vineri, 3 februarie 2017

------ O TRADUCERE SECTARĂ ȘI PĂSĂREASCĂ


.                                                          -----  Reghin 2018 ------
                                                               
-                                  O  TRADUCERE  SECTARĂ  ȘI  PĂSĂREASCĂ  
.                                -------------------------------------------------------------------
.                                        ------ Folosesc marfa  clientului” -------
.            Scribii și ide- ologii sectei martorilor sunt încîntați de răstîlmăcirile efectuate în Biblia  
 tradusă de ei , intitulată pompos ”Traducerea Lumii Noi ” însă cele câteva mostre de mai jos  sunt dovezi  ce nepregătiți și inculți sunt mandarinii acestei secte trufașă , gălăgioasă și umflată 
dar goală ca un pufulete . 
.                             AVRAAM  L-A  OFERIT  PE  ISAAC ?
.       Textul din epistola către EVREI  , capitolul  11 , versetul 17 în ” traducerea ” lor”sună ” 
aștfel :.Prin credinţă, Avraam, când a fost pus la încercare, l-a oferit drept jertfă, ca să spunem 
aşa , pe Isaac. Şi cel care primise cu bucurie promisiunile a încercat să-l ofere ca jertfă pe fiul 
său unic-născut ”.
.      Iată cum redă neoprotestantul Cornilescu acest text : ” Prin credință a adus Avraam 
jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare:   .  el, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu ! ”. Traducerea ortodoxă Galaction sună așa :
 Prin credință , Avraam , cînd  a fost încercat a adus pe Isaac ( jertfă ) . Cel  ce primise 
făgăduințele aducea jertfă pe fiul său unul născut ! ” 
.        Cele două nu se deosebesc decît față de a celor de la ” SINGURUL  CANAL ”. 
. .  Nepriceperea scribilor martorilor iese în evidență de la distanță  !  Cum își permit să 
vorbească de OFERTĂ din partea lui Avraam Ce cunoștințe de limba ebraică au Dar 
de greacă Dar de română ? Și unde le e logica Avraam nu putea să i-l OFERE pe Isaac 
deoarece Dumnezeu deja i-l ceruse L-ar fi putut oferi doar mai înainte de a i-l cere 
Dumnezeu , însă după ce l-a cerut nu mai poate fi vorba de ofertă ci doar de a i-l da sau nu ,
 jertfa cerută Situația se aseamănă  cu răspunsul unui șmecher bucureștean la întrebarea 
unui reporter dacă se ridică să le dea femeilor loc în tramvai : ”Unora le cedez iar altora le 
ofer a nuanțat el De fapt avea trei variante putea și să stea nepăsător . Însă în cazul lui 
Avraam erau doar două variante : să cedeze sau să refuze varianta ofertei era exclusă .  
.         Trădătorii ăștia încrezuți stau foarte prost cu dicționarul  nu cunosc înțelesul 
cuvîntului ofertă ” ! Nu a fost nici o ofertă Ofertă înseamnă mai mult decît a da cine oferă 
face prima mișcare , surprinde are inițiativa așa este la reclame sau cînd îi dăruiești unui 
copil o minge sau unei femei --- flori sau cînd prezinți , umil scuze după o confruntare 
încordată când te-au lăsat  nervii .   
 .Neștiind psihologie greșesc grav venind cu încă o gogonată , mirați-vă îi citez :
 a încercat să-l ofere ca jertfă pe fiul său ” Chiar așa ? I-a trecut prin cap lui Avraam 
gîndul să îl ofere ca jertfă pe Isaac Nicidecum A ascultat porunca lui Dumnezeu , cu 
inima strînsă oftînd ceace era altceva E sigur că nu arăta vesel Știm precis că nu i-a 
spus adevărul lui Isaac și putem să ne gîndim că nici Saarei Încăodată  nu a fost vorba de
 ofertă !   
      Sunt amatori deplorabili Auzi la ei ce vorbe de umplutură  : ” ca să spunem așa ” ! Ia nu mai spuneți ”așa”, bă impostorilor și faceți pace cu logica și cu dicționarul  !

                                             EXISTĂ  OAMENI  PE  LUNĂ  ?
-                                          --------------------------------------------
-      Proverbe 19 3  în traducerea sectei J w org , numită  fălos a Lumii Noi"începe
 astfel : "Nebunia omului pămîntean . . ..” Aşa o fi în limba evreiască din  urmă cu vreo
3000 de ani Nu știu . Însă știu că în limba romînă a mileniului trei această versiune a
sectei martorilor e rizibilă spune că omul e pămîntean ! Merci Păi ar putea fi altfel ?  Cum ? lunarian marţian venusian că doar  nu trăim  pe acele corpuri cereşti ! Această
 expresie e un pleonasm , o repetare supărătoare nepractică de nefolosit şi nefolosită
e cum ai zice : "Bucureştiul  românesc" sau "Moscova ruseascăsau "apă udă "Păi cum altfel ? Nu se vorbeşte aşa nu se menţionează chestiuni subînţelese şi de copii de la
grădiniţă ; de aceea nu se spune nici "om pămîntean ", e suficient  :"om"sau "pămîntean ". 
-        Nişte traducători meseriaşi nu făceau aşa greşeală de începători Aceasta nu  e o
traducere profesionistă seamănă cu o emisiune virusată de paraziţi Nema kultură ,
 impostorilor 
-    Scribi penibili aveţi o singură scăpare trişorilor : să existe oameni pe Lună  !
 Atunci da , traducerea voastră ar fi senzaţională , ne-ar spune ceva extraordinar . . . 
- Dar slabă speranţă de aşa record Luna e pustie iar voi sunteţi şi rămîneţi nişte . . . lunatici .
.       Post Scriptum Acesta nu e singurul loc unde predau cu expresia aceasta  penibilă !
------------------------------------------------------ 
.                               BOLNAVII SĂ  NU MAI  BEIE  APĂ !            
.       Citim 1 Timotei 5 : 23 = Să nu mai bei numai apă ci să iei și câte puțin vin , din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri ”. Dar iată cum au redat somitățile sectei :   
. = ” Să nu mai bei apă, ci să foloseşti puţin vin din cauza stomacului tău şi a deselor tale îmbolnăviri 
.     Traducerea sectei  J w.org este absurdă cum să nu mai bei apă dacă te îmbolnăvești 
Nici medicamentele nu se iau fără apă ! În schimb -- să folosești vin Te deshidratezi și ajungi alcoolic  J w org îți împingi supușii să o sfârșească în chinuri !
-----------------------------------------------------------------------
.                          M I N I S T E R   Ș I   M I N I S T R U  C R E Ș T IN   !                                                   .       Violențele lor contra limbii  române i- au dus  la șovinism lingvistic și la umor involuntar și
 jalnic ca de exemplu : minister și ministru  . . . creștin  !
---------------------------------------------
.         Acestea sunt doar cîteva penibilități din”operalor  părtinitoare și plină de falsuri . Ele 
confirmă cunoscutul proverb (italian): ”Traducător = trădător cât și expresia  din argoul  
țeparilor : ”I-am tradus pe fraieri !”  
 .       Laolaltă cu trădările din explicațiile și interpretările aiuristice ele compun alt tip de trădări
de o altă gravitate , mai mare , căci aici e vorba de o cu totul altfel de lucrare , de redarea cu 
grija și considerația  cuvenită a cuvintelor lui Dumnezeu ! E o lucrare de maximă  răspundere
cu sabia ”deasupra capului , cum citim în Ieremia  48 :10  = ”Blestemat să fie celce face cu nebăgare de seamă lucrul lui Iehova” !   
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------