a  trădării  la nivelul  cel mai  înalt de către  falşii„ apolitici„de  la Centrul  mondial . În  sfîrşit  -- un  început ! acest  mic  rechizitoriu.
Cravatişti  şi papionari !Indivizi /vizi /şi avizi / şi cupizi / şi stupizi!
Depunerea jertfei , pe cruce  sau la închisori ,se face  fără  cravate sau  papioane!Voi, neputîndu- vă „ produce „ ( şi ... reproduce ) fără  acele flenduri  de cîrpe  ,înseamnă că nu  purtaţi crucea .Deaceea„strecuraţi ţînţarul şi înghiţiţi cămila „ (Matei 23 : 24).Apartenenţa  laAsociaţia Foştilor Deţinuţi  politici este  ceva  normal  căci  este singura  instituţie care le apără  drepturile şi face  aceasta  fără  condiţii , pentru aceasta  a  fost înfinţată . Dar multele  compromisuri   ale „ Corpului  Guvernator „ cu  Serviciile  secrete ale  ţărilor comuniste  şi nu  numai  comuniste ,zeci de ani  şi „ încununate „ cu trădarea  de  10  ani  cu ONU  au  fost adultere  clasice  , conforme  definiţiei  din dicţionare ! Cu „ condicuţă” şi  „ cu voie de la poliţie „cum obişnuieşte orice  lucrătoare  în  domeniu  grijulie să  fie  asigurată   medical  şi  să -i meargă  vechimea  la  Casa  de Pensii . Pe acea Carte de muncă  scria  : „ Prestări  de  servicii  adulterine  contra  cost „. Nu este  prima  oară  cînd  curvele  condamnă  fecioarele !Deţinuţii  politici n-om  fi fost tocmai  ireproşabili , dar  vînzătorii  care  au semnat  trădarea  au  fost  şi sunt preacurvari  de expoziţie!
Bătrînilor  martori  tîrgu-mureşeni ! E  limpede  că, deşi vă spuneţi  fraţi , nu aveţi  un numitor comun ---cei care au purtat  costume  vărgate cu domnii cravatişti  şi papionari.Vă deosebesc chestiuni  prea multe şi  prea grave --şi  din trecut şi din prezent : vînzările , aroganţele ,fiţele şi luxul  domnilor  ce  vă predică  să aveţi ochiul  simplu ,însă amestecă  voia lui Dumnezeu cu  metode  lumeşti.
Colaboraţioniştilor persecutători : de la Centru  şi din România ! Nu vă grăbiţi , aşteptaţi  puţin şi o să scăpaţi  şi de memoria  noastră  şi  de mustrările  noastre , natural ,fără  efort ,cum aţi scăpat  de fratele  Raymond  Franz , că a murit : fiind  înaintaţi în vîrstă, ni se răresc mereu  rîndurile,însă ni se împrospătează , tot  mereu , cu  exmartorii  ce  vă  părăsesc  în  număr  tot mai  mare , ne preiau ştafeta .Vedeţi că pericolul  mare  ce  vă paşte  în Babilon vine din altă  parte : nişte fugari mi-au spus că v-a pus  gînd rău Cirus , comandantul neînvins , ziceau că mărşăluieşte  spre cetatea voastră ,cu  oşteni  tot unu  şi  unu !Vedeţi  să nu vă duceţi voi pe apa sîmbetei ,mai repede, diotrefilor contemporani  !
--  16 : Ajuns  la acest  punct,vă rog , daţi- mi  voie să  adaug aici  unele cuvinte, expresii  şi nume ,anume  din  jargonul  nostru  de  foşti  puşcăriaşi  ce le cunosc din detenţia mea , dar şi dintr- ale  voastre, neprinse  în Memoriu ,argou care  ne-a  marcat  vieţile  şi  ni le  mai  marchează  cu amintirea  lui şi contează  şi  pentru  viitorul  nostru  etern , deşi  el nu-i  spune nimic  elitei trădătoare.Le înşir alfabetic  =acuzat , Aiud , alarmă  ( la ora 1 noaptea !) , amprente , anchetă , arestat  , arestul  Miliţiei , arpacaș , bac, Balta Brăilei , barăci , bulău , cambuză ,Canal ( = de atunci  am  început  să  înţeleg  despre  „canalele  religioase „  că sînt  confesiunile  omeneşti  ce  înlocuiesc  rîul  lui  Dumnezeu  cu apa vieţii (din Apoc.22 :1, :17) şi am ales  să beau din el ,nepoluat  de ... canalii  ! ),caralii  ,cazier, celulă ,  „ cîrtiţă  americană „ ,  „ colonie „ , comandant ,comisie  (pentru  eliberare ) , condamnat  , confruntare  , control ( inopinat ,după miezul nopţii !) , declaraţie, deliberare , Deltă, dosar , dubă ,„ duşman  al  poporului „ ,eliberare  condiţionată  , gamelă , gardieni  ,Gherla , gratii , grefier ,infractor ,interogatoriu  ,izolare ,Jilava ,mandat  ( de  aducere  , de arestare ,de executare  a pedepsei ) , marmidă , Miliţie , normă  de lucru  ,  „ numărul „ (=verificarea  numărului  deţinuţilor ,treziţi  şi întinşi, pe burtă , după miezul nopţii !), 3 paturi  suprapuse, „ Peninsula „ , planton , Poarta – Albă ( Numele  ăsta --- ce ironie ! / Vai , ce neagră  a putut să  fie !) ,reabilitare , reacţionar , „ rechini „ (porecla  recidiviştilor ) ,recidivist , regim  celular, sarsana , Sighet , stuf , şef  de cameră , terci , terorizaţi , tinetă ,tranzit ,tuns –zero, turtoi , Văcăreşti , vicioşi , vizetă ,zarcă ,zeghe vărgată . . .
--.17 :Despre  asocierea  de 10  ani a clicii  clicoase  a WTS  cu  ONU : Au  făcut-o  peste  capul vostru şi al  meu  şi  în numele  vostru şi al meu, al  tuturor  martorilor  de  pe  glob  şi  al fiecăruia  în parte  ! S-au  prezentat  acolo  şi ne-au  reprezentat  şi  au  semnat  contractul  acela  nebiblic  --- fără să  vă  întrebe şi să mă întrebe ! Şi  ştiind  foarte  bine că  nu am fi  fost de  acord! De fapt de aceea  nu ne–au întrebat! Asta este  culmea  grozăviei :erau conştienţi  că  lucrează  necinstit , că-s ticăloşi ! De aceea au lucrat  tainic , la  fel  ca  la „judecările” secrete  ale  „ bătrînilor  fără zile” din congregaţii, parodiile acelea abuzive, necreştineşti. Aceea nu a fost nici frică  de Dumnezeu , nici  discipoli  ai  Domnului  Isus, nici respect de fraţi, ci  exemplu  clasic  de trădare , caz  de  studiu în şcoli!  Trădare--- liberi  şi  nesiliţi ! Acesta este  o  dovadă  despre la  ce multe  riscuri  te expui  cînd faci parte dintr-o organizaţie: nu poţi şti  ce fac  şi ce  desfac cei din vîrful ei  în numele tău  şi  nu  îţi  spun , dacă  afli  e  ceva întîmplător, cum au aflat  martorii din Occident  despre  curvia  „Corpului  guvernator” a  Societăţii  W. T . cu  ONU : citind articolul  unui ziarist din Anglia ! Halal  comunicare !  halal transparenţă ! halal  corectitudine ! şi  halal  ... teocraţie  ! a Conducerii „ rămăşiţei  unse” !... Oare  cu ce  alifie  or fi  ei  unşi  --- că  în nici  un caz  nu-s  unşi  cu  spiritul sfînt ?Stimaţi  cititori , completaţi  răspunsul , nu  numai  în gînd sau  cu voce  tare , ci  şi  aici  ,vă las  spaţiu  să  scrieţi  pe linia punctată  !
 Au abuzat  de  încrederea  noastră  -- contra  noastră !Adică exact  cum  procedează  unii  politicieni . Clica  clicoasă  a  W T S , a  Organizaţiei  martorilor , are  comportări  politice , nu  creştine !
--18 : Poetul „ rezistent” la comunism – Mircea  Dinescu , fost membru  în CSNAS , a declarat  într-un  interviu la  TV : „ Securitatea a penetrat  toate  sectele  la nivel  înalt „ .Aveţi  telefon, are  şi  el...
--  19: Le-aţi  pomenit de pocăiţi , că nu se poartă  ca ei . Fraţilor,le vorbiţi  unor surzi !Nu i-aţi  auzit  repetândcă nu-s pocăiţi ? Eu am auzit aceasta  prima  oară  în 20o8, la Reghin : un mandarin de la Filială , a  declarat  în „Sala  Regatului „ : „ Noi nu suntem pocăiţi , pocăiţi sunt unii care au făcut  păcate grele :crime sau tîlhării şi  le regretă „.Şi a insistat : „Vă rugăm să adoptaţi acest  punct de vedere  al Filialei , am cercetat  această  problemă  şiaşa stă situaţia „.Nu ne venea să  ne credem  urechilor falsul acesta „Made în Filiala Bucureşti „ că  birocraţii ei nu vreau să ţină cont de faptul că rumînii  îi numesc pocăiţi pe cei ieşiţi din religiile  popilor, care nu  fac cruce , nu pupă icoane , nu folosesc lumînări  la închinare sau tămîie ,nu frecventează templele ,nu botează sugari , ş. a. m. d, deci  neoprotestanţilor.Apoi  am mai  auzit aceasta  şi  la un  congres . Îi imită  pe tutorii lor,” celebrii „ stricători  de limbi  şi mari  specialişti  în falsificat  cuvinte , definiţii  şi  înţelesuri :au schimbat definiţia cunoscută de o ţară  întreagă  cu una artificială , fabricată  de  fantezia lor paranoică  şi o  impun  sectarilor  lor!Ea rimează  cu faptul că nu cer  niciodată  iertare ,de data  asta  sunt  sinceri : cum să se  numească pocăit  cineva care  nu se căieşte ? Cînd  încearcă  să exprime  vreun regret  -- o fac de ochii lumii ,cu gura  altuia ,jumătăţi  de adevăr cu jumătate  de  gură , generalităţi , simulează . Toate  acestea  se leagă , au  o anumită  logică , în cazul  acesta – una  demonică : logica  păcatului !
-- 20:  „ Plîngeţi  cu cei  ce  plîng „cravatiştilor !  Ia auziţi  avertizările  Domnului  Isus  despre  aceasta --  în    Luca  6 : 25 : „ Vai de voi , care sunteţi sătui acum ! Pentrucă  voi  veţi  flămînzi ! Vai  de  voi care  rîdeţi  acum ,  pentrucă  voi  veţi  plînge  şi  vă  veţi  tîngui!”
--21:Voi, cei opt  oracolari  idolatrizaţi  din  fruntea Societăţii WT! Meditaţi  la acest  proverb  de pe aceste  plaiuri  mioriţice : „Nu e bine să  te legi la cap dacă  nu te doare „–ca  să  nu-ţi  provoci  de-a adevăratelea  boli  nevindecabile !  Înghesuindu-vă   să conducă  această organizaţie  v-aţi  asumat  o răspundere  uriaşă ,  pretinzînd  că  predaţi  voia  lui Dumnezeu, că  ştiţi  despre  ce  este vorba. Şi cei de pe scaune  vă cred .  Dar nu  o cunoaşteţi !   înşelaţi  şi  îi  înşelaţi  şi pe  alţii ! Situaţia  voastră nu e  deloc  roză .Veţi  răspunde  pentru cei pe care   îi  rătăciţi  ! Cu aceasta  nu  se  poate glumi .Napoleon  a spus că  „E  o  crimă  să  practici o  meserie  pe care  nu o cunoşti”  şi această  zicală  e  valabilă  şi  aici . Deşi  Dumnezeu  este  incredibil  de   bun  şi ne  permite  să fantazăm  şi nu ne trage de  mînecă  dacă  preferăm   să  o luăm  prin  bălării  -- regulile  sunt clare  : „ Scriptura  nu poate fi desfinţată”  , „pe Dumnezeu  nu-l înşeală  nimeni”  şi „ Dumnezeu  nu se  lasă  batjocorit  ! Vom  culege  ceaace  semănăm”, oricine  am  fi. Nu veţi  putea  opri demolarea improvizaţiei  voastre  de  sectă. Cu toate că  mulţimea  martorilor  nu conştientizează, iar elita pozează  în  pură şi ferice -- situaţia  voastră este  dezastruoasă  şi fără  speranţă! Teoretic  sunteţi  pierduţi, mai  aveţi  doar inerţia  gloatei  neluminate. O sută  de ani  de calcule  nebiblice  şi aşteptări  aiurea ! Nu vi  s-a  împlinit nici o  profeţie! Aţi  ratat toate profeţiile pe  care le-aţi  făcut! Ultima - cea  cu  „ generaţia” -- v-a  umplut de  ridicol  global !Vă ziceţi „sclav  prevăzător”  însă  nu aţi  prevăzut  nimic! Nu v-aţi  întrevăzut  decăderea  galopantă! Şi nu aţi  reuşit  să  construiţi nici  o  explicaţie  „convingătoare”!Rapoartele  sunt  falsificate, unele tunse, altele umflate. Sunteţi  în reflux  fără  întoarcere. La întrunirile voastre tronează Plictisul  lipsei de spirit sfânt. Căderile teoriilor şi practica trădărilor arată  că  nu-l aveţi !
Venirea voastră la putere devine tot mai  clar  o  ipoteză de coşmar şi o fantasmă pe cale de dispariţie . Orice  conducere  cu aşa  rezultate  descalificante  şi-ar  înainta Demisia. Sau i  s-ar  cere. Însă ce se observă  la voi ? Lipsă  de reacţie – şi  „ sus” şi „ jos” ! Orbire – sus  şi  laşitate – jos ! Lipsiţilor  de spirit  sfânt , umiliţi-vă ! Fă  cîţiva  paşi  înapoi , conducere  falimentară! Schimbaţi  echipa! Alegeţi  alta, pe bază  de concurs „la vedere” ! Martorilor, trageţi-i  la  răspundere  pe  intriganţii şi  pe trăgătorii de  sfori! Desfinţaţi  şedinţele secrete  din camerele  obscure! Cereţi-le socoteală  capilor  înşelători: „Pe ce bază  ai  ajuns  în vîrf ? Pe bază  de : „Yes, frate, tu  ai  totdeauna  dreptate!” ? „Cine te-a  numit  şi  ce calitate  avea ?” Domnul  Isus  a spus : „Cînd  un orb  îl  călăuzeşte  pe alt orb – vor  cădea  amîndoi  în  groapă” . Părăsiţi  incompetenţii  şi  superficialii  ! Cum de  s-au cocoţat  acolo , sus ,aşa  neprofesionişti  şi  incapabili şi  de  ce  nu  îi  deranjează nimeni?
--22 : În timp ce scriu la Post-Scriptum-uri  aflu că nu mai sînt 8 luciferi la Brooklyn ,ci  numai  7 , unul a predat  inventarul . . . L-a predat ,/  şi a plecat.
Nu putem şti dacă decesul aceluia nu este  un punct  de pornire , dacă nu coincide cumva cu începerea  numărătorii  inverse  a căderii acestei     organizaţii şi a Babilonului , din care face parte . Dacă odată cu „ plecarea” ultimului  din cei 7 rămaşi  va cădea Babilonul, unde locuiesc ei , în cartierul „Apostolii  dezicerii „ ? E doar o întrebare , fiindcă nu ştim începutul numărătorii inverse ! Dar  7 e un număr demn de atenţie în Biblie , atît în pozitive  cît şi în negative , cum e aici.
Şi mai este ceva deosebit : Centrul martorilor se  mută din Brooklyn, cum fugeau israeliţii pedepsiţi  de Iehova pe timpul lui Ieremia , citim în Plîngerile lui  1 :3= „ Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării  şi  a muncilor grele , locuieşte  în mijlocul naţiunilor şi nu găseşte odihnă „. Observaţi paralelismul situaţiilor ? Aşa cum israeliţii  nu găseau odihnă  din cauza neloialităţii ---nici secta martorilor  nu a găsit, deoarece nu ascultă de  Prinţul  Păcii.  ( Matei 11 : 2 8 –30) Domnul  Isus  le-a  promis  odihnă doar celor  care  merg  la  el . De aceea sunt  panicaţi  şi fug . Fug,  dar îşi duc cu ei şi  idolatriile şi  sofismele sectei ! Tot aşa îşi duceau şi israeliţi  apostaţi idolii cu ei unde  mergeau :  Ezechiel 14 :2, 3  = Cuvîntul  lui  Iehova mi-a vorbit astfel : „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile spre ceaace i-a făcut să cadă în nelegiuire ! Şi să mă las  eu să fiu întrebat de ei ?”
Panicaţilor,e  bine că  vă mişcă  invitaţia: „ Ieşiţi  din Babilon!”  Însă  pentru supravieţuire nu e suficient doar să ieşiţi  din cartierele cetăţii condamnată  ---trebuie şi să aruncaţi idolii ei! Aruncaţi în ţărînă idolii găunoşi: sclavul (cu apucături de . . .canalie) , organizaţia  politicianistă, cunoştinţa sectară , cravatele , aplauzele , manierele  ei ! Cădeţi în genunchi  înaintea Tatălui  ! Şi „ Onoraţi-l pe Fiul ,ca să nu se mînie şi să nu pieriţi pe calea voastră!”        
--. 23:Un proverb anonim  : „ Nimeni  nu este  mai  orb ca  cel ce nu vrea să  vadă” !  Şi  unul de N.  Iorga  : „Nici  o închisoare nu e mai  periculoasă  decît  aceea  în  care te  simţi  bine !”

----  Nelu  Bota
------------------------


--------------------------------------------------

Câteva motive pentru care Martorii lui Iehova nu pot fi creştini! (1)


  1. În primul rând însuşi cuvântul creştin nu se potriveşte pentru marea majoritate a Martorilor lui Iehova, deoarece cuvântul creştin vine de la Cristos care înseamnă „unsul” (Matei 1:16 BCR n.s.), iar creştini, semnifică: ‘unşii’ cu referire la ungerea lor cu Spiritul Sfânt (1Petru 4:14,16; 2Corinteni 1:21,22). Ori Martorii lui Iehova cred că doar 144.000 sunt unşi cu spirit, dintre care doar în jur la 9000 mai sunt pe pământ (în anul 2008). Însă Biblia nu susţine deloc ideea de creştini unşi şi creştini ne-unşi, care este promovată de Turnul de Veghere, deci conform Bibliei ori eşti creştin şi atunci eşti uns cu Spiritul Sfânt, ori nu eşti uns cu Spiritul Sfânt şi atunci nu eşti creştin.
De asemenea, a fi creştin înseamnă a fi născut din nou, a fi copil al lui Dumnezeu şi frate cu Cristos, dar în accepţiunea Turnului de Veghere, doar 144.000 sunt fii ai lui Dumnezeu, născuţi din nou şi fraţi cu Cristos (Argumente p.67,68; Paradisul p.124-126).
2. Haideţi în continuare să vedem, dacă Biblia învaţă că aceste privilegii sunt limitate la 144.000, sau pot toţi creştinii să le primească? Din Biblie reiese că toţi creştinii sunt fii ai lui Dumnezeu adoptaţi prin Spirtul Sfânt, nu numai 144.000, cum spune Turnul de Veghere (Uniţi p.112,113), de pildă în Romani 8:14 se spune: Romani 8:14  Căci toţi ceice sînt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sînt fii ai lui Dumnezeu. (vezi contextul: v.14-18). Deci nu numai 144.000 pot fi copii ai lui Dumnezeu, ci toţi creştinii sunt fii lui Dumnezeu, iar dacă unii nu sunt conduşi de Spiritul Sfânt, aceştia nu sunt creştini deoarece în Romani 8:9b se precizează: Romani 8:9  Dacă n’are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Deci ai Spiritul Sfânt, eşti ai lui Cristos, nu-l ai, nu îi aparţii lui Cristos, deci nu eşti creştin. Acelaşi lucru este subliniat în Galateni 3:26, care este un text foarte clar, chiar şi pentru un copil mic, dar cum se face că singurul canal de comunicare al lui Dumnezeu şi anume conducerea Turnului de Veghere, nu-l înţelege, aici se spune: Galateni 3:26  Căci toţi sînteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Prin urmare dacă crezi în Isus Cristos eşti Fiu al lui Dumnezeu, iar dacă nu eşti fiu al lui Dumnezeu înseamnă că nu crezi în Isus şi atunci nu eşti creştin şi nu vei primi viaţa veşnică (Ioan 3:16,36). De aceea alege: ori crezi în Isus şi atunci eşti Fiu al lui Dumnezeu, având speranţa cerească, căci aceasta este speranţa pentru Fii lui Dumnezeu (Romani 8:14-17), ori nu eşti Fiu al lui Dumnezeu şi atunci nu crezi în Isus?
http://sarivan.wordpress.com/2012/04/14/cateva-motive-pentru-care-martor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------         O  GLUMĂ  ÎN  FINAL  : 
Un ”apostat”
a  postat .