marți, 20 iunie 2017

------ CONTRA SPIRITISMULUI

                 
.                 C O N T R A    S P I R I T I S M U L U I                                         
.-----------------------------------------------------------------------        
.                      CUPRINSUL
.                     ------------------     
------  2017 : Nelu Bota = Comentarii la Iosif  Țon : De ce sunt  carismatic?”   
------- 2016 : Nelu Bota = Domnule  Alin , lasă spiritismul  și politica !   
------- 2015 : Ișfa  Alin =  Nenorocirea de la clubul  Colectiv
------- Discuții  cu penticostalii din Reghin
---------------------------------------------------------
.---------------------------------------------------------------------------------
   .                 ------ Reghin / iulie 2017 -----                                                   
VICTIME  ALE  SPIRITISMULUI , PRIVIȚI ÎN OGLINDĂ !
-----------------------------------------------------------------------------

.           COMENTARII   LA
---------------------------------------.Iosif Țon: De ce sunt carismatic? 
  .                           -----------------------------------------------              .                                              26-11-2010 
  .              ------------------------------------------------------                                                  


.   .ARTICOLUL  ACESTA  L-AM COPIAT DE PE INTERNET , DE PE 
.SITE-UL ” ȘTIRI CREȘTINE ”.
.          AUTORUL LUI  ESTE UN CUNOSCUT FOST PASTOR  BAPTIST CE  RĂSPUNDE LA NUMELE IOSIF ȚON .  DUMNEALUI ESTE PRINTRE ALTE MULTE 
ISPRĂVI DE TOATE FELURILE  , AUTORUL VALOROASEI CĂRȚI ” CREDINȚA  ADEVĂRATĂ O CARTE CE PUTEA FI MULT MAI BUNĂ DACĂ AUTORUL REUȘEA SĂ EXPLICE ȘI NAȘTEREA  DIN NOU . DAR CUM SĂ FI CONVINGĂTOR  DESPRE CEVA CE NU A EXPERIMENTATA FĂCUT ȘI EL CA ATÎȚIA ALȚII A VORBIT DIN AUZITE .
.        E DEȘTEPT PRIN EREDITATE ȘI A FOST TURNĂTOR  LA SECURITATE DIN
 CAUZA LIPSEI DE CARACTER  COMBINATĂ  CU SOCOTELI  MESCHINEȘI E 
” DOCTOR  ÎN  TEOLOGIE ” CA TRAMBULINĂ  PENTRU ATINGEREA ȚINTELOR
AMBIȚIEI ORGOLIULUI URIAȘ CE  ÎL ANIMĂ . ADICĂ NU SE ASEAMĂNĂ NICIDECUM CU IOSIF, FIUL LUI IACOV DIN BIBLIE :  ARE  MULT MAI  MULTĂ  ȘCOALĂ DECÎT ACELA ÎNSĂ NICI PE DEPARTE UMILINȚA ,VREAU SĂ SPUN  ÎNȚELEPCIUNEA , ACELUI ANTIC MODEST . 
.       ÎL PRIVEȘTE PERSONAL VIAȚA DUMISALE DAR NECAZUL E CĂ PREDICĂ SPIRITISMUL ȘI ÎI DUCE PE MULȚI CREDULI ÎN RĂTĂCIRE FACE  VICTIME          
.       ÎN ACEST ARTICOL ȚON  IOSIF ANUNȚĂ  CA PE O MARE VICTORIE ULTIMA LUI ISPRAVĂ PLĂNUITĂ SĂ ȘOCHEZE CA SĂ ÎL MENȚINĂ ÎN PRIM - PLAN   EȘUAREA LUI ÎN  MIȘCAREA  CARISMATICĂ , CEA MAI  DURĂ VARIANTĂ  DE SPIRITISM  CU  APARENȚĂ  CREȘTINĂ .    
.      VĂ INVIT SĂ CITIȚI PLEDOARIA  ACESTUI  SPIRITIST ASEZONATĂ 
CU COMENTARIILE MELE PE BAZA BIBLIEI .

.               --------------------------------------------------------------------------
.                        IOSIF  ȚON  =  DE  CE SUNT CARISMATIC ? 
.                       -------------------------------------------------------------

.                                                                  
        


.                       ------------------------------------------------------------------
-      Mișcarea carismatică a început pe la anul 1960. Ea se aseamănă foarte mult cu mișcarea penticostală, începută în 1901. Asemănarea fundamentală dintre aceste
 două mișcări stă în credința că darurile miraculoase ale Duhului Sfânt (profeția, darul minunilor, darul vindecării și vorbirea în limbi) sunt date și astăzi, spre deosebire de cesaționiști, care susțin că ele au încetat odată cu scrierea Noului Testament. Există însă câteva diferențe între ele.
-     Astfel, mișcarea penticostală susține că vorbirea în limbi este semnul fizic al botezului cu Duhul Sfânt, iar mișcarea carismatică susține că poți să fii botezat cu 
Duhul Sfânt fără să capeți vorbirea în limbi. De asemenea, mișcarea penticostală s-a constituit în câteva culte noi și independente de celelalte culte creștine, pe când mișcarea carismatică încearcă să rămână în sânul celorlalte culte, dar se constituie
 în biserici separate numai când sunt scoși din cultul în care s-au născut .”
 .------ DOMNUL ȚON ESTE O PERSONALITATE PLINĂ DE TALENTE ȘI CHIAR  ACEASTA  A  FOST ȘI ESTE CURSA ÎN CARE A CĂZUT :  AROGANȚA ÎȘI ÎNCHIPUIE CĂ ORICINE ARE DE-A FACE CU EL TREBUIE SĂ SE DEA LA 
PARTE, ALTFEL ÎI APLICĂ PROVERBUL ” SCOPUL SCUZĂ MIJLOACELE ” .
  .     ȘI ÎN  ACEST ARTICOL I SE POATE ADMIRA  DARUL VORBIRII
 CONSTÎND ÎN ISCUSITE ASOCIERI ȘI DISOCIERI CARACTERISTICE LUI . 
AICI VREA SĂ LASE IMPRESIA CĂ VORBEȘTE CU FRANCHEȚE IMPARȚIAL
 DESPRE CARISMATICI ȘI CĂ NU ARE NIMIC DE ASCUNS ÎNSĂ NU SPUNE 
TOT CE AR TREBUI :  CĂ  DACĂ SUNT TOLERAȚI ÎN RÎNDURILE ALTOR 
CULTE CARISMATICII  SE COMPORTĂ CA MUȘCHII SAU CA LIANELE CE DĂUNEAZĂ COPACILOR PE CARE ÎI INVADEAZĂ SAU CA UNELE INSECTE CE PARAZITEAZĂ ANIMALELE ȘI OAMENII : ÎI INFECTEAZĂ  SAU CHIAR ÎI ÎMBOLNĂVESC 
.      CARISMATICII ADUC TOATE CULTELE LA ACELAȘI NUMITOR ECUMENIC PRIN SPIRITISM SAU SUNT SCOȘI DIN  E LE ASTFEL AM AFLAT CĂ
  I-AU INVADAT PARȚIAL PE CATOLICI ȘI PE ADVENTIȘTI , I-AU ” TERMINAT ” 
PE BAPTIȘTI  ȘI ACUM  LUPTĂ DIN GREU CU EVANGHELICII  ----  ASTEA
 CA MULȚUMIRI PENTRU CĂ I-AU TOLERAT SĂ SE MANIFESTE  ÎN  
ADUNĂRILE  LOR . . .
.      SĂ AUZIM ÎN  CONTINUARE ȘI SĂ ANALIZĂM CE CROȘETEAZĂ ȘI CUM  DRIBLEAZĂ OAMENII ȘI IDEILE ACEST CARISMATIC FENTOS .
-     ” După zece ani trăiți departe de Dumnezeu (1957-1967), la data de 21 ianuarie, 
1968 am avut o întâlnire reală cu: Domnul Isus, care m-a asigurat că El a murit pentru toate păcatele mele și că sunt iertat și acceptat de El.
 .     CUM ADICĂ DOMNULE ȚON ÎNTÎLNIRE REALĂ CU DOMNUL ISUS  E REALĂ NUMAI DACĂ E FIZICĂ ,VIZIBILĂ NUMAI  DACĂ TE ASIGURĂ PERSONAL  
CĂ A MURIT PENTRU TOATE PĂCATELE DUMITALE CĂ EȘTI IERTAT ȘI ACCPTAT DE EL?  
.     I S-A ÎNTÎMPLAT  ÎNTR-ADEVĂR AȘA MIRACOL LUI ȚON ?  DAR DACĂ 
 A FOST VICTIMA VREUNEI ÎNȘELĂTORII NU ÎȘI PUNE NICI O CLIPĂ
 AȘA ÎNTREBARE MERGE LA SIGUR ! DE PARCĂ LUMEA SPIRITELOR AR
 FI COMPUSĂ NUMAI DIN ÎNGERAȘI E CREDUL,UITĂ DE ÎNGERII AJUNȘI  DEMONI ! ȘI NU SPUNE CE ESTE MAI  IMPORTANT : DE CE E AȘA DE SIGUR 
CĂ NU A FOST TRAS PE SFOARĂ CA UN NAIV OARECARE ! ?  PENTRU 
CĂ I S-A RECOMANDAT CĂ E ISUS CRISTOS EI ȘI ȘI CE DACĂ ÎI CREDEM  PROȘTI PE  DEMONI ? CĂ ÎȘI DAU PAROLA CĂ SE PREZINTĂ  CORECT 
ATENȚIE MĂRITĂ SUNT UN DEMON ȘI ÎMI FAC MESERIA DE ÎNȘELĂTOR ! 
 UN DEMON CARE ÎȘI PRACTICĂ OCUPAȚIA CONȘTINCIOS POATE LUA 
ORICÎND PREMIUL ”OSCAR ” LA INTERPRETARE. DOCTORE ,AȘA DE CREDUL EȘTI ? TREBUIE CREZUTE ARĂTĂRILE AȘA NE ÎNVAȚĂ DOMNUL ISUS ? NU  
 A PROFEȚIT CĂ SE VOR ARĂTA CRISTOȘI FALȘI , NE-A AVERTIZAT SĂ 
FIM  SUSPICIOȘI !  Matei  24  : 5 24  II Corinteni 11 :14  =  înger  de  lumină  
Apocalipsa 16 : 14  
--- DEMONII NE DUȘMĂNESC , NE INVIDIAZĂ PENTRU VIITORUL VEȘNIC 
 ----  2  Corinteni  4 : 4  Efeseni  6  :12 
-------  AU EXPERIENȚE MILENARE ȘI PUN LA CALE MICI MIRACOLE ,
ÎNTÎLNIRI , COINCIDENȚE , VIZIUNI , CA SĂ-ȘI ALUNGE PLICTISEALA ÎNSCENEAZĂ EVENIMENTEJOACĂ TEATRU ȘI INTERPRETEAZĂ MODELUL
 CUM ȘI-L ÎNCHIPUIE DORITORII , CUNOSC PERSOANE INTIMITĂȚI , SECRETE , FAMILII TRUCURI ȘI ISPITE , IMITĂ VOCI GESTURI --- CA PE 
PROFETUL SAMUEL , ÎN CAZUL VRĂJITOAREI DIN EN DOR .                 
.       CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN CAZUL LUI ȚON ?  SATANA NE AUDE , NE VEDE 
ȘI NE SPIONEAZĂ . STUDIINDU-I  DOSARUL A  AFLAT CĂ ÎȘI  DOREȘTE  
FOARTE MULT SĂ I SE ARATE  DOMNUL ISUS CUM I S-A  ARĂTAT LUI 
SAUL ȘI MAI TÎRZIU LUI PAVEL ȘI LUI  IOAN  ÎN PATMOS  ȘI ALTORA .  
 DOCTORUL ȚON ARE PĂRERI SUPEREXCELENTE DESPRE SINE CONSIDERĂ CĂ I SE CUVIN  ORICE PRIVILEGII , FAVORURI ȘI EXCEPȚII 
EL ȘI CEI  ASEMENEA LUI NU SE MULȚUMESC CU DARURILE DATE 
MAJORITĂȚII OAMENILOR (Psalm 131 Faptele  14  :17 1 Petru 3 : 4 ,
VREAU SENZAȚII TARI CHIAR  SUPRANATURALE PĂRĂSESC 
SMERENIA ȘI ASTFEL DEVIN NEVIGILENȚI  (Iuda versetul 16 ) 
RISCĂ ȘI CAD ÎN  CURSELE DEMONILOR 
------ DORNȚA DE DISCUȚII  CU SPIRITELE  ESTE UN PĂCAT DEOARECE
SUNTEM  DOMENII DIFERITE ȘI SEPARATE NEDESTINATE SĂ 
COMUNICE ÎNTRE ELE . 
.      ȘI LUCRURILE AU DECURS  FIRESC PENTRU ACEST INDI -VID 
 FIRESC  =  ÎNTUNECIMEA LUI ,  CUNOSCÎNDU-I PUNCTUL VULNERABIL 
 I- A  APLICAT STRATEGIA STANDARD  PE CARE O FOLOSEȘTE 
ÎN ASEMENEA CAZURI CU REZULTATE DE MARI  PROCENTE ” FIECĂRUI  PEȘTE  --- MOMEALA  POTRIVITĂ ”. A MERS ÎN ÎNTÎMPINAREA DORINȚEI LUI NECORECTĂ  I S-A  ARĂTAT CA UN CRISTOS  FALS !  IAR EL ÎN LOC  SĂ INTRE ÎN  ALERTĂ  -- I S-A  ÎNCHINAT 2 Corinteni 11 : 14 Coloseni  2  :18  
.      ” DOCTORE DORESC SĂ FIU ÎNȚELES  CORECT  NU CONTEST CĂ ȚI 
S-A  ARĂTAT CRISTOS CI CONTEST CĂ ERA CRISTOSUL AUTENTIC CARE
 S-A JERTFIT PENTRU NOI PE CRUCE , PE GOLGOTA !  EL NU SE  OCUPĂ  CU 
 AȘA  MANIFESTĂRI ȘI NU ARE AȘA CREDINCIOȘI CARE VIN CU PRETENȚII 
 CU TOANE ȘI MOFTURI CARE PUN CONDIȚII 
 .        S-A  ÎNTÎMPLAT CE A SCRIS EMINESCU :  ”Urechea  te  minte și  ochiul 
te - nșală .  DOMNULE ȚON I-AI STRIGAT ACELEI  ARĂTĂRI  DEMONICE APARIȚIE SUSPECTĂ , DĂ SLAVĂ LUI  DUMNEZEU ȘI DOMNULUI  ISUS 
 SPUNE ” ALELUIA  ! SAU PIERI ÎN PIETRELE SECI ! ?  ” NU I-AI  STRIGAT AȘA DEOARECE DUMNEATA AVEAI  ALTĂ  GRIJĂ : CA NU CUMVA SĂ SE SUPERE ȘI SĂ PLECE !  PETRU A CONSIDERAT CĂ NU E  DEMN  SĂ STEA 
ÎN FAȚA LUI ISUS = Luca 5 : 8 .  ÎNSĂ  DUMNEATA NU AI AȘA  REȚINERI TE CONSIDERI VREDNIC DE ORICE FAVOARE VORBEȘTI DESPRE ÎNTÎLNIREA 
CU CRISTOS DE PARCĂ NE-AI SPUNE CĂ  AI  BĂUT CAFEA .       
.      E  JALNIC PENTRU ȚON  CĂ NU BIBLIA  L-A MIȘCAT DIN LETARGIA  RELIGIOASĂ ÎN CARE DORMITA CI asigurarea  personală  a  acelei  arătări 
 de la  aceea  întîlnire de  gradul  III  CĂ E SALVAT !  PÎNĂ LA ACEA  VIZIUNE 
ERA DOAR UN CĂLDICEL ȘI UN PÎRÎCIOS LA SECU ÎNSĂ DUPĂ ACEEA ȘI-A 
 ZIDIT CREDINȚA PE NISIPUL ACELEI  ARĂTĂRI ȘI DE ATUNCI AUDE 
MEREU ȘOAPTE ȘI VOCIELE ÎL CONDUC CA PE UN ROBOTS-A INVERSAT 
JOCUL CREDINCIOSUL CARE ÎN TINEREȚE  CĂUTA ÎNVĂȚĂTURĂ  ÎN 
BIBLIE  S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN SUPERSTIȚIOS NU MAI FACE NICI 
O MIȘCARE PÎNĂ NU AUDE VREO INDICAȚIE DIN INVIZIBIL 
.      DOMNUL ȚON  SCRIE ÎN CONTINUARE : ” m-a asigurat că el a murit pentru 
toate păcatele mele și că sunt  iertat și acceptat  de  El ”. 
.    DOMNUL ȚON  NU A AFLAT CEVA  NOU DECÎT ȘTIA DIN  BIBLIE MESAJUL SALVATOR DIN  IOAN 3 :16  !  ÎNSĂ  DIN CURIOZITATE  PERICULOASĂ CA  A EVEI A INTRAT PE UN TEREN INTERZIS . 
.   E UN VORBITOR EXCELENT DAR ORATORIA NU ÎI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CREDINȚA .  
  ARE  BIBLIA ÎNSĂ NU ÎI AJUNGE NU ÎȘI CLĂDEȘTE ZELUL PE SPUSELE EI 
 NU L-A  MIȘCAT TEXTUL EI  CI O ARĂTARE SUSPECTĂ 
 :L-A  SCOS  DIN NEPĂSARE   ARĂTARE SPIRITUALĂ  DUBIOASĂ ȘI APOI URMĂTOARELE  ȘI VOCILE PE CARE LE  AUDE FRECVENT, ELE L- AU MIȘCAT 
ȘI ÎL POARTĂ , NU BIBLIA !.NU UMBLI PRIN  CREDINȚĂ , DOMNULE ȚON 
 AI TERMINAT-O CU CREDINȚA  ! ACEASTA  NU E CREȘTINISM  CI  SPIRITISM !  SPIRITISM NU ÎNSEAMNĂ NUMAI SĂ DAI  ATENȚIE ȘI SĂ AI VORBIRI CU ARĂTĂRI PRETINSE ALE CELOR DRAGI CARE AU MURIT SAU CU PERSOANE ISTORICE 
ILUSTRE PROFEȚI SAU  APOSTOLI , CI  ÎNSEAMNĂ ȘI SĂ DAI CREZARE ȘI SĂ ADMIȚI RELAȚII CU SPIRITELE . ELE  DE FAPT SUNT DEMONI ȘI ÎNȘEALĂ  ,  JOACĂ TEATRU BATJOCORITOR  PREFĂCÎNDU-SE  CĂ AR FI ÎNGERUL 
 PĂZITOR SAU ALT ÎNGER BUN  SAU CHIAR CĂ  E DOMNUL ISUS !  Matei 
  24 : 24
.     ȚONU  CONTINUĂ :
.    Câteva zile mai târziu am decis că Cel ce M-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine trebuie să fie totalmente stăpânul vieții mele și să decidă El tot ce se va întâmpla în viața mea de aici înainte. A fost cea mai fundamentală decizie a vieții mele și aceasta stă la baza vieții mele de atunci până astăzi ”. .
.      E TRAGIC  CE SPUNE ȚONU :  CĂ  A LUAT DECIZIA FUNDAMENTALĂ SĂ  ÎL AIBĂ STĂPÎN PE CEL CE L-A  IUBIT  și s-a dat pe Sine  PENTRU EL  DOAR ÎN URMA  ACELEI  ÎNTÎLNIRI SUSPECTE CU FANTOMA  CARE I S-A RECOMANDAT  
CĂ E CRISTOS A ASIGURĂRILOR  PRIMITE ATUNCI DE LA NĂLUCĂ 
 FANTASMA  I-A CÎȘTIGAT TOATĂ ÎNCREDEREA DIN CAUZA EI E ZELOS .
DOMNUL ISUS NU I-A FOST TOTALMENTE STĂPÎN VIEȚII PÎNĂ LA  ACEA ÎNTÎLNIRE NEOBIȘNUITĂ CU ACEA SOSIE  NEGATIVĂ , DOAR DE ATUNCI ÎI ESTE ! ” ÎNTÎLNIREA ” L-A  DAT GATA PE ACEST IOSIF ROMÂN ,  L-A DECIS ! 
 NU E O SUPUNERE A INIMII TREZELUCIDE LA LECTURA  ZGUDUITOARE 
A EVANGHELIEI  CI ESTE  REZULTATUL MĂGULIRILOR STAFIEI CARE I S-A ARĂTAT ȘI L-A FELICITAT. CEACE NU A REUȘIT BIBLIA--- A REUȘIT 
 ÎNTÎLNIREA  DE TAINĂ ” . DACĂ NU AR FI FOST VEDENIA RĂMANEA 
CĂLDICEL , NEANGAJAT-- PE CÎND AȘA , DE CÎND  E SUB  INFLUENȚA 
ACELEI  ARĂTĂRI DUBIOASE ESTE  ACTIV , CHELTUIEȘTE ENERGIE 
     ȚON CONTINUĂ SIGUR SUTĂ LA SUTĂ DE ARĂTARE : ”Primul lucru pe care
 mi l-a cerut noul meu Stăpân și Domn a fost să mărturisesc public întoarcerea mea, devenind membru în Biserica baptistă din Cluj-Iris. L-am ascultat, deși știam că voi
 fi dat afară din învățământ .
.      DOMNULE ȚON , ” noul dumitale Stăpîn și Domn ”  NU ȚI-A  PORUNCIT SĂ 
 ÎȚI CERI IERTARE DE LA CEI PE CAREI-AI CIRIPIT? ȘI SĂ RUPI LEGĂTURA 
 CU SECURITATEA CRISTOSUL ADEVĂRAT AȘA  AR FI FĂCUTNE VREA
 ÎN HAINE ALBE ÎNSĂ CRISTOSUL FALS ÎN LOC SĂ TE CHEME LA 
SFINȚENIE --- ȚI-A DAT O  MISIUNE CA SĂ TE SIMȚI IMPORTANT ȘI CONFORTABIL CA LA SECTA  MARTORILOR : PE TEREN TOȚI PÎNĂ LA EPUIZARECA SĂ SE SIMTĂ UTILI ȘI SĂ NU AIBĂ TIMP SĂ GÎNDEASCĂ .     
-   Datorită ”Primăverii de la Praga” (mișcare de eliberare incepută de Dubcec), 
nu am fost dat afară din învățământ. În octombrie 1968 am făcut cerere pentru
 o vizită la Viena. Când am aflat vestea că primesc pașaport, am auzit o voce 
care îmi spunea: ”Aceasta este ca să mergi în Anglia, ca să studiezi într-un 
Seminar de mâna întâi.” Era prima dintr-o serie de călăuziri prin voce audibilă
 pe care mi le-a dat Domnul.
.     DA , DOMNULE PREDICATOR : STUDII ANALIZE DE TEORII MOARĂ 
DE VORBE ȘI  SPECULAȚII LA ” UN SEMINAR DE MÂNA ÎNTÎI ”, LIMBI STRĂINE ȘI ORATORIE CÎT ÎNCAPE----  ORICE  NUMAI NU CHEMARE LA UMILINȚĂ ȘI 
NU ÎNDEMN LA POCĂINȚĂ !  DEGEABA ORATORULE : ” UNDE  MORALĂ  
NU  E  =  NIMIC  NU E ! ” SE VEDE CE MARE PAGUBĂ ÎȚI FACE NEȘTIINȚA DESPRE ” NAȘTEREA DIN NOU ”. CUM SPUNEA WILLY  SHAKESPEARE 
( DIN ȚARA LUI OXFORD : ”VORBE ! VORBE ! VORBE !  ” IAR PESTE 
TOATE = AUZI  MEREU O VOCE NECURATĂ , CARE ÎȚI HRĂNEȘTE 
SUPERSTIȚIA ȘI ORGOLIUL 
-      Printr-o serie de alte mari minuni, am ajuns în Viena și în a doua jumătate 
a lunii ianuarie 1969 am ajuns în Anglia, la Ted Kent, un credincios carismatic 
pe care îl întâlnisem în Cluj cu câteva zile înainte de plecarea spre Viena, 
care îmi dăduse adresa lui și care mi-a trimis la Viena invitația pentru Anglia.
.      Ted Kent voia să nu merg la un Seminar, ci să rămân cu grupul lui
 carismatic. El m-a dus la Oxford, doar ca să capăt îndrumări de la un profesor
 cum să-mi prelungesc viza de două săptămâni pe care o primisem la Viena.
 Profesorul acela mi-a aranjat imediat o întâlnire cu conducătorul Colegiului baptist
 din Oxford, Dr. Henton Davies, și acesta mi-a dat imediat bursă totală ca să studiez
 în acest colegiu, dar mi-a spus că trebuie sa studiez manualul de limba greacă și
 numai după ce voi trece examenul de greacă voi putea începe studiile. Mi-a dat
 însă o adeverință că am fost acceptat în Colegiu, ca să pot obține viza de student.
Ted Kent era cu mine la toate acestea. M-am întors cu el la el acasă. Aici s-a
 întâmplat un eveniment de mare însemnătate în viața mea.
-     Ted Kent a adunat la el acasă un grup de credincioși carismatici. Au început să 
se închine și să se roage. Am fost prins în spiritul de închinare și de deschidere pentru lucrarea Duhului Sfânt ”  
.        DOMNULE ȚON SCRI CĂ AI FOST ” prins ” . VAI DIN PĂCATE SITUAȚIA DUMITALE E MULT MAI GRAVĂ : AI FOST  CUPRINS ” !  DEJA  AM SPUS DE CINE  ȘI PRESUPUN CĂ ȚI-E CUNOSCUTĂ  ACEASTĂ  EXPRESIE POPULARĂ GRAVĂ 
DIN ARDEAL. DE ATUNCI , EȘTI , ÎN CONTINUARE , UN ÎNVINS DAR NU DE DUHUL SFÂNT ! 
.      ” Atunci am simțit că trebuie să mă descarc de o povară grea pe care o purtam 
pe suflet: am mărturisit că în timpul când am fost departe de Domnul (când eram profesor la Cluj, iar vara eram ghid turistic la mare) am colaborat cu securitatea și am relatat ce am făcut în această colaborare.”
-       DOMNULE ȚON , DE CE SIMȚEAI O POVARĂ GREA DACĂ DOMNUL ISUS 
TE-A ASIGURAT CĂ EȘTI IERTAT ȘI ACCEPTAT AHA NU ERAI SIGUR DE IERTARE DEOARECE ERAI ÎN LEGĂTURĂ CU SECU ÎN CONTINUARE SLUGĂ  
LA DOI STĂPÎNI  ȘI ACEASTA NU AI MĂRTURISIT-O BRITANICILOR  ȘI NU O 
SPUI NICI ÎN  ACEST ARTICOL ,TRIȘORULE MINȚEAI ÎN CONTINUARE ERAI ADULTERIN SPIRITUAL ÎN CONTINUARE ȘI TOTUȘI AI TUPEU  SĂ TRĂNCĂNEȘTI DESPRE ” MARTURISIRE ” , DESPRE ”DOMNUL” ȘI DESPRE ”LUCRAREA  DUHULUI  SFÂNT ” ! ERAI ȘI EȘTI IPOCRIT ÎN  CONTINUARE !  
  .   ȘI NU AI PROCEDAT CONFORM  REGULILOR BIBLICE NICI CU VICTIMELE :
  TREBUIA SĂ TE MĂRTURISEȘTI PERSOANELOR  CĂRORA  LE-AI DĂUNAT 
( EVENTUAL NIȘTE SCRISORI  CU  MĂRTURISIRI ȘI CERERI SĂ TE IERTE ) . VÎNZĂRILE LE-AI  FĂCUT LA  PORȚILE  ORIENTULUI NU ÎN ANGLIA . 
 OCCIDENTALILOR  ĂLORA  LE ERA UȘOR  SĂ TE  LINIȘTEASCĂ ERAU  STRĂINI DE CAUZĂ . TE-A UȘURAT ” IERTAREA ” LOR ?  AȘA ” DESLEAGĂ ” 
ȘI POPII . ASTEA NU RIMEAZĂ  DELOC CU  CREDINȚA  ADEVĂRATĂ ”,
 AUTORULE .
.   EȘTI MAESTRU LA ÎNVÎRTIT VORBE CU AMORTIZOR ,  DOMNULE PREDICATOR DAR NU POȚI SĂ -L DUCI CU ZĂHĂRELU PE UN ANCHETAT LA 
SECU . AUZI LA EL COMEDIE DE LIMBAJ ” CORECT-- POLITIC ” : ”am colaborat cu Securitatea ” ! FOȘTII DUMITALE FRAȚI SPUN CĂ ACEASTA A ÎNSEMNAT PALME CONCRETE PICIOARE CONCRETE ȘI  OBIECTE CONTONDENTE PRIMITE  FĂRĂ AMORTIZOR ---- PENTRU LIPSĂ  DE. . . COLABORARE ,  
    .   M-am așezat în genunchi, cei din grup au pus mâinile peste mine și eu am început să vorbesc în limbi. Pot spune, deci, folosind limbajul penticostal, că am 
fost botezat  cu Duhul  Sfânt. ”.
.   1)  DOMNULE CU TOATE STUDIILE DUMITALE ” LA UN  SEMINAR DE MÎNA ÎNTÎI  LA OXFORD ”, NU POȚI ARĂTA ÎN BIBLIE  VREUN BOTEZ  CU  DUHUL SFÂNT FĂCUT DE VREUN  GRUP  SAU DE VREUN  NEAPOSTOL CUIVA  
 DECI BOTEZUL DUMITALE  PENTICOSTAL CU PUNEREA  MÎINILOR , 
A FOST UN ” BOTEZ ”  NEBIBLIC (APROPO : ȘI-A PUS ȘI VREO FEMEIE 
MÎINILE )  
.   2) ALT  ASPECT  NEBIBLIC : ÎN LOC SĂ TE PUNĂ SUB MUSTRARE , SĂ TE DISCIPLINEZE PENTRU UN TIMP PÎNĂ  REZOLVAI  BIBLIC NECAZURILE   
CE LE-AI CAUZAT ÎN ROMÂNIA SĂ OBȚI IERTARE DE LA  VICTIME ,
  CARISMATICII ĂIA TE-AU ” BOTEZAT CU DUHUL SFÎNT !”.  AȘA CREZI ?
 .  3 )  ZICI CĂ AI ÎNCEPUT SĂ VORBEȘTI  ÎN LIMBI  SINCER DOMNULE ȚON  (ȚI ) SE CUVENEAU AȘA  DARURI SPIRITUALE ATUNCI ?  ȘI  PE CINSTITE : DE ELE AVEAI  NEVOIE ATUNCI DUPĂ CE FĂCUSEȘI TRĂDAREA  LA SECU ȘI UMBLAI CU VÎNZAREA  ÎN SÎN ? HOTĂRÎT --- NU !  IATĂ  ARGUMENTE CĂ 
ACELE  ABILITĂȚI NU ERAU BIBLICE . ATUNCI  CÎT DE BIBLICI  PUTEAU FI EI ?
. PENTICOSTALII  SAU  CARISMATICII ACEIA ȚI-AU DESĂVÎRȘIT OTRĂVIREA  
CU SPIRITISM  ÎNCEPUTĂ ÎN ROMÂNIA  E SIGUR CĂ  DUHUL SFÂNT NU AR FI  FĂCUT AȘA CEVA ȘI CATEGORIC : NU A  FOST LA  LUCRU ACOLO !  CĂCI CA 
SĂ TE IERTE DUMNEZEU TREBUIA MAI ÎNAINTE SĂ TE UMILEȘTI SĂ LE CERI IERTARE CELOR NEDREPTĂȚIȚI = Matei  5 : 23 -26  NEASCULTÎND  ACEASTĂ  CERINȚĂ ELEMENTARĂ --- CUM  ÎȚI ÎNCHIPUI  CĂ DUMNEZEU TE APROBA ȘI ÎȚI  DĂDEA SPIRITUL SĂU ?  PE SECTANȚII  ĂIA ÎI INTERESA DOAR SĂ LE CREASCĂ NUMĂRUL CU UNUL DEȘTEPT BUN DE GURĂ ȘI RELATIV CELEBRU . 
.    4) CUM A FOST VORBIREA DUMITALE ÎN LIMBI LE-AI VORBIT ȘI ÎN  ROMÂNEȘTE CĂCI PENTRU EI ERA LIMBĂ STRĂINA ȘI PUTEAI SĂ O 
TRADUCI UȘOR . ÎN FAPTELE  CAPITOLUL 2  VORBIREA ÎN LIMBI A 
ÎNSEMNAT CEVA  FOLOSITOR CĂ NU MAI TREBUIAU TÎLMACI DECI 
PRACTIC SITUAȚIA DUMITALE DE EMIGRANT TREBUIA SĂ ȚI SE ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ  RADICAL  ÎN PRIVINȚA  LIMBILOR .  AȘA A FOST
ȚI S-A SIMPLIFICAT ? DE CE NU SPUI NIMIC DESPRE ASTA ?
 .   5 ) IATĂ CĂ  REZOLVAI SURPRINZĂTOR DE UȘOR ȘI DE REPEDE ȘI 
CU ÎNVĂȚAREA  LIMBII GRECEȘTI =  DATORITĂ DARULUI  LIMBILOR  
 NU ?  SĂ NU SPUI CĂ A TREBUIT , TOTUȘI , SĂ O ÎNVEȚI DUPĂ MANUAL 
CĂCI ATUNCI TE CONTRAZICI CATASTROFAL ! 
        MĂ MIR CĂ AȘA OM UMBLAT DEȘTEPT ȘI CU STUDII  ȘI CU LECTURI BOGATE NU AI  AJUNS LA ACESTE CONCLUZII GRAVE .ȘI NU  AI  ACȚIONAT  CORESPUNZĂTOR !  DE CÎND TE-AI  ÎNCURCAT CU EI ( CULMEA CA SĂ TE DESCURCI ! ) ȚI - AI  PIERDUT DISCERNĂMÎNTUL SPIRITUAL ȘI PRICEPEREA DUMITALE RECUNOSCUTĂ ! VORBA LUI NENEA IANCU CARAGIALE : ” EI BRAVOS CĂ NE PRICOPSIRĂM ! ”        
 -     A urmat însă ceva neașteptat. Unul din grup mi-a spus că Duhul îmi transmite prin
 ei să nu merg la Oxford, ci să rămân cu ei și să învăț totul de la ei. 
.      Eu am rămas nedumirit, deoarece călăuzirea clară pe care am primit-o eu era să mă duc la studii ”într-un Seminar de mâna întâi” și pentru mine acum era clar că acesta era Colegiul din Oxford. Le-am spus fraților că problema este foarte serioasă și de aceea îmi iau trei zile de post, după care îl întreb pe Domnul ce trebuie să fac în continuare.
.       După cele trei zile de post, Domnul mi-a arătat clar că nu trebuie să-mi schimb calea, și să merg la școală așa cum mi-a spus El.
.   CE DUH ERA  ACELA CARE TRANSMITEA PRIN  ACELA DIN GRUP SĂ NU MERGI  LA OXFORD  ȘI SE CONTRAZICEA CU  CĂLĂUZIREA  CLARĂ  A .VOCII AUZITE DE DUMNEATA  ? E CLAR UNUL DIN ELE ERA  FALS !  EU ZIC ȘI MAI ȘI 
CĂ  AMBELE DUHURI ERAU FALSE ȘI FINDCĂ  ZICI CĂ   DOMNUL ȚI-A REPETAT SĂ MERGI  LA OXFORD --- CEACE AI ȘI FĂCUT --- REIESE CĂ AI CONSIDERAT CĂ DUHUL ACELUIA DIN GRUP ERA  MINCINOS ! DAR  ATUNCI 
CE ÎNCREDERE POȚI AVEA ÎN  BOTEZUL LOR CU DUHUL SFÎNT ȘI VORBIREA ACEEA ÎN LIMBI ? ȘI MAI  E ȘI FAPTUL CĂ NU ȚI-AU FOLOSIT !
 ..      DAR  SĂ- ȚI  AUZIM  CONTINUAREA :    
 Când am comunicat acest lucru lui Ted Kent, el s-a înfuriat și mi-a spus că trebuie să plec din casa lui. Între timp, eu făcusem cunoștință cu câțiva pastori baptiști și unul mi-a dat cartea lui de vizită și mi-a spus că dacă cumva am probleme cu Ted Kent să-i dau telefon. L-am sunat, i-am spus care este problema și el mi-a aranjat să fiu luat de la Ted Kent de pastorul baptist Ron Hirst, care era în vârstă, era necăsătorit și locuia numai cu mama lui. Am fost găzduit de ei până când mi-am luat examenul de greacă și mi-am început studiile la Oxford. ”.
.      AICI OBSERV MAI MULTE CHESTII DUBIOASE :   
..     1 ) ȘI ATUNCI TE-AI DESCURCAT GÎNDIND CA  ÎNTOTDEAUNALA  CEL PUȚIN DOUĂ VARIANTE , AVÎND UNA ÎN REZERVĂ .TOTDEAUNA  AI AVUT DUMNEATA ” CĂRȚI ” ASCUNSE ÎN MÎNECĂ  DACĂ NU ȚI-A IEȘIT CU DOMNUL //  AI INTRIGAT CU OMUL .
.      2 ) CE INFANTIL JUDECA  ACEL TED  KENT ! ÎI FACE DE RÎS PE APUSENI ! 
CUM PUTEA SĂ ÎȘI ÎNCHIPUIE CĂ VEI DA CU PICIORUL UNOR STUDII
 LA OXFORD NU TE CUNOȘTEA  CREZÎND CĂ TE VA IMPRESIONA ȘMECHERIA CU PROFEȚIA ARANJATĂ CU UNUL DIN GRUP .
  .    3) BAG DE SEAMĂ  CĂ ACEL CARISMATIC , TED , ERA CONSIDERAT PROBLEMATIC  DE PASTORII BAPTIȘTI NU AVEAU ÎNCREDERE ÎN EL ,SE AȘTEPTAU LA  SURPRIZE  NEPLĂCUTE DIN PARTEA LUI CU TOATE CĂ SUNT UNIȚI ÎN ” ASOCIAȚIA  EVANGHELICĂ ” --- FIECARE CULTIVĂ  FIRMA 
 SECTEI  LUI . 
.    4 ) DAR CE INSTABIL ( CA  SĂ NU FOLOSESC ALT ADJECTIV ) EȘTI : AI PLECAT DE LA TED ȘI CARISMATICI LA BAPTIȘTI EI TE-AU SALVAT ---- IAR ACUM DUPĂ CE ” TE-AI AJUNS ”, LE-AI SPUS  ” PA ! ” BAPTIȘTILOR  ȘI TE DAI IAR BINE CU  CARISMATICII !  ȘI NU CU ORICARE CI CU UNII CARE SE AUDE CĂ
 ÎI ÎNTREC ÎN EXCESE PE CEI ” TRADIȚIONALI ” ! DE CE FACI AȘA ZIG-ZAG -URI ?  FINDCĂ  ÎNTREZĂREȘTI  NIȘTE  PERSPECTIVE ÎNSĂ DEȘI TED E UN NEVROTIC ȘI NU V-AȚI DESPĂRȚIT FRĂȚEȘTE VA TREBUI SĂ BATEȚI PALMA CĂCI 
SECTELE VOASTRE  AU ACEIAȘI  GRUPĂ  DE SÎNGE ”.             
.      5 )  ÎNCĂ O DOVADĂ CĂ  ACELE ” LIMBI ” NU ERAU  REALE UTILE :  A TREBUIT SĂ ÎNVEȚI LIMBA GREACĂ ENGLEZA --- O ÎNVĂȚASEȘI ÎN ROMÂNIA . 
CARE ERA ATUNCI FOLOSUL DARULUI LIMBILOR ? ERA NEFOLOSITOR , NU
ERA PRACTIC !  
-     6) CU LIMBILE ASTEA INUTILE INTRI ȘI  ÎN ALTĂ ÎNCURCĂTURĂ  O  POVESTEȘTI  FĂRĂ SĂ TE SEZIZEZI  .  ZICI  ” O   scurtă  vreme  am continuat  să  mă  rog  în limbi  ”.. DE CE DOMNULE ȚON ?  NI SE CERE CREȘTINILOR SĂ  NE RUGĂM ÎN ALTE LIMBI UNDE SE RUGAU APOSTOLII ÎN ALTE LIMBI ?  ÎI  ÎNVĂȚAU  PE  PRIMII  CREȘTINII  SĂ  NU SE ROAGE ÎN LIMBILE  MATERNE ? 
 DUMNEZEU NU NE ASCULTĂ  ÎN ROMÎNEȘTE ȘI APROBĂ  DUMNEZEU SĂ NE RUGĂM  ÎN  ALTE  LIMBI LA CARE NU PUTEM SĂ SPUNEM AMIN  DEOARECE NU ÎNȚELEGEM ?1 Corinteni  14 16 . O SĂ REPLICI CĂ LE ÎNȚELEGEAI ? ATUNCI DE CE NU ERA DESTUL SĂ TE ROGI ROMÂNEȘTE ?      
.      Nu neg ceea ce s-a întâmplat cu mine în grupul de carismatici, ci dimpotrivă,  consider că a fost una dintre multele pietre de hotar în pelerinajul meu spiritual și
 teologic. 
,      UN BAPTIST CARE A CITIT ARTICOLUL DUMITALE SPUNE CĂ  EXPERIENȚELE DUMITALE ÎN GRUPUL DE  CARISMATICI NU SUNT ” PIETRE  
DE  HOTAR ” CI  DE POTICNIRE . ÎN  SFÂRȘIT . . .  
 .       După acea scurtă vreme, am încetat să mă rog în limbi. De ce? Fiindcă am constatat că darul meu principal este acela de învățător. Ca învățător, lucrul fundamental este că trebuie să înțeleg. De aceea, pentru mine cel mai important lucru este să mă rog cu mintea. Studiind teologia la Oxford, aduceam în rugăciune tot ce studiam. Discutam cu Domnul teoriile pe care le învățam și ceream călăuzirea Duhului Sfânt pe care dintre ele să o aleg.    
 .   --1) DOMNULE ȚON , CE ȘI DE CE MAI ADUCEAI ÎN RUGĂCIUNE CEACE STUDIAI ȘI CEREAI CĂLĂUZIREA DUHULUI SFÎNT -----  DACĂ DISCUTAI CU DOMNUL TEORIILE PE CARE LE ÎNVĂȚAI ? RĂMÎNEA CEVA  NECLAR ?  PARCĂ 
 ÎL VERIFICAI  PE ” DOMNUL . . . 
. --- 2 )CREȘTINII TREBUIE SĂ DISCUTĂM CU DOMNUL PENTRU A ÎNȚELEGE 
BIBLIA ?  ATUNCI DE CE E NU CITIM ÎN  TESTAMENT ACEASTA ?   DAR CITIM INVERS ÎN EFESENI 4 : 11 , 12  = Și  el a dat pe unii apostoli  , pe alții prooroci ,
 pe alții evanngheliști , pe alții păstori și învățători  pentru desăvîrșirea sfinților , în vederea lucrării de slujire  , pentru zidirea trupului lui Cristos ”.  OR DACĂ 
”TREBUIE SĂ DISCUTĂM CU DOMNUL PENTRU ÎNȚELEGERE ,CUM FACI DUMNEATA ATUNCI ACEȘTI SLUJITORI CU DARURILE LOR DEVIN INUTILI PENTRU ADUNARE ! ȘI LA FEL DEVI INUTIL ȘI DUMNEATA CU DARUL  DE ÎNVĂȚĂTOR   DE CE SĂ DISCUTE CU  DUMNEATA DACĂ POT DISCUTA CU DOMNUL? IATĂ UNDE DUCE ÎNVĂȚĂTURA  FALSĂ CĂ ” TREBUIE SĂ 
DISCUTĂM CU DOMNUL LA DISTRUGEREA  FRATERNITĂȚII !  DIAVOLUL 
E ȘIRET ȘTIE  CUM SĂ  PROCEDEZE DAR  DUMNEATA  CONTINUI  INCONȘTIENT :  
” Astfel viața mea intelectuală se îmbina perfect cu viața mea spirituală. Acest lucru 
a rămas cu mine și ca predicator și ca scriitor. Întâi, în timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, trebuie să înțeleg Cuvânul, să înțeleg  voia  Domnului; apoi să înțeleg 
ce să predic, ce să scriu, ce să fac. Acestea toate înseamnă ”mă rog cu mintea.”
-    Pentru mai multă  claritate , părtășia mea cu Dumnezeu ia două forme. Uneori, după ce citesc Cuvântul și încep să meditez, Duhul Sfânt începe să-mi vorbească în duhul meu și mă face să înțeleg lucruri noi. Eu iau imediat hârtie și scriu. Uneori tot  timpul meu de părtășie de dimineață îl petrec în această ascultare de ce-mi vorbește  Dumnezeu. Și ”omul trăiește cu orice cuvânt ieșit de la Domnul ”, deci eu simt că ”trăiesc” fiindcă mi-a vorbit  Domnul ”.
.    DOMNULE ȚON DIN  PĂCATE NU ÎȚI AJUNGE CĂ ÎȚI VORBEȘTE PRIN SCRIPTURĂ NU TE  IMPRESIONEAZĂ DECÎT  DACĂ  ÎȚI VORBEȘTE   PERSONAL . 
.    VORBEȘTI DE CLARITATE DAR NU ÎȚI ESTE CLAR  NICI MĂCAR CE ESTE CREDINȚA  CĂCI UMBLI PRIN ” VEDERE” . 
 ” Alteori, la un moment dat în timpul meditației mele ”simt” prezența reală a Domnului în  fața mea și ”știu” că este acolo. El, cea mai frumoasă Ființă din univers, este acolo și  îmi dă părtășia Lui simțită. El îmi spune că mă iubește și eu Îi spun că Îl iubesc. Atunci  mă deschid Lui ca să mă umple, să mă hrănească și să mă adape, să-mi umplu  întreaga ființă cu El, după promisiunea Domnului Isus: ”cine Mă mănâncă pe Mine, va  trăi și el prin Mine” (Ioan 6:57)         
.    Uneori prezența Lui este atât de vie și de copleșitoare, încât mă proștern cu fața la  pământ și mă închin Lui cu toată ființa ”.
-   DOTTORE  ȚON  , AI CĂUTAT EMOȚII ȘI EXTAZE CA  ARGHEZI ȘTI  CUM 
  A SCRIS ARGHEZI : ”Vreau  să te pipăi  și  să urlu :  Este  ! ” SPRE  DEOSEBIRE DE EL DUMNEATA AI PRIMIT SĂ  PIPĂIÎNSĂ O ARĂTARE ÎNȘELĂTOARE !
 .        DE CE  E ARĂTARE DEMONICĂ ?  
 .    1 ) PENTRUCĂ ÎN CREȘTINISM SPIRITELE BUNE NU INTRĂ  ÎN DIALOG  CU OAMENII CUM A  FOST CAZUL CU CÎȚIVA  APOSTOLI ȘI ALȚII  PUȚINI  FOARTE FAVORIZAȚI DIN PRIMUL  SECOL LA  ÎNCEPUTUL  CREȘTINISMULUI DACĂ AR  FI  ALTFEL MODUL OBIȘNUIT DE VIAȚĂ  NI S-AR  FI SPUS  ÎN TESTAMENT . 
-  2 ) ÎN  NOUL TESTAMENT ÎNVĂȚĂM  CĂ FAMILIARITATEA CU FIINȚELE  SPIRITUALE ( BUNE ) VA FI ÎN VIITOR CÎND VOM PRIMI  RĂSPLATĂ  CEREASCĂ ȘI VOM FI ÎN CER SPIRITE CA ELE ȘI VOM PRIVI REALITĂȚILE  SPIRITUALE =  MATEI  5 : 8  Corinteni 13 :12  II  Corinteni 5  :17  Filipeni  3 : 20 , 21 I  Ioan 3  : 2
  E NEBIBLIC SĂ VEZI  FAȚĂ ÎN  FAȚĂ  ACUM  DEOARECE  ACEASTA  ÎNSEAMNĂ 
  . SĂ NU MAI  UMBLI PRIN  CREDINȚĂ DE ACEEA  CÎND SE ARATĂ  VREO  FIINȚĂ SPIRITUALĂ ------ NU POATE FI VORBA DE SPIRITE  BUNE CĂCI ELE NU ÎNCALCĂ REGULA ÎNSĂ CELE  RELE --- DA   
-------  TOTUȘI SĂ ÎI  DĂM  TE - OLOG- ULUI CE-I  A  LUI :  EȘTI REMARCABIL ,  DOMNULE ȚON :  NU ȚI-AI PIERDUT VEDEREA  CUM A PĂȚIT-O  SAUL PE  DRUMUL  DAMASCULUI  ȘI NU AI CĂZUT INCONȘTIENT CA APOSTOLUL  VIZIONAR DIN PATMOS  . REZIȘTI  MAI BINE DECÎT AMÎNDOI !  SPUI CĂ AI  FRECVENT AȘA EXPERIENȚE ȘI INTRI MEREU ÎN EXTAZE LUNGI !  DECI ÎI  DEPĂȘEȘTI ȘI LA PROBA  ASTA !  ȘI ÎL DEPĂȘEȘTI ȘI PE PROFETUL 
 EZECHIEL .,  ÎI DEPĂȘEȘTI  PE TOȚI !  NUMAI  ELENA  WHITE TE DEPĂȘEȘTE  CĂCI EA L-A AVUT GHID ÎN CER PE CRISTOS ȘI NU DOAR  UNA  SAU DOUĂ  VIZIUNI ! ÎNSĂ NICI EA NU  A OBSERVAT ȘI NICI DUMNEATA  NU OBSERVI 
  CĂ  VIZIUNILE CU DEMONI NU PROVOACĂ  ORBIRI  CA VIZIUNILE SFINTE .
    VIZIUNILE  VOASTRE IMITĂ  SCENARIILE ȘI REGIA  VRĂJITORILOR 
 DE MILENII  DE PE TOT  GLOBUL . DOMNULE ȚON ACEASTA NU  E PRACTICĂ  BIBLICĂ , ACEASTA  E  SPIRITISM DEGEABA TE AMĂGEȘTI : NU EȘTI UN  FAVORIZAT CI UN POSEDAT (  CUPRINS  ) ! 
 . MAI ZICI : 
.      Acestea sunt momente de adorație și de închinare. Dar puteți observa că în toate  fazele și în toate formele, părtășia mea cu Dumnezeu este ceva ce înțeleg și ceva ce  pot apoi să explic altora, fiindcă aceasta este chemarea învățătorului 
.----- FALS  !  FALS !. AVEM  PĂRTĂȘIE  CU  DUMNEZEU   NU  CĂZÎND  ÎN STARE  DE EXTAZ  SPIRITIST CI PRIN  DARURILE SPIRITULUI SĂU ȘI ÎNCHINÎNDU-NE CONȘTIENȚI  LUCIZI , PRIN  RUGĂCIUNE 1 Corinteni  1 : 9 1 Ioan 1 : 3   
.       MAI DEPARTE DOMNUL ȚON FACE UN TUR SOFISTIC DE FORȚĂ CA SĂ 
 SPUNĂ CEVA ȘI MAI ȘI DECÎT PÎNĂ ACUM VINE CU O MARE NOUTATE :
       Faptul că Dumnezeu îmi vorbește face parte din darul profeției, căci profeția  înseamnă înainte de toate că Dumnezeu vorbește unui om și acesta poate să spună  după aceea: ”Iată ce mi-a spus Domnul”. Iată de ce, în special în anii 1970 îmi începeam predicile cu cuvintele: ”Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre…”
.      AȚI OBSERVAT CU CE NOUTATE VINE ȚONU SPUNE CĂ ÎI VORBEȘTE DUMNEZEU PÎNĂ  ACUM  POVESTEA CĂ VORBEȘTE CU DOMNUL ISUS , 
ÎNSĂ ACUM SPUNE CĂ ÎI VORBEȘTE DUMNEZEU !
.     ȘI AȚI REȚINUT CUM EXPLICĂ ȚON DE CE ÎI VORBEȘTE DUMNEZEU ? IATĂ  :
  ” Faptul că Dumnezeu îmi vorbește face parte din darul profeției căci profeția înseamnă înainte de toate că  Dumnezeu vorbește  unui om și  acesta  poate să  spună  : ” Iată ce  mi-a spus Domnul ”.       
..     1 ) DEFINIȚIA CE O DAI PROFEȚIEI  TREBUIE CORECTATĂ PROFEȚIE ÎNSEAMNĂ  ANUNȚAREA  DINAINTE A CEACE SE VA ÎNTÎMPLA  ȘI ACEASTĂ 
ANUNȚARE POATE FI FĂCUTĂ  NU NUMAI DE CĂTRE  DUMNEZEU  CI ȘI DE CĂTRE CRISTOS , ÎNGERI SAU OAMENI POATE FI ȘI DE  CĂTRE DEMONI            VEZI LA VRĂJITOAREA  DIN  EN DOR .    
---   2) ÎN  Faptele 13 :1 CITIM  DESPRE ” niște profeți din biserica  din Antiohia ”. LE 
 VORBEA  DUMNEZEU ACELOR  PROFEȚI ? AM CITI SCRIS  ÎN CARTE ACEASTA !    ÎN  Efeseni 4  :11 CITIM  CĂ ( CRISTOS ) A DAT PROFEȚI ÎN BISERICĂ ---- EI  PROFEȚESC  DUPĂ CE LE  VORBEȘTE  DUMNEZEU ? ȘI DESPRE ACEASTA   
  AR  TREBUI SĂ CITIM ! 
-       3)  DOMNULE ȚON VEZI  CĂ ÎNCURCI TESTAMENTELE ȘI CONFUNZI PERSOANELE : DACĂ ÎȚI VORBEȘTE  DUMNEZEU NU POȚI SĂ SPUI CĂ ȚI-A VORBIT  ” DOMNUL” CĂCI SUNT PERSOANE DIFERITE VEZI 1 Corinteni  8 :6  = DUMNEZEU ESTE  TATĂL  IAR ”DOMNUL” E FIUL.             
 .     4 ) ACUM DUMNEZEU NE VORBEȘTE  CA ÎN TIMPURILE  BIBLICE ? 
----- NU VORBEȘTE DUMNEZEU ACUM  TUTUROR OAMENILOR PRIN BIBLIE 
NU PENTRU ACEASTA  NE-A  LĂSAT-O ?  II Timotei 3 :15 --17  = 
=  REVELAȚIA  ESTE  ÎNCHEIATĂ  = Evrei  1 : 1 , 2   Iuda  3   Efeseni  4 :11   
-----  ) TREBUIE SĂ LE  VORBEASCĂ  DUMNEZEU SAU  CRISTOS  PERSONAL FIECĂRUI CREȘTIN  PENTRU  CA ACELA  SĂ POATĂ PROFEȚI  ?  NU .CINE
 PROCLAMĂ VOIA ȘI  SCOPUL LUI  DUMNEZEU  DIN BIBLIE  ESTE  PROFET =
 Romani  12  : 6   Corinteni 14 3  Petru 1 :10  Apocalipsa 19  :10
  ------------------------------------------------------------------------------
-      Dar Domnul a mers mai departe cu mine. În iunie 1977 am avut o iluminare și o viziune prin care am înțeles, ”am văzut” cum comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Toți  experții seculari și toți ”profeții” spuneau că comunismul va birui peste toate popoarele  lumii. Împotriva tuturor, am început să spun la Radio Europa Liberă să fim cu  încredere că comunismul se va prăbuși și noi ne vom întoarce în România. Apoi am  avut ”înțelegerea” că Uniunea Sovietică se va destrăma și am spus-o și pe aceasta la  radio.  Acestea erau profeții în sensul de prevestire a unor evenimente care se vor  petrece în  viitor  ”..
-      De ce le spun toate acestea? Fiindcă prin ele Dumnezeu îmi arăta că darurile  miraculoase ale Duhului Sfânt n-au încetat odată cu încheierea scrierii Noului Testament. Mie Duhul Sfânt mi-a dat cel puțin două dintre acestea: darul vorbirii în 
 limbii și  darul proorociei  .  
.    DOMNULE DOCTOR SPUN ÎN TREACĂT CE AM  AUZITNU INSIST : UNII
 ZIC CĂ PE CORIDOARELE DE LA  ” RADIO  EUROPA  LIBERĂ ” ÎNAINTE DE 
1989 TE EXPRIMAI  CHIAR DIMPOTRIVĂ CĂ SISTEMUL COMUNIST VA 
REZISTA  PÎNĂ LA  REVENIREA DOMNULUI !  NU INSIST .
     Dar în timpul predicilor mele s-au vindecat oameni de anumite boli. Alteori s-au vindecat oameni când m-am rugat pentru ei, fie cu punerea mâinilor mele peste ei, fie doar prin rugăciune. Acestea sunt aspecte ale darului vindecărilor. Și am avut și cel puțin un caz de scoatere a unui duh rău dintr-un om prin rugăciune cu punerea mâinilor și înțeleg că Duhul Sfânt vrea să mă folosească și în domeniul acesta.
.------ DOCTORE , APROPO DE  MIRACOLELE  DUMITALE  ( A CĂROR MARTORI  AU MURIT CUNOSC TRUCUL )  IATĂ O OBSERVAȚIE INSTRUCTIVĂ DESPRE  EXORCIZARE LA CARE NU ȘTIU DACĂ M-AȘ FI  GÎNDIT  DACĂ NU MI-O SPUNEA  UN  BAPTIST  SFINȚII DIN BIBLIE NU ȘI-AU PUS NICIODATĂ MÎINILE PESTE         ÎNDRĂCIȚI CARE O FI REALITATEA  AICI :  COLABORAȚIONISTUL  SECURIȘTILOR TAIE PIROANE  DE EXPORT SAU A PROCEDAT NEBIBLIC ȘI  ATUNCI  A FOST  LA LUCRU  ALT DUH ? TOATE VARIANTELE  SUNT  DEZONORANTE ..DAR  DACĂ TE GÎNDEȘTI  CĂ  DUHUL SFÎNT NU  COLABOREAZĂ  CU CÎRTIȚELE SECURIȘTILOR ?  ATUNCI SE NĂRUIEȘTE
 TOT BORDEIUL DE NISIP !  BAPTISTUL A CONTINUAT : ” Tremuricii  să citească 
  mai atent  Marcu 16  :17  Aș vrea să îi văd  ținînd șerpi  în mîini sau bînd  otravă 
 sau să  vină la un spital , să îl  golească căci  în secolul  întîi  nu erau  nici spitale ,
nici carismatici deși erau stadioane. AM ÎNCHIS  CITATUL .        
.      O serie de evenimente din familia noastră, legate de fiica noastră, au dus la o  nevoie de redefinire a ceea ce sunt eu și am ajuns să mă definesc ca ”baptist  carismatic.” O mare parte a baptiștilor din afara Europei și a Americii de Nord sunt  baptiști carismatici. Când o parte dintre bisericile baptiste din Anglia s-au trezit la o viață  nouă, aceasta s-a făcut prin aderarea la mișcarea carismatică. Chiar și în sânul  baptiștilor de sud (Southern Baptist Convention) au apărut biserici carismatice, deși  reacția împotriva lor este foarte puternică. În Alianța Mondială Baptistă, o mare parte  dintre ei sunt baptiști carismatici și de aceea ultimul Congres al acestei alianțe a fost  dedicat rolului Duhului Sfânt în bisericile baptiste, recunoscându-se aspectul carismatic  al lucrării Duhului SFânt.
-      Trebuie să subliniez acum că Mărturisirea de credință a cultului baptist din România  nu ne spune altceva decât că credem în Duhul Sfânt și înșiră textele din Noul Testament  care vorbesc despre El. Nu se vorbește nimic despre darurile Duhului Sfânt  și nu se  spune că unele dintre acestea ar fi încetat. Prin urmare mărturisirea noastră  de credință  baptistă nu este cesaționistă. Și tot ca o concluzie clară, a fi carismatic nu  este o  încălcare a mărturisirii noastre de credință. Cu alte cuvinte, a fi carismatic nu  este o  abatere de la mărturisirea noastră de credință. Orice comitet de biserică  baptistă, sau  orice consiliu teologic baptist Român care ar condamna pe cineva fiindcă   este  carismatic, ar face-o nu pe baza mărturisirii de credință, ci pe o ”tradiție” baptistă.  Ori,  noi, baptiștii, nu avem ”tradiție” și, cu atât mai mult, nu putem lua decizii atât de  fundamentale și de drastice pe bază de ”tradiție ”.
.----- ȘI ACUM O MOSTRĂ DE MĂIESTRIE ELECTORALĂ A ACESTUI INTRIGANT NEOBOSIT MANEVRĂ DE ÎNVĂLUIRE :
    Mișcarea străjerilor din România a apărut în cadrul cultului baptist și este condusă 
de pastori baptiști. Este o mișcare tânără și ea încă nu s-a definit suficient de bine. Unele afirmații de pe saitul lor necesită revizuire.
.     OBSERVAȚI INGENIOZITATEA FLATĂRILOR ȘI DOZAREA AMESTECULUI DE LINGUȘIRI  CU SUGESTIA FINALĂ PLĂNUITĂ  DE LA ÎNCEPUT :  ” BĂIEȚI ,
 SUNTEȚI DRĂGUȚI DAR PENTRU  A REUȘI AVEȚI  NEVOIE  DE  EXPERIENȚA 
MEA ”. TIPUL ARE CALITĂȚI CERTE DE DIPLOMAT DE NEGOCIATOR . ÎNSĂ
 CE AU TOATE  ACESTEA  COMUN  CU CREȘTINISMUL ?  
     Dar cea ce m-a atras pe mine la această mișcare este faptul că cei ce participă la întrunirile Stăjerilor se eliberează de păcate și de duhurile păcatelor,  
,------  AHA DECI ÎN ALTĂ PARTE NU SE POT ELIBERA  DE PĂCATE ȘI DE  DUHURILE PĂCATELOR ”.  ASTA RIMEAZĂ CU ” NUMAI NOI DOCTORE .”  
  .    ” trăiesc o veritabilă reîntoarcere la Domnul, trăiesc o nouă umplere cu Duhul Sfânt și devin pasionați pentru o viață de sfințenie.Eu m-am asociat cu această mișcare tocmai pentru că am văzut că este o mișcare de trezire spirituală și că are în ea un dinamism puternic al Duhului Sfânt. Eu doresc cu tot sufletul o nouă trezire spirituală în România și consider că această mișcare poate fi instrumentul sau vehicolul acestei treziri . Conducătorii ei m-au chemat între ei ca să aduc în mișcare învățătura Domnului Isus Rolul meu, deci, va fi și acela de a ajuta la fundamentarea teologică a acestei mișcări..   . 
----- 1 ) DOMNULE DOCTOR ȚON ,CUM ADICĂ : LE ADUCI ÎN MIȘCARE ÎNVĂȚĂTURA DOMNULUI ISUS AI VRUT SĂ SPUI CĂ LE  DUCI  ȘI TE-AI ÎNCURCAT  ÎN LITERE DAR  DE CE TREBUIE SĂ LE -O  DUCI -ADUCI ?   
 NU O AU DAR CU CE SE OCUPĂ EI SUNT O  MIȘCARE ECOLOGICĂ ? 
 .---- 2 ) UN  BAPTIST A COMENTAT ASTFEL CHEMAREA ȚONULUL :  ” CE ALEGERE  NEPOTRIVITĂ : SĂ  CHEME LA ZIDIREA  FUNDAȚIEI UN INCAPABIL 
DE JERTFĂ ,  UNUL CARE ȘI-A VÎNDUT FRAȚII ÎN TIMPUL DICTATURII COMUNISTE ȘI SE ȚINE  DE INTRIGI ÎN TIMPUL LIBERTĂȚII  LA  AȘA  ” DOCTOR ---- AȘA  PACIENȚI !  ACEST DOCTOR ȚĂPUIT DE SPIRITE NECURATE E ESTE, 
LA  RÎNDUL LUI O ȚEAPĂ SOLIDĂ ȘI NODUROASĂ PENTRU ACEI FRAIERIȚI DE NEINVIDIAT BIEȚII DE EI CÎND ÎI VOR  GHICI JOCUL VA FI PREA  TÎRZIU ”. 
    ÎNSĂ LUI ȚON NU ÎI PASĂ ÎȘI URMEAZĂ PERSEVERENT VISUL DE MĂRIRE : 
 Liderii spirituali ai acestei mişcari şi slujitorii Domnului, Nelu Demeter, Nelu Peia şi Ilie Popa sunt asociaţi şi în colaborare cu Mişcarea de trezire din alte parţi ale lumii (Nigeria, Africa de Sud, Uganda, America Latină, Egipt şi ţările ex – sovietice). 
 OBSERV CĂ E VORBA DE ȚĂRI  FĂRĂ INTERNET SUNT SIGUR DOCTORE , 
CĂ ÎNȚELEGI CE VREAU SĂ SPUN .
Ceea ce am remarcat în evoluţia lucrării de trezire din Romania urmărind transmisiile conferinţelor şi chiar a Şcolii de Vindecare şi Eliberare prin Cuvântul lui Dumnezeu este roada, care la urma urmei califică orice om şi orice lucrare. Ceea ce văd eu la Nelu Demeter (pentru că pe el îl cunosc personal şi mai îndeaproape fiind un fost angajat al  Societăţii Misionare Române în care am lucrat) este darul lui excepțional de consilier spiritual. 
.      DOMNULE ȚON  UNII CARE VĂ CUNOSC --- ȘI PE DUMNEATA ȘI PE ACEIA  PE CARE ÎI NOMINALIZEZI  magna  cum  laude  ---- MI-AU SPUS  ÎI  CITEZ  :  ” ACESTA E ÎNCĂ O LINGUȘIRE CAPITOL LA CARE ” DOCTORUL ” IOSIF ȚON 
 E PROFESOR DE FACULTATE . UMBLĂ  CU  PERIUȚA AȘA  A ÎNCEPUT ȘI LA  BAPTIȘTI  .DAR    SFÎRȘITUL JUDECĂ  ÎNCEPUTUL ”.ȘTIE SĂ SE FACĂ  SIMPATIC IMPRESIONEAZĂ PLĂCUT ORIUNDE ÎȘI PLIMBĂ FIZICUL DAR SE ÎNCURCĂ LA  SPIRITE , NU LE ȘTIE  DEOSEBI .. ÎNSĂ PE DOMNUL CRISTOS NU 
ÎL ÎNȘEALĂ  NIMENI ! ”  AM ÎNCHEIAT CITATUL .              
   .  ACUM SĂ CITIM ÎNCĂ O STROFĂ PENULTIMA , DIN SERENADA CÎNTATĂ DE DOMNUL DOCTOR VIITORILOR LUI SUPUȘI :
   Dacă lucrarea pe care o face îi ajută pe oameni (în special tineri) să se elibereze de păcate și de duhurile acestor păcate, să se umple de Duhul Sfânt și să capete pasiunea pentru o viață curată, putem noi să ne împiedecăm de faptul că anumite manifestări de la adunările Străjerilor nu sunt pe gustul nostru? 
.     VAI , OMULE NU E VORBA ( NUMAI ) DE GUSTUL NOSTRU ! Faptele 12 22
-       FINALUL E LA ACEIAȘI ” ÎNĂLȚIME ” DE CARE VORBEA IOAN  CREANGĂ :   
 ” la  genunchii  broaștei ” = . Unii le văd numai pe acestea.. Eu văd prezența Duhului Sfânt în această mișcare  
  .    DOMNULE ȚON CUNOSCĂTORII  BAPTIȘTI  MI- AU COMENTAT ACEASTA  ASTFEL : ” VRĂJEALĂ PENTRU  CREDULI !  ÎL CUNOAȘTEM  DIN INVIDIA  INTRIGILE ȘI URA CE A ȚESUT-O  CONTRA FRATELUI  NEGRUȚ  DIN  ORADEA .ȚON  E UN  MÎNDRU ȘI UN LACOM DE MĂRIRI, DORNIC SĂ FIE TOTDEAUNA ÎN  CENTRUL ATENȚIEI . DACĂ  AR FI VORBA  DE CEACE  VORBEȘTE --- NU AR FI TRECUT  LA ECHIPA STRĂJERILOR . ADEVĂRUL E  ALTUL : ȚON VEDE ÎN MIȘCAREA STRĂJERILOR CEVA CE NU VREA SĂ MĂRTURISEASCĂ  A ÎNȚELES CĂ VISUL LUI DE A AJUNGE  ÎN VÎRFUL
 IERARHIEI  BAPTIȘTILOR NU SE VA ÎMPLINI DE ACEEA S-A MUTAT CU 
ARME ȘI BAGAJE ÎN TABĂRA ACELOR ÎNCEPĂTORI ȘI PROVOACĂ  ZGOMOT CĂCI SCANDALUL ÎL FACE MAI  CUNOSCUT , O METODĂ LUMEASCĂ
 VERIFICATĂ . ACEIA ÎL VOR  PRIMI  CA  PE MAFALDA  IAR EL.ÎI VA FOLOSI 
CA TRAMBULINĂ NUMAI SĂ NU FIE PREA  MICĂ TRAMBULINA PENTRU UN 
JOCHEU ATÎT DE APRIG ” . AM ÎNCHEIAT CITATUL 
 .      EU , FIIND LA FEL CA DUMNEALUI LA VÎRSTA  A TREIA , VĂD ALT MOTIV  DE ÎNGRIJORARE :  DOMNUL PREDICATOR  ARE O VÎRSTĂ VENERABILĂ ; 
DACĂ VA CĂDEA PE SPATE , UNUL DIN  SLĂBICIUNILE ” CASELOR”  CARISMATICILOR  ȘI  A  PENTICOSTALILOR ? = VEZI -I PE INTERNET ȘI CITEȘTE ISAIA  28  :13  . DACĂ PĂȚEȘTE CEVA IREPARABILATENȚIE  LA  NEATENȚIE DOMNULE DOCTOR !  
.                               -------------------------------------------------------
-      îN ÎNCHEIEREA ARTICOLULUI REDACTORII  SITE-ULUI  AU MENȚIONAT  :
-      ” Acest articol a fost realizat de Pastor Dr. Iosif  Țon ”. 
..      ÎI  MENȚIONEAZĂ TITLUL DE ” DOCTOR ” !  OARE LA DORINȚA LUI ȚON
ZIS ȘI IOSIF ( CA SĂ SUNE BIBLIC ) SAU REDACTORII SITE-- ULUI ÎI ÎNTORC 
 LINGUȘIREA UMBLĂ ȘI EI CU PERIUȚA ? ATÎT DE REPEDE S-AU MOLIPSIT 
 ÎNVĂȚĂCEII DUMISALE  DE CĂCIULIRILE CU CARE I-A  TRATAT ?  
.                            ---------------------------------------------------------     
.      ORICUM  O FI --- ” DOCTORE VINDECĂ--TE MAI ÎNTÎI  PE TINE” ! AI LIBER 
SĂ TE RĂTĂCEȘTI CĂCI TRĂIM ÎN DEMOCRAȚIE ȘI E LA MARE MODĂ  MAI 
ALES RESPECTUL DREPTURILOR OMULUI LUMESC . DAR  NU -I RĂTĂCI PE ALȚII  ȘI NU ÎI TÎRÎ ÎN INTRIGILE AMBIȚIILOR DUMITALE EGOISTE . VINDECĂ=TE  DE TRUFIA SPIRITUALĂ . ȘI NU TE MAI LĂSA PĂCĂLIT DE NĂLUCI  CA UN NAIV 
OARECARE .  AI  O VÎRSTĂ CÎND TREBUIE  ACȚIONAT  REPEDE : ROAGĂ-TE 
SĂ IEȘI URGENT DIN CURSA DIAVOLULUI . 
  ------------------------------------------------------------                                       
---------------------------------------------------------------
    .                                     -----  Nelu  Bota ------ Reghin - 01 mai 2016 ----

   -------------  DOMNULE  IȘFA  ALIN , LASĂ SPIRITISMUL  ȘI POLITICA ! --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-                                    Replică la articolul  lui  Alin  Ișfa  :
-           Care este realitatea spirituală despre nenorocirea de la clubul Colectiv” ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------

.                                                                        

 .        Nenorocirea aceasta  care a îngrozit Romînia și a produs stupoare și peste hotare s-a întîmplat în 30 octombrie 2015 în clubulColectiv” din Sectorul IV din București seara la începutul unui  concert programat acolo cu niște rockeri celebri un incendiu suspect și cumplit a omorît rapid zeci de persoane și mai multe zeci au fost grav afectate atît cei care au decedat cît și supraviețuitorii au suferit groaznic unii au agonizat crunt murind după iar alții suferă și vor suferi toată viața dureri , cicatrici și coșmaruri .
     A fost un prăpăd unic în istoria țării și a lovit ca un trăznet ! Încă mai este resimțit anchetele merg greu circulă zvonuri cu bănuieli îngrozitoare și comentarii în fel și chip și se apropie rîndul tribunalului .
.    Între ecouri figurează și articolul Care este realitatea spirituală despre nenorocirea de la clubul Colectiv” ? publicat în 6 noiembrie 2015 de numitul și renumitul Isfa Alin pe blogul lui intitulatCalea creștină”, la rubrica Mesaje spirituale ”.Cine este Isfa Alin Este un postac posac din Arad renumit prin graba și siguranța cu care se pronunță neîntrebat despre orice -- pe Internet ca să fie băgat în seamă Năravurile  astea rapiditatea și suficiența îi joacă deseori feste ; însă   aceasta nu însemnează că poate fi scos una -- două din discuții deoarece tipul nu e totuși un oricine : a citit multe are multe experiențe cunoaște multe și bine și se pricepe la combinații însă deseori amestecă pripit elemente incompatibile și face confuzii Un așa exemplu este --- cititorii vor constata  --- comentariul lui politic și spiritist despre acest incendiu teribil .   
.     La început zice : A scrie un articol sincer pe această temă din punct de vedere spiritual profetic și biblic implică responsabilitate și adevărul nu e ușor de digerat dar dacă îl avem nu putem tăcea ”.  Aline promiți sinceritate și adevăr greu de digerat  -- hai dă-i drumul să te auzim Și abia aștept să văd cum le separi cele trei puncte : cel spiritual de cel profetic și de cel biblic ai înșirat trei puncte , nu un punct , cum ai scris neatent la început carevasăzică ți-ai  schimbat planul din mers : nu te vei limita la realitatea  spirituală ”, cum anunți  în titlu ci o să discuți și aspectele profetic și cel biblic (Pofta crește mîncînd E bine că adevărul nu-ți permite să taci dar vom vedea ce faci cu implicarea responsabilității .
.       Mai departe ridici întrebarea : ” De ce s-a întîmplat ? ” Și  răspunzi : ” Satan trebuia să plece din Romînia dar la plecare , din mînie față de noi a lovit poporul romîn prin acești tineri ”.  Aline spui niște chestii uluitoare Am impresia că nu îți dai seama ce vorbești  
---1 ) De unde ști că Satan trebuia să plece din Romînia  și a și  plecat Sigur că e de dorit  aceasta dar atunci a fost  momentul cînd  trebuia să plece Chiar Cu drept de întoarcere sau fără ? Numai din Romînia De ce Findcă  Romînia e grădina Maicii  Domnului ”, cum a zis răposatul papă polonez ? Încă odată de unde ști că Satan a plecat  din Romînia Trebuia să spui în articol ! De ce să te credem ?  Ești sigur Dacă e adevărat atunci aceasta este o veste extraordinară Chiar de aceea te întreb încă odată Ești sigur că Satana a plecat din Romînia Căci îți declar deschis nu te cred  Și nu te va crede nimeni Tot ce vedem și auzim și simțim ne dau nu numai impresia că nu a plecat ci senzația că e la fel de prezent ca înainte , ba încă și mai activ Pentru mine aceasta este o certitudine Spui o mare minciună -- ca să nu mai fim vigilenți 
Diavolul i-a declarat lui Isus despre țări : ” stăpînirea și slava acestor regate mie îmi este dată și o  dau cui voiesc” ( Luca 4 6 ) iar Isus nu l-a contrazis ; și pînă cînd va fi legat nu renunță la niciunul din domenii ! Ce bază ai să crezi altfel De ce ar fi România  exceptată 
--- Și 2) De unde ști căSatan a lovit poporul romîn prin acești tineri ”? Cum ai aflat De ce faci din acei dansatori lumești dornici de distracție și nepăsători de lume și de țară --- preț de răscumpărare pentru Romînia Nu ajunge jertfa lui Cristos și i-au adăugat ei ce lipsea Deci s-au jertfit pentru binele nostru și li se cuvine să le fim recunoscători Aceasta e  o blasfemie Și mai e un aspect Aline nu există jertfă dacă victima nu e de acord Or e clar că  nu ar fi fost de acord au murit stupid victime înghesuite imprudent într-o cursă în care nu ar fi trebuit să intre .    
--- Ai mai scris Răspunsul îl găsim în primele capitole din cartea Iov”. Deci compari    nenorocirea celor din club cu a copiilor lui Iov Dar nici părinții lor nu se aseamănă cu Iov
și nici tinerii și ceilalți din anturajul lor nu se aseamănă nici pe departe cu fii lui Iov părinții lor nu erau preocupați de sfințenia fiilor sau ficelor ca dreptul Iov iar fii lor și ceilalți clienți ai  clubului --- nici atît Și e sigur că în casele fiilor lui Iov nu se făceau manifestări sataniste cum a fost acolo cîndva înainte .  Comparația ta e o jignire contra lui Iov și a familiei lui       
---- Zici : Satan ca și în cazul lui Iov ,  a cerut să cearnă Romînia ”. De unde ști așa chestie extraordinară ?  E o știre prea mare ca să o spui nepăsător cum ai bea apă și să  o primim
așa pe cuvînt --- dovedește ce spui sau taci Pînă una - alta mai comiți o prostie dai ca referință  Luca 22 31citez = Domnul a zis : ” Simone , Simone Satana v-a  cerut să vă 
cearnă ca grîul ”. Îi compari pe  apostolii Domnului  cu o țară lumească --- aceasta e încă o blasfemie Și biblic e o greșală să crezi că în era creștină suntem probați oamenii și  țările ca în  Antichitate ,  la grămadă  Nu acum suntem cîntăriți separat particular și Mîntuirea  este personală -- Romani 14 : 12       
.      În continuare ai întrebat : ”De ce au fost aleși tinerii ce s-au strîns în 
clubul Colectiv” ? Și ai răspuns : ”Deoarece în locul acela cu un timp  înainte unii s-au  închinat la Satan prin muzică și ritualuri acel  loc a  devenit o ușă deschisă  pentru Diavol , care ulterior, atunci cînd  a plecat și lovit ”. Apoi ai dat amănunte despre manifestările unor sataniști  acolo în 2014 
---- Spui că  Satan i-a  ales pe acei tineri să îi fie victime Ce răspunzi cuvintelor
din Eclesiast 9 :11 ” toate atîrnă de vreme și de împrejurări  ?  Sau cum spun unii s-au  aflat în loc nepotrivit , la moment nepotrivit  . 
  .     Însă după părerea ta (și nu doar a ta) Satan a ales să-i lovească pe tinerii din acel loc deoarece mai înainte ( în 2014) acolo i s-au închinat alții și i-au dat jertfe animale și au stropit cu sîngele lor .
 Ce legătură au acestea cu  nenorocirea din 2015 Cît  alegoria  // cu filegoria Nu rimează Satana își îngrozește închinătorii -- în loc să îi favorizeze Se sabotează  pe sine Îl subestimezi ! O să -mi  spui de locuri blestemate și de ” case bîntuite ” ? Ai vreo dovadă biblică Oamenii și animalele pot fi  bîntuiți și bîntuite nu creația fizică ea este integrală în proprietatea lui Dumnezeu Satan cu oamenii are ce are nu cu  materia  moartă ” , pe oameni vrea el să îi cucerească . Unde auzim de ” bîntuieli ” e vorba de superstițioși disponibili la satanism de spiritism de inimi înfricoșate de el de persoane care nu se roagă lui Dumnezeu însă au curiozități păcătoase .
.   În continuare îi critici în treacăt pe păstorii religioși că-s superficiali și apoi așa hodonc- tronc , ataci clasa politică pentru corupție  că nu a clădit o societate bazată pe dreptate și aduci ca dovezi  nejudecarea de către justiție a dosarelor revoluției și mineriadei ( aici ești prea vag care din  mineriade că au fost mai multe ) . Aparent ai dreptate dar numai aparent auzi Definiția Politicii  dată de  Churchill : ” Scopul  politici nu  e să facă lumea Paradis  ci să o împiedice să se transforme în Infern ”. Deci societatea lumii ar fi un fel de Purgator . . .  Nici o clasă politică nu poate face mai mult deoarece omenirea  a căzut prin Adam , în ispita din grădina  Eden și decade într-una Sigur că totdeauna e loc pentru mai  bine dar e vina cui nu înțelege că societățile  omenești sunt din ce mai greu de guvernat și are așteptări exagerate de la clasa  politică  ea nu poate fi superioară masei din care provine și pe care o dirijează și nici vinovată pentru păcatele ei . Concret în acest caz  cutremurător ce vină are clasa politică pentru lăcomia patronilor că nu respectă drepturile clienților și angajaților și corup inspectorii statului , că funcționarii din Primăria sectorului s-au lăsat corupți și au dat aprobări  pentru funcționare cu toate că nu erau respectate toate condițile prevăzute de legi Și unii și alții au încălcat normele legale și trebuie să dea cu subsemnatul la Poliție și în fața Justiției ! Nu sunt vinovați politicienii pentru acești funcționari  corupți  sau  nepăsători . Însă tu îi  învinuiești pe politicienii pentru nenorocirea de la clubul ” Colectiv ” ! O lipsă de maturitate !
. ------ Faci și mai rău partizanat  politic brutal ! sari la gîtul fostului guvern cu o minciună  cît tine  de mare zici că a fost judecat și demis ” ! Vorbești prăpăstii Aline ca să fi băgat în seamă Minți angro A demisionat primul- ministru și și-a demisionat guvernul ceace este cu totul altceva Nu a fost nici judecat nici demis Îl confunzi  pe fostul prim - ministru cu Ceaușescu ? A demisionat ca să oprească presiunea străzii montată de Opoziție cu o determinare care ar fi mers pînă la orice violențe pentru căderea guvernului Nu observi că Opoziția a profitat cu cinism de nenorocire transformînd-o în argument politic deturnînd mînia populară pentru ajungerea la putere . Și a reușit ajutată de  mulțimea de gură - cască  pe care a manipulat-o .Te amesteci  în lupta lor vezi să nu îți prinzi urechile deoarece nu înțelegi ce se întîmplă sub nasul tău Cu așa partizanat fățiș nu e de mirare că faci ca noua putere învinovățăști vechiul guvern  de incendiul teribil de la club Dar cu ce era vinovat că inspectorii de la pompieri și ceilalți de la Primăria Sectorului 4 au semnat greșit autorizația de funcționare nu și-au îndeplinit datoria pentru care sunt plătiți să vegheze la respectarea condițiilor legale Trebuia să verifice ministrul de resort sau primul - ministru corectitudinea Acum e alt guvern la cîrmă -- ar fi el vinovat dacă ai fi atacat noaptea pe stradă și tîlhărit ?
.    Insiști că tinerii sau mai puțin tinerii dansatori de acolo nu erau mai păcătoși decît alții și aduci Luca    13 : 4 5 . Pentru cine ? Cine trebuie convins de  aceasta Nu asta este problema ci lipsa lor de înțelepciune Greșești idealizîndu-i . Nu pot fi absolviți de orice responsabilitate trebuia să se gîndească la rău,deoarece lumea în care trăim se îndepărtează tot mai mult de cea ideală trebuia să se întrebe elementar dacă nu riscă ceva  : ”Pe unde ies dacă apare vreun cutremur sau vreun incendiu ? Sau teroriști ? Cum scap ?” Cum de nu au observat că nu erau uși destule ca să poată ieși în caz  de  pericol și că erau mulți prea mulți pe metru pătrat și pe metru cub Nu aveau nici oxigen destul Dar toți aveau buletine , erau vaccinați unii aveau carnete de șofer și pregătiri în diverse profesii ,  chiar studii superioare , erau umblați prin Europa , aveau experiențe și învățaseră multă carte știau de cutremure și teroriști și că  balcanicii sunt superficiali și corupți -- de ce nu au pus răul înante Au fost nerealiști naivi creduli și imprudenți au fost superficiali ceace nu îi scuză pe patronii clubului și nici pe inspectorii corupți Dar nici aceasta nu învinovățăște guvernul , cum faci tu .
.       Ai scris că Toți trebuie să ne condamnăm pentru neglijență , nepăsare . . . . . am lăsat ca oameni conduși de Cel Rău să distrugă  România ”. --- Aline , trei întrebări apropo de aceasta -- 1) Ce ar fi trebuit să fac fiind creștin --- ca să nu fiu  condamnat de tine pentru neglijență  și  nepăsare Să ies în stradă și , ajuns acolo , să fac echipă -- cu cine Cu diverși manipulatori și gonaci și golani , ciomăgari și anarhici Cît de departe ar fi trebuit -- sau trebuie  -- să mă  implic -- 2)  Acum țara e stăpînită de oameni conduși de Cel Bun Ești sigur că ei nu-s teleghidați că nu-s  corupți și nu-s jefuitori și ei Ești satisfăcut de prestația lor ?  -- 3)  Ce faci Chemi creștinii la lupte sociale și politice pe străzi Mai ești creștin făcînd așa ceva NU cît de departe ești de îndemnul apostolului Pavel din 1 Timotei  6 : 8 Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm --- ne va fi îndeajuns ” !
.     Am fost neglijenți și nepăsători ”. -- Posibil tu și persoanele pe  care le păstorești .
 Dar eu nu am ce să-mi reproșez . Însă nici acum nu aș ieși în stradă cu pîndarii și
mardeiașii politici  la care te gîndești Mi-aș păstra neutralitatea creștină deosebirea de
 lume . 
.  Mai departe spui că victimele care au decedat la incendiu sau din cauza
lui nefiind creștini dedicați au fost primiți în cer Fals Aline nici  creștinii
 aprobați cînd mor nu ajung în cer ci așteaptă  învierea -- cum atunci să
ajungă nepăsătorii  de Cristos 1 Corinteni 15 : 22 2351 - 53
 1 Tesalonicieni  4 : 13 - 17  II Timotei 4 : 8 .
.     Mai crezi despre ei că  au fost chinuiți 7 zile în Iad --- Dar de ce nu dai nici o dovadă ?
-- a) Ce e Iadul ?  În  Iad nu există conștiență  deci nici chinuri , de aceea Iov dorea să se odihnească  acolo Iov 14 : 13 Și Isus a fost acolo după răstignire -- Fapte 2 : 31                                 --- b ) Chinul e  o metaforă  --- Un  Dumnezeu care chinuie nu e nici perfect și nici fericit  
 .     Te citez mai departe : ”Speranța lor și sperăm și a familiilor lor este învierea lor din 
morți la judecată în care vor fi declarați drepți pe baza faptului că  sacrificiul lor a fost încununat cu detronarea unui guvern corupt ce avea în spate puteri demonice care făceau rău României ”.          
--- Vorbești despre speranța lor și a  familiilor lor ”. Speri în contul lor , dar oare cîți credeau
în înviere și pe cîți îi interesa vestea bună a Bibliei Ști că nu se poate crede în contul
altuia nu li se atribuie .Unii erau practicanți yoga și au ales să creadă în Reîncarnare și în karma în loc de Cristos și jertfa sa . Dumnezeu va judeca nu te amesteca în chestii care te depășesc și nu-s de nasul nostru .
------ Zici că ” vor fi declarați drepți ” pe baza că sacrificiul lor a dus la detronarea
 guvernului la o schimbare politică Nu înalți răscumpărarea Tatălui din ceruri și  nu  bazezi aprobarea decedaților pe credința în Isus și jertfa de pe  Golgota ! Nu îl onorezi pe Domnul Cristos Cu ce ești mai breaz decît sectanții  martorii ai  lui Iehova” ? Așa învățați la secta ” Calea creștină ” : să îi lăudați pe țopăitorii imprudenți și pe cei care îi  folosesc pentru manipularea publicului  
.   Scri că au fost transferați într-un loc bun ”, adică repeți cu alte cuvinte // ce ai spus mai  înainte că sunt în cer . De  ce Deoarece au petrecut imprudent , au murit stupid și au fost folositori pentru presiuni  contra  guvernului , Dar nu spui nici acum : De unde ști ? și Ce fac acolo Dansează și acolo rock ?
.      Totuși pînă la urmă te ia gura pe dinainte și spui de ce sunt răsplătiți  de Dumnezeu ,  te citez : ” meritul lor a fost că prin moartea lor au dus la o mișcare de stradă care a  făcut să cadă un guvern corupt astfel moartea lor nu a fost în zadar căci în ochii lui Dumnezeu a dus la o schimbare pozitivă în țară . 
--- -Așa  deci  --- a) Bietele victime au devenit merituoși ” în ochii lui Dumnezeu ” pentrucă au murit stupid --- ca să aibă agitatorii Opoziției cadavre să le exploateze politic , învinuind guvernul și cerîndu-i demisia Bravo domnule  Alin ! Dacă trăiau nu aveau merit nu erau mîntuiți , pe cînd așa vor învia -- deși nu credeau în înviere ! Așa ne învață Biblia ?      
. --- b ) Manifestanții sunt lăudabili deoarece au presat guvernul Aprobă Dumnezeu
ca supușii să se revolte contra stăpînirii A provoca o mișcare de stradă  e un
 merit ,  o faptă creștinească Dumnezeu va răsplăti  anarhiștii Nu ai dat
 vreo dovadă biblică Recitește Romani 13 : 1- 7 și răspunde dacă Dumnezeu
aprobă mișcările de stradă”, pe  manipulatorii mulțimilor punerea de
 presiuni asupra guvernelor agitatorii și rebeliunile Răspunsul este NU .
  Faci încă o blasfemie : amesteci militanții pentru schimbări sociale sau politice cu
martirii pentru credință Zici că au MERIT Nu Asemenea militanți nu au nici un merit
 în ochii  lui Dumnezeu prin așa acțiuni  ci  chiar invers sunt  dezaprobați !  Nu au
aceiași plată și nici răsplată cu martirii  creștini Sunt grupe complet diferite 
--- c ) Sugerezi că Mîntuirea e pe bază de merite o  erezie ca să mă exprim blînd 
--- d ) Nu pot fi considerați eroi findcă eroul se jertfește voluntar și conștient de fapta lui
 ceace nici vorbă la club unde au murit contrar voinței lor și stupid --- de aceea e
loc pentu justiție . În concluzie domnule  Alin : amesteci Creștinismul cu Politica . Îi
înveți prostii pe cititori Apostolii și primii creștini , exemplele noastre în  credință , nu
au participat la nici un fel la tulburări sociale sau politice sau naționale ci s-au ținut deoparte ,
 neutri  -- 1 Corinteni 7 : 17 -24 . Și tu ști aceasta ști că cei care cauzează mișcări de
stradă sau participă la ele --- nu sunt aprobați de Dumnezeu Vorbești  aiurea deoarece asta
 e la modă te pliezi după cum bat vînturile   schimbărilor --  pentru aprobarea  publicului ,
 denaturezi voia lui Dumnezeu pentru acest blid de linte” ? Pentru așa de puțin te-ai vîndut ?
 Asta e dacă te prețuiești atît de puțin Dar binecuvîntările viitoare valorează totuși
infinit mai mult . Te-ai plictisit de teocrație ai trecut la demon-crație Sau demoncrat- ură .
Vai de tine te- ai politizat !
.    Vorbești de guvern corupt ”, o acuză generală  ce poate fi aruncată ușor oricui -- și guvernului  care  a urmat și e  acum la putere e ca învinuirea de ” abuz în serviciu ” . E sigur că fostul  guvern nu a fost mai corupt decît altele  și  uiți că nu a căzut pe motive de corupție și nu e vinovat pentru moartea petrecăreților primul ministru a demisionat pentru ca mulțimea manipulată să nu treacă la violențe cum era incitată  de activiștii opoziției . Una e una și alta e alta .  
.    Asta numești tu schimbare  pozitivă în țară  : o schimbare politică , schimbarea guvernului Asta te entuziasmează Ești o deziluzie !  Asta e știința ta  după atîția ani de citire a Bibliei ? Și nu ai auzit proverbul Schimbarea domnilor -- bucuria nebunilor ”? Spune concret ce s-a  schimbat  -- în bine E țara mai curată mai puțin trivială Modul de viață --- mai creștin ? Cetățenii -- mai credincioși Nu se mai închină Capitalului și  Zeului - Ban ? Limbajul lor  -- e mai puțin  porcos , toxic , poluant Mai puține înjurături și bădărănii ? Gata cu corupțiile și cu mafiile și cu materialiștii lacomi ? Au devenit cinstiți Au înapoiat furăciunile depozitate în Panama , Monte - Carlo ,  Monaco și alte proprietăți din alte paradisuri fiscale”, din străinătăți A scăzut exploatarea și batjocorirea lucrătorilor de către patroni Dar jafurile patrimoniilor ? Despăduririle sălbatice Dar bacșișurile Hoția nu mai e sportul național numărul 1Desfrîul și intrigile în spatele ușilor închiseAvorturileviolurile , tîlhăriile România nu mai e țara lui Lehamite - vodă Adevărata schimbare ar fi să vedem mulțimi  la rînd cerînd Biblii și studii biblice și botezuri ! Dar nu e nici vorbă de așa ceva Aiurezi Aline !          
.      Altă  surpriză neplăcută din partea ta cu această ocazie nu ai suferit pentru credință dar vorbești de judecarea torționarilor comuniști ! Chiar simplul fapt că ridici această  chestie  arată că ești străin de cauză și de psihologia creștinilor deținuții politici catolici și ortodocși care au suferit enorm în închisorile comuniste din Aiud , Gherla ș. c. l . și la Canal etc  și au murit acolo le- au lăsat cu limbă de moarte rugăminte  prietenilor supraviețuitori : ” Să nu ne răzbunați ! ” La fel ca martirul Ștefan ( Fapte 7 : 59 , 60 ) și  apostolii  ( Romani 12  :  17 - 21 II Corinteni 4 : 17  I Petru 4 : 12 -19 ) Și vi tu  un neoprotestant ( pocăit ) care te consideri mult superior lor însă nu ai suferit , cu așa pretenție ! Ieși  foarte șifonat  din comparația asta . Creștinii se roagă  pentru cei care îi persecută ,  practică răbdarea și îndelunga răbdare și se simt în persecuții ca peștele în apă .Fără călăi -- nu există martiri  și  Fără cruce ---  nu-i cunună ! ” Cei ce umblă după răsbunări  riscă să audă Aceasta vă este singura răsplată ”. Carevasăzică domnule Alin , Concluzia Așa Nu !
.------ Ai ratat acest prilej ca să afirmi foloasele din prezent ale modului de viață creștin Dar eu nu îl voi pierde Nici un  creștin veritabil nu a fost acolo printre cei care s-au înghesuit ca niște pești în conserve  , creștinii nu frecventează așa locuri de pierzanie Și acest fapt aparent simplu i-a salvat !
------Domnule Alin,nu procedezi creștinește De ce te-ai amestecat în cazul celor de la Colectiv”? Sunt o lume paralelă cu creștinismul suntem lumi diferite dacă vrei să le citești Eclesiastul 7 : -6 îți rîd în nas nepăsători de morală și de spiritualitate de voia lui Dumnezeu . Refrenul lor ” Să mîncăm și să bem // și să dansăm // căci mîine vom muri ! ”Asta îi unește :  deturnarea  gravității clipelor , cum spune proverbul : ”A tunat // și i-a adunat ”. Cîți sau cîte au citit Biblia O ignoră Au spus vreodată Tatăl nostru ? Și dacă l-au spus -- s-au gîndit  la mesajul lui ?Nu ei sunt ”emancipați”, nu-s bigoți Se roagă ” ferește- mă de ispite” ? Nu ci  dimpotrivă le provoacă plonjează în ele !
      Nu te-ai întrebat  De ce ?  în primele ore și zile după evenimentul sinistru preoții  ortodocși au refuzat să intre în locul grozăviei ! ? Știau ei ce știau și știu La reproșuri au răspuns adecvat demn : ”Ce să căutăm noi acolo unde în 2014 au fost  sataniștii Noi chemăm oamenii la  biserică ”. Prin acel refuz demn popii aceia au afirmat o apreciere creștină a situației și mult bun - simț Apoi copleșiți de strigătele gloatei de presiunea  din mass-media și de ordine de sus -- au
cedat Totuși rămîne amintirea tonică a verticalității lor din primele ore . Însă tu ai intrat în gîlceava aceea nechemat și debitezi aiureli ești sub nivelul popilor din înfumurare de cleric religios nerealizat .   
.     În continuare ai scris : Satan nu ar fi plecat din România fără jertfă de sînge” Aline ,  propoziția asta este cea mai inflamantă și mai revoltătoare din articolul tău plin doldora de babilonii este vîrful căpiței de  fîn materialul colibei tale (  I Corinteni 3 :10 -13 ) . Deci Diavolul a plecat din România findcă și-a luat tributul jertfa acelor  nevinovați  Strigă să se audă pînă la Giurgiu că Satana  a plecat din România Nu mai e adevărat I Ioan 5 :19 În sfîrșit după atîtea vești rele -- una bună România a scăpat de Satana ? Nu Aline Brodezi minciuni  sfruntate de la un capăt la altul ----a ) Nu  a plecat ---- b ) Nu a fost jertfă Satana nu are drept să revendice jertfe --- c ) În  incendiu nu e vorba de sînge --- d ) Victimele nu au fost jertfite Diavolului ci lăcomiei patronilor corupției inspectorilor și naivității  petrecăreților --- nu a fost un ritual satanist Dar ia stai așa de ce te amesteci cu așa aere de mare cunoscător în așa chestiuni demonice De unde ști tu așa de sigur că Satana nu ar fi plecat din țară dacă nu primea acel preț înspăimîntător Cine ți-a  spus El ?  Ați conversat  la cafea ? E vreuna din regulile lui să plece din țări cu așa preț Pentru cît timp A mai plecat din vreo țară sau România  e caz unic Va reveni În ce context ? Trebuia să le spui cititorilor pe ce te bazezi cînd spui așa grozăvie Le rămîi dator . Și de ce ești așa de sigur că s-a ținut de cuvînt Nu obișnuiește nu are cuvînt de onoare deoarece e tatăl minciunii Te -a mințit !  Dacă e adevărat ce spui -- de ce nu găsim în Biblie nimic despre așa ceva ? Iată-te suspect că ești inițiat în manoperele Celui  Rău că te informezi de de la sursă Păzea cititori 
.      Apoi declari în limbajul de lemn al unui  activist politic : ” Sperăm că moartea celor de la 
 Colectiv a înălțat o mișcare de protest pentru Dreptate ”.
--- Cine sunteți voi cei care sperați Eu nu (vreau să) fac parte dintre ei ( voi ) . Nu spui nici acum .   Sunteți membrii sectei înfințată de tine Calea  Creștină ”? Aveți numai trei membri o cantitate  neglijabilă ,” o furtună într-un pahar cu apă ”.  Dar finalizezi  comițînd iar o confuzie o  dilemă căci spui ca Dumezeu să facă dreptate !”Ne lași în ceață : de la cine aștepți dreptate de la mișcarea de protest punînd presiune pe autorități) sau de la Dumnezeu Hotărăște- te la Dumnezeu nu ține cu două variante e gelos !
.      ” Dumnezeu prin Regele Isus să ia în grijă România și poporul  român și să  îl ducă la o schimbare profundă ”.
----Aline , rugăciunea ta e necreștină , egoistă și șovină  și îți spun pe baza Bibliei că Dumnezeu nu o va asculta deoarece iubește la fel toate popoarele nu e șovin = Deuteronom 33 : 3  Nu îți spun noutăți nu are popoare favorite -- se îngrijește de oamenii din toate  țările și popoarele nu e necesar să fie rugat anume pentru aceasta = Matei 5 : 45 Faptele 10 : 34 , 35 Ști că în era creștină  a dispărut superioritatea poporului Israel = Galateni :28 Pentru Dumnezeu nu există națiuni superioare și inferioare Isus s-a jertfit nu pentru o națiune ci pentru fiecare persoană de pe glob Nu trebuie să lăcrimezi pentru țărișoară ” precum  Cațavencu a lui Caragiale sau unii tribuni ” și naționaliști  și demagogi Cristos s-a  rugat ” pentru toți care vor crede ” în el = Ioan 17 : 20  Imită-l  și nu vei deveni discriminator și șovin Ajungă-ți că ești suspectat de spiritism și de boala șefiei că ai ambiții de  superapostol și trufii de stăpîn peste credința  altora nu mai deveni și șovin !
.---- ” schimbare  profundă ” . Fără consacrare și fără naștere din nou ? Nu se poate A făcut sau face vreun popor așa schimbare de 180 de grade Niciodată Nici poporul Israel care era inițiat nu a vrut așa schimbare  ci doar cazuri persoane izolate Mîntuirea este personală Majoritatea covîrșitoare nu au fost dispuși să își schimbe orientarea De aceea invocația ta e inutilă , exercițiu oratoric ca să le iei ochii naivilor demagogie trăncăneală         
. Mă apropiu de final Nu te-ai ținut de cuvînt : ai promis că discuți din punct de vedere spiritual ,  profetic și biblic însă Nu ai oferit nimic biblic , nimic profetic și nimic spiritual ! În schimb ți s-a
observat inițierea în spiritism ! Și ți-ai trădat pasiunea pentru politică Și m-ai tras și pe mine în ispită m-ai făcut să pierd vremea cu considerații politice am greșit , însă tu ești vinovatul moral cauzatorul ispititorule !  
 Ai spus că adevărul nu e ușor de digerat ”. Într- adevăr Dar nici Minciuna de aceea îți scriu această replică indignat de enormitățile tale .” ÎNCĂ NIȘTE CONFUZII MARCA ALIN IȘFA !” Așa trebuia să-mi intitulez replica .Dar și ”Domnule Isfa Alin , nu procedezi creștinește !” e potrivit .
   Ai mai scris că vrei” un articol  sincer”. Aline ce valoare are sinceritatea fără adevăr?Vax !
Cu astfel de producții necreștinești ne cobori nivelul exmartorilor ne păgubești ai devenit o piatră   de poticnire  pentru cei care vor să ni se alăture Deja ești folosit ca exemplu negativ ca ” material didactic ” : ”Iată în ce prostii eșuează  cine părăsește  organizația În spiritism și în Politică ! ”  Ști zicala : ”Dacă  tăceai --- filozof rămîneai ! ” Ia o pauză pînă ieși din confuziile profunde în care ești prins --- ca musca în  plasa păianjenului Ciocu mai mic neumilule  
--- Finalul  e catastrofal deoarece este anticreștin îl (te) citez : ”Căci fără judecata celor 
vinovați (torționarii comuniști , vinovații de la revoluție , mineriade , hoții din conducere , etcnu există dreptate , nu  există căință , nu există îndreptare , nu există motivație  spre a trăi o viață cinstită ”.
--- a) De ce amesteci fără discernămînt și nuanțe torționarii cu animatorii zvonierii anarhiștii și teroriștii din decembrie 1989 --- cu minerii și cu jefuitorii banilor publici și cu mafioțiAu avut loc  la date diferite sunt  persoane diferite dosare diferite și vinovății diferite Guvernul din 2015 e  vinovat  pentru evenimentele din  1989  ș . Mare haos e în capul tău 
--- b ) Ești sigur că  în 1989 a fost revoluție ? Mulți spun că a fost lovitură de stat .   
---- c ) Ce au toți ăștia în comun cu tragediile de la ” Colectiv” ? Acolo nu a fost vorba
de politică ci patronii au urmărit să obțină bani  fără să cheltuie pentru măsuri minime de siguranță cu  coruperea inspectorilor pe de o parte și petrecăreți imprudenți  de alta plus a treiaechipă niște dirijori politici care au profitat de necaz și  l- au deturnat pentru a ajunge la putere .     
.---- d ) Și cum îți permiți să spui că ” fără judecarea celor vinovați  --- nu există motivare
 pentru  a trăi o viață cinstită ” ? Ce vorbești domnule Dacă tribunalele nu-i judecă pe infractori -- nu avem motive să practicăm dreptatea Corectitudinea lor e reperul  justiției și motivul pentru cinstea noastră ? Nu instinctul moral și Cartea Cărților și imboldurile spiritului sfînt Poți fi creștin autentic vorbind așa Mă îndoiesc --- și nu numai eu . Vorbeai de responsabilitate . Domnul Isus ne învață că  ” înțelepciunea se observă din căile ei ”. Vrei să fi responsabil și înțelept Lasă spiritismul și politica .    
.    În ce mă privește departe de a cere judecarea torționarilor comuniști , mie mi-e dor de vremea cînd eram persecutat findcă era mai multă credință și iubire și mai puțină demagogie  ,  adică vorba lui Constantin Tănase : ” Era mai bine -- cînd era  rău !” 
************************************************************************
.                                    --------------- C O M U N I C A T  ----- 26 nov 2016 -----
       Am observat că Alin Ișfa a șters de pe blogul lui originalul articolului pe care l-am comentat Din această cauză eventualii cititori nu-l vor găsi pe blogullui;totuși îl pot citi copiat în continuarea paginii .    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------   I  Ș  F  A     A  L  I  N   ------------------------------------------                                                                                
În seara zilei de vineri, 30.10.2015, s-a produs un incendiu în timpul unui concert rock în Clubul Colectiv din București. După un minut clubul arde de la artificii… după o săptămână de la eveniment, rezultatul în data de 06.11.2015: 32 de morți, și încă 65 de răniți grav, și alți 127 de persoane internate în spitale.
A scrie un articol sincer pe această temă, din punct de vedere: spiritual, profetic, biblic implică o responsabilitate, și adevărul nu este ușor de digerat, dar dacă îl avem nu putem tăcea!
Se ridică câteva întrebări: De ce s-a întâmplat asta? De ce a permis Dumnezeu această nenorocire? Au fost acești tineri răi? Ce se întâmplă cu sufletele celor decedați? Unde sunt? Ce speranță au ei?
De ce s-a înâmplat asta?
Răspunsul în găsim în primele două capitole din cartea Iov!
Pe scurt, Satan trebuie să plece din România, dar la plecare, din mânie față de noi, a lovit poporul român prin acești tineri, așa cum a lovit pe copiii lui Iov, care erau și ei tocmai la o petrecere, să lăsăm Scriptura să relateze:
Era un om în ţara Uţ; numele lui era Iov; şi omul acesta era integru şi drept şi temător de Dumnezeu şi se abătea de la rău. Şi i s-au născut şapte fii şi trei fiice… Şi fiii lui se duceau unul la altul şi făceau ospăţ în casa fiecăruia de ziua lui; şi trimiteau şi chemau pe cele trei surori ale lor ca să mănânce şi să bea cu ei.Şi era aşa: când treceau zilele ospăţului, Iov trimitea şi-i sfinţea; şi se scula dis-de-dimineaţă şi înălţa arderi-de-tot după numărul lor, al tuturor; pentru că Iov zicea: „Poate că fiii mei au păcătuit şi L-au blestemat pe Dumnezeu în inima lor“. Aşa făcea Iov în toate zilele…Şi a fost ziua când fiii lui Dumnezeu au venit să se înfăţişeze înaintea Domnului; şi a venit şi Satan printre ei. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „De unde vii?“ Şi Satan a răspuns Domnului şi a zis: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea acolo pe el“. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „Ai privit tu la robul Meu Iov, că nu este nimeni ca el pe pământ, bărbat integru şi drept, temător de Dumnezeu şi care se abate de la rău?“ Şi Satan a răspuns Domnului şi a zis: „Oare în zadar se teme Iov de Dumnezeu?“ Nu l-ai înconjurat Tu din toate părţile cu ocrotire, pe el şi casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi averea lui s-a înmulţit în ţară. Dar întinde-Ţi acum mâna şi atinge tot ce este al lui, să vezi dacă nu Te va blestema în faţă“. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „Iată, tot ce este al lui este în mâna ta; numai nu-ţi întinde mâna asupra lui însuşi“. Şi Satan a ieşit dinaintea feţei Domnului…Şi a fost ziua când fiii lui şi fiicele lui mâncau şi beau vin în casa fratelui lor cel întâi-născut. Şi a venit un sol la Iov şi a zis: „Boii arau şi măgăriţele păşteau lângă ei şi sabeenii s-au aruncati asupra lor şi i-au luat şi au lovit pe slujitori cu ascuţişul sabiei; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“. Pe când încă vorbea el, a venit altul şi a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din ceruri şi a ars oile şi pe slujitori şi i-a mistuit; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“. Pe când încă vorbea el, a venit altul şi a zis: „Caldeenii au făcut trei cete şi s-au aruncat asupra cămilelor şi le-au luat şi au lovit pe slujitori cu ascuţişul sabiei; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“. Pe când încă vorbea el, a venit altul şi a zis: „Fiii tăi şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor cel întâi-născut şi, iată, a venit un vânt mare de dincolo de pustiu şi a izbit cele patru colţuri ale casei şi ea a căzut peste tineri şi ei au murit; şi numai eu singur am scăpat, ca să-ţi dau de ştire“.
Satan ca și cazul lui Iov a cerut să cearnă România (comp. cu Luca 22:31)!
De ce a fost ales tinerii ce s-au strâns în clubul colectiv?
Deorece în locul acela cu un timp înainte, unii s-au închinat la satan prin muzică și ritualuri, aceasta este realitatea tristă! Astfel acel loc, a devenit o ușă deschisă pentru Diavol, care ulterior atunci când a plecat a și lovit...
Conform cu articolul publicat de WowBiz, Clubul Colectiv a găzduit un ritual satanic în data de 07.04.2014! S-a dat foc la cruci întoarse şi au fost stropiţi tinerii cu sânge de animal! Clubul Colectiv din Bucureşti a fost locul unor manifestări şocante ale auto-declaraţilor satanişti de la trupa de Black Metal, Watain.
Satan atacă, așa ca și pe copiii lui Iov, care i-a ucis pe când ei petreceau, mâncau, beau în casa fratelui lor mai mare!
Cu atât mai mult atunci pe niște oamenii care petrec într-un loc unde înainte a avut loc o închinare la cel rău!
Pe lângă motivul neglijenței și a lăcomiei patronilor de a câștiga cât mai mult, în orice condiții, întrebarea care se ridică: au fost tinerii veniți la concert mai răi decât ceilalți tineri ca să merite această pedeapsă? Nu!
Domnul Isus cu o anumită ocazie a spus: Sau cei optsprezece, peste care a căzut turnul în Siloam şi i-a omorât; vi se pare că ei s-au făcut mai păcătoşi decât toţi oamenii cei locuind în Ierusalim? Eu vă zic: nu! Ci dacă nu aveţi să vă căiţi; toţi, la fel veţi pieri” – Luca 13:4-5, SCC.
Răspunsul Domnului Isus este: Eu vă zic: nu!” Însă toți trebuie să ne căim!
Clasa politică că nu a făcut dreptate, nu a clădit o societate pe temeiul dreptății, nu a făcut judecată, și dreptă justiție, nu a rezolvat cazul revoluției, mineriadei, etc.
Unii din clasa religioasă că nu sunt interesați decât de bani, afaceri, idolatrie, se predind a fi păstori dar nu interesează educarea turmei, valorile biblice, poruncile lui Dumnezeu în Societate, Dumnezeu îi va judeca și pe ei, ca și pe guvernul judecat și demis!
Toți ceilalți trebuie să ne căim, pentru: neglijență, dezinteres, nepăsare, am lăsat ca oamenii conduși de cel rău, să distrugă România!
Poate ne mai întrebăm:
Ce se întâmplă cu sufletele celor decedați? Unde sunt? Ce speranță au ei?
Acești tinerii și persoane care au murit, nefiind dedicați unei vieți PENTRU DUMNEZEU, nu puteau ajunge în cer (comp. cu Romani 14:8)!
Nu are rost să mințim ca și popii care le promit la toți (criminali, bețivi, adulteri, etc.) locul „cu verdeață” !!!
Dar nici nu putea fi lăsați în iad la nesfârșit, 7 zile de chin a fost de ajuns, până azi (comp. cu Numeri 12:13-15).
Ei azi au fost transferați într-un loc bun, pentru că meritul lor a fost că prin moartea lor, a dus la o mișcare de stradă care a făcut să cadă un guvern corupt, astfel mortea lor nu a fost în zadar nici în ochii lui Dumnezeu; ci, a dus la o schimbare pozitivă în țară!
Speranța lor și sperăm și a familiilor lor, este: învierea lor din morți la judecată, în care vor fi declarați drepți pe baza faptului că sacrificiul lor a fost încununat cu detronarea unui guvern, primar corupt ce avea în spate puteri demonice care făceau rău României.
Satan nu ar fi plecat din România fără jertfă de sânge!
Sperăm ca oamenii care ca urmare a morțiilor de la Colectiv, au înălțat o mișcare de protest care cer DREPTATE! Ca Dumnezeu să facă dreptate! Căci fără judecata celor vinovați (torționarii comuniști, vinovații de la revoluție, mineriade, hoți din conducere, etc.), nu există dreptate, nu există căință, nu există îndreptare, nu există motivare spre a trăi o viață cinstită!!!
Dumnezeu prin Regele Isus să i-a în grijă România și poporul român și să îl ducă la o schimbare profundă! AMIN.
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
.                ------ DISCUŢII  cu  PENTICOSTALII  din  Reghin :  
  ---"Penticostali români , de ce ţineţi să le vorbiţi românilor în alte limbi ? Atît de tare urăşte  secta dvs  limba  română ? Înseamnă că sunteţi şovini , ceaace nu e creştinism ! Tatăl ceresc nu e şovin , nici părtinitor ! Vedeţi  cartea Faptele apostolilor 10 : 34 , 35 . 
           Vorbiţi- le ungurilor din Ardeal sau secuilor din Covasna şi Harghita , şi o să aflaţi dacă limbile voastre sunt  autentice , adică folosesc ascultătorilor sau sunt vorbiri în vînt !         
            **********************'''''                 
---  Mă rog lui Dumnezeu în alte limbi !                         
---  De ce ? Nu te ascultă în limba română ? 
  Dacă nu te ascultă în limba română --- cu certitudine nu te ascultă nici în alte limbi ! 
--- E , mă ascultă şi romîneşte . de ce să nu mă asculte ?
 --- Păi atunci de ce să te rogi în altele , în care nu şti ce spui și nu poți zice ” Amin” deoarece
 nu le cunoşti ? ! =  I Corinteni 14  : 16 
.     Și Nu uita regula de bază : darurile spiritului sfînt sunt pentru folosul altora , nu pentru folos personal  =  I  Corintenni  14 : 1-- 6 , 12
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------