sâmbătă, 8 aprilie 2017

--- CLICA SECTEI JW.ORG LUPTĂ CONTRA MARTORILOR.          CLICA SECTEI  J W . ORG  LUPTĂ CONTRA MARTORILOR  
 .    =============================================================

. ---------   C U P R I N S  :   
---------------------------------
----  2016  :  Îi  hărțuiesc pe care se împărtășesc la Cina Domnului !
----  2015  :  Nu întreba de explicații de profeții ! Prețuiește privilegiile de a  dona și să participi la  curățenie  ! 
-------------------------------------------
 ------------------------------------------               
                                                        ------ Reghin // 03 mai 2016 -----

 .      ÎNCĂ O TENSIUNE  ELECTROCUTEAZĂ  SECTA ”MARTORII   LUI   IEHOVA ”:   
                   .             Ş E F I I   Î I   H Ă R Ţ U I E S C   P E   S U P U Ş I I  
 .         C A R E  S E  Î M P Ă R T Ă Ş E S C   L A   C I N A   D O M N U L U I  ! . .  . 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- -Replică la articolele :"Spiritul depune mărturie împreună cu spiritul nostru"
   şi "Vrem să mergem  cu voi "apărute în revista Turnul de veghe din 2016 ianuarie 15 -----
      ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------    
  - -   Diotrefilor care compuneţi Clica ce guvernați dictatorial peste martori  ! De la puciul vostru din toamna anului 2012  ați decretat că tot voi sunteți și sclavul ” care le dă hrană ”. 
 .     Martorilor și  martorelor această  confiscare a funcției  sclavului vi se pare o noutate
dar în realitate așa a fost de la începutul acestei secte : doar președinții” și  cercul lor restrîns de amici și lingușitori din Brooklyn erau sclavul care dădea hrană ” și nu rămășița ” celor 144000  de  „ unși cu spirit ” de pe glob cum mințeau tot timpul în literatura sectei nu -i consultau niciodată , erau doar figuranți și marionete și la fel  de  tăcuți ca acum . ”Președintele ” și  echipa lui de yesmeni scribi și birocrați  aleși pe criteriul slugărniciei  erau de fapt și  sunt și  acum Comitetul de guvernatori și  și autorii articolelor de studiu pe care credulii le credeau compuse de ” frații din rămășița  celor 144000  de pe glob ”. Noutatea e  alta că acum îndrăznesc să recunoască negru pe alb că ei sunt ” și Legea și profeții și Ana și Caiafa ” în organizația voastră babilonică       
 Diotrefilor ați atins un nou record de obrăznicie dar vă cunoașteți bine roboții sectari și ați apreciat corect că nu riscați să vă părăsească deoarece sunt lași și așa s-a și  întîmplat nici o tresărire de conștiință și demnitate de-a lor nu vă umbrește jaful ! Vă savurați victoria ” : aţi cucerit ceace rămăsese necucerit de dictatorii  de dinainte ai sectei și v-aţi cocoţat în vîrf . Şi aceasta -- cînd Un răspuns e cel din Iacov 5 : 3 b "V-aţi strîns comori în zilele din urmă !"  Comori” roase de molii și de rugină și  intimidați nenăscuți din nou și intimidate tot așa , înșelați și înșelate să vă idolatrizeze , după o istorie rușinoasă , plină de înfrîngeri  ideologice și profeții mincinoase și dezamăgiri mari cît Turnul  Eiffel Așa arată  bilanţul sectei voastre după 102 ani de rateuri de la NeRăpirea din 1914 :   catastrofal ! "Sus" : panică şi disperare iar "jos= dezinformări  și acum intimidarea şi calomnierea celor care se împărtăşesc la comemorarea Cinei Domnului   
 Degeaba v-a reușit complotul și ați fugit din Brooklyn în Warwick Nu sunteți de invidiat și nu aș vrea să fiu în locul niciunuia din  gașca voastră . Trădătorilor Păcatele vă urmăresc ca umbra și acolo vă ajung din urmă tinichelele Trecutului plin de minciuni şi de trufie sub forma a două surprize neplăcute uriașe :  Internetul şi Neintimidarea celor care se împărtăşesc la Cina Domnului !  Surprize fatale !
Cei care nu ştiu ce înseamnă fatal --- aflaţi cum îl definește Dicţionarul  dezastru inevitabil  .  Căci pe Internet demascările circulă cu viteza luminii De aceea dacă ați ajunge la putere primul vostru decret ar fi interzicerea lui , atît de mult iubiți  adevărul Și așa cum nu puteți opri accesarea Internetului  nu puteți nici creșterea numărului celor care se împărtăşesc la Cină . Tot mai mulți nu
 vă mai cred minciunile că  : Numai 144000 sunt unși cu spirit ” și  Numai rămășița lor are drept să din simbolurile de la Cină ”  și  ”Numai ei sunt sclavul care dau Hrană  spirituală !  și Numărul unșilor scade într-una mai sunt doar cîteva mii , un semn ce aproape e Armaghedonul !”  Ați pierdut controlul  situaţiei , au ieşit de sub hipnoza voastră și aceasta cu sens unic ; și între timp vă vor părăsi și alții Neplăcute surprize și uriaşe ! După ce de la 1935 încoace scădea într-una numărul celor care se împărtăşeau -- cu cîţiva ani dinainte de anul 2000 s-a observat că începea o tendinţă inversă creştea într-una numărul celor care se împărtăşeau O comparație în 1991 s-au împărtășit 8850 ( vezi” Turnul ” din 1992 mai 1 pagina 13 paragraful 18 ) iar în 2015 ziceți că s-au împărtășit 15 .177 , cu 1056 mai mulți decît în 2014 însă cifrele reale sunt mult - mult mai mari posibil  duble , deoarece ați”tuns” raportul din greu ,fără foarfeci din condeie ,  falsificatorilor !
 .    Și aceasta fiind tendința v-ați temut că în anul acesta 2016 la comemorarea Cinei Domnului în  23 martie se vor împărtăși mai mulți Alarmați de acest curs cu sens unic ați publicat două articole unul mai demențial decît celălalt pentru intimidarea masei de creduli . Le dau replică pentru ca să se vadă ce demagogi sunteți și în ce hal fără hal îi "pregătiţi "pe bieţii voştri supuşi ------   intimidîndu-i și descurajîndu- i și calomniindu-i pe cei care gîndesc și se împărtășesc .        
-----------------------------------------
.       " SPIRITUL  DEPUNE  MĂRTURIE   ÎMPREUNĂ  CU  SPIRITUL  NOSTRU "             . -------Titlul face parte din Romani 8 : 16 .
-------Acesta e primul din acele două articole cu care îi plimbați pe martori pe arături și prin coclauri ,
  l-ați publicat în revista Turnul de veghe din 2016 ianuarie 15 şi l-ați programat să fie "studiat în  duminica de 20 martie ca să fie intimidați- beton , să nu se împărtășească în 23 cînd secta voastră va comemora Cina Domnului .
-- Articolul debutează excelent cu o poză care le acuză , tacit , pe martorele ce nu vreau să asculte regula precizată de apostolul Pavel să-și acopere capulun semn al subordonării de cînd cu aroganța Evei o sancțiune transmisă prin milenii a primului păcat .Vă apreciez  începutul bun .
 ------ Apoi în primele trei paragrafe evocați atmosfera sărbătoarei de Penticostă în Ierusalimul din anul 33 și cele două grupuri acționînd în paralel marele preot la Templu conform legilor lui Moise și grupul ”de aproximativ 120 de discipoli ai lui Isus într-o cameră de sus din oraș în rugăciune .  Ceace urma să li se întîmple a fost o împlinire a profeţiei din Ioel 2 :28 - 32 ". Trimiteți la relatarea din Fapte capitolul 2 și repovestiți ce s-a întîmplat : că s-au aşezat ca nişte limbi de foc peste discipolii adunaţi și toți s-au umplut de duh sfînt ” versetul 4Scrieţi : "Spiritul sfînt al lui Dumnezeu a fost turnat peste acel grup de discipoli care erau adunaţi în camera de sus ". Și citați explicația dată de apostolul Petru mulțimii : că oricine se pocăiește și se botează în numele lui Cristos va primi darul spiritului sfînt "( Fapte 2 : 37, 38 ) .  
.      Însă din păcate , aceastea vă sunt singurele corectitudini deoarece în rest compromiteți totul ,
  în fiecare paragraf strecurați fără jenă denaturări inexactități și răstîlmăciri și dați probe de incultură .         
------ Deocamdată ne aflăm la paragraful  4 în care ați scris printre altele ”La Templu , marele  preot i-a oferit lui Iehova în acea zi două pîini simbolice”. Cu aceasta începeți lista lungă ,
aproape interminabilă a penibilităților Căci afirmația asta a voastră cu ”pîini simbolice ”este o Prostie integrală ! Nu există așa ceva pîini simbolice Atîta timp cît  grîul e botanic pîinea
rezultată nu poate fi  decît naturală obișnuită --- și ea poate  fi folosită chiar și pentru a simboliza  ceva ,  însă aceasta nu îi schimbă starea concretețea și utilitatea potrivit definiției ,  simbolizarea fiind doar în mintea persoanelor care o folosesc pentru așa ceva Domnul Isus nu a spus că pîinea și vinul erau simbolice  ci altceva : că  le  folosește pentru a  reprezenta , a  simboliza E o deosebire ,  nu e totuna sunteți slăbuți la nuanțe impostorilor ! La fiecare sărbătoare de Penticostă Marele Preot aflat în funcție îi prezenta lui Dumnezeu Iehova două pîini  cu aluat -- însă nici vorbă să îi treacă prin gînd că acel moment și acele pîini aveau însemnătate simbolică pentru viitor findcă evreilor nu li s-a spus așa ceva Pentru ei Penticosta era sărbătoarea sfîrșitului secerișului doar atît , iar oferirea pîinilor --- un gest de recunoștință și pentru binecuvîntare .    .        Aţi mai scris : "Pîinile din aluat dospit i-au reprezentat pe discipolii unşi ai  lui Isus care au fost luați din omenirea păcătoasă și adoptați de Dumnezeu ca fii ".
  Patru observaţii la această  aroganță de Știe- tot și de Gură - spartă :                             
-     a ) Aluatul  nu poate fi nedospit ! Precizarea e inutilă parazitară e un pleonasm și încă  o  dovadă că Nema Kultură ! ”
 .    b)  Afirmați că ”Pîinile din aluat dospit i-au reprezentat pe discipolii unși ai lui Isus”. Dar
nu argumentați de ce ați ajuns  la  această  concluzie să  poată fi verifica dacă e credibil ceace spuneți să învețe ceva cu temei ! Altfel -- de ce să vă creadă Și nu discutați de ce le-a poruncit Dumnezeu să  folosească două pîini Nu e de mirare findcă e  o întrebare într-adevăr  grea iar voi vreți cîștiguri maxime cu eforturi  minime Presupun că mulți înțelepți evrei s- or  fi gîndit că aici era ascuns un tîlc profund și s-au întrebat :  ”De ce două pîini ? Suntem numai un  popor De ce nu 12 -- cîte seminții  suntem ? Poate fi  interpretat ca un îndemn mascat la  dezbinarea țării !” S-au întrebat însă nu au găsit răspunsul . Și nu nu e la  îndemîna  unora ce aruncați vorbe la întîmplare  și vreți să fie crezuți  pe cuvînt . Treceți nepăsători mai departe fără să aprofundați întrebările și răspunsurile Sunteți discutabili , dubioși nesatisfăcători , superficiali și neconvingători . Dar și mai grav e că sunteți ignoranți ce pozați în  doctoranzi !  De acea nu discutați  textul  fundamental despre această chestiune --- din Efeseni 2 : 11 - 22 , unde apostolul Pavel ne arată paralelele cu pîinile și ne luminează înțelegerea lor Așa cum  pîinile  oferite la Penticostă  erau două  și paralelele  creștine sunt două  și sunt cele două părți , culturi sau  categorii  din care proveneau  creștinii unii din Israel iar alții din celălalte  națiuni străine de Dumnezeu și fără speranță Pavel mai spune că de la jertfa  lui Isus cei doi  sunt  un  singur trup ,  uniți și  împăcați  în trupul  său  și  prin sîngele său .  Ar trebui să citez integral explicația din Efeseni capitolul 2 însă doar voi spicui din versete --- 12 ) erați  fără  Cristos , fără drept de cetățenie în Israel , străini de legămintele făgăduinței , fără nădejde și fără Dumnezeu în lume  --- 13 ) în Cristos Isus voi care odinioară erați depărtați ați fost apropiați  prin sîngele lui Cristos --- 14 ) din doi a făcut  unul --- 15 ) în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei . . . . . să facă pe cei doi să fie în el însuși  un singur om nou ---16 ) a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup , prin cruce ”.  Aceste explicații ne aduc în minte rezumatul lui Pavel din Galateni 3 : 28 = Nu mai este nici iudeu , nici grec . . . . . findcă  toți sunteți una în Cristos Isus ”. Și iată că așa , pas cu pas , ” din aproape în aproape ”, deslegarea enigmei  a devenit evidentă  și se impune de la sine : cele două  pîini legănate împreună deodată --  anticipau  că Dumnezeu va salva ambele feluri  de oameni , cum  i-a promis lui Avraam ( Geneza 22 : 18În Biblie oamenii sunt reprezentați  prin pîine pîinea  reprezintă  oameni  -- I  Corinteni  10 17Două feluri de oameni  ----  două pîini Iar aluatul înseamnă  și el ceva --- Romani 3 , 23 29 , 30 11 : 32   
-     c ) Altă greșală : expresia "discipolii unşi ai lui Isus" este o denumire falsă deoarece 
-- * ) Această expresie nu se găsește în Biblie De ce nu dați măcar o singură dovadă unde scrie în Biblie --- discipoli unși  sau creștini  unși Deoarece nu aveți nici măcar în Biblia tradusă de voi falsificatorilor 
-- * * ) Contraziceți învățătura creștină care spune că nu poți fi discipol al Domnului Isus fără să fi UNS  cu spirit sfănt ! Romani 8 : 9  II Corinteni 1 : 21 I  Ioan 2 : 20 , 27  
. ---  d ) Alt reproș : îi spuneți doar Isus --- Fiului Unic și doar așa tot timpul  de la voi nu se aude expresia Domnul Isus Cristos sau Domnul  nostru ! Cine vă pecetluiește buzele ca să nu îl onorați ,  grosolanilor ?
.       În fraza următoare spuneţi că "a devenit posibil ca unii oameni , considerați ”primele roade” din omenire , să meargă la cer şi și să facă parte din Regatul  prin intermediul căruia Iehova va  binecuvînta restul omenirii ascultătoare ". Aici veniți cu alte răstîlmăciri :
 --.  a ) ”unii  considerați  primele roade să meargă la cer ”. Prin toate materialele îi  îndoctrinați  pe supușii voștri că doar cei 144000 vor primi  răsplată  cerească . Dar conform învățăturii Noului Testament toţi creştinii din  era noastră evanghelică vor primi răsplată cerească -- Ioan 12 : 26  I Tesaloniceni 2 12 Evrei  12 : 2223 Iacov 1 18  Apocalipsa 3 : 21 ; 7 : 13--15 ;  22 : 4 Efeseni 4 : 4 = în epoca  noastră  există o singură chemare și speranță : cerească . ( Aceasta neînsemnînd  că toți vor primi răsplăți egale = Ioan 14 : 2a .
.--  b) Dar cine sunt "primele  roade ? Voi susțineți că doar cei 144000 ( Apoc 14 : 3 4 ) Aceasta
ar putea să însemne că la A Doua Venire  ei  vor fi răpiți  primii ( pe ” principiul ” : ” Ultimul tren -- pleacă primul ) . Dar nu  poate să însemne că  doar  ei sunt primele roade” findcă  mai sunt creştini aprobaţi din era noastră morți pe parcursul celor  2000 de ani și pe care Domnul Isus îi va învia și îi va răpi la A doua sa Venire ( I Corinteni 15 : 20 , 22 23 ,  51 52 ) și  aici pot să intre și cei din marea  mulțime( Apocalipsa 7 : 13 - 15  I Tesaloniceni 4 : 13 - 17) Toți sunt ”prime roade în comparație cu cei care vor fi răsplătiți pe pămînt după Armaghedon în Mileniu Findcă și Cristos este cel dintăi  rod ( I  Corinteni 15 : 23 ) -- cei 144 000 ar  fi cel dintîi rod  din cele dintîi  .    
.---- c ) La întrebarea : ” Cine  face parte din  regat dați acelaș răspuns : ” Cei 144000 ” . Dar nu
aveți nici o dovadă  În schimb iată dovezi că toţi creștinii de acum fac parte din regat fiind regi şi preoţi --Efeseni : 6 ,18 I Petru 2 9 Apocalipsa 1 :10 . În Apocalipsa 20 :citim cine
vor fi regi și preoți  în Mileniu MARTIRII ! nu cei 144000 Și la fel cum erau unși regii din Israel și preoții levitici --- și creștinii sunt unși ca regi și preoți Altă dovadă toți creștinii avem intrare în Locul Prea Sfînt la tronul lui Dumnezeu Efeseni 2 :18 Evrei 4 : 16 ; 10 19 20 . În Vechiul Legămînt acest privilegiu îl avea numai Marele Preot care  era uns pentru preoție ; și
 intra numai odată pe an în acea cameră amenajată special Locul  Prea Sfînt , în Cortul întîlnirii iar , mai tîrziu în Templu Deci creștinii au poziție și privilegii superioare Marelui Preot levitic 
.  --- d )Veniți cu Apocalipsa 14 : 1 unde citim că ” Cei 144 000 vor fi pe muntele Sionului ! Și susțineți că  doar ei vor fi pe muntele Sionului . Dar aflați că și ceilalți  creștini vor fi urcați pe muntele Sion Psalmul 15 24 - 6  Evrei 12 22 , 23 . Toți creștinii aprobați vor fi cu Mielul   
  și unde este Mielul = Ioan  12 : 26  Apocalipsa 3 : 4 12 ; : 9 , 13 ; 22 : 3 , 4 , 20 , 21 .
.     Spuneți ”Regatul prin intermediul căruia Iehova va binecuvînta restul omenirii  ascultătoare ”. În niciunul din acestea două articole nu menționați că Isus e Domnul și Regele regatului și Intermediarul  principal , Marele Mijlocitor și că prin el va binecuvînta Iehova Dumnezeu ( aceasta este expresia standard referitoare la Dumnezeu nu doar Iehova ”  ,  nerespectuoșilor ! ) Menționați mereu doar regatul și totdeauna cu R mare și lui îi atribuiți toate meritele  și faceți din el un idol ! alături de alți idoli ai sectei voastre : sclavul , organizația ,”hrana”,  etc Una - două : Regatul face și drege ”, dar nu îl pomeniți pe Regele Cristos sau îl minimalizați .  Acestea sunt atacuri anticristice intenționate consecvente repetate susținut ! Vă închinați la acești IDOLI  NOI și Îl ignorați pe Fiul Unic Tatăl nostru din ceruri vă va taxa aspru această impietate Deocamdată e un indiciu grav că nu aveți spirit sfînt , findcă  --  spre deosebire  de voi -- spiritul sfînt îl înalță pe Fiul Unic  Ioan 15 : 26 16 13 14 I Corinteni 12 3 b Aveți spirit însă altfel de spirit spirit de echipă și de inițiative --- ceace  e cu totul altceva Nu lucrați sub influența spiritului sfînt Sunteți continuatori  potriviți a  trufiei unchiului vostru Diotref  și  a arhitectului decăderii  voastre avocatul fără  clienți  Rutherford .
.-     e) Încheiaţi acest paragraf spunînd : " indiferent că avem speranţa de a fi alături de Isus în cer sau pe un pămînt paradisiac ".   
Și aici spuneți  că răsplată în cer vor primii doar cei 144000 Sunteți ignoranți nu cunoașteți  minunatul adevăr nou-testamentar că în această eră ni s-a dat tuturor creștinilor aprobați  o singură speranță răsplată  cerească Efeseni 4 4 Coloseni 1 : 13 I Timotei 4 : 8 Apocalipsa 22 : 3--5 .  Răsplata pe pămîntul paradisiac va fi în Mileniu .   
 ---   f ) Le exagerați importanța  celor 144000 !  Și aceasta e o greșală deoarece : --  a ) în Apocalipsa 7 : 3 b scrie : ” pînă vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru ”. Or nu mai trebuie  dovedit că numărul  slujitorilor lui Dumnezeu e mult mai  mare de  atît  în  Apocalipsa 7 : 15  citim despre o mare mulțime  aprobată în cer înaintea 
tronului lui Dumnezeu și slujindu- i  zi și noapte .  --- b ) În Apocalipsa 19 : 5 și  11 : 18 citim despre robi mici și mari ”.  Știți de ce menționările încep cu robii mici ” și nu cu ” cei mari  
Nu știți !       
De ce predați falsurile astea Pentru putere ca să apăreți superiori supușilor de aceea le interziceți  să se împărtășească din pîinea și vinul de la Cina Domnului Nu menționați faptul important că la sărbătorile de Paște din Israelul antic toți cetățenii  regatului de la rege și  preoți --  pînă la cel mai umil israelit și inclusiv prozeliții  nu numai că aveau la fel drept să se împărtășească dar erau  obligați , în caz contrar pierind sub loviturile pietrelor legii Nu menționați nici că împărtășirea  este o condiție pentru înviere  ! Ioan 6 : 51 -58 .   
 .     În concluzie -- paragraful ăsta este o catastrofă de ” hrană ” alterată pericol de
 toxinfecție alimentară spirituală  mortală ! Însă aceste dezinformări sunt doar începutul unei avalanșe de falsuri vechi și noi pînă la sfîrșitul acestui articol și în articolul următor .
------ Din paragraful 5 veniţi cu subtitlul CUM SE FACE UNGEREA CU SPIRIT ? în care strecurați un prim artificiu o diversiune -- ca să complicați  înțelegerea "Dacă ai fi fost între discipolii peste care s-a aşezat ceva ca o limbă de foc nu te-ai fi  întrebat dacă erai UNS cu spirit sfînt ". Nu m-aș fi întrebat despre ungere pentrucă eram la curent că Mîntuitorul a promis altceva a promis botez cu spirit nu le-a vorbit de ungere  De aceea nu s-au întrebat
discipolii . Însă pe voi vă impresionează altceva  : ”mai ales dacă ai fi primit și darul miraculos de a vorbi într-o limbă străină” deci sugerați că nu m-aș fi întrebat deoarece mi s-ar fi părut evident că eram     unși  datorită darului vorbirii  în limbi . Însă chiar aceasta ne motivează și mai tare să insistăm cu întrebarea atunci de ce  folosiți cuvîntul UNGERE deși  nu îl folosesc nici Luca povestitorul și nici apostolul Petru În capitolul 2 care descrie cele întîmplate miracolului i se spune oricum :    umplere , turnare darul duhului sfînt --- numai Ungere NU  De ce ?
.     Pentru  două motive :
----a) Un motiv l-am spus deja : pentrucă Domnul Isus NU LE-A VORBIT APOSTOLILOR CĂ ÎI  VA UNGE CU SPIRIT,CI CĂ ÎI VA BOTEZA CU SPIRIT Fapte 1 5 = Ioan a botezat cu apă , dar voi nu peste multe zile veți fi  botezați cu spirit sfînt !” Aceasta le-a poruncit să aştepte în Ierusalim şi aceasta le-a făcut la  Penticostă botez cu spirit  sfînt Apostolul Petru explicînd publicului ce s-a întîmplat nu a pronunțat cuvîntul ungere Citiți în Biblia tradusă de voi :  apostolul  Petru nu vorbit  de UNGERE ! Versetul 17  = voi turna din duhul meu ”. Versetul 33 = a primit de la Tatăl spiritul sfînt promis , a turnat ceace vedeți și auziți ”. Și versetul 38 = ” veți primi darul spiritului sfînt ”. Iar Luca descriind ce a fost zice : ”s-au umplut de duh sfănt ” = versetul 4 .  Diotrefilor și scribi ai martorilor ---  de ce folosiți , apropo de Penticostă , un cuvînt  pe care nici Domnul Isus nici apostolul Petru și nici Luca nu l-au folosit Le rămîneți datori cititorilor cît  și  mie  cu  răspunsul !  Crestați-l  pe  răboj !
 -       Al  doilea motiv  pentru care nici Domnul Isus nici Petru și nici Luca nu au  pronunțat  acest   cuvînt : creştin înseamnă uns şi provine din cuvîntul Cristos adică Unsul deci creştinii discipolii   Domnului sunt unşi cu spiritul său prin definiție prin chiar faptul că sunt creștini cum citim la I Ioan 2 : 20 , 27Așa cum toţi creştinii sunt considerați curățiți spălați ,  neprihăniți , sfinți și  mîntuiți --- sunt și unşi pentru că au spiritul său căci nu se poate să fi creștin și să nu ai spiritul sfînt --- Romani 8 9 b 
.       Falsificatorilor , faceţi pierdut BOTEZUL CU SPIRITUL SFÎNT o lucrare profețită de Ioan Botezătorul că o va face Domnul Cristos și pe care a promis-o apostolilor săi și le-a poruncit să o aștepte la Ierusalim De ce nu suflați  nici o vorbă despre el , dar faceți caz mare de UNGERE ,  un cuvînt pe care nu l- au pronunțat nici Domnul Isus nici apostolul Petru și nici Luca scriitorul cărții Faptelor iar ceilalți scriitori biblici l-au  folosit cu maximă  economie De ce îl folosiți  inflaționist ? Cine vă dă așa drept ? Cum să numim aceasta  Răstîlmăcire și deturnare ,  desigur . Cititorilor și cititoarelor v-am semnalat-o mai departe numiți-o cum considerați Scribilor , luptați din greu să impuneți cuvîntul ungere în locul celorlalte folosite în cartea Faptele capitolul 2 umplut  de duh sfînt a turnat veți primi darul  duhul spiritului sfînt -- nu le folosiți în revista Turnul sau le rostiți cît mai rar către deloc ! În 3 din cele 4 subtitluri ale articolului folosiți cuvîntul UNGERE !  De ce De ce vreți să impuneți cuvîntul UNGERE  persecutîndu--le pe celălalte Folosiți  anume cuvîntul UNGERE  la Penticostă  cu toate că acest cuvînt nu e folosit de nimeni în capitol și nici în cartea  Faptele De ce falsificaţi aşa de grosolan în faţa ochilor De ce insistați cu repetarea lui Va trebui să depistăm ce urmăriți ce interes vă mînă  să dezinformați  publicul E clar că avem de-a face cu o abatere grosolană a denumirii lucrării divine și trebuie să vedem ce  interes incorect își face mendrele aici de ce rătăciți cititorii prin bălării  manevrînd cu incorectitudini .  
-     Însă pînă atunci deocamdată iată- vă prinși comițînd și o perlă de expoziție : "Ceilalţi oameni care au fost prezenţi în Ierusalim în acea zi au primit ungerea cu spirit cînd s-au botezat ( Fapte 2 : 38 ”. Citați Fapte 2 38 dar Petru nu a folosit cuvîntul ungere deci vă repetați falsul ! Și în plus scoateți perla că în ziua aceea s -au botezat sute de mii de oameni în Ierusalim! . . .  Căci în Ierusalim la sărbătoarea de Penticostă erau prezenţi sute de mii de oameni și voi ziceți că ”ceilalți oameni prezenți în Ierusalim în acea zi au primit ungerea cînd s-au botezat ”, or din
aceasta se înțelege că s-au  botezat toți ! Admit că nu asta ați vrut să spuneți că vă gîndeați la ceilalți credincioși ”, dar recunoașteți că v-aţi  exprimat neadevărat şi neglijent Unde vă stă capul Sunteți atît de obsedați de cuvîntul UNGERE și de îngrijorați că vă crește numărul celor care se împărtășesc încît vă exprimați  confuz Asta este explicația -Folosiți numai cuvîntul Ungere și îl folosiți în exces ! De aceea trebuie să insistăm contra acestui abuz pe care îl afișați în ambele articole ! Cine este obișnuit cu frecventarea și frecvența cuvintelor observă relativ ușor această ticăloșie cu care ați viclenit acest articole  în toate cazurile din cartea Faptelor în care spuneți că a avut loc vreo"ungere cu spirit ” la Penticostă ( Fapte 2 ) samaritenii (Fapte 8 : 14- 19 )  și Corneliu şi cei din casa lui ( Fapte 10 44 - 48 ) -- nici o traducere a Noului Testament nu folosește cuvîntul ungere Repet și insist : NICIUNA ! Toate folosesc alte expresii cum sunt botezat , umplut primit spiritul sfînt  , turnat , vărsat , pogorît , dat spiritul Acesta este limbajul biblic și în traducerea voastră  , nici ea nu folosește cuvîntul UNGERE singurul folosit de voi în articol ! Toate aceste cuvinte folosite  de primii creștini sunt sinonime sunt echivalențe se referă la darea și primirea spiritului Și ar trebui să circule” în studiile ce le  programați supușilor Dar voi folosiți doar cuvîntul ungere pe care nu îl găsim în evanghelii  și nici  în cartea Faptele  ci doar odată de apostolul Pavel către Corinteni ( II  1 : 21) și de două ori de apostolul Ioan  ( epistola I  capitolul 2 : 20 , 27 . Deci cuvîntul ungere era doar unul dintre ele și nu cel mai des  folosit Dar voi folosiți numai cuvîntul Ungere și le alungați  pe celălalte . Sărăciți limba și diversitatea sinonimelor pentru a impune un singur cuvînt Ungere Mai grav spunînd că au fost unși doar apostolii și cei 144 000 ( fără dovezi ! ) dați impresia că ungerea cu spirit e o lucrare deosebită de celălalte  manifestări ale spiritului sfînt altceva decît umplut cu spirit , turnat , darea și primirea lui , vărsat , pogorît etc Dar cum să fi botezat cu spirit să fi umplut cu spirit să fie turnat spiritul  îl primești și să nu fi uns cu el Toate aceste manifestări ale spiritului sunt sinonime  adică se referă la aceiași lucrare Dumnezeu îi dă creștinului spiritul său , iar cuvintele diferite accentuează diferite nuanțe ale lucrării spiritului  sfînt Or ce faceți voi înlocuind toate cuvintele ce descriu toate feluritele accente și nuanțe ale  lucrării  cu  ungere Sărăciți exprimarea informațiilor și simplificați nepermis comunicarea despre caracterul lucrării falsificați !  
-     Mințiți că Dumnezeu dă ungerea numai unor creștini că ungerea nu se dă tuturor creștinilor 
Și cine e familiarizat cu literatura voastră înțelege pentru ce idol  s-a înălțat soclul pentru cei 
144000  ; susțineți ideea falsă că numai ei sunt UNȘI  și că ceilalți creștini le sunt subordonați și ei îi învață pe ceilalți  creștini Minciuni ! Nu puteți să le dovediți cu Biblia 
,-----Iar între timp mai veniți cu  pretenția că faceți parte din acel număr și grup și astfel vă impuneți idolatrizării .
.       Și findcă Ungerea înseamnă primirea spiritului sfînt  --- spunîndu-le  că nu au  ungere le  spuneți , indirect , imensei majorități a martorilor  , că nu au spiritul sfînt Dar nu aveți curaj să scrieți asta negru pe alb această enormitate iar ei nu vă înțeleg vorbirea indirectă ,  ca să-și deie seama că îi jigniți Și mai ales nici nu pot să-și închipuie așa afront    
.      Stimate cititorîncearcă și o să ajungi la următorul dialog absurd cu martorii lui Iehova --- Ai spiritul sfînt ?  ---- Da .  ---- Dar ești uns ” cu el ?  ---  Nu ungere cu spirit au numai cei 144000 turma mică rămășița unsă ”.
.    Puciștilor ajunși șefi  peste secta martorilor astea sunt rezultatele jalnice ale  luptei voastre contra  cuvintelor zăpăcirea martorilor I- ați făcut  habarniști și ignoranți le dați impresia că ungerea  e 
altceva decît primirea spiritului sfînt o lucrare superioară acordată  doar vouă !  
 ---- Și în paragraful 6 folosiți  fără nici o dovadă biblică , expresii  nefolosite în Biblie : sunt unşi , cum are loc această ungere ,un creştin uns .     
-     a "Un creştin uns dobîndeşte o convingere interioară datorită acestui acont ". -Ce incult vă exprimaţi ! Nu ştiţi că o convingere nu poate fi decît interioară NEMA KULTURĂ !    
----- Și în paragraful 7 vă practicaţi năravul sectar : folosiţi iar expresia falsă pe care numai voi ați  putut să o gîndiți fiind unici în aberație : "creştin uns", însă nici aici nu puteţi să o certificaţi cu vreo referinţă biblică ! 
.       Îl citați pe apostolul Petru -- textul  din II 1 :10 , 11 = ” regatul veșnic al Domnului și Salvatorului nostru Isus Cristos”. Ce frumos  se exprima apostolul Petru despre Mîntuitorul Dar
voi , în tot articolul acesta , îi spuneți Fiului  Unic --- doar  Isus !  De ce nu vreți să învățați de la apostoli ?
------  În următoarele 3 paragrafe improvizați răspunsuri la întrebarea ” De unde știe cineva că este uns cu spirit ? ”
------ Începeți paragraful 8 scriind : "Probabil că celor mai mulţi slujitori ai lui Dumnezeu  le este greu să înțeleagă ce se întîmplă cînd cineva este uns cu spirit deoarece ei n-au fost unşi ”.  Nu ar trebui să fie așa  pentrucă  Dumnezeu le dă tuturor creștinilor  spiritul său nu există creștin care să nu primească acest dar  ceresc Fapte 2 38 Efeseni 1 13 , 14  I Ioan 4 : 13 Primirea spiritului sfînt e numită în multe feluri , să le enumerăm alfabetic : arvună , botez cu duhul sfînt , dat spiritul , voi trimite peste voi făgăduința Tatălui , îmbrăcați cu putere de sus , naștere din nou ( Poate fi naștere din spirit fără să  primești  spirit Ioan 3 : 5 , pecetluire , pogorîre , veți primi o putere , revărsare , trimitere , turnare , umplere , ungere , vărsare . Toate aceste situații  cînd Dumnezeu îi dă spiritul  său cuiva sunt Ungeri findcă nu se poate să fi  influențat de spirit fără să intri în contact cu spiritul Să luăm ca  exemplu  tot nașterea din spirit --- cum să nu  fi  uns cu spirit dacă  ești atins cu spirit dacă ți-a  dat Dumnezeu spiritul său  și te-a  născut din spirit Toți creștinii sunt  Unși cu spiritul sfînt  ! Spuneți că foarte mulți  martori nu înțeleg această chestiune  explicabil  deoarece nici voi elita lor , nu știți  despre ce este vorba nu aveți ungere și îi jefuiți și pe sectanții voștri de această binecuvîntare cu minciuna că numai voi elita lor o  aveți  Cuvintele Domnului Isus  pe care le citim în Matei 23 :13 caracterizează  potrivit  situația = ” nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i   lăsați ”.         
 Mai departe : ” Scopul inițial lui Dumnezeu a fost ca oamenii să trăiască veșnic pe pămînt ” . 
 .    E adevărat , răsplata cerească este o excepție , dar nu e doar pentru  144 000 ci pentru toți creștinii din era noastrătoți vor primi  răsplată cerească --- Efeseni  1 : 3 : 6 ; 4 : 4  Coloseni 3 : 1 - 4     
.       ”Alegerea unor persoane care să meargă la cer  pentru a domni ca regi și preoți este o măsură luată de Iehova în mod excepțional ”. Faptul că domnia lor va dura doar1000 de ani arată că motivul pentru care vor primi răsplata la cer nu e domnia , ci  generozitatea veșnică a Tatălui față de ei ; domnia e doar o etapă trecătoare în infinitul timpului .
.     În paragrafele 9 și 10 săriți peste înțelesul versetului pe care îl folosiți ca text de bază al articolului  --  Romani 8 : 16  =  Spiritul însuși depune mărturie împreună cu spiritul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu ”. E instructiv de observat cum faceți aceste manevre în cîți pași
cît și să înțelegem  de ce .
----- În paragraful 9  încercaţi să răspundeţi la întrebarea--subtitlu : De unde ştie cineva că are chemare cerească ? 
.    --- a) Daţi referinţă biblică  Romani 8 : 15 : ” Și voi n-ați primit un duh de robie ca  să mai 
aveți frică ci ați primit un duh de înfiere are ne face să strigăm AVA adică TATĂ   Demagogilor trimiterea biblică nu vi se potriveşte  deoarece voi nu strigaţi "Ava ! (Tată !)" nici  măcar cînd vă rugați în ciuda poruncii Mîntuitorului !  Matei 6 : 9 De ce nu îi spuneți ” Tată ”, căpățînoșilor 
.   --- b) Finalul vă scoate în evidență obrăznicia resursele  inepuizabile de impostură și  de tupeu : "prin spiritul său  Dumnezeu ajută persoana să înţeleagă că e invitată să devină un viitor moștenitor al Regatului" Aici sunt  necesare două observații -- 1) După ce recunoașteți că Dumnezeu lămurește creștinul despre viitorul și chemarea lui -- cum de îndrăzniți să tăgăduiți dreptul altor creștinii să se împărtăşească De ce le negați ungerea și chemarea cerească Şi ei au
mărturia spiritului Are cineva drept să  o conteste  ? Mărturia spiritului pentru ei nu e valabilăDe ce Pentrucă nu o aprobați voi ? Dar cine și cînd v-a dat vouă drept să anulați mărturia spiritului sfînt pentru alți  creștini ? Sunteți stăpîni peste credința lor sau a cuiva Aveți drept să vă amestecați în relația dintre oameni și Dumnezeu ?  Nu II Corinteni 1 : 24  ce bine că nu sunteți stăpîni peste credința altora !  
I Corinteni 4 : 8 ; : 2 3 Mai citaţi I Tesaloniceni : 12 . Şi celor care se împărtășesc fără acordul vostru li se potriveşte , Pavel spune că Dumnezeu îi cheamă pe toţi creştinii la regatul şi la slava sa ----- 2 ) Finalul  paragrafului  9  : să devină un viitor moștenitor al Regatului ” . Cu această expresie idolatrizați regatul --- în loc să îl slăviți  pe Proprietarului lui  Tatăl nostru din ceruri !
Îl jigniți  pe Sublimul Atotputernic care stă pe tron Regatul este o instituție a sa este doar una din multele sale averi  și se referă doar la planeta noastră . Puneți eronat chestiunea moștenirii : orice  moștenitor e moștenitorul unei persoane părinte neam , proprietar nu al averii Moștenirea este ceace se moștenește  de la persoana pe care o moștenim . La fel este și în cazul mîntuirii  : vom fi moștenitori nu ai regatului ci ai Proprietarului  regatului Tatăl nostru  din ceruri acolo unde în marea sa iubire va binevoi să ne primească avînd multe locașuri ” în vastele domenii ale proprietăților Domniei sale = Psalmul 79 : 1  Proverbe 19 : 14a Isaia 47: 6 54 : 17 Matei 25 :34  Ioan 14 :2a  Romani 8 : 17 Efeseni 5 : 5  I Petru 1 4 ; 3 : 9 I Ioan 3 : 2 Apocalipsa 21 : 7 Și în același timp grosolanilor cu această  simplificare brutală îl jigniți și pe Fiul Unic !  Dumnezeu ne invită la Fiul său Ioan 6 : 44 , 45 65 Aceasta este metoda sa de salvare a  celor dornici  ne trimite la  Domnul Isus Cristos , lui i-a dat toate prerogativele Matei 28 18  Ioan 10 : 9 I Ioan 5 :10 -13 Numai după ce ne închinăm , în genunchi , Tatălui și îl  onorăm pe  Fiul său unic  putem să vorbim despre regat ! Ioan 17 : 3 Dar voi dați impresia că Regatul e  mai important decît Cristos Or este chiar invers  Matei11 : 28 - 30 ;  28 : 18   Romani 1 : 6 , 7  I Corinteni 1 : 2 , 9 Coloseni 3 : 1-4 28  I Tesaloniceni :7  I Timotei 6 : 12 Evrei 3 : 1 Apocalipsa 19 : 10 b  !  În toate materialele  voastre aproape  la fiecare pas scrieți : ”Regatul face și drege !” Și aceasta este un fals !  Nu idolatrizatorilor Dumnezeu va face prin Regele Mesia Lor le datorăm și le vom datora , veșnic ,  viața salvarea și fericirea --  nu  regatului !  Ioan 17 : 3 Apocalipsa 21 : 5 Filipeni 3 : 21 . Regatul este una din creațiile Tatălui și e un păcat să fie idolatrizat Apocalipsa 1 6  ; : 10 Dar voi , pe lîngă că sunteți idolatrii -- sunteți     și ignoranți :  NU CUNOAȘTEȚI  ÎN CE  CONSTĂ VESTEA  BUNĂ Iată un  exemplu  cum o prezenta apostolul Pavel  :  în Romani capitolul 1 versetul 3  că  Evanghelia  privește pe Fiul său ” !
------ În  paragraful 10 citați din  I Ioan capitolul versetele în care apostolul vorbește despre  foloasele ungerii : versetul  20 = Voi ați primit ungerea din partea Celui Sfînt și știți orice lucru ”.  și versetul 27 =  Cît despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el rămîne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este nici o minciună , rămîneți în el după cum v-a învățat ea .” Însă le citați pentru
ca să le răstîlmăciți  findcă vă contrazic ambițiile Cu maximă nerușinare încercați să falsificați și învățătura acestor versete  :  mințiți că apostolul  spune în ele să nu aibă îndoială  că sunt unși Nu mincinoșilor calificați , el spune altceva cu totul  altceva  că datorită ungerii ” știți 
orice lucru  și n-aveți trebuință să vă învețe cineva // ungerea lui vă învață despre toate lucrurile // rămîneți în el după cum v-a învățat ea ”. Apostolul Ioan a scris că cei care au spiritul sfînt pot înțelege chestiunile credinței  --- Proverbe 28 5  Ioan 6 : 45  De ce răstîlmăciți Pentru că vă contrazice teoria  falsă că sunteți sclavul ” din Matei 24 : 45 --- voi , cei 8 sau 9 luciferi care guvernați  peste martori și că articolele voastre trebuie considerate Hrana” spirituală din  parabolă Fals Fals ! ”Hrana„ este Biblia !  În II  Timotei 3 16 , 17 citim  că Biblia este pentru ca ” omul lui Dumnezeu să fie desăvîrșit  pentru orice lucrare  bună ”. Sclav” e oricare creștin matur spiritual care le dă Hrană  începătorilor pruncilor spiritual În  Evrei 5 11--6  : 2  apostolul Pavel spune că cei maturi spiritual se hrănesc singuri și îi hrănesc și pe alții Tot el a scris că nu avea autoritate peste credința  altora  = II Corinteni 1 24
.      ”Creștinii unși au nevoie să fie învățați de Iehova”.  
.    Cum face aceasta Direct Domnul Isus are vreun rol în viața creștinilor ,  contribuie cu ceva ? Ce rol cu ce ajută ? Nu e Marele  nostru Învățător De ce nu scoateți nici o vorbă despre el și activitatea sa ? Ia auziți cum se exprimă  Biblia despre el nerespectuoșilor :  
Matei11 : 29 23 ,10 Fapte 1:-3 Romani 10 :17 Coloseni 2 :10 =Voi aveți totul deplin în el ” !
.      Ați scris : ”ei  n-au nevoie de cineva care să le confirme că sunt unși . Spiritul sfînt le dă această convingere”. Perfect Să  imităm raționamentul  Domnului Cristos îl citim în Luca 19 : 22a =  ” Rob rău  te voi judeca după cuvintele tale ! ”  Atunci de ce vă ofticați că și alții care au înțeles că sunt unși nu se sinchisesc de contestările voastre și se împărtășesc De ce nesocotiți mărturia ce o depune spiritul pentru ei Vedeți că nu rămîne nici un colțișor  pentru trufia voastră ? Nu vi se simte lipsa !
    Domnule Losch ești principalul sofist al  sectei să vedem cum o să răspunzi : scri în autobiografia  publicată în revista Turnul din 2014 iulie 15 că în 1968 ai înțeles că ai  chemare cerească că ești uns te împărtășeai de atunci deși era în vigoare interdicția anului 1935 S-a făcut excepție doar pentru tine ? Nu spui că ai fost tratat cu neîncredere și  dușmănie de cineva din sectă ; atunci de ce tu și colegii tăi din echipa dictatoare de  acum le contestați altora mărturia spiritului și chemarea  cerească De ce îi tratați cu neîncredere și dușmănie și îi ocărîți calomniați și bombardați cu toate suspiciunile Cu unii  mumă  iar cu alții ciumă ! Matei 18 : 23 - 34             Lasă fițele de divă și răspunde trombonistule principal ! Unde vă este iubirea de frați și generozitatea ?  Romani 12 -16  În I Corinteni 13 : 5  citim =  ” Dragostea nu se gîndește la rău ” !  I Petru : 22 De ce cîntați ” Pe frați  primiți -i  cu căldură ca și Cristos ” --- cît timp nu vreți să traduceți în practică De ce nesocotiți concluziile și disprețuiți oamenii ?   
-----  Cu paragraful 11 începeți subtitlul Ei sunt născuți din nou  -- altă rostogolire de falsuri și prăpăstii în  ritm  susținut .    -a) În prima propoziție ați scris : "creștinul care este Uns" iar ultimele 5 cuvinte din paragraf sunt : "care nu au fost Unși deci repetați minciuna că sunt două feluri de creștini  unși doar cei 144 . 000 -- fără dovezi -- și creștini neunși Vă provoc iar : Arătați în Biblia voastră aceste două expresii Nu există Creștin unseste  un  pleonasm , cum ai zice” lămîie  galbenă ” ! Păi cum să fie altfel -b) Mai spuneți : creștinul care este UNS trece
 prin niște schimbări extraordinare” și explicați că primește ” naștere din nou ”. Și spuneți că unii creștini nu primesc naștere din nou deoarece nu sunt unși . Aceasta e altă  minciună  : Nu există creștin adevărat neuns și nici creștin nenăscut din nou Cine nu e născut din nou nu e creștin ! Ar însemna că omul vechi, ”nenăscut din nou  poate face voia lui Dumnezeu prin efortul voinței lui decăzute imperfecte , fără ajutorul spiritului sfînt Or Dumnezeu le dă spiritul său  celor cărora le dă naștere din nou ca poată să se dezvolte spiritual  ;  și această influență  nu se poate fără să fi atins influențat  , adică Uns cu spiritul său , devenind copil al său = Ioan 1 : 11 -13 ;  : 3 5  II Corinteni 5 :17 Galateni 4 : 6  I Petru 1 3 I Ioan 3 1, 2 : 1-. Numai cei născuți de sus vor fi aprobați . Deci și aici  păcătuiți en- gross cu teoria că numai unii creștini  sunt născuți din nou ”. Sunteți străini de cauză și paraleli cu situația .  ” Nu aveți nici parte și nici sorț  în  toată treaba aceasta ,  căci inima voastră nu este curată înaintea lui  Dumnezeu ”. N-aveți nici o tangență cu chestiunea , vedeți-vă de intrigile și meschinăriile voastre  nu mai încurcați oamenii le sporiți confuzia impostorilor !
----- În paragraful 12 citați din I Petru 1 în care există cuvintele : ”Tatăl Domnului nostru Isus Cristos” ; observați titlul de Domn , onorare pe care  nu i-o dați Fiului în niciunul din articole nu îi spuneți Domn  Și fireşte nu putea lipsi nici aici nepomenită erezia specifică acestor două articole : "creștinii unși", o expresie care nu există în nici o traducere de Biblie nici în traducerea voastră 
 ------ În  paragraful 13 povestiți că mai demult unii creștini aveau speranță pămîntească dar acum au speranță cerească Ziceţi că spiritul lui Dumnezeu le-a schimbarea  gîndirea  ,"le-a schimbat speranţa de viitor". Întrebarea vine de la sine :  dacă la ei e  normal -- de ce în cazurile recente e suspect Pentru că vă infirmă teoria clădită pe eroarea lui Rutherford și pe spălări de creier” ?
.     Nu pot să nu observ că  ultimele 3 cuvinte : "speranţa de viitor "formează o exprimare greoaie înapoiată un pleonasm . Speranţa nu poate fi proiectată decît în viitor ! --- să vă învăţ cunoştinţe elementare Auleu că tare nepregătiți mai sunteți Nema Kultură A cîta ?
-----  Începeți paragraful 14 asigurîndu-i pe credulii îngrijorați de viața voastră : ” Aceasta nu înseamnă că cei unși își doresc să moară ”. Trebuia să declarați aceasta unii cititori intraseră în panică , bine că i-ați liniștit caraghioșilor le-ați luat o piatră de pe inimă altădată fiți mai grijulii , // vedeți de neamuri și de copii -- și sunt și cardiaci și suferinzi de hipertensiune   În final repetați pleonasmul” speranță de viitor ”, încă o mostră de incultură .   
------ Concluzia acestor 4 paragrafe din subtitlul " Ei sunt născuţi din nou " : Nu e nimic nou în mofturile voastre de vedete de carton vopsit , pretinşi modeşti  dar lacomi de aplauze totdeauna au existat aşa amatori de chilipiruri şi în religii Noutatea sunt figurile bieţilor înşelaţi identităţile idolatrilor noii naivi credulii de ultimă oră Cum spune proverbul : "Bancu-i vechi dar prostu-i  nou ". 
------ Către finalul paragrafului 15 veniți cu o intimidare de o rară obrăznicie : ” în cazul în care 
te întrebi dacă ai primit chemarea cerească , acest lucru în sine arată că nu ai primit-o .
 De ce este o intimidare tupeistă Deoarece transformați propaganda voastră de fiecare zi în argument indiscutabil După ce le- ați repetat pînă la peste saturație , martorilor , prin toate mijloacele și în toate ocaziile : prin literatură și la întruniri și la congrese din 1935 încoace , minciunile : că cei botezați de atunci încoace vor primi cu certitudine , răsplată pe pămînt și de aceea nu au voie să se împărtășească și că Împărtășirea are legătură cu răsplata cerească și că numai cei botezați înainte de 1935 vor primi răsplată cerească și numai ei au drept 
să se împărtășească  din simboluri --- deci după ce le--ați repetat într-una pînă la obsesie aceste idei false și le -ați deformat gîndirea cu ele pe parcursul a zeci de ani --- să veniți după așa masivă spălare de creier după atîta îndoctrinare neîntreruptă intensă , diversă și meseriașă --- cu așa întrebare , ce înseamnă aceasta Cinism nerușinare , perversitate ! pe sloganul ” Dă-i înainte
cu tupeu // și- o să vezi că nu e greu”. Știți că nu riscați nimic contați că au creierele intrate la apă intimidați și prostiți și nu vă înșelați reacționează cum vă așteptați : cu temperament de
pește fiert . . . 
.      Caiafelor care compuneți sclavul „ de operetă interpretați eronat și cu rea - voință șovăiala celor care se întreabă dacă au chemare cerească întrebările lor nu arată că nu o au ci că acela e momentul cînd  spiritul lor ascultă mărturia spiritului Tatălui  ceresc care îi eliberează din beția spirituală profundă  a licorilor voastre babilonice și îi urmează chemarea atunci își înving  îndoiala și deruta clădite de voi în capul lor .    
-     În finalul paragrafului 15 stați să plesniți de trufie intimidatoare : ” Cei chemați de Iehova nu 
se întreabă dacă au primit sau nu această invitație ! Ei sunt siguri de acest lucru !” --- a )Adică spuneți că voi clica dictatorială și cercul vostru restrîns din suprastructura puterii amicii și lingușitorii  voștri sunteți siguri de chemarea voastră și că aveți drept să vă împărtășiți din simboluri  și să le dictați supușilor voștri cum să înțeleagă Biblia Nu aveți decît să vă afișați oricît de încrezuți vreți Dar aflați că și noile persoane care se împărtășesc sunt sigure de chemarea cerească a tuturor creștinilor din epoca evanghelică ba chiar și mai sigure și v-au părăsit considerîndu--vă impostori . -- b ) În Noul Testament -- chemarea e  a lui Cristos nu la Iehova = Matei 11 : 28 - 30  --- c ) Să semnalăm și noua mostră de incultura voastră puciștilor chemarea cereasă nu e un lucru , cum precizați în acest paragraf și încă de două ori ci este o lucrare , o ideie , diotrefilor  spoieli de cultură !
------ În paragraful 16  scrieți -- a ) "mulţi fideli asupra cărora a acționat spiritul sfînt nu au avut speranţa de a trăi în cer ”. Și vă referiți la Ioan Botezătorul Insistați că vorbele  Domnului Isus pe care  le citim în  Matei 11 : 11 , 11 arată că Ioan   Botezătorul nu va primi răsplată cerească Dar această părere e o eroare de judecată  findcă Ioan e ” prietenul Mirelui ” :  Mirele ceresc nu- și invită prietenul la nuntă ( Apocalipsa 19 ) pentrucă e în cer ? Domnul a spus altceva că Ioan va primi ultimul rang în regatul ceresc (Ioan 14 : 2 a ). // I Ioan 4 : 1 --- Vorbiți și de David  și  aduceți Fapte 2 : 34 =-sugerați că faptul că nu  s-a urcat la cer cică ar dovedi că va avea răsplată pămîntească . Ce prostie Numai Domnul Cristos s-a urcat Nici Enoch sau Ilie ! Ioan 3 : 13 Scrie în Biblie că trebuia să urce vreun credincios înainte de a începe răsplățile Nu Vorbiți să sune aruncați cuvinte fără noimă  ca să zăpăciți cititorii --- b ) Încheiați  la fel de lamentabil  : ” Iehova îi va învia la viață pe un pămînt paradisiac ( Ioan 5 : 28 , 29  Fapte 24 : 15 ) ”.  Faceți orice numai ca să nu spuneți că după Înviere și Înălțare -- Dumnezeu i-a dat Mîntuitorului Cristos cheile  morții și învierii Ioan 
--------Începeți paragraful 17 repetînd ideea din pargraful 16 :  a )"Marea majoritate a slujitorilor lui Dumnezeu din prezent nu au chemare  cerească ."O repetați deoarece simțiți că nu ați fost convingători și ” mai trageți odată ”. Degeaba e tot loz necîștigător Dar cu ce siguranţă vorbiţi contra răsplății cerești , de parcă ar depinde de voi Și ce ignoranți sunteți E chiar invers toți slujitorii lui Dumnezeu din era noastră de la Golgota încoace au o singură chemare : cerească Efeseni 4 :4 I Tesaloniceni 2 : 12  II Tesaloniceni 2 : 14  I Petru 5 : 10 - b ) Continui să vă citez enormitățile : "Ei nutresc aceiaş speranţă ca fidelii din vechime . . . . . . la fel ca Avraam ei aşteaptă să trăiască pe pămînt ca supuși ai Regatului ".  Aduceţi Evrei 11 : 10  Dar Pavel în  scrisoarea către Evrei 11 13 - 16  spune altceva că patriahi ca Avraam , profeţi şi regi loiali ca David şi alţi  credincioşi din vechime așteptau cetățenie  cerească Vedeți și Psalmul73 : 24 (Asaf )
--- c) Idolatrilor și dezinformatorilor înălțați regatul în prim-plan în loc de  Regele lui : Domnul Isus Cristos De ce nu îi scoateți în evidență poziția unică și nu îl numiți cu titlul de Domn ?  Fiul Unic este superior regatului : exista și înainte de regat , dar regatul nu nu poate exista fără Rege ! Clică anticristică nu îl mai sfidați pe Fiul Unic : Cei binecuvîntați nu vor fi supuși ai regatului  , cum spuneți voi ci ai Tatălui  din ceruri și ai Regelui  Cristos Apocalips 22 : 3 - 5 
Recitiți Apocalipsa capitolul 5 Lăsați idolatrizarea regatului Sunteți idolatrii evidențiindu-l în prim -- plan ! Nu mai faceți din regat un idol Înălțați-l pe Regele lui : Domnul Isus care deține prerogative unice = Matei 28 18 Nu îl iubiți pe Domnul Isus Vedeți că cine nu-l iubește este pus de apostolul  Pavel sub blestem ! I Corinteni 16 : 22 a .
   -     În final , îi aduceţi în discuţie pe cei 144000 și  le exagerați importanța proclamîndu-vă fără jenă , minciunile sectare  tradiționale că numai ei au chemarea cerească că unși sunt numai ei și că majoritatea sunt deja în cer vă citez : ” Numai o rămășiță dintre cei aleși pentru viață cerească mai sunt pe pămînt în acest timp al sfărșitului  ( Apocalipsa 12 :17 ) Aceasta înseamnă că majoritatea celor 144000  de creștini unși au murit deja și sunt în cer ”. Spuneți
 așa deoarece explicați că strîngerea celor144000 a început odată cu apostolii și a continuat de-a lungul veacurilor E fals pentrucă --a ) Cei 12 apostolii sunt o grupă superioară , deosebită ,  separată , nu fac parte din cei 14400 Dovezi : * au avut privilegii unice * aleși  personal  de  Domnul Isus care s-a rugat o noapte pentru ei * și- au lăsat  toate și l- au urmat * Isus le-a spălat și le-a șters picioarele ! * i- a trimis personal * Au primit drept să ierte păcate = Ioan 20 : 22 * le- a poruncit să aștepte la Ierusalim primirea spiritului sfînt  * Numai ei puteau da spirit sfînt prin punerea mîinilor  Fapte 8 :18  * sunt  baza credinței = Fapte 2 : 42  Galateni 2 : 9  Efeseni : 20  Apocalipsa 21 14  * Apostolii vor judeca pe Israel =  Matei  19 : 28  Ceilalți creștini vor judeca lumea = I Corinteni 6 : 2  * Cei 144000 vor fi la final .
--     În ultimul paragraf 18 , dați de înțeles că numai cei cu speranță cerească au drept să se împărtășească vă citez cum ar trebui să-i privească cei cu speranță pămîntească pe cei care spun că au speranță cerească ? Dacă cineva din congregația ta începe să se împărtășească din simboluri la Cina Domnului ” adică numai cei 144000 findcă ați scris în paragraful anterior că majoritatea celor144000 de creștini unși au murit și sunt în cer ”.  Degeaba vă repetați , cu încăpățînare erorile ele nu devin prin aceasta adevăr ! Împărtășirea nu are legătură cu destinația răsplății ci este o îndatorire creștinească Ioan 6 53 --56  Toți creștinii au chemare cerească -- Efeseni 2:; 3 : 6  I Petru 1 17 : 11  Răsplățile vor fi în diferite locașuri ” cerești = Ioan 14 : 2 .
       În concluzie e adevărat că ” spiritul depune mărturie împreună cu spiritul vostru”, dar nu
spiritul sfînt . Nu e deloc greu de înțeles  ce spirit vă mînă în luptă  :  Blasfemia interzicerii  împărtășirii cu simbolurile  jertfei  lui Cristos denotă ce fel de spirit vă poartă un spirit anticristic ! Articolul este o intoxicație de falsuri și erori sofisme ,   demagogii tromboane și vrăjeli răsuflate Bateți cîmpii fără grație . De aceea nu- i mirare că nu convingeți  și vă crește numărul celor care se împărtășesc  în pofida calomniilor furibunde .

-------------------------" V R E M  S Ă  M E R G E M  C U  V O I !  "                        .

.        Acest al doilea articol a apărut în revista Turnul de veghe din 2016 ianuarie 15 şi l-ați  programat pentru "studiuîn duminica de 27 martie ca să faceți din săptămîna comemorării o
săptămînă neagră ! Și ați pus în fruntea comentariului acel text din Zaharia 8 23 = Așa vorbește Iehova al oștirilor : În zilele acelea zece  oameni din toate limbile națiunilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei șivor zice : Vrem să mergem cu voi , căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!” ca să intimidați cititorii cu el . 
          După ce în primul articol v-ați opintit din greu , să contrați cîteva învăţături creştineşti fundamentale şi să impuneți în locul lor ideile false , anticristice ale lui Rutherford et comp , în  acest articol construiți pe nisipul acelor minciuni , veniți cu demagogii noi și treceți de la minciuni și înșelătorii la jigniri .  
------- În paragraful 1 spuneți că acel "iudeuîi reprezintă pe creștinii unși cu spiritul sfînt iar
cei 10 oameni din toate limbile națiunilor îi reprezintă pe creștinii cu speranță pămîntească  .
.        Această explicație” este o minciună mare cît  Arcul de triumf În comentariile la primul articol am demonstrat că --- a ) Toți creștinii sunt considerați  israeliți spiritual Romani 2 : 28 , 29 Galateni 3 : 28 , 29 ( sămînța  lui Avraam ) Efeseni 2 :11 -2o cetățenie în Israel ! )  I Petru 1 1 : 7 -10 --- b) Nu există creștinii neunși cu spirit  sfînt ! --- c) Toți creștinii din era noastră vor avea răsplată cerească vorbirea voastră despre ”creștini cu speranță pămîntească ” este o aiureală .  
 Vă citez în continuare : ”Cei 10 știu că Iehova binecuvîntează acest grup de creștini unși și consideră că este o onoare să se închine lui Dumnezeu alături de ei ”.
.      Trei comentarii  
.      a ) Cum adică ”Cei 10 ȘTIU ” ? Ce înseamnă a ști în acest caz Faptul că vă cred orbește că sunt creduli bietele victime Asta înțelegeți voi prin asta .    
.      b ) ” că Iehova binecuvîntează acest grup  ”. De ce ar crede asta Pe ce s-ar baza? Pe număr?
 Mai întîi acesta nu ar fi argument iar după aceea : mergeți în scădere , în timp ce alte (in)secte   sunt în creștere Atunci -- care vi-s argumentele Faptul că năpîrliți într-una că noul vostru refren este Înapoi și în jos !” ? că renunțați neîncetat la puținele caracteristici religioase transformîndu-vă fățiș într-o multinațională atentă doar la acțiuni și la numărat profiturile în scădere galopantă ?
.      c) ”grup de creștini unși ” --- Am mai vorbit despre această Minciună cu catalige . Nu există creștini neunși Ne aflăm în fața unui fals evident . Cu așa minciună mare --- pe lîngă altele și mai și --- poate fi  grupul vostru binecuvîntat ? Nu Dumnezeu nu binecuvîntează mincinoși ---  Psalm 15 :  1 , 2  Efeseni 4 25   
-   d) ”consideră că este o onoare să se închine lui Dumnezeu alături  de ei ”. Vai de onoarea lor
și de postura voastră de închipuiți Faptul ăsta că folosiți noțiunea Onoarei Nu pentru omagierea Fiului Unic ci pentru gîdilarea orgoliului vostru nemărginit  și pentru toaletarea aroganței voastre  carnale pentru înălțarea clicii și a suprastructurii voastre ipocrite  spune totul despre spiritualitatea voastră făcută țăndări pe un traseu ocolitor i-ați tîrît pe înșelații voștri în punctul de unde au pornit , acolo unde eșuează toate organizațiile religioase babilonice la idolatrizarea unor oameni  la Cultul personalităților stăpîni peste credința altora și dictatoare peste conștiințe Așa ați consolidat idolatrizarea ta ,”sclav” cu năravuri de stăpîn .
-      e ) ”alături de ei ” ? --  O minciună Dominați categoric  de voi De niște impostori care mințiți că există creștini neunși Nu e nimic onorabil în asta ci  dimpotrivă : o degradare Domnul Isus ne-a promis discipolilor că ascultînd de el vom cunoaște adevărul și  adevvărul ne va face liberi ( de minciunile demonilor și ale oamenilor și de organizațiile lor corupte) -- Ioan 8 : 32 .     
 . Odată cu paragraful 2 începeți să combinați forțat falsurile  din primul articol  cu diverse alte texte biblice cu care nu au legătură  pentru ca să vă repetați explicațiile și interpretările  false .
Astfel profitați  de faptul că Domnul Isus a vorbit de  o turmă mică ” ( Luca 12 : 32 ) și de alte oi”  Ioan 10 : 16 ) ca să vă strecurați superstiția că cei care aparțin de alte oi ” trebuie să se  supună celor din ” turma mică ” findcă aceia sunt  unși ”, deci  superiori  intelectual  spiritual și bineînțeles ierarhic  peste cei  din alte oi” , sunt sclavul ” care le dă ” hrană ” spirituală ( Matei 24 : 45 ) adică să vi se supună asta va fi concluzia însă  nu o spuneți direct asta înseamnă  meserie să o iei pe ocolite
 Recunoașteți că toți creștinii vor forma o singură turmă ” Ioan 10 :16 ) dar nu trageți concluzia normală :  că aceasta înseamnă  răsplată  cerească .
--- c ) Sugerați că numai acei puțini , ” rămășița unsă ”, au ungere cu spirit  sfînt și numai ei au drept să se împărtășească Cu așa răstîlmăciri înșelați milioanele de martori că nu sunt unși cu spirit sfînt că nu au drept să se împărtășească că vor avea răsplată pămîntească și să se supună celor unși adică vouă Aceste informații sunt falsități contrazic adevăruri biblice elementare că nu se poate creștin fără spiritul sfînt  că turmă mică nu sunt cei 144000 ci apostolii (Luca 12 : 22 32 -- vezi contextul numai pe ei i-a numit Domnul Cristos așa) și că alte oi sunt  creștinii  din alte națiuni decît evreii . Dar martorii vă cred . Și pentru a-i încurca la marea meserie le fluturați o falsă problemă : ” Trebuie ca cei care fac parte dintre alte oi să știe numele tuturor  unși din prezent ? ” 
-      În paragraful 3 repetați că cei unși cu spirit și care au chemare cerească sunt doar 144000  și răspundeți falsei probleme nu pot fi știuți cei unși adică cei 144.000 Cum așa Rutherford îi știa erau martorii care se botezaseră pînă în 1935 Figurau în tabelele lui căutați în arhive .
-      În paragraful 4 discutați profeția din  Zaharia 8 23 și repetați explicația din primul paragraf
cu care mințiți milioanele de supuși : că  israeliții  reprezintă grupul creștinilor unși israeliți spiritual iar cei zece oameni simbolici pe ceilalți creștini pe creștinii neunși alte oi ”. Și mai spuneți că alte oi trebuie să  caute grupul ” de creștini unși ” și să îl susțină Aici împletiți mai multe falsuri  -- a) toți creștinii sunt israeliți spiritual ( Galateni 3 : 28 , 29  Coloseni 3 : 11 ) 
 -- b) toți creștinii sunt unși , nu există creștini neunși --  c )În Biblie nu scrie că trebuie să identificăm grupul de creștini unși iar apoi să-l susținem” ! Altceva trebuie să caute și la 
 Altcineva să se ducă cine dorește Mîntuirea la Celce s-a jertfit și a suferit indescriptibil pentru
noi și  care ne cheamă la el (Matei 11 28  -30 ) : Domnul Isus Cristos ! Din păcate -- el strălucește
prin absență în producțiile voastre iar cei care vă idolatrizează sunt orbi și surzi nu îi doare această lipsă de neiertat spre paguba lor eternă II Petru 2 1 --- d) ” Cei zece ” îi reprezintă pe oamenii din lume care caută voia lui Dumnezeu și dau interesul cuvenit evangheliei nu să vi se supună orbește și să vă idolatrizeze pe voi ! ” Explicația  voastră  este altă deturnare de la ceace ni se cere creștinilor Și oricum grupul vostru a fost eliminat demult din competiție din cauza încălcării  regulilor  alergați înafara concursului Vorbiți de identificarea  grupului  unșilor --- păi nu l- au identificat și susținut studenții în Biblie pe Russell și în 1914 au rămas uluiți și cu buzele umflate că nu au fost răpiți la cer Apoi au identificat grupul lui Rutherford și unde au ajuns ? În 1975 = într-o fundătură !  Și la fel -- grupul lui Henschell în 2000 --- într- o băltoacă Iar acum grupul vostru de  identificați alunecați  pe tobogan la voia întîmplării în inerție .Totuși vînați creduli care să vi se supună și să vă finanțeze suprastructura --- ca la popi și la pastori adică să se întoarcă de unde ați plecat :  încă o  gloată internațională înșelată .  
--- d) ” Scripturile nu ne îndeamnă în nici un fel să urmăm un anumit om . Isus este Conducătorul  nostru ”. Teoretic sună bine dar practic e o Minciună cu M mare în secta voastră se practică cultul personalităților voastre pînă la idolatrie și voi știți aceasta și încurajați v-ați dedicat și  cîntări , deși mințiți fără să clipiți Iar cît despre afirmația că ” Isus este Conducătorul ” vostru și aceasta este  o minciună nu e  Domnul vostru nu îl onorați îl pomeniți în silă , îl minimalizați îl persecutați !
----- În paragraful 5 , în sfîrșit aduceți în discuție principalul vostru ”argument” folosit timp de vreo 100 de ani pentru interzicerea  împărtășirii  :  I Corinteni 11 : 27 - 29 = ”Oricine mînîncă pîinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic --- va fi vinovat de trupul și sîngele Domnului .
Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuș și așa să mînînce din pîiinea aceasta și să bea din paharul 
acesta Căci cine mînîncă și bea își mînîncă și bea osînda  lui însuș , dacă nu deosebește  trupul 
Domnului ”.  Despre ce vrednicie era vorba și ce însemna  pentru corinteni să deosebească trupul Domnului” ? Pînă în anul trecut  cu aceasta începeați acest text era argumentul  vostru forte  : că doar cei 144000 sunt vrednici findcă  ei sunt ” trupul  Domnului Mireasa lui Cristos” ; și a deosebi  ” trupul Domnului ” înseamnă că ceilalți nu au drept să se împărtășească din  simbolurile lui  : pîinea și vinul de la comemorarea Cinei  Domnului Însă acum veniți cu o schimbare de 180 de grade Iar ați schimbat modificarea răzgîndacilor ! Iar v-ați sucit și răsucit 100 de ani v-au întrebat nemartorii însă acum vă întreabă și martorii treziți  : Cunoșteau corintenii despre  două chemări și îi învățase Pavel că  doar 144000 vor primii răsplată cerească și  numai ei au drept să se împărtășească din simboluri ? Oricine cunoaște Biblia dă un singur răspuns NU Și de aceea acum nu-l mai folosiți ca argument ! Nu-l mai interpretați ca în anii trecuți ci cum înțeleg  toți cititorii de 2000 de ani să fim curați morali Grei de cap mai sunteți totdeauna înțelegeți ultimii Vă dispare încă o deosebire de ceilalți!Aceasta e încă o înfrîngere în fața babilonienilor .Vă pierdeți încă o originalitate proastă Aceasta este altă Năpîrlire Însă folosiți tot limbajul vostru păsăresc - sectar a fi demn înseamnă ” în relație bună cu Iehova ” deși Pavel nu vorbește despre așa ceva ci despre Cina Domnului , moartea Domnului , trupul și sîngele Domnului paharul Domnului și deosebește trupul Domnului  Degeaba nu vă pasă vă încăpățînați să folosiți partitura voastră fixă ca tonul de apel al telefonului deși nu se potrivește cu exprimarea apostolului lui Pavel     
.      Rutherford v-a IMPUS această interpretare mincinoasă în 1935 . Cine i-a dat așa drept ?
 Nenumărate persoane au demonstrat că e falsă deoarece nu ţine cont de CONTEXT . Iată contextul :
 I Corinteni 11 : 20 -22 = ” Cînd vă adunați în același loc nu este cu putință să mîncați Cina Domnului  Findcă atunci cînd stați la masă fiecare se grăbește să- și ia cina adusă de el înaintea
altuia așa că unul  este flămînd iar altul este beat Ce ? Naveți case pentru ca să mîncați și să beți acolo Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au  nimicCe să vă zic Să vă laud În privința aceasta nu vă laud ? ” Și mai sunt versetele 33 și 34 = Astfel , frații mei , cînd vă adunați să mîncați așteptațivă unii pe alții Dacă i este foame cuiva să mînînce acasă pentru ca să nu vă adunați spre osîndă ”. Situația era și este clară să nu se ocupe cu gustări înainte de comemorare , însă dictatorul şi cei care l-au urmat s-au încăpăţînat în prostie ba încă au numit-ostrăfulgerare de lumină " Și  la fel ca pentru aberația interpretării” cu sofisme a capitolului 13 din Romani  -- și pentru absurditatea aceasta  i-a exclus i-a calomniat și i-a declarat apostați  pe cei normali la cap și sănătoși la spirit , ce nu puteau să creadă acea” interpretare ” trăznită a lui  Rutherford . Și acum cînd v-ați convins că ați predat minciuni 70 de ani , în loc să declarați public schimbarea --- vă strecurați în vîrful picioarelor neauziți ca niște motani cînd vînează șoareci sau păsărele Nu sunteți nici corecți și nici umili ci niște diotrefi  lași Ați pierdut încă o ocazie să arătați că nu sunteți excroci sectari .  Proverbe 30 : 20  Ruşinaţi încercaţi să renunţaţi la ” explicație  fără zgomot dar tăcerea voastră  e . . . asurzitoare Ați renunțat , în sfîrșit la unul din ”argumentele ” voastre false dar favorite E  o Înfrîngere  ide--ologică  de prim ordin și trebuie popularizată cum se cuvine pe măsura trufiei voastre nemărginite Sunteți șah - mat !
------  Începînd din paragraful 6 sub pretextul că răspundeți la întrebarea ” Ce părere ar trebui  să aibă creștinii unși despre ei înșiși ?” dezlănțuiți  o canonadă amplă  de intimidări un cataclism
de suspiciuni o epidemie de bănuieli atribuiri de rele- intenții  și o grindină de calomnii contra celor care nu vă mai cred improvizațiile și impostura ! Vi se observă delirul de Ură ce nici nu încercați să o ascundeți În loc să vă recunoașteți  înfrîngerea teoretică și practică de către spiritul sfînt și să vă umiliți  -- clocotiți de răzbunare și loviți cu pietre în idei ! Halal cunoștință exactă și   smerenie și iubire de adevăr de frați și de oameni Vorbe goale 
-     "Plini de modestie creştinii unşi recunosc că nu au în mod automat mai mult spirit sfînt  decît cei cu speranţă pămîntească .
.     Oo , exmartorii suntem convinși de mult mai mult decît declarați aici ipocrit : suntem siguri
 că nu aveți spirit sfînt deloc Dovezile sunt nenumărate istoria șiragului vostru neîntrerupt de presupuneri fantastice și ” explicații  absurde una mai gravă decît alta însă dictate pentru
studiu” gloatei celor intimidați . Să trecem în revistă fugitiv cîteva :
-----*--- Cei peste 100 de ani calculele cronologice interzise de Domnul Cristos ( Fapte 1 : 7 ) dar
inițiate de Russell  în ciuda interdicției Preocuparea lui bolnăvicioasă spiritual a fost imitată pînă în 2000 peste un secol de sfidare împopoțonată a  poruncii  Domnului --- la papion , la cravată și la microfoane !
 ----*--- Așteptările rușinoase a Armaghedonului , începînd cu prima în 1914 toamna cînd Studenții Bibliei în frunte cu Russell nu au fost răpiți la cer și erau disperați Russell a murit în 1916 dezamăgit la culme și numit profet mincinos .
 ---*-- Proclamația trufașă a lui Rutherford din 1920 : ” Milioane care trăiesc acum -- nu vor muri niciodată ! ” dezmințită de moartea tuturor .
----*--- ” Interpretarea hiperabsurdă  de către Rutherford a capitolului 13 din Romani 
----*--- 1931 = Rutherford a dat nume greșit  sectei :  ” Martori  ai lui Iehova  Corect ar fi : ” Martori ai lui Cristos ” . Odată cu acest nume greșit a început  minimalizarea marginalizarea ignorarea neonorarea Domnului Isus de atunci nu mai folosiți expresia Domnul Isus . Ce creștini sunteți cît timp el nu e Domnul vostru Tot atunci ați început și blasfemierea numelui  Iehova prin folosire abuzivă , exagerată inflaționistă -- în loc să îi spuneți  lui Dumnezeu = Tată , cum ne învață Fiul său  Unic !  ( Matei 6 : 9 ) Onorarea și dezonorarea se văd ȘI în limbaj În Biblie ne-a fost profețit credincioșilor că vom primi un nume nou ( Isaia 62 : 2 ; 65 : 15 ) dar  acesta nu putea fi martorii lui Iehova căci acesta era deja în Isaia e vechi Dumnezeu Iehova nu le-a cerut creștinilor să îi fie martori . Noul nume era și este creștin = Fapte 11 :26 ; 26 : 28 Iacov 2 :7 I Petru 4 : 16 pentru că primii creștini îl vesteau pe Cristos = Apocalipsa 2 : 13 Și este profețit că mărturia  este despre Cristos ! Apocalipsa 19 :10  
---*---  Rutherford a interzis injecțiile !   
- --*-- 1935 a fost anul începutul batjocoririi comemorării Cinei Domnului  de către secta voastră deoarece l-au  crezut  pe Rutherford că -- a ) în  acel an 1935 s-a terminat strîngerea creștinilor pentru  răsplată cerească = 144000  și numai ei au drept să se împărtășească  -- b ) cei  botezați de atunci sunt ” ”marea gloată ” din Apocalipsa 7 , ei vor primi răsplată pe pămînt  și nu au drept să
se împărtășească din simboluri O interpretare unică prin absurditatea ei și la fel ca teoria evoluției nedemonstrată și nedemonstrabilă , dar crezută de milioanele voastre de sectanți încă o dovadă că
se găsesc creduli  pentru orice ideie oricît de trăsnită Menționez doar un argument  din 1001 : În Apocalipsa 7 14 citim că cei din  marea mulțime  și-au spălat hainele și le-au albit în sîngele Mielului ” --- atunci  de ce  să nu aibă voie să se împărtășească din simbolurile de la Cină ? E mai mult decît un fals strigător la cer și blasfemie este Anticrism organizat la scenă deschisă și
 ambalat în aparențe creștine începînd cu vocabularul .
---*--- Botezul trinitar  = Romani 6 : 3 -5
---*-- Necunoașterea răsplății creștinilor din această eră de la Golgota la Armaghedon că toți creștinii au o singură chemare cerească Luca 20 : 35  Romani : 28 -30  Filipeni 3 : 20 , 21 Evrei 3 : 1
---*--- Minciuna despre interzicerea  Transfuziilor : că sîngele transfuzat devine hrană Și victimele --- * ---Așteptarea rușinoasă a Armaghedonului  în 1975 .
---* ---Idolatrizarea sclavului 
---*--- Idolatrizarea organizației  
--- * --Idolatrizarea hranei” 
---*-- -2000 = Falimentul  teoriei că generația 1914 va vedea  Armaghedonul teorie înlocuită cu
generația din elastic ” și apoi cu ” generația din  ( două) bucăți ” ! . . . Matei 24 : 34  Domnul Isus le-a spus  ascultătorilor că vor vedea distrugerea Ierusalimului (eveniment istoric în anul 70 ) nu că cei din 1914 vor vedea Armaghedonul  .
---*--- Deși în  2007 ați abandonat dogma că în 1935 s-a sfîrșit alegerea pentru răsplată cerească          totuși Nu o vestiți națiunilor o țineți secretă pentru elita sectei voastre nu vestiți ” tot planul lui 
Dumnezeu ” ( Fapte 20 : 27 Halal loialitate și nediscriminare !   
--*--  Aplaudaci
--*-- Cravatiști
---*---Liberalizarea  dansurilor manelelor și a petrecerilor cu alcoolice 
 --*- Nu practicați  Postul și rugăciunile sobrietatea și  austeritatea sfințeniei . De aceea aveți procese  cu victimelor taurilor voștri din Basan cu chef de pedofilie Le -ați pretins copiilor abuzați --  condiția aberantă să ducă 2 martori și să nu-i reclame autorităților Unde îți este înțelepciunea , ”sclavlibertinDe ce nu i-ați dat pe infractori justiției Cezarului ? Recoltați rușine globală și plătiți despăgubiri uriașe Spiritul sfînt  nu patronează așa blăstămății și  ” hrană ” alcoolizată ! Nu sunteți născuți din nou nici înțelepți și nici loiali !  
----*----  Afilierea de 10 ani  cu ONU !
 ---*---  Altă procedură  nebiblică zelul orb prozelitismul agresiv cu tineri și tinere și femei .  
-----*--- Toamna  2012 impunerea explicației că ” sclavul care dă hrană ” este gașca voastră dictatorială de 8 sau 9 intriganți și ambițioși .    
----*----Iar acum veniți cu reacții isterice agresiuni verbale , intoxicări , calomnii și manipulări împotriva celor care se împărtășesc din simboluri la comemorarea Cinei Domnului !
.      Și acestea sunt doar cîteva din derapajele ce vă marchează inconsistența și falimentul ideologic 
babilonieni petrecăreți --- lista abaterilor , absurdităților , abuzurilor și a falsurilor ar putea continua .  Vă lăudați ce plini de modestie sunteți Haida de Care modestie N-ați avut niciodată umilința
să recunoașteți public : ”Am greșit ! ” Nici o declarație de regret Nici o cerere  de iertare Regele Mesia nu poate fi așteptat cu așa spirit de trufie Nu aveți spiritul sfînt ci spirit de echipă iar supușii voștri au spirit de turmă . Aceasta nu este închinare curată în spirit și adevăr și aprobată de Dumnezeu Nu sunteți sclav credincios și înțelept ” ci niște impostori și demagogi Lovitura voastră de palat este o lovitură de copită !     
-    Tot în paragraful 6 :  Ei nu pretind că au revelaţii sau o cunoştinţă specială ". Păi ce să pretindeți dacă nu aveți ? Ați tot pretins prea multe și v-ați făcut de rîsu - plînsu Și totuși mințiți :
pretindeți : că aveți cunoștință exactă 
----- În  continuare în același paragraf : "şi nici nu încearcă să arate că le sunt în vreun fel superiori altora ". Las că ați tot încercat fără succes și încercați mereu dar ați constatat că nu
aveți cu ce să vă făliți , nu le sunteți superiori altora asta e  și aceasta se observă  de la o poștă Resemnați- vă că există fericire și pentru tipi banali , mediocrii și plictisitori ca voi se poate trăi și fără să imitați tonul de magiștrii perseverați și o să vedeți că se poate și fără de cravată și fără
de aplauze .
 ----- În  finalul paragrafului : "De asemenea nu le vor sugera niciodată altora că şi ei ar fi unşi şi că ar trebui să se împărtăşească ". -- a) Nu aveți nici o dovadă biblică pentru așa atitudine decît frica să nu li se deschidă ochii -- b) Dar să le spună că Dumnezeu îi iubește  și că Fiul său Unic a murit ca să îi răscumpere --- au voie ?
-----  În paragraful 7 vorbiți iar vorbe de clacă --- a ) ”nu așteaptă să primească o onoare 
specială ”. Mandarinilor , vă privește ce așteptați însă nu se poate să ne fie hrană spirituală ” 
 preocuparea de așteptările voastre Mîntuirea noastră nu depinde de mofturile voastre Și e sigur că mințiți spunînd că nu așteptați onorare specială Așteptați și încă foarte multă --- b) ”ei nu se  prezintă ca fiind creștini unși ” ----- Păi de ce să se prezinte așa cînd  toți creștinii sunt unși cu spirit sfînt E ca și cum ar spune : ”Apa e udă ”. --- c) "nu se laudă cu răsplata lor viitoare".  Aduceți , ca ” dovadă , I Corinteni 1 28 29 Însă referința aceasta e nepotrivită aici deoarece în ea Pavel dezaprobă lauda înaintea lui Dumnezeu nu exprimarea înaintea oamenilor a bucuriei pentru speranța răsplății  viitoare ceace și el făcea Romani 5 : 1 - 5 I Corinteni 1 : 31  II Corinteni 8 :18  Galateni 1 :15  Filipeni 3 : 3  II Timotei 2 : 12a ; 4 7, 8 ,18 Deci după interpretarea voastră Pavel păcătuia vorbindu-le altora despre binecuvîntările și speranțele și certitudinile lui creștine ? - ”nu se laudă cu răsplata lor viitoare ” Chiar Dar cu ce se laudă Cu lucrurile firii  pămînteşti Ce faceţi și cu alte referinţe biblice care vă contrazic ? Iov 33 :27, 28 Psalm 12 : 6 56 :10 ; 59 16  Romani 8 : 17 I Corinteni 9 : 25 Evrei 2 12  I Ioan 1 4 . Și acestea nu sunt  toate . Aceștia trebuiau să tacă să nu vorbească neîntrebați despre bunătatea lui Dumnezeu .  Deci păcătuim mărturisindu-le semenilor bucuria salvării speranța învierii și entuziasmul pentru mîntuire despre perspectiva care ne dă aripi că ne ” vedem” în Paradis E laudă păcătoasă !  Atunci va trebui să opriți vestirea răsplății Opriți  lucrarea de mărturie ! Așa spuneau și comuniștii : ” Crezi dar taci din gură , nu le spune altora ! ” Loviți în mărturie stingeți spiritul ! I Tesaloniceni 5 19 Faceți lucrare de descurajare invidioșilor , orbilor spiritual diotrefilor  jalnici demagogilor răsuflați Folosiți și I Corinteni 4 : 6 -dar  versetul 6  nu are legătură cu  vorbirea despre răsplata viitoare ci apostolul îi critică pe cei care se fălesccu unul contra  altuia ” ; iar versetul 7 e asemănător îi atenționează pe cei care se laudă cu darul ” ca și cum nu l-ar fi primit ” ; doar versetul 8 se potrivește dar cu situația voastră vă avertizează să nu vă aruncați la dictat și la plăcinte căci nu sunteți stăpînii regatului mesianic .
 ------ Paragraful 8 --- " în plus ei nu consideră că fac parte dintr-o elită" .  --a) Aveţi dreptate să folosiţi expresia" în plus" deoarece aproape tot ce spuneţi  în aceste articole  (ca de altfel în toate celălalte ) este în plus  , aiureli pe miriște --b)Vorbiți serios ? Nu considerați că faceți parte dintr--o elită Chiar Cine vă crede Probabil cine nu vă cunoaște . Dar cine e cu nasul mai pe sus decît voi cei 8 sau 9 luciferi din Corpul de guvernare"? Nu consideraţi că faceţi parte dintr-o elită" ? E o Minciună gogonată Păi tocmai asta e  : că vă  consideraţi supermani şi aşa vă comportaţi deși nu aveți stofă de așa ceva Cine alții de pe glob se laudă cu inexistenta "cunoştinţă  exactă "? Oare nu voi  
.    --Vă citez în continuare din paragraful 8 -- "Ei nu-i caută pe alţii care spun că au aceiaşi chemare ,sperînd să se împrietenească cu ei ”. --Diotrefilor de la Centrul  mondial al sectei  martorilor -- j w org ! Acestea sunt cele mai demonice fraze pe care le-am citit în primele trei luni ale acestui an 2016 ! Sunt jigniri de o grosolănie incalificabilă Nu așa se vorbește despre frați și nu așa li se vorbește fraților Nu aveți drept să le dați așa sfat fraților contra prieteniei cu alți frați !  Acest sfat nu e biblic ci e inspirat de Cel Rău ! Nu aceasta este atmosfera între creștini ! Cum să-i iubiți cînd nu aveți nici măcar respect elementarSunteți niște bădărani cu obraze de cherestea nu creștini !  Parcă ați vorbi despre niște infractori periculoși care au evadat de la o închisoare și pun la cale tîlhării ; sau de niște bolnavi  de ciumă sau holeră fugiți de la vreun spital Ați coborît mult prea jos și probabil pe un drum fără întoarcere cochetați cu păcatul de moarte dacă nu cumva l-ați și făptuit Am recitit de multe ori deoarece nu puteam crede că ați scris așa text anticristic Dar l- ați scris Probabil credeți în Dumnezeu dar la fel ca judecătorul nedrept din parabola Domnului nu vă temeți de el iar de oameni nu vă rușinați , altfel nu ați fi îndrăznit așa măgării fără seamăn .  Dumnezeule mare ce panicați sunteți Ce îngroziți  ! Vă este frică de prietenia dintre cei care se împărtășesc Cum adică ? N-au decît să fie prieteni în viitor, în cer însă în prezent pe pămînt ,  nu le permiteți relații cordiale și să colaboreze ! ? Tremurați de spaimă că supușii să nu se împrietenească cu cei care se împărtășesc !  Ca să nu le deschidă ochii Faceți carantină ,  cenzură ,izolare  în jurul celor care se împărtășesc ! Cît de josnici ați devenit Repetați ,  papagalicește , minciuni  mari cît casa contra bereenilor calomnii nerușinate ,  bănuieli ,  insinuări Ură -- în loc de prietenie și iubire Pe niciun bereean nu îl presupuneți posibil binecuvîntat de Dumnezeu cu spiritul sfînt  ,  niciunuia nu îi acordați  prezumția de nevinovăție . Pe toți îi ardeți cu focul limbii ( Iacov 3 -18) Una - două ne numiți rebeli de-ai lui  Core Despoți nerușinați , ne urîți  mai rău decît pe Babilon și păcatele lumii Ați coborît la modul de viață stalinist birocrați fără prieteni și transformați în funcționari distanți și fără suflet reci ca niște roboți ideologici ai unei organizații fără omenie Ce sinistru v-a deteriorat idolatrizarea organizației ! În ce peșteră întunecoasă vegetați Ce satisfacții străine spiritului sfînt vă bîntuie că loviţi în prietenia dintre creştini Loviți la rădăcină în principiul iubirii Ceace predați voi aici e categoric ANTICRISM !   Biblia ne învață radical invers !   Psalmul 119 : 63 ; 133  Proverbe 12 : 26 Spuneți cu alte cuvinte Din Biblie învățăm să ne iubim dar acum noi suntem nu numai corpul de guvernare ci și sclavul și decretăm , în revista Turnul de veghe să nu vă împrieteniți cu cei care se împărtășesc Feriți - vă de ei ca de ciumă Sunt periculoși Ocoliți-i Țineți -i în izolare și carantină ! ”.  Păi dacă-s așa de periculoși  --  de ce nu îi  excludeți ? Dar la mărturie -- pot  să meargă împreună Dar la un suc , la o înghețată , o cafea , o prăjitură , o piza ? -- ” Nu că ajung să se împrietenească !” Periculoși îi mai considerați pe cei care se împărtășesc  ! Haideți introduceți legalism , compuneți un regulament faceți o listă  cu reguli interdicții Deveniți penibili și ridicoli desăvîrșiți odioșilor ! Chiar credeți că astea sunt maniere creștine și aceasta este pregătire pentru Lumea Nouă?  Vă înșelați și îi înșelați și pe supuși !  Ce departe sunteți de învățăturile de acum să zicem 50 de ani cînd învățam  că trebuie să tindem cît mai aproape de iubirea armonia și modul de viață din Lumea Nouă , să fim nu numai  frați ci și prieteni să ne confesăm să colaborăm ! Eram la vîrsta de buletin și atunci am învățat de rost Coloseni 3 :16  ” Cuvîntul lui Cristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi cu cîntări de laudă și cu cîntări duhovnicești ”.  Însă voi nu vorbiți despre Cristos decretați să nu fim prieteni și îi calomniați pe cei umili Sunteți lupi în haine de oi sunteți anticriști 
.        Martorilor nici acum nu înțelegeți la cît e ceasul ? Scump plătiți credulitatea și robia la  oameni !       
-       ” nu- i caută pe cei care spun că au aceiași chemare ” --- Cuvîntele acesteacei care spun”   folosite în acest context sunt minimalizatoare , o luare în  derizoriu dispreț  =  Eh , așa spun ei , dar noi știm că sunt niște rebeli ”. 
.       Dar acest coșmar de atacuri mascate nu e totul iată alte fantasmagorii în restul paragrafului 8 --- ” sau încercînd să formeze grupuri de studiere a Bibliei  ( Galateni 1 : 15 -17 ) . Astfel de lucruri  ar cauza dezbinare în congregație și ar acționa împotriva spiritului sfînt care promovează pacea și unitatea ( Romani 16 : 17 , 18 ) . Ticăloși îngîmfați Vă e frică de grupurile de studiu a Bibliei spuneți că dezbină ! Romani 15 : 14  I Corinteni 14 26 Efeseni 5 :19 Coloseni 3 16  Iacov 5 16 .   Îi urîți pe bereeni Din rărunchi ! Trageți în ei din toate  poziţiile Fapte 17 :11 . Așa a vorbit și papa de la Roma despre Luther l-a numit  un mistreţ care tulbură păşunea oilor Domnului ". Aveți acelaş spirit  ! Repetați istoria paplităţii . Vă e frică de cei care cercetează Biblia  La început : "Citeşte Biblia ! "Dar apoi dacă ajungi la alte concluzii în vreun punct , ne declarați din start ,  autoritar, acuzator și fără drept de apel că sigur , noi nu înţelegem corect şi că la fel de sigur numai felul cum înţelegeți voi este cel corect chiar dacă nu rezistați la discuții . Vorbiți de Unitate ,    da , este de dorit Dar în orice condiții cu orice preț Orice Despărțire e din start ceva rău Nu Potrivit învățăturii Bibliei și Despărţirea e la fel de importantă ca Unitatea !  Matei 10 34 -36     Fapte 19 :9  II Corinteni 6 : 14 --18
-----În paragraful 9 începeți un serial negru de intimidări și dezinformări sub titlul  : "Cum ar trebui să reacţionezi  faţă de cei care se împărtăşesc ? ”
       -- Prima canonadă : "Cei care au chemarea cerească s-ar simţi stînjeniţi  dacă ar primi prea multe laude sau prea multă atenţie". -- a ) Toți avem chemare cerească ignoranților Nu îi mai jefuiți șarlatanilor anunțînd ” o altă evanghelie  ! -- -b ) ” Cei care au chemare cerească” nu v-au delegat să vorbiţi în locul lor Vorbiţi neîntrebaţi plictiseli de moş Bodrîngă o altă dovadă că nu faceţi parte dintre cei chemați şi nici nu îi cunoaşteţi Unul dintre ei văzînd ce năzbîtii scrieţi a spus  : "Cîinele moare de drum lung iar prostul de grija altuia ". --- c) Da există unii veritabili cu ”chemare cerească” care”s-ar simți stînjeniți  dacă ar primi prea multe laude sau prea multă atenție”, dar nu faceți parte dintre ei Dacă ați face --- v-ați fi ciumurlit de  mult de atîtea automăguliri și cîntece de autoslăvire ce v-ați dedicat de vreun secol ceace nu a fost niciodată cazul .
---- Altă canonadă : "le-ar fi greu să rămînă umili ". ---Atunci de ce v-ați aranjat cîntece de slăvire și să fiți pomeniți în  rugăciuni pe tot globul ?
  -- Alta : --"nu vrem să poticnim pe niciunul dintre ”fraţii lui Cristos". -- a ) Dar habar nu aveţi cine sunt fraţii lui Cristos” ! Haide spuneţi repetaţi iar ca papagalii ,  vechea minciună de la Rutherford că "fraţii lui Cristos sunt cei 144 000 " Citiţi  mai bine Matei 12 46 50  ca să  aflați ignoranților --- b ) Vorbiţi de poticnire , perfizilor ? Dar chiar voi pereţi văruiţi de la Centrul vostru mondial voi poticniţi milioane de creduli Cum v-a spus- o Raymond Franz 
Niște rătăciți îi rătăcesc pe alții ”.
------ În paragraful 10 veniți cu o indicație marca Marx -Lenin -Stalin și Ceaușescu : "nu-i întrebăm cu privire la modul în care au fost unşi" ! Ce gîndire inumană și necreștină ! E un păcat chiar și numai să gîndești așa Vai de voi și de sfaturile voastre luciferiene Iată de ce e mult - mult mai bine fără centrul vostru mondial Apostolul Pavel sfătuia invers = Coloseni 3 :16 Despre ce să converseze creștinii Ce interese și curiozități să aibă Ce chestiuni să dezbată Bîrfe și scandaluri telenovele și cancanuri Afaceri Politică ? Apostolul Pavel povestea oricui și celor de la firul ierbii cît și demnitarilor fraților creștini și nefraților întrebat și neîntrebat , și deseori cu lux de amănunte amintirile lui  că Dumnezeu l-a ales din pîntecele mamei lui și cum a fost creștinarea lui și peripeții din luptele lui pentru credință ceace voi interziceți ! Însă nu ați  dezaproba să ne concurăm în elogii la adresa voastră diotrefilor !   
- ----Motivarea ipocrită : "ar însemna  să ne amestecăm în lucruri care nu ne privesc".---Și
ce ? Ar fi prima dată cînd faceți așa ceva ? Dar ce altceva sunt acțiunile firmei voastre  decît amestecuri în tot felul de chestiuni --- și ale lui Dumnezeu și și ale oamenilor --- care nu vă privesc și la care nu vă pricepeți ? Auzi ce vă feriți să nu faceți !  Ce puri sunteți  şi cum nu vă amestecați în treburile altora Ce gingaşi Cine vă poate crede ? Numai cine nu vă cunoaşte ! O minciună mare și lată Mințiți de îngheață apele mititeilorDau numai un exemplu : încă de la începutul istoriei voastre de la Russell  şi trecînd prin epocile lui Rutherford şi Knorr şi Franz pînă în 2000 (cînd Realitatea v-a  stins . . . fumurile ) v-aţi tot amestecat în Cronologie unde Domnul Isus a spus că "nu este treaba voastră ". În loc să vă vedeți  lungul nasului , ați tot făcut calcule și profeții și v-ați făcut de rîsu - plînsu Iar ceace faceţi acum în aceste articole  este tot amestec --- şi grosolan --- în treburile altora interzis în Biblie Ia auziți- vă interdicția --- Romani 14 -- versetul 3 =  ” Cine eşti tu care judeci pe robul altuia ? Dacă stă în picioare sau cade este treaba stăpînului său ; totuş va sta în picioare , căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea Versetul 10  =    Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău ? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Cristos ”. Versetul 11 = Fiindcă este scris : "Pe viaţa mea mă jur --- zice Iehova --- că orice genunchi se va pleca înaintea mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu !" Versetul 12 = Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu  Concluzia : cum am citit = În genunchi dispreţuitorilor --- Iacov 4 12 b = Tu cine eşti de judeci pe aproapele tău ? ” După 100 de ani de amestecuri --- şi încă brutale nedrepte şi ruşinoase --- în chestiuni care nu sunt de nasul vostru v-aţi pierdut demult dreptul să daţi sfaturi  pe tema neamestecului aţi trăncănit aiurea 100 de ani --- acum tăceţi 100 de ani Şi luaţi notiţe despre aceasta de la cei care se pricep --- b ) Mințiți că a discuta cu cineva despre felul cum a fost  Uns ” ar însemna să ne amestecăm în  lucruri  care nu ne privesc ”. E chiar dimpotrivă ne privesc foarte mult Şi trebuie să ne intereseze foarte mult experienţele altora cum a lucrat Dumnezeu în vieţile lor nu poate fi  decît instructiv = I  Petru  1 : 10 - 12 
------ Paragraful 11-- " Procedînd aşa nu cad în pericolul  de a discuta cu fraţi falşi ( impostori ) ". Ipotetic e corect însă după citarea versetului 16 din Iuda vă ridicați glasul acuzator și degetul și
  privirile în alte părți , contra unora , mereu aceiași spunînd  cu  prejudecată : Acești impostori chiar ar putea pretinde că sunt UNȘI Atunci s- o luăm metodic --- a) Pînă acum nu era pericolul fraților falși A apărut numai acum de cînd vă crește numărul persoanelor care se împărtășesc ? Frații falși sunt obligatoriu , printre cei care se împărtășesc de curînd Ia mai îndreptați degetul acuzator și spre voi ! Deși Istoria vă acuză impostorii sunt totdeauna alții, niciodată voi ! De ce Deoarece așa vrea răul vostru plac ce nu rezistă la verificările bereenilor ----b )Dar de cînd și de ce aprecierea voastră este neapărat cea justă deși v-aţi dovedit de N ori incompetenţa De ce vă exceptați Sunteți scutiți de medici Nu nu aveți imunitate la păcat Ipotetic puteți fi impostori și voi clica voastră clicoasă voi puciştii Și sunteți impostori falşi , voi care ați fost numiți de atîtea ori profeți mincinoși după atîtea rușini globale și falimente de teorii fanteziste ! ”Hoțul strigă Hoții ! și impostorii strigă că alții sunt impostori ”, cum spune zicala : ” Cine zice -- ăla  îi ”. Trebuia să vă dați demisia sau să fiți demiși --- în 1914 în frunte cu Russell , în 1925 cu Rutherford , în 1975 cu Knorr și Franz și în 2000 cu Henschell !  Trebuiau demisii și alegeri libere , nu ”lovitura de palat ” din toamna lui 2012 Dar pentru aceasta trebuia ca martorii să fie treji și să vegheze nu congregații idolatre trebuiau caractere sfinte născuți de spiritul sfînt Probabil că acum nu ar fi revărsarea de ură oarbă fanatică din maculatura Săraca  veghere ” deoarece ați rămas tot voi cu trufia voastră și nu ați învățat nimic din lecțiile Istoriei ! Aceiaș Mărie // cu altă  pălărie ” sau ” La vremuri noi --- tot voi !” --- voi impostorii Decît să-i calomniați pe bereeni --- mai bine v- ați suspecta pe voi . Însă la fel ca judecătorul nedrept din parabolă de Dumnezeu nu vă temeți și de oameni nu vă rușinați Vă bateți joc de bereeni ,  îi bombardați cu bănuieli , i-ați pictat ca rebeli închipuiți încrezuți demonici , capabili de orice rău psihopați --- nu -i acordați niciunuia prezumție de nevinovăție În loc să-i respectați --- îi calomniați ! În ochii supușilor voștri i-ați făcut mai suspecți decît pe Diavol și lumea și Babilonul și firea pămîntească ! Pe ei îi considerați principalii dușmani nu Babilonul Am ajuns să văd și asta că împliniți profeția din Matei 24 despre robul rău care îi bate pe bereeni Niciodată nu mi s-a părut mai actuală  o vorbă ce mi-a spus-o prin 1980 un martor bătrîn  ( nu spun din ce localitate ) Frate bănuiala e de la Dracu El i-a trezit și i-a alimentat bănuieli Evei E păcat să umblăm cu bănuieli , trebuie să-i considerăm bine intenționați pe frați altfel nu vom putea să îi  iubim ”. Și mi-a dat să citesc I Corinteni 13 5 = Dragostea nu se gîndește la rău ”. Ei bine --- e  rău voi chiar aceasta faceți La fel ca bolșevicii ---  ridicați suspiciunea la rang de comportare Și față de cine Față de frați De ce Pentrucă , cercetînd Biblia , au ajuns la alte concluzii  decît  voi nu pot să mai creadă teoria voastră falsă că poți să fi creștin fără să te împărtășești și nu mai cred că numai 144000 de persoane vor primi răsplată cerească și pentrucă s-au convins că sunteți niște ȘARLATANI În loc să fiți modești cum vă lăudați în loc să verificați încăodată , îi jigniți în gura mare și îi asmuțiți  pe frații lor contra lor !  Proverbe 16 : 18  Puciștilor , comportarea ce o recomandați este ca față de niște bolnavi molipsitori periculoși De fapt așa îi și considerați și tratați deoarece au apărut în pofida teoriei voastre :  nedoriți și neiubiți nu vreți să îi recunoașteți și să îi înregistrați primire necreștină . Romani 15 :7 =  primiți- vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Cristos spre slava lui Dumnezeu ”.  
-------Paragraful 12 ---- "Ar trebui să ne îngrijorăm cu privire la numărul celor se împărtăşesc ?
--- 1 ) Nu , căci e loc destul să le crească  numărul ---  pînă la 144000 .  -- 2 ) Redevenind sobri VOI  AR  TREBUI  ȘI SUNTEȚI  ÎNGRIJORAȚI  LA  CULME !  Aveţi insomnii din cauza creşterii numărului celor care se împărtăşesc Sunteți îngroziţi și ruşinaţi  de înfrîngerea ideologică din partea ornamentalilor și  decorativilor pe care nu i-ați convins că nu au voie să se împărtășească din simboluri Se alege praful de doctrina Idolatrizării celor 144000 și de stăpînirea lor și a voastră  peste ceilalți creștini ! Se știe că "tundeți", fără foarfecă , rapoartele   Este unul din motivele mutării Sunteţi atît de îngrijoraţi încît vă mutaţi din Brooklyn ! --- "mincinoşii  cartierului ". De fapt e o fugă ! Fugiţi ca nişte laşi !---2 )  Da , voi toţi cele 7 - 8 milioane minţite  că le va scădea numărul celor are se împărtăşesc pînă la dispariţie ar trebui să ---
----- Paragraful 13--- "Fraţii care îi numără nu pot şti cine are într-adevăr speranţă cerească". 
.  a) Ce prăpăstii vorbiți ? Cum să nu știe Oricine poate citi în Biblie că toți creștinii aprobați
din timpul erei noastre au o singură chemare răsplată cerească Acesta e un adevăr fundamental !   Filipeni 3 14 , 15 , 20 21  II Timotei 4 : 8 18  Apocalipsa 3 : 21 --- b ) Al doilea aspect e număratul nimeni nu trebuie să-i numere pe cei care se împărtășesc Aceasta nu intră în ” fișa  postului ” niciunui creștin Prezentați măcar o dovadă că trebuie  să îi numărați Nu puteți deoarece nu  există aceste cerințe pentru creștini ! Alte chestiuni țin de a fi creștin conform  învățăturilor Bibliei . Numărarea celor care se împărtășesc nu face parte din îndatoririle creștinilor  . Diotrefilor puciști , aici  e locul potrivit pentru propoziția din  paragraful  10 : ”ar însemna să ne amestecăm în lucruri care nu ne privesc ”. Număratul celor care se împărtășesc e o invenție a voastră demagogilor Nu vă privește Romani  1 4 : 12 / citez /  Creştinii nu sunt proprietatea voastră și nu-și mai aparțin nici  lor !  I Corinteni  6 : 19 Citaţi II Timotei 2 :19  = "Iehova îi cunoaşte pe cei care sunt ai săi ", da , dar nu pe baza rapoartele voastre ---"În numărul celor care se împărtăşesc sunt unii care cred  greşit că sunt unşi "---  O Minciună cu M Mare Nici un creștin nu poate să creadă greșit că e este uns Pentrucă nu se poate să fi creștin și să nu fi uns ! Ungerea face parte din definiția cuvîntului creștin chiar aceasta înseamnă să fi creștin să fi uns cu spiritul Unsului lui Dumnezeu Romani 8 : 9 b . Sunteți singurii șefi de sectă pretinsă creștină care nu ați înțeles acest adevăr biblic elementar , ideologi -- ologi Halal unicitate !
---- "Alţii ar putea avea probleme psihice sau emoţionale şi de aceea cred că vor domni cu Cristos în cer .-- a ) Și comuniștii îi internau pe cei care le arătau oglinda -- în clinici de psihiatrie îi numeau nebuni pe opozanți -- b ) Teoretic e plauzibil ce spuneţi , însă nu mai este OK din momentul cînd vă excludeţi dintre acei suspecţi şi aici aţi venit iar cu"alţii ". Totdeauna aţi arătat şi arătaţi cu degetul către"alţii" şi   niciodată către voi cum ne învață Domnul nostru Matei 7 :1-5 Și ce aflăm după un timp ? Că voi nesuspectaţii şi grozavii care îi calomniați şi îi judecați pe toți , aţi dat-o iar în bară Includeţi- vă urgent între suspecţii de paranoie şi mania grandorii de scleroză şi de ramolitism galopant Şi nu uitaţi să vă luaţi regulat pastilele Cînd v-aţi făcut ultima dată analizele medicale la un laborator independent ----c ) După această calomnie  și ură --- ce încredere poate avea ?
----- "Concluzia : numărul celor care se împărtăşesc nu arată exact numărul celor unşi ".
 -    .a) Da , cifrele comunicate de voi sunt false  deoarece le "tundeţi "fără foarfecă din condeie nu raportați numărul corect al persoanelor cîte se împărtășesc ! Așa cum umflaţi cu pompa de"Dacia" celălalte cifre din rapoarte Traduceți în fapte învățătura tov . I .V. Stalin : ”Nu e important cum se votează ci cum se numără”. La fel nu se poate avea încredere în rapoartele voastre .
.     b ) Dar de ce vă ocupați cu numărarea  celor care se împărtășesc  Nu aveți bază biblică  să faceți așa ceva -    c) Și dacă totuș numărați --- de ce secretizați numărul persoanelor care se împărtășesc în fiecare țară Încă nu mă dezasociasem și m-au întrebat două surori din Reghin : ”Frate cîte persoane se împărtășesc în România că noi nu am găsit ? ” Știți ce a urmat deoarece  chiar voi ați secretizat cifrele De ce le-ați secretizat ? Credeți  că nu ne dăm seama ? Ca să nu se știe unde e bătaia peștelui ”, unde crește numărul celor care se împărtășesc Îi urîți  din rărunchi .
Martorilorindiferent din care țară : e  corect să nu știți cîte persoane din țară se împărtășesc E OK ?
------- În paragraful 14 spuneți că "potrivit Apocalipsa 12 :17 la sfîrşit vor fi un număr mic de creştini unşi ". Cum să fie puțini ? Amintiți-vă ce scrie în Apocalipsa cap vor fi 144000 și o mare mulțime nenumărabilă Fiind creștini ei  toți trebuie să fie  obligatoriu unși .  Vi se par mai par puțini ?
------ În paragraful 15  scrieți : ” Se pare că toți membrii congregației creștine din secolul I erau unși ”Ar trebui să fiți siguri de aceasta Alții sunt siguri findcă nu se poate să fi creștin fără să ai spiritul sfînt Romani 8 : 15 Însă expresia folosită frecvent de apostoli ” primit duh”, nu uns sau ungere .   
-----  Paragraful 16 "Nu toţi care au speranţă cerească fac parte din ”sclavul fidel și  prevăzător " !  Nu puteți aduce nici o dovadă  şi nici nu aduceți Totuși susţineți că voi sunteți acel sclav din Matei 24 45 sclavul care dă Hrană spirituală cum este această  parodie jalnică studiată de martori pe tot  globul .  Pînă în toamna 2012  minţeați en - gross că "hrana o dădea  rămăşiţa celor 144000 "Acum ați recunoscut că totdeauna au dat-o doar grupul vostru restrîns timp de o sută de ani și nu ați permis niciodată ca vreunul din "rămăşiţă de pe glob să scrie vreun articol şi nu v- ați consultat cu ei în numele cărora scriați Totuși acum după făcătura din 2012  , ieșirea voastră arogantă ne avantajează pentrucă acum se vede mai clar cine debitează năzbîtiile pe cine să tragem de urechi pe voi cei 8 sau 9 luciferi  autonumiţi  Corp de guvernare Vă pretindeți anonimi  totuși v-ați  demascat că voi sunteți " legea şi profeţii "în această  firmă multinaţională  falimentară 
-     În  prezent la fel ca în secolul I , Iehova și Isus hrănesc mulți  oameni  prin intermediul cîtorva  . Da totdeauna credincioșii au fost în minoritate și în primul secol nu era Biblia  Însă acum există și ea este HRANA oricărui dornic de pe glob nu interpretările cuiva ! Matei 4 : 4  Ioan 5 : 39 :27 - 35 Fapte 2 : 42  I Corinteni 3 : 2 Filipeni 4 : 8 Coloseni 3 :16  I Timotei 4 : 6  ; 6 -5  II Timotei 1: 8 - 14  , 2 ; 3 : 15 - 17 Petru 2 : 1 2 . Dar la fel ca echipele care conduc alte culte și voi cei 8 sau 9 din Brooklyn sau Warwick  pretindeți și vă autonumiți sclavul  care dă hrană  slugilor ” , ” hrana ” spirituală despre care vorbește textul din Matei 24 : 45 - 47 . Această ” explicație”  este falsă ! ” Sclavul ”este oricine se hrănește cu Biblia și îi hrănește pe alții Așa bărbați luminați de spiritul sfînt se găsesc pretutindeni pe glob nu trebuie dirijori umani dintr-n centru  global , trebuie doar studiul Bibliei respectul ei face unitate .  Efeseni 4 : 11 -14  Coloseni 3 : 16  II Timotei 2 : 1, 2 , 15 , 24 25  I Petru : 10 , 11 Cine trebuie hrănit Nu creștinii maturi căci aceia se hrănesc singuri și trebuie să-i hrănească și pe alții ! Proverbe 28 : 5 Evrei 5 11 - 6  : 2  II Petru 1 : 12 -16 Apocalipsa 22 : 17 
-------Ultimul paragraf 17, se sfîrșește cu repetarea obsesivă a interpretării mincinoase a textului profetic din Zaharia 8 23 textul - motto -u  al  articolului = "Iehova a hotărît răsplată cerească iudeilor spirituali şi răsplată pămîntească  pentru cei 10 bărbaţi simbolici ". Nu prezentați nici un argument , nici o dovadă pentru această parodie de interpretare abuzivă deoarece nu aveți e doar o teorie suptă din degete a comitetului vostru cum sunt atîtea altele . În 2007 ați renunțat la minciuna lui Rutherford că în 1935 a încetat strîngerea pentru răsplată cerească --- totuși Nu vestiți speranța cerească vorbiți numai despre cea pămîntească ! Mințiți prin omisiune ! Romani 8 : 17 Efeseni 3 6  II Timotei 2 : 12 Răsplata pămîntească va fi în Mileniu O mărturie adevărată veritabilă trebuie să fie integrală , ca cea  originară și originală din secolul I = Fapte 20 : 27
 .       Ultima propoziție e în stilul năravului casei” și a acestor două articole dezinformatoare și manipulatoare : ”fie ca toți să slujim ca o singură turmă sub conducerea lui Cristos !” Doar
 Cristos Sau Isus în alte  locuriNiciodată ” Domnul ! Și cu toate că e vorba de comemorarea
Cinei Domnului --- nu ați găsit loc pentru nici o evocare a jertfei sale pentru salvarea noastră  
nici o apreciere pentru chinurile sale indescriptibile din iubire , nici o formulă de recunoștință ,  prețuire și onorare Rușine , ”sclav” cu năravuri de stăpîn Rușine gașcă ipocrită lacomă de putere Rușine clică paranoică pucistă și agresivă nerecunoascătoare , trufașă și trădătoare !  Rușine scribalăi babilonici netrebnici Rușine nomenklaturiști robotizați Și vai de voi idolatrii  fanatizați 

.      INTERZICEREA ÎMPĂRTĂȘIRII  ESTE O BATJOCURĂ , UN  PĂCAT MORTAL !
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        .       Domnul Cristos a spus că Împărtășirea din simboluri este o  îndatorire creștină atît de importantă încît Învierea depinde de îndeplinirea ei Ioan  6 : 53 -58 Aceasta înseamnă că interzicerea împărtășirii din pâine și din vin la comemorarea Cinei Domnului este un păcat mortal !  
  Sunt două motive care vă acuză :       
 .      1) Deoarece îi desparte pe creștini de ” singurul lor Stăpîn și Domn , Isus Cristos ” =  Iuda versetul 4 . Trecerea din mînă în mînă  a simbolurilor fără a le gusta înseamnă disprețuirea jertfei  și transformă comemorarea în caricatură blasfemie și manifestare satanistă Aceasta este cea mai păcătoasă învățătură a sectei martorilor lui Rutherford din multele lor învățături false Și este cea mai greu de găsit aparențe de argumentare cea mai greu de crezut Împărtășirea aparține de părtășia cu Fiul --- I Corinteni 1 : 9  I  Ioan 1 3 . Însă voi cu  această pregătire ticăloasă ce le-o faceți supuşilor dîndu-le să "studieze"aceste dezinformări și intimidări , cu  această spălare metodică a creierelor contra împărtășirii îi păgubiți de părtășia  cu Domnul Isus de emoții sfinte de neuitat Faceți jocul Diavolului care îl urăște pe Domnul Isus și nu vrea să fim în comuniune cu el , care  a murit pentru noi ca să ne salveze .
.       2)  Alt scop pentru care ne-a fost lăsată este menținerea în actualitate a importanței Domnului Cristos și a jertfei sale pentru răscumpărare a spus chiar el aceasta = Luca 22 : 19 . Și apostolul Pavel = I Corinteni 11 : 24 -26  .
-     Altă batjocorire a comemorării este campania de invitare a publicului Pavel atenționa creștinii  să nu se împărtășească ” în chip nevrednic  --- cum atunci să inviți persoane străine de cauză   
.       Și , ca să puneți vîrf păcatelor , îi  înveninați să îi suspecteze pe cei care se împărtășesc !
Acestea nu sunt deraieri simple sunt gesturi  anticristice sunt mari succese ale Diavolului făcute cu mîinile voastre contra  intereselor voastre veșnice Participați și voi la împlinirea profeției despre sclavul rău ați liberalizat dansurile , manelele și petrecerile cu alcoolice mîncați , beți și dansați cu bețivii ” și îi  bateți  pe tovarăşii de slujbă cum a prevestit Domnul în parabolă ---  Matei 24 : 48 - 51 . Sunteți turmentați de băuturile Babilonului = Isaia 29 : 9 , 10 De aceea îi împroșcați cu ură în bereeni şi în cei care se împărtăşesc  în cei care gîndesc cu Biblia în mînă în cap şi inimă . Suspectați mințiți , dezinformați calomniați , intimidați șantajați excludeți ! Montați o Inchiziţie sectară în costumaţie şi limbaj adaptat secolului  XXI . Îi excludeți sau nu îi prindeți în Raport pe cei care se împărtăşesc Dacă vreun martor exprimă îndoieli sau întrebări gingaşe îl puneți pe o listă neagră ! ”Nu discutați cu exmartorii ! ” Dacă aveți argumente --- de ce vă temeți de discuții ?  
.      Degeaba Spirutul învinge încăodată litera nu mai puteți minți nestingheriți ca înainte . Cu toată împotrivirea voastră creşte anual numărul celor care se împărtăşesc şi va creşte --- pînă la 144000 , findcă toţi vor culeşi din ultima perioadă a istoriei deodată cu marea mulţime , nu de-a lungul celor 2000 şi nu ştiu cîţi ani Creșterea numărului celor care se împărtășesc este o înfrîngere dogmatică gravă încă o dovadă că vă pierdeți  influența .
    Aţi compus aceste texte din panică şi disperare ca să-i intimidaţi pe cine mai puteți naivi , creduli , fricoşi comozi şi  idolatrii meschini firi slabe superficiali de care niciodată omenirea
nu a dus lipsă și care sunt cantitate nu calitate .
.     Tremuraţi să nu se întindă ” focul pe miriştedar nu-l veți  putea opri veți pierde pentrucă  luptați contra duhului sfînt Coborîți spre dezastru inevitabil .
.      Nu vă spun noutăți și chiar și acest fapt vă învinovățește știți ce s-a întîmplat cînd David a mutat chivotul deoarece era să se răstoarne carul cu el un israelit Uza l-a apucat și a murit trăznit , cu toate că era bineintenționat ( II Samuel 6 ) Știți bine de ce pentrucă numai preoții și  leviții aveau voie să-l mînuiască și numai după ce se sfințeau nu aveau voie să - l atingă mîini profane David a explicat : ”Nu am procedat  conform legii” I Cronici 15 : 11- 15 ) . Nu altfel
se pune problema în creștinism I Corinteni 15 1, 2 . Ideologic doctrinar sunteţi pierduţi de
mult ,  încă de la început din jurul lui 1900 , cînd Russell călca interdicția dată de Domnul Isus contra preocupării de Cronologie Fapte 1 :7) ; dar aveți  de partea voastră gloata înșelată de nerumegători pe care ați dezinformat-o și ați intimidat-o , care vă aplaudă și vă finanțează și
aceasta vă dă iluzii de mărire în loc să vă facă responsabili Vă atenționez în interesul vostru
veșnic Jos labele murdare de pe chivot profanatorilor , că vă pierdeți viața ! Ați profitat și
abuzat și voi mult prea mult de cei care îl caută pe Dumnezeu 
.     Vă autoînșelați și îi înșelați și pe alții Ajunge Resetați-vă 
.     Înfumuraților ( nu cu tămîie , acum , cînd am ajuns foarte aproape de încheierea aceastei replici văd indignat , încă o neghiobie de-a voastră în Anuarul pe 2016 , în Scrisoarea de deschidere  =  repetați iar contraperformanța voastră obișnuită nu îl pomeniți pe Domnul
Cristos Dacă nici el nu vă va pomeni pe voi anticriștilor Notați această întrebare ca o
Temă de casă ! 
-                  IDOLATRILOR CLICII ANTICRISTICE A SECTEI MARTORILOR  !                
.      Acest șirag de minciuni de la un capăt la  altul nu este o pregătire cuvenită pentru a doua venire  a Domnului Cristos ! Este gargară Vă rătăcesc prin bălării . ” Istoria  se repetă ” --- se repetă   
 Isaia 3 :12 = Poporul  meu cîrmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli ! ”   
.------ Ferește-mă , Doamne , de prieteni că de dușmani mă feresc eu ”. Cînd ai așa prieteni  nu-ți  mai trebuie dușmani ”.
------ Apostolul Pavel Voi ați fost cumpărați cu un preț Nu vă faceți dar robi oamenilor ”.  
 I Corinteni 7 : 23  Sunteți tot idolatrii  doar că ați schimbat  idolii ! 
-      Sunteți înșelați de  un sclav” cu năravuri de stăpîn loial ambițiilor și trufiei lui .Trișori ,  șarlatani , impostori excroci potlogari șnapani Nu îi interesează adevărul biblic ci ideile sectei .
.     Se  pretind unși și sunt  --- dar cu ce Nu cu spiritul sfînt  ci cu diverse alifii lumești  organizatorice urît- mirositoare    
.-       Ezechiel 14 : 1-6 =  Cîțiva bătrîni din Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea Și cuvîntul lui Iehova mi-a vorbit astfel :  Fiul omului oamenii aceștia își poartă IDOLII  ÎN INIMĂ
 și își pironesc privirile spre ceace  i-a făcut să cadă în nelegiuire Să mă las eu să fiu întrebat de 
ei De aceea spune casei lui Israel Așa vorbește Iehova Dumnezeu Întoarceți-vă  și abateți-vă  de la idolii voștri întoarceți-vă privirile de la toate urîciunile voastre !”  
.    Martorilor și martorelor , observați că atît de mult vă învață să-i  admirați ,  să -i cîntați să -i   idealizați  și idolatrizați aceste instrucțiuni fiind o parte din hrana spirituală”, încît ați ajuns să îi purtați în inimă ca israeliții din antichitate --- idolii !   
---- Țefania  1 : 12 =  ” În ziua  aceea voi scormoni Ierusalimul  cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor ”.  
-       Romani 10 : 1, 2 = Fraților dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu  pentru israeliți este să fie mîntuiți Le mărturiesc  că ei au rîvnă pentru Dumnezeu dar fără pricepere 
pentru că întrucît n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu au căutat să-și pună înainte 
o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu ”.        

.                  ******************************************************
       Martorilor și martorelor Textul de bază al celui de-al doilea articol este  Zaharia 8 23 : ” Vrem să mergem cu voi căci am auzit că Dumnezeu este cu voi ". Și pe parcursul celor două articole manipulatoare scribii plătiți de clica acestei cooperative sectare luptă din greu să vă convingă să vă supuneți sofismelor acestor strănepoți ai lui Diotref .  Credeți că trișorii impostorii ăștia sunt iudeii profețiți să le fie ghizi  celor ce doresc să cunoască voia  lui Dumnezeu Credeți că o cunosc Vreţi să mergeţi cu ei Credeți că Dumnezeu este cu ei Veți continua să-i idolatrizați Le veți asculta interzicerea anticristică și nu vă veți împărtăși din pîine și din vin la Cina Domnului batjocorind-o Veți disprețui simbolurile nefolosindu-le pentru scopul aranjat de Domnul Isus 
.       De răspunsul corect la aceste întrebări vă depinde veșnicia 
-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
.          Textul din 25 iulie 2015 NU ÎNTREBA EXPLICAŢII  DE PROFEŢII !  
  PREŢUIEŞTE  PRIVILEGIILE DE A DONA  ŞI  SĂ PARTICIPI LA CURĂŢENIE ! 
                                               
 Zaharia 8 :23 =Aşa vorbeşte Iehova al oştirilor În zilele acelea zece oameni din toate limbile  naţiunilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei şi-i vor zice : "Vrem să mergem cu voi căci am auzit că Dumnezeu este cu voi !"
     Cînd se împlineşte această profeţie ? Cine e acel Iudeu ? Dar  cei zece oameni --- pe cine simbolizează Ide-ologii  sectei  nu "joacăcinstit aduc în prim- plan profeţia din Zaharia,stîrnesc interesul însă nu o explică --- nici aici nici pe parcurs  nu scot nici o vorbă despre ea .
       Aceasta nu e  întîmplător nici că ar avea vreo problemă cu memoria , ci o viclenie  premeditată  : nu îndrăznesc să spună direct că "Iudeuleste echipa lor conducătoare , însă vin cu tertipul sugestiei sugerează Auziţi-le primele două  propoziţii  din comentariu : "Cum putem arăta că susţinem organizaţia  lui Iehova O modalitate este de a asculta de fraţii  care sunt  în  fruntea congregaţiei -- Evrei 13 7,17 ". Şi  uite-aşa pe nesimţite , în mintea cititorului Iudeul se combină cu "cei din  fruntea  organizaţiei jw.org  pînă se confundă Şi atunci acei zece oameni pe cine ar putea simboliza? "Pălărie-ntr-un picior --- ghici ciupercă ce-i ?Simplu pe cei care intră în secta lorMai demult explicau că profeţia se împlineşte în Mileniu.Dar acum?Are împlinire
dublă Posibil Însă ei nu spun . Cine cunoaşte interpretarea? Dar oare este important de ştiut ?Cît de important ? Pentru ide-ologi sectei nu e important deloc ,contează doar că le-a reuşit manipularea şi-au plasat clica în superstiţia intimidaţilor ! De aceea au adus acest text biblic.Nu le pasă că "mergcontra simbolurilor profetice deşi profeţia se referă la zece oameni şi  la un iudeu deci e vorba doar de bărbaţi totuşi ei au adus în scenă organizaţia ! Au introdus- o pe o uşă  din dos,căci AICI NU E VORBA DE NICI O FEMEIEceace ar putea simboliza vreo organizaţie Iată folosul că au ucenicit la alba- neagra !
         Aşa deci : "o modalitate de a arăta că susţinem organizaţia lui Iehova este de a asculta de fraţii din fruntea congregaţiei".Teoretic poate părea acceptabil dar în practică  asta înseamnă cu totul  altceva : "Gîndim noi pentru tine Dacă ţi se va părea inacceptabil  -- Nu murmura altfel te vom numi apostat şi rebel cum era Core şi te excludem şi îţi îndepărtăm rudele şi prietenii ! "        Iar în Evrei 13 : 7 e altă  contrazicere citim ce spune apostolul Pavel că înseamnă"cei din frunte "="care v-au vorbit cuvîntul lui Dumnezeu "uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfîrşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa ". Aceste condiţii contrazic definiţia"bătrînilor fără zile" din Cartea de Organizare a sectei care  îi numeşte "bătrîni" pe tinerii care fac sluj dar cui îi pasă ? Nu lor !
     În continuare mandarinii  o ţin langa cu "organizaţia"un idol pentru ei : o pomenesc de două ori în comentariu cu toate că nu are nici o legătură cu versetul zilei ( Zaharia 8 23 ) De ce procedează aşa ? E uşor de înţeles deoarece trăiesc de pe urma agoniselilor ei sunt profitori de lux ai bunurilor ei : a banilor , a acţiunilor şi a profiturilor reţelei ei mondiale 
       Ide-ologii j w org folosesc pentru a impresiona cititorii , şi expresia : "susţinem organizaţia lui Iehova"Aceasta este un fals pentrucă organizaţia cerească nu are nevoie de susţinerea oamenilor iar pentru pămînt nu există în Biblie cuvîntul "organizaţie", ci numai  "congregaţie"  adică adunare ! Şi nu există nici măcar ideea de "organizaţie peste adunări " : în creştinismul  primului secol existau doar adunări locale ,egale între ele Organizaţia creştină internaţională e o inovaţie catolică costisitoare material şi păgubitoare spiritual În primul secol apostolul Petru nu a fost preşedinte,ci se recomanda ca bătrîn sau prezbiter -- I Petru 5 Şi nimeni nu are azi autoritate ca apostolii peste adunări  Capul lor nu este nici un om ci  Domnul Cristos Iar congregaţiile nu depind de susţinerea vreunui "braţ de carne" ! E un păcat să gîndeşti aşa ceva !
      "Altă modalitate pentru susţinere sunt donaţiile pentru lucrarea de predicare", scriu  scribii lor Din păcate , sub acest pretext ierarhia organizaţiei martorilor a construit şi ea o piramidă stufoasă profitoare şi înfloritoare ,după modelul  catolic şi se lăfăieşte în lux ,neverificată de  credulii de la firul ierbii Dar cum ar putea ei  ajunge să o verifice ? Nu gîndesc nici că apostolii lucrau ca să se întreţină şi nu i-au învăţat  pe primii creştini să facă donaţii pentru sprijinirea mărturiei" Cotizează Şi în această privinţă Diavolul a reuşit deturnarea donaţiile  în loc să susţină persoane care vestesc sau grupuri care sunt în lipsuri sunt  prăduite de dictatori religioşi  acompaniaţi de alaiuri de yes-meni şi de linguşitori suprastructura de birocraţi , sub lozinca nebiblică "interesele Regatului " !
      Către sfîrşitul comentariului,consecvenţi pe LINIA ce descurajează preocuparea pentru profeţii şi cultivă ţinerea supuşilor în simplism în loc să scoată în sfîrşit vreo vorbă despre profeţia  din versetul ce l-au  repartizat zilei îi fentează pe martori cu o delicatesă  mult mai valoroasă "privilegiul de a participa la curăţenie şi întreţinere la Sala Regatului sălile , alt idol propus acestor sectanţi şi primit de mulţimea lor de naivi cu aplauze la fel ca privilegiile curăţeniei ,  donaţiilor şi mărturia pe brînci .Cînd să se mai gîndească la profeţii ?
     În final scriu "Iehova dă din abundenţă spiritul său unde există aşa respect şi unitate".Cine le cunoaşte năravurile organizaţiei ştie ce înseamnă acest limbaj din fabulele lui Esop :  prin  respect şi unitate satrapii sectei înţeleg nişte intimidări = supunere fără murmur să le primeşti speculaţiile cu respectul ce îl ai faţă de spusele Bibliei 
        Dar cum să faci  aşa ceva cînd sofismele lor nu rimează cu evangheliile? Concret în acest comentariu pomenesc organizaţia de două ori pe Iehova de trei şi vorbesc despre cei din fruntea congregaţieidespre donaţii lucrarea de predicare Sală Regat şi spiritul sfînt ,vorbesc despre orice , însă despre Domnul Isus niciodată ! Nimic ! Nici un cuvînt sau măcar vreo aluzie !Ca întotdeauna în materialele lor Mîntuitorul străluceşte prin absenţă Nu e Păstorul lor Şi totuşi la o adică se pretind creştini ! Ce închinător autentic poate consimţi cu această lipsă fundamentală ? 
_________________________________________                  
-------------------------------------------------------------