luni, 11 februarie 2013

PATRU SCRISORI-------------------  S C R I S O R  I   C Ă T R E   Ș T A B I I     M A R T O R I L O R 
   -------------------------------------------------------------------                                           ----------------- C U P R I N S :
-Dragi fraţi de la Filială din Bucureşti
-Declaraţie de dezasociere
-Către martorii care se întreabă:De ce m-am dezasociat de 
                                                                                       Organizaţie
-Scrisoare deschisă către Corpul de guvernare al Martorilor(Via
                                                                 lui Nabot nu e de vînzare!)
- Istoria lui  Nabot // vă dă peste bot ! 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------


.                                                             ----------------  Reghin 04 oct. 2011 ----------- 
                         Dragi fraţi de la Filiala din Bucureşti


Scrisoarea aceasta cu exact acelaşi text v-am mai trimis-o în urmă cu vreo trei luni. Şi nu mi-aţi răspuns. Încerc din nou.
            Mă numesc Bota Ioan, domiciliez în judeţul Mureş, oraşul Reghin, str. Pomilor, Bl. 7, Sc1, etj. II, ap.17, tel. 0265 520004 şi aparţin de congregaţia Reghin-est.
            M-am hotărât să vă scriu deoarece am ajuns teren de luptă între nişte contraziceri serioase privind unele idei ale credinţei noastre Martorii lui Iehova. Vă cer ajutor, vă rog să-mi răspundeţi.
I.        Prima nedumerire este despre o chestiune de o importanţă vitală pentru orice creştin: onorarea Salvatorului şi Căpeteniei credinţei creştine, Isus Cristos. Constat că primii creştini, apostolii şi ceilalţi discipoli ai Săi din sec. I, erau mult mai iubitori şi mult mai respectuoşi cu El. Îl avea mult mai des pe buze şi era miezul vestirii lor – 1Corinteni 1:23,24; 2:2. De aceea au fost numiţi creştini.
            Dar ei Îl mai onorau şi în alt mod: Îl numeau Domn şi Domnul nostru. O citire atentă a Noului Testament convinge.
Studiind personal am descoperit nişte fapte uimitoare : că onorarea Sa ca Domn a început încă din Vechiul Testament, cu David – Psalmul 110:1 (Matei 22:41-45). Era Domnul lui David!
Şi pentru Elisabeta era Domn, încă înainte de a fi născut – Luca 1:43!
Aşa L-au anunţat şi îngerii către păstori – Luca 2:11.
Şi repet: la fel se refereau la El şi primii creştini. Câteva dovezi: Ioan 4:1; 20:28; Fapte 2:36; 3:15; 1Cor. 8:6; Filipeni 3:7,8; Efeseni 4:5,6; 1Petru 3:15; Apocalipsa 22:20,21. Limbajul primilor creştini referitor la El era onorant. Pentru că onorarea se vede şi din exprimare şi pentru că Domnul nostru chiar ne învaţă că trebuie să-L onorăm foarte-- foarte mult! Ioan 5:23
Dar constat cu regret că onorarea Sa este o mare problemă pentru noi. Suntem deficitari la acest punct. Şi aceasta se vede uşor atât în publicaţii cât şi la programele de la Sală şi la Congrese. În literatura noastră nu este numit Domn, ci Omul Isus Cristos, Isus (în exces), Cristos, Exemplu şi Maestru (ca un guru hindus), Instrument. Este trist că David, Elisabeta, îngerii, şi primii creştini Îl numeau Domn, dar noi nu !
În materialele noastre se repetă mereu că e Rege. Dar din această poziţie deocamdată nu influenţează situaţia de pe pământ. În schimb în materiale nu I se accentuează celelalte roluri din care acţionează de la Înălţare (Matei 28:18-20), anume de Domn, Mântuitor, Mijlocitor, Mare Preot, Păstor excelent, Uşă, Stăpân, Prinţul vieţii, ş.. Aproape totul şi toate sunt raportate numai la  ” Domnul Suveran Iehova ”. Ni se predă un Isus mai puţin important decât cel din Matei 28:18; Filipeni 3:21; Evrei 1:3, mai puţin implicat, mai puţin onorat şi mai puţin iubit! Mai grav: în unele articole şi studii din Turnuri nu este nici măcar pomenit! Nu apare nici în relatările autobiografice ale misionarilor! Şi, din păcate, şi cântările reflectă acest dezechilibru: din 135 de cântări, numai într-una, nr. 30, e numit Domn! Aceasta este mult prea puţin!
Din cauza acestor desconsiderări oficiale în publicaţiile noastre, fraţii şi surorile nu-I spun Domn Fiului Unic: nici la rugăciuni, discursuri, programe şi conversaţii. Ei şi ele imită limbajul materialelor, în loc să copieze limbajul primilor creştini: să-I spună: Domn, Învăţător, Stăpân, Păstor, ş.. - Romani 15:4; Matei 11:29.
Argumentul că noi nu-I spunem Domn deoarece aşa fac celelalte confesiuni e neconsistent pentru că  primii creştini Îi spuneau frecvent Domn.
II.     Am descoperit de pe CD-WTS lipsesc ediţiile revistei Treziţi-vă din 1991, luniile februarie-iunie. Care este motivul acestui gol în hrana spirituală? Ele au existat în acel timp, era după căderea dictaturii. Ni se ascunde ceva dubios?
III.   Altă chestiune: explicaţiile noastre susţin că fraţii lui Isus din Matei 25 sunt doar cei 144.000. Dar în Matei 12:50, Evrei 2:11,12, citim că toţi creştinii sunt fraţii Săi, evident mai mici. Ce să cred: spusele Domnului şi ale lui Pavel sau explicaţiile Organizaţiei noastre?
IV.  Sfinţii din Biblie s-au rugat şi în genunchi. Câteva dovezi: În Psalmul 95:6 se porunceşte aceasta! 2Cronici 6:13; Ezra 9:5; Daniel 6:10; Fapte 20:36; 21:5; Efeseni 3:14; Filipeni 2:10; Apocalipsa 4:9,10. Vedem că există poruncă, dar şi exemple care nu pot fi ignorate. Şi extraordinar: există şi profeţii despre aceasta! Isaia 45:23; Romani 14:11. Dar mai există şi legea instinctivă a bunului simţ  şi a umilinţei puse de Dumnezeu în oameni : în faţa Sa cădem în ţărână!
            În timpul fratelui Russell se obişnuiau rugăciuni în genunchi, dar după moartea lui a dispărut acest bun obicei biblic. Şi nu mai suntem învăţaţi aşa.
Sunt martor al lui Iehova din 1968 şi îi cunosc pe fraţi încă de mai inainte, din copilărie, dar nu am văzut niciodată vreun martor al lui Iehova rugându-se în genunchi! Aceasta arată că ni s-a tocit sensibilitatea şi nu suntem umili. Constat şi mă doare. Greşesc?
Din ce motive biblice s-a renunţat la acest obicei biblic, public şi milenar de umilinţă?
A fost practicat de dinainte de Adam, iar în Apocalipsa vedem că cei din cer se aruncă înaintea Celui care stă pe tron. Şi Domnul Isus s-a rugat în genunchi.
Şi în acest caz, argumentul că alte confesiuni îngenunchează, nu poate fi un motiv să nu ne rugăm în genunchi pentru că este vorba de închinare conform Bibliei şi nu de a proceda contra altor culte.
V.     Sfatul apostolului Pavel din 1Timotei 5:23, conform Traducerii Lumii noi, nu poate fi ascultat: cine îl respectă se deshidratează şi se alcoolizează, dacă Timotei l-ar fi aplicat în forma din traducerea noastră, boala lui de stomac s-ar fi agravat.
            Nu cunosc limbi străine şi admit (dacă o fi cazul) că aşa o fi în manuscrise. Dar apostolul Pavel nu dădea sfaturi inaplicabile. Dacă or fi greşit un scrib sau mai mulţi, textul lor nu merită atâta respect superstiţios. Tot apostolul Pavel a mai spus că “litera omoară”... s-a tradus Bogăţie în loc de Mamona, iar aici nu s-a putut ţine cont de logica textului?! Şi ce a rezultat? Un sfat pe care nu îl poate respecta nimeni fără să îşi facă rău.
În ce mă priveşte eu rămân la traducerile Cornilescu, GBV şi Galaction; aşa cum faceţi şi voi: beţi şi apă când sunteţi bolnavi.
Ar trebui revizuit urgent deoarece din cauza lui am trecut prin momente neplăcute, neputându-l apăra în faţa batjocoritorilor.
VI.  Altă problemă cu traducerea noastră: din ea au dispărut mai multe cuvinte din fondul lexical al limbii române, mai ales de origine slavă. Au dispărut cuvintele curvie şi preacurvie. Sunt înlocuite cu adulter şi fornicaţie. Şi aceasta dă apă la moară criticilor: “Aţi falsificat Biblia”! “V-aţi făcut Biblie pe placul vostru!” Ce să le răspunzi?
            Dar aspectul cel mai grav al acestei probleme este altul: orice om bine informat ştie că aceste cuvinte fac parte din limbajul corect-politic al lumii necredincioase care luptă din greu să elimine din vocabularul populaţiei cuvintele care au “miros religios”. Eliminarea cuvintelor curvie şi preacurvie e o aliniere la globalizarea politică.
Fiara din Apocalips vrea să nu se mai audă limbajul religios. Vrea limbaj politic. Dar noi suntm religie, nu? Pe noi ne interesează limbajul corect.-biblic, nu? Ce facem? Ne aliniem la prelucrarea politică? Nu mişcăm în “front”?!
Adulter nu va egala niciodată stigmatizantul curvă sau curvar, cuvinte care ard, cuvinte care amintesc despre Dumnezeu şi judecata Sa! Adulter aminteşte de tribunale, nu de Biblie.
Iar cuvântul fornicaţie nu se găseşte în DEX. Şi micşorează şi el încărcătura acuzatoare a Bibliei contra păcatelor! Acesta este efectul acestor cuvinte, un efect cum doreşte lumea! Aceasta dorim şi noi?
Modul în care sunt traduse aceste versete (la fel ca şi cel din 1Timotei, dar mai sunt şi altele) mă surprinde neplăcut, mă dezamăgeşte. Sunt consternat!
VII.  Care este baza biblică pentru campania cu invitaţii la Comemorare? Domnul Isus nu i-a invitat decât pe apostoli, deşi El şi apostolii Săi au botezat destui (Ioan 4:1), iar camera (de sus) era foarte încăpătoare: după înălţare s-au adunat acolo aproape 120 de persoane – Fapte 1:15. Înţeleg din prezenţa restrânsă la Cină  in aceea seară a lui Isus cu apostolii din
    1Corinteni cap.11,  dar şi din alte referinţe biblice că prezenţa la sărbătoarea Cinei era un privilegiu sfânt, solemn, frăţesc, intim, la care necreştinii nu erau invitaţi, ca la noi. Greşesc?
VIII.  Conform explicaţiilor numai cei 144.000, cu răsplată cerească, au voie să se împărtăşească la Cină din simboluri, iar ceilalţi mulţi (Apocalipsa 7:9), cu speranţă pământească , nu.
            Dar în Biblie nu am găsit precizat nici o legătură între destinaţiile răsplăţilor şi împărtăşirea din simboluri. Am găsit doar că Isus ne-a lăsat împărtăşirea ca să putem arăta că recunoaştem importanţa jertfei Sale pentru mântuirea noastră. Şi pentru încă un motiv: pentru menţinerea jertfei Sale şi a importanţei ei în actualitatea oamenilor. Nu are legătură cu locul de răsplată a celor mântuiţi. Luca 22:19; 1Corinteni 11:26.
Explicaţiile materialelor dau ca argument 1Corinteni 11:27-29.
Dar aceste versete se referă la cu totul altceva! Ne spune contextul, adică versetele 20-22 şi 33,34: să nu confunde masa comună frăţească (agape), ţinută de ei înainte de Comemorare, cu Cina Domnului.
Concluzia: Toţi beneficiarii jertfei de pe Golgota au drept să se împărtăşească din simboluri, aşa cum în Vechiul Testament tot poporul avea drept să mănânce din miel şi din azime, chiar şi prozeliţii, nu numai regele, preoţii şi leviţii. Atunci?
IX.  Referitor la botez: de ce facem botezuri cu formulă trinitară? (vezi cartea Organizaţi întrebarea nr.31; cartea Cunoştinţa p.176, par.12 şi alte materiale).
   Primii creştini botezau doar într-un singur Nume: al lui Isus Cristos. Aţi putea să-mi arătaţi un botez cu formulă trinitară în Noul Testament? Matei 28:19 nu este un argument: la nivelul în care vă aflaţi nu se poate să nu ştiţi ceea ce au descoperit şi au publicat cercetătorii manuscriselor încă de la începutul secolului XX: Că Tatăl şi Spiritul nu erau în manuscrisele originale, că sunt interpolări făcute de trinitarieni, că versetul e viciat de apostaţii de atunci.
Traducătorii noştri ar fi trebuit să ţină cont de acele descoperiri care sunt deja istorie.         
X.     De ce, noi martorii lui Iehova, nu vestim şi chemarea ceresacă? Conform Turnului de Veghe din 1 mai 2007, rubrica Întrebări de la cititori s-a schimbat înţelegerea despre anul 1935 ca dată-limită pentru chemarea cerească; potrivit noii înţelegeri, chemarea cerească este de actualitate şi continuă până în marele necaz.
Sunt sigur că nu vă spun noutăţi. Atunci de ce nu vestim şi chemarea cerească în lucrarea de predicare? Şi de ce nu se vorbeşte despre ea la programele spirituale de la sală şi în reviste? Ar fi un motiv de bucurie şi o speranţă, pentru că nu e de competenţa noastră să alegem cine are parte de ea sau nu. Ea poate fi o posibilitate chiar şi pentru un botezat recent dacă aşa vreau Iehova Dumnezeu şi Domnul Cristos (vezi tâlharul de la răstignire, care nu era discipol).
Iehova Dumnezeu nu a împuternicit pe nici un om să-i aleagă pe cei care merg la cer, ci a păstrat pentru Sine această prerogativă – Romani 14:4; Iacov 4:12.
    XI. De ce surorile nu-şi acoperă capul la întruniri şi în predicare? Apostolul Pavel dă două motive pentru aceasta: pentru recunoaşterea autorității bărbaţilor şi pentru îngeri. Orice explicaţie contrară nu rezistă în faţa clarităţii textului biblic. Îngerii sunt prezenţi permanent. Explicaţiile Societatăţii numesc mărturia şi pionieratul ca fiind profeţie or Pavel a poruncit ca femeile să nu profeţească cu capul descoperit.
Cele care pretind că au ghid Biblia, dar o ascultă capricios se amăgesc crezându-se aprobate. Normele Bibliei nu sunt negociabile şi nu depind de contextul cultural.
    XII. Apostolul Pavel le porunceşte surorilor să tacă la întruniri şi pentru a întări porunca în 1Corinteni 14:37 precizează că aceasta este o poruncă din partea Domnului. Referirea la autoritatea Domnului Isus nu e întâmplătoare şi nu pote fi ignorată.
Pe lângă aceasta în Biblie există o regulă veche: în Israelul antic femeile nu aveau voie să vorbească la întruniri şi Sinagogi, de aceea Pavel aminteşte Legea. Deci nimic nou pentru cine este familiarizat cu Biblia.
Cunosc explicaţiile care permit, dar apostolul Pavel este foarte categoric: nu a prevăzut nici o excepţie şi nu se poate trece peste autoritatea lui şi mai ales peste autoritatea Domnului Isus.
Dar observ, cu neplăcere, că materialele caută argumente anume ca să transforme interdicţia în permisiune.
Am căutat exemple cu femei creştine care să fi vorbit la întruniri în sec I e.n. şi nu am găsit.
Concluzia: această regulă era cunoscută şi respectată. Surorile noastre de ce nu o respectă? Mai mult – unele încalcă şi mai grav porunca răspunzând la Sală cu minipredici şi se folosesc de ocazii ca să le dea sfaturi chiar şi bătrânilor!

            Mă opresc aici, dragi fraţi. Aştept cu mare interes răspunsul vostru.
Continui să mă închin lui Iehova Dumnezeu bucuros pentru binecuvântările Sale prezente şi plin de încredere pentru cele viitoare, ca discipol pe urmele Domnului Isus.


            Cu mult respect şi iubire frăţească!

                                                                                                Nelu Bota.

P.S. Către cititori
            - O precizare: până la data publicării acestei scrisori , pe Internet nu am primit nici un răspuns de la Filială, deşi le-am trimis-o de două ori (în vară şi în Octombrie). Dar şi a nu răspunde este un răspuns...
A urmat, normal, dezasocierea mea de Organizaţia Martorii lui Iehova în 07.11.2011.


Reghin 07.nov.2011


Declaraţie de dezasociere din Organizaţie religioasă
Martorii lui Iehova


          Subsemnatul Bota Ioan, cu domiciliu în judeţul Mureş, oraşul Reghin, str. Pomilor, Bl. 7, Sc1, etj. II, ap.17, tel. 0265 520004.
-      Asociat în Congregaţia Reghin-est.
          Prin prezenta vă declar că nu vreau să mai fac parte din Organizaţia voastră, ies din ea!
    După 43 de ani de asociere o cunosc bine, atât teoriile cât şi practicile ei. Ştiu ce fac! Această dezasociere este o dovadă a conştiinţei mele creştine, e un fapt de maturitate creştină; e o decizie normală de eliberare de sub hipnoza unei secte plină de falsuri şi abuzuri.
    Multă vreme nu m-am gândit că voi ajunge la această hotărâre. Nici când, tânăr botezat, eram anchetat de Securitate la Tg. Mureş, apoi la Reghin. Nici când eram în penitenciare pentru că am refuzat să mă încorporez. Şi nici apoi urmărit de Securitate până în 1989. Dar mă detaşez acum, în libertate, pensionar, cu părul (cât mai e) încărunţit şi bunic. Şi fac aceasta nu pentru a naufragia în “lume”, ci pentru că sunt dezamăgit de Organizaţia voastră compromisă şi decăzută. În ea nu poţi fi loial învăţăturilor Sfintei Scripturi! Vă părăsesc pentru că nu mai sunt credul şi dezinformat. După 1989 am putut să mă informez. Sunt edificat! Înţeleg adevărul Bibliei măcar atâta încât să nu mai fiu păcălit de tupeişti şi impostori, de păstori amatori.
        Şi, ca martor al lui Cristos, mă simt dator să iau atitudine: voi demasca, pe scurt, câteva din lunga listă a rătăcirilor Organizaţiei, unele foarte grave.
    Principalul păcat este neonorarea Domnului Isus Cristos - Ioan 5:23!! Nu folosiţi expresia DOMNUL ISUS CRISTOS, ca în Noul Testament! Nu-L iubiţi! Nu-L vestiţi pe El şi învierea Sa cum vesteau primii creştini! 1Corinteni 1:2,23; 2:2; nu aveţi relaţie personală cu El! În Noul Testament suntem chemaţi la Cristos, dar voi chemaţi oamenii la Organizaţia voastră! Matei 11:28-30; Evrei 12:2,3.
    Al doilea păcat este necunoaşterea lui Dumnezeu! Nu ştiţi că Noul Testament nu face caz de Numele Iehova, ci de TATĂL! Matei 6:6,9; Ioan 1:14; 14:8,9; 20:17; Romani 1:7; 8:15; 1Corinteni 1:3; 8:6; 1Petru 1:17. Primii creştini îl vesteau pe Cristos, de aceea au fost numiţi creştini. Dar voi raportaţi totul la Iehova, desconsideraţi Matei 28:18, prerogativele Fiului: că e Domn, Învăţător, Păstor! Ioan 20:28; Fapte 2:36; 1Corinteni 8:6 şi.a. Şi Îl batjocoriţi pe Iehova pronunţându-I Numele inflaţionist, devalorizându-L, coborându-L în derizoriu!
    Aceste două păcate sunt suficiente să vă descalifice Organizaţia.
    Dar mai aveţi şi alte erori eliminatorii:
-       Nu vă umiliţi să vă rugaţi şi în genunchi!
-       Comemoraţi CINA ca sataniştii: nici ei nu se împărtăşesc din simboluri.
-       Acordaţi mai mare importanţă explicaţiilor schimbătoare ale trufaşilor din Brooklyn decât Bibliei, le numiţi Hrană, în loc să consideraţi Biblia – Hrană! Vai, ce jalnici aţi ajuns: să apăr importanţa Bibliei în faţa voastră!
-       Mărturia voastră este agresivă. Refrenul este doar mărturia (să iasă contribuabili) şi uitaţi generozitatea, omenia, 1Samuel 15:22, Cuvântarea de pe Munte, Matei 23:23, Galateni 2:10.
-        Brooklynul impune dogmă că sclavul explică. Ce să explice? Ce nu poate fi clar pentru cine se roagă, citeşte Biblia cu evlavie, se creştinează, primeşte Spiritul Sfânt şi îşi foloseşte mintea dată de Dumnezeu (Proverbe 28:5; Ioan 6:45)? Brooklynul pretinde că dă Hrană, dar în loc să prezinte Biblia, debiteză speculaţii, la fel ca alţii care au intoxicat omenirea cu religii şi secte false, cu idei apostate şi răstălmăciri şi sofisme fără număr!
          Nunţile voastre au decăzut! A dispărut atmosfera creştină şi seriozitatea! Nunţile voastre sunt cu muzică lumească, alcool, ritmuri drăceşti, dansuri isterice, atingeri între neparteneri, decibeli asurzitori! Aşa pregătiţi tineretul să aştepte Armaghedonul! Nu mi-i închipui pe Pavel sau Petru aplaudând şi dansând ca voi.
      Biblia a preţuit întotdeauna părul alb, vechimea în credinţă, experienţa. Dar Organizaţia nu, ea preferă tineri imberbi, naivi, dansatori, aplaudaci, yesmeni, cravatişti care nu ştiu că, la origine, cravata era un simbol sexual...
     Pe aceşti manevrabili, care acceptă orice pentru nişte aplauze şi promovări, îi numeşte bătrâni. “Bătrâni fără zile”, şi fără emoţii sfinte şi profunde!
    Sunt sătul de profeţiile neîmplinite, despre 1914, 1974/1975, şi de sfârşitul generaţiei 1914! Şi de fosta explicaţie aberantă a cap. 13 din Romani, care a făcut victime (vezi cazul: C.A.M.I.)! “Servul” nu s-a dovedit nici înţelept, nici prevăzător, ci un tupeist. Şi, din păcate, fantezia lui imprudentă a cauzat victime şi a generat secte bigote. Cântărit e găsit uşor.
                Sunt indignat de trufia unică a celor din Corpul de Guvernare: nu şi-au cerut niciodată scuze victimelor cauzate de învăţăturile lor false şi aşeptările neîmplinite! Papa şi preşedinţii Germaniei, Rusiei şi alţii au putut să ceară. Ei nu! Urmându-le exemplele idolii voştri ar trebui să pogoare din Turn, să se umilească, să ceară iertare. Au motive berechet!
               Nicăirea nu am văzut mai mult lăudăroşenii ca la martorii lui Iehova! Dar nu ştiţi nici măcar adevărul elementar că în această perioadă, evanghelică, toţi creştinii au o singură chemare: chemare cerească – Efeseni 4:4; Evrei 3:1. În Apocalipsa 7:13,14, se spune în cer despre marea mulţime: “au venit”, “vin”! Răsplata pământească este pentru Mileniu. Şi vă lăudaţi că aveţi cunoştinţă exactă!
            Sunt revoltat de minciuna din Anuarul pe 2006, în care sclavul nu vrea să recunoască faptul că lucrarea martorilor lui Iehova din România numită “Linia”, care era în legătură cu Broklynul pe timpul lui Ceauşescu a fost tot timpul în compromis cu Securitatea în timp ce nouă ni se predica despre integritate!
                Ştiţi că Societatea a fost asociată mai mult de 10 ani cu ONU? În acelaşi timp ne învăţa că ONU e Fiara a VIII din Apocalipsa. A călărit-o, afilierea începând din 1991! Dublă ipocrizie: Şi cu ONU şi cu martorii!! S-au tot compromis până s-au plictisit de protestele martorilor din Occident, care denunţau şi îi învinuiau de trădare!
     Asta da: separare de lume, închinare pură, Organizaţie curată! Şi ăsta da sclav bun şi loial!
                Idolul vostru, Corpul de Guvernare, minte: “rămăşiţa” celor 144.000 de pe glob care compun sclavul, nu i-a ales niciodată să-i reprezinte! Poziţiile lor de lideri, sunt mita primită pentru că aprobă lovitura de forţă a lui Ruherford din 1917 şi abuzurile pe care le-a mai făcut. O clică de corupţi, intriganţi, lacomi de putere şi confort princiar. Ea conduce, nu sclavul!
                Nu e locul şi nici timpul să lungesc scrisoarea. Şi nu vă pasă! Nu vă interesează adevărul, ci adevărul sectei! Vă cunosc: pentru voi contează foarte puţin ce spune Biblia, argumentele voastre sunt literatura idolului, un nisip mişcător...
            Organizaţia nu-i iubeşte pe “veterani” şi pe cei care au memorie bună. “Prietenii ştiu de ce”...
                Canalul vostru miroase îngrozitor, iar Turnul se clatină în ceaţă! Aţi ajuns penibili: chiar martorii ironizează schimbările numindu-le “schimbări în cunoştinţa exactă”, iar generaţia, o numesc: “generaţia de elastic” şi “generaţia înnodată din bucăţi”...
            Maşinăria voastră merge, dar fără Spiritul Sfânt! Funcţionează în decădere continuă şi fără lumină! Se poate şi aşa, se poate în multe feluri, cum agonizează şi celelalte făcături apostate. Dumnezeu permite.
     Părăsesc Titanicul vostru găurit în care voi, printre valuri, îi cântaţi laude “sclavului” cu năravuri de stăpân.
                Îi compătimesc pe cei sinceri, naivi şi înşelaţi care rămân. Bieţi roboţei sectari nerumegători! Se felicită ce noroc a dat peste ei: au schimbat nişte clerici babilonici cu alţii mai rafinaţi. Mari norocoşi! Cum au ieşit în drum au şi nimerit direct peste închinarea restabilită integral! Restabilită de cine? De Brooklyn, fireşte!
                Mă veţi numi apostat. Şi sunt apostat, dar nu faţă de Iehova Dumnezeu şi nu faţă de Domnul Cristos, ci faţă de Organizaţia voastră decăzută! Voi sunteţi apostaţi faţă de Domnul Cristos şi faţă de Biblie!
                Mântuirea este personală (Apocalipsa 3:20)! “Iehova îi cunoaşte pe ai săi”!
                Idolul vostru e gol (crede că are haine spirituale dar nu are). E în confuzie, în derută şi în panică. 
                  Treziţi-vă şi vegheaţi! Nu fiţi laşi, nu vă daţi robi oamenilor! 1Corinteni 7:23. Şi nu păziţi cadavre, ca moabiţii! (Judecători 3:11-25).
           Până vă treziţi, dacă vă îmbolnăviţi, fiţi loiali Organizaţiei: aplicaţi reţeta “sclavului”: “nu mai beţi apă ci câte puţin vin”. O să vă agravaţi? Da. Dar aşa a tradus el 1Timotei 5:23. Şi aceasta face parte din „hrana spirituală” falsificată în bucătăriile elitei din Brooklyn.


                                     Ne întâlnim pe Internet.
                                     Voi deschide cutia Pandorei...
                                     Să vă fie de bine! Dar n-o să vă fie.
                                      

-         Nelu Bota.


Reghin 20.dec.2011
                Către martorii lui Iehova care se întreabă
De ce m-am dezasociat de Organizaţie
                                                         

                                                          Dragii mei
         
          Sunt persecutat! Dar acum nu de comunişti ci de religioşi! Pentru că m-am dezasociat, unii martori mă taxează apostat, mă calomniază, mă ocolesc şi mă privesc de parcă s-ar uita prin sticlă. Tovarăşii de drum, de ieri, prigoniţii care se plângeau de abuzurile dictaturii – azi, încravataţi şi plini de ifose prigonesc susţinerea Bibliei în favoarea unor învăţături omeneşti, sectare. Nu pot să-mi răspundă întrebărilor şi demascărilor, dar ştiu să insulte!
Nu le este greu deoarece învaţă de la un meseriaş învechit la împroşcat cu defăimări: corpul de guvernare, un Cârcotaş irecuperabil care nu recunoaşte niciodată nimănui nici o calitate. El le-a dat model de jigniri în Cartea de organizare pag. 155, par.2: ,,nu mai vrea să fie creştin, respinge credinţa şi abandonează închinarea la Iehova”; par.3: ,,a renunţat la credinţa creştină, alege să li se alăture celor dezaprobaţi de Dumnezeu”.
          Stimaţi cititori! Ce uşor îi judecă pe alţii şi îi condamnă bătrâneii aceia! Încă puţin şi ne numeau nebuni. Exact ca fariseii şi inchizitorii. Nici o clipă nu le trece prin gând că problema este în ograda lor. Ştiu ei câte dezamăgiri şi indignări provocate de ei duc la această hotărâre dureroasă? Nu! Şi nu-i interesează! Dar pretind, de parcă ar fi Moise: „Nu murmuraţi”! Deşi ei sunt cu musca pe căciulă. Fiecare om e unic pentru Dumnezeu, dar ei îi amestecă pe toţi într-o oală cu jigniri şi îi aruncă. Nu ştiu ce este în sufletul meu dar declară: ,,nu mai vrea să fie creştin”. Chiar aşa? De unde ştiu? Aceasta nu e calomnie!?
          Dragi cititori, nimic nu e mai departe de adevăr decât această demagogie de încrezuţi: că cine se detaşează de această organizaţie abandonează credinţa creştină! Organizaţia aceasta şi creştinismul sunt două chestiuni foarte diferite. Organizaţia Martorii lui Iehova nu este tot una cu creştinismul şi nu îl poate confisca ori cât ar dori! Am abandonat Organizaţia Martorilor lui Iehova, nu credinţa creştină! Am abandonat-o tocmai pentru că nu sunt de acord cu modul în care înţelege, practică şi prezintă creştinismul! Cred că îl înţelege greşit, îl practică greşit şi îl prezintă greşit. Cred că modul ei nu este aprobat de Dumnezeu. Despre aceasta este vorba. M-am dezasociat pentru că doresc binecuvântările lui Dumnezeu, dar organizaţia aceasta s-a îndepartat de voia Sa, deşi se consideră singura religie adevărată.
          Explicaţia e simplă: am ascultat indemnul titlului uneia din revistele ei: m-am trezit! Şi am constatat ca mi-am investit greşit încrederea, că Organizaţia aceasta se înşeală şi mă înşeală. Şi am ieşit afara din tabara ei la ocara Domnului Cristos – Evr.13:13.
          Organizaţia aceasta a ajuns un sistem rece, birocratic, străin de sinceritatea, căldura, umilinţa, adevărul, libertatea şi simplitatea Evangheliei. Apartenenţii ei sunt intimidaţi să rămână anonimi şi fără personalitate precum fişele dintr-un inventar. Nu au voie să publice. Şi nu au voie să participe la dezbateri publice, pentru că nu rezistă la confruntări.
         Dar unul dintre defectele cele mai supărătoare al acestei secte e secretomania. Am constatat acest nărav şi în cazul meu. Îl povestesc pentru că aşa păţesc toţi care au probleme disciplinare: sunt judecaţi în secret. Pentru că am criticat în cadrul studiului Turnului de Veghe, la Sală, la microfon, că Turnul nu-i spune Domn lui Isus şi am spus că trebuie să ne rugam şi în genunchi - am fost acuzat că am „tendinţe apostate”, am început să fiu suspectat şi urmărit, iar mai târziu, după alte incidente, am fost „judecat” de un „comitet judiciar” compus din 3 persoane. „Judecat” este de fapt spus nepotrivit deoarece eram fără public, numai eu şi ei, în secret, ca la bolşevici! Nu ca în primul secol, pe timpul primilor creştini! Ei judecau în prezenţa congregaţiei şi împrună cu congregaţia. Citez din 1Cor.5:4: „fiind adunaţi laolaltă” şi din 2Cor.2:6: „pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi” şi din 1Tim.5:20: „mustră-i înaintea tuturor ca şi ceilalţi sa aibă frică”. Adica cei prezenţi trag foloase educative din disciplinarea ce avea loc în public. Dar Martorii lui Iehova nu beneficiaza de astfel de lecţii, deoarece la ei judecările sunt secrete.
         Ce argumente biblice are Conducerea Organizaţiei să constituie comitete judiciare şi judecări secrete? Niciunul!!! Să arate un singur comitet judiciar şi vreo judecare secretă din Noul Testament! Nu poate pentru că primii creştini nu făceau judecări în ascuns, erau „transparenţi”. Deci comitetele judiciare ale Martorilor, cu judecarile lor tăinuite, nu au legitimitate biblică! Judecările fără congregaţii le-a început Rutherford ca instrumente de răfuială, necontrolată, contra celor care-l incomodau. Cel judecat nu are garanţii că va fi judecat corect, obiectiv! Deci judecarea martorilor nu se ridică nici măcar la nivelul judecăţilor lumeşti unde prezenţa publicului este liberă.
          Stimaţi cititori, indignarea nu găseşte cuvinte destul de tari să înfiereze această încălcare grosolană a justiţiei de către religie! Cât de bine se potrivesc aici cuvintele Domnului Isus consemnate în Matei 6:23: „Dacă lumina care este în tine este întuneric – cât de mare trebuie să fie întunericul acesta”?! Ce să mai comentăm? Cui nu îi este clar? Lor! „Au ochi, dar nu văd” că aşa ceva nu este uman, cum atunci să fie creştineşte?? Totuşi Corpul de guvernare a inclus abuzul lui Rutherford în Cartea de organizare! Zadarnic! „Scriptura nu poate fi desfiinţată”! Şi ea ne învaţă altfel.
                  În loc de argumente biblice, Cartea de organizare vine cu falsuri! Citim la pagina 153 par.2: „Când a aflat despre conduita ruşinoasă a unui membru a congregaţiei din Corint, Pavel i-a sfătuit pe bătrâni să-l predea pe un astfel de om lui Satan”. Aceasta frază contine o mare minciună! Pavel nu a scris în cărţile catre corinteni nimic special sau anume bătrânilor, ci s-a adresat întregii congregaţii şi posterităţii. Vedeţi 1Cor.1:1-3 şi 2Cor.1:1. Cine înţelege ce citeşte obsearvă că elita „dirijorilor” din Brooklyn „trage focul la oalele” bătrânilor, poate că are în cap altă carte (vreo apocrifă?). Apoi, pe această temelie mincinoasă, Cartea de organizare zideşte regula judecărilor tainice, la pagina 152 sus: „Corpul de bătrâni va numi un comitet judiciar alcătuit din cel puţin trei bătrâni pentru a rezolva problema”. Acesta este un aranjament nebiblic deoarece rezolvarea acestor cazuri nu e de competenţa lor, ci a congregaţiei! Bătrânii prezidează, dar congregaţia judecă împreună cu ei, nu numai că asistă la dezbateri! Verificaţi, vă rog, la 1Cor. 5:1-5,9-13 si 2Cor. 2:1-11.
          E semnificativ ca multi învinuiţi doresc să fie judecaţi în faţa congregaţiei, dar în Cartea de organizare nu e nici o aluzie la acest drept. Dacă m-ar fi judecat biblic, le-aţi fi auzit învinuirile, mi-aţi fi auzit justificările şi nu i-aţi fi aprobat. Pe când aşa au putut să-şi facă de cap. Şi ar fi vrut chiar să mă arunce ca pe o măsea stricată, dar le-am luat-o înainte cu „surpriza”: scrisoarea de dezasociere.
          Nu mi-am dat seama ce revoltatoare sunt judecările secrete, pâna nu le-am devenit victimă; atunci am simţit cât este de nedrept să fi prada subiectivismului şi răului plac, poate chiar răzbunării unora care sunt şi acuzatori şi judecători, şi congregaţia să nu vadă, să nu audă şi să nu poată să ia atitudine contra posibilelor abuzuri.    
          Conform procedeului, comitetul acela nebiblic a intocmit un proces verbal. Dar el nu a fost citit congregaţiei. Şi chiar daca l-ar fi citit e părtinitor. Şi nu e o stenogramă ca să puteţi vedea că nu au fost corecţi, că sfidau Biblia! Starea lor nu e de invidiat, sunt sigur că au probleme de conştiinţă şi insomnii. Iar la Sală, în loc să spună adevarul, că „Bota s-a dezasociat”, s-a spus un semiadevar: „Bota nu mai e martor al lui Iehova”. Din acel comunicat viclean, ascultatorii nu au aflat şi cealaltă jumătate de adevar; că eu am renunţat.
           De ce s-a anunţat aşa sec: „netransparent”, perfid? Pentru că aşa se prevede în Cartea de organizare, pag.156, sus. Din cauza ei deşi aveţi DREPTUL SĂ ŞTIŢI ce motive m-au determinat să mă dezasociez şi DORITI SĂ ŞTIŢI, dar nu vi s-a spus şi sunteţi nevoiţi să faceţi presupuneri. Cineva se teme de adevăr şi acela nu sunt eu. De ce trebuie ca o întreagă congregaţie sau chiar mai multe, să facă presupuneri, să şuşotească, când conform Bibliei congregaţia are dreptul să participe efectiv la judecare? Cine iubeşte adevarul e „transparent” şi nu confundă DISCRET cu SECRET! Vi se pare corect că în timp ce Biblia ne spune slabiciunile şi păcatele personajelor ei, chiar regi şi preoţi, de acum 6000, 5000, 4000, 3000 de ani şi de ce au fost excluşi unii acum 2000 de ani - la Sala nu se comunică motivele excluderilor din prezent?? De ce nu se comunică? Pentru că aşa dictează Corpul de guvernare fără bază biblică! Sunteţi deposedaţi de dreptul vostru de participare la judecări şi păgubiţi de lecţii preţioase.
           Stimaţi cititori, o regulă de drept, străveche şi fundamentală, proclamată şi în timpul nostru în tribunale spune: „Să auzim şi apărarea!” – Prov.18;17. Tocmai de aceea în Israelul antic astfel de probleme se rezolvau în public, la porţile cetaţilor; iar în Noul Testament cu PARTICIPAREA ACTIVĂ A CONGREGAŢIEI. Nu ca la Martori.
           Dragi cititori, deoarece nu aţi fost prezenţi la judecarea mea, nu aţi auzit argumentele apărării. Pentru ca această organizaţie nu respectă acest drept, elementar, al omului: dreptul la aparare publică, drept dat de Dumnezeu şi asumat în Statutul de funcţionare al Organizaţiei, la legalizare! Nu respectă nici dreptul meu, ca acuzat şi nici dreptul vostru de a cunoaşte direct adevarul despre reputaţia unui asociat. Ne dispreţuieşte drepturile şi demnitatea! Unde scrie că membrii acelui comitet nelegitim trebuie crezuţi orbeşte? Vi se cere să fiţi creduli ceea ce e un  păcat – Ier.17:5. Organizaţia să nu se mai laude că respectă Biblia şi Drepturile omului fiindcă judecarea secretizată, în absenţa asociaţilor, dovedeşte contrariul.
           Chiar şi acum de când m-am dezasociat, organizaţia continuă să mă persecute deoarece vă interzice să vorbiţi cu mine, ca să nu aflaţi cum explic şi eu situaţia, ce idei şi practici ale Organizatiei le contest şi cu ce argumente. Calomniatorii mă ponegresc nestingheriţi fără ca eu să mă pot apăra. Vi se pare just?
            De aceea am ales aceasta cale, pentru ca să vă informez corect motivele dezasocierii mele. Dar o fac şi din iubire pentru voi, pentru unii este probabil ultimul serviciu spiritual din partea mea. Voi, cei sinceri, sunteţi „publicul ţintă”, nu cei cu creierele spălate, care nu mai gândesc, care sunt roboţi sectari.  Dacă vă surprind dureros, cred că este necesar – la fel ca medicamentele amare, ca înţepătura acului seringii şi ca bisturiul chirurgului: pentru trezire la realitatea dură din jungla sectelor. Adevărul e mereu surprinzător, mereu provocator şi mereu altfel de cum se aşteaptă naivii. - Matei 11:25,26; 1Cor. 1:27-29.
            Sper să nu aruncati scrisorile alăturate, înainte de a le citi – Ioan 7:51; 1Tes. 5:21; 1Tim. 5:21-22. Lecturarea lor s-ar putea să vă, determine să faceţi alţi paşi catre adevărata maturitatea creştină, mult trâmbiţată de elita trufaşă care vă tratează toată viaţa ca pe nişte prunci spirituali.
            Primiţi, vă rog, mărturia unei conştiinţe creştine, loială Tatălui Ceresc şi Domnului Isus Cristos.
          
Dumnezeu să ne binecuvânteze!

                 
                                                                             Cu stimă,
                                            
                                                                                Nelu Bota.
                                                                                         

P.S. Dacă va vrea Dumnezeu în viitorul apropiat vor urma alte demascări.

                                                Acelaşi Nelu.SCRISOARE  DESCHISĂ  CĂTRE  GUVERNATORII

                 ORGANIZAŢIEI  MARTORILOR  LUI  IEHOVA
                                                              

                                                                                Cart.BROOKLYN,NEW-YORK

                                                                                                                                                                                                                 


  EXPEDITOR                  BOTA IOAN
                                                               ROMANIA----- JUDEŢUL MUREŞ
                                                        ORAŞUL  REGHIN,COD POŞTAL  545.300
                                                            STR.POMILOR,BL 7,SC.1,ET.2,AP.17
                                                                       TEL.0265/520004
                           
               *Dezasociat după 43 de ani
                                                                                                            23 Febr.2012

  VIA  LUI  NABOT  NU  E  DE  VÎNZARE!

     Biblia excelează în tablouri istorice a căror protagonişti şi situaţii (drame sau tragedii) au virtuţi profetice unice:desfăşurările,intrigile,naraţiunile lor se repetă, de parcă ar fi trase la xerox,cu alte buletine şi în costume,limbi,epoci şi contexte din cele mai diverse,tot mereu şi peste tot.
         Dintre ele o asemenea capacitate maximă de generalizare şi simboluri o are istoria lui Nabot şi a viei lui,din 1Regi  capitolul 21.
         Nu aţi observat-o,dar nu sunt surprins:nu e primul caz cînd nu observaţi evidenţa.Observ eu:că istoria lui Nabot şi a viei lui are nişte coincidenţe uluitoare cu noi şi situaţia noastră,există nişte paralele perfecte între Izabela şi suprastructura Organizaţiei voastre dictatorială şi sfidătoare----pe de o parte şi Nabot şi via lui şi noi,cei pe care"binevoiţi"să ne gratulaţi cu gingaşul compliment de apostaţi---- pe de altă parte.
         Asemănările sunt atît de frapante pentru orice gîndire sănătoasă că se impun de la sine!Şi ele vă stigmatizează,chiar dacă le ignoraţi!Nu-mi fac iluzii despre voi că veţi recunoaşte .N-o să fiu profet mincinos:anticipez că vă veti afunda capetele în nisip,ca struţii!Dar atunci de ce vă scriu?Pentru că mai există conştiinţe treze şi loiale lui Dumnezeu.Ei sunt,de fapt,publicul-ţintă,de aceea scrisoarea e deschisă,pentru că nu sunt secretoman şi vreau să iasă ceva instructiv:cine are demnitate,vă va vedea în oglindă,va trage concluzile care se impun şi nu voi fi vorbit în pustiu.
        Oligarhie religioasă înfumurată!Te lăfăieşti în privilegii şi în lux!Supuşii tăi îţi fac publicitate şi reclame gratuite.Aduni într-una sume şi averi,pe tot globul,neimpozată şi neverificată;nu ai greţuri să întăbulezi oricît de multe proprietăţi şi să încasezi oricîţi de mulţi bani!Şi cerşeşti mereu asociaţilor alte donaţii,în numele lucrării lui Dumnezeu.
        Dar nu construieşti nici măcar un azil pentru bătrînii,săracii,văduvele,orfanii,bolnavii,
alungaţii,refugiaţii şi abandonaţii tăi!Le oferi cîrpăceli propagandistice şi teorii viclene despre iubirea de oameni şi de fraţi;iar vouă,nomenklaturiştilor de la centre şi filiale vă rezervaţi tot confortul clerical tradiţional.
       Însă toate aceste privilegii nobiliare nu-ţi ajung!Aşa cum regele Ahab nu putea trăi fără via lui Nabot---- tu nu poţi să dormi de oaza de libertate creştină a celor care te părăsim!Pentru că nu te mai aplaudăm şi te contestăm calificat---existenţa noastră este principalul tău coşmar!Şi,de aceea,joci contra noastră în rolul mizerabil al Izabelei!Ne calomniezi fără jenă,cu tupeu neobosit şi pe cei vii şi pe cei morţi!Ţi-ai cumpărat costume noi,faci schimbări cosmetice şi gesticulezi marţial;dar sub fardurile şi măştile noi se ascunde tot vechea sulemenită a lui Ahab,cu jocurile ei de păcăleli,jigniri şi intimidări a naivilor mai vechi sau mai noi.Duci o campanie furibundă şi murdară contra celor sătui de sofismele tale,ne numeşti apostaţi şi ne calomniezi.
       Dar nu te înfăţişezi la dezbateri biblice publice contra noastră!N-o să vi niciodată într-o sală publică sau la televizor să dăm cărţile pe faţă!Pentru că ţi-e frică!De cînd se teme adevărul de minciună?Noi nu ne temem să ne confruntăm cu tine,dar te temi tu,"deţinătoarea cunoştinţei exacte"!Refuzi să te prezinţi!Şi le interzici roboţilor tăi să discute cu noi!Aşa făceau şi comuniştii:"Nu asculta Europa Liberă"!Dar aceasta nu i-a scăpat de prăbuşire:au fost aruncaţi în lada de gunoi a istoriei!
       Aceste laşităţi şi mizerii îţi trădează slăbiciunea fundamentală,spun totul despre spoiala ta de pretinsă"cunoştinţă exactă"!Te lauzi degeaba!Profeţiile neîmplinite şi rateurile explicaţiilor false,schimbate pe bandă rulantă,ţi-au scurtat într-una nasul de Pinocchio!
        N-au decît săţi crească oricît"viile":conturile în bănci şi proprietăţile! Eşti în reflux şi ele nu-l pot opri!Ţi s-a dus şi ţie vremea!Nu mai ai timpul de partea ta!Scad apele Eufratului şi pentru tine,Izabelă modernă!Numai credulilor le mai poţi pretinde supunere fără murmur şi ochelari sectari.Nu mai impresionezi ca altădată.Benzina din rezervor ţi-e pe sfîrşite,iar viteza,cîtă mai ai,e din cauza inerţiei şi naivilor.Luneci la vale cu lumea pe un drum fără întoarcere.Şi pe tine te-a opărit trecerea anului 2000,la fel ca pe toate celălalte religii creştine.Toate sunteţi în eclipsă iremediabilă,toate v-aţi pierdut suflul,elanul.
      Dar tu ai răguşit cel mai rău,tot strigînd degeaba,din 1914:"Săriţi,lupul"!
      Tot năpîrlind într-una ai devenit o sectă oarecare,printre altele,doar ceva mai cîrcotaşă.
      Vine scadenţa!Adio,visuri de mărire!Ţi-a trecut timpul declaraţiilor sforăitoare de pe stadioane,tip Rutherford:"Milioane care trăiesc acum nu vor muri niciodată"!Au murit toţi şi voi aţi ajuns nişte caraghioşi!Şi odată cu ei ţi-au murit şi nonşalanţa,aplombul şi cutezanţa  de odinioară:acum nu mai faci profeţii şi glasul ţi se aude înăbuşit,cu toate că dai difuzoarele pînă la refuz.
      În schimb creşte numărul treziţilor ce răspund avertismentului să iasă din Babilon.Sunt mult mai mulţi de 7000!Din toate religile şi sectele.La fel cum Nabot a refuzat să-şi vîndă via şi ei refuză să-ţi cedeze"viile"lor,nu-şi înstrăinează moştenirea şi urăsc compromisurile tale,rămîn în cuvîntul Domnului Isus,Păstorul cel bun dat de Tatăl ceresc şi sunt liberi.Şi au de partea lor pe unii neînfricaţi cum era profetul Ilie.Şi mai avem şi Internetul de partea noastră,alt coşmar şi motiv de insomnii pentru tine şi surorile tale.
     Auzi Ieremia 25:34-37,e o profeţie şi despre tine:
"Gemeţi,păstori,şi strigaţi!Tăvăliţi-vă în cenuşă,povăţuitori ai turmelor!Căci au venit zilele junghierii voastre.Vă voi zdrobi şi veţi cădea la pămînt ca un vas de preţ.
     Nu mai este nici uin loc de adăpost pentru păstori!Nu mai este nici o scăpare pentru povăţuitorii turmelor!
Se aud strigătele păstorilor şi gemetele povăţuitorilor turmelor,căci Iehova le pustieşte locul pe păşune.
Şi colibele cele liniştite sunt nimicite de mînia aprinsă a lui Iehova."
     Ai văzut că sunt profeţite şi văicărelile tale?Vei cădea odată cu celălalte religii babilonice şi veţi rămîne fără turme!Profeţia este în desfăşurare,iar deznodămîntul vostru trist---- la orizont.Dar naboţii vom supravieţui.Aşa cum  nu ai putut să-i distrugi pe Studenţii Bibliei,pe care i-ai alungat,răpind averea  lui Russell , încălcînd testamentul lui şi batjocorindu-i pe garanţi----nu-i vei birui nici pe naboţii de acum şi nu vei stăpîni peste viile lor.Ahab şi Izabela vor fi distruşi de mănia lui Iehova,dar naboţii vor fi salvaţi.Au sărit şi alţii vor sări de acum din transatlanticul tău inundat în bărcile de salvare,să scape de naufragiul tău şi al concurentelor tale întru babilonie.
     N-ai decît să ne calomniezi oricît: istoria se va repeta---nici un Nabot nu-ţi va vinde via!
      Istoria nu face paşi înapoi:niciunul nu se va întoarce pe transatlantic!
      Via lui Nabot nu a fost ,nu este şi nu va fi niciodată de vînzare! 
______________________________
--------------------------------------------                                  

       
  .                                        --------  iunie 2015  --------------
                         

.       I S T O R I A   L U I   N A B O T  

.           VĂ  D Ă   P E S T E   BOT ! 


.                    Oligarhi şi potentaţi ai sectei martorilor !

--- În  februarie 2012  v-am trimis , la fel ca acum prin Internet ( pe Google ,blogul  "Nelu Bota Ioan) o scrisoare deschisă intitulată "Via lui Nabot nu e de vînzare ! ". 
     Sunt peste 3  ani de atunci şi nu mi-aţi răspuns !
     Vă atenţionam că reeditaţi personajele negative din istoria lui Nabot , I Regi cap. 21 ; elita voastră  conducătoare , suprastructura voastră dictatorială , sfidătoare şi lacomă --- pe Izabela , iar pe Ahab --- tristele voastre figuri trufaşe cărora vi se opreşte mîncarea în gît de ciudă că  exmartorii  naboţii de acum , nu vă vindem " via " = moştenirea spirituală biblică drepturile şi libertăţile creştine , pe care vreţi să ni le răpiţi protestam contra calomniilor voastre şi că le interziceţi  rudelor şi prietenilor martorilor  ieşiţi  de sub hipnoza voastră sectară să mai aibă legături cu ei .
      Răspundeţi  abia acum , după trei ani ! în 2015 , îngrijoraţi de tăcerea . . . asurzitoare ce vă aruncă în penibil aplauzele răspundeţi în revista voastră de răstîlmăciri  " lamentabila veghere ", martie 15 , pagina 9 - 11 , par 9 - 12.
  Greu v-aţi mai hotărît ! întortocheată cale aţi ales şi neconvingătoare "explicaţii aţi improvizat..
   Şi nici acum nu "jucaţi cinstit , o daţi cotită , folosiţi viclenii răsuflate ,de vulpoi scoşi la pensie..
    Mai întîi nu m-aţi anunţat  că nu vreţi să-mi răspundeţi  personal  (deoarece ar fi o umlinţă prea mare pentru orgoliul vostru să-i  scrieţi unui dezasociat , aşa e ?) şi că  îmi daţi replică  în cutare articol .  Iar în articol  vreţi să-mi sugeraţi că cele patru paragrafe  despre Nabot  nu au  legătură cu scrisoarea  , că , de fapt ,  nu-mi răspundeţi , findcă  nu vă interesează spusele mele , ceace am motive să nu vă cred ;  apoi   strecuraţi  discuţia despre Nabot printre multe altele mărunţişuri , la grămadă , ca ceva neimportant ! V-au trebuit trei ani ca să compuneţi acest răspuns scremut ,  în  patru  paragrafe , plus o poză , v-a declanşat  o mică furtună şi o schimbare de interpretare ! Şi , totuşi , simulaţi , în toate modurile posibile , o indiferenţă pe care nu o aveţi Cine să vă creadă prefăcătoria ? Eu -- nu !  V-am depistat-o , ipocriţilor ! Niciodată nu voi putea să mă ridic la înălţimea dispreţului vostru aristocratic , nu-i aşa ? No problem ! Nu-mi strică încă un  prilej de umilinţă ! vouă v-ar face rău, însă mie nu mi- e  în plus .
    Totuşi ,oricît aţi dorit ( şi aţi dorit foarte mult !) , n-aţi putut evita complicaţia deşi n-aţi vrea să-mi răpundeţi , nu puteţi să vă faceţi că plouă  la nesfîrşit ,căci sunteţi în . . . secetă (spirituală) şi scrisoarea mea e publică Nu vreţi să-mi răspundeţi , însă ţineţi neapărat să  mă contraziceţi  şi aceasta nu o puteţi face nedînd  replică Şi  aşa , siliţi de împrejurări , vă adresaţi  ca şi cum scrisoarea nu ar exista , să  reiasă că vă publicaţi  răstîlmăcirea pur şi simplu deoarece acum i-a venit rîndul . E singura manevră ce aţi găsit-o,ca să rămîneţi şi cu sacii în căruţă şi cu făina în ladă ".Vă înşelaţi n-o să aveţi  parte de niciunele,doar de creduli , aplaudaci şi intimidaţi  .
     Ahabi  moderni şi Izabele contemporane ale Organizaţiei ,nu sunteţi corecţi , folosiţi viclenia , procedaţi ca  funcţionarii lumeşti Aceasta demonstrează că jucaţi în filmul Izabelei , că istoria lui Nabot v-a anticipat simbolic şi profetic , paralelele  şi caracterizările vi se potrivesc perfect Însă mai există şi alte aspecte şi potriveli şi trebuie ştiute .
     A doua vulpăşie este contra publicului în paragraful 9 zăpăciţi cititorii cu istorisirea  presupusurilor fanteziste, schimbate într-una , ale  ide--ologilor sectei voastre despre istoria lui Nabot Cu toate că nu e nevoie de acea înşiruire plictisitoare , o daţi  supuşilor  ca "hrană spirituală " O ciorbă de fraze reci şi seci,orice numai adevăr biblic --- nu !
-- Însă aceste viclenii nu-s totul , lista păcălelilor nu se opreşte aici ,aduceţi în scenă un "pumnal "din mănuşă , o a treia vulpăşie , cea mai grosolană Este o schimbare de 180 de grade !  O citim în paragraful 10 , paragraful dezinformărilor Începeţi cu :"Aşa cum era de aşteptat , de-a lungul anilor, Iehova a ajutat" sclavul fidel şi prevăzător " să devină din ce mai prevăzător . " Să ne oprim ca să analizăm această bărbiereală pe uscat  a sclavului ".S-a dovedit mai prevăzător?Cum?Cînd ?  Nu , categoric nu E din ce în ce mai dezamăgitor De cînd sunteţi "din ce în ce mai prevăzător nu aţi mai prevăzut nimic În schimb v-aţi  făcut de rîs angro " Ca urmare --- scrieţi voi ---sclavul fidel este mai precaut " . Nu , nu e mai precaut ci în pană de inspiraţie şi plin de mare frică să nu se facă iar de rîs , cum v-aţi  mai făcut ,de nenumărate ori ,  pe tot globul .  Seamănaţi  cu un boxer ce a încasat-o rău de  tot şi nu mai numără cîţi pumni  primeşte , ştie că va pierde şi încearcă să evite KO ul . "Sclavule ", de fricos ce eşti--- acum sufli şi în iaurt 
      În paragraful  10  încercaţi  să contraziceţi   reprezentările , asemănările, paralelele simbolice şi interpretările profetice apropo de istoria lui  Nabot .Vă.citez : "(sclavul ) nu mai consideră că o relatare biblică este o dramă profetică decît dacă Scripturile indică în mod clar acest lucru ." Ce insinuaţi aici? Că drama lui Nabot  nu are calităţi simbolice şi  profetice? Opriţi-vă , înfăptuiţi un păcat grav Nesocotiţi că în nenorocirea asta s-a implicat însuşi Dumnezeu Iehova a reacţionat  trimiţîndu-l pe profetul Ilie ca să vestească pedeapsă contra lui Ahab şi a Izabelei !  Deci aceasta nu este o întîmplare oarecare , ci accentuată ! Nu ştiţi sau minimalizaţi gravitatea situaţiei ? Şi desconsideraţi o profeţie a Domnului Isus despre Izabela ,o citim în  Apocalipsa 2 20 - 23 " Dar iată ce am împotriva ta : tu laşi ca Izabela , femeia aceea , care se zice proorociţă , să învţe şi să amăgească pe robii mei , să se dedea la curvie şi să mînînce din lucrurile jertfite idolilor . I- am dat vreme să se pocăiască , dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei . Iată că am să o arunc bolnavă în pat şi celor ce prreacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare , dacă nu se vor pocăi de faptele lor . Voi lovi cu moartea pe copii ei . Şi toate bisericile vor cunoaşte că " eu sunt Celce cercetez rărunchii şi inima " şi voi răsplăti fiecăruia după faptele lui "
     Ce faceţi cu profeţia asta a Domnului care o actualizează pe Izabela ? O nesocotiţi ?  Iată , Domnul Isus a profeţit " FENOMENUL  IZABELA " Şi unde apare Izabela simbolică  se reeditează stările de spirit decăzute din timpul ei , reapar şi celălalte personaje cu care a avut ea de-a face : Nabot , Ahab , Ilie şi ceilalţi  , sub formă de  grupe cu trăsăturile lor Deci avem de-a face cu o profeţie biblică  , Domnul Isus v-a dat dovada ce aţi dorit-o !  Cum de nu aţi observat-o? Desconsiderînd profeţia Domnului -- îl desconsideraţi pe el Şi se conturează tot mai pregnant  impresia deplorabilă că "Nu ştiţi ce pierdeţi " !  Halal spiritualitate creştină !
   Aşa cum Nabot , Ahab şi Ilie  şi  Izabela" erau contemporani ---  şi  în timpul nostru există grupuri care le repetă atitudinile . Am citat profeţia despre"clasaIzabela nu e singura există  profeţii despre reeditarea lui Ilie , în ambele testamente !  Deci au fost  anticipate în Biblie.. Putem să le identificăm , pe teren , grupele (clasele ) lor şi  ale celorlalte personaje biblice  , căci"Istoria se repetă ".
   Nu vedeţi împlinirile profetice ale istoriei lui Nabot , reeditarea personajelor contemporane lui şi
a stărilor de spirit de atunci ? Aceasta e dureros înseamnă că aveţi nevoie urgent de alifie, spirituală , pentru ochi , dată de Marele doctor dat de Tatăl Ceresc, Domnul Isus ! Apoc 3 : 18 c .
    Continui să citez din paragraful 10 , în care îi  descurajaţi  pe cei preocupaţi de profeţii  :"De asemenea , s-a constatat că unele explicaţii mai vechi despre aspecte tipice şi antitipice erau prea greu de înţeles pentru mulţi În plus , poate fi dificil să se păstreze consecvenţa în ce priveşte detaliile unor astfel de învăţături , cum ar fi cine pe cine reprezintă  şi de ce .Iar aceste detalii nu sunt întotdeauna uşor de reţinut şi de aplicat . Însă , şi mai important , lecţiile morale şi practice din aceste relatări biblice pot fi puse în umbră sau chiar se pot pierde în mulţimea de explicaţii privind posibilele împliniri antitipice .Ca urmare , observăm că , în prezent , publicaţiile noastre pun accent pe lecţiile simple şi practice      referitoare la credinţă , perseverenţă , devoţiune sfîntă şi alte calităţi importnte prezentate în relatările biblice ."
     Ce spuneţi  voi  aici ? Spuneţi că explicaţiile despre profeţii  pun în umbră  lecţiile  morale ,că ele se pierd din cauza lor ! Deci  profeţiile Bibliei slăbesc influenţa  morală a Bibliei , adică  profeţii sunt păgubitori !   Bravo Am trăit să aud şi asta Oare vă va ierta Dumnezeu?
   Peste o sută de ani aţi tot exagerat cu simbolistica şi aţi agitat icoane profetice şi aţi acuzat cu ele pe cine trebuia şi pe cine nu Şi despre Nabot şi via lui şi celălalte personaje --- aţi improvizat mai mult de o grămadă de interpretări şi "explicaţii ", le rezumaţi  în par. 9 la  început aţi considerat-o dramă profetică , apoi " s-a spus că prefigurează " , iar după aceea se spunea că reprezintă ". Şi v-aţi  lăudat într-una ce înţelepţi  sunteţi că nu rămîneţi , ca cei mai mulţi , ca superficialii , la primul nivel de lectură , la exemplul de credinţă şi învăţături morale ,ci vă ridicaţi la nivelul superior ,la înţelegerea simbolurilor .  Întradevăr , mai ieri,simbolizarea era unul din punctele voastre de fală Deseori chiar cînd nu aveaţi dreptate reuşeaţi să - i   îmbrobodiţi pe mulţi cu ele Şi vorbeaţi cu aşa trufie de parcă aţi fi stăpînit monopolul simbolurilor..
    Istoria lui Nabot s-a bucurat  tot timpul de acelaşi accent ,de studiu,de preţuire de
interpretări , insă acum îi  recunoaşteţi valoarea doar ca lecţie morală şi exemplu de credinţă : discutaţi în trei paragrafe ( 10 , 11 şi 12 ) despre modul cum o consideraţi  în prezent şi  spuneţi că  nu e  dramă profetică,personajele  ei  nu  simbolizează şi nu  reprezintă  pe cineva .De ce v-aţi schimbat  părerea ?
        Din cauza relaţiei noastre încordate ! Ea este o dovadă că  întîmplarea lui Nabot cu Ahab şi Izabela din cauza viei , simbolizează  ceaace am spus : Nabot --- pe creştinii loiali via moştenirea spirituală creştină , de neînstrăinat  iar Ahab şi Izabela --- pe diverşii caiafa conducători  a diverse confesiuni  pretinse creştine  care  îi asupresc pe căutătorii  adevărului biblic ,cum ne calomniaţi voi pe exmartori , ca Izabela pe Nabot !
      Nu are importanţă  că nu vreţi să recunoaşteţi De fapt nu ar fi de mirare să o faceţi ? Ar trebui să ne aşteptăm să faceţi aşa ceva ? La ce bun poţi să te aştepţi de la nişte tupeişti care i-aţi numit  nebuni  pe  "bereenii " care se împărtăşesc , ascultînd porunca Domnului ? Voi repetaţi  ticăloşia Izabelei contra lui Nabot în  zilele.noastre deşi  e mort de atîta timp , nerecunoscîndu-i actualitatea şi valoarea de simbol  profetic ---  îl desconsideraţi şi voi oficial ca străbunica voastră Şi , în răspăr cu adevărul şi realitatea , strigaţi la martori să nu se mai  gîndească la explicaţii privind posibilele lui împliniri antitipice , la paralelisme , că personajele şi  întîmplările lui se repetă ,că  reprezintă , că simbolizează şi că profeţesc stări de spirit din prezent  ! Continuaţi să discutaţi pe cine simbolizează  Cain  şi  Abel ; Noe şi cei / cele din  familia lui  ; şi despre Avraam şi Isaac ; Saara şi Agar ; Avraam şi Isaac Avraam , Isaac ,slujitorul  şi Rebeca 
 faraonii , Egiptul , Moise cortul întîlnirii , preoţii , jertfele , ţapul  pentru Azazel ,  Balaam  şi Balac , Canaanul şi  cananiţii , Core şi  Iordanul ; Samson  şi Dalila ; filistenii , Saul , David , Goliat , Israelul , Ierusalimul , Solomon şi  Sunamita , Templul ; Ilie , Elisei Iehu şi Ionadab ; Ieremia şi  Baruc Babilonul  şi  Eufratul  ; Mardocheu , Estera şi Haman  însă nu mai vreţi  să recunoaşteţi că şi  Ahab , Izabela şi  Nabot au corespondenţe simbolice în prezent Vai !
     Lăsaţi vrăjelile despre antitipic ( par .12) şi priviţi  la voi ce cazuri tipice de ahabi şi izabele sunteţi ,că vă invidiază personajele originale Însuşirile reprezentative , simbolice şi profetice ale acestei istorii biblice vă corespund pînă la confundare Degeaba negaţi ! paralelele se văd şi din avion ! şi s-au lipit de voi ca  timbrele pe scrisori ! Şi nu  puteţi opri cititorii  să vă identifice cu Ahab şi Izabela . De aceea nu mai admiteţi să fie interpretată simbolic şi profetic , findcă vă demască asemănarea ! Faceţi  ca  vulpea  : cînd nu ajunge la struguri şi zice că sunt acri ".  Aceasta este reacţia voastră de mari  iubitori de adevăr.!  
      Să precizez acum  pe cine reprezintă  cei doi oameni de nimic care l-au calomniat pe Nabot ; sunt  identificaţi de mult  // şi de mulţi Fac cuvenita completare sunt roboţii voştrii  sectari , bieţii fanatici care ne persecută pe "bereeni" , cozile de topor care vă fac jocul Şi cui i-a trimis Izabela ordinul criminal să-l asasineze pe Nabot ? Bătrînilor şi dregătorilor cetăţii Le corespunde cineva ?Da ,comitetele de bătrîni  şi "judiciaredin congregaţii care traduc în fapt abuzurile voastre spirituale Iată -vă  identificate şi marionetele sectare , păpuşarilor..
       "Istoria se repetă "cum a observat lordul Acton : "Puterea tinde să corupă.Dacă e totală --tinde să corupă total "! În aceste proverbe se încadrează  tot inventarul răutăţilor , de la răzvrătirea cherubimului nerecunoscător şi trufaş din Eden --- pînă la pofta voastră nesfîntă ca a lui Ahab şi a Izabelei . Abuzuri spirituale Meschinării de neregeneraţi spiritual Şi mizerie spirituală de diotrefi penibili Ciorbe de fraze demagogice Nu vreţi să recunoaşteţi  caracteristicile profetice ale istoriei lui Nabot  şi  repetările simbolizate , că  reprezintă  şi NE reprezintă ! Şi  nu vreţi să vă umiliţi ! Atunci -- o spun cu tristeţe Adio , speranţă de însănătoşire a voastră ! .Căci Dumnezeu nu mîntuieşte  neumili .
     În paragraful 11 vă lăudaţi prosteşte : " În prezent înţelegem  relatarea despre Nabot  într-un mod mai simplu  şi mai clar "." Simplu ",da , la nivel inferior , primitiv . Simplitate păgubitoare ca să nu îi doară capul , dar nici nu îl umplu cu cine ştie  ce cunoştinţe Superficialitate clasele elementare Ce e de lăudat în asta ? Biblia ne îndeamnă la dezvoltarea gîndirii , la maturizare , să nu ne hrănim numai cu "lapte ", să consumăm "hrană tare", cum sunt profeţiile , profunzimile  şi subtilităţile  lor --- Evrei 5 :: 12 - 6 : 1  II Petru 1 : 19 Recitiţi-vă  paragrafele  cititorii  nu află nimic nou  şi  nu pierd nimic dacă nu  le citesc !  Dar ,.vorbind lumeşte,aveţi dreptate ,calculaţi bine şi gloatei îi place minimul de efort ,o să vă aplaude . . . stilul lumesc .  Ziceţi că înţelegeţi " mai clar " Cum să fie mai clar fără perspectivă profetică ? cînd nu se învaţă  înţelegerea superioară a repetării istoriei , paralelismele şi anticipările lui Dumnezeu ? Fugind de complexitate , oprindu-te la exemple şi la morala .întîmplărilor , relatările biblice devin nişte istorisiri oarecari , cum sunt  atîtea , iar importanţa Bibliei  scade enorm şi nu îi cunoaştem unicitatea  şi  sublimitatea !
    Ahab şi Izabela , Izabela şi Ahab , acţionaţi contrar îndemnurilor ce ne sunt adresate creştinilor să ne  maturizăm spiritual ! " cititorul să-şi  folosească  discernămîntul " !
    Lepădarea caracterului simbolic şi  profetic a istoriei lui Nabot e un indiciu a decăderii voastre spirituale,vă trădează criza prelungită şi gravă şi e o dovadă ce tare vă doare demascarea . Regresaţi , pas cu pas , pe toate planurile . De aceea nu vă semnaţi articolele şi fugiţi din Brooklyn , din laşitate , anonimilor Halal    "cunoştinţă exactă " : "explicaţii " fanteziste , rateuri globale , inconsistenţă , impostori ,amatorism .
     Nu aveţi spirit sfînt , căci  spiritul sfînt nu se face de rîs şi nu patronează falsuri aveţi spirit , dar de iniţiativă şi de echipă , ceaace este cu totul altceva .
     Repetaţi şi voi la fel ca alte confesiuni pretinse creştine , decăderea închinării israeliţilor din antichitate .
      ---------------------------------*------------------------------------- -------------
     Diotrefi , ahabi şi izabele !Vreţi să ieşiţi din fundătură ?
Faceţi mai întîi cîţiva paşi înapoi umiliţi - vă ! ( nu în faţa noastră ) . Coborîţi din vîrful piramidei şiCiocu mai mic " !
Apoi  mergeţi cu transatlanticul  vostru găurit să faceţi o baie în Triunghiul Bermudelor apa rece vă va aduce . . . cu picioarele pe pămînt  poate că veţi înceta să  îi mai persecutaţi pe naboţi .
Cît despre VIE --- rămîne cum s-a  stabilit Nu va fi niciodată de vînzare !
ISTORIA  LUI  NABOT
VĂ DĂ PESTE  BOT !                         

------------------------------------------------------------------
  ----- ”Materialul  clientului ” = revista Turnul de veghe din 2015 , martie 15 ,               paginile 9 - 11 , paragrafele 7 - 12  :         

RELATĂRILE BIBLICE SUNT EXPLICATE ÎNTR-UN MOD MAI SIMPLU ŞI MAI CLAR

7, 8. Daţi câteva exemple biblice de descrieri profetice.
Dacă îi slujeşti lui Iehova de zeci de ani, probabil că ai remarcat o schimbare treptată a modului în care publicaţiile noastre explică multe relatări biblice. De ce această schimbare? În trecut era ceva obişnuit ca publicaţiile noastre să menţioneze unele aspecte tipice şi antitipice din Biblie. Relatările biblice erau considerate ceva tipic, iar orice împlinire profetică a acelor relatări era considerată ceva antitipic. Există o bază biblică pentru aceste descrieri profetice? Da, există. De exemplu, Isus a vorbit despre „semnul profetului Iona”. (Citeşte Matei 12:39, 40.) El a explicat că timpul în care Iona a stat în pântecele peştelui – care ar fi devenit mormântul lui Iona dacă Iehova nu l-ar fi ţinut în viaţă – prefigura timpul în care el însuşi avea să stea în mormânt.
Biblia conţine şi alte descrieri profetice inspirate. Apostolul Pavel a vorbit despre câteva dintre ele. De exemplu, relaţia lui Avraam cu Agar şi cu Sara a prefigurat relaţia lui Iehova cu naţiunea Israel şi cu partea cerească a organizaţiei lui Iehova (Gal. 4:22-26). În mod asemănător, tabernacolul, templul, Ziua Ispăşirii, marele preot, precum şi alte aspecte ale Legii mozaice au fost „o umbră a lucrurilor bune viitoare” (Evr. 9:23-25; 10:1). Studierea acestor descrieri profetice este fascinantă şi ne poate întări credinţa. Dar înseamnă oare că toate personajele, întâmplările sau lucrurile menţionate în Biblie prefigurează ceva sau pe cineva?
9. Cum a fost explicată în trecut relatarea biblică despre Nabot?
În trecut, publicaţiile noastre foloseau frecvent această abordare. Să ne gândim, de exemplu, la relatarea despre Nabot. Regina Izabela a pus la cale condamnarea, iar apoi executarea pe nedrept a lui Nabot, astfel încât soţul ei, Ahab, să-i poată lua via (1 Regi 21:1-16). În 1932 s-a explicat că această relatare era o dramă profetică. S-a spus că Ahab şi Izabela îi prefigurau pe Satan şi organizaţia lui, că Nabot îl prefigura pe Isus şi că moartea lui Nabot prefigura executarea lui Isus. Decenii mai târziu însă, în cartea „Să se sfinţească numele tău” (engl.), publicată în 1961, se spunea că Nabot îi reprezenta pe cei unşi, iar Izabela reprezenta creştinătatea. Prin urmare, persecutarea lui Nabot de către Izabela prefigura persecutarea creştinilor unşi în zilele din urmă. Mulţi ani, acest mod de a explica relatările biblice le-a întărit credinţa slujitorilor lui Dumnezeu. Atunci de ce s-a făcut o schimbare?
10. a) În ce sens este sclavul fidel şi prevăzător mai precaut în ce priveşte explicarea unor relatări biblice? b) Pe ce pun accent în prezent publicaţiile noastre?
10 Aşa cum era de aşteptat, de-a lungul anilor, Iehova a ajutat „sclavul fidel şi prevăzător” să devină din ce în ce mai prevăzător. Ca urmare, sclavul fidel este mai precaut şi nu mai consideră că o relatare biblică este o dramă profetică decât dacă Scripturile indică în mod clar acest lucru. De asemenea, s-a constatat că unele explicaţii mai vechi despre aspecte tipice şi antitipice erau prea greu de înţeles pentru mulţi. În plus, poate fi dificil să se păstreze consecvenţa în ce priveşte detaliile unor astfel de învăţături, cum ar fi cine pe cine reprezintă şi de ce. Iar aceste detalii nu sunt întotdeauna uşor de reţinut şi de aplicat. Însă, şi mai important, lecţiile morale şi practice din aceste relatări biblice pot fi puse în umbră sau chiar se pot pierde în mulţimea de explicaţii privind posibilele împliniri antitipice. Ca urmare, observăm că, în prezent, publicaţiile noastre pun accent pe lecţiile simple şi practice referitoare la credinţă, perseverenţă, devoţiune sfântă şi alte calităţi importante prezentate în relatările biblice.*
Regele Ahab vorbeşte cu Nabot într-o vie

11. a) Cum înţelegem acum relatarea despre Nabot şi de ce exemplul său ne este de folos tuturor? b) De ce publicaţiile noastre mai recente menţionează rareori aspecte tipice şi antitipice? (Vezi rubrica „Întrebări de la cititori” din această ediţie.)
11 Aşadar, în prezent înţelegem relatarea despre Nabot într-un mod mai simplu şi mai clar. Acest om drept a murit nu pentru că i-ar fi prefigurat pe Isus sau pe creştinii unşi, ci pentru că şi-a păstrat integritatea. Când s-a confruntat cu un îngrozitor abuz de putere, el a respectat legea lui Iehova (Num. 36:7; 1 Regi 21:3). Prin urmare, exemplul său ne este de folos tuturor, deoarece fiecare dintre noi poate ajunge să fie persecutat din motive similare. (Citeşte 2 Timotei 3:12.) Oameni de orice fel pot să înţeleagă, să-şi amintească şi să aplice lecţia care se desprinde din această relatare, întărindu-şi astfel credinţa.
12. a) Ce concluzie nu ar trebui să tragem cu privire la relatările consemnate în Biblie? b) De ce putem avea explicaţii clare chiar şi pentru lucrurile profunde? (Vezi nota de subsol.)
12 Ar trebui oare să tragem concluzia că relatările biblice au doar valoare practică şi nicio altă semnificaţie? Nu. În prezent, publicaţiile noastre arată mai degrabă ce anume ne aminteşte un lucru sau ce ilustrează el. Multe relatări biblice nu mai sunt prezentate după un model rigid, în care sunt menţionate aspectele tipice şi antitipice. De exemplu, putem spune pe bună dreptate că integritatea lui Nabot în faţa persecuţiei şi a morţii ne aminteşte de integritatea lui Cristos şi a creştinilor unşi. Totuşi, această relatare ne-ar putea aminti şi de poziţia fermă a multor creştini dintre „alte oi”. O astfel de comparaţie simplă şi clară poartă amprenta învăţăturii divine.*
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
.      O GLUMĂ ÎN FINAL :
       Un    apostat
       a  postat .