miercuri, 2 decembrie 2015

---- BALAJ VALERIU


-------------  C U P R I N S --------------          
--- Nelu Bota : Botez numai în numele lui Isus Cristos
nu în trei nume  ! 
--- Valeriu Balaj Botezul  --- în numele cui ? ” 
--- Valeriu Balaj : Transfuzia de sânge
--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
-                                                ----  Reghin  ,  10  decembrie 2016 -------

.       BOTEZ  NUMAI  ÎN NUMELE LUI  ISUS CRISTOS  , NU ÎN TREI  NUME !
.    *********************************************************
.                           Răspuns la articolul lui Valeriu Balaj : ”Botezul --- în numele cui ?”  .
.---------------------------- Fapte 2 38 Pocăiți-vă  --- le-a zis  Petru ---
.                                  și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Cristos ----------------                                             
.     Valeriule în februarie 2014 ai publicat articolul Botezul -- în numele cui ?” în serialul
tău de pe Internet intitulat Ce spun proorocii ” ; în el susții botezul cu formulă trinitară și ai scris grozăvia că : ” Isus Cristos nu va accepta niciodată nici un botez doar în numele lui ”.
.     Intervin ca să contrazic categoric aceste susțineri și că cei care au fost botezați în secta
martorilor și cu formulă trinitară nu trebuie să facă botez doar în numele lui Isus
Cristos doresc să arăt dimpotrivă  potrivit Bibliei numai botezul  în numele lui
 Cristos este aprobat !        
 .     Îți începi articolul recunoscînd fără nici o plăcere cu gura altuia : ” Căutînd în Scripturi
 exemple de botez întradevăr găsim de mai multe ori formula ” botezați în numele 
Domnului Isus Cristos”. Și menționezi cîteva din referințele  biblice Dar se vede că faci
aceasta cum am zis cu gura altuia în silă Zici ” într-adevăr ” însă nu - ți place acel
 adevăr . De ce Valeriule De ce nu îți place că apostolii au efectuat TOATE botezurile
 numai în numele  Domnului Isus și nu au folosit NICIODATĂ formulă trinitară Nici la
Faptele 2 : 38 nici la botezul famenului nici la Saul -Pavel nici la Corneliu nici la
temnicerul  din Filipi și nici în cazul altora Acesta este primul tău fals dintre multele
falsuri din articol adevărul nu e doar atîta cum scri că într-adevăr găsim de mai 
multe ori formula botezați în numele Domnului Isus Cristos” ci mai mult :  
 găsim NUMAI ACEASTĂ FORMULĂ ” ÎNTOTDEAUNA la TOATE botezurile 
fără excepție !
.      De ce nu dai considerația cuvenită acestor referințe biblice De ce riști dezaprobarea divină  sucind acest adevăr creștinesc elementar ?  Evrei  6 : 1, 2  Ai scris un articol  vechement contra botezului cristic Sapi la bază ataci la temelie De  ce ? Cu ce te deranjează atît de mult încît te încumeți să ataci botezul numai în numele lui Cristos și îi batjocorești pe cei care îl fac așa ?   
.   Întrebi : ”În cazul în care suntem deja botezați în Numele Tatălui și al Fiului și al sfîntului
 Duh așa cum arată însuși Domnul Hristos în Matei 28 19 mai trebuie să fim botezați 
doar în Numele lui Isus ? ” Stop ! Opresc citarea Valeriule cum îndrăznești să scri : ”așa 
cum arată însuși Domnul Hristos” ? Tu ști că textul acela e falsificat de mîinile profanatoare
ale scribilor trinitarieni din primele secole  de după Cristos ști că Domnul Cristos nu a spus cuvintele : ”în numele Tatălui și al sfîntului Duh ”, ști că ele au fost adăugate de către adepții
 teoriei trinității care erau la putere ști că Domnul Isus a spus doar : ”în numele meu”, doar atît 
.     Unele  dovezi le găsim în celebra carte a episcopului Eusebiu (unul dintre sfetnicii
impăratului Constantin și participant la dezbaterile și intrigile conciliului de la Niceea în
325 ) cartea Istoria  eclesiastică  el era mult mai aproape de primii creștini ( la 300 de
ani) , a citat de 6 ori acest verset în carte și numai în varianta ”botezați-i în numele meu” ! 
Eusebiu avea Evanghelia după Matei nefalsificată Cartea lui este foarte importantă căci
--- 1) Eusebiu era unul din principalii episcopi  din acel timp .---2) Constantin a pus teoria
trinității la vot (deși adevărul nu se decide prin vot ) ---3) Și Eusebiu a votat pentru cu
toate că la începutul dezbaterilor s-a declarat contra De ce si-a schimbat poziția Din
motive politice din cauza presiunilor împăratului Constantin , care nu era creștin și căruia
nu-i păsa de adevărul teoriei trinității dar a văzut că adepții ei erau majoritari și chestiunea
a dus la dezbinări și chiar lupte în Imperiu Iar Constantin vrînd să aibă pace în imperiu cu
orice preț , a calculat politic s-a poziționat de partea celor mai mulți a decretat obligatorie
teoria trinității ; politicianul a decis dogma religioasă influențînd votul Iar mai tîrziu s-au
generalizat botezurile cu formula respectivă .  
.       Dar găsim dovezi și în alte vechi manuscrise ale Noului Testament Deja acest fals
despre botez e bine cunoscut de istorici Însă ideologilor religiilor babilonice nu le place  acest adevăr , nu vreau să știe de  el .
.      Dar tu --- tu de ce preferi să predici falsul , ca ei Care ți-e folosul Căci nu poate fi
vorba de aprobarea lui Dumnezeu luptînd contra ideilor din Biblie De ce folosești falsul ca argument -- în loc să îl demaști ? Așa iubești adevărul Prefăcîndu- te că nu ști de falsitate clădind pe nisipul ei și ironizîndu-ne pe cei îngrijorați de corectitudinea botezului Mă surprinzi neplăcut Știam că nu progresezi ci aluneci pe toboganul fantasmelor personale și ale profetului tău din Baia -Mare ,voi amîndoi fiind și creduli și dizidenți ai fantasmelor subsectei CAM I desprinsă din secta martorii”. Însă nu-mi închipuiam să te cobori atît de jos încît să minți de la obraz pentru motivul meschin ca să cîștigi cu orice preț această discuție chiar și cu prețul minciunii De ce 
Care ți-e  folosul ? La fel și scribii in-sectei martorilor nu au ratat okazia să se penibilizeze și aici cu Biblia tradusăde ei au tradus greșit trinitar Matei 28 19 Și ei la fel ca tine s-au prefăcut a nu ști despre falsificarea textului de către apostații din primele secole Totuși au numit traducerea lor pompos = Traducerea Lumii Noi ” ! Halal lume nouă --- cu năravuri vechi Și halal ” cunoștință exactă ” ! Valeriule , vă disprețuiți și vă contraziceți însă procedați la fel de eronat .” Ce mi-e Tanda --- ce mi-e Manda” . . .   
.       Continui cu întrebarea ta  mai trebuie să fim botezați doar în numele lui Isus? ” 
 Răspunzi  hotărît : ”NU !” Dar nu dai vreo dovadă Și continui : ”Botezul nu este o joacă și 
nici un lucru făcut la întîmplare”. Păi chiar asta este Valeriule că Botezul fiind un adevăr
elementar te joci cu veșnicia Tocmai de aceea trebuie făcut corect adică botez cristic , nu 
trinitar . Atîta timp cît nu este efectuat conform Bibliei : numai în numele lui Cristos -- nu e
aprobat e doar o întîmplare fără importanță sau e chiar păcat dacă cei în situație cunosc
Biblia Voia lui Dumnezeu trebuie făcută așa cum vrea Dumnezeu ! De ce te deranjează
că vrea botez  doar în numele lui Cristos ?     
.      Valeriule chiar și dacă nu am ști de falsificarea textului folosind doar judecata
sănătoasă cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pe fiecare ajungem și așa la concluzia că
 botezul cu formulă trinitară nu e biblic într- adevăr dacă Domnul Isus le-a poruncit să
facă botezuri cu formula trinitară --- înseamnă că apostolii au păcătuit deoarece nu i-au
ascultat porunca nu au efectuat nici un botez așa E de crezut că nu l-au ascultat Nu 
Aceasta este dovada istorică  : apostolii nu au efectuat nici un botez cu formulă trinitară
și singurul loc unde apare această ideie este un fals Ce vrei mai convingător ?
.   Ajunși în acest punct dacă aș avea de-a face cu un adevărat iubitor de adevăr ar trebui să
 nu mai adaug nici un cuvînt despre această chestiune discuția ar fi încheiată findcă este lămurită Botezul trebuie făcut într-un singur nume în numele lui Isus Cristos Însă din
păcate nu am de-a face cu așa persoană de dorit : articolul arată că sari peste argumente
cum săreau anumiți inși din antichitate peste prag ” și vi cu răstîlmăciri . De aceea voi
continua dezbaterea pentru instruirea cititorilor , ca să vadă cum complici nerezonabil
înțelegerea , cum inventezi sofisme trase de păr ca de exemplu aici acum : înțelegi că te
 prezinți molcuț cu argumentele și vrei să întreprinzi urgent ceva ca să ți se uite
incorectitudinea Ce faci pentru aceasta? Pui la cale o sofisticărie ! Întrebi (te) citez :
Ce este botezul ?” Și răspunzi Să vedem cum îl definește Biblia ”. Și citezi definiția Botezului din 1Petru 3 : 21 o citez și eu  Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuiește 
acum pe voi și anume Botezul care nu este o curățire de întinăciunile trupești ci mărturia 
unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Cristos ”. Nu îmi dau seama
ce sprijin crezi că găsești în textul apostolului Petru ca să îl folosești contra botezului în
 numele lui Isus Cristos dar de asta l-ai citat nu de dragul lui Să vedem cum vrei să-l
răstîlmăcești . Zici Acest verset clarifică totul ”. Într-adevăr : se întîmplă ceace am anticipat : începi o manevră necorectă : exagerezi importanța definiției date de apostolul
Petru --- botezului
---1) Nu ,Valeriule , acest verset nu clarifică totul , mai sunt și alte versete care clarifică botezul .
 --- 2 ) Te contrazici ai spus că vrei să vedem cum îl definește Biblia ” însă nu ți cont decît
de o singură referință a ei despre Botez ! Nu joci” cinstit Definiția botezului dată de
apostolul Petru nu e singura și nici cea mai profundă . Iată alta dată de apostolul  Pavel citez Romani 6 : 3, 4 = ” Nu știți că toți cîți am fost botezați în Isus Cristos am fost
 botezați în moartea  lui Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună 
cu el pentruca după cum Cristos a înviat din morți prin slava Tatălui tot așa și noi să 
trăim o viață nouă .” De ce ignori această definiție Da Botezul e mărturia unui cuget
 curat  înaintea lui Dumnezeu”, însă mai este în același timp și ce a scris apostolul  Pavel 
---a) în Isus Cristos --- b ) este și moarte și înviere cu Cristos pentru o viață nouă Numai
 în Cristos și prin Cristos .Vezi și Galateni 3 : 27 și Coloseni 2 12Și presupun că ști
 și altă definiție e dedicare publică lui Dumnezeu = 1 Timotei 6 12Și încă una e o dovadă
că respectiva persoană dorește ca Dumnezeu să o nască din nou = Ioan 3 : 3, 5 II Corinteni
 5 :17  Tit 3 : 5 I Petru 1 : 3 II Petru 1 . Iată de cîte alte definiții biblice despre Botez nu
ai vrut să ții cont le disprețuiești în loc să vezi cum se armonizează ! Cunoști  regula
însă nu o respecți .
.       Citez în continuare din articolul tău necinstit : ” Dacă botezul este mărturia unui
 cuget curat înaintea lui Dumnezeu --- el nu trebuie nicidecum să lipsească de la acest act ”. Valeriule cine te-a mințit că Dumnezeu lipsește Spune-i să- ți deie banii înapoi !  
 Apostolii și evangheliștii nu au gîndit așa = Evrei 4 :13 Și nici credincioșii din Vechiul
Testament = Psalmul 33 : 13 , 14 ; 139 11, 12  Toți știau că Dumnezeu este prezent lîngă închinătorii săi Posibil că la fel ca tine s-au gîndit și profanatorii care au falsificat versetul
biblic nu au fost mulțumiți de ce a spus Domnul Isus li s-a părut că lipsește Tatăl și au
avut obrăznicia să-l corecteze pe Domnul Isus Ești în anturajul lor și practici obiceiuri
de-ale lor chiar acum ai încercat o manevră înșelătoare dublă ai exagerat cu definiția
despre Botez dată de apostolul Petru și în același timp nu ai vrut să aduci în discuție și alte
 definiții despre Botez din Biblie sunt trucuri la fel de vechi și incorecte ca jocul de
alba- neagra folosite de trișori și nu au ce căuta aici .Totuși vorbești de ”cuget curat”! 
Aceasta e ipocrizie Cecuget curat e acela care promovează babilonii dezinformează
 și se încăpățînează contra  învățăturii și practicii apostolilor și dă lecții de tupeu Mă întreb
dacănu cumva tot din cauza unor așagesturi nesportive” nu ai rămas nici în CAMI și nici
 cu acel amator de fabricat profeții
.       În continuare faci o comparație foarte nereușită te citez : ” Botezul fără Dumnezeu -
Tatăl este ca o nuntă fără mire sau mireasă ”. Valeriule Dumnezeu nu poate fi comparat
cu un mire cînd e vorba de botez căci în creștinism --- mirele este Cristos iar creștinii sunt
 mireasă Nu știai sau ai uitat Dumnezeu este Tatăl Mirelui și al miresei . Aceasta trebuie
 știut obligatoriu și nu e voie să uităm ! Le încurci rău ! Lasă figurile de stil -- că sperii Poezia !
        Ajuns aici --- nu știu de ce --- așa , din senin , te apucă o toană să ne lovești cu întrebări jignitoare pe cei grijulii cu botezul În loc să apreciezi că vrem să ne curățim de petele
babilonice și să ne îndemni --- tu ne lovești în inimă Deranjează pe cineva că Iehova este
 prezent la acel eveniment din viața lui ?” Ne lovești cu așa insinuări mizerabile : ” Nimeni
 nu ar trebui să fie deranjat dar dacă totuși este atunci cu acel cineva este o problemă .
 Aceasta înseamnă că respectiva persoană  nu cunoaște îndeajuns pe Tatăl sau din diferite 
motive îi este rușine de acest Dumnezeu - Iehova ”. Valeriule  cum îți permiți să ne atribui
așa sentimente nimicitoare ? Ne calomniezi -- la fel ca sectamartorilor ! Și în loc să ți cont
 cum se efectuau botezurile în primul secol și învățăturile despre botez din epistole ---
 insiști cu răutate : cu acel cineva este o problemă ” ! 
.       Valeriule Balaj dar calculele tale cronologice nebiblice privind momentul celei
 de-a doua venirii a Domnului Cristos , călcînd interdicția din  Faptele 1 7 ---
 cu tine nu e nici o problemă Dar profețiile tale mincinoase despre a doua venire a 
Domnului Cristos : în 2011 și apoi în 2015 ? Dar interpretarea ta absurdă că Grupul
guvernator al sectei martorilor este ȘI desfrînata - Babilon ȘI Fiara din Apocalipsa , 
deci ambele , deși citim în Apocalipsa 17 că desfrînata stă pe fiară ? ! Conform
Apocalipsa 13 acea fiară îi va birui pe sfinți , îi va omorî  pe cei care nu i se vor
 închina , și va stăpîni peste tot pămîntul și îi va însemna pe toți , pe frunte și pe mîna
 dreaptă , cu cifrul 666 simbolic . Va prinde așa putere mare Corpul guvernator al
sectei martorilor în viitor peste planetă și va coborî așa de jos ? Fi serios , Balaj
lasă calomnia și nu te mai contrazice conform profețiilor tale neîmplinite ar fi trebuit
 să cadă în urmă cu cîțiva ani . Aceasta a fost altă profețiemincinoasă Dar profeția
 că secta martorilor se va desfința în anii trecuți ? La fel Ești atît de plin de ură
fanatică , oarbă contra lor încît nu vrei să recunoști că , la fel ca altele organizații
religioasepe lîngă multele prăpăstii au și ei unele aspecte bune ! Uiți că au suferit și
suferă prigoane dure din cauza neutralității creștine , a neparticipării la conflicte și
războaie spre deosebire de marea majoritate a celorlalte confesiuni  demagogice                  , 
unii martori chiar cu prețul vieții , un punct uriaș pentru secta lor ! Păcat că și-l
anulează cu falsități grave cum este , în situația de față falsitatea traducerii textului din Matei 28 : 19 privind botezul Și mai au multe alte falsități foarte grave Dar îi
ajungi cu profețiile mincinoase și cu ura contra lor care te orbește să nu mai vezi
apostazia celorlalte religii din Babilon și fiara din Apocalipsa , te deranjează numai
secta lor , așa cum pe ei îi irită numai existența noastră , a exmartorilor Iar acum cu
dușmănia ta fără temei” contra botezului doar în Cristos --  te îngropi ! Și ei și tu ---
îi învățați falsități pe cititori Internetul e plin cu demascări ale erorilor voastre  !
Totuși ai cruzimea să ne întrebi fățarnic , dacă ne deranjează prezența lui Iehova la
botez ! În loc să pui așa întrebare nebunească  --- vezi că te deranjează grav pe tine
adevărul Nu ai o  doar o problemă ci mai multe și gravisime Aplică- ți proprile
cuvinte : Aceasta înseamnă că respectiva persoană nu cunoaște îndeajuns !” Și
 meditează serios la modestie și la umilință .    
 .     Deci după părerea ta Dumnezeu nu e prezent la botezurile celor care se botează
 doar în numele lui Cristos deoarece respectivii nu folosesc formula inventată de acei
apostați constantinieni ? Ți se pare logic ceace spui Atunci Dumnezeu nu a fost prezent
nici la botezurile despre care citim în cartea Faptele botezuri efectuate de apostoli
 deoarece nu au folosit formulă trinitară adică nebiblică ? O aberație Apostolii nu
botezau trinitar deoarece îi deranja prezența lui Iehova ?  Această întrebare - cheie 
de bun -simț , nu ovei pune niciodată 
    Înainte de a ne mai jigni comiți și o blasfemie incredibilă o citez cu strîngere de inimă îngrijorat că reproducînd-o să nu intru involuntar în păcatul tău : ” Tatăl - Iehova
 este și va rămîne pionul principal în legămîntul pe care îl facem cu el prin botez ”.  
--- 1) Uau ce-mi văd ochii Ce prostie monumentală  comiți ,Valeriule Îl numești pe Tatăl --- pion ? ! Ști ce înseamnă pion și unde se folosește În jocul de șah Pionii sunt cele mai puțin importante piese și nu există pion principal Cea mai importantă piesă în acest joc complex este regele și cu el ar fi mers să- l compari pe Dumnezeu nu cu pionii Dumnezeu nu poate fi decît Regele , noi suntem pioni Această jignire nemaipomenită adusă lui
Dumnezeu se numește  blasfemie Dătătorule de sfaturi aiurea , roagă-i-te să te ierte pentru
această blasfemie incredibilă vreau să cred involuntară probabil vei fi iertat ținîndu-se
cont că ai păcătuit din ignoranță . Însă nu mai folosi cuvinte cărora nu le cunoști înțelesul
ca să nu cazi iar în vreo blasfemie ; caută în dicționare și mai lasă șahul ca să nu te doară capul 
 ---- 2 ) Critici secta martorilor dar îi copiezi --- la xerox--- limbajul ipocrit și laș expresia
inventată de ei Tatăl Iehova .  E o combinație nebiblică -- în Biblie aceste cuvinte nu se întîlnesc E ca și cum ai vrea să altoiești  Legea cu Credința Numele Iehova le-a fost revelat evreilor ca să-l pronunțe cînd se adresau lui Dumnezeu sau cînd vorbeau despre el dar
 creștinilor ni s-a dat alt apelativ , apelativul TATĂL = Matei 6 : 9  I Corinteni 8 : 6 Însă
ide- ologii sectei J W Org . nu vreau să folosească noul nume de cod” = ” Tatăl ” și de
 aceea au inventat această expresie nebiblică : ”Tatăl Iehova”. Se încăpățînează  să îi spună
oricum numai cum e în creștinism simplu : Tatăl --- nu ! Iar tu îi imiți pe acești ipocriți și lași Spune-mi pe cine imiți și-ți voi spune cine ești ”.    
.    Mai departe în loc să apreciezi  argumentele --- vi cu alte sofisme răsuflate demult :
 Națiunea Israel îl cunoștea  pe Iehova , nu era necesar ca Isus să li-l facă cunoscut ”. 
 -- a ) Domnul Isus te contrazice Ioan 17 cu versetul : ”Am făcut cunoscut numele tău 
oamenilor pe care mi i-ai dat . . .” și versetul 26  = ” Eu le am făcut cunoscut numele tău și 
li-l voi mai face cunoscut . . . ” De ce a trebuit să le facă de cunoscut Isus numele dacă era
vorba de Iehova , cunoscut din moși -strămoși? Tocmai asta e că le-a predat apelativul 
Tatăl ca de exemplu în rugăciunea Tatăl nostru , dar nu numai acolo și l-a repetat mereu ,
o noutate Și nu i-a mustrat pe evrei pentru superstiția că numele Iehova este prea sfînt ca
 să fie pronunțatideie ce le-au predat-o rabinii și care a dus la pierderea pronunției
tetagramei I H W H Nu îți dă de gîndit că Domnul Isus nu a luat poziție contra pierderii
pronunției tetragramei în popor Ar trebui să tragi concluzia care am spus-o : că aceasta
este noua adresare în Noul Testament către Dumnezeu : Tatăl nu Tatăl Iehova” ! De
aceea găsim în Biblie expresia ” Dumnezeu Tatăl ”, însă nu găsim expresia Tatăl Iehova”.  
-- b) Șmecheria asta --- a voastră și a martorilor --- ar ține dacă la creștinarea și la botezurile
 celor proveniți din alte națiuni li s-ar fi predicat despre Iehova , însă erau învățați despre Tatăl citește Noul Testament .
 .      Dar ție nu-ți pasă de fapte ci îți continui încăpățînat dezinformarea cu alt sofism 
minți fără să clipești ” Era de la sine înțeles că cel botezat în numele Fiului era botezat 
și în Numele Tatălui de  aceea versetele redau doar ” în numele Fiului ”. 
.      Valeriule  
-- 1 ) De unde ști că ” era de la sine înțeles că cel botezat în numele Fiului era botezat și în 
numele Tatălui ” ? Ar trebui să mai aduci și vreo dovadă din Biblie căci ești restant cu
ele . Afirmi ceva prea grav ca să fi crezut pe cuvînt nu ai dovedit că meriți atîta
încredere Produ vreo dovadă că salutîndu-l pe X îl saluți și pe YIar eu o să îți arăt N cazuri
cînd scriitorii din Biblie ar fi putut gîndi ca tine și să nu scrie cutare versete cu precizări și amănunte considerîndu- le banalități de la sine înțelese dar nu au gîndit așa .
.-- 2) De fapt spui că scriitorii Noului Testament nu au relatat corect ceace avea loc la
botezuri îi faci mincinoși De ce îi calomniezi Findcă ei au scris că botezurile se făceau
doar în numele lui Cristos nu trinitar -- ceace tu nu poți admite nici în ruptul capului
 --- și gata ! De ce Uite-așa De aia ! Mă întreb dacă o să fi iertat de așa împotrivire .   
.      Dar lista jignirilor tale e departe de a fi epuizată , vi cu încă una : ” Incomodează pe 
cineva  prezența duhului sfînt la actul botezului încît dorește rebotezarea doar în numele 
Fiului ? ” Nu Valeriule incomodează altceva -- și tu ști asta incomodează că deși cunoști
 că Matei 28 : 19 e falsificat --- te faci că plouă îi înveți minciuni pe cititori Asta contează 
Ști că motivul botezului doar în numele Fiului este imitarea botezurilor creștine cum le
făceau apostolii și cum învățăm din Noul Testament . Nu se putea să nu ne jignești cu
insinuări veninoase ?
.      Întrebi mușcător  : ”Cine nu dorește să primească Duhul lui Hristos ce alt duh dorește ?” Valeriule chiar așa nu dorim să primim duhul  lui Cristos Iar îmi amintești
 de J W org și ei ne spun asemănător : că dacă ne dezasociem de ei --- ne despărțim de Dumnezeu !       
 .      Iai și ton alarmist dar tot fără dovezi : ” Fraților Băgați bine de seamă Cei ce
 au făcut deja un botez în numele Tatălui și al Fiului și al sfîntului duh și apoi repetă un 
botez în numele Fiului --- își vor da seama  că s- au botezat de două ori în numele Fiului ! 
.     Valeriule te ambalezi degeaba :
 ---- 1) De ce te sperii de repetarea botezului Dacă nu e făcut conform  regulilor biblice ---
nu e aprobat de Dumnezeu și nu e trecut la număr nu se pune la socoteală , practic nu există ! Eclesiastul 1 : 15 În cartea Faptele citim despre persoane care s-au botezat de
 două ori : întîi cu botezul lui Ioan și apoi cristic Nici ei nu s-au botezat cu formulă trinitară . Apostolul Pavel nu critica botezurile pentru morți pe care le făceau unii din
timpul lui deși erau nebiblice și inutile dar tu ne critici pe cei care imităm cum se
făcea botezul în secolul întîi Adu-ți aminte de atitudinea apostolului
 Petru cînd Isus a vrut să îi spele picioarele --- Ioan 13 , 9 .
---2) Cine nu reușește examenul de șofer din prima nu renunță așa e și aici suntem
îndemnați să ne continuăm lupta credinței să biruim poticnirile să nu stăm legați de
erori , să ne străduim să progresăm . Nu oricine nimerește ca tine : din prima unii
 trebuie să depunem eforturi mai multe  =  2 Corinteni 7 : 1
---3) În Vechiul Testament găsim mai multe reînoiri de legămînt între Dumnezeu și israeliți .
--- 4) Doar odată i-ai declarat soției că o iubești Și nu i-ai spus niciodată că te-ai recăsători
cu ea 
.     Îngrijorarea ta ipocrită și avertismentul tău idem ar fi de apreciat dacă le-ai însoți de
vreo referință biblică , nu stilul tău de vorbe mari și late , fără acoperire , restanțier la dovezi Vorbești să sune poate impresionezi pe vreun naiv 
 .     Apoi treci la împroșcat cu sarcasme : ”Noi îi întrebăm pe aceștia în modul cel mai serios cînd  cred ei că au călcat în picioare sîngele lui Cristos :  cînd s-au botezat  prima dată în numele Fiului sau cînd s-au botezat a doua oară Oricare ar fi răspunsul --- păcatul lor este acelaș cîtă vreme sunt în cunoștință de cauză Iată ce ne spune apostolul Pavel despre aceasta 
” Cine a călcat  Legea lui Moise este omorît fără milă , pe mărturia a doi sau trei martori Cu cît mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pîngări sîngele legămîntului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul harului  - Evrei 10 : 28 , 29 . 
 .    Balajule 
--- 1) Ai scris Noi ”. Cine sunteți voi Tu , soția ta și probabil la o adică profetul vostru din Baia- Mare ? Nu e cam puțin În numele lor vorbești ?    
--- 2) Ce lipsă de iubire și exces de ură din partea ta să ne întrebi cinic : ”Cînd crezi că ai
 călcat în picioare sîngele lui Cristos? ” Ce lipsă de înțelegere a exigențelor botezului ce duritate ce manifestare sălbatică Merită îngrijorații Domnului Isus așa palme figurative
Asta crezi tu că e creștinism Te înșeli Auzi la el perlă de calomnie călcăm conștient
sîngele lui Cristos ,” în cunoștință de cauză ”și declarăm aceasta fără jenă , noi , cei
 îngrijorați de corectitudinea botezului care vrem să ne ducem pînă la capăt mîntuirea 
cu frică și cutremur să ne debarasăm de orice eroare babilonică (Filipeni 2 : 12)
Totuși ai tupeu să ne numești ”frați” ! Așa frați ai tu Și așa trebuie să te exprimi către ei ?  
--- 3) După ce ai clădit pe temelia de nisip a falsului din Matei 28 : 19 și ai presărat pietre de poticnire pe cale , totuși ai îndrăznit să scri : ”îi întrebăm țn modul cel mai serios ”. Ah după
atîtea probe de superficialitate și demagogie lasă -i pe cititori să se pronunțe despre
 seriozitatea ta inexistentă .        
--- 4) Dar toate aceste derapaje au fost doar ”încălziri” pentru marea minciună că apostolul
 Pavel a scris avertismentul pe care îl citim în Evrei10 : 28 , 29 referindu-se la repetarea botezului Nici vorbă de așa ceva ,Valeriule Nici măcar aceasta nu este adevărat Și tu ști aceasta ăsta ți-e păcatul că minți conștient ,” în cunoștință de cauză ” Cititori ,vedeți
contextul și o să vă convingeți că se referă la cu totul altceva la păcătuirea cu voia după ce
devi creștin Nu apostolul Pavel nu s-a referit în acel text din Evrei la botez ! Valeriule 
lasă teatrul ieftin și jucat fără talent .
.      Apoi vi cu altă învîrteală veche un sofism răsuflat de mult : ”Orice candidat la 
botezul în numele Tatălui Iehova , al Fiului și al Duhului sfînt a știut cînd s-a botezat
 că acel botez nu este trinitar ”.    
.     1) La fel declară și purtătorii de cruciulițe și cei care sărută icoane că ei știu că acele
imagini nu-s realități și că de fapt nu li se închină lor ci la ceace reprezintă Deci și aici
faci echipă cu babilonienii Halal !  
-    2 ) Dar că în Biblie nu e folosită expresia ”Tatăl  Iehova ” --- știu acei ” candidați Tu
ști Dă dovadă biblică unde scrie în Biblie expresia ” Tatăl Iehova ? În rugăciunea ”Tatăl
 nostru cumva și nu știe nimeni de 2000 de ani Consultă-te cu martorii cere-le hrană 
 spirituală ” despre aceasta . . .    
--- 3 ) Dar că apostolii botezau numai în numele Fiului , nu cu formulă trinitară ---  știu acei
candidați Ar trebui să știe ? Faptele 2 41 42 Galateni : 27 = Cîți în Cristos v-ați 
botezat --- toți în Cristos v-ați îmbrăcat . 
.      Către sfîrșitul articolului nu ai mai putut ( sau nu ai mai vrut ) să-ți controlezi ura contra dornicilor de botez cristic și întrebi veninos : ”Acum după mai mulți sau mai puțini ani de 
la botezul în numele Tatălui vrem să ne rebotezăm doar ca să-l excludem  pe Tatăl din 
ecuație ? ”
 Valeriule vorbești aiurea - n tramvai deoarece :
--- 1) Nu există ” botez în numele Tatălui  ci numai în formulă trinitară (la babilonieni) sau în Cristos ( în Biblie) De ce nu dai nici o dovadă biblică de botez în numele Tatălui ?
--- 2) Nu poți vorbi de vreo ecuație la botez , căci , botezul fiind doar în Cristos e vorba de
 un singur termen din partea supranaturală , ceace nu este ecuație căci nu există ecuație cu
un singur termen întreabă pe oricine ! Tocmai asta e că nu e vorba de vreo ecuație e
 vorba de botez  într-o singură persoană : Cristos Confunzi botezul cu dedicarea 
(consacrarea ) . Ne calomniezi că vrem să îl excludem pe Tatăl din ecuație dar nimeni nu
poate fi exclus de unde nu e așa ceva nu se pomenește 
.     În loc să vi cu acuze inventate --- mai bine ai recunoaște că și aceasta face parte din voia
lui Dumnezeu că Tatăl nu a vrut să formeze o ecuație la botez Recunoaște și respectă Și
 la fel ai face bine dacă nu neai mai jigni  .    
.     Între timp observînd că nu ești convingător te ambiționezi să contrezi la modul barbar
o grămadă de evidențe spunînd   Botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Sfăntului
 Duh nu e trinitar dacă știm că Tatăl e Iehova ”. Valeriule  cum să nu fie trinitar dacă sunt
invocați trei Ce ideie este aceasta dacă ști că unul din cei trei este Iehova se anulează matematica De ce nu dai vreo dovadă biblică în sprijinul scamatoriei voastre trinitare ?
 Faci botez în numele a trei ,dar cînd ești strîns cu ușa . . . argumentelor nu vrei să recunoști . . . ecuația      
 .    Mai spui că cei botezați auzeau formula trinității însă nu credeau în doctrina ei .
--- a) O simplă citire a Bibliei ne lămurește că și afirmația asta a ta e o gogonată : primii
creștini nu o auzeau deoarece Istoria arată că teoria trinității a apărut la sute de ani după
moartea apostolilor Încăodată :  de ce nu dai nicio dovadă ?   
--- b)  Și nu ar avea importanță ce auzeau și nici ceace credeau martorii , are importanță
 ce învață Biblia. și dacă au respectat modul cum efectuau apostolii botezurile .
.     La sfîrșit inventezi un scenariu monstruos ultrararisim îl calomniezi și pe Diavolul 
Zici că  deoarece nu a reușit să-l facă pe Isus , fratele său , Logos să i se închine , vrea să-l
facă să păcătuiască acum acceptînd să devină alt dumnezeu” cu ajutorul botezului doar
 în numele său , că botezul doar în numele Fiului l-ar ispiti pe Fiul să păcătuiască 
Ce fantezie bolnavă și în erupție ca o sondă scăpată de sub control ai ! Catastrofală frază !
Conține o groază de erori și de absurdități și de păcate Ce să demasc întîi ?  
-- a)-Ai scris că Isus adică Logosul e frate de creație cu  Satana . Nu ,Valeriule  Domnul
Isus nu e frate de creație cu nimeni Logosul e Unic e Fiul Unic născut din Tatăl 
Iar cherubimul care a devenit Satana a fost făcut prin el , prin Logos prin Fiul Unic , ca
toată  Creația = Ioan 1 : 1 - 3  Ai dat o probă de ignoranță și ai primit nota zece Trage
 concluzia :  las-o mai moale mai redu din turație !
--- b) Ai spus că Isus dacă ar accepta botez doar în numele său ar deveni ” alt dumnezeu ”.
La fel ca martorii nici tu nu ști că și Fiul e dumnezeu datorită nașterii sale din Tatăl din
Dumnezeul Atotputernic Fiul lui Dumnezeu , Unicul născut din Tatăl . Iată cîteva
dovezi  Ps . 45 : 6 , 7 și Evrei 1 : 8 , 9 = Despre ce Dumnezeu e vorba aici Despre Fiul !
 --- Profeția din Isaia : 6 ne învață că Fiul e dumnezeu doar puternic . --- Romani 9 : 5 
 Tit 2 : 13 Ești ca secta   martorilor citați mereu Ioan 17 : 3 însă nu îi cunoașteți nici pe
Tatăl  și nici pe Fiul Nu învățați că și Fiul e dumnezeu ! Și cădeți în depresie nervoasă
auzind acest adevăr biblic elementar !  
---  c) Ai scris că cei care  i se vor închina vor călca prima poruncă din Lege și că Fiul ar
 păcătui  dacă ar primi închinare Nu ai cunoștințe elementare nu ști că :
--- * Fiul a primit plecăciuni , reverențe îngenunchieri  și rugăciuni --- nu ca oamenilor și
 nici ca lui Dumnezeu ci închinare superioară regilorca Fiului lui Dumnezeu ! Psalm 45 : 
, 711 Marcu 9 : 24 Luca 17: 5 Ioan 5 : 23 Fapte 1 : 24  --- Martirul Ștefan = Faptele 7 59   Apostolul Pavel = II Corinteni 12 : 7 -10  I Timotei 1 : 12  Evrei 1 : 6  Să nu spui că ceace
simțeau închinătorii în fața demnitarilor a autorităților civile ,  putea fi comparat cu ceace
simțeau și arătau în fața Celui care vindeca orice boli învia morți și ierta păcatele și pe care îl recunoșteau că e  Fiul lui Dumnezeu --- că nu vei fi crezut Dacă apostolul Toma --- deși îl
 cunoștea --- s-a emoționat atît de tare încît abia a putut să îngaime : ”Domnul meu și 
Dumnezeul meu ! ” (Ioan 20 : 28) --- putem să ne închipuim pioșenia cutremurătoare a
celorlalți ! . . .   
--- * * Și în prezent Isus primește  rugăciuni și închinare Psalmul 2 ; 45 :11 Isaia 9 : 6 ,711  Matei  12 : 21  Ioan : 23  Fapte 9 14 -16 , 21 Romani 10 : 12 , 13 1 Corinteni 1 : 1 , 2 
 Apocalipsa  5 : 8 ; 22 : 20 
--- * * * Fiul Unic va primi rugăciuni și glorie și în viitor  =  Psalm 45 : 6 7 , 11  Isaia 9 : 6 , 7 Matei 7 : 21 , 22  Ioan 5 : 23 Evrei 1 : 8 -12 Apocalipsa 5 : 7 -13
    Închinarea adusă Fiului nu e păcat findcă 
 --- 1) E o poruncă a Tatălui = Ioan 5 : 22 , 23  
--- 2) Nu este de aceeași grad ca cea adusă Tatălui ci e pe măsura Fiului .  
 --- 3 ) De ce vi cu poruncile dinVechiul Testament Atunci Fiul era o taină de aceea nu e cuprins în ele cum e în Noul Testament !  2 Petru 1 17
--- d ) La sfîrșit ai scris grozăvia că Isus nu va accepta niciodată un astfel de compromis și prin urmare nu va accepta nici un botez doar în numele său” ! Și ai mai scris enormitatea că ” Isus păcătuiește dacă primește botezuri doar în numele său” ! --- cu toate că ști că apostolii săi numai așa i-au învățat și i-au botezat pe primii creștini Nu găsim nici un botez trinitar Nu știu de ce nu îți place însă aceasta este voia lui Dumnezeu botez doar în numele Fiului indiferent dacă aceasta le place păcătoșilor sau nu . Ce aroganță din partea voastră , nerecunoscătorilor , să credeți că sunteți  în postura să știți mai bine cum trebuie să fie botezul Mai bine îngenunchiați recunoscători , în țărînă , la picioarele tronului Tatălui ceresc și a Fiului unic ! Cum îndrăznești să numești botezul în numele lui Cristoscompromis”? Ai probleme grave nerezolvate cu supunerea : cunoști baza biblică a  adevărului ce îl  spun însă nu vrei să tragi concluzia care se impune Sfidezi voia Tatălui Care ți-e folosul Dezaprobarea sa .
-     Cu acest atac te aliniezi alături de secta martorilor , la campania anticristică globală
 contra Domnului  Isus Cristos , profețită în Psalmul 2  deși pretinzi că predai voia
 lui Dumnezeu !     
.      Valeriule , toate aceste argumente sunt răspunsuri mai mult decît suficiente la
întrebarea ta ” Botezul --- numele cui Răspunsul e clar ca lumina zilei într-un singur
 nume , numai în numele lui  Isus  Cristos  ! De ce Pentru că așa vrea Tatăl !  Dacă botezul
nu este  efectuat așa cristic  ---  nu e corespunzător .                       
 .     Către sfîrșit după ce ai cutezat să spui că botezul trinitar nu e trinitar recurgi și la o
 viclenie răsuflată a trinitarilor vorbești de ”trei fețe ale treimii  : a Tatălui a Fiului și a
duhului sfînt”. Dar nici aici nu dai vreo dovadă din Biblie că duhul sfînt are față deoarece
nu se găsește așa ceva : Duhul sfînt nu are față deoarece nu e persoană ! Aceasta este încă
 un argument contra teoriei treimii !
.     În penultimul paragraf ai scris : ”Botezul în numele Tatălui și al Fiului și al sfîntului duh 
este un botez corect atît pentru cei ce l-au  făcut cît și pentru noii candidați ”. Chiar De ce
nu ai spus de la început , ca să știe cititorii că ești un trinitar mascat , gata de orice trucuri ,
 hotărît să nu cedezi orice ar fi în fața argumentelor Crede ce vrei și cum îți place ---
dar de ce să ne pierdem timpul prețios cu unul căruia nu îi pasă că Matei 28 :19 e falsificat
 și că apostolii au efectuat numai botezuri cristice și așa ne învață în epistole ? Vezi tu ,
 Valeriuleîncăpățînarea asta necugetată fanatismul ăsta orb deranjează nu Iehova
sau duhul sfînt cum ai insinuat  răutăcios Consternează trădarea că preferi teoria
 răsuflată a trinității impusă de babilonicii lui Constantin în loc să ții cont de învățătura și de
 practica apostolilor la botez ( Faptele 2 : 42) Și că înșeli publicul cu titlul întrebător doar de
ochii lumii . E clar că ne aflăm în tabere diferite și mă despart de tine dezamăgit și spunînd
 ca Avram lui Lot : ” Dacă unul apucă la dreapta --- celălalt  apucă la stînga . Și invers .
.     Am ajuns ultimul paragraf : ”Slăvit și preamărit să fie Tatăl Iehova în veci de veci !” 
O catastrofă de exprimare la fel ca multe alte propoziții din articol o colecție de ignoranțe :   
  --- 1) --- a) Care -i deosebirea dintre  Slăvit și preamărit ” ? Unul din aceste două cuvinte e în plus Din două motive Ști care cuvînt și ce motive -- b) Ști cum se numește această greșeală de  exprimare Nu căci dacă ai fi știut --- nu te-ai fi făcut de rîsu - plînsu Aceasta este încă o  probă de ignoranță în așa timp scurt și de aceea meriți caracterizarea Nema Kultură !            
.  ---2) --- a ) Îți reamintesc că expresia ”Tatăl Iehova” nu e biblică Nu poți da exemple din Biblie cu ea nici măcar din Vechiul Testament Au inventat-o colegii tăi ologii sectei j w org , ca să nu spună , simplu : Tatăl cum învățăm din Noul Testament și să spună , în continuare , Iehova , deși Noul Testament nu îi învață așa pe creștini Iar tu îi copiezi deși pozezi în critic al lor E dreptul tău nu asta e problema ci că muști mîna din care furi pîine Și sunteți în aceiași barcă din paie și trestie .
 --- b) Se  pare că nu ști că și Domnul Isus e tată = profeția din Isaia 9 : 6  Evrei 2 : 13 14 
Titlul nu e de mirare findcă ne dă viață ! Ioan 5 : 21 ; 10 : 28  !7 . 2
 --- 3) Nu formulezi slăvirea lui Dumnezeu prin Cristos  La fel ca secta martorilor --- nici tu
nu îl onorezi cum se cuvine  pe Răstignitul Notează Ioan 5 : 23         
-     Pe lîngă acest motiv principal formula trinitară pentru care botezurile sectei
 martorilor nu sunt corecte mai este unul : botezurile martorilor sunt pentru sectă ! Deci
 sunt două falsuri împotriva voii lui Dumnezeu care le fac nevalabile Or un botez neefectuat conform Bibliei e ca o căsătorie nelegalizată e nul .
.     Înainte de a-mi încheia răspunsul mai vreau să îți spun că presupun a fi înțeles de ce te-ai sucit și aperi botezul trinitar pe care l-ai făcut deoarece nu ai frați de credință ești singurseparat nu numai de CAMI ci și de profetul - amator și nu ai cine să te boteze . Și în această situație ca să-ți liniștești conștiința te-ai gîndit să teoretizezi că e bun și așa Mare
lucru să nu fie cum intuiesc Și uite -așa singurătatea îți devine motiv pentru elaborat
erezie despre botez Nu ar fi prima dată s-au mai văzut cazuri de creativități din cele mai
 ciudate motive .
-    Ești de compătimit dar singurătatea nu îți dă drept la excepție de la regulile botezului :
fiind una din condițiile principale pentru aprobarea de către Dumnezeu el trebuie
efectuat în numele lui Cristos ca toate lucrările creștine rugăciunile întrunirile ,
excluderile , reprimirile miracolele =1 Timotei 6 : 3 -5
-    În final --- dacă am ridicat cîteodată tonul , a fost la derapajele de la adevăr nu la tine și te rog să mă ierți . Și nutresc speranță să tragi concluziile cuvenite , în interesul tău veșnic .
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
.     Marfa clientului ” Valeriu Balaj  :                      
.                                        BOTEZUL ---  ÎN  NUMELE  CUI  ?
.      "Cine va crede și se va boteza, va fi mîntuit..."  (Marcu 16:16a)
.       Cerinţele pentru a fi mântuiţi sunt: să chemăm Numele Domnului – IEHOVA (Romani 10:13), să umblăm în înţelepciune (Proverbe 28:26), să răbdăm până la sfârşit (Matei 10:22), să intrăm prin „Uşa” – Hristos (Ioan 10:9), şi nu în ultimul rând,  să  credem învăţătura lui Hristos şi să fim botezaţi. Desigur, acestea nu sunt lucruri noi, ele fac parte din „hrana de lapte”  pe care le ştie de la început orice închinător al lui IEHOVA, dar aici în această temă dorim să dezbatem un alt aspect al botezului, un aspect pe care împrejurările prezente îl cere clarificat. Cu toate că nu toţi vor să recunoască, în prezent asistăm la un exod din religia Martorilor lui Iehova, un fenomen întâlnit pe întregul pământ şi care nu are loc la voia întâmplării. Pe lângă faptul că în multe congregaţii participarea la întruniri este scăzută, tot mai mulţi fraţi părăsesc definitiv Societatea Watch Tower fără ca aceştia să fie pasibili de excludere. Mulţi dintre cei ce ies din respectiva religie doresc să rămână mai departe creştini şi consideră că trebuie să se reboteze doar în Numele lui Isus. Acesta este aspectul pe care dorim să-l dezbatem aici.
      Căutând în Scripturi exemple de botez, într-adevăr găsim de mai multe ori formula: „botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos” (Fapte 10:48; Romani 6:3; Galateni 3:27). În cazul în care suntem deja botezaţi „în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, aşa cum arată Însuşi Domnul Hristos în Matei 28:19, mai trebuie să fim rebotezaţi doar în Numele lui Isus? NU! Botezul nu este o joacă şi nici un lucru făcut la întamplare. Sfătuim pe toţi cei ce doresc să repete botezul să socotească bine ce vor să facă. Este de prisos să dezbatem amănunţit cine este Tatăl sau care este Numele Tatălui, cine este Fiul şi ce este Duhul Sfânt, pentru că mulţi dintre fraţi au fost botezaţi cu ani în urmă sau chiar cu zeci de ani şi aceste lucruri sunt deja bine cunoscute de toţi.
      Înainte de toate, considerăm că este bine să ştim ce este botezul. Să vedem cum îl defineşte Biblia: „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos…” 1 Petru 3:21. Acest verset clarifică totul! Dacă botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, El  nu trebuie nicidecum să lipsească de la acest act. Botezul fără Dumnezeu – Tatăl este ca şi o nuntă fără mire sau mireasă. Deranjează pe cineva faptul că IEHOVA este prezent la acel eveniment din viaţa sa? Nimeni nu ar trebui să fie deranjat, dar dacă totuşi este, atunci cu acel cineva este o problemă. Aceasta înseamnă că respectiva persoană nu cunoaşte îndeajuns de bine pe Tatăl sau din diferite motive îi este ruşine de acest Dumnezeu – IEHOVA.
      Să nu uităm nişte adevăruri principale din Scripturi:
- IEHOVA a asistat la botezul lui Isus (Marcu 1:11).
- Fără îndoială, Isus a fost botezat în Numele Tatălui  (Evrei 5:5; Psalmul 2:7).
- Tatăl este cel ce iartă greşelile (Marcu 11:25).
- Tatăl este cel ce dă cu plăcere Împărăţia (Luca 12:32).
- Mângâietorul este trimis de Tatăl (Ioan 14:16).
- Isus este viţa iar Tatăl este vierul (Ioan 15: 1). Mlădiţa care n-aduce roadă, Tatăl o taie.
- Rugăciunile trebuie adresate Tatălui (Ioan 15:16; Matei 6:9).
Toate aceste adevăruri fiind cunoscute, precum şi altele pe care nu le mai amintim aici, ne spun lămurit că Tatăl – IEHOVA este şi va rămâne pionul principal în legământul pe care noi îl facem cu El prin botez, de aceea ne şi adresăm astfel: „Iată-mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10:9a). Este  adevărat că în ultimele decenii religia Martorii lui Iehova a ajuns pentru mulţi oameni sinceri un motiv de dezamăgire. Însuşi IEHOVA a fost supărat pe poporul Său vreme de 70 de ani (Daniel 9:2 – 19) şi nu ne referim aici la Israelul antic ci la poporul de azi care se cheamă cu Numele Său, însă nu din pricina lui IEHOVA se întâmplă acum aceste nenorociri cu poporul Său. Nu IEHOVA este vinovat şi nu de acest drept viu şi adevărat Dumnezeu trebuie noi să ne ruşinăm, ci de faptele rele ale poporului care şi-au pus conducători după bunul lor plac şi au săvârşit nelegiuire. Aşadar, prezenţa Tatălui – IEHOVA la actul botezului trebuie să ne aducă bucurie şi nicidecum un deranj.
      Isus Hristos a venit la naţiunea Israel literală. Ei cunoşteau pe IEHOVA. Nu era necesar ca Isus să li-L facă cunoscut. Era de la sine înţeles că cel botezat în numele Fiului era botezat şi în numele Tatălui, Cel care a trimis pe Fiul (Ioan 14:23, 24), de aceea versetele mai sus amintite redau doar în Numele Fiului.
      Incomodează pe cineva prezenţa Duhului Sfânt la actul botezului încât doreşte rebotezarea doar în Numele Fiului? Cel ce nu are Duh Sfânt nu va înţelege niciodată ce înseamnă Duhul Sfânt. Poate deosebi cineva gustul bucatelor fără să guste  mai întâi din ele?  Nicidecum! De aceea, nimeni nu poate cunoaşte tot adevărul  despre poporul Domnului, toate necazurile prin care poporul Domnului trebuia să treacă în aceste vremuri, toate arătate amănunţit în Scripturi de proorocii Domnului, fără să aibă mai întâi Duh Sfânt – Duh de adevăr şi înţelepciune. Cine nu doreşte să primească Duhul lui Hristos, ce alt duh doreşte?
       Fraţilor! Băgaţi bine de seamă! Cei ce au făcut deja un botez în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi apoi repetă cu un botez în Numele Fiului, în Numele căruia s-au botezat deja, la un moment dat îşi vor da seama că s-au botezat de două ori în Numele Fiului. Noi îi întrebăm pe aceştia în modul cel mai serios: Când cred ei că au călcat în picioare sângele lui Hristos: când s-au botezat prima dată în Numele Fiului sau când s-au botezat a doua oară? Oricare ar fi răspunsul, păcatul lor este acelaşi, câte vreme sunt în deplină cunoştinţă de cauză. Iată ce ne spune apostolul Pavel despre aceasta:  „Cine a călcat Legea lui Moise, este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului? Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.” Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!” Evrei 10:28 – 31.
       Este botezul în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, un botez trinitarian? În cazul în care cunoaştem pe Tatăl ca fiind IEHOVA, acest botez nu este nicidecum trinitarian. Aceasta nu este o scuză care să ne dea dreptul la un nou botez doar în Numele Fiului. Doctrina trinităţii sau a Sfintei Treimi este că cele trei feţe, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, sunt egale în esenţă. Ştiind care este doctrina trinităţii, orice candidat la botezul în Numele Tatălui – IEHOVA, al Fiului şi al Duhului Sfânt, au ştiut atunci când s-au botezat că acel botez NU este trinitarian. Acum, după mai mulţi sau mai puţini ani de la botezul în Numele Tatălui vrem să ne rebotezăm doar ca să-L excludem pe Tatăl din ecuaţie? Da, putem să facem şi această greşeală, dar să nu creadă nimeni că Tatăl îşi va lăsa Duhul peste o astfel de persoană. Probabil, un duh de rătăcire tot va rămâne peste el.
      În mintea cui se făuresc astfel de idei? Prima poruncă din Lege spune: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” Exodul 20:3. Satana vine cu o idee şi îi spune lui Isus: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi te vei închina mie.” Matei 4:9.  Iată cum doreşte Satana să devină un alt dumnezeu, afară de IEHOVA. Fiindcă nu a reuşit, vine acum cu altă idee: cum ar fi să-l facă pe fratele său, pe Logos, să devină „alt dumnezeu”? Căci cei ce I se vor închina tot vor călca prima poruncă din Lege. Fraţilor! Fiul Isus a fost întotdeauna ascultător şi supus Tatălui – IEHOVA. Isus Hristos nu va accepta niciodată un astfel de compromis şi prin urmare nu va accepta nici un botez doar în Numele Său.
     În concluzie, botezul în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh este un botez corect atât pentru cei ce l-au făcut deja cât şi pentru noii candidaţi.
     Slăvit şi preamărit să fie Tatăl –IEHOVA în veci de veci!

                                                                   Data apariţiei: Februarie 2014
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
.      Paragraful ante-ante-penultim din finalul articolului  Duhul sfînt ---- mîngîietorul publicat de Balaj Valeriu în februarie 2011 pe rubrica Ce spun proorocii ”.    
 .       Ce trebuie să facă un creştin pentru a avea Duhul Sfânt?  Anterior, s-a răspuns deja la această întrebare. Îndată ce un creştin este botezat el primeşte Duhul Sfânt, desigur, dacă botezul este efectuat corect, candidatul la botez înţelegând semnificaţiile: „în Numele Tatălui”, „al Fiului” şi „al Sfântului Duh”. Înţelegerea corectă a acestor semnificaţii, vine în urma înţelegerii corecte a multor alte adevăruri biblice, acestea provenind  de la Duhul Sfânt al adevărului. 
----------------------------------------------
----------------------------------------------

.   ANUNȚUL din ultimul paragraf din articolul ”Învierea”   
---------------------------------------------------------------------------
.    IEHOVA, Dumnezeul cel drept, să fie lăudat şi preamărit în veci de veci! 
.      (Aducem la cunoştinţa cititorilor acestei ediţii,”Ce spun proorocii”, că urmează ultimul număr, 17, cu titlul „Ultima cină comemorativă a morţii lui Hristos”, după care vom aştepta venirea Stăpânului Isus, iar apoi, după venirea Sa,  dacă „vom auzi ceva şoptindu-ni-se la ureche o vom spune-o de pe acoperişurile caselor”, deci vom continua, mulţumind întotdeauna marelui Creator IEHOVA.) 

 .                                             Data apariţiei: Februarie  2011 
---------------------------------------------
---------------------------------------------

.TRANSFUZIA  DE  SÂNGE ŞI LEGILE LUI IEHOVA

„…ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate şi de sânge.” Faptele Apostolilor 15:20

     IEHOVA este Dumnezeul cel viu şi adevărat! El este Domnul oştirilor! Desigur, dacă acest Dumnezeu, IEHOVA, ar fi interzis transfuzia de sânge prin legile Sale, noi oamenii, mai ales creştinii, am fi respectat  acele legi cu sfinţenie, chiar cu preţul vieţii. Întrebarea noastră este: Găsim astfel de legi în Sfintele Scripturi? 
     Singurii creştini care refuză transfuzia de sânge sunt Martorii lui Iehova. Cum putem găsi dacă această poruncă vine de la IEHOVA sau este doar o învăţătură omenească? Să căutăm în cartea Legii –  Biblia! Printre învăţăturile  lui Isus găsim următoarele: „Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.” Luca 6:44. Martorii lui Iehova  primesc în anul 1944 învăţătura care interzice transfuzia de sânge. În ce stare se găsea poporul Domnului în acel timp, 1944? Proorocii Domnului şi-au lăsat consemnul în Biblie şi găsim că poporul Său, în zilele din urmă, trebuie să treacă printr-o perioadă de 70 de ani de „belşug” şi una la fel de lungă de „foamete” spirituală, sau ani de robie (vezi Daniel 9:2). Aceşti ani de „robie” sunt ani în care IEHOVA nu vorbeşte poporului Său. Nu-i transmite nimic, pedepsindu-l în acest fel. (Isaia 29: 9 – 13). După semnele pe care le avem, perioada de „foamete” începe aproximativ în anul 1941. (Despre aceste perioade de belşug şi foamete spirituală s-a discutat mult în temele anterioare.) Este uşor de constatat că în anul 1944, IEHOVA „tăcea”. (Psalmul 83:1). Din gura cui a ieşit atunci această lege?  S-au strâns cumva „smochine” din „spini” şi „struguri” din „mărăcini”?   Iată răspunsul Domnului: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele proorocilor care vă proorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zădarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.” Ieremia 23:16. Cu adevărat aşa este, cei ce au vorbit în Numele Domnului în timp ce n-au fost trimişi, au vorbit vedenii ieşite din inima lor. De aceea IEHOVA le spune: „Până când vor proorocii aceştia să proorocească minciuni, să proorocească înşelătoriile inimii lor?” (versetul 26). La rândul Său şi Isus mustră norodul care-L asculta spunându-i: „De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu?  Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele, şi le face.  Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape, şi s-a năpustit şivoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă cu un om, care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şivoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.” Luca 6: 46 – 49. Aşadar, aşa cum ne învaţă Isus, şi această învăţătură referitoare la transfuzia de sânge, trebuie să aibă temelii tari, adică să fie „zidită pe stâncă”, dar iată că „s-a prăbuşit îndată”. Înseamnă că nici Domnul Isus nu a dat o astfel de lege! În continuare, vom dovedi aceasta folosind mai multe Scripturi.
        Dovezile folosite de Martorii lui Iehova prin care interzic transfuzia de sânge, sunt acestea: Faptele Apostolilor 15:20, 29 şi 21:25. Aceste versete sunt aproape identice şi conţin hotărârea Bisericii, privindu-i pe cei dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu. Primul verset fiind deja citat, îl cităm pe ultimul: “Cu privire la Neamurile, care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate şi de curvie.” Bineînţeles, şi Iudeii trebuiau să respecte aceste patru cerinţe arătate aici, nu numai Neamurile, dar ei aveau deja aceste legi scrise în Legea lui Moise. Singura cerinţă din aceste versete despre care se crede că s-ar referi la transfuzia de sânge este: „feriţi-vă de sânge”. În ce priveşte consumul de animale sugrumate, adică ucise fără a se scurge sângele din ele, şi în ce priveşte consumul sângelui de orice fel, suntem complet de acord că acestea sunt interzise categoric. Sunt multe dovezi în acest sens, precum: Geneza 9:4, 5, Leviticul 3:17; 7: 27, Deuteronom 12:16, 23, etc. însă nu acelaşi lucru se poate spune despre transfuzia de sânge. Spunându-li-se Neamurilor: „feriţi-vă de animale sugrumate”, de ce li se mai spune şi „feriţi-vă de sânge”? Este acelaşi lucru? Nicidecum! 
      Sângele este viaţa. În decursul istoriei omenirii, IEHOVA a dat legi diferite în ce priveşte sângele omului. În timpul în care aceste legi, chiar diferite fiind, erau în vigoare, ele trebuiau  respectate. O astfel de lege care era dată înainte de potop spune:  „Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a Hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi, să nu-l omoare.” Genesa 4:15. O lege asemănătoare găsim şi după potop: „Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Lui.” Geneza 9:6. După ce urmaşii lui Avraam s-au înmulţit şi Dumnezeu i-a ales ca popor al Său, formând poporul lui Israel, găsim  cu totul altfel de legi în ce priveşte vărsarea de sânge uman. Pentru multe feluri de păcate, după legea lui Moise primită tot de la Dumnezeu, omul trebuia să fie pedepsit cu moartea. Cităm câteva exemple: “Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea.”  “Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Cine va fura un om şi-l va vinde sau îl va ţine în mâinile lui, să fie pedepsit cu moartea.  Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.” Exodul 21:12, 15, 16, 17. „Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască. Oricine se culcă cu un dobitoc să fie pedepsit cu moartea. Cine aduce jertfe altor dumnezei decât numai Domnului, să fie nimicit cu desăvârşire.” Exodul 22: 18, 19, 20.  „Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva Sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său.”  Exodul 31:14. Toate aceste legi s-au abrogat îndată ce jertfa lui Isus a fost depusă cu propriul Lui sânge.  În unele împrejurări regele David  a fost numit „om al sângelui”, căci el a vărsat mult sânge în bătăliile lui. (2Samuel 16: 7 ,8). Putem face acum o deosebire între aceste cerinţe: animale sugrumate şi sânge? A ne feri de sânge înseamnă a nu vărsa sânge cu nici un chip, nici vinovat,  adică acela care după Legea lui Moise era pe drept ucis. După legile lui Dumnezeu care sunt acum în vigoare, omul nu are voie să pedepsească un alt om condamnându-l la moarte. Doar IEHOVA are acest drept. 
      Biblia arată două întrebuinţări ale sângelui. Prima  întrebuinţare este pentru a menţine viaţa trupului: „Numai, vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele este viaţa (sufletul); şi să nu mănânci sufletul împreună cu carnea.” Deteronomul 12:23. A doua întrebuinţare este pentru a fi adus de jertfă pe altar: “Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.” Leviticul 17:11. „…căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” Matei 26:28  Prin transfuzie nu se dă sângelui altă întrebuinţare, decât aceea de a menţine viaţa. Am fi extrem de egoişti şi de răi, dacă l-am vedea pe fratele nostru sau pe aproapele nostru că nu are suficient sânge pentru a-i menţine viaţa şi nu l-am ajuta.
      Proorocul Osea spune: „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.” Osea 4:6a. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte ale proorocului Osea şi în ce priveşte transfuzia de sânge! Doreşte Dumnezeu moartea cuiva? Nicidecum! Isus chiar recomandă bolnavului să meargă la doctor:  „Isus i-a auzit, şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.” Matei 9:12. Desigur, Isus vorbea aici de un „bolnav” spiritual, dar sunt la fel de valabile aceste cuvinte ale lui Isus şi la bolnavul literal. Transfuzia de sânge este un act medical. Este înţelept pentru un creştin să lase doctorul să-şi facă meseria cum ştie mai bine, atunci când este nevoie. Am fi nedrepţi şi făţarnici să acceptăm transplantul de organe, iar transfuzia de sânge să o interzicem categoric ca fiind nebiblică. Nu conţine organul transplantat o oarecare cantitate de sânge din corpul donatorului? Mama şi fătul nu au acelaşi sânge?  
      Nu dezbatem aici dezavantajele transfuziei de sânge şi alte pericole ale ei. Acestea nu au nimic de a face cu legile lui IEHOVA. 
Sângele lui Isus   s-a vărsat pe altar pentru noi, oamenii. Nu mai este nevoie de nici un altfel de sânge pentru aceasta. Singura întrebuinţare a sângelui, rămasă în vigoare, este cea de a circula prin vene spre a menţine viaţa trupului. Aşadar, transferul sângelui dintr-un trup într-altul, din venă în venă, pentru acelaşi rol, de a menţine viaţa trupului, NU contravine legilor lui IEHOVA!
     „Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii,  ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!” Psalmul 115 :17, 18.
      IEHOVA, Dumnezeul cel drept,  să fie lăudat şi preamărit întotdeauna! 

                                                                     Data apariţiei: Decembrie 2010

                                 De către  http://www.ce-spun-proorocii.com/sangele.html