vineri, 18 noiembrie 2016

----- Minciunile martorilor despre Regat


-----------------------------------------------------------------------------
-       MINCIUNILE  MARTORILOR  DESPRE  REGAT 
------------------------------------------------------------------------------
---------------------   CUPRINS  2017  -------------------------------------
------ Un răspuns  la  Scrisoarea Corpului  de guvernare
------ Două erori mortale !
------------------------CUPRINS  2016 ------------------------------------------------------
---- Regatul lui Dumnezeu guvernează ! ” --- Știm , martorilor . Numai acum ați  aflat ?
---- Ide-ologii j w . org  idolatrizează  Regatul și îl minimalizează  pe Domnul Isus !
---- Impertinențe anticristice și alte păcate la dedicărilede Săli ale Regatului
----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------.                                                          Un  răspuns  la         
 .                                                       ==============
 .                                   Scrisoare  de   la  Corpul  d e  Guvernare 
.                                 . -------------------------------------------------------------
publicată  ca prefață a  cărții sectei Regatul lui Dumnezeu guvernează ” în 2014 .
.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.    
----  CORP DE GUVERNARE ? NU AVEȚI BAZĂ BIBLICĂ PENTRU AȘA CEVA , ÎNSĂ 
NU VĂ PASĂ  :  LA FEL CA TRUFAȘII ACEIA DIN PRIMUL SECOL , MUSTRAȚI  DE 
APOSTOLUL PAVEL :  GUVERNAȚI  ! 1 Cor . 4 : 8  GUVERNAȚI PESTE INTIMIDAȚI .   
---------------------------------------------------------------------.
                                       Dragă vestitor al Regatului,
 --- 1 ) FAPTUL CĂ NU VĂ MAI ADRESAȚI SECTANȚILOR VOȘTRI LA MODUL GENERAL ,
 ÎN  BLOC , CA PÎNĂ ACUM , CI INDIVIDUAL  ARATĂ CĂ TRAVERSAȚI O  SITUAȚIE 
DIFICILĂ ,VĂ E FRICĂ SĂ NU ÎI  PIERDEȚI ȘI ÎI LINGUȘIȚI .
 --- 2 ) ȘI EI ȘI VOI ”  VESTIȚI  O ALTĂ EVANGHELIE ” : INVENȚIILE VOASTRE SECTARE .     
----------------------------------------------------------------------
.     Imaginează-ți  că eşti un membru al familiei Betel din Brooklyn. Este vineri dimineaţa,  octombrie 1914. Te afli la locul pe care îl ocupi de regulă la 
închinarea de dimineaţă şi aştepţi  să sosească fratele Charles Russell. La un 
moment dat, uşa de la  sala de mese se deschide şi intră fratele Russell. Se 
opreşte o clipă, cum are obiceiul, şi salută jovial familia Betel spunând: „Bună 
dimineaţa, tuturor!”. Dar apoi, în loc să se aşeze în capul mesei, bate din palme 
şi face un anunţ emoţionant: „Timpurile naţiunilor s-au sfârşit; regii lor şi-au trăit 
traiul !”.
.------  DA , ANUNȚUL LUI RUSSELL A FOST EMOȚIONANT DAR , DIN
 PĂCATE , A FOST ȘI ESTE O MINCIUNĂ SFRUNTATĂ ! ISTORIA ÎL 
CONTRAZICE CATEGORIC ! ” TIMPURILE  NAȚIUNILOR ” NU S-AU 
SFÎRȘIT ÎN 1914 CI AU ÎNFLORIT ! REGII LOR NU ȘI-AU TRĂIT TRAIUL 
CI S-AU ÎNMULȚIT CA SPINII ȘI PĂLĂMIDA ! A FOST ȘI ESTE CHIAR 
DIMPOTRIVĂ : LA SFÎRȘITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL S-AU 
DESTRĂMAT 5 IMPERII ȘI A URMAT O MULȚIME DE  MIȘCĂRI 
NAȚIONALE DE INDEPENDENȚĂ PE TOT GLOBUL , AU APĂRUT O 
MULȚIME DE ȚĂRI NOI ! IAR DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 
S-AU ELIBERAT MULTE COLONII ȘI AU APĂRUT ALTE ȚĂRI ---
ACUM SUNT CIRCA 200 !”TIMPURILE NAȚIUNILOR ” SUNT ÎN 
VIGOARE ȘI ACUM , ÎN 2018 , ȘI VOR CONTINUA ȘI ÎN ANII VIITORI ,
 PÎNĂ LA NECAZUL CEL MARE ȘI LA ARMAGHEDON , CÎND VA
 VENI LA PUTERE TEOCRAȚIA = APOCALIPSA  11  : 15 - 18 
------------------------------------------------------
.    ” Inima îţi freamătă de bucurie.  Ai aşteptat acest moment de mult timp ”. 
 --- DE CE  ERA ATÎT  DE AȘTEPTAT 02 OCTOMBRIE ? DEOARECE CHARLES 
 RUSSELL TIPĂRISE CĂ ATUNCI SE VOR SFÎRȘI CELE ” 7 TIMPURI ALE 
NAȚIUNILOR ”( = O APLICARE ADVENTISTĂ AIUREA A LUI DANIEL 4 : 25 
 LA ISTORIA LUMII ) . DAR A VENIT  2 OCTOMBRIE ȘI SITUAȚIA NAȚIUNILOR 
ȘI A REGILOR NU S-A SCHIMBAT ! TOTUȘI  EL S-A HOTĂRÎT SĂ PROCLAME 
 FĂRĂ JENĂ CĂ PROFEȚIA LUI S-A ÎMPLINIT ! NU VROIA SĂ  DECLARE CĂ 
 A DAT GREȘ  ! SPERA CĂ  PÎNĂ LA URMĂ VA IEȘI BASMA CURATĂ = CĂ 
 NAȚIUNILE ( CARE ÎN EUROPA LUI 1914 INTRAU UNA DUPĂ ALTA ÎN 
RĂZBOI) SE VOR ÎNCURCA IREMEDIABIL ,VOR CĂDEA ÎN ANARHIEȘI SE 
VOR RĂZBOI PÎNĂSE VA ALEGE PRAFUL DE ELE  --- ȘI SE VA ÎMPLINI
PREZICEREA LUI . DAR NU I S-A ÎMPLINIT DORINȚA ȘI PREZICEREA :
 DUPĂ CÎȚIVA ANI DE MĂCEL --- AU ÎNCHEIAT  PACE  ! NU A URMAT  ANARHIA 
MONDIALĂ  CE A PREZIS-O .
------------------------------------------------------
.      Împreună cu restul familiei Betel, primeşti această veste extraordinară cu 
entuziasm, aplaudând îndelung.
 ----  MINȚIȚI EN-GROSS ! NU ERA NICI O ” VESTE EXTRAORDINARĂ ” CI
 O MINCIUNĂ GOGONATĂ ! ” TIMPURILE  NAȚIUNILOR ” NU SE SFÎRȘISERĂ 
ȘI REGII LOR NU ÎȘI TRĂISERĂ TRAIUL , CUM AR FI VRUT RUSSELL ȘI 
A PROCLAMAT ȘI VĂ FORȚAȚI SĂ ÎI FACEȚI PE MARTORI SĂ CREADĂ
 SUA ( UNDE TRĂIAU RUSSELL ET COMP ) NU ERA INTRATĂ ÎN 
RĂZBOAIELE IZBUCNITE ÎN EUROPA .  
 .DECLARAȚIA LUI ERA O MINCIUNĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ !
DAR ADEPȚII LUI ÎL CREDEAU ORBEȘTE ȘI SE  AȘTEPTAU SĂ I SE
 ÎMPLINEASCĂ PREZICERILE . ȘI CÎND EL I-A MINȚIT SOLEMN 
 PROFEȚIA S-A ÎMPLINIT , EI --- ÎN LOC SĂ ÎI CEARĂ DOVEZI ---L-AU 
CREZUT PE CUVÎNT ,S-AU ISTERIZAT ȘI LAU APLAUDAT FRENETIC ! 
RUSSELL CONTA PE RĂZBOAIELE IZBUCNITE ÎNTRE NIȘTE ȚĂRI DIN 
EUROPA , ACELE RĂZBOAIE TINDEAU SE GENERALIZEZE , 
CONFLICTUL EUROPEAN SE ÎNCINGEA ȘI RUSSELL SPERA CĂ SE VA
TRANSFORMA ÎN ANARHIA FINALĂ PROFEȚITĂ A  NECAZULUI GLOBAL
 ȘI VOR FI URMATE DE ARMAGHEDON ! DAR S-A ÎNȘELAT ȘI ÎN PRIVINȚA 
ASTA : A REZULTAT DOAR PRIMUL RĂZBOI MONDIAL . AU TRECUT 100 
DE ANI DE ATUNCI , NAȚIUNILE ȘI REGII ÎȘI FAC ÎN CONTINUARE DE CAP ,
IAR STUDENȚILOR LE-A RĂMAS RUȘINEA CĂ ( AU FOST SINGURII
 PRETINȘI CREȘTINI CARE ) S-AU BUCURAT  DE RĂZBOAIE ! 
--------------------------------------------------
.    Au trecut zeci de ani de când fratele Russell a făcut acel anunţ impresionant . 
 ------ DA , A FOST UN ANUNȚ IMPRESIONANT DAR PRIN TUPEU !
 UN ANUNȚ HIPERMINCINOS ! RUSSELL A ÎNDRĂZNIT SĂ MINTĂ 
FRUMOS ,SĂ LE SPUNĂ ASCULTĂTORILOR CEACE DOREAU SĂ AUDĂ .
ȘI CREDULII ACEIA AI FAMILIEI BETEL DIN BROOKLYN , NEW-YORK 
AU ” APLAUDAT ÎNDELUNG ”ÎN 2 OCTOMBRIE 1914 . DAR DEGEABA : 
NU S-AU ÎMPLINIT NICIUNA DIN AȘTEPTĂRILE LOR NĂSCUTE MOARTE 
DE FANTEZIA LUI RUSSELL ! RUSSELL PROFEȚISE CĂ ÎN 1914 VA 
CĂDEA BABILONUL , VA ÎNCEPE ANARHIE MONDIALĂ ȘI EA VA  
CULMINA CU ARMAGHEDONUL ȘI VA VENI DOMNUL ISUS CRISTOS A 
DOUA OARĂ ȘI ÎI VA RĂPI  PE ”STUDENȚII ÎN BIBLIE” ȘI VA ÎNCEPE 
MILENIUL . NU S-AU ÎMPLINIT NICIUNA DIN PREZICERILE LUI ȘI A FOST 
NUMIT PROFET MINCINOS ! ȘI A FOST ATÎT DE AFECTAT DE ACESTE 
RATEURI ÎNCÎT A MURIT ÎNAINTE DE VREME = ÎN 1916 , LA 64 DE ANI ,
 ÎNFRÎNT , TRIST , DEZAMĂGIT ! A FOST ÎNCĂ UN PROFET CARE A
 VORBIT NETRIMIS DE IEHOVA ! IEREMIA 23 21 = ” EU N-AM TRIMIS
 PE PROOROCII ACEȘTIA ȘI TOTUȘI EI AU ALERGAT ; NU LE-AM
 VORBIT ȘI TOTUȘI AU PROOROCIT !” ÎNSĂ MILENIȘTII LUI  ÎL 
IDEALIZEAZĂ , ÎL  IDOLATRIZEAZĂ ȘI ÎL PREZINTĂ ÎN CONTINUARE : 
” PASTORUL NOSTRU ” ! EXPLICABIL : TE PUI CU FANATICII ? IAR LA 
50 - 60 DE ANI DUPĂ ACESTE  RATEURI , ÎN 1974 ȘI 1975 , PĂCĂLEALA
 RUȘINOASĂ S-A REPETAT CU ALȚI FRAIERIȚI :  ALȚI ” PROOROCI 
” NETRIMIȘI DE IEHOVA , CEI CARE ȘEDEAU ÎNAINTE DE VOI PE ACELEAȘI 
FOTOLII , I-AU AMĂGIT PE MARTORII LUI IEHOVA . LA FEL DE CREDULI ! 
VOLUMELE LUI RUSSELL MUSTESC DE CALCULE CRONOLOGICE 
CONTRAZICÎND INTERDICȚIA DOMNULUI ISUS PE CARE O CITIM ÎN FAPTELE
 1 : 7 = ” NU ESTE TREABA VOASTRĂ SĂ ȘTIȚI VREMURILE SAU  SOROACELE ;
 PE ACEATEA TATĂL LE-A  PĂSTRAT SUB STĂPÎNIREA  SA ”. DECI  RUSSELL 
TRĂDA UN SPIRIT  NESCULTĂTOR , NEUMIL . NU ACEASTA  ESTE  VESTEA  
BUNĂ ! FALSIFICATORI DE ISTORIE  DIN WAWRIK , DE CE NU SPUNEȚI ȘI 
ACESTE  ADEVĂRURI NEPLĂCUTE ? SĂ MAI SPUNEȚI ȘI CĂ NEÎMPLINIREA 
PREZICERILOR LUI RUSSELL  A FĂCUT VICTIME  , A PRODUS MARI  PAGUBE 
SPIRITUALE , DURERI DE CAP ȘI DE INIMĂ , DERUTE , MULȚI ȘI-AU PIERDUT 
CREDINȚA ȘI S-AU POTICNIT , ÎNSĂ CEL MAI GRAV PREJUDICIU A FOST CĂ 
LUCRAREA LUI A PROPAGAT O IMPRESIE  FALSĂ DESPRE CREȘTINISM !
 DEGEABA VĂ FORȚAȚI SĂ NUMIȚI  ÎNFRÎNGEREA LUI  ---  O VICTORIE  !  ” ÎNTREPRINDEREA ” LUI A FOST UN EȘEC , NU PUTEȚI  IMAGINA PE FUNDAȚIA 
LUI  UN TRECUT GLORIOS ȘI NICI UN VIITOR LUMINOS . ȘI NU VĂ MAI LĂUDAȚI 
CĂ IUBIȚI ADEVĂRUL , CĂPĂȚÎNOȘILOR !       
------------------------------------------------------------ 
.   ” De atunci, Regatul a realizafoarte multe 
  ----  DA , AȚI CAUZAT FOARTE MULTE IDOLATRII , SFIDĂRI ANTICRISTICE , 
EXPLICAȚII AIURISTICE ȘI AȘTEPTĂRI DEGEABA , CAUZATOARE DE 
”PALPITAȚIUNI ” , ÎNEGRIND VAGOANE DE MACULATURI ȘI HÎRȚOGĂRII .       
------------------------------------------------------ 
.    ”Prin intermediul Regatului, Iehova şi-a rafinat şi şi-a instruit în mod treptat poporul, 
  -----  DECI REGATUL E INTERMEDIAR PENTRU RAFINAREA ȘI INSTRUIREA 
 CREȘTINILOR ? BRAVO , IGNORANȚILOR ! ATUNCI  DOMNUL CRISTOS CE 
ROL ARE ? DE CE NU ÎL POMENIȚI , NERECUNOSCĂTORILOR ? DE CE 
STRĂLUCEȘTE PRIN LIPSĂ ? DE CE SĂRIȚI GARDUL ? IOAN 10 : 1 EL E UȘA , 
MIJLOCITORUL , NU REGATUL , ANTICRIȘTILOR ! MATEI 11 : 27 - 29  1 TIMOTEI  
 2 : 5 .  IDOLATRIZAȚI  REGATUL ÎN LOC SĂ ÎL ONORAȚI  PE REGELE  MESIA !                            PSALMUL  2  IOAN  5 : 23  APOCALIPSA  5 
------------------------------------------------------  
.    ” poporul care,în 1914, număra câteva mii, iar în prezent, aproape opt milioane 
  -----  Î N NOUL TESTAMENT NU ESTE EXPRESIA ” POPORUL LUI IEHOVA ” !
 DE  ACEEA NU DAȚI NICI O REFERINȚĂ BIBLICĂ ÎN SPRIJINUL ACESTEI 
 FORMULĂRI  .
-------------------------------------------------------
.      milioane de vestitori 
 .----- CARE VESTESC ” O ALTĂ EVANGHELIE ” ! .
--------------------------------------------------------- .
    În ce privinţe ai avut şi tu foloase în urma acestei instruiri?  
 .----- A TREBUIT SĂ MĂ DEZASOCIEZ  DE VOI ȘI ACUM CONTINUI SĂ MĂ 
” RESETEZ ” ! 
---------------------------------------------------------
.      Astăzi, îi auzim deseori pe fraţii noştri spunând: „Carul ceresc al lui Iehova este 
în mişcare!”, şi au dreptate. Însă adevărul este că, din 1914, carul ceresc, reprezentând 
partea invizibilă a organizaţiei lui Iehova . . . .  
.----  NU , IEHOVA NU ARE ORGANIZAȚIE CI FAMILIE ! CUVINTELE TATĂ , FII , 
FRAȚI ȘI SURORI NU ȚIN DE ORGANIZAȚIE CI APARȚIN DE FAMILIE , 
SECTARILOR IGNORANȚI ȘI DEZINFORMATORI 
-----------------------------------------------------------
.     carul ceresc se mişcă într-un ritm foarte alert
,----- DA , ȘI VĂ CALCĂ ! 
-----------------------------------------------------------
.     aşa cum reiese dintr-o citire atentă a acestei publicaţii. Având ca obiectiv 
răspândirea veştii bune în întreaga lume, vestitorii Regatului au folosit diverse 
metode inovatoare, printre care ziarele, marşurile de informare, diapozitivele şi filmul,
 fişele de mărturie, fonografele, radioul şi chiar internetul ”. 
.----  DA , INTERNETUL , UNUL DIN COȘMARURILE VOASTRE . POZIȚIONAREA 
VOASTRĂ FAȚĂ DE EL V-A UMPLUT DE RIDICOL TOTAL , PENIBILILOR ! IERI--                        ALALTĂIERI TUNAȚI ȘI FULGERAȚI CONTRA LUI IAR ACUM V-AȚI ÎNTORS CU 
180 DE GRADE : LINGEȚI CE AȚI SCUIPAȚI ! ÎNCĂODATĂ V-A ÎNFRÎNT COANA 
ISTORIA ȘI RÎDE DE VOI ÎN FAȚA TUTUROR .            
--------------------------------------------------------------------- 
.     Întrucât Iehova binecuvântează lucrarea, reuşim să publicăm literatură biblică în
 peste 670 de limbi şi să o oferim gratuit tuturor. Voluntari cu spirit de sacrificiu ajută la 
construirea de săli ale Regatului ” 
.-----  DA , CONSTRUIȚI  EDIFICII PE CARE LE VINDEȚI CA SĂ PLĂTIȚI  AMENZILE 
 PENTRU PEDOFILII ORGANIZAȚIEI   , 
----------------------------------------------------------------------.
  .   săli de congrese şi de clădiri de filială atât în ţări prospere,cât şi în ţări cu resurse 
limitate.. Iar în caz de dezastru, fraţi şi surori le vin în ajutor cu multă iubire celor din 
zonele calamitate, dovedind că sunt într-adevăr ‘născuţi pentru ziua necazului’ 
(Prov. 17:17).
.----  AȚI  DESFINȚAT CUTIA MILEI PENTRU CEI SĂRACI ȘI NU CONSTRUIȚI NICI
 UN AZIL PENTRU ABANDONAȚII VOȘTRII !   
-------------------------------------------------------------------------
.     Uneori, clerul şi alţi împotrivitori urzesc „nenorociri prin decrete  
 ------  LA FEL FACEȚI ȘI VOI INSTAURÎND ȘANTAJE NEBIBLICE CU IZOLAREA 
DE FAMILIE ȘI CU POLITICA EVITĂRII PRIN ” DECRETELE ” DIN CARTEA VOASTRĂ
 DE  ORGANIZARE , CĂCI NU SUNTEȚI CAPABILI SĂ FACEȚI FAȚĂ CU ARGUMENTE .
------------------------------------------------------------------------- 
.     dar este încurajator să vedem că, în repetate rânduri, eforturile lor eşuează,
 ‘ducând mai degrabă la progresul veştii bune’ (Ps. 94:20; Filip. 1:12).
 ------ ” PROGRESUL VEȘTII BUNE ”? CONFUNDAȚI CALITATEA  CU 
CANTITATEA , DAR ȘI EA VĂ ESTE ÎN SCĂDERE .        
-----------------------------------------------------------------------------
..      Este o onoare să colaborăm cu voi, întrucât toţi suntem ‘servitori’ ai Regelui
 nostru, Isus Cristos ”.
. ----  TROMBOANE PENTRU NAIVI ȘI CREDULI ! VOI VORBIȚI DE ONOARE ? 
 DACĂ ISUS CRISTOS ESTE REGELE VOSTRU --- DE CE NU ÎI SPUNEȚI
 NICIODATĂ DOMN  ÎN TOATĂ CARTEA ASTA = ” REGATUL” ȘI NU ÎL ONORAȚI 
 CUM I SE CUVINE ? FAPTELE 4 : 12  EFESENI 1 : 17 - 22  MINȚIȚI : 
NEFIIND DOMNUL VOSTRU --- NU E REGELE VOSTRU ! ÎL POMENIȚI
 ÎN FINALUL ACESTUI MANUAL DE DEZINFORMĂRI DIN CALCUL 
VICLEAN SOCOTIND CĂ DACĂ  NU  ÎL MENȚIONAȚI V-AR FI PREA 
EVIDENT ANTICRISMUL , IPOCRIȚILOR . 
------------------------------------
.    Vă asigurăm 
.----- CU DOBÎNZILE DE LA SUMELE INVESTITE ÎN UZINELE DE ARMAMENT  ?  
----------------------------------------------------------------.
    că vă iubim nespus de mult 
  ---  DA , VĂ IUBIȚI ROBOȚII ---  CUM IUBESC VÎNĂTORII --- VÎNATUL . . .   
-------------------------------------------------------------------------
.      pe fiecare dintre voi ”. 
---- .O , LĂSAȚI LINGUȘIREA ȘI VEDEȚI CĂ DAȚI ÎN DIABET DE ATÎTEA DULCEGĂRII 
ALTERATE ! 
----------------------------------------
 .     Ne rugăm ca informaţiile din această publicaţie să vă ajute să apreciaţi mai mult ca oricând moştenirea voastră spirituală (Mat.24:45).
.---- CE MOȘTENIRE SPIRITUALĂ OFERIȚI ? VAXURI ȘI  E- URI SECTARE  CA ÎN ACEST  
MATERIAL DEZINFORMATOR ? CALCULELE NEBIBLICE ȘI AȘTEPTĂRILE ZADARNICE 
ALE LUI  RUSSELL ?  PROFEȚIILE NEÎMPLINITE ȘI FANTASMAGORIILE LUI RUTHERFORD ?   BAZACONIILE LUI DESPRE AUTORITĂȚILE  DIN  ROMANI CAPITOLUL13 ȘI  INTERZICEREA 
ÎMPĂRTĂȘIRII DIN CINA DOMNULUI ? TRĂDAREA DE 10 ANI ȘI GENERAȚIA DIN ELASTIC
 ȘI ACUM DIN DOUĂ BUCĂȚI ? LIBERALIZAREA DANSURILOR ȘI BATJOCORIREA BEREENILOR NUMINDU-I  APOSTAȚI ? 
 . NU VĂ MULȚUMIM ȘI NU SERVIM !     
. -----------------------------------------------------------------------------
Cu mult drag ,    
--- DRAGOSTEA CĂLĂREȚILOR PENTRU CAII PE CARE ÎI 
ÎNCALECĂ ȘI A FERMIERILOR PENTRU VACILE PE CARE LE MULG . . .     
---------------------
  Fraţii voştri , 
----SUNTEȚI FRAȚI  CU DOMNII , NU CU SĂRMANII LAZĂRI 
 CU VĂDUVELE ȘI CU TINERII CARE VOR SĂ STUDIEZE !  
.-                                             ---------------------------------                                                                                                               .                                                
.                                                Corpul de Guvernare 
.                                                al Martorilor lui Iehova 
.           .                                    ----  GUVERNATORI PESTE FALSURI
.                                                                 ȘI DEZINFORMĂRI                       

----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 .                                        --------- Reghin  07  ian 2017  ----------------             

-   FOLOSESC ”.MARFA  CLIENTULUI ” :
.                               CUPRINSUL  cărții  ”REGATUL  GUVERNEAZĂ ”, paginile 4  și  5  --                     
------------------------------  D O U Ă   E R O R  I    M O R T A L E  !
.                                      ---------------------------------------------------
.                                       -----------------------------------------------------

----  PRINCIPALA EROARE  MORTALĂ :  citiți  titlurile părților și titlurile  capitolelor din CUPRINS :  LIPSESC cuvintele ” ISUS ”și CRISTOS ” ! Nu au găsit  loc în nici un titlu ( din 7 ) 
sau subtitlu ( din 22 )  pentru  numele său = așa cum în urmă cu aproape  2000 de ani , în Betleem
s-a născut într-o iesle  deoarece în casa de poposire nu era loc pentru ei ! . . . ( Luca 2 : 7 )   
Aceasta este încă o sfidare anticristică a clicii sectei , ea face pereche cu cea din antichitate 
și e la vedere și dictată pentru studiu !
--- A  DOUA EROARE  MORTALĂ :  IDOLATRIZAREA  REGATULUI  DĂ  PE  DINAFARĂ !      
------------------------------------------------------------------------------.                
PAGINA  CAPITOLUL        
------------------------------
1. „Să vină regatul tău”
---- Citez din  paragraful 8  a acestui capitol  : ”Regatul mesianic este instrumentul prin care Iehova își va sfinți numele și își va îndeplini voința ”. Deci regatul e ca o unealtă sau sculă folosită de specialistul respectiv pentru o lucrare și este mai puțin importantă decît el Însă ce fac acești clerici urechiști și habarniști Inversează scara valorilor idealizează  scula în loc să admire specialistul
 care a inventat o și o  folosește = laudă bisturiul (sau laserul ) în loc să îl aprecieze pe chirurg ! . . .    
Normele Regatului 
– Să căutăm dreptatea lui Dumnezeu  
----- Comentariu În toată Scriptura nu este expresia ” Normele Regatului ” ci ” voia lui Dumnezeu = sfințirea ” 1 Tesaloniceni 4  3 a   Evrei 12 : 14
100 10. Regele îşi purifică supuşii din punct de vedere spiritual 
.-----  Această afirmație le trădează ignoranța crîncenă nu Regele ne purifică ci Marele Preot ,
 slujbă despre care nu au compus un studiu în carte cum s-ar fi cuvenit !  Habarniști ce mai !   
108 11. Rafinarea pe plan moral reflectă sfinţenia lui Dumnezeu
118 12. Organizaţi pentru a-i sluji ‘Dumnezeului păcii’
.      În final cu această ultimă afirmație reușiți  să îl jigniți pe Cel ce ședea pe tron, diotrefilor !        Tristă neinvidiabilă performanță  să contraziceți Biblia ! Cel ce stă pe tron declară că el face toate lucrurile noi nu spune că regatul  !  Apocalipsa 21 : 5  Clică a sectei  martorilor Celui ce domnește pe tron i se datorează și i  se attribuie viața și toate binecuvîntările dacă nu voia să ne răscumpere --- nu mai vorbeam de vestea bună și nici despre Regat Lui i se cuvine adresată prima recunoștință  și după aceea Mielului și nu se pune problema de vreo recunoștință regatului !  Apocalipsa 7 : 9  , 10 
 Primii creștini nu idolatrizau Regatul cum faceți voi că  regatul face și drege Exagerați , a nu știu
 cîta oară importanța regatului idolatrilor .  
222 21. Regatul lui Dumnezeu îşi nimiceşte duşmanii
231 22. Regatul îndeplineşte voinţa lui Dumnezeu pe pământ
-------------------------------------------------------------------------------------
-------  Atîta idolatrizare devine  grețoasă vedeți că vă ciumurliți idolatrilor anticriști ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
.                     ------ Reghin 07  dec .  2016 -----                              
                                           
.                       ” REGATUL  LUI  DUMNEZEU  GUVERNEAZĂ  ! ” 
-                      ------------------------------------------------------------------------  
.                      ȘTIM , MARTORILOR  . NUMAI  ACUM  AȚI  AFLAT ?   
-                    ---------------------------------------------------------------------------

.      De vreo două luni clica sectei J w org  i-a programat pe  martorii lui Iehova” să le
 studieze ultima  improvizație intitulată senzațional Regatul lui Dumnezeu guvernează ”.
.    O cunosc căci au publicat- o în 2014 , dar reacționez cu întîrziere findcă nu mă gîndeam
că vor îndrăzni să o deie la studiu ”.  Am aflat în zilele acestea că au îndrăznit .
.      E o maculatură plină cu răstîlmăciri  și contradicții o colecție de falsuri și confuzii la
fiecare pas , o expoziție de minciuni și un manual pentru idolatrizarea Regatului și
pentru minimalizarea Fiului Unic al lui Dumnezeu Domnul Isus Cristos . La sfîrșitul acestui Dezinformator lipsit de pietate  --- Regatul apare activ întreprinzător plin de inițiative și net superior Fiului Unic care e prezentat ca un figurant șters fără personalitate și fără glorie !
.      Dezinformatorul are mai mult de 200 de pagini mari (240 ) însă în niciuna nu
întîlnim expresia  Domnul  Isus” ! Ce creștini sunt debusolații ăștia care nu îl au domn pe
Mîntuitorul ? 
.      Titlul exprimă ce surprinși sunt se pare că abia acum au aflat că Regatul lui Dumnezeu guvernează . Și nu spun direct că guvernează pe pămînt , căci nu ar fi crezuți dar arătînd
cîte fac și dreg  sugerează că de fapt --- le face Regatul  . . .  Și susțin că pruncul născut în
viziunea din Apocalipsa 12 simbolizează Regatul care zic ei s -ar fi născut în cer în 1914
adică atunci a fost întemeiat , instaurat și de atunci guvernează deși e neputincios căci această imagine o transmite un prunc . Și mai spun că femeia  care l-a născut în viziune simbolizează Organizația cerească a lui Dumnezeu .      
.     Aceste interpretări nu rezistă la analiză și nu sunt demonstrabile , la fel ca teoria
Evoluției și la fel de ridicole Cum adică Regatul e prunc și guvernează Unde e comparat în Biblie -- Regatul  cu oamenii Au trecut peste 100 de ani din 1914  dar el e tot prunc Fals !  Regatul exista în secolul I , compus din creștini deci din maturi viitorii regi și preoți nu  prunci !  Coloseni 1 : 13  Evrei 12 : 28  Apocalipsa 5 : 9 , 10  Și cum se acordează Organizația cerească a lui Dumnezeu ” cu  Apocalipsa 12 : 6 că ” femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie  hrănită acolo  etc Dacă din 1914 Regatul guvernează Mielul a biruit , Diavolul - Balaur e aruncat din cer și locuitorii cerului sunt invitați să se bucure --- de ce trebuie ca Organizația cerească a lui
 Dumnezeu  fugă departe de Șarpe în pustie ? În cer Diavolul nemaifiind  ea este
 deja departe de fața șarpelui  De ce să fugă din cer în pustie ? E mai bine hrănită în pustie decît în cer ? Sau vrea neapărat să fie martiră ? Și unde este acea pustie ? ” Vorbiți prostii diotrefilor , ” interpretarea voastră e absurdă de la o margine la alta femeia care naște și pruncul ei simbolizează altceva decît presupunerile voastre .
.     Ologii de acum , din Wawrik ,  nu se  impresionează că Isus e Regele , că Tatăl ceresc l-a instituit Domn și merită înălțat în prim - plan mult peste Regat Faptele 4 : 12  Corinteni 8 : 6  Nu le pasă Îl minimalizează Nu îl numesc Domnul lor și nu i-au dedicat nici un capitol Îi preocupă să repete că ”Regatul guvernează” și îl ignoră pe Regele Regatului deși s-a jertfit pentru noi Faptul  că Isus a spus în rugăciunea Tatăl nostru ” : ” Să vină Regatul tău” nu ne dă drept să considerăm că Regatul este mai important decît Isus și să exagerăm venirea lui cum fac ei . Nu găsim ideea venirii Regatului repetată de primii creștini însă găsim diverse expresii despre venirea Domnului Cristos = Filipeni 3 20, 21 Apocalipsa 22  20  și avem promisiunnea sa : ” Eu vin curînd ! ” Din păcate supușilor cu creierele intrate
la apă nu le pasă de minimalizarea Fiului Unic îi idolatrizează și îi urmează pe ide- ologii trădători deoarece sunt derutați de ”hrana” alterată cu care le deformează gîndirea Îi privește pe fiecare personal : ” Ce seamănă omul --- aceea va secera ”.     
.     Scribilor dacă ar fi adevărat ceace spuneți --- ar înseamna că înainte de acea naștere
simbolică din 1914 Regatul nu exista Eroare : Regatul exista  în timpul primei veniri a lui Isus altfel nu  i-ar fi trimis pe apostoli să anunțe că s-a apropiat ”. Regatul exista deși voi
prezentați această informație ca o noutate modernă .Vindeți castraveți grădinariloro știm
de cînd citim Biblia Ați rămas în urmă cu lecturile esențiale nedigerate neasimilate 
Dar aceasta nu înseamnă că alții nu știu acest adevăr . Dumnezeu este Regele Creațiunii și
 la Rebeliunea cherubimului și Căderea perechii primordiale din Eden nu a pierdut
conducerea din cer nu a pierdut guvernarea , Diavolul nu a luat Regatul lui
 Dumnezeu Regalitatea sa e veșnică și nu poate fi răpită  =  Psalmul 47 : 8 9 90 : 2 Daniel 4 : 3 Teocrația nu e atît de slabă încît să o suspende sfidarea unui cherubim răzvrătit și
 căderea unei perechi de neserioși de pe o planetă .
.      Iar Fiul nu a trebuit să aștepte pînă în 1914 pentru a primi Regatul Mesianic l-a primit la Înălțare Matei 28 :19 Efeseni 1: 17- 22 Evrei 1 1- 9  I Petru 3 : 22  Ce îi lipsește ?
.     Situația voastră e tot mai critică și aceasta din vina voastră în epoca noastră au loc schimbări rapide și în religii . După 1989 secta voastră a fost privită cu bunăvoință . Dar nu ați răspuns cu amabilitate ci cu prozelitism agresiv și în loc să vestiți Răscumpărarea , ați
jignit peste tot v-ați amestecat nepermis în familii și v-ați afișat cu aroganțe și bătutul în piept cu cărămida” tip ” Numai noi îl iubim pe Dumnezeu ! Voi toți ceilalți sunteți niște mizerabili niște ignoranți și niște babilonieni !” Și bruma de simpatie s-a topit publicul
s-a dezamăgit repede de aerele voastre de vedete atotștiutoare și de lipsa voastră de politețe
și de omenie elementară Și au aflat că organizația voastră a favorizat pedofilii
și insistă către tineri contra studiilor superioare și le-a  interzis neamurilor din sectă să aibă
 relații firești cu cine renunță la sectă Cine poate suporta așa comportări sălbatice și
 încălcări ale drepturilor omului ?
-     Nu numai în Comerț ci și între religii e concurență teribilă pentru supraviețuire Și
 sunteți în alertă mare deoarece vi se vinde tot mai slab marfa” și sunteți în pericol să falimentați mai rău decît toate : înainte de sfîrșitul competiției Văzînd aceasta în disperare de cauză , ca să salveze ce se ce se mai poate , paraziții voștri ghiftuiți de la
Centrul mondial au compus această nouă enciclopedie a minciunilor tradiționale ale sectei
 adaptată la schimbările apărute între timp . Dar tot penibilă 
.    Un exemplu : explicația” despre ”generația” despre care a spus Isus cuvintele pe care le
citim în Matei 24 : 34 = Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla 
toate aceste lucruri ”. Timp de o sută ani ide-ologii și scribii voștri au dat cele mai penibile explicații” despre acea ”generație ”. Nu au înțeles , ca oricare cititor normal
 Isus le-a profețit celor care îl auzeau că vor vedea nimicirea Ierusalimului ce a avut loc în
anul 70 ci au predat că s-a referit la sfîrșitul lumii care ar fi început în 1914 și că  generația
din 1914  va prinde Armaghedonul Au tot lungit generația ca pe un elastic însă timpul
a trecut ,  a trecut și anul 2000  și nu a venit Armaghedonul Și iată ce nou record de
 penibilitate de explicație” au inventat în 2014 , în cartea de față capitolul 1 
paragrafele 17 și 18 !     

.          GENERAŢIA 17. Care este semnificaţia termenului „generaţie” şi a expresiei „toate aceste lucruri”?
17 „Nu va trece nicidecum până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri.” Cum se vor împlini aceste cuvinte? Pentru a găsi răspunsul, trebuie să ştim două lucruri: semnificaţia termenului „generaţie” şi a expresiei „toate aceste lucruri”. În Biblie, cuvântul „generaţie” se referă adesea la oameni de diferite vârste care trăiesc în acelaşi interval de timp. O generaţie nu durează foarte mult şi are un sfârşit (Ex. 1:6). Expresia „toate aceste lucruri” include tot ce s-a profeţit că va avea loc în timpul prezenţei lui Isus, de la începutul acesteia în 1914 până la punctul ei culminant, care va fi atins în ‘necazul cel mare’ (Mat. 24:21).
18, 19. Care este semnificaţia cuvintelor lui Isus despre „această generaţie” şi ce concluzie putem trage?
18 Ce semnificaţie au atunci cuvintele lui Isus despre „această generaţie”? Generaţia este formată din două grupuri de creştini unşi. Primul grup este alcătuit din creştinii unşi care au fost de faţă când semnul a început să se împlinească în 1914, iar al doilea grup, din creştinii unşi care au fost contemporani un timp cu primul grup. Cel puţin unii creştini unşi din al doilea grup vor fi în viaţă când va începe apropiatul mare necaz. Cele două grupuri formează o generaţie deoarece unii creştini unşi cu spirit din primul grup au trăit la un moment dat în acelaşi timp cu creştinii din al doilea grup.
----------------------------------------------------------------
.      Au trecut peste 100 de ani de la 1914 dar ei în loc să renunțe la prima” explicație” 
 greșită --- au tot lungit-o penibil iar cea de acum bate toate recordurile la penibilitate e poreclită generația din bucăți Merg în inerție și nu sunt în stare să renunțe la fanteziile ce le-au dictat unii din visătorii lor deși ar cîștiga mai mult dacă ar renunța la rătăciri În loc să gîndească normal au încropit acest nou manual pentru idealizare și idolatrizare , robotizare și idiotizare .
-     Deși au publicat cartea în 2014 au dat-o în studiu” după 2 ani ! De ce ? Au vrut să vadă reacția pieței” față de puhoiul de noi răstîlmăciri și sofisme S-au liniștit nematurii lor le- au primit chiar cu entuziasm ultimele fantezii lipsa de antrenament a simțului critic în care îi cresc își arată roadele .
-     În același timp această nouă ciolomadă are și un scop ascuns nedeclarat : să înlocuiască manualul Proclamatorii”,vechea istorie falsificată a sectei o istorie retușată coafată  și aceea deciRegatul  guvernează” este o falsificare a falsificării , o  istorie și mai falsificată
 și mai toaletată Clica intrigantă regretă că a scăpat în vechea  hîrțogărie niște informații
 pe care le-ar vrea neștiute de exemplu despre Rutherford că nu s-a îmbolnăvit la
închisoare la Atalanta cum sugerează nu acolo se plimbau nestingheriți , jucau tenis , erau bine mersi”(vezi în cartea Proclamatoriipagina 72 / 73 ) ci s-a îmbolnăvit mai
înainte , într-o iarnă cînd alunecase într-un rîu și era cît pe ce să moară și a rămas atins” la
 plămîni (”Proclamatoriipagina 67 , în chenarul cu date biografice despre Ruth) . Iată de ce
vreau să pună la muzeu vechea dezinformare Proclamatorii ”. 
.    În istoriile de mai înainte transpirase și că singurul lui fiu nu a fost credincios și că el nu și-a îngrijit soția bolnavă --- deci nu ar fi fost îndreptățit să fie nici măcar prezbiter în congregație Nu pomenesc nimic despre acestea în noile istorii Îl prezintă ideal și galopînd din victorie în victorie !
.    Au compus improvizația aceasta sub mare presiune de fapt așa au pățit totdeauna totdeauna au lucrat sub presiune : au fost nevoiți să-și schimbe  azi ce au scris ieri  și mîine ceace scriu azi și-au rescris mereu istoria .  
-    Dar în sfîrșit să ne bucurăm că au descoperit și ei ceace știe oricine : că Regatul lui Dumnezeu guvernează Mai bine mai tîrziu decît deloc Au redescoperit America ! Ce
chestie pe ei  nu știe pe ce lume se află 
.       Incompetenților , cu o rară viclenie și cu o încăpățînare demnă de altă cauză răstîlmăciți și strîmbați căile drepte ale Domnului Impuneți adolatrizarea Regatului și minimalizarea
Domnului Isus Cristos practicați anticrism pe față trădătorilor Iată încă o dovadă din
1000 La întrebarea ” Ce lucrare ne cere Dumnezeu ? pusă sectanților voștri unii au
răspuns  ” Să vestim Regatul !”,  iar alții : ”Să vestim numele Iehova”. Niciunul nu cunoștea
ce  a spus chiar Domnul Cristos citim în Ioan 6 : 29  = ” Lucrarea pe care o cere Dumnezeu
 este  aceasta : să credeți în Acela pe care l-a trimis el ! ” Psalmul 2 : 12
.     Sectari fără Cristos recent folosiți o tactică nouă de manipulare a maselor îi ignorați pe
cei bătrîni și îi lingușiți grosolan pe tineri ca să îi fanatizați deoarece tinerii nu vă cunosc
istoria plină de penibilități și nu știu să vă demaște falsurile Degeaba nici acest tertip nu vă va salva de apropiatul faliment cu celălalte fiice ale Babiloanei .
.      Ide-ologi-ologi , așa cum știm că apa e udă știm și că Regatul lui Dumnezeu guvernează !
 Nu vă mai osteniți să ne spuneți chestiuni știute de mult --- ca să nu vă auziți ce li se spune pe aici  scîrțarilor plictisitori : ”Cîntă la alte mese neamule , că noi nu te plătim !”


--------------------------------------------------------------------------------------------------
-                    IDE- OLOGII  J W . ORG  IDOLATRIZEAZĂ  REGATUL  
-                -------------------------------------------------------------------------------------   
.                            ȘI  ÎL MINIMALIZEAZĂ PE DOMNUL ISUS  !
-                --------------------------------------------------------------------------------------   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
..       ”marfa  clientului ” = Textul de zi din 25 iulie 2016 := Faptele 10 : 42 = ”El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să depunem mărturie temeinic.”             
  .      Comentariul ideologilor sectei : 
--------------------------------------------------- 
.  ” Toţi trebuie să respectăm „legea lui Cristos”, adică tot ce ne-a învăţat el (Gal. 6:2). Una dintre cele mai importante învăţături ale lui Isus este porunca sa de a manifesta iubire (Ioan 13:35; Iac. 2:8). Iar cea mai bună modalitate de a manifesta iubire faţă de Dumnezeu, faţă de Cristos şi faţă de semeni este aceea de a predica vestea bună despre Regat (Ioan 15:10; Fap. 1:8). Isus le-a poruncit să predice numai unui număr relativ mic de continuatori ai săi, şi anume celor în faţa cărora a apărut după învierea sa (Fap. 10:40-42; 1 Cor. 15:6). Însă toţi discipolii săi fideli din secolul I au înţeles că această poruncă li se aplica şi lor, chiar dacă n-o auziseră direct de la Isus (Fap. 8:4;1 Pet. 1:8). Tot aşa, Isus n-a vorbit personal cu niciunul dintre cei opt milioane de discipoli ai săi din prezent, care predică Regatul. Dar toţi înţelegem că, participând la lucrarea de predicare, arătăm că avem cu adevărat credinţă în Isus”(Iac. 2:18).w15 15/3 4:14,15 .   
-------------------------------------------------------------------------------
.      Și ziua de 25 iulie 2016 a fost o zi de batjocorire globală a Domnului Isus de către clica clicoasă a sectei așazișilor martori”. Cum Procedînd vulpește cu acest verset pe care l-au ales ca  să îl răstîlmăcească Cine îl compară cu răstîlmăcirea înțelege că îl folosesc doar ca pretext să-și pună placa” și că îi cred foarte slabi de cap pe martori ( și nu se înșeală !) altfel 
 nu i-ar păcăli cu așa mîncări nesărate !            
.     Verificați cu Biblia și o să vedeți că citează numai începutul  versetului 42 din capitolul 10 al cărții Faptele doar prima lui parte  ! Dar nu spun că îl citează doar parțial , cititorii rămînînd 
cu impresia că îl citează integral Deci avem de-a face de la început cu o dezinformare subtilă meseriașă o tîlhărie !  
.   Să citim în continuare cuvintele cenzurate de fariseii din Wawrik : ”că el a fost rînduit de Dumnezeu -- Judecătorul celor vii și a celor morți ”. Observați unde au oprit citirea Exact acolo unde este mai important unde Petru a repetat ce le-a poruncit Isus să propovăduiască în ce constă concret  propovăduirea în informarea publicului că Isus este împuternicit de Dumnezeu ca Judecător al oamenilor. Clica sectei nu a vrut ca  supușii lor să mediteze la aceste cuvinte Ide- ologii ei îl cenzurează pe apostolul Petru 
 .    Cum atunci să citeze cuvintele apostolului consemnate în versetul următor 43 : ”Toți proorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor ”, să se vadă că iertarea păcatelor se capătă prin credința în el ?
.      Această ” vină ” o au în comun aceste două texte cenzurate de ologii sectei martorilor 
 precizarea că  proclamarea veștii bune trebuie să fie despre Isus și că nu spun să fie vestit  regatul unul din idolii lor De aceea nu au citat a doua jumătate din versetul 42 și deloc 43 !  Atît de mult îi deranjează aceste deosebiri de refrenul lor  predicăm regatul ”,  ceace e alt fals deoarece în realitate propagă năzbîtiile sectei . Dar nu spun motivele lor ascunse Și leagă   respectul legii lui Cristos și manifestarea iubirii ”, de mărturie  ceace Petru nu a făcut . 
 Apoi așa hodoronc - tronc ide - ologii sectei spun că cea mai bună modalitate de a manifesta iubire este predicarea veștii bune despre regat ” contrazicînd porunca Domnului și învățătura apostolului că vestirea trebuie să fie despre el și faptul că nu a pomenit regatul 
.     Ideologii martorilor mai spun că predicînd Regatul  arătăm că avem credință în Isus  Și   aceasta este fals ! A crede în Isus înseamnă a-l proclama pe Isus nu să exagerezi importanța Regatului una din instituțiile din subordinea sa cum fac ologii sectei j w org . Isus e superior regatului , e Regele regatului și trebuie scos în evidență mult mai mult decît regatul Isus nu depinde de regat însă regatul depinde de Isus findcă Regatul este și va fi compus din credincioșii aprobați  =  Apocalipsa : 6 ; 5 , 10 ; 22 : 5 Nu regatul va înnoi lucrurile cum îi învață eronat pe martori ” ci Dumnezeu prin Fiul său unic și prin îngeri !  Apocalipsa 21 5  Filipeni 3 : 20 , 21 
.      Alt fals al ide-ologilor sectei martorilor : vestea bună nu e despre regat cum se încordează să -i facă să creadă ci este --- cum am văzut --- întîi despre Cristos  și  --- pe lîngă aceasta ---  despre scopul lui Dumnezeu despre bunătatea  sa , despre harul său ,    despre mîntuire prin Răscumpărarea de pe Golgota , și despre regat , despre pacea cu Dumnezeu , iertarea păcatelor , îndurarea lui Dumnezeu , învierea  și restatornicirea tuturor lucrurilor și altele Regatul e doar unul din aspecte și nu ar putea exista fără celălalte care se cuprind în vestea bună scopul lui Dumnezeu harul său Răscumpărarea     
.    Proclamarea despre Isus înseamnă să insistăm despre gestul său inegalabil , de nedescris ,  al jertfirii țintuit în piroane ca să ne răscumpere și despre poziția și gloria unică cu care l-a răsplătit și înălțat Tatăl , i-a dat cheile morții și ale locuinței morților și că să îl așteptăm venind a doua oară Secta j w org greșește grav prezentîndu- l doar ca depunătorul jertfei de răscumpărare și un slujitor exemplar al lui Dumnezeu Isus este mult- mult mai glorios decît atîta Domnul creștinilor ! Corinteni 8 : 6 . Dar sectanții martori în viața zilnică nu -i spun ” Domnul nostru Isus” sau  ”Domnul Cristos ” ! Nu e Domnul  lor !  pentru ei  Domn  e doar  Domnul Suveran Iehova ”, o formulă nefolosită de apostoli Și în loc să se adreseze lui Dumnezeu spunîndu-i ca în Noul Testament : ” Tată ceresc ”, îi spun ”Tată Iehova ”, o formulă care nici ea nu se găsește în Biblie ! Ide - ologii sectei îl prezintă pe Tatăl de parcă ar fi reținut pentru sine toate prerogativele nu trag concluziile cuvenite din Matei 28 :18  Faptele 4 :12  și Evrei 1 : 1 - 3 !  Astfel sectanții ăștia deturnează grosolan conținutul predicării creștine îi  dau alt înțeles falsifică obiectivul evanghelizării , ”predică altă  evanghelie = 
1 Corinteni 1 : 22 , 23 ; : 2  .  
.      Apostolii propovăduiau prioritar despre Isus Cristos și doar în planul doi despre celălalte aspecte ale mîntuirii printre care și regatul  --- de aceea au fost numiți creștini  = Faptele 16 : 31 Și așa trebuie să fie pînă la sfîrșit O dovadă : îApocalipsa care conține profeții pentru timpul  sfîrșitului în 19 :10 ,  e profețit că și în timpul nostru baza veștii bune este tot proclamația despre Isus onorarea sa !   
.       Secta martorilor exagerează importanța Regatului și propovăduirea despre el nu propovăduiesc despre Isus ci despre regat și sunt mai interesați de regat decît de Isus Cîteva dovezi folosesc în mod obișnuit expresiile ”serviciul nostru pentru Regat ”și ”interesele  Regatului ”și numesc încăperea unde se întrunesc ”Sala Regatului ”deși regatul nu e proprietar ci Isus Cristos singurul nostru Stăpîn și Domn ” Iuda versetul 4 Iar ei cînd aud expresia Domnul Isus ” intră în alergie  și fibrilație Și așa cum exagerează pronunțarea numelui  Iehova  ----  sunt dezechilibrați și față de Isus sau nu-l pomenesc sau îl menționează în exces după ce sunt demascați că nu îl onorează Și nu îi spun Domnul ! Nu îl onorează cum i se cuvine Nu așa trebuie să se exprime un creștin veritabil despre Binefăcătorul care a murit pentru el și care e poziționat atît de sus ! Matei  28 :18  Evrei 1 : 1 -3  Ceace fac ei este  anticrism și fac această desconsiderare consecvent metodic și diabolic :  în literatura lor la programe la mărturie și în viața zilnică  =  vorbesc despre orice evenimente cotidiene despre mărturie congrese rapoarte Biblie teroriști poluare nesiguranță crize 
organizație , Iehova , apostați texte de zi , vîntură lozinci și slogane și clișee îți iau ochii --- dar nu îl cultivă pe Domnul Isus ! . . . 
      Deși textul biblic de azi e mic n-au putut să nu strecoare în el încă una din specialitățile casei WTS ” :  o exagerare --- în expresia să depunem mărturie temeinic ”!  Cuvîntul  temeinic nu se găsește în alte traduceri în care am putut verifica .Și cum să fie Nu ar fi 
 realist : ca în orice lucrare cu oamenii depinzi de ceilalți poți să te desfășori numai atîta cît
 îți permit ca în sport : ”Joci atît de bine cît îți permite adversarul ”, mărturisești atît de 
 ”temeinic” cît sunt  dispuși să te asculte --- deci ” temeinic ” nu are ce căuta aici Și mai
ales în gura unora care se laudă fără . . .  temei !
.     Ideologi -ologi , numai cei cu creierele spălate adică victimele brașoavelor voastre , nu obsearvă că îl marginalizați pe Mesia .Tatăl ceresc nu vă va lăsa nepedepsită minimalizarea Fiului său Unic !
----------------------------------------------------------------------
. -------------------------------------------------------------------

-----  IMPERTINENȚE  ANTICRISTICE  ȘI ALTE  PĂCATE  
.        LA ” DEDICĂRILE ”  DE ” SĂLI  ALE  REGATULUI  ” 
------------------------------------------------------------------------------------
.    ” materialul  clientului ” = cîntările  126  și 127 
.---- Cîntarea  126 
.----------------------------                                                                                                 
-- Am lucrat cu mult drag  
--- ( Psalmul 127 : 1 )  
1. În rugăciune venim
Azi, Tată, să-ţi mărturisim
Că suntem încântaţi, onoraţi
Darul să-ţi primim!
Noi cu mult drag am lucrat,
Iar tu ne-ai binecuvântat:
O sală nouă-avem şi-n ea vrem
Să fii lăudat!

Refren
Ce privilegiu-a fost, Iehova,
Acest locaş să-ţi construim!
Vrem să ne continuăm serviciul cât vom trăi
Şi voia ta să-nfăptuim.
2. Ce fericiţi azi suntem!
Prieteni dragi aici avem.
Avem şi amintiri, şi-mpliniri
Ce le-apreciem!
Prin spirit ne-ai îmboldit
Ca să lucrăm în mod unit,
Iar astăzi te slăvim şi dorim
Să fii-n veci sfinţit!
Refren
Ce privilegiu-a fost, Iehova,
Acest locaş să-ţi construim!
Vrem să ne continuăm serviciul cât vom trăi
Şi voia ta să-nfăptuim. 
                (Vezi şi Ps. 116:1; 147:1; Rom. 15:6 )          
-------------------------------------------
Cântarea nr. 127
.Un locaş pentru numele tău
1. Suntem onoraţi, o, Iehova:
Un loc de-nchinare-am clădit
Şi ţi-l dăruim cu iubire
Ca veşnic să fii preamărit.
Dar orice „ofrande“ ţi-aducem,
De drept ţie îţi aparţin.
A’ noastre talente şi bunuri
Primeşte-le, ţi se cuvin!
REFREN
Îţi dăruim acest locaş,
De tine-aici învăţăm.
Îţi dedicăm acest locaş,
Să-l accepţi, noi te rugăm!
2. Acum te-onorăm, o, Sfânt Tată,
Acest loc de laude umplând,
Şi vrem a ta faimă să crească
Pe alţii la tine-aducând.
Având deci un loc de-nchinare,
Datori suntem să-l îngrijim!
Căci martor tăcut el rămâne,
Mereu confirmând ce vestim!
Refren
Îţi dăruim acest locaş,
De tine-aici învăţăm.
Îţi dedicăm acest locaş,
Să-l accepţi, noi te rugăm!
         (Vezi şi 1 Regi 8:18, 27 1 Cron. 29 :11-14 Fapte 20 : 24   
----------------------------------------------------------------------------------- 
.       Care  sunt impertinențele  anticristice ?
.    ---  În Refrenul cîntării 127 versul 2 îi spun lui Iehova : ”De tine aici învățăm”. Dar numai despre Dumnezeu trebuie să învețe creștinii Așa era în Vechiul Testament cînd Domnul Isus era o taină Coloseni 1 26 - 29 Însă în Noul Testament --- Isus nu mai e taină și nu se poate mîntuire fără să înveți despre el (Ioan 17 : 3 ) , să îl onorezi (Ioan 5 : 23 ) și să  îl mărturisești (1 Corinteni 1 : 2 23 :2 Filipeni 1 :13 - 20 Coloseni 1 26 -28 Apocalipsa 7 : 9 ,1o ;19 :10 ).  Aceasta este comportarea creștină față de Fiul .
  Însă pentru acești rătăciți Isus este în continuare  o taină nu îl pomenesc , deși se pretind
  creștini îl ignoră îl uită cu desăvîrșire și în strofele  și și în refrenurile acestor cîntări ----  nu îl  
  onorează pe Fiul  Unic 
     .      Însă cuvintele acestor cîntări mai răspîndesc și alte erori : 
      --- a ) Ideea de locaș special  pentru închinare în creștinism despre ea cîntă  versul 2 al  refrenului cîntării nr . 126  Acest locaș să-ți  construim ” și  în versul  5 din cîntarea 127 , strofa a doua 
   ”Avînd deci un loc de-- închinare ”. Iată proclamată  ideea falsă că și în creștinism există  locuri speciale , dedicate anume pentru închinare , ca în Vechiul Testament sau ca la catolici ortodocși 
    reformați ! Aceasta este iudaism și babilonism ! Mergînd pe această eroare unii au ajuns la
    catedrale impozante și apoi la idolatrizarea acelor clădiri și la sfințirea ” lor Nu În creștinism nu există clădiri sacre !  Și Dumnezeu ne primește închinarea oriunde căci toate locurile de pe planetă sunt ale sale = Ioan 4 : 21-- 24 Fapte 7 : 46 - 30 și Domnul  Isus a făcut toate curate = Marcu 7 :19 .  ” Casa lui Dumnezeu ” e acum adunarea creștinilor = Efeseni 2 :19 - 22  Evrei  3 : 1 - 6 
     .       În primul secol creștinii se întruneau în grupuri mici în case ( Fapte 2 : 46 20 ; 20  Romani 
16 : 3 , 5  I Corinteni 16 : 19  Coloseni 4 :15  Filimon 2 ) și învățau la mese rotunde ” pentru ca toți să poată să-și exercite darurile nu vorbeau tot aceiași abonați la microfoane” ca acum = 1Corinteni
 14 : 26 La mese rotunde” fiecare se vede față în față cu frații nu spatele și cefele celorlalți cum e  la ”Sala Regatului ”ca la templele religiilor tradiționale și la sălile pocăiților  Și așezarea scaunelor ca să plaseze un om în centrul atenției --- e păcătoasă îl ispitește la grandomanie în loc 
 de simplitate și  umilință iar pe ascultători îi dispune la idolatrie .   
.    Domnul Cristos a spus că este prezent și unde sunt  doi sau trei în numele său =  Matei 18 : 20 .
.       Mai observăm că ambelor cîntări  le-- au pus versete de bază din Vechiul Testament dar nu
 i-a pus pe gînduri că nu au găsit trimiteri în Noul Testament  pentru acele ceremonii deoarece primii
creștini nu dedicau edificii pentru închinare Și nu le pasă că întrunirile mari dăunează practicării umilinței biblice , alungă atmosfera familiară intimitatea și părtășia creștină     
.     Această rătăcire babilonică a clădirilor dedicate face parte din idolii și superstițiile acestei secte
și  de aceea le repetă mereu intimidaților ca să le devină reflexe respectul lor Iată un exemplu relativ recent în  2015 iulie 15  au publicat în revista Turnul de veghe  ---  articolul Sala Regatului ---  locul nostru  de închinare” . În primele două paragrafe evocă inventarul locurile și clădirile din Vechiul Testament folosite pentru  închinare începînd de la Abel : altare tabernacol Templul sinagogi  și practicile de dinainte de  Golgota .  Continuînd lectura înțelegem de ce au făcut evocarea ca să dea de înțeles că trebuie locașuri dedicate pentru închinare ca înainte de Cristos de aceea virează brusc la sistemul sectei lor neținînd cont de noutățile schimbările din Noul  Testament Iată un fragment edificator din paragraful 3 :                            
      .  3-5. Ce rol are sala Regatului şi cum ar trebui să ne influenţeze acest lucru atitudinea faţă de întruniri? 
       3 Sala Regatului este centrul închinării curate, locul unde ne întrunim pentru a-i aduce închinare lui Iehova. ***************************************************************************** 
       În articol mai scrie : ” să avem respect profund  pentru ea și că făcînd aceasta arătăm cît de mult îl respectăm pe Iehova este o clădire dedicată lui Iehova  și de respectul cuvenit pentru locurile noastre de închinare ”.  
.          O primă observație expresia ”Sala Regatului ” nu se găsește în Biblie Alta  atrag atenția la clădire și la regat însă nu îl amintesc pe Cristos ! Amintesc despre orice : locaș , închinare , rugăciune , regat , Iehova , laudă , binecuvîntare --- însă nu îl pomenesc pe Fiul Unic , îi doare gura să îl onoreze !   --- b) Altă pagubă deschid  ușa  minciunii că  închinarea este doar o parte din viață cînd ești   
    în acel locaș” dedicat nu modul zilnic . 
    --- ) Nu au ținut cont nici că aceste cîntări fiind și rugăciuni acesta este încă un motiv pentru care trebuie adresate prin Cristos Coloseni 3 : 17 Nu au făcut nici măcar o aluzie la el ! Domnul Isus strălucește prin absență ! Creștinism fără Cristos Nu se poate ! Dacă la așa ocazii solemne oficiale își permit așa  impertinențe anticristice  -----  nu e de mirare că în viața cotidiană nu îl onorează . 
.         Dar între atîtea rele li sa strecurat și o surpriză ignorîndu-l pe Isus nu au putut face și păcatul să îl amestece în idolatrizarea sălilor findcă logica textului le-a biruit tupeul improvizației .     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               . ------------------------------------   VA   URMA  ---------------------------------------  
               .                                           ----------------------------